Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

недеља, 29. март 2020.

Kako napraviti 70% (vol.) etanol od 96% (vol.) etanola


Pošto je ovo aktuelno u "doba korone", da i ja kažem neku reč (o tome).

Naravno, nema veze sa mazivima ali jeste (elementarna) hemija. Naravno, može pomoći širem krugu ljudi koji možda imaju 95-96% etanol ili mogu da kupe samo takav.

Ako Vam je (kojim čudom) ostala neka flaša konc. alkohola a niste hemičar, onda se možda pitate kako razblažiti koncentrovan etanol da bi dobili odgovarajuću koncentraciju.
Prvo što će Vam pasti napamet, to je da guglate, ali (na žalost) ovde od toga nećete imati previše vajde. Na prvoj strani koju vam G izbaci, nema tačnog rešenja ili je unutar rasprave (forumi ili quora) više netačnih pa može da bude zbunjujuće.
Kao i po običaju, što je uglednija institucija (firma) veće su šanse da imate dobro uputstvo, pa evo jednog od njih:
https://med.unibl.org/sr/news/novosti/12432-preporuke-medicinskog-fakulteta-za-izradu-sredstava-za-dezinfekciju?fbclid=IwAR3hIakmeEFYAVLqyTi2V9r5voU4yJq7vyl7CuJ8cuX8d4SPy8TCq3n_Bik

(farmaceuti bi mogli biti i "najbolji" izvor podataka (ako ništa drugo, jer imaju gotove "Ph." formulacije; naravno i fakulteti gde je hemija glavna (hemijski, tehnološki, fizičko-hemijski ...).

Da skratim priču, ali da pomenem sve što trebate znati o ovome.

0) Računica je (blago) komplikovana jer (pomenuću i kasnije u tekstu) 100 ml konc. (apsolutnog, 96%) alkohola + 100 ml vode NIJE 200 ml rastvora. Za čist alkohol (>99%) je, zapravo, cca. 190 ml.

1) 96% alkoholi su* te koncentracije ali ne masene nego zapreminske, "vol." ("v/v")

*(osim p.a. kvaliteta za laboratorije, npr. Merck ili Sigma Aldrich, gde je u mas. % ali opet nije svih 96% nego oko 95,5%, npr. Sigmin je nominalno 95,6%) 

2) Osim toga oni su 95-96% pa ih treba računati kao 95% vol. (naročito ako je flaša već otvorena pa od 95,5% ostane taman toliko, ili zato što, jednostavno, tako proizvođaču odgovara). Ovo je tek 93% masenih, o čemu treba voditi računa. Gustina takvih alkohola je (na 20 °C) 0,81 g/ml.

3) Na linku je za takav alkohol data tačna formulacija: 67 g i 33 g (ml) vode, ali za 96% mas. etanol. Tako dobijate 64% mas. (64,32) što je (ipak) nešto više od 70% vol. (cca. 72%), što bi za 95% mas. moglo da bude bliže tačnom rezultatu (71%). Za 95-pototni (vol.), (93% mas.) treba tačno 68 g i 32 g (ml) vode, čime se dobija cca. 63% mas. "iliti" 70,5% vol. i to tačno 100 g (što je cca. 113 ml).
No, za ovo Vam treba (precizna, makar laboratorijska) vaga. Za veće količine (1 kg) biće dovoljna i precizna kućna (kuhinjska) vaga nove generacije (dig. i preciznosti 1 g). Vodite računa da vam treba sud veći od 1 lit. da bi u njega stao 1 kg etanola (70%).

4) Ako imate menzuru a ne vagu, onda Vam za prethodno treba 84 ml konc. (95% vol.) etanola i 32 ml vode. 84+32=116, ali dobićete (samo) 113 ml (setite se srednjoškolske hemije).

5) Treba Vam tačno 100 ml (1 litar) 70%-tog etanola? 
Na datom linku je "dovoljno tačna (precizna)" formulacija (samo je nezgodno data uz masu, trebalo je odvojiti jer je malo nejasno, i ja sam na prvu promašio "šta je pisac hteo da kaže").
Tamo stoji 73 ml konc. etanola i 27 ml vode (može i tako; doduše, nešto je manje od 100 ml kad se pomeša, mada za "kućnu" upotrebu nije od značaja).
Tačna računica je 74,1 ml +28,45 ml (95% etanol + dest. voda).
Za litar (zaokruženo) 740 ml +285 ml.

Ako nemate destilovanu vodu - nabavite istu. Dobro, demineralizovane nisu uvek (skoro nikad) sterilne, a u apoteku ne možete da odete (tj. ne morate po svaku cenu). Koristite neku meku vodu (Rosa, Prolom i slične), a možete ih dodatno i prokuvati. U najgorem slučaju prokuvajte česmušu.

Na net-u ćete najčešće naći formulacije kao što su:
70 ml (96% etanol) + 30 ml (voda) ili 75 ml +25 ml
Ova druga je nešto jača, te je bespotrebno trošenje alkohola (66% mas. ili 73% vol.), mada je svakako o.k. (nešto "jači" alkohol neće škoditi). Prva je tek cca. 61% mas. (68% vol.) ALI je itekako upotrebljiva (potrebno 60-70% vol. za koronu, pominje se i 62-71% kao idealno (vidi link, tu su stručniji, i treba ih slušati). Doduše, nije naglašeno da li su mas. % ili vol.% (trebalo bi da su), pa onih 70:30 (u ml) uzmite kao minimum (nećete posebno uštedeti sa manje, npr. ići na 65% vol.).

Dakle, nećete pogrešiti ni sa takvim "odokativnim" računicama, ali dao sam tačnu (da ne bude zabune). Zabune naročito može biti jer ćete naći NEKOLIKO različitih formulacija (računica).

Btw. ako već treba dati približne zapremine (npr. imate samo laboratorijsku čašu) onda su tačnije formulacije (od prethodne dve) sledeće: 75 ml etanola (95% vol.) + 30 ml vode (62,25% mas. ili skoro tačno 70% vol.) kao i 70 ml etanola + 25 ml vode (72% vol.) ili 80 ml + 30 ml (71 vol.%).
Za manje količine (do 100 ml) precizniji od lab. čaše mogu biti plastični špricevi* od 10 ili 20 ml (a ima ih i od 50 ml, što može i za veće količine da posluži).
* u kućnim uslovima maksimalno precizna "oprema" ("kućna pipeta").

Naravno, ako nemate ni (preciznu) laboratorijsku čašu (sa podeocima od 5 ili 10 ml) onda se držite odnosa 3:1 (75 ml : 25 ml ili 150 ml : 50 ml ili 90 ml : 30 ml, etanol:voda respektivno), jer vam je dovoljna i mala (rakijska) čašica (princip "3 pa jednu").

Dodatak:

Na stranici (link) je pomenut i vodonik-peroksid, koji je efikasan već u konc. 0,5%.
Na linku je, doduše, data pogrešna računica (treba 5 delova vode na 1 deo 3% H2O2 a ne 4; strogo gledavši to je zaokruženo (zbog gustina različitih konc. H2O2 koje ne idu linearno sa povećanjem/smanjenjem ali za tako razblažene rastvore razlika je mala).
Ovo je (možda) samo zbog dodatne sigurnosti (bolje 0,6% nego 0,5%), ali je onda još bolje ići na 1% (200 ml vode + 100 ml 3%). Naravno, onih 0,6% se može smatrati "optimizovanom" štedljivom verzijom formulacije (sa dovoljno sigurnosti a sa manjim utroškom skromnih 3% rezervi).
Hipohlorit ("varikina") je obično 4% (Domestos je 4,5% + jako bazan (ima dodat NaOH) pa je ne samo 10% "jači" nego bar 20% ili više) ali "na punjenju" pa je bolje da se računa kao 3% ili 3,5%.
Npr. pominjanih 0,1% NaOCl ćete dobiti (teorijski) sa 25 ml (g) varikine na 975 ml vode ("do 1 litar ali ne i litar na 25 ml). Zbog toga što ćete lakše odmeriti 1000 ml nego 975 ml a i zbog "vetrenja" NaOCl rastvora, bolje je ići na bar 30 ml na litar. Dodatno, ako je 0,1% minimalno efikasno (ili dovoljno efikasno, bolje reći) onda je 0,2% još i bolje pa umesto 30 ml možete ići i sa 40 ili 50 ml.
Litar "koncentrata" će Vam trajati (onda) 3 do 4 sedmice (razblaženi rastvor koristite samo 1 dan, zato nemojte praviti zalihe!).
Formulacije za preparate su dobre ("jake") ali ne posebno dorađene (nisu nežnije za ruke od običnog 70% etanola), to su tzv. generičke (opšte). Kombinacija etanol + vodonik-peroksid je (naravno) posebno efikasna. Izopropil alkohol (2-propanol) je nešto "jači" od etanola.
Ne znam koliko za Covid-19 ali generalno "i do (približno/u proseku) 4 puta" ... ne, nije posebno to bolje kako zvuči (4x), jer to zapravo znači (samo) da ako nekog mikroorganizma ostane samo 0,04% od početne populacije posle tretmana etanolom (npr. 40 od 100 hiljada), onda bi sa 2-propanolom to bilo tek 0,01% (10 do 100 hiljada; ove brojke su samo ilustracije radi, ne odnose se ni na koji sistem konkretno). Znači, jeste, jači je, ali nije mnogo bitno. Pride je skuplji i teže nabavljiv (od epidemije ... jednako teško nabavljiv, ili možda i lakše).
Ako imate samo izopropil alkohol koristite (takođe) 70% što je ovde otprilike 7:3 (za 68% masenih) jer je ovaj alkohol najčešće 99%-tni.
Nemojte koristiti čist etanol (2-propanol) jer ne vidim da se spominje na medicinskim sajtovima. Nevezano za "koronu" visoke konc. mogu biti i kontraproduktivne (da 90% slabije deluje od 70%) jer je (često) uticaj vode (njene sposobnosti rastvaranja, u slučaju prethodnih smeša rastvarač je etanol jer ga ima više) od značaja.
Dodatno, ako bi ste da Covid-u "zabiberite" sa 75-tnim etanolom, samo ćete brže potrošiti zalihe jer se odnos etanol:voda značajno povećava. Za 75% (mas.) treba Vam odnos 4:1 što je zaista arčenje (zalihica) alkohola. Naročito ako se uporedi sa prethodno navedenim (dovoljnim, ako ne i boljim).

Napomena: sve prethodno za temp. od 20 °C, za nešto više temperature konc. su nešto manje (ali tek za cca. 1% (napamet računato, ako  i toliko) ako se radi o 25 cel. što znači da prethodno ne treba menjati ili dodati 1 ml etanola na forulaciju za 100 ml ili 100 g). Ovo jer se gustina (zapreminska masa) vode malo (manje) menja sa temperaturom.


P.S.

Za 2-propanol sam podrazumevao 70 g i 30 g vode (što je i 30 ml, ako ne cepidlačimo (nemamo analitičku vagu)). Tako dobijate cca. (zapravo) 69% mas. 70 g IPA (izopropil alkohol)  je cca. 88 ml (89 ml za 100%).
Koncentracija 70% vol. se dobija (naravno) ako pomešate 70 ml IPA i 30 ml vode (tzv. "rubbing alcohol" kod Anglosaksonaca). Ovo je cca. 64% (mas.) alkohol (za 99% IPA), ali ne moramo da idemo u sitne detalje. Jedino je pitanje kako dobiti 100 ml 70 vol. % IPA, ili 70% mas.
Onih "70% mas." je 114 ml, pa bi za 100 ml trebalo 61,4 g IPA i 26,3 g vode.
70 ml IPA + 30 ml vode ¹ 100 ml rastvora, ali je dovoljno mala razlika da se može aproksimirati (svega cca. 3 ml manje) ili kao druga (manja) aproksimacija može se ići na:
72 ml IPA (99%) + 31 ml vode (dest.)

P.S.S. (iliti P.P.S. moderinije rečeno, ja sam doduše iz prošlog veka "živa istorija" već ...)

Imao sam par (jednu i profesionalnu) diskusiju o ovim računicama pa i primedbe (od struke i van nje) da je kod "Vujketa" (prof. dr Zoran Vujčić) računica malo drugačija (na 1000 ml etanola 95% vol. treba 391 ml vode), te da li smo koristili druge tablice. Tablice možda ali računica je ista. Prof. je računao na tačno 70% vol (70,0%) i sa tačno 95,0% vol. što se etanola tiče. Ja sam uzeo 95,5% i 70,5% tako da je računica koju je on izveo još tačnija.Tako da na 1000 ml 95% etanola ide 391 ml vode (390,77) ili za jedan litar 70,0% onda treba:
737 ml 95% etanola + 288 ml vode.
Eto, izvinjavam se na nepreciznosti (taman sam bio između farmaceuta i profe ... tj. računao tačno ali nisam naglasio šta se tačno dobija, tj. jesam ali implicitno (70,5% vol.) pa je ostalo nedorečeno).
Btw. SVE zavisi koliko idete u dubinu problema (u detalje), jer ako se uzme i gustina (zapreminska masa) vode na 20 °C onda treba 392 ml vode na 1000 ml etanola  (tačno 391,55) ... a onda i pritisak (da li je normalni ili ne) ... itd. i sl. ali sve to ide na neka decimalna mesta za koje ni profi oprema ne može da vam pomogne u spravljanju.
Dodatno, farmaceuti su verovatno uzeli u obzir i "gubitak pri manipulaciji" pa idu sa nešto više alkohola (u industriji verovatno još više), itd. i sl.
I na kraju prof. dr Zoran Vujičić ima svoj blog i vrlo dobre savete u vezi dezinfekcije i sapuna.
(lako ćete izguglati)
Doduše kao neko ko je radio u industriji (kozmetičkoj) mogao bi da se ne složim 100% sa njim, ali je u principu o.k. (sapuni, čvrsti, pravi, jesu u principu bazni (što se meri posredno, i ne tako lako) sa pH 9 do 10, ali dermatolozi (ima više radova na tu temu, jedan je i mnogo citiran) kritikuju baš tu osobinu koja je sad u vreme korone korisna (doduše ta pH vrednost više "čuva sapun" nego što pojačava dejstvo (svakako pojačava, ali nije primarno) protiv mikroorganizama (za neke treba duže vreme, srećom kod novog virusa ne)). Mnogi od njih su "fiziološki neutralni" što je kod njih obično pH oko 7 (a ne kao kod tečnih 5,5), kao što je npr. Dove, a ima ih i "pH 5,5" - npr. Eucerin (i strašno skup), tako da je polemika oko čvrstih i tečnih sapuna u principu o.k. ALI ima i izuzetaka.
(neću da načinjem temu o sapunima, morao bih ceo serijal da pišem a to i nije za blog o uljima, bar ne onim motornim)
9,5 nije posebno visoka pH vrednost (i za dobro i za loše (prigovori da nije fizioloških 5,5 (neki kažu 4,9 do 5,2 a neki 5,4 do 5,9 ...) ako pogledate moj blog o pijaćim vodama, moja omiljena Gornja Banja ima svih 9,65!! (ne nije dezinfekciono sredstvo ali osim što je arterška i ovo je čini praktično sterilnom).
Najbolje od svega je što imate recepte za sapun u domaćoj radinosti (kvaliteta iznad svih industrijskih, ali možda ne toliko što se tiče upotrebljivosti ("tvrdoću" i "miris" nećete potrefiti iz prve, treba malo i iskustva i varijacija u formulaciji, ali svakako je dobro što je dato).
I na kraju:
Pre desetak godina (pre krize iz 2008.) je industrija (kozmetička) imala veči udeo tzv. "prirodne kozmetike" (ili makar upotrebu prirodnih sirovina) ... međutim, cene su bile mnogo više, pa je udeo tog segmenta industrije ostao na tom nivou (ili čak i ispod, naravno - u zavisnosti od tržišta i platežne moći, ali je kriza udarila na industriju pa i kozmetičku). Verovatno je porast u tom segmentu kod malih i srednjih preduzeća (komapnija) kao i manjih (skupih) serija kod "velikih". Ima i u našoj zemlji par firmi koji se time bave i čiji se proizvodi mogu naći i na tržištu (doduše "pristojne cene").
Dođe mu slično kao i u prehrambenoj industriji ("organska hrana"), niti je potpuno prirodno* (ako jeste od cene boli glava) a osetno je skuplje (taman da se podnese) pa ko kako voli (i još više ko kako može).
*ispunjen neki standard (u branši), šta je to "organsko" ("prirodno") i koliko.

понедељак, 08. април 2019.

10 godina bloga


Eh, da … prođe cela decenija. Ko bi rekao?
Eto uz veliki jubilej bloga, moram i da kažem (sa malo tuge i sete, ali ... sve prođe) da BLOG PRESTAJE SA AKTIVNIM RADOM.
Ne, nije potpuno ukinuta svaka aktivnost, ali moram da potvrdim (a vidljivo je od 2015.) da je sve manje novih tekstova i da će ih sve manje biti. Odgovori na pitanja su u 2019. Počeli i da kasne (držao sam skoro svih 10 god. izuzimajući odmore i to samo do pojave tableta, nekih 24-48 h kao maksimum (uglavnom manje) za odgovor). Na to sam jako ponosan (ni profesionalno ne postižu mnogi, čak ni kompanije, naprotiv). Sada to definitivno postaje 48 do 72 h (kao prosek) a jedino što mogu da obećam je 5-10 dana (kao maksimum).
Ne vredi ... „no can do ...“.
Nije da sve čime se bavim ima više smisla (verovatno ne) ali je nešto što spada u profesionalne obaveze (a za naučnog radnika ih ima neograničeno i nikad kraja, i sve više, dok ne ukapiraš da nazad nema i da si se zaj...). No, to bih nekako i uskladio, ali neizvesna budućnost te pokušaj (za sada više pokušaj) da se „dočekam na sve četiri“ za slučaj da slučajno opet dospem u situaciju kao na početku bloga mi oduzima i ono malo vremena ... Konkretno, pokušaj da se „vratim u formu“ u IT sektoru ne ide baš sa gomilom obaveza ali jesam dosta toga obnovio ... C# skoro da sam „stari“, F# i Python sam na nekom početnom-srednjem nivou tek da mogu da se za par meseci i na to preorjentišem, JS sam vrlo dobar (skoro kao C#) te VB sam pozaboravljao (no na to bih mogao brzo da se vratim) a C++ sam dostigao više nego pre (ali tu ni tad nisam bio Pro, a naravno ni sad).
Nadam se da je jasno koliko je to vremenski zahtevno.
Uz porodične obaveze zaista mi ne preostaje skoro ništa (par sati nedeljno „za sve pa i TV“).
Uspevah (do skoro) i knjige (beletristiku) da čitam, a sad sam i sa tim ufitiljio. Jednstavno – overload.
Polako izbacujem sve što mi komplikuje život, pa su ostali blogovi odavno zamrli, a sada će i osnvni.
Dakle, moram da na blog gledam kao projekat, a projekat (po def.) ima i svoj rok. Mislim da je 10 godina sasvim dovoljno, za manje su ljudi stigli na mesec, od suborbitalnog leta.
Vredelo je, jer je pomoglo mnogima (sigurno hiljadama). Nije se posebno zaradilo (mada mi je blog doneo par honorarnih poslova), ali pomoći drugima te upoznati mnogo ljudi (sa par njih sam postao odličan prijatelj) je zaista nešto što vredi.
Da bi koliko-toliko održao blog u životu, polako (ili bolje rečeno „polako“) ću morati da se povučem sa svih foruma gde sam do skoro bio aktivan, tako da će nešto vremena i preostati.
Dakle, „aktivan rad“ znači redovni tekstovi (toga nema već 2-3 god. da se ne lažemo). Odgovaraću na pitanja, a pitanja postavljajte u novijim tekstovima (od 2010. pa na dalje), najbolje nekom od poslednje objavljenih. Većina pitanja je bila (ali sada postaje 99%) koje ulje u moj auto, pa u tom smislu pomozite, pročitajte uputstvo i koristite oil-asistente na sajtovima proizvođača, te usmerite pitanja na Vaše dileme.
Btw. oil-finder(a) („asistenata“) skoro da nije bilo na početku bloga (tu negde posle par meseci je bio LM-ov, pa posle redom, negde do kraja 2010. su ih imale sve veće firme a oko 2012. Skoro sve, a sad sve iole relevantne).
To može pomoći i Vama i meni. I izgred, sve su bolji i bolji. Neki su odlični i za starije modele (Shell, Mobil ali i drugi) jer daju i alternativne preporuke (uključivši i viskoznija ulja od inicijalne preporuke).
Biće tu i tamo još neki tekst, ali nit' mogu da obećam (naročito ne KAD).
Pokušaću da obradim neke zanimljive (i manje) proizvođače, kao što je npr. Bizol iz Nemačke (ovo sigurno). Dakle, nešto što malo odstupa od standardne ponude i što zaslužuje (posebnu) pažnju .
Uz ređe „viđenje“ na blogu, mogli bi da se „družimo“ i još celu deceniju (svima zdravlja do tad ili bolje rečeno, da svi to u zdravlju dočekamo), a posle će tema ionako biti „ad acta“, jer će (nadam se i verujem) električni automobili postati dominantni (makar uz „plug-in“ hibride) ili blizu tome (ostaće lakotečljiva ulja, gde će 0W-20 ili 0W-30 biti kao sad 5W-40/50).
Ovde ili na Total-u ću (čak) probati da darujem neko ulje (ili par njih) svojim vernim čitaocima (naravno, uz neizbežnu reklamu, no to ne bi trebao biti problem).
Ima nekih dogovora ali to ne mogu da obećam (treba malo angažovanja povodom toga).
Veliki pozdrav svima!!


недеља, 16. децембар 2018.

Stalkerov novi auto


A evo i malo slika, što bi rekli jedna slika - hiljadu reči.


Pokrivka pre preuzimanjaU salonu


6 km prilikom preuzimanja 
(malo je mutna slika pa se i ne vidi dobro; bilo je 4 km ali bio je i na sajmu automobila u Nišu, pa je kilometraža stigla na "celih" 6 km, prvo sipanje goriva bilo je na tačno 8 km)


Ispred garaže


Da je malo veći u garažu ne bi stao (i ovako "jedva slonče u lonče")


Od pozadi


a i spreda


Deo prednji


A i zadnji; Lassa zimske gume su bile poklon akcija, taman su o.k.


Prtljažnik spolja, Eneos torba ... pa dobro, mala reklam(ic)a za Technolub koji su mi je poklonili, inače osim Eneos-a i veliki distributer Total-a u Srbiji


Motorni prostor (profil)


Motorni prostor


Ceo automobil iz profila


Zadnja vrata
(u prozoru se ogleda nedovršena komšijska kuća)


Ispred kuće
(primetiti nagib ulice od 15-tak %, ručna drži, inače i koza pase pod ručnom)

субота, 08. децембар 2018.

Stalkerov dnevnik, jesen 2018.


Posle dužeg vremena, evo i jednog zaista dugačkog teksta (iako nije sve o uljima, ipak je to glavna tema, iako po obimu nije). Tekst ima skoro 4000 reči.
Potrajaće (valjda) bar do Nove 2019. a onda tokom praznika (pre teško, stižu godišnji izveštaji i tako to), nadam se, još jedan. Za posle ... videćemo. Uživajte!

Uh! Odakle početi?
Ajd' od domaćih proizvođača.
FAM je konačno promenio sajt, i modernizovao ga (po)prilično. Nije loše. Možda nije baš sjajno, ali može da prođe (čak i ove 2018). Nastavio je da obnavlja odobrenja, te za to sve pohvale. I na kraju ali nikako po značaju, konačno imaju i „savetnik za potrošače“ (oil finder, oil assistant ...). Sasvim dobar.
RNB (Galax) ulja su posle privatizacije (delimične ili potpune, nije mi baš jasno) ponovo „ona stara“, sa više odobrenja nego ikad (za putničke automobile više i od NIS-a, verovatno, onako na utisak, nisam baš brojao). Time je moj tekst, kada mi se učinilo da bi mogli bar do dela davne slave, time dobija na značaju.
NiS ko Nis ... kod G-ja ništa novo.
Idemo dalje ... aha, prvo „crvenko“ (stari ali još uvek dobri „kec“ Z Skala). U proleće je dobio 20W-50 ulje, ovoga puta Shell HX3. Trebalo je Total 5000 (u mom „selu“ ga nema, a ni u Bgd.-u ga nije baš lako naći), ali ovo mi je ulje iz preostalih zaliha i pre moje saradnje sa Total-om (makar posredne).
Da sam našao „na prvom ćošku“ onda bi se već nekako i snašao (šta sa Shell-om). I kakvo je ulje? Baš dobro, mada mislim da Total ništa ne bi zaostao. Nema tu mnogo objektivnih informacija, ali motor sa uljem samo „prede“ baš kao i moj crni mačak. Potrošnja ulja? Zanemarljiva (što za 140k km+ i 2006. Godište Zastave i nije tako beznačajno), nekih 2-3 dl na 5000 km.  Ulje je zamenjeno na oko 7200 km (možda i svih 7300) a bilo je u planu ranije (posle ćete čuti razlog), tj. na 6000 km. Dobro, bilo je i nešto više vožnje van grada nego u proseku, no opet mislim da je ovo bilo baš maksimalno (onih 7500 km je baš takvo). Dakle, iako je bilo nepunih 6 meseci od izmene, ipak je 150+ rh za mineralno ulje (makar i visokih specifikacija za takvo) dobar razlog za zamenu. Posle njega je „ubačeno“ Total Quartz 5000 15W-40. Tek mu je cca. 200 km pa samo jedno zapažanje. Pritisak ulja (podsećam, ugrađen je cajger za to) na leru pri zagrejanom motoru ima višu vrednost od starog 20W-50. Donekle se ponavlja priča od prošle godine, sa nešto većim imenima iz sveta maziva. Dakle, onaj Shell je pao na (bar) 10/15/20W-30/40 (teško je reći napamet) a novi Total drži preko 2 bar bez ikakvih problema. Pre neki dan (od kad pišem, desetak od objave) jutarnje temperature su bile oko -10 °C i palio je bez problema (doduše to je više zbog novih svećica, promenjenih posle (tek) 21000 km, što je najviše do sada, menjao sam na cca. 15000 km najviše 17k km). No, utisak je da već posle minut-dva (maksimalno) i na -10 motor već radi prilično mirno što je za stari karburatorski motor više nego dobro, a ulje baš dobro za jedno 15W-xx.
Dakle, u opciji je bio i Elf ali je on u „mom selu“ skuplji (?!) od Total-a, pa je izbor bio lak.
Kad smo već kod cena, onda da naglasim da ulja nisu pratila cenu nafte ali da su ipak poskupela 5-10% krajem leta i početkom jeseni (uglavnom kod manjih proizvođača, no neslavni rekorder je zapravo (makar u Srbiji) Lukoil ... poskupeli 20-tak %, potpuni promašaj, ni sa sve karticom to se ne isplati, njihog TNG 15W-40 API SG/SJ je nekih 570 rsd, što mu je tek nešto ispod 5€ za litarsko pakovanje (?!)).
FAM je (čini mi se) poskupeo nekih 5%, a NIS je držao cene (ili isto poskupeo), doduše nije se baš rasipao akcijama kao proletos. Mejdžorsi su uglavnom zadržali cene, a time su i postalil dostupniji i prava konkurencija, recimo baš prethodnim. Npr. 15W-40 GAS od FAM-a i NIS-a su po 420 rsd (nekih 3,55€), dok je (pomenuti) Total Quartz 450 do 500 rsd, prosečno (dakle) tek 475 din. (tačno 4 €). Time je svakako privlačniji od oba pomenuta. Zanimljivo Elf je bio (borske cene) oko 500 rsd ili koji dinar preko, pa ispada da je verovatno iz novijih isporuka a Total je od prolećnih i prošlojesenjih. Castrol je 550 pa naviše (za 15W40) pa je manje zanimljiv, osim ljubiteljima brenda. LM je od 600 pa naviše. Druge nešto nisam popamtio (kad sam tražio ulje za Z101, tj. tražio Total, pa uspud video i sve navedeno).
Kod sintetičkih ulja razlika cene je manja, odnosno najčešće je i nema jer je veći deo količina koje su trenutno u prodaji iz prve polovine 2018.
Btw. u Zastavu (Skala 55) će sledeći put ići Total Quartz 7000 15W-50, pa nadalje (taman da se menja jednom godišnje, inače je dva puta do sada, ovo pokriva i 15W-40 i 20W-50). Sada će se mnogo manje koristiti (svega par hiljada km godišnje). Sada je blizu 150k km, a motor je stvarno u dobrom stanju, bar bi 200k km izgurao, bez ikakvih problema, ali će ga srediti godine (već sam ove 50€ dao za krpljenje karoserije). Dobro šta je to 200k km? Ponavljam Zastava iz 2006. (nije mnogo ispod ali ni iznad kvaliteta sa kraja 80-tih, kada su motori gurali po 150k km, mada lično znam par njih koji nisu ni 100k km a već su bili za generalnu).
Treba li očekivati više cene?
Mislim da ne. Pri korekciji cena mnogi su odustali od većih kupovina (kako kod proizvođača za bazna ulja tako i trgovaca), tako da u maloprodaji može biti tek 5-10% povećanih cena. Posle svega cca. dva meseca nafta ponovo pada (dosta brzo čak) tako da će se sve vratiti u normalu (ako uopšte bude promena). Ovo je opšte poznato jer maziva imaju mnogo manje brzu promenu cena ali na duži rok (naravno) zavise najviše od cene nafte. Osim toga ona poslednjih par nedelja pada (njena cena), pa se može desiti da ulja i pojeftine, ali ne očekujte previše (kod "ljuljanja" cene nafte, ulja uglavnom drže istu).
U međuvremenu … ima još što šta da se kaže ali neću da dužim, ako stignem biće to u ovoj 2018. ili bar oko novogodišnjih praznika. Sada samo još jedna “sitnica”.
Na kraju ali svakako ne i po značaju:
Pre nekih mesec dana sam se malo ponovio, te pazario nov auto. Ne samo nov (u odnosu na “poštovanu starinu”) nego baš “iz fabrike”. Pa šta sam kupio?
Nema tu mnogo filozofije, budžet ograničen (nema više kud) pa je cca. 10k € bila granica a tu nema mnogo biranja. Da ne kažem da sam pre toga prevrnuo internet uzduž i popreko u vezi polovnjaka ispod 8k €, ali tu je i “caka” (kvaka), iako ima i dobrih i između 5 i 8, prave vrednosti (bar za mene, prvi uslov: starost do 5 god. drugi da je prvi vlasnik, oba ultimativni) su tek na 8k km, a onda je već mnogo blizu novog automobila da bi se isplatilo. Naravno, da se više razumem u same automobile, da sam skloniji riziku i da sam veštiji u cenkanju, možda bih prošao i sa cca. 7000 ali … (računao sam -10% od cena na net-u (jer su sasvim zabiberene, čak i “fiksne”, tj. -5% za već snižene ili “fiksne”).
Bilo kako bilo, pošli smo da “ne kupimo Daciju” i da NE bude crvene boje … kad ono međutim (baš je to bilo na kraju, da ne dramatizujem i kažem to na samom kraju teksta).
Jednostavno, Škoda – dobro ali (pre)skupo, Polo (novi) sjajan automobil ali nedostižan, itd. (Toyota Auris, pusti san, Honda takođe, kao i većina Evropljana; po redosledu razmatranja).
Ostali su samo Fiat, Hyundai i Kia … Fiat Punto (novi, ali čak i onaj “Classic”) je dorađeniji od Dacia vozila, ali manji mu je gepek, motor skroman (sličan), cena 20% viša. Najviše se isplatio (da budem iskren i objektivno je najverovatnije) Fiat Tipo 1.4 95ks, za ciglih 10240 € … dobro to je beli koji se čeka 2 meseca, čitaj 10640. Automobil je velik, gepek ogroman (možeš i june, a kamoli tele da spakuješ, ili “tri mafijaša” što bi rekli u Top Gear-u). Motor je sasvim dovoljan (ma šta pričali u auto časopisima), dobro nema baš neki obrtni moment za toliki auto, ali performanse sasvim pristojne.
E zašto ne taj? Ogroman je (i za grad, a najviše za garažu u koju NE može da stane, malo mi je bilo onda “čemu novi auto?”). Malo me je i ono što je iz Turske grickalo (bila je serija, doduše 90-tih i sa dizel motorima, gde su na samo 150k km motori produvavali …) i još par sitnica (npr. skuplje održavanje, doduše registracija pristojno niska, kratka (vremenski) garancija, i sl.).
E da, i Lada je oko 10k evra ali ona ima sve negativno od Fiat-a (motor nije Renault, većina sklopova jeste) a ne može se (ipak) meriti sa njim. Jednostavno bez bar 10-15% niže cene, nije konkurentna.
I tako, do 10,5 hiljadarki Kia je nudila najviše, ali … morate uzeti bar srednji nivo opreme (najniži nema ni tonirana stakla?!), boju (mada je jedina od “društva” koja bi prošla sa belom) i cena je već preko 11k (11,2 k). Taman bar 5-7% previše.
Da ne zaboravim 500L je odavno više od 11000 pa je odmah u startu otpao, mada je kao polovnjak delovao najisplatljivije (doduše lepota mu nije jača strana).
Hyundai vs Dacia …
Naravno i30 je “san snova” (kao i Kia Ceed) ali to je već daleko od realnosti. Mislim na i20 vs Sandero (ili Stepway).
Dakle, i20 je dorađeniji auto (po svim pitanjima). Ima više opreme. Ima dužu garanciju (ali 5+2 a ne 7 kao Kia) što doduše ne mora da bude samo plus (ne pokriva baš sve, npr. kvačilo, lamelu i tako to, menjač da ali praktično verovatno ne i slično) jer i košta.
Bolji je auto ali je (baš toliko) i skuplji. Zaključio sam da je “koliko para toliko (i) muzike”.
Iako je uz izbor boje (a nije bilo željene već bi se čekalo mesec ili dva) “tek”10700, kad tome dodate zimske gume i felne (bio je samo popust od 30% na to), patosnice i još par sitnica, ode sve preko 11 hiljadarki (budžet probijen).
Ostala je samo “utešna” nagrada, no ne toliko ni utešna. Prvo, i20 i restajling Sandero toliko liče da je to prosto nenormalno. I20 je neznatno uži, ima manji gepek (u litrima ne toliko koliko na oko (verovatno i u stvarnosti, u praktičnom smislu)), pozadi je nešto niži (tj. više je zakošen)) i slično. Naravno, motor je bolji (1.2 84 ks, u odnosu na 1.0 73 (ili 75? Verovatno je Euro 6b 75 a 6c 73) ali je i skuplji za održavanje. Čak nije ni mnogo nizak, mislim da je samo 2 cm niži a Sandero toliko od Stepway-a (koji je već bezobrazno blizu cene i20, sa turbo 0.9 i 90 ks bezmalo identične).
Presudio je prostor unutra (i gepek, ponavljam nije velika razlika) i (naravno) cena.
I sad malo i da pohvalim “novog konja”. Iako sam bio sumnjičav po pitanju motora (i žalio za 1.2 pre kupovine) brzo sam shvatio da je za vožnju po pravilima sasvim dovoljan (a ko misli da će se sa 150 na auto-putu ovajditi, srećen mu put). Za grad i više nego (dovoljan). Motor je prava zujalica (tri cilindra) ali uz dobar menjač (skraćene brzine, sve sem pete) ubrzava sasvim dovoljno a sa 15-icama (pneumaticima) postiže i blizu 160 (ne nameravam više od 140 i to gde je dozvoljeno). Na leru su vibracije izraženije nego na 4-cilindrašu ali nosač motora je sa tegom pa se na volanu NE oseća. Zvuk je malo uglađeniji kod 4 cilindara ali je motor tih a ta “uglađenost” se u kabini i ne primećuje mnogo, pa čak i napolju već samo kad podignete poklopac motora (a tu Dacia briljira sa amortizerom za haubu što je za B segment (makar i B+ po veličini) te ekonomsku klasu, prilično neuobičajeno, tj. nisam očekivao niti znam da neko to ima (a ispod 10k evra)).
Unutra je solidno prostora, naročito je (baašš) širok, čak i tri sitnija odrasla na kraćem do srednjem putu (do 200 km) neće biti stešnjena. I međuosovinsko ratojanje je dobro, ima mesta za noge i napred i pozadi (bar za do 185 cm visine). Gepek je tek 320 litara ali se može dobro iskoristiti. Auto je koštao 9 hiljada evra i uzet na kredu. Oprema je “hibridna” … nabudžena najniža ali sa elementima koji premašuju srednju. Dakle, osim svih standardnih (ABS, EPS (TCS)) sigurnosnih stvarčica (bočni vazdušni jastuci) i ručne klime, tu je i start-stop sistem!! (valjda je zbog njega i dobio ono c u Euro 6c). Ima i maglenke (napred) te rezervni točak punih dimenzija. Narvno, tu je i radio (koji se definitivno mora dokupiti pa je u trenutku kupovine minimum bio 8500 i to sa belom bojom*) ali (naravno) ne i LED panel. Kompjuter ima nešto od opcija (temperaturu napolju, ali ne i prosečnu potrošnju goriva).
* time je reklama “ajvar dnevno za ratu za Daciju” (parafrazirao sam) bila samo reklama, nije moglo baš toliko moralo je više od 500 rsd dnevno za dinarski, a uz 30% učešća (zavisno od banke) i (podnošljivih) 90-tak na 7 god.).
Da, zimske gume su bile za DŽ (zimska akcija), doduše tek srednja klasa (Lassa) a ne premium brend kao letnje (kod mene Continental, a mogao je biti i GoodYear), no sasvim su o.k. Dobro patosnice, oprema i par sitnica su bile poklon … i to je to.
Održavanje je jefino, mali servis 8 do 10 hiljada rsd (65 do 80 €), svake druge godine skuplji, veliki servis tek oko 22000 (ispod 200 €) jer ima lanac a ne kaiš (naravno, kaiš alternatora se menja, kao i svećice, kočiona tečnost (na 4 god.), antifriz i tako to).
Ovde bih da naglasim da je promena kočione tečnosti dobro odmerena. Kao što sam više puta naglasio, uvek pogledajte u uputstvu vozila. One “standardne” dve godine su uvek važeće ukoliko podatak nemate. Naravno, to je iz vremena DOT 3 pa ako i sada koristite DOT 3 to je “must” (“moranje”). Sa DOT 4 nije greda (šteta, opasno) da se kočioni fluid menja i na 3 god. dok DOT 5.1 a naročito DOT 4+ (ISO class 6) mogu i na 4 godine. O ovome sam već pisao ali je dobro mesto da se podsetimo. Naravno, to je maksimum a može i manje. Ako se u uputstvu vozila navode dve ili tri godine, onda tako i postupite.
Registracija tek 15000 (oko 130€) tako da uz malu potrošnju u gradu “lakše pada” što je 3-cilindara (i samo 1.0 l). Za iskustva je rano jer je tek razrađen sa oko 1200 km (tj. strogo gledavši i nije, jer tek od 1500 km može preko 4000 obrtaja (a do 1000 km samo do 3500)).
Potrošnja goriva? Negde oko 5,5 lit (5 do 6) ali za većinsku gradsku vožnju, zimu i slično. Preciznije: po punjenim rezervoarima potrošio je 68 lit. (±2) na 1245 km što je 5,46 ali može biti od 5,3 do 5,6.
Naravno, vožen je sporo (do 105 km/h) zbog razrade a prenosi su uglavnom (ali ne uvek, otprilike u 80% slučajeva) menjani po savetu sa table (i za gore i za dole), što je već na 2250 obrtaja ako nije uzbrdica. Dobro, nisam postigao fabrički obećano ali bilo je jako blizu. Pri tome i nisam baš šampion štednje (neko bi izvukao i 5 litara, a van grada i samo 4,5). Od pređenih km 50% je bilo u gradu, 40% na magistralnom putu (poštovano ograničenje ili maksimalno 90 km/h) i nekih 10% na auto-putu (3000 do 3500 obrtaja, odnosno 90-95 do 105-110 na tabli, uglavnom ovo drugo). Bilo je i malo više lera (na rampi auto-puta i vežbi parkiranja sa ugašenim start-stop sistemom (a prvo sam se pitao čemu akumulator od 60 Ah za tako malu zujalicu)).
Pretpostavljam da je realno 7 litara u većim gradovima, toliko i na auto-putu (120-130) a za 75-90 km/h verovatno i ispod 5 litara. Sasvim o.k. čak i bez TNG-a koji teško da može u ovo malo čudo (za razliko od 1.2 koji je bio i sa fabričkom instalacijom, no “samo” je Euro 5 i izbačen je pre dve godine (prodavao se do pre 1,5)).
Inače fabrika kaže: 5,2 lit. na 100 km u mešovitoj vožnji (ali manje grada). U gradskoj vožnji 6-6,5 l a na magistrali (samo) 4,5. Ovo prvo - da, ali u špicu u većim gradovima i/ili zimi, dodajte još litar, a ovod drugo - da ako ne prelazite dozvoljenu brzinu (90 km/h u EU), ne duva vetar, ravan je put, ne pretičete previše (držite konstantan gas), inače bi 5 l bilo realnije.
Aha, tek sad vidim za Euro 6c motor su nove specifikacije: grad isto kao navedeno ali međugrad 4,8-5 (dobro baš kako sam rekao) a mešovito 5,3 do 5,5 (eto postigao sam, ali uz vožnju gde se razrađivao motor ... vau! nisam očekivao, no "olakšao" sam nogu na gasu - maksimalno).
Da, boja je metalik “vatreno crvena” i baš mu “čuči” (baš je legla) ali je Renault za Clio (valjda istog imena) za nijansu svetlija i prava “vatrena” (i za nijansu lepša) a ova malo vuče na bordo (trulu višnju ali ipak svetlija i time bolja). Dobra je i “braon-zlatna (ne braon), koja ima crveni ton ali se ona čekala, druge nisu tako dobre (bile), ova me je razoružala iako nisam hteo BAŠ crvenu (već mi malo i dosadilo).
Daljinsko i centralo zaključavanje ima, no ta “centralizacija” (uz start-stop na koji još nisam svikao) mi baš ide na živce (za sada) jer ne postoji način da ručno zaključate vrata. Ventilacija je o.k. klimu samo 2 puta koristio (Miholjskog leta odmah po kupovini, deluje o.k. ali videću tek leti), grejanje je vrlo dobro.
Narped ima električne podizače prozora a pozadi ručne. Šta smeta? Osim što ne smem da opalim po gasu (motor deluje vrlo zabavno, tj. da brzo diže obrtaje) nedostatak rukohvata pozadi (čak i Zastava to ima) … nedostatak prostora za sitnice (ima ponešto ali nedovoljno). Ostalo je “koliko para toliko muzike” i kad se pređe iz Zastave sasvim o.k. (valjda će me poći i zarada … samo što nije, pa taman da se naviknem i ne pređem i Yugo-a u neka besna kola nego da se polako priviknem). Da, na NCAP-u (doduše model iz 2013. ali može biti samo malo bolje) ima 4 zvezdica, 80%, 79% (odrasli, deca), pešaci 57% (ionako “pešaci su glupi, pešaci su spori zato ih obori”, ne shvatati bukvalno) i “safety assist” 55%. Nije loše, za klasu (i pare) čak izuzetno dobro.
Šta mi se posebno sviđa? Podešavanje radija sa volana, eh da se i brzine (stepeni prenosa) tako menjaju gde bi mi bio kraj. To što ima (i) hands-free (vrlo dobro rešeno), koji doduše još nisam probao. Telefon se poveže blue thooth-om, pričaš “u krov” (širokougaoni mikrofon) a slušaš preko zvučnika. Btw. mislim da je ovaj audio sistem (usb, CD, 4x15W) ugrađivan u Sandero još “dvojke” (modela II) ili tako nešto.
Karoserija nije pocinkovana što baš i nije sjajno, ali ni Hjundai to nema. Kia navodno (ali bez dokaza) ima “galvanizovanu” (znate to je još bolje, ma ne znam, samo sam doktor baš za to … može biti bolje al’ ne mora da znači). Fiat ima pocinkovanu … nije ni to večno niti posebna garancija ali je svakako bolje i jedini način za 10 ili 12 god. garancije na koroziju (ovako samo 6). Doduše tu garanciju uglavnom možete (ja onom crnom, gore pomenutom) mačku o rep, jer podrazumeva redovno održavanje u ovlašćenom servisu za sve te godine, što papreno košta.
Iskreno, možda posle garancije uradim još i veliki servis (na 4 god.) a posle već samo ako budem imao novaca, verovatno i ne (treba i otići do najbližeg ovlašćenog). Naravno, ne sporim prednost zvaničnih servisa (naročito za ozbiljije intervencije ili za proveru ispravnosti) ali standard je većini (meni sigurno) daleko od toga da to može sebi priuštiti.
Da, na kraju, garancija je 3 god. ili 100k km (solidno) a za 350€ se mogla dokupiti i petogodišnja uz isti broj km. Doduše moglo je i za Џ (džabe) preko Dacia finansiranja, koje čak nije bilo posebno povoljnije (ili bukvalno za par € mesečno) ALI sa fiksnom kamatom samo prvih 3 ili 5 god. a posle … bi došlo na isto ili gore. Uzeh ja sa fiksnom i pristojno niskom kamatom.
I to je za sada to.
P.S.
Ulje je Elf SXR 5W40, kao i u drugim malim benzincima Renault-a (0.9 turbo i 1.2, turbo ili ne, u Clio ili Megan-u).  Dakle, Full-SAPS i “tek” četrdesetica (u najezdi xW-20 i standardnih 0/5W-30). Dok je u garanciji , ide ovo, ali iskreno verovatno će i posle jer je vrlo dobro ulje za nisku cenu. U motor staje 3 litara. I na kraju (dodatka) da Vam priznam nešto – kad sam na oko 500 km proveravao nivo ulja, promašio sam poprilično (nisam lepo izvukao merač sa čepom, duuugaaačkooo brate, treba malo veštine tu, tako da ako vam se desi slično, eto dešava se i Stalkeru). Naravno sve je bilo u redu a meni se činilo da je čak ispod minimuma ali sam samo svukao prilikom izvlačenja, uz malo vežbe je bilo sve o.k.
Narvavno, razlog za SAE 5W-40 je verovatno veliki uljni stres (kW i Nm po litru goriva), sama konstrukcija motora i slično. Naravno da bi korišćenje ACEA C2 dodatno smanjilo potrošnju goriva ali to za ovako male zapremine motora nije od tolikog značaja (najverovatnije). Izgleda da je Normal (High) HTHS za ovakve slučajeve “must” (moranje). Meni lično ne smeta, naprotiv. Tu čak cena i nije primarni faktor, već veća sloboda u izboru. Naravno, Total Quartz 9000 ali i MC3 su takođe opcija, ali i bilo koji renomiran proizvođač ulja. Lično mislim da bi ACEA C3 u 5W30 bilo takođe o.k. ali da se iz nekog razloga (smanjenje troškova servisiranja?) od toga odustalo. Možda i ima smisla (taj razlog) jer posle 5-6 god. mogu da se (u zvaničnom servisu) koriste i jeftinija Motrio ulja (5W-40, dok 5W-30 ACEA C3 malo teže).
Francuzi (Renault ali i PSA grupa) inače isistiraju da osim FAP-a (DPF-a) ACEA C nije obavezna, pa čak je i u prvoj generaciji motora sa FAP-om bilo dozvoljeno (sve do Euro 5 standarda) korišćenje “normal SAPS ulja”. Očigledno su uvereni u nisku potrošnju ulja svojih motora.
P.P.S. (ili modernije P.S.S.)
DS9 me je na CBC-u podsetio da je Renault predstavio nove specifikacije (odobrenja) za svoja ulja.
Dakle, do 2018. (oktobra 2017. za pojedine modele, ali globalno i uopšteno do 2018.) je bilo:
RN700 za benzinske motore, RN710 za benzinske i dizel motore bez DPF i RN720 za dizel motore sa DPF.
RN720 je u principu ACEA C4; mogli su biti 0/5W-30/40 ali na tržištu skoro isključivo 5W-30.
RN 710 je praktično ACEA A3/B4 iz 2007./2008. uz dodatne Renault testove. Ulja su (bila) 0/5W-40.
RN 700 su ulja ACEA A3/B4 ili A5/B5, viskoznosti 0/5W-30/40 ali mogla su biti i SAE 10W-40.
Sada su aktuelne sledeće spcifikacije:
RN720 – za dizel motore sa DPF (FAP);
ovo je zadržano odobrenje za motore koji nisu kompatibilni sa RN17 (uglavnom Renault Euro 5 motori).
RN17 – za SVE benzinske motore, naročito Euro 6 ali i unazad sve do 1996. godine, sve dizele bez DPF (pokriva i RN700 i RN710) ili starije motore sa DPF (Euro 4 uglavnom, praktično sve gde ACEA C# nije bilo obavezno i pored FAP-a). Default (i verovatno jedina) viskozna gradacija: 5W-30.
RN17 FE – praktično ACEA C5 (samo u Renault „ruhu“ (odobrenju)). Default visk. grad. 0W-20. Uglavnom novi EURO 6 motori (praktično isključivo ali ne svi), neki od benzinaca (gde je navedeno u uputstvu) kao i dizel motori uvedeni (koji će biti na tržištu) u drugoj polovini 2018.  (npr. novi 1.5 DCI).
RN17 RSA – specifikacija za sportske motore (Renault Alpina). Ulja su ACEA C3, viskozne gradacije SAE 0W-40. Iako nije zahtev (možda i jeste, jer nemam detalje), podrazumeva se korišćenje (većim delom) potpuno sintetičkih baznih ulja (PAO/Estar) ili (praktično isključivo) mešavina sa III baznom grupom.
Podrazumeva se 30 hiljada km između zamena ili više (prema uputstvu i/ili indikatoru na tabli).

Na kraju da dodam, da sam zaključke za 1.0 SCE (još se ne mogu načuditi start-stop sistemu koji samo ovaj motor nije imao; btw. sve se više navikavam na isti, i uskoro „neću moći“ bez njega) pre P.S.-a, doneo bez osvrta na nove Renault specifikacije za ulja (pošto zahtev (preporuka u servisnoj knjižici) nije ni bio RN17 ili bilo šta slično). Sad kad sam napisao prethodne pasuse, mogu samo (još jednom) da potvrdim da ACEA C3 5W-30 (svakako) može i u motor „moje“ (bančine) Dacije. Naročito ako ima RN17 (naravno i bez, ali ono je 120% a “ovo” (samo C3) tek 100%).

Slike? Biće ih uskoro ... možda već sutra (samo da ih "izvadim" iz telefona).
Na CBC-u verovatno i više njih, tamo ću objaviti čim budem imao fotke na PC-u (čim nađem kabl ili se dokopam lap-topa sa bluethooth-om ... čim me omladina pusti za jedan takav ...).