Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

недеља, 29. март 2020.

Kako napraviti 70% (vol.) etanol od 96% (vol.) etanola


Pošto je ovo aktuelno u "doba korone", da i ja kažem neku reč (o tome).

Naravno, nema veze sa mazivima ali jeste (elementarna) hemija. Naravno, može pomoći širem krugu ljudi koji možda imaju 95-96% etanol ili mogu da kupe samo takav.

Ako Vam je (kojim čudom) ostala neka flaša konc. alkohola a niste hemičar, onda se možda pitate kako razblažiti koncentrovan etanol da bi dobili odgovarajuću koncentraciju.
Prvo što će Vam pasti napamet, to je da guglate, ali (na žalost) ovde od toga nećete imati previše vajde. Na prvoj strani koju vam G izbaci, nema tačnog rešenja ili je unutar rasprave (forumi ili quora) više netačnih pa može da bude zbunjujuće.
Kao i po običaju, što je uglednija institucija (firma) veće su šanse da imate dobro uputstvo, pa evo jednog od njih:
https://med.unibl.org/sr/news/novosti/12432-preporuke-medicinskog-fakulteta-za-izradu-sredstava-za-dezinfekciju?fbclid=IwAR3hIakmeEFYAVLqyTi2V9r5voU4yJq7vyl7CuJ8cuX8d4SPy8TCq3n_Bik

(farmaceuti bi mogli biti i "najbolji" izvor podataka (ako ništa drugo, jer imaju gotove "Ph." formulacije; naravno i fakulteti gde je hemija glavna (hemijski, tehnološki, fizičko-hemijski ...).

Da skratim priču, ali da pomenem sve što trebate znati o ovome.

0) Računica je (blago) komplikovana jer (pomenuću i kasnije u tekstu) 100 ml konc. (apsolutnog, 96%) alkohola + 100 ml vode NIJE 200 ml rastvora. Za čist alkohol (>99%) je, zapravo, cca. 190 ml.

1) 96% alkoholi su* te koncentracije ali ne masene nego zapreminske, "vol." ("v/v")

*(osim p.a. kvaliteta za laboratorije, npr. Merck ili Sigma Aldrich, gde je u mas. % ali opet nije svih 96% nego oko 95,5%, npr. Sigmin je nominalno 95,6%) 

2) Osim toga oni su 95-96% pa ih treba računati kao 95% vol. (naročito ako je flaša već otvorena pa od 95,5% ostane taman toliko, ili zato što, jednostavno, tako proizvođaču odgovara). Ovo je tek 93% masenih, o čemu treba voditi računa. Gustina takvih alkohola je (na 20 °C) 0,81 g/ml.

3) Na linku je za takav alkohol data tačna formulacija: 67 g i 33 g (ml) vode, ali za 96% mas. etanol. Tako dobijate 64% mas. (64,32) što je (ipak) nešto više od 70% vol. (cca. 72%), što bi za 95% mas. moglo da bude bliže tačnom rezultatu (71%). Za 95-pototni (vol.), (93% mas.) treba tačno 68 g i 32 g (ml) vode, čime se dobija cca. 63% mas. "iliti" 70,5% vol. i to tačno 100 g (što je cca. 113 ml).
No, za ovo Vam treba (precizna, makar laboratorijska) vaga. Za veće količine (1 kg) biće dovoljna i precizna kućna (kuhinjska) vaga nove generacije (dig. i preciznosti 1 g). Vodite računa da vam treba sud veći od 1 lit. da bi u njega stao 1 kg etanola (70%).

4) Ako imate menzuru a ne vagu, onda Vam za prethodno treba 84 ml konc. (95% vol.) etanola i 32 ml vode. 84+32=116, ali dobićete (samo) 113 ml (setite se srednjoškolske hemije).

5) Treba Vam tačno 100 ml (1 litar) 70%-tog etanola? 
Na datom linku je "dovoljno tačna (precizna)" formulacija (samo je nezgodno data uz masu, trebalo je odvojiti jer je malo nejasno, i ja sam na prvu promašio "šta je pisac hteo da kaže").
Tamo stoji 73 ml konc. etanola i 27 ml vode (može i tako; doduše, nešto je manje od 100 ml kad se pomeša, mada za "kućnu" upotrebu nije od značaja).
Tačna računica je 74,1 ml +28,45 ml (95% etanol + dest. voda).
Za litar (zaokruženo) 740 ml +285 ml.

Ako nemate destilovanu vodu - nabavite istu. Dobro, demineralizovane nisu uvek (skoro nikad) sterilne, a u apoteku ne možete da odete (tj. ne morate po svaku cenu). Koristite neku meku vodu (Rosa, Prolom i slične), a možete ih dodatno i prokuvati. U najgorem slučaju prokuvajte česmušu.

Na net-u ćete najčešće naći formulacije kao što su:
70 ml (96% etanol) + 30 ml (voda) ili 75 ml +25 ml
Ova druga je nešto jača, te je bespotrebno trošenje alkohola (66% mas. ili 73% vol.), mada je svakako o.k. (nešto "jači" alkohol neće škoditi). Prva je tek cca. 61% mas. (68% vol.) ALI je itekako upotrebljiva (potrebno 60-70% vol. za koronu, pominje se i 62-71% kao idealno (vidi link, tu su stručniji, i treba ih slušati). Doduše, nije naglašeno da li su mas. % ili vol.% (trebalo bi da su), pa onih 70:30 (u ml) uzmite kao minimum (nećete posebno uštedeti sa manje, npr. ići na 65% vol.).

Dakle, nećete pogrešiti ni sa takvim "odokativnim" računicama, ali dao sam tačnu (da ne bude zabune). Zabune naročito može biti jer ćete naći NEKOLIKO različitih formulacija (računica).

Btw. ako već treba dati približne zapremine (npr. imate samo laboratorijsku čašu) onda su tačnije formulacije (od prethodne dve) sledeće: 75 ml etanola (95% vol.) + 30 ml vode (62,25% mas. ili skoro tačno 70% vol.) kao i 70 ml etanola + 25 ml vode (72% vol.) ili 80 ml + 30 ml (71 vol.%).
Za manje količine (do 100 ml) precizniji od lab. čaše mogu biti plastični špricevi* od 10 ili 20 ml (a ima ih i od 50 ml, što može i za veće količine da posluži).
* u kućnim uslovima maksimalno precizna "oprema" ("kućna pipeta").

Naravno, ako nemate ni (preciznu) laboratorijsku čašu (sa podeocima od 5 ili 10 ml) onda se držite odnosa 3:1 (75 ml : 25 ml ili 150 ml : 50 ml ili 90 ml : 30 ml, etanol:voda respektivno), jer vam je dovoljna i mala (rakijska) čašica (princip "3 pa jednu").

Dodatak:

Na stranici (link) je pomenut i vodonik-peroksid, koji je efikasan već u konc. 0,5%.
Na linku je, doduše, data pogrešna računica (treba 5 delova vode na 1 deo 3% H2O2 a ne 4; strogo gledavši to je zaokruženo (zbog gustina različitih konc. H2O2 koje ne idu linearno sa povećanjem/smanjenjem ali za tako razblažene rastvore razlika je mala).
Ovo je (možda) samo zbog dodatne sigurnosti (bolje 0,6% nego 0,5%), ali je onda još bolje ići na 1% (200 ml vode + 100 ml 3%). Naravno, onih 0,6% se može smatrati "optimizovanom" štedljivom verzijom formulacije (sa dovoljno sigurnosti a sa manjim utroškom skromnih 3% rezervi).
Hipohlorit ("varikina") je obično 4% (Domestos je 4,5% + jako bazan (ima dodat NaOH) pa je ne samo 10% "jači" nego bar 20% ili više) ali "na punjenju" pa je bolje da se računa kao 3% ili 3,5%.
Npr. pominjanih 0,1% NaOCl ćete dobiti (teorijski) sa 25 ml (g) varikine na 975 ml vode ("do 1 litar ali ne i litar na 25 ml). Zbog toga što ćete lakše odmeriti 1000 ml nego 975 ml a i zbog "vetrenja" NaOCl rastvora, bolje je ići na bar 30 ml na litar. Dodatno, ako je 0,1% minimalno efikasno (ili dovoljno efikasno, bolje reći) onda je 0,2% još i bolje pa umesto 30 ml možete ići i sa 40 ili 50 ml.
Litar "koncentrata" će Vam trajati (onda) 3 do 4 sedmice (razblaženi rastvor koristite samo 1 dan, zato nemojte praviti zalihe!).
Formulacije za preparate su dobre ("jake") ali ne posebno dorađene (nisu nežnije za ruke od običnog 70% etanola), to su tzv. generičke (opšte). Kombinacija etanol + vodonik-peroksid je (naravno) posebno efikasna. Izopropil alkohol (2-propanol) je nešto "jači" od etanola.
Ne znam koliko za Covid-19 ali generalno "i do (približno/u proseku) 4 puta" ... ne, nije posebno to bolje kako zvuči (4x), jer to zapravo znači (samo) da ako nekog mikroorganizma ostane samo 0,04% od početne populacije posle tretmana etanolom (npr. 40 od 100 hiljada), onda bi sa 2-propanolom to bilo tek 0,01% (10 do 100 hiljada; ove brojke su samo ilustracije radi, ne odnose se ni na koji sistem konkretno). Znači, jeste, jači je, ali nije mnogo bitno. Pride je skuplji i teže nabavljiv (od epidemije ... jednako teško nabavljiv, ili možda i lakše).
Ako imate samo izopropil alkohol koristite (takođe) 70% što je ovde otprilike 7:3 (za 68% masenih) jer je ovaj alkohol najčešće 99%-tni.
Nemojte koristiti čist etanol (2-propanol) jer ne vidim da se spominje na medicinskim sajtovima. Nevezano za "koronu" visoke konc. mogu biti i kontraproduktivne (da 90% slabije deluje od 70%) jer je (često) uticaj vode (njene sposobnosti rastvaranja, u slučaju prethodnih smeša rastvarač je etanol jer ga ima više) od značaja.
Dodatno, ako bi ste da Covid-u "zabiberite" sa 75-tnim etanolom, samo ćete brže potrošiti zalihe jer se odnos etanol:voda značajno povećava. Za 75% (mas.) treba Vam odnos 4:1 što je zaista arčenje (zalihica) alkohola. Naročito ako se uporedi sa prethodno navedenim (dovoljnim, ako ne i boljim).

Napomena: sve prethodno za temp. od 20 °C, za nešto više temperature konc. su nešto manje (ali tek za cca. 1% (napamet računato, ako  i toliko) ako se radi o 25 cel. što znači da prethodno ne treba menjati ili dodati 1 ml etanola na forulaciju za 100 ml ili 100 g). Ovo jer se gustina (zapreminska masa) vode malo (manje) menja sa temperaturom.


P.S.

Za 2-propanol sam podrazumevao 70 g i 30 g vode (što je i 30 ml, ako ne cepidlačimo (nemamo analitičku vagu)). Tako dobijate cca. (zapravo) 69% mas. 70 g IPA (izopropil alkohol)  je cca. 88 ml (89 ml za 100%).
Koncentracija 70% vol. se dobija (naravno) ako pomešate 70 ml IPA i 30 ml vode (tzv. "rubbing alcohol" kod Anglosaksonaca). Ovo je cca. 64% (mas.) alkohol (za 99% IPA), ali ne moramo da idemo u sitne detalje. Jedino je pitanje kako dobiti 100 ml 70 vol. % IPA, ili 70% mas.
Onih "70% mas." je 114 ml, pa bi za 100 ml trebalo 61,4 g IPA i 26,3 g vode.
70 ml IPA + 30 ml vode ¹ 100 ml rastvora, ali je dovoljno mala razlika da se može aproksimirati (svega cca. 3 ml manje) ili kao druga (manja) aproksimacija može se ići na:
72 ml IPA (99%) + 31 ml vode (dest.)

P.S.S. (iliti P.P.S. moderinije rečeno, ja sam doduše iz prošlog veka "živa istorija" već ...)

Imao sam par (jednu i profesionalnu) diskusiju o ovim računicama pa i primedbe (od struke i van nje) da je kod "Vujketa" (prof. dr Zoran Vujčić) računica malo drugačija (na 1000 ml etanola 95% vol. treba 391 ml vode), te da li smo koristili druge tablice. Tablice možda ali računica je ista. Prof. je računao na tačno 70% vol (70,0%) i sa tačno 95,0% vol. što se etanola tiče. Ja sam uzeo 95,5% i 70,5% tako da je računica koju je on izveo još tačnija.Tako da na 1000 ml 95% etanola ide 391 ml vode (390,77) ili za jedan litar 70,0% onda treba:
737 ml 95% etanola + 288 ml vode.
Eto, izvinjavam se na nepreciznosti (taman sam bio između farmaceuta i profe ... tj. računao tačno ali nisam naglasio šta se tačno dobija, tj. jesam ali implicitno (70,5% vol.) pa je ostalo nedorečeno).
Btw. SVE zavisi koliko idete u dubinu problema (u detalje), jer ako se uzme i gustina (zapreminska masa) vode na 20 °C onda treba 392 ml vode na 1000 ml etanola  (tačno 391,55) ... a onda i pritisak (da li je normalni ili ne) ... itd. i sl. ali sve to ide na neka decimalna mesta za koje ni profi oprema ne može da vam pomogne u spravljanju.
Dodatno, farmaceuti su verovatno uzeli u obzir i "gubitak pri manipulaciji" pa idu sa nešto više alkohola (u industriji verovatno još više), itd. i sl.
I na kraju prof. dr Zoran Vujičić ima svoj blog i vrlo dobre savete u vezi dezinfekcije i sapuna.
(lako ćete izguglati)
Doduše kao neko ko je radio u industriji (kozmetičkoj) mogao bi da se ne složim 100% sa njim, ali je u principu o.k. (sapuni, čvrsti, pravi, jesu u principu bazni (što se meri posredno, i ne tako lako) sa pH 9 do 10, ali dermatolozi (ima više radova na tu temu, jedan je i mnogo citiran) kritikuju baš tu osobinu koja je sad u vreme korone korisna (doduše ta pH vrednost više "čuva sapun" nego što pojačava dejstvo (svakako pojačava, ali nije primarno) protiv mikroorganizama (za neke treba duže vreme, srećom kod novog virusa ne)). Mnogi od njih su "fiziološki neutralni" što je kod njih obično pH oko 7 (a ne kao kod tečnih 5,5), kao što je npr. Dove, a ima ih i "pH 5,5" - npr. Eucerin (i strašno skup), tako da je polemika oko čvrstih i tečnih sapuna u principu o.k. ALI ima i izuzetaka.
(neću da načinjem temu o sapunima, morao bih ceo serijal da pišem a to i nije za blog o uljima, bar ne onim motornim)
9,5 nije posebno visoka pH vrednost (i za dobro i za loše (prigovori da nije fizioloških 5,5 (neki kažu 4,9 do 5,2 a neki 5,4 do 5,9 ...) ako pogledate moj blog o pijaćim vodama, moja omiljena Gornja Banja ima svih 9,65!! (ne nije dezinfekciono sredstvo ali osim što je arterška i ovo je čini praktično sterilnom).
Najbolje od svega je što imate recepte za sapun u domaćoj radinosti (kvaliteta iznad svih industrijskih, ali možda ne toliko što se tiče upotrebljivosti ("tvrdoću" i "miris" nećete potrefiti iz prve, treba malo i iskustva i varijacija u formulaciji, ali svakako je dobro što je dato).
I na kraju:
Pre desetak godina (pre krize iz 2008.) je industrija (kozmetička) imala veči udeo tzv. "prirodne kozmetike" (ili makar upotrebu prirodnih sirovina) ... međutim, cene su bile mnogo više, pa je udeo tog segmenta industrije ostao na tom nivou (ili čak i ispod, naravno - u zavisnosti od tržišta i platežne moći, ali je kriza udarila na industriju pa i kozmetičku). Verovatno je porast u tom segmentu kod malih i srednjih preduzeća (komapnija) kao i manjih (skupih) serija kod "velikih". Ima i u našoj zemlji par firmi koji se time bave i čiji se proizvodi mogu naći i na tržištu (doduše "pristojne cene").
Dođe mu slično kao i u prehrambenoj industriji ("organska hrana"), niti je potpuno prirodno* (ako jeste od cene boli glava) a osetno je skuplje (taman da se podnese) pa ko kako voli (i još više ko kako može).
*ispunjen neki standard (u branši), šta je to "organsko" ("prirodno") i koliko.

53 коментара:

 1. Samo da podržim dobar rad... koristan tekst, kao i uvijek!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Stevo, mnogo ste zamrsili.U Srbiji ogroman broj ljudi ima samo osnovnu ili napabirčenu srednju školu.Uprostte,na litar koncentrovanog alkohola,sa koliko destilovane vode da razblažimo? Dejan Ćurčić,Voždovac

   Избриши
  2. Poštovani,
   O.K. jeste, komplikovano je.
   Na litar (95-96% etanola) treba dodati 385 ml destilovane vode ili demi vode (ili neke meke vode, rosa/prolom). Za tačno 96% treba 390 ml ali da bi dobili malo više od tačno 70% vol. dodati manje vode, npr. 380 ml.
   Da bi napravili tačno 1 litar treba vam:
   "Za litar (zaokruženo) 740 ml +285 ml."
   prvo je etanol, drugo voda. Za malo "jači" alkohol uzeti 750 ml + 280 ml (cca. 1005 ml)
   Litar etanola možete kupiti (ili već imate) a vodu možete odmeriti ako od 500 ml oduzmete zapreminu (šric od 20 ili 50 ml) da bi dobili 380 ili na flašicu od 330 ml dodate još jednu rakujsku čašicu i preciznost je skoro (pa) laboratorijska!
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Hvala na jednostavnom i kristalno jasnom odgovoru

   Избриши
 2. Poštovani profesore,

  Mala konsultacija u vezi izbora ulja. U pitanju je Yaris TS 1.8 sa 2zr-fe motorom i pređenih 210.000 km. Do sada je u njega sipano Shell Helix Ultra 5w30, potrošnja je bila od 1,2-1,5 litara na 10-11000 pređenih kilometara. Uputstvo kaže 5w30 (0w30 i 5w20), da li i dalje nastaviti sa 5w30 ili eventualno 5w40 (10w40) koje se nigde ne navodi kao mogućnost.

  Hvala na odgovoru

  ОдговориИзбриши
 3. Poštovani g. Vladimire,
  Ne bih mrdao od 5W-30. Shell je jedno od boljih rešenja (svakako), naravno ne i jedino.
  Može se koristiti i SAE 5W-40, ali ne vidim neku (preku) potrebu. Motor (kao što kaže uputstvo) može i "ređa" ulja da koristi, pa je bilo koje High HTHS (preko 3,5) ulje u 5W-30 visk. gradaciji sasvim o.k.
  Potrošnja ulja je normalna i nimalo preterana. Ulje ste mogli da menjate i na malo više km, ali o.k. (ako je vremenski bio ispunjen uslov).
  Možda (i samo možda) bi sa 5W-40 bila manja potrošnja ulja (ali tek za malo, možda tek cca. 1 litar, tj. par dl manje), ali to nije izvesno.
  Možete i probati, ali ne vidim poseban razlog.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 4. Postovani gospodine, postao sam vlasnik Skode Roomster 1.4 16v 63kw BXW motor, sa predjenih 91000 km. Auto je kupljen u Austriji od prvih vlasnika i nakon izlaska iz garancije odrzavan u servisu kod brata od tetke par kuca od vlasnika tako da poznajem istoriju automobila. Motor je stvarno u odlicnom stanju necuje se kad radi. Ono sto me buni je pravi izbor ulja za moj automobil jer knjiga sa uputstvom nije bila u automobilu, brat mi kaze da je u njega sipao 5w-40 ali neseca se tacno kog proizvodjaca. Moj prvi pik je da nastavim sa Shell Helix Ultra 5w-40, ali gde god sam pretrazivao po sajtovima proizvodjaca ulja svugde preporucuju 5w-30. Auto ce prelaziti oko 10 000 km godisnje u proseku tako da ce se zamena ulja vrsiti jednom godisnje. Da li je Shell Ultra pravi izbor ili nesto drugo i koja je najbolja gradacija?Cena mi nije imperativ mali je motor cca 3 litre ulja gledao bih sto kvalitetnije kupiti. Hvala unapred i svako dobro

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Dejane,
   Za Vaš motor je propisano VW 502.00 za fiksne intervale zamene ili VW 504 (504/507) za varijabilne. Kako ste (pravilno) izabrali fiksni interval zamene i uzevši zamenu na 10k km, lično bih vam savetovao SAE 5W-40 (kao što je Vaš brat izabrao) ulja.
   I to pre svega ACEA A3/B4 ("obična") iako mogu i ACEA C3 (dobar izbor za 5W-30 ulja i zamenu na 15000 km uz većinski gradsku vožnju).
   Sve u svemu Shell Helix Ultra SAE 5W-40 je jedan od boljih izbora, pa ne bih dalje širio priču.
   Pozdrav!

   Избриши
 5. Postovani, da li specifikacija Ford WSS-M2C-948-B moze menjati FORD WSS M2C 913C kod automobila gde se trazi 913C? Na nekim sajtovima stoji da je kompatibilno? Undapred hvala na odgovoru

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Verovatno da, ali bolje ne.
   Da 948-ica bi trebalo da pokriva i 913-ice ALI to nije baš preporučljivo (naročito ako se uzme u obzir da većina tih automobila već ima preko 100 ili 150k km).
   948 se bazira (uglavnom) na ACEA C2 (toliko o negiranju mnogih i ćutanju Ford-a da C2 zapravo može da menja 913C), uz neke dodatne zahteve. Ono što tu nije za jaku preporuku je SAE 5W-20 te HTHS uslov od 2,6 ili više, dok je za C2 i (naročito) 913C 2,9 ili više.
   Moj lični predlog je da ako se hoće više (bolje) od 913C da se koristi 913D, to je taman malo bolje (i skuplje) bez potencijalnih negativnosti (veća potrošnja ulja, ako ništa drugo).
   Sa druge strane DPF-ima "low SAPS" prija ali ako neko insistira na tome, bolje 5W-30 aCEA C2 nego (super)moderni 948 standard.
   Zvanično je DA, pa ko kako voli (u principu i može jer pokriva sve zahteve osim HTHS što osim manje potrošnje goriva (simbolično) budi "crva sumnje" (koliko je to dobro)).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Samo da dopunim ... kompatibilnost je tek za benzinske motore, ali (ponavljam) to ne preporučujem ni za njih (za dizel pogotovu).
   Dakle, ja lično to ne bih koristio i NE mogu da savetujem.
   I da ... obično su (malo sam sad i prelistao net, tj. podsetio sam se) 948-ice ACEA C5 što su zaista vrhunska ulja, ali ne i za upotrebu kod stari(ji)h motora.
   Pozz

   Избриши
  3. Hvala na detaljnom odgovoru. Ostajem na 913C ili D, mada kazu da je 913D bitniji kod dizel motora, a da je 913C bolji za benzinske motore, otuda i da je 948 kompatibilan sa 913C ali ne i sa 913D specifikacijom.

   Избриши
  4. I jos jedno pitanje, kada smo kod C2 naspram 913C(A5)...Kako C2 ulja imaju nizi TBN u odnosu na 913C/D, da li to znaci da takvo ulje treba menjati cesce? Ili kod modernijih ulja sa nizim TBN ne dolazi do ubrzanog povecanja kiselosti zbog drugacijih aditiva? Primer Total Ineo Ecs ima TBN oko 7, dok Total NFC oko 10.

   Избриши
  5. 913D je uopšte za nijansu bolji od 913C pa bi svakako "prijao" i benzinskom motoru (naravno, nije obavezno ... a razlika je u nijansama). Kako C2 imaju niži TBN? Pa tako što je to "eko" standard. Drugačiji sastav aditiva i moderna goriva ("euro 5") smanjuju i potrebu za velikim TBN. Ne, u principu ih ne treba menjati češće. ACEA A5/B5 je malo "nakrkanije" aditivima (ali drugačijeg sastava) i bilo je (verovatno) nužno u to doba ... mada je možda (bila) i preterana reakcija na low HTHS uslove rada motora.
   U principu C2 ima jednako duge intervale zamene (20k km) kao i A5/B5 pa i duže (30 ili 35k km kod Peugeot-a i Fiat-a).
   Pozdrav!

   Избриши
 6. Poštovani profesore,
  Trazim od Vas mali savet.Radi se Shervolet Aveo sa tipom motora F14D3 od 1399ccm 69kw sa predzenim 80 000km.U upostvo stoi preporuka za 5w30.Potrosnja ulja nepoznata.Postoi li mogucnost za 5w40 ili 10w40 (sintetika,polu-sintetika,HC) i naj pogodnie Brendove za ovaj tip motora i ovu klimu.
  Pozdrav is Makedonija.

  ОдговориИзбриши
 7. Poštovani g. Stefane (imenjače),
  SAE 5W-30 ili 5W-40 ulja sa Dexos2 (bilo koje) su primarni izbor (nije Dexos2 obavezan! u principu bilo koje 5W-40 ili 5W-30 sa A3/B4, samo da nije C2 ili A5/B5 (A1/B1) ili po Ford standardima jer ona NISU pogodna.
  Brend je Vaša opcija ... Total, Valvoline, Havoline, Shell, Castrol ... naravno i manji proizvođači kao npr. Ravenol i slično, sve je to dobro (i još sijaset njih).
  SAE 10W-40 je dopušteno koristiti i možda je to i optimum (iako motor nije mnogo korišćen, ipak ima dosta godina, dodatno klima kod Vas).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 8. Poštovani g-dine Stevo,
  Pitao sam Vas pre izvesnog vremena koje ulje, Total ineo mc3 ili Eneos hyper, oba u v.g.5w40 u Peugeot 207 1.6 hdi, 80 kW, DPF, sa 105.000 km. Vi mi lepo odgovoriste-možda najbolje Total ineo mcs 5w30...i ja Vas ne poslušah, sipao sam Aral high tronic 5w40 (takođe C3) proizvedeno u BP filijali u Poljskoj. Nisam li pogrešio? Da li je ovo pouzdano ulje za ovaj Peugeot. Inače, vozim umereno, menjam ulje na oko 7.500 km, a ulje radi svoj posao bez problema.
  Pišto više nema novih tekstova (odavna) ostaje da makar ovako malo svratimo do bloga.
  Veliki pozdrav od Save.

  ОдговориИзбриши
 9. Postovani, interesuje me Vase misljenje o konkretnom ulju, u pitanju je Ravenol SMP 5W30. Uskoro radim mali servis, a posto kod uvoznika trenutno nema Ravenol VMP koji sam hteo da uzmem, preporucili su mi ovo. Motor je 1.9 multijet 110kw sa DPF-om.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 10. Poštovani g. Maki,
  SMP je u potpunosti "zamena" za VMP. Preporuka je bila za VMP jer je na PAO osnovi, ali to je samo "tačka na i (ili j)" i ništa više. Sve što ispunjava VMP ispunjava i SMP. Na intervalima do 15000 km pa i 20k km ni laboratorija neće naći razliku (osim spektroskopska analiza koja će pokazati drugačija bazna ulja). Slobodno SMP, i bez brige.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala puno na odgovoru, zbog Vaseg bloga sam i poceo da se interesujem za razne proizvodjace, standarde, sertifikacije i svega ostalog u vezi ulja. Sada pazljivo biram sta sipam u auto :D

   Pozdrav!

   Избриши
 11. VW 511.00? U malo čudnoj gradaciji za današnje vrijeme (5W-40). Koliko vidim, spominju Porsche, Bentley i Lamborghini, da li je to specifikacija predviđena za "jače" motore?

  ОдговориИзбриши
 12. Tja ... više za "nabudžene" benzinske motore (mnogo kW po litri i za veliki uljni stres - manja količina ulja po kW, Nm ...).
  U osnovi je ACEA C3 sa dodatnim zahtevima (pre svega veći TBN). Može se reći i da je za "jače" motore i one koji idu u veće obrtaje. Činjenica je da 0W-40 i 5W-40 mogu da pruže dodatnu zaštitu motorima koji bi (u principu) mogli da koriste i 5W-30 (po zazorima koji su moderni). Slično je i za RN17, koje je doduše 5W-30 ali dodatno nakrcano aditivima u odnosu na ACEA C3 (npr. C3-16), i naravno dodatnim zahtevima.
  VW 511.00 se slično (i obično se uparuje) sa MB 229.51, MB 229.52 i Dexos2 (od koga ima značajnije (naravno, ne drastično) veće zahteve, dok je u slučaju MB "kako za koji", tj. sličije je i ne mnogo preko njih).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 13. Poštovani profesore,

  Mala konsultacija u vezi izbora ulja.
  Na podrucje Makedonije pojavilose ulje CYCLON najverovatno grckog porekla.
  Sa cenama su dosta konkurentni fullsintetik 5w30 c2/c3 za cenu od 20.5eura za 4 litara tuba.Molim za vase mislenje.Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 14. Poštovani,
  Cyclon brend je Grčki (zapravo Grčko/Holandski). Imaju (bar je bio pre 5-6 god. ako u međuvremenu nije otvoren neki veći u Nemačkoj) najveći pogon za reciklažu otpadnih ulja. Zbog toga ih pomalo bije glas da nisu kvalitetna, ALI to NIJE slučaj.
  Reciklati najčešće ne idu u motorna ulja već industrijska a i kad se koriste to je u određenom procentu i trebalo bi da je naglašeno (a i to je slučaj za ulja niže kategorije). Čak i tad to nije loše jer su ulja HC kvaliteta (koristi se postupak tokom reciklaže). Dakle, nije "garaža-reciklaža" već ozbiljno i tehnološki jako postrojenje.
  U taj full sitetik verovatno i da ne ide uopšte (reciklat). Mislim da je sasvim solidno ulje i da se veoma isplati (a posredno podržavate brend koji je ekološki ispred većine drugih).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 15. Postovani g. Stevo,
  Sta mislite o GM dexos2 (5w-30) ulju, i zasto li je dvostruko jeftinije od npr. Selenia 5w-30 p.e, a Opel ga preporucuje za iste motore!? Ja nemam Opel, vec Alfu 159 1.9jtdm, i u pretragu sam usao zbog ucestalih forumskih prica o falsifikovanoj Seleniji, tj. cak sam razmatrao i skuplji Motul, ali, ako me logika ne vara, GM je dovoljno jeftin da ga njegova cena stiti od falsifikata, a ako je dovoljno dobar da ga Opel stavi u uputstvo, valjda je dovoljno dobar i za moju Alfu (inace, vozim znatno manje od proseka, oko 5k km, i ulje uvek menjam vremenski, a ne po kilometrazi, pa tim pre deluje da ovo tesko da moze biti los dil za mene (sada sam se cak prebacio sa ideje o originalima na ideju o ustedi), ali vi presudite g. Stevo, jer ja znam izmedju nista i malo, a vi izmedju mnogo i jako mnogo :)). Volim ja da prodjem jeftinije, nema sumnje, ali ne po cenu toga da napravim sebi medvedju uslugu. Inace, video sam da je selenia c2, a gm c3, ali po onome sto sam o tome procitao, sama ta cinjenica i ne deluje lose za mene, cak mi deluje obrnuto.
  Svako dobro.

  ОдговориИзбриши
 16. Poštovani g. Nikola,
  Prilično se slažem sa Vama. Logika u vašem komentaru (pitanju) je sasvim o.k.
  Lično ne volim GM (i slična) jer su to tipična servisna ulja (pa u njima jeftinija), koja su ili jeftinija (kao GM) ili pak skuplja od većine ostalih (npr. "BMW" ili "Mercedes" ulja).
  Kada su jeftinija (sličnih cena kao u servisima) postavlja se pitanje odakle na tržištu i gde se (uopšte) prave. Vidite i po bar kodu.
  Za Vaš motor je default ACEA C2 i verovatno je bolje dok je motor nov (prvih 100-nak hiljada km) ali posle je i C3 dovoljno dobro (ako ne i bolje zbog više HTHS vrednosti).
  Ako ste u GM-ovu originalnost sigurniji nego u onu kod Selenia ulja, onda je razlika u ceni čista premija (i opravdana ušteda).
  Total ima relativno jeftina (cca. 650-700 dindži) i C2 i C3 ulja INEO serije, te ih možete razmotriti kao rezervno rešenje. Lako ih je naći a da budu originali (proverite kod Total d.o.o. a možete i direktno kod nekih od Total distributera za Srbiju, npr. Technolub).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na odgovoru i savetu g. Stevo. Inace, kada sam postavio pitanje, nastavio sam da pretrazujem Vas blog, i mozda i naucio ponesto. Vidim i da jako cesto odgovarate na slicna ili ista pitanja, pa moram da pohvalim i Vasu strpljivost.
   Inace, sto se originalnosti GM tice, svakako da nisam siguran, jedino, eto, taj logicki deo...da i kada je nesto falsifikat, ipak ne mogu bas staviti ulje od sardine, nego ipak ide neko motorno ulje(nadam se sinteticko) koje nesto kosta, pa na jeftinim bude dramaticno manja zarada u procentima po litru, i manje se isplati falsifikovati. Ali, to je u sustini hvatanje za slamku, jer nemam cinjenice, pa je u takvoj situaciji i pitanje da li cinim sebi uslugu sa tim GM uljem i Vasa ideja mi ipak deluje bolje. Ako je vec lako naci original Total, to je vec cinjenica, i ne vidim razlog da se ne doplati ta relativno mala razlika, kada je vec samo ulje dobilo Vas blagoslov. Inace, zaboravio sam da napomenem da sam u poslednjih par godina presao na obicnu WR Seleniju (5W-40), jer automobil svakako nema DPF, pa ako i to nesto menja u smislu preporuke sta je najpametnije sipati naredno, rado prihvatam savet.
   Sve najbolje.

   Избриши
 17. Администратор блога је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 18. Администратор блога је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 19. Анониман10. март 2023. 22:52

  postovani,sta mislite o dodavanju aditiva u ulje za starijeg opela ohc benzin 1.8 presao 240000 km i da pitam za druga vozi pasat 1.8 20v bez turba slicna kilometraza ne trosi ulje ali je malo bucniji konkretno mislim na Liqui Moly sad ima visko plus i mos2 ili veins interesuje me vase misljenje pozdra i unapred hvala

  ОдговориИзбриши
 20. Poštovani,
  Kako godine idu sve sam manje sklon da (post) aditivima u ulju dam iole bitnije značenje (uglavnom je to za prošla i prohujala vremena).
  Dakle, Visco plus - čemu? Jedino ako utvrdite primetno razređenje ulja gorivom. Ali i onda je bolje naći uzrok tome (doduše može biti i samo mnogo (pretežno) gradske vožnje, naročito kod benzinaca i zimi te kod starijih vozila).
  Ipak, i kad ima koristi bolje je da korstite optimizovano ulje za tu namenu (najpoznatije Valvoline MaxLife, u ovom slučaju 5W40), ili (čak i bez povećane potrošnje ulja) neko 5W-50 ulje, Elf kao jeftiniju varijantu ili Mobil 1 kao najpoznatije ulje (raniji naziv PeakLife, što je slično MaxLife-u ali još i malo viskoznije). Vi sa Visco Plus, dobijate približno takvo ulje ali nižeg kvaliteta.
  MoS2 ... više je za prenosnike i široko se koristi kod industrijskih maziva (naročito masti ali i ulja, npr. reduktorskih ali i šire) je takođe upitno kao dodatak. Nije apsolutno neutralna supstanca, čak može da (manjim delom) sagori i do SO2 i smanji TBN (BN) ulju i tako mu skrati vek. Smanjuje trenje ali samo pri startu i maksimalno do mešovitog režima podmazivanja (pre nego što ulje dostigne radnu temp. tj. čak ni dotle, recimo dok ne postigne 40 što je otprilike kada rashladna bude na 60) a to su samo prvi kilometri.
  Posle više smeta nego što koristi. Dodatno, može čak i donekle (mada je više akademski) umanjiti funkcionalnost detergentima i dispergantima (aditivima iz ulja) a ako i ne onda je makar "balas" u ulju i kvari mu optimalnost.
  Dakle, neke singl osobine će poboljšati ali sve u svemu ulje neće biti bolje (osim ako je minaralka niskog kvaliteta, npr. API SF ili SG a to sigurno ne koristite niti preporučujem).
  Dakle, ako ste već krenuli, završite (ali uz skraćenje intervala zamene) a posle dobro razmislite. Korist (eventualna) je samo ako vozite kratke graske relacije i to ako često palite hladan motor (čak i taksi služba takve uslove nema), u suprotnom je makar "bacanje para" ako već nije štetno (a ne bi trebalo, mada postoji mogućnost negativnog uticaja na katalizator, mada tek na duži rok).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 21. Анониман12. март 2023. 06:36

  Hvala vam puno,jos nesto i prestajem sa pitanjima,razlog iz kog sam pitao je vozim kratke relacije 3,5 km do posla i nazad svaki dan hladan motor non stop,nisam poceo sa aditivima, gore dva navedena necu, koristim mobil 10w40, sta mislite o skupljem aditivu Liqui Moly Motor Protect ,hvala unapred,pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Ne znam šta da mislim o "Motor protect" ...
   To je zavijeno "velom tajne" (osim HBN heksagonalnog bor nitrida). Trebalo bi da je o.k. (čak i bolje) od MoS2 ali ovaj drugi je duže u primeni pa time i "pouzdaniji".
   Tako kratke relacije zaista prave problem i tu MoS2 i Motor Protect možda i mogu da pomognu. Možda. Zaista, kada imam samo opis nečega bez detalja teško je da bilo šta kažem a pogotovu da preporučim.
   Ipak ako za išta vredi to je baš Vaš slučaj.
   Doduše, probajte prvo sa Mobil 5W50 možda ćete postići isto ili bolje uz doduše nešto veću cenu ALI i potpunu pouzdanost (standardni aditivi, malo povećani u smislu zaštite starijih motora, npr. više aditiva za zaptivke, više aditiva protiv habanja ... plus 5W što je veliki benefit za kratke relacije u odnosu na 10W a pogotovu 15W, naročito zimi). Pozz

   Избриши
 22. Pitanje jedno ma da....jutros drugar u bmW 95 ocuvan bas motor 2000 cc benzin plin sipao ulje 15w40 kupljeno u poznatijoj trgovini da ne kazem ovlascenoj radnji ulje je bmw,posle zamene da ostalo u jednoj kantici pola litre ja onako da pogledam kanticu pise datum proizvodnje na vrhu 17.10.12 ,sta raditi da li odmah zameniti drugim novim ili da tera tako,odustali od reklamacije jer poznajemo ljude,cak nema ni informacija na kantici api sl api bilo sta,samo acea a3/b3 siva kantica sa zutim detaljima slika motora na kantici od ulja,ocigledno da je staro preko 10 godina.

  ОдговориИзбриши
 23. Одговори
  1. Izvinjavam se što kasnim ali zbog obaveza jedva stižem (eto vikendom uveče) i da pročitam pitanja.
   Nije moralo baš tako brzo ali svakako je trebalo zameniti što pre. Ne mora da znači da je loše ALI verovatno i ne ispunjava ("taze") uslove za motor (doduše tu je trebalo API SH, tj. SJ, pa možda i da ... uz A3/B3 trebalo bi da ima bar API SL).
   Dobro, možda je moglo i neku nedelju više ALI dobro ste uradili što ste ulje promenili.
   Pozdrav!

   Избриши
 24. Анониман23. март 2023. 07:47

  Poštovani,
  Kupio sam hyndai i40,2018 godište sa 1.6 gdi benzinskim atmosferskim motorom. Na motoru sam našao nalepnicu,jako izbledelu,mislim da piše total quartz 9000 nfc 5/30. U servisnoj knjizi piše da je ulje menjano na 30.000km po preporuci proizvođača a u uputstvu piše preporuka shell(u starijem uputstvu je pisalo totall) acea a5. Auto je prešao 70000. Zamenio sam mu ulje i sipao totall quartz ineo mc3 5/30. Da li je mc3 ineo dobar za ovaj motor i ako bi prešao na shell,koje ulje mi Vi preporučujete. Gledao sam shell ulja i nisam video nigde acea a5 ili da piše da je preporučen za hyndai. Hvala!

  ОдговориИзбриши
 25. POštovani,
  Total ili Shell - totalno svejedno.
  MC3 je o.k. ulje. Jedina prednost NFC-a je cca. 1-2% manja potrošnja goriva ali ništa drugo (zavisno od uslova korišćenja, može biti od 0 do 2,5%, uglavnom 1% što je praktično beznačajno, možda ja milion automobila manje utiče na zagađenje planete ali nije nešto što će je spasiti).
  Čak MC3 (iako po standardu isto štiti) ima više rezerve "zaštite" motora pri velikim naporima (sa višim HTHS). Makar teorijska ova prednost makar potire drugu teorijsku (uštedu goriva, u praksi može da bude i nula, u laboratorijskim uslovima nešto jedva merljivo).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 26. Poydrav Stevo! Bas nemam srece, napisao sam ti u poruci da bih pred toplije dane u motor u kojem je trenutno optima eco + 5w30, dodao nesto optime eco 5w40, da malo povecam viskozitet, i ti si to odobrio. Medjutim, bas nigdje ne mogu da nadjem eco 5w40, cak ni na Nestrovim pumpama. Hoce li biti stete ako dodam Optimu Magnum ili LM top tec 4100 5w40? Pozdravljam te

  ОдговориИзбриши
 27. Poštovani g. Milane,
  Neće biti problem, ali bolje LM 4100 jer je ACEA C3 ulje i sličnijeg paketa aditiva. Još bolje LM 4110 koje je i MB 229.51 a ne "samo" (iako dovoljno) MB 229.31 pa je još bliže onom koje je već u motoru (btw. ono ima i MB 229.52, što je potpuno nepotrebno ali "dobro dođe", i uopšte je za nijansu kvalitetnije od "starijeg brata" (po trajanju na tržištu, "mlađeg brata" po kvalitetu) 4100). Naravno, može i bilo koje ACEA C3 SAE 5W-40 (Total MC3, Castrol Edge/Magnatec/GTX, Motul X-Clean, itd. i sl.).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 28. Hvala puno Stevo; Milan

  ОдговориИзбриши
 29. Po vama Mobil ili Total 10w40 vidim dosta hvale Total za stare motore sa 8 ventila iz 90 tih

  ОдговориИзбриши
 30. Poštovani g. Rade,
  Oba ulja su o.k. Koristio sam ih oba (ranije u "kecu"). Koliko vidim novi Total 10W40 ima (čak) i MB 229.3 što je dodatna preporuka. Možda je zbog malo više (prosečne) viskoznosti (oko 15) Total dobar sa stari(ji)m motorima.
  Eto, možda za nijansu veća preporuka za Total kod starijih motora, a sigurno da se više isplati (kvalitet je manje-više isti, sličan svakako, a cena osetno (bar malo) niža).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши