Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 13. јануар 2010.

10 najčešćih pitanja o motornim uljima; 10 most frequent questions about engine oils


Većina navedenog je već pominjana u postojećim tekstovima. Ipak nekoliko čitalaca mi je skrenulo pažnju da je teško naći odgovor na (njihova) konkretna pitanja. Pokušao sam sa google search alatom za pretragu bloga što je pomoglo ali i dalje nije potpuno rešilo problem. Da bih smanjio broj pitanja putem mejla i pomogao im razmišljao sam o grupi češćih pitanja o motornim uljima (ne računajući posebne preporuke za konkretna vozila).

Da se ne bih pravio (mnogo) pametan, zamolio sam jednog svog prijatelja, koji je inače veliki poznavalac automobila i profesionalni auto novinar, da postavi pitanja koja mu se čine najčešćim a u vezi su motornih ulja. Zapravo on mi je i dao ideju ako ćemo iskreno no skoro da je bilo simultano.
On je to na moje veliko zadovoljstvo i uradio, a 7 do 8 bi ionako bilo i na mojoj listi te ću ostaviti njegovu jer je i bliža vrsti pitanja koje sam dobijao na forumu (CBC) i preko mejla.
Njegov identitet bih za sada sačuvao dok se ne izjasni da li ga želi izložiti na blog-u.

NAPOMENA:

između konciznosti i preciznosti i potpunosti je teško naći pravu meru. Namera je bila da odgovori pre svega budu što kraći. Ipak neki su možda i predugi ali sam smatrao da bi skraćivanje dovelo do lošeg odgovora.
Primer Mobil-a u odgovorima je zapravo i isključivo zbog toga što su najveći proizvođač motornih ulja (zapravo Exxon-Mobil grupacija) u svetu i svakako najpoznatiji te i dobri za primere. Ovo ne znači da je autor (posebno) naklonjen ovoj kompaniji NITI DA SU NJIHOVI PROIZVODI NAJBOLJI NA TRŽIŠTU. Navođenje više proizvođača mi se činilo dodatnim komplikovanjem osim kod pitanja broj 7 gde sam smatrao da je Valvoline poznatije ime čak i od Mobila-a i ima dužu tradiciju kod te specifične vrste motornih ulja (za starije motore).

1) Koliko čovek može da se osloni na specifikakacije koji proizvođači stavljaju na ambalaže?

Uglavnom ko o vrbov klin, ali bolje nećete imati! API je ionako fakultativni standard (mada široko prihvaćen) koji polako ali sigurno gubi na značaju.

Ako se prelista API EOLCS Licensee Directory gde su od API-ja zvanično licencirana motorna ulja videćete da mnogih poznatih imena nema ili su tu sa po par ulja što je manji deo proizvodnog programa. Pogledaje na http://eolcs.api.org/ . Znači da većina API oznaka na ambalaži nije nezavisna sertifikacija nego interna proizvođačka. Zanimljivo!?

ACEA je malo ozbiljniji slučaj ali ili ih na ambalaži nema ili (kao kod prethodnog) proizvođači sami sebi daju “ACEA sertifikate”.

Uopšte je taj trend uzeo maha još u devedesetim ali naročito od 2000. pa na dalje.

Složeno je objasniti zašto je tako, ali otprilike je tri stvari krucijalno:

 1. Mi smo “bogovi” i neće nas bilo koja strukovna organizacija obavezivati na bilo šta.
 2. Imamo bolje laboratorije od proizvođača automobila, univerziteta i više znanja od svih njih zajedno, pa neka oni malo prate nas (ovo nikada neće javno priznati).
 3. Standarde ionako prevazilazimo (“nice and easy”) te što da se bakćemo njima. Propustićemo novo ulje kroz set testova pa ćemo mu zalepiti ono za šta je ionako projektovano (ako slučajno ne prođe, degradiraćemo ga za jednu stepenicu, ili ga munuti “banana republikama” u koju spadaja većina CEE zemalja, pa idemo opet).

2) Šta je zapravo TBN?
Totalni Bazni Number (broj) pokazuje kolika je bazna rezerva određenog ulja, tj. sposobnost da isto neutrališe kisele produkte (sagorevanja uglavnom). Sva ulja imaju zato bazne komponente za neutralizaciju kiselina.

Ranije (međunarodne) norme su propisivale min. TBN od 9! Posle 2004. to više nije zahtev i ne postoji min. vrednost koja se traži. Za D2 goriva je dobro da se ostane sa uljima koja imaju TBN veći od 9 ili čak 10! Kod Euro-dizela nije neophodno ali neće da škodi. Veći TBN obično znači i duži interval izmene ali nije uvek tako i nije linearna zavisnost. Kod nekih ulja TBN sporije pada te je teško reći posle 10.000km da li će ono sa 10 i dalje zadržati veći TBN od onog sa 8 u startu!

TAN je Totalni Acid (kiselinski) Number (broj) i pokazuje ukupnu “kiselost” ulja. Klasična ulja imaju obično TAN oko 1, moderna 1 do 2 a neka niskofrikciona i supermoderna čak i do 3.

Uproščeno (i pomalo saromodno, ali još uvek je validno) se uzima da kada se izjednači TBN i TAN da ulje više nije za upotrebu. I to se uzima kao jedan od jačih parametara i čak je ultimativan! Najbolje je naravno da ne dođe do izjednačavanja ova dva broja već ulje zameniti nešto ranije!

Kao što je već navedeno ulje sa početnim TAN od 2 i TBN od 8 može da traje duže nego ono sa početnim TAN od 1 i TBN od 9! Ipak što veći TBN veće su šanse da ulje duže zadrži svoje inicijalne osobine. Bazne materije više štite samo ulje nego motor (koga štite zapravo indirektno, čak bi se moglo reći da bi TBN od 15 (neka kamionska ulja) ili bar veći od 20 bio u početnim fazama i loš za ulje za automobil), i ako ništa drugo velike vrednosti (preko 12 ili 15) ako nisu loše bar kvare optimalni balans vrhunskim uljima (jako uprošćeno i jako zavisno od paketa aditiva i korišćenih base stock-ova te je teško uopštiti tvrdnju).

3) Zašto je važno uvek menjati i filter ulja?

Zato što mu rok zaista nije duži od intervala zamene ulja, “zasiti se” jednostavno. Zato što ako i jeste (a obično jeste) upotrebljiv u početku, dva intervala sigurno neće dobro odraditi. Zadržana kontaminacija (čađ, prašina i voda kao najveća zla) će brzo kontaminirati novo ulje, koje će naravno biti upotrebljivo ali od starta neće biti kao novo. Sa već zadržanom količinom kontaminata smanjiće protok i pritisak ulja u sistemu pa makar ostao (a ostaće) u granicama radnog oba neće biti u optimalnom režimu. Ulje će se brže zasititi produktima kontaminacije i brže će mu padati TBN a brže rasti TAN te će radni sati koje ulje može da odradi pasti na ¾ ili manje od slučaja sa menjanjem filtera. Čak je kod nekih sintetičkih ulja poželjno dva puta izmeniti filter u jednoj zameni ulja mada nije obavezno i u slučaju lošeg goriva (Srbija pa i okolina) još nepotrebnije jer 30, 40 ili 50 hiljada km zamene ulja nije preporučljivo. Kvalitet filtera je značajan skoro koliko i kvalitet samog ulja!!

4) Kako i zašto gorivo degradira kvalitet ulja?

Mnogo složeno pitanje. Na više načina. Samim sagorevanjem stvaraju se produkti koji nisu baš poželjni. Osim gasova (koji i sami prelaze u tečnost ili čvrsto stanje čak i pre auspuha ma kako to u malom delu bilo, obično delovi na milion) tu su čak i čvrsti produkti sagorevanja (naročito kod dizela). Znači sigurni su sumpor dioksid (koji manjim delom prelazi u sumpor trioksid), azotni (nitrozni) gasovi i slično koji spadaju u kisele produkte sagorevanja, i koji su korozivni i oštećuju delove motora i smanjuju vek motornom ulju. Čvrte čestice čađi kojih ima i kod benzina (TNG je skoro imun na to) a naročito kod sagorevanja dizela, prosto koksuju ventile i druge vitalne delove motora. Bez detergenata i (naročito) disperzanata u ulju za par desetina sati rada motor bi bio crn ko parna mašina (dobro de moža par stotina radnih sati, ali već posle par imao bi tragove čađi na vitalnim delovima motora).

Posebna je priča pojava koja se naziva “fuel dilution” i vezana je za nesagorelo gorivo u komori (naročito pri startu motora ali i pri radu) koje razblažuje ulje i spira ga sa zidova cilindra. Iako se radi o delovima ml to je često dovoljno jer uljani film nema više od par mikrometara. Zadnja linija odbrane su aditivi protiv habanja pri direktnom kontaktu metala (čuveni ZDDP i neki drugi u novije vreme).

5) Zašto se ulja menja na godinu dana, iako je pređena kilometraža mala?

Zbog vlage, kiseonika i sličnog. Ukoliko se pređe manje od 5000km više se radi o vozilu “van upotrebe” u kome se dosta vode kondenzuje u ulju a već 0,1% diskvalifikuje ulje za upotrebu jer filter neće moći to da odstrani. Neka bi sintetička mogla i više ali nikako dve ZIME. Inače po nekim standardima (VW 506.00 i 506.01 ali i još nekim) ulje se menja na dve godine i na 30 do 50 hiljada km. No 2 godine i 10.000km je teža stvar za ulje nego prvo spomenuto (češći rad motora u optimalnoj oblasti prija i motoru i ulju).

6) Kako smanjiti potrošnju ulja u starim motorima?

Vidi prvo pod 7) jer je bolje sprečiti nego lečiti. Drugi način sprečavanja pojave je redovno (i češće od servisnog intervala po potrebi ali maksimalno do preporuke proizvođača) menjanje ulja i korišćenje kvalitetnijeg nego što se traži naročito sintetike ukoliko se preporučuje polusintetika, ili više kategorije sintetike ukoliko se preporučuje neka osnovna varijanta (Najbolji primer: Mobil Synt S ako se zahteva Special S i Mobil 1 ukoliko se traži Synt S). Na sreću ponešto se može učiniti. Ukoliko nema većih curenja a povećanje je u početnoj fazi koristiti ulja za starije motore (pod 7). Ukoliko ne pomogne probati sa izvesnim aditivima za zaptivke (vidi pod 10). Ipak pravilo je: ulja pod 7 više sprečavaju nego što koriguju problem ali u svakom slučaju mora se reagovati u početnoj fazi inače intervenciju servisa (mehaničara) nećete izbeći.

Iako je pribegavanje većim viskozitetima neracionalno u početku (i skoro je mit) u fazi kada stabilizovano trošenje ulja (ASMOIL ironično na trošenje ulja odgovara sa “TOP 40 razloga za povećanu potrošnju ulja” što znači da ih ima bar 100!) treba početi i sa višim viskoznostima prvo sa W cifrom (sa 10W-40 na 15W-40) pa sa radnom ali za jednu ili uz veliko iskustvo dva stepena (u prethodnom primeru 15W-50 ili 20W-50 je maksimum), uz pažljivu kontrolu temperature ulja (ako postoji merač) i rashladne tečnosti (veća viskoznost – manji protok, veći otpori i lošije hlađenje motora).
Uzgred za više od jednog teksta i za bar 10-tak strana je (delom razrađeno u tekstu “lakotečljiva motorna ulja”) latentni mit da je SAMO JEDNA GRADACIJA VISKOZITETA POGODNA ZA JEDAN MOTOR, nema šanse da je tako. 5W-30 fabrička preporuka je zapravo i 5W-40 (u bar 95% slučajeva) dok 0W-30 ne treba ni komentarisati to je tek 120% O.K. niže gradacije su malo problematičnije ali pri velikim mrazovima takođe ostaje da bi 5W-20 bez problema radilo u gore navedenom slučaju. Stvar je komplikovana i jako različita za različite motore, načine vožnje i klimatske uslove da je bolje ne nastavljati.

Samo jedan par ekselans primer: Mobil je godinama navodio da se ne odstupa od fabričke preporuke viskoznosti da bi pre par godina svojom serijom “High Mileage” gde je i 10W-60 viskoznost (inače inicijalno ne podržana ni za jedan motor, prećutno samo za debelo razragen i pod uslovima kakvi su na dugim reli relacijama u toploj klimi (Dakar), zapravo priznao da korist od veće viskoznosti postoji (samo je teško proceniti kad i nije 100-postotna). Naravno i pre toga se “sitnim slovima” čitalo isto samim postojanjem M1 15W-50 i preporukom da se koristi kod 10W-40 i 15W-40 fabričkih preporuka starijih motora (uzgred ovaj model “keca” je dodatno nakrkan deterdžentima, disperzantima i ZDDP-om iako ovo nije zvanično “High Mileage” serija; bar na pola puta je!).

7) Koje ulje sipati u motore koji su prešli više od 100.000 km?

Osnovno pravilo je zadržati inicijalnu klasu viskoziteta što je više moguće. Koristiti ulja za motore sa dosta pređenih km (Vavoline je najpoznatiji sa serijom MaxLife; od velikih imena tu je Mobil kao no. 2 a i Castrol nije za podcenjivanje) a ima ih u raznim viskozitetima, i polusintetičkih i sintetičkih. Pitanje je da li je 100.000 pravi trenutak (u USA se to predstavlja kao 75 hiljada milja tj. 120.000km) za početak primene ovih ulja. Mnogo zavisi i od motora. Otprilike pre isteka garancije (150 pa i 200 hiljada kod pojedinih ili “neograničeno” ali na 2 godine što dođe kao japanskih 100 hiljada) nema potrebe za ovim uljima. Od motora do motora lično bih preporučio da se počne od 150 ili 200 hiljada, mada imam informacije iz prve ruke (druge zapravo) da na primer neki od ovlašćenih servisa Ford-a sipaju Valvoline Max Life FE 5W30 već od 100 hiljada km u modele sa dizel motorima (raznim) koji zahtevaju ACEA A1/B1 i naravno Ford WSS-M2C 913A/B.

8) Koliko često proveravati nivo ulja u karteru?

Više o tome u mom tekstu (“koliki vam je? ... nivo ulja!”) na www.cbc.rs tema: “motorna ulja kroz horizont događaja”, zapravo tek sutra će biti objavljen ;-). Otprilike na 10 do 20% intervala zamene a kod starijih modela čak 5 do 10% ili jednom mesečno uz dobru naviku da se pred svaki veći put proveri ulje a s obzirom na važnost i jednostavnost procedure isto je dobar običaj (iako ne obaveza) jednom nedeljno (osim ukoliko se vozi isključivo po gradu).

9) Koliki je uticaj hladnog starta na motor i ulja na hladni start?
Koliko je vremena potrebno da ulje dosegne idealnu (radnu) temperature za podmazivanje svih pokretnih sklopova motora?

Zimski hladni start (i prvih par minuta rada) zavisno od ulja i motora može da pohaba motor kao 100 do 300km vožnje pri idealnim (radnim) uslovima!!

“Letnji” hladni start polovinu ili manje od pomenutog no opet nije za zanemarivanje.

Motorna ulja sa estarskim sintetikama u sebi (ili pretežno od njih), zatim ona sa većim sadržajem aditiva protiv habanja i na kraju ali ne i po značaju “lakotečljiva” (niske viskoznosti) mogu znatno smanjiti (prepoloviti) uticaj hladnog starta.

Da bi motorno ulje dostiglo radnu temperaturu potrebno je nekoliko minuta rada.

Zavisi od mnogo faktora, ali otprilike:

1. “Super lakotečljiva” SAE 0W-20, 5W-20 i 0W-30; svega par km ili minut-dva rada motora (zimi nešto više).

2. Lakotečljiva motorna ulja: SAE 5W-30, 10W-30*, 0W-40 i 5W-40; 5 do 6km, zimi malo više, *zimi i celih 10km.

3. Standardne viskoznosti iz osamdesetih i devedesetih: 10W-40, 10W50, 15W-40, 20W-40 i 15W-50: otprilike 8 do 10 (10W) pa do 15km (15W i 20W), drugo navedeno i preko 15km zimi.

4. Viskoke viskoznosti: 20W-50 i 20W-60 oko 20km (bar 15min. rada motora), poslednje pomenuta i po 25km čak i više u zimskim uslovima.

Vrednosti podrazumevaju “hladan start” na umerenoj temperaturi gde je motor “prenoćio” pre paljenja, “mlaki start” u toku dana traži naravno manje.

Vrednosti su orijentacione i mogu jako varirati od uslova vožnje i konkretnog motora. Novijim motorima treba manje (kao navedeno ili nešto manje) a starijim i više od navedenog (motori iz devedesetih su otprilike najpribližniji gornjim vrednostima). Dizelima treba još 20 do 30% više, praktično spadaju u jednu kategoriju više viskoznosti po pređenom km (za 5W-30 dizel treba skoro kao za 10W-40 benzinac).

Da bi ulje prešlo u idealan režim (hidrodinamički) podmazivanja potrebno je manje od navedenih vrednosti (i do polovine) ali čak i onda ulje ima veću viskoznost nego na radnoj temperaturi pa se i pored idealnog režima stvaraju veći otpori od onih pri radnoj temperaturi motora.

10) Da li su aditivi koji se prodaju kao dodatak za ulja korisni, i koliko, i kad?

O ovome bi mogli “letnji dan do podne”. Izbegavam da pišem o ovoj temi iako je intriganta jer je to uglavnom “siva zona”. Većina proizvođača motornih ulja je protiv ovih dodataka, osim onih za kondicioniranje zaptivki (koje i sami dodaju više ili manje u ulja za starije motore). Uzgred ovo je i jedini tip aditiva koji sigurno ne šteti i koji u većini slučajeva pomaže (mada će i gore navedena ulja slično odraditi). MoS2 je takođe u pedeset godina dokazao da je koristan (osim Liqui Moly i Fuchs ima fabrička ulja sa njim a ako uzmemo i ulja za menjače tu su još i Castrol i Motul i još poneko) i nimalo štetan. Sintetička ulja su ga malo gurnula u stranu a specifične konstrukcije motora (u zadnjih par godina) još više. Uglavnom preporučljiv je za većinu motora do 2000. (“sporohodni” neće imati mnogo koristi od njega jer deluje uglavnom na preko 3000 0/min. a pravi efekat mu je na još većim obrtajima). Ako bi gledali “kroz mikroskop” moglo bi se zameriti da neznatno umanjuje snagu detergentima ali kao nešto što je ušlo u univerzitetske udžbenike o podmazivanju i tribologiji uopšte može se reći da je više nego dokazan u smanjenju trenja što daje 2 do 5% manju potrošnju i 10 do 20% duži vek motora. Sve ostalo je kontroverzno. Aditivi na bazi podmazujućih keramika (Ceratec Liqui Moly i dva tipa Motul-ovih: Spitfire i CeraCoat) su još jedni koji su korak dalje u odnosu na MoS2 ali kako je korisnost zapravo mala i osetna samo za mali broj slučajeva (sport ili uopšte “extreme” nasviravanja i “iživljavanja” i slično) nije za širu publiku.

Ostali mogu ili biti štetni (u najgorem slučaju) ili bar narušuju idealan balans modernih ulja i tek bi se moglo reći da su “prva pomoć” (ili vitamini/aspirini dok ne dobijete antibiotik) pri većim problemima (fuel dilution – visco stabil i slično) koje pre ili kasnije morate rešiti u servisu, makar za par meseci ili retko i celu godinu i više.

Aditivi koji stvaraju klizni film na metalnim površinama slično ZDDP-u ali jači ili elastičniji ne bi trebalo da su previše sporni mada su makretinške tvrdnje o njima preterane. Takođe nisu za glanc nove motore ali ni za one pred kraj života, više su za “peak life” ili “mid life” vašeg motora ali bi o njima trebali više saznati i ne bih preporučio svima da ih koriste.

Aditivi koji vrše metalurške promene na površini metala i otvrdnjavaju ih su često kombinovanog dejstva (uz podmazujuće keramike ili sa naknadnim zaštitnim slojem) i najkomplikovaniji su za analizu i preporuku. Teorijski bi trebali najviše da daju no sigurno nisu za obične vozače koji voze umereno već više za one koji izvlače maksimum iz motora (tjunovanje, abartovanje, takmičari raznih kategorija i slično) ili su samo extreme nastrojeni.
To je najkraće o post aditivima za motorna ulja (ima još korisnih za rashladni sistem npr. ili goriva ali to je tek duga i druga tema)

P.S.
Čitalac i prijatelj Miodrag (kristina 990 na cbc forumu) me je tamo lepo dopunio uz pitanje za TBN, tako da je njegova zasluga što će tekst postati kvalitetniji.

2.1) da li se može očekivati kod ulja sa višim standardima od cf,a većim tbn brže trošenje istog baš zbog primene goriva sa više od 0,5% sumpora odnosno da li je pametno koristiti ta ulja ako sam standard kaže: ne gorivo preko 0,5% sumpora!

Ne mora da znači 100%. Ipak u većini slučajeva je tako. Naravno najbolja su ulja koja uz veće (novije) standarde imaju i API CF. API posle CF imaju "kompatibilnost naniže" ali ne 100% a vi ste već naveli da je glavni nedostatak novijih upravo nemogućnost korišćenja goriva sa visokim sadržajem sumpora. To je i glavni razlog navođenja "nižih" API C standarda na pojedinim uljima. Iako nije jedini razlog ovog navođenja CF-a rekao bih (i potvrdio vaše sumnje) da je glavni baš ovaj ovaj o kome pričamo (gorivo) i verovatno brže opadanje TBN-a nego kod CF (pa i CD) motornih ulja.
Zaključak: ukoliko upotrebljavate dizel gorivo sa visokim sadržajem sumpora (D2 na primer) koristite API CF motorna ulja ili CG-4, CH-4 ili CI-4 uz navođenje i ovog standarda!

297 коментара:

 1. Negdje sam procitao odličnu izjavu a odnosi se na pitanje zamjene filtera za ulje, tj. da li je svaki put potrebno zamijeniti i filter kda i ulje. Neki lik je odgovorio: " Da li ćete na prljavu nogu obući čiste čarape?". Sjajna paralela.

  ОдговориИзбриши
 2. Gospodine Stevo,ja posedujem Opel Astru H, a moj otac Korsu c sa pomenutim motorom 1,3 cdti i njemu u Opelovom servisu sipaju Gm5w30 a meni Mobil 1 5w30 Esp. Njemu menjaju na 10000 a meni na 15000 km ili jednom godisnje uz napomenu da ja imam filter za cadj pa zato meni mora Mobil koji je inace duplo skuplji.Molio bih za vas komentar posto vidim da vi ne pominjete niti jedno od ovih ulja u vasoj preporuci.Pozdrav i hvala!!!

  ОдговориИзбриши
 3. Poštovani gosp. Vaske,
  Odgovor će biti dat u tekstu o Puntu dizel jer mi je to nekako logičnije (isto je pitanje i tamo).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 4. postovani , posedujem 1.5dci 60kw megana, sipam elf ulje 5w-40,ACEA,A3/B4, API, SL/CF to su oznake sa ambalaze. Zanima me sa kojim bi aditivom prepolovijo ili smanjio poteskoce za motor prilikom hladnog starta. 140000km motor je presao. hvala

  ОдговориИзбриши
 5. Računam da imate megana 2003 do 2005 godište (Megan II). Već koristite fabričku preporuku.
  Ukoliko motor ima pravih 140.000km nije uobičajeno da imate takve probleme. Prvo posetite servis da vidite da nije nešto drugo u pitanju.
  Ukoliko je zaista problem sa istrošenošću motora situacija je nevesela.
  Pre aditiva probajte:
  1) Zimi da koristite 0W-40
  2) Ostali deo godine zapravo 10W-40 ili čak 15W-40 pa i 15W-50.
  3) Možda čak pod 1. Probati Valvoline Max Life 5W-40 zimi a 10W-40 ili 15W-40 za ostali deo godine.
  Za bolji savet bi mi trebalo više detalja. Da li vam motor troši više ulja nego ranije? Da li na izduvu imate plavi dim? Ili beli? Da li samo pri paljenju motora ili i kasnije?
  Aditivi su zapravo poslednja stvar koju treba upotrebiti a korisni su u retkim slučajevima i više za odlaganje intervencije servisa ili kada je ona neisplativa (malo curenje, par dcl na par hiljada km, iz zaptivke čija zamena može da traži veliku intervenciju).
  Čujemo se!

  ОдговориИзбриши
 6. I naravno vodite računa da sva ulja imaju iste specifikacije kao i dosada korišćeno (pre svega ACEA B4). 15W-50 su polusintetike ali ih ima sa B4 (npr. za Elf čak nisam siguran proverite na njihovom sajtu). 15W-40 su mineralna ulja i za noviji motor nisu povoljna međutim za stariji su O.K. a opet birajte ACEA B4. Jedino malo skratite interval izmene.
  Što se aditiva tiče zaista mnogo zavisi od celokupne situacije i stanja motora.
  Najblaža varijanta bi bila MoS2 u kombinaciji sa ViscoStabil aditivom (Liqui Moly) no moguće da bi vam trebali aditivi protiv curenja na zaptivkama što je bolje za početak tretirati uljima za starije motore.
  Naravno sve ukoliko vam je kompresija O.K. (ili tek minimalno manja) a motor još uvek dobro vuče. Zaista je komplikovano dati opšti savet.
  Od aditiva se takođe prečesto očekuju čuda a njihova je moć ipak ograničena i moguća u specifičnim slučajevima koji se javljaju u malom procentu. Obično se uzima da je lakše i jeftinije probati aditiv nego izvršiti intervenciju na motoru no to vam samo kupuje (malo) vremena. Mehaničara i zahvat na motoru ne možete rešiti aditivima.
  Što se tiče ulja čak je najbolje probati 10W-50 Elf ili Total a to može biti i celugodišnje ulje.
  Da li sam vas dobro razumeo ili vi zapravo imate motor koji dobro startuje i u solidnom je stanju ali želite da ga sačuvate od habanja prilikom hladnog starta?
  Ako je tako to je lakši slučaj, probajte 0W-40 npr. Kroon Helar ili Mobil 1 (new life).
  Iskreno mislim da je Elf (bilo koji) u 5W-40 viskoznosti dovoljan da pruži maksimalno dug život vašem motoru i da je ta viskoznost u principu najbolja za vaš automobil.
  MoS2 smanjuje trenje i kod sintetika ali tu ne daje posebno dobre rezultate i neće mnogo smanjiti habanje prilikom hladnog starta.
  5W-40 su već lakotečljiva ulja i brzo postižu punu zaštitu motora.
  Eventualno da probate estarske sintetike (Motul 8100) koje se "lepe" za metalne delove. Mada iskreno cena je prevelika. Ne zaboravite da mnoga PAO ili SHC ulja imaju i jedan deo estarske sintetike u sebi (10-tak %) te mislim da je njihova upotreba racionalnija.
  S obzirom da imate dizel mašinu preporuka no. 1 je zapravo:
  MOL Dynamic Star 0W-40. Ima tek API SJ ali to je zbog većeg sadržaja ZDDP-a što je zapravo najbolja zaštita motora pri startu i većim opterećenjima. Za dizel nije bitno što nije SL jer je API CF i što je još bitnije ACEA B4-04.
  Ono je i jedan od primera gde su kombinovani base stock IV i V grupe uz paket aditiva u mineralnom ulju (kao i inače osim u retkim slučajevima, vidi tekst "trebalo je reći na početku ali nikad nije kasno" iz septembra 2009.).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 7. Stevo, interesuje me sledece.
  Prijatelj ima VW Golfa V 1.9 TDI 105ks. Motor koristi tip ubrizgavanja "pumpa-dizna". I koliko mi je poznato zahteva ulje koje ispunjava specifikaciju VW 505 01.
  Pitanje je da li moze da koristi Shell Helix Diesel Ultra 5W-40?

  ОдговориИзбриши
 8. Poštovani Aleksandre,
  Postoje dve verzije VW motora sa 105ks 1.9TDI.
  Pretpostavljam da se ne radi o verziji sa PDF.
  U tom slučaju ste u pravu. Zahtev jeste VW 505.01 a taj standard jeste prilagođen motorima "pumpa-dizna". Ovo je vrlo specifičan standard te je bolje da ga ispunite. Mnogi svetski proizvođači imaju ulja koja se nazivaju 505.01 - Pogađate zašto?
  Znači preporuka je Shell 505.01 5W-40 iako je u opštem kvalitetu Helix Diesel Ultra čak i bolje.
  Malo više o ovome imate na www.cbc.com ali ne na mom podforumu već u kategoriji opšte diskusije o automobilima u tekstu "VW 1.9tdi, 105ks, 2004.god. Koje ulje sipati?".
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 9. Анониман23. јул 2010. 02:10

  poz,milim vas da mi pomognete ,imamm forda galaksija 1.9tdi 85 kw,2002god auto je preslo 270000km koje ulje da sipam

  ОдговориИзбриши
 10. Izvinjavam se zbog kašnjenja. Pisali ste u vreme mog odsustva. Zadnjih nedelju dana nisam primetio komentar te zbog toga izvinjenje.
  Pogledajte gore navedena pitanja i odgovore. Vaš Ford ima VW motor sa sistemom "Pumpa-Dizna".
  Osim u tekstu koji se spominje imate i listu 505.01 sertifikovanih ulja na: http://pics.tdiclub.com/data/3005/309350501.pdf
  Jeste malo starija lista ali upotrebljiva.
  Zbunjeni sa previše informacija?
  Malo da suzim listu:
  imate gore pominjani Shell, zatim Addinol sa liste "546", skup ali uvek dobar Castrol Turbo Diesel 5W-40 a moram da napomenem i:
  Kroon SPECIALSYNTH MSP 5W40 (izvanredno!) kao i MOL Dynamic Prima 5W40 koje sam par puta već pominjao na blogu.
  Vodite računa da osim VW 505.01 standarda koji je obavezan, preporučuje se i ACEA C3 kao i MB 229.51 ili bar 229.31 kao minimum. Ukoliko ulje ispunjava sve ovo onda ima veću preporuku nego druga (a navedena su tog tipa).
  Ne mogu a da ne spomenem i Selenia K Pure Energy koje bi moralo da se nađe među TOP 5 najboljih za PD motore ili u TOP 10 za svaku ACEA C3 specifikaciju.
  Ukoliko ovog ulja nema na pomenutoj listi to je zbog toga što je ovo ulje novijeg datuma.
  Ukoliko biste da uštedite a zadržite potreban kvalitet nemojte smetnuti sa uma ni FAM Fenix Premium 5W40 koje ispunjava 505.01, ACEA C3 doduše ne i MB 229.51 već "samo" 229.31 no cena mu je u odnosu na druga značajno niža. Ovo pogotovu zbog starosti motora čak i ako ne troši više ulja u odnosu na ranije a pogotovu ako ima neznatno veću potrošnju nego u mlađim danima.
  Kako su 505.01 u više od 95% (inicijalno 100%) u 5W40 viskoznoj klasi (i par njih u 5W30) gledajte da se što duže držite nje i da pre prelaska na 5W50 ili slično bolje pređete na jeftinija ulja koja i dalje ispunjavaju standard 505.01 kao prethodno pomenuto.

  ОдговориИзбриши
 11. Postovani gospodine,

  Imam citroena C5 sa 2.0 hdi motorom 80KW ,koji je presao 195.000 koje ulje je odgovarajuce obzirom na predjenu kilometrazu.Trenutno koristim TOTAL 9000 quartz 5w-40 i menjam ga na 10.000.

  hvala na odgovoru i hvala za ovaj odlican tekst Stevan Stefanovic

  ОдговориИзбриши
 12. Poštovani g. Stefanoviću,
  Nemate mnogo razloga da menjate ulje koje koristite.
  Total 9000 je odlično ulje i odlično prilagođeno motorima PSA grupe.
  Iako je sigurno dobro po motor mislim da je menjanje na samo 10.000km previše često. Euro Dizel je i koda nas po Euro 5 standardu te iako možda za nijansu lošiji od Zapadne Evrope uopšte nije loš (test revije SAT iako statistički nezasnovan to potrvđuje bar donekle). Stoga bi 15.000km bilo mnogo bolje po vaš džep bez mnogo uticaja na vaš motor.
  Fabrička preporuka je 20.000km/24 meseca, te 15.000km/24(18) meseci uopšte nije loše kao i 15 do 20k km ukoliko je u godinu dana.
  Nadam se da je jasna poenta, ne prelazite 20k km ili godinu i 15k km za godinu ipo eventualno dve.
  Pretpostavljam da vam motor ne troši ulja više od predviđenog fabrički te bi čak i posle 200k km mogli da ostanete na svom dosadašnjem ulju.
  Da spomenem da je dobra alternativa Mobil Super 3000 i Esso Ultron 5W40 (može običan, za dve godine eventualno Turbo Diesel varijanta) koja (oba) imaju Peugeot Citroen B71 2296 kao i Total Quartz 9000.
  Za nijansu su jeftinija ulja a za nijansu (možda i) bolja. Ipak su na PAO osnovi u osnosu na SHC što nije velika ali jeste prednost.
  Sa manje km vaš motor bi mogao i sa 5W-30 uljima a obzirom na kilometražu sada može i 10W-40.
  Ipak zadržao bi 5W40 bar još jednu ili dve zamene ili čak do 250k km.
  Iako nije obavezno vašem motoru prijaju 5W40 ulja sa ACEA C3 standardom te u smislu opšteg kvaliteta imaju malu prednost no obično su i malo skuplja te dođe na isto. Osim toga što je stariji motor gube na značaju a vaš je već Peak Life ili je malo zašao u drugu polovinu radnog veka.
  Možda 200k km (ili da ne bude okruglo, može i 220k km) nije loše da se razmisli o Valvoline MaxLife 5W40 sintetičkom ili 10W40 polusintetičkom (dolazi u obzir, možda i pre Valvoline-a i Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40).
  Posle jedne ili dve izmene ovih ulja možete da se vratite i na Total/Mobil/Esso po vašem izboru.
  Tek kada motor počne malo da "troškari" ulje (možda na 250k ili 300k km) trebate da pređete na neko 5W50 (Mobil, Fuchs, Addinol, Repsol ili Statoil) ili 10W50. Možda i ako više prelazite godišnje i 10W40(50) zimi a 15W50 leti. No otom potom i zavisno od "simptoma". Do tada 5W40 iz eventualno ulje za starije motore jednu do dve zamene.
  Pozdrav,
  Steva

  ОдговориИзбриши
 13. Samo malo pojašnjenje. Turbo Diesel varijanta Esso-a i dve godine se odnosi na interval zamene od 2 godine a na za 2 godine od danas (kalendarski) kako zvuči iz teksta. Zbog koriščenja ED ne treba vam neki veliki TBN (7 do 8 tek) ali ako menjate ulje jednom u godinu ipo ili dve nije loše da ta vrednost bude 10 ili više.

  ОдговориИзбриши
 14. Koje je ulje najbolje za fabiju 1.2 htp od 47kw to je onaj motor sa lancem i 3 klipa, u auto cacku inace su sipali castrol 10w-40 magnetic dok je auto bio u garanciji, da li je bolje 5w-40 i ako jeste zasto ga nisu sipali, unapred hvala!!!

  ОдговориИзбриши
 15. Pitanje nisam video na vreme pa je postavljeno i putem mejla.
  Odgovor se svodi da je bolje koristiti 5W-40 ulja ali da je zaista moguće koristiti i 10W-40 ukoliko ispunjavaju VW 502.00 što važi i za 5W-40 (VW standard kao uslov za korišćenje).
  Sam Castrol Magnatec i ima i nema 502.00. Na Nemačkom sajtu ima samo 501.01 dok na AC Zdravković ima 502.00. Na ovo ipak treba obratiti pažnju. Sam čitalac je našao Castrol bez ovog standarda, te sam savetovao da izbegne njegovu kupovinu što je on prihvatio i rešio da pređe na 5W-40 sa potrebnim standardima (ACEA A3, API SL i VW 502.00) ili više od toga. Inače, u ovlašćenom servisu su mu do sada sipali Castrol Magnatec 10W-40 PS. Nada se (i ja zajedno sa njim) da je imao 502-ku iako je na većini sajtova nema (na UK sajtu nema čak ni 501.01).
  Samo da spomenem da je i 501.01 praktično odbačen standard mada ga je verzija iz 2005. malo vratila u život. Uslovno rečeno važi i za 502 zbog činjenice da 504-ka obuhvata oba ali kako je VW 504/507 vezan za 5W-30 viskoznost bar neki od starijih (zastarelih) standarda VW-a još uvek imaju značaj.
  Kako je auto sa više od 100k km tu smo i zaključili slučaj. Da je noviji ulja 5W-30 po VW 504/507 itekako dolaze u obzir. Inače je VW 504.00 obavezan za iste motore počevši od sredine 2007. godine (od 2008. sigurno) koji imaju fleksibilne servisne intervale (15 do 30k km). Ipak i kod njih je to neprimenjivo za područja koja imaju loše gorivo pa je opšti savet: držite se fiksnih intervala zamene ulja, 10-15k km ili 12 meseci zavisno od uslova vožnje.
  Još jedna osobenost trocilindričnog VW motora: gledajte da ulje ne držite na samom maksimumu nego negde na malo više od pola između min. i max. na mernoj šipki.

  ОдговориИзбриши
 16. Анониман29. март 2011. 14:59

  imam bmw 324d motor nije trosio puno ulja 1l na 1500km od kad sam menjao ulje poceo je da mi trosi u proseku 1l na 500-600 km.....sta da radim?

  ОдговориИзбриши
 17. Poštovani čitaoče,
  1lit. na 1500km i nije baš malo ali podnošljivo je. Niste dali dovoljno informacija da bi bilo šta moglo da se kaže.
  Prvo koje je godište automobil. Naglasite da li je td ili samo d. Šta se desilo pri porastu potrošnje osim promene ulja (npr. da li ste posle puno zimskih kratkih relacija, odvezli dužu vangradsku i vozili oštro, pri visokim obrtajima). Koje ste ulje imali pre zamene a koje ste sipali sad (koje toliko motor troši).
  Posle toga bi tek moglo nešto da se kaže.
  Samo da podsetim (više puta ponavljano), AMSOIL ironično kaže (ima tekst na sajtu), TOP 40 uzroka za potrošnju ulja u motoru (što znači ima bar sto razloga zbog kojih motor (pojačano) troši ulje).
  Probaću da vam dam savet ali je to teško na daljinu. Pre ili kasnije moraćete i u servis.
  Ne mora da znači da vam je motor produvao.
  Baš zbog toga javite se što pre. Redovno dolivajte ulje da ne ostanete na (ili ispod) minimalnog nivoa.
  Potrošnja koju navodite je već neuobičajeno velika i za posetu mehaničaru.
  Ipak pre toga pošaljite više podataka (može i putem mejla; odite na 'kompletan profil' te tamo imate link za mejl adresu).
  Izvinite na zakašnjenju.

  ОдговориИзбриши
 18. Анониман18. јун 2011. 22:21

  Koje ulje mogu da mesam sa Visko 3000?

  ОдговориИзбриши
 19. Niste tačno definisali pitanje.
  Ako je samo do toga sa čime se meša, onda je odgovor da su to (praktično) sva ulja iste viskoznosti i istih specifikacija.
  Najbolje je da to budu ulja API SL/CF mada mogu biti i SJ te SM.
  Šta je najbolje?
  Da budu ulja što sličnija i identičnih specifikacija!
  Osim sa samim sobom ovo ulje je najbolje mešati sa BP Visco 5000 10W-40 koje je nešto bolje a praktično identičnih standarda.
  Zatim, tu je i Castrol Magnatec 10W-40. Prvenstveno A3/B4 verzija; u maloj količini, dolivanje, nije strašno ali u većoj ACEA B3 koja se kod nas najčešće nalazi može malo oboriti performanse za zahtevnije turbo dizele, koji traže ACEA B4 kao minimum).
  Tu su zatim i drugi proizvođači (ne samo iz BP grupacije) a pomenuo bih samo kao primer:
  Motul Turbo Light 10W-40
  Za Mobil Super 2000 važi isto što i za Castrol Magnatec ACEA A3/B3.
  Naravno i druge vrste ulja su mešljive a u tom slučaju pokušajte da se maksimalno držite BP-a.
  Visko 2000 15W-40 dolazi u obzir ali za manje količine, kod većih računajte da je nivo kvaliteta na nivou lošijeg iz smeše (u ovom slučaju Visco 2000).
  Može i Visco 5000 5W-40 sintetičko s tim da nemojte očekivati da dobijete mnogo viši kvalitet već više da on neće biti degradiran.
  Slično bi se moglo reći i za druga 5W40 sintetička ulja.
  Manje količine (do 20%) neće bitno uticati na ukupnu viskoznost koje će ostati na otprilike 10W-40 nivou (uslovno rečeno). Kako su sve četrdesetice glavna (radna) viskoznost praktično neće biti promenjena a druga važna (na 40 cel.) će sa 5W40 biti neznatno smanjena a sa 15W40 neznatno povećana. Ništa preterano značajno.
  Ipak najbolje je ostati pri 10W-40 te što sličnijim specifikacijama.
  U slučaju da ste na putu a ostanete ispod minimuma, ne morate toliko da birate, već uzmite bilo koje API SL ili SJ ulje u 10W-40.

  ОдговориИзбриши
 20. Анониман29. јун 2011. 12:26

  Postovanje,

  Imam Ford Mondeo MKIII, 2.0 benzin, 2001 godiste.

  Knjizica kaze Ford Formula E(5w-30) koje se vise ne proizvodi i sada je zamensko Ford Formula F u istoj gradaciji.

  Posto je auto iz uvoza, nemam podatke o tacnoj kilometrazi ali motor ima snagu/kompresiju ali trosi ulje (oko 2.5L na 3000KM 90% grad/10% magistralni put)

  Jel moze preporuka za neko drugo ulje koje je za motore sa vecom kilometrazom koje bi mozda smanjilo malo potrosnju (recimo Valvoline Maxlife FE serija koja podrzava Fordov standard) ili nesto drugo/bolje a dostupno u Nisu.

  Unapred puno hvala!

  ОдговориИзбриши
 21. Postoji veliki broj ulja koja ispunjavaju ACEA A1/B1 i Ford M2C 913A+B specifikacije a još su bolja ona koja ispunjavaju 913-C standard (koji pokriva oba).
  Za umereniju potrošnju ulja bi se ona mogla još uvek koristiti a za oko 0,5lit. na 1000km bih birao ulja koja još uvek ispunavaju ACEA A5 a imaju više vrednosti HTHS-a kao što je recimo Motul 8100 Eco-nergy 5W-30.
  Kako god potrošnja ulja je ipak indikativna. Iako još uvek ne znači da je motor svoje odslužo. Pogledajte (ili odite do mehaničara) i proverite da nema curenja na zaptivkama te iste promenite.
  Kako još niste prešli litar na 1000km nije (baš toliko) zabrinjavajuće ali obzirom da je to u pretežno gradskoj vožnji, ipak bi se trebalo tretirati kao povećana potrošnja ulja. Ona bi mogla biti i veća prilikom dužih relacija na auto-putu.
  U svakom slučaju 8dl/1000km je nešto što nije uobičajeno za vaš motor (pogotovu pri normalnim uslovima, znači ne sa "teškom" nogom na gasu) i nameće vam potrebu da nivo ulja proveravate na 500km ili jednom u dve nedelje te da po potrebi ulje dolivate.
  Nije nemoguće da povećana potrošnja bude zbog "čišćenja" motora, ukoliko je prethodni vlasnik prekoračivao servisni interval ili išao na max. 20 hiljada km. Ovde ne liči na tako nešto jer se to obično događa na dužim vangradskim relacijama.
  Šta koristiti?
  Najbolje je početi sa Valvoline MaxLife FE 5W-30.
  Ovo ulje ispunjava sve što je potrebno za vaš automobil ali je namenjeno motorima sa više pređenih km. Ovo ulje se u nekim Ford servisima u Nemačkoj sipa već posle 100k km. I naravno da je bolje da se ono sipa preventivno nego za smanjenje potrošnje ulja. Iako donekle može da smanji potrošnju ipak mu je prvenstvena namena da spreči povećanje.
  Dakle to ulje na sledećoj zameni.
  Ako potrošnja ostane visoka ili dođe (pređe) litar na 1000km obavezno idite u servis. Čak iako nema curenja a kompresija je dobra, ne "miriše" na dobro.
  Ako i servis bude na stanovištu da se radi o istrošenosti motora ostaje vam jedino prelazak na 5W40 ili 10W40 ulja do remonta motora, ali otom-potom.

  ОдговориИзбриши
 22. Анониман06. јул 2011. 07:17

  Postovanje,
  Imam BMW 320i E30,'84.god. Na autu je uradjena puna generalna. Do sada (i pre generalne) je sipan iskljucivo Castrol,par puta RS,ali uglavnom Magnatec 10-40. Moje pitanje glasi- da li je ovo ispravno ulje za ovaj auto i koje biste mi vi preporucili? Imajte na umu,BMW kao BMW, cesto se "stiska" do blokade...

  ОдговориИзбриши
 23. Poštovani,
  Uvek imam na umu da se BMW često stiska do blokade (ali i da ima blokadu). Čemu inače bembara. Ko to ne radi može lepo da se vozi i u mečki ili nekom jeftinijem automobilu.
  U vašem slučaju se na ulju ne štedi. Tačka.
  Magnatec 10W-40 je zapravo minimum za vaš motor i vrstu vožnje. Može da prođe. Slično kao i Motul 6100.
  Zapravo ne vezano za marku vama trebaju minimum "BMW special oils; special list" ili još bolje BMW LL-98. Ipak najbolje je čak koristiti ulja sa BMW LL-01 (2001).
  To bi trebala da budu (kakva uz ispunjenje pomenutih specifikacija i jesu) sintetička ulja viskoznosti 0W-40 ili 5W-40.
  I tu bi trebao da bude kraj.
  Po mom ukusu?
  Ima ih na "milione": Castrol Edge 0W-40 Sport ili Mobil 1 0W-40 (New Life). Slično ali osetno jeftinije Motul X-cess (trenutno, do kraja avgusta) na akciji po neverovatno dobroj ceni (za taj kvalitet). Naravno tu su (od 5W40) i Shell Helix Ultra, Kroon Emperol, LM Leichtlauf HT i razna druga koja ispunjavaju neki od BMW standarda. Možete konsultovati tekstove "širom" bloga.
  Možda čak i 5W-50, obzirom na čestu granicu blokade te starost automobila (motora).
  Nema ih mnogo a najlakše ćete naći (verovatno i najbolje) Mobil 1 Peak Life 5W50.
  Eventualno i više za kasniju fazu (uz zadržavanje oštre vožnje u visokim obrtajima) neko 10W-60.
  Dakle Magnatec 10-40 nije potpuno neispravno ali bi 0W-40, 5W-40 ili 5W-50 bilo mnogo bolje koristiti.

  ОдговориИзбриши
 24. Pošto ćete (uz naravno malo veće troškove) duže očuvati motor, nadam se da jedna prijava (u čitaoce) nije mnogo da se zamoli.
  Inače, tačno da su predložena ulja skupa ali ni Magnatec nije baš jeftin a to je relativno mali trošak obzirom na pozitivne efekte.
  Samo sintetička ulja u potpunosti mogu da ispune vaša očekivanja. Mogli bi da se lažemo do sutra, ne vredi.

  ОдговориИзбриши
 25. Uzgred, podrazumevam da ste pri "generalnoj" promenili i sve zaptivke.
  Primena sintetičkih ulja MOŽE (ali NE MORA) da dovede do curenja istih, kod starih vozila.
  To se dešava iz više razloga a dva najvažnija su:
  1) Nekompatibilnost zaptivki, obično loši materijali kod jako starih automobila (naročito zbog salicilata) ili kompatibilne zaptivke stare 15 godina koje su vremenom otvrdle.
  2) Depoziti koji su na zaptivkama (i drugde naravno) bivaju vremenom rastvoreni pa za sobom "povuku" i mikropukotine (slikovito rečeno). Dešava se da depoziti čak i "dihtuju" što ne vredi ni vrbovog klina ali ipak njihovo uklanjanje uzrokuje (makar malo) curenje.

  Ovoga ne bi trebalo da se plašite osim ukoliko su zaptivke originalne (fabričke, stare koliko i automobil).

  ОдговориИзбриши
 26. Анониман13. јул 2011. 19:41

  Svakako,vrlo rado cu se prijaviti u citaoce. Tacno,sve zaptivke su izmenjene. Nakon sto sam Vam napisao prethodnu poruku,setio sam se da je nekoliko puta korisceno i BMW ulje,ali ne znam tacno koja je oznaka. U svakom slucaju puno se zahvaljujem na iscrpnom odgovoru,svakako cu se pridrzavati preporuke. Pozdav!

  ОдговориИзбриши
 27. Hvala za prijavu!
  (odavno toga nije bilo)
  Sa novim zaptivkama nema dileme, sintetičko ulje definitivno! Neko od gore pominjanih.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 28. postovanje. posedujem reno megana 2003 dci 80 konja. presao 16000 hijada i nemam problema sa motorom. jedini mi je problem sto sam zadnja 3 servisa sipo raslicito ulje ali iste 5w 4o. elf, castrol, pa neko motrio sto sada ide u renaulte.
  pitanje za Vas je na koje ulje najbolje da se zadrzim u mojoj gradaciji 5w 40. i koju oznaaku da trazim kada kupujem ulje u knjizici mi pise sledeci standardi elf ldx 5w40 acea a2 b3 b4.
  unapred hvala na preporuci.

  ОдговориИзбриши
 29. ispravka ide a3b3b4.
  hvala

  ОдговориИзбриши
 30. Poštovani gospodine "anonimni",
  Uzevši u obzir da ste možda google-om ili drugim pretraživačem došli direktno na ovu stranu te niste pročitali najnoviji post bloga (gde sam naveo da anonimnim od 01.10.2011. ne odgovaram) kao i vreme prilagođavanja (ako može akademskih 15 minuta, može i 15 dana) odgovoriću vam u toku dana.
  Registrovali se ili ne. Molba je da se registrujete.
  Osim toga ulazite i u potencijalne dobitnike nagrade (ako to učinite). Kako god, skrećem pažnju da od 15.10.2011. izuzetaka neće biti.
  Nadam se da razumete, jer ako ja potrošim 15 min. za odgovor osnovni je red da neko potroši 5 min. za registraciju koja je besplatna i jednostavna.
  Kliknete na "pridružite se ovom ..." iznad liste čitaoca (sa leve strane bloga) i pratite uputstva.
  Hvala unapred!

  ОдговориИзбриши
 31. Prva generacija Common Rail motora u Renault izdanju nije bila preterano zahtevna po pitanju motornog ulja.
  Ipak treba obratiti pažnju na minimalni kvalitet (ACEA B4, zapravo A3/B4). Strogo gledano to bi trebala da je ACEA iz 2002. ali iz današnje perspektive to bi trebalo da bude (bar) ACEA iz 2004.
  Još bolje je ako ulje ima RN710 approval što je idealan nivo kvaliteta za vaš motor.
  Na 160k km možda 0W-40 mogućnost treba napustiti ali ostaje 5W40.

  Česta zamena vrste ulja nije nešto posebno štetna ali nema ni mnogo logike da se pri baš svakoj zameni menja i brend ulja. Uzmite da bi na tri zamene mogli bez problema da menjate proizvođača, iako se ništa loše neće desiti ako to bude i pri svakoj zameni.
  Kao i kod promene viskoziteta i promena brenda može (ali i ne mora) da blago poveća potrošnju ulja. To naravno ne sme biti mnogo jer onda nije do brenda.

  Koja ulja konkretno?
  Izbor je prilično veliki.
  Navešću tek deo mogućnosti i to sa RN 710:
  Motul X-cess i X-Clean, Mobil Super 3000, Castrol EDGE TD, Kroon Emperol, ELF Evolution SXR 5W-40, itd.
  Elf Excellium nema RN 710, kao ni Shell Ultra (zapravo nova verzija ima) ali su oba (naravno) pogodna za vaš motor.
  U principu su O.K. sva 5W40 "standardna" ulja sa ACEA B4 nivoom kvaliteta. I u principu birajte "diesel" verzije ulja gde postoje (npr. OMV).
  ACEA C3 nije za izbegavanje naročito u kombinaciji A3/B4/C3 ali osim onih sa RN 710 ne morate posebno juriti jer su najčešće nešto skuplja nego "samo" (ali više nego dovoljno) A3/B4.
  Opredelite se za nekog od renomiranog proizvođača (dobar deo je naveden) i pošto drugih problema nemate, gurajte bar 2-3 zamene sa jednim od njih (za koga se već opredelite).
  I nemate razloga za brigu. Iako puno ljudi, uključivši i stručnjake "ne vole" menjanje brenda pri svakoj zameni, nikako nisu protiv toga.
  Naročito ukoliko ulja ispunjavaju iste specifikacije uz isti viskozitet. Onda problema NE SME da bude.
  Samo opušteno.
  Lično ja, baš "volim" češće menjanje proizvođača.
  Ukoliko su renomirani čak i sa različitim (ali sličnim) specifikacijama, sve ide "kao podmazano" :-)

  ОдговориИзбриши
 32. evo registrovo sam se i mnogo vam hvala na odgovoru veoma mi je znacilo. odlicio sam se da uzmem preko plattnera Mobil Super 3000 X1 5W-40 valjda je originalno kod njih, posto vidim da su jedini uvoznici. inace nikada nisam kupovao ulje posto sam u ovlascenom servisu menja (RENO CVIJIC) ali su poceli motrio ulja 5w40 da sipaju kako kazu namenjeno je za starije automobile vise od 5 godina. a posto prvi put cujem za ta ulja ipak cu da ostanem na proverenoj varijanti. jos jednom hvala na vasem vremenu. pozzz...

  ОдговориИзбриши
 33. Hvala na registraciji g. Vlado. Nije bilo teško, zar ne?
  Motrio jeste Renault-ov brend ali "low cost" tipa.
  Iskreno, nisam znao da postoje i Motrio ulja (toliko o njima) a znam da je Motrio spas za vlasnike Renoa kojima su originalni delovi skupi. Ovi su i do 50% jeftiniji, sa homologacijom ali verovatno od lošijih materijala jer imaju i kraću garanciju te se preporučuju za starija vozila ili ona vozila koja se ređe koriste (malo km godišnje).
  I ulja moraju biti po toj filozofiji. Neka ih pravi i Total/Elf ali to sigurno nije isto što i Elf nego makar malo lošije (i jeftinije).
  Elf je naravno O.K. ali je Mobil još za nijansu bolji. Mislim da vam je odluka dobra.
  Plattner je pouzdan izvor originalnih ulja.
  Osim njih poverenje imam još (samo) u Oil Group (deo Verano Motors-a).
  Ne kažem da nema još nekoga ko uvozi originalna Mobil ulja ali nije isto uvoziti i imati dugogodišnju saradnju (i ugovore). Osim toga i Oil Group i Plattner imaju u svom timu i inženjere primene što je dodatna preporuka za obe firme.

  ОдговориИзбриши
 34. nikako nije bio problem i drago mi je sto sam se registrovao. )))
  danas sam bas bio u jednoj reno prodavnici i kroz pricu o ulju ja mu spomenem motrio da ne valja tj da je slabijeg kvaliteta.. kad on ne veruje sta pricam kaze da je to ulje sebi uzeo sa ortakom na bure za svoja kolaposto je original renault i da renault toci prvo ulje u nove automobile. naravno vise verujem vama i sam vidim da tog motria nema nigde tako da cu ostati na svom izboru. i jos mi govori kako je Elf Excellium bolji izbor od ELF Evolution SXR. kao iz iskustva zna da ELF Evolution SXR losije i pojede se za cas (sta mu je to znacilo, ko zna). pozdrav...

  ОдговориИзбриши
 35. Poštovani Vlado,
  Još jednom hvala na registraciji (... nekome je i stalo, malo više no i čitati je nešto).
  Eto, kako ste postali ekspert u odnosu na "znalce".
  Lepo sam vas razumeo ali zbog šireg čitalaštva:
  malo je grubo reći da Motrio "ne valja", doduše sami ste se isravili, jer da je slabijeg kvaliteta - jeste 101%. Motrio jeste Renault brend ali kao "low cost" ne može da se meri sa Elf-om, no way! (makar ga i isti pravio).
  Inače Excellium vs. SXR je klasična greška nabeđenih znalaca (obično pročitaju da je Excellium "najbolje" u 5W40 i tu se sve o tome završava).
  Kad pročitaju tehničku dokumentaciju - samo će im se kasti (ili zapravo neće, bez malo predznanja).
  Nije problem kada čovek ne zna, problem je kada ŠIRI svoje neznanje i to na agresivan način (spremni su i za nasilje - "životom" brane svoje ne znanje; doduše kada bi oni koji znaju makar upola tako branili svoje znanje, svet bi sigurno bio bolje mesto, ali tako nam je izgleda suđeno, što manje argumenata to pre potezanje topuza, bilo i biće).
  A o "pojedanju" ili "razbijanju" ulja sam se toliko naslušao da bi mogao bar tri teksta da napišem o TOTALNOM nepoznavanju činjenica.
  O ispitivanju ulja metodama "Đoko od oko" je Ragazzoni (još pre skoro dve godine) rekao bar pola što o tome treba reći (na CBC, negde u 'horizontu događaja', koristite search i "Marko Jarić" naći ćete).

  ОдговориИзбриши
 36. jos jednom hvala na vasem vremenu, al muci me jos jedno pitanjce ako moze? ))) i sve ce mi biti jasno zahvaljujuci vama.))))
  Edge Turbo Diesel 5W-40 Technical Specification
  ACEA C3
  API SM/CF
  BMW Longlife-04
  Ford Wss-M2C917A (Galaxy)
  MB-Approved 229.51
  VW 505 01 / 505 00 / 502 00
  vidim da nigde nema oznaka a3 b3 b4 ni rn oznake i buni me oznaka c3 sta to znaci?. a i sam castrol u odeljku oil for my car, govori da je to ulje za 1.5 dci 60kw. 2003god. p.s moj auto nema filter za cestice.
  pozdrav i hvala jos jednom...

  ОдговориИзбриши
 37. Aha, ovo je jako blizu pitanja meseca, mada ga je (u nešto drugačijem obliku) već postavio Vanja, doduše mejlom.
  Ovo (bi trebalo da) znači sledeće:
  Da je ulje po ACEA C3 iz 2008.
  Dok je po ACEA iz 2004. ulje moglo da bude A3/B4/C3 to u novijoj verziji nije moguće.
  Glavni razlog za to je što je za A3/B4-08 uveden minimalni TBN od 8,0 što za ACEA C3 nije obavezujuće. Dakle od ACEA 2008. je onemogućeno da se A3/B4 vezuje za neke druge standarde (najčešće baš C3).
  Osim razdvajanja od ACEA C3 od 2008. je uvedena i najveća promena u ACEA A3 (A3/B4) od uvođenja (ranije razdvojenih A i B) 1996./'98.
  Čak i ulja A3/B4-04 (a naročito A3 + B4) ne mogu automatski da budu i A3/B4-08 te neka od njih moraju biti i potpuno reformulisana.
  Većinu zahteva ACEA C serije kao i A5/B5 sada ispunjavaju i A3/B4 što ranije nije bio slučaj.
  No da se vratim na temu (pitanje):
  EDGE TD 5W-40 svakako može da se koristi i za starije automobile pa i pominjani Reno.
  "Čist" EDGE 5W-40 je verovatno jednako dobar ili čak i bolji izbor, naročito kod nas. E tu je i caka, takvog kod nas nema.
  Baš šteta jer je A3/B4/C3, Dexos2 i najvažnije za ovo razmatranje RN 0700/0710.
  Da sve bude lepše na sajtu (engleskom) Castrol-a nova verzija Edge TD ima RN0700/0710 što znači da se kod nas (verovatno) prodaju starije verzije bez ovih standarda.
  Verovatno je Castrol na umu imao (naj)noviju verziju (koja ima više nego za ED dovoljni TBN od 7,6) ovog ulja.
  Ništa zato i starija sigurno može da se koristi a što se samog Castrol-a tiče boljeg rešenja kod nas i nemate. Magnatec 5W-40 je već lošije (mada jeftinije) rešenje.
  Na kraju krajeva, to što EDGE može da se koristi i kod motora bez filtera za čestice ne znači i da je najbolji izbor (jeste jedan od boljih ako se ne gleda cena). Jednostavno je preskup za takvu namenu.
  Obična API SM/CF i ACEA A3/B4 (naročito 2008. ali i 2004.) su više nego dovoljna za motor iz 2003. bez DPF. Egde TD možete ali NE MORATE koristiti za njega. U krajnjem slučaju i Magnatec 10W-40 je zadovoljavajuće.
  Jednostavno, imate i bolji izbor kod drugih brendova jer 5W-40 ulja sa RN0700/0710 imaju cenu koja je osetno manja od EDGE-a.
  Ako je EDGE vaš izbor ne trebate ga menjati, a ako se dvoumite uzmite u obzir da imate i jeftinije varijante.
  Mobil Super 3000 se svakako više isplati no ostaje da je EDGE bolje ulje. Magnatec je em skuplje em nije bolje za 1.5dci bez DPF.

  ОдговориИзбриши
 38. e sada mi je sve jasno. )))
  najverovatnije ce to biti i mobil, a posto u petak idem za segedin u soping tamo cu i da uzmem ulje, no ako je jeftiniji kastrol mozda cak i njega pazarim.
  hvla jos jednom na vremenu i prenesenom znanju.
  pozzzz i nastavicu da citam vase tekstove.

  ОдговориИзбриши
 39. O.K. Vlado.
  Sve je jasno. Nadam se da je šoping u Segedinu dobro prošao.
  Samo da zbog drugih čitalaca naglasim:
  Elf Excellium je odlično ulje. Možda jeste nijansu iznad SXR za neke druge automobile (mada je razlika jako mala). To su ulja iste klase i vrlo slična.
  Ipak za Renault više znači odobrenje proizvođača jer osim API i ACEA standarda (i testova) ulja sa RN07x0 prolaze dodatne testove.
  Ovo takođe NE znači da Excellium nije dobar za Renault motore (automobile), daleko od toga. Ipak za iole novije (posle 2000.) automobile ovog proizvođača, čak iako ne traži izričito ova odobrenja Evolution SXR je (ipak) malo bolji izbor.
  Naravno da Excellium NF dolazi u obzir.
  Sada je cela priča o RN0700 i 710 razjašnjena do detalja.
  Naravno ne i sve u vezi Renoa (Renault-a), jer postoji i RN0720, praktično identičan sa ACEA C4 koji je i uveden baš zbog specifičnih zahteva ovog proizvođača.
  Pretežno je (standard i odobrenje) namenjen za dizel motore sa DPF, najnovije generacije.
  Toliko o tome.
  Za sada je dovoljno.
  Vlado, čujemo se kad zatreba.

  ОдговориИзбриши
 40. bio je dobar soping. ulje nisam nasao jer imaju valvolin i neke marke sto nisam cuo, al to je izbor bio sto sam u diskontu naleteo. tako da cu ovde pazariti mobil.
  cujemo se i mnogo mi je sada jasnije sto se tice ulja.
  pozdrav i hvala.

  ОдговориИзбриши
 41. Cika Stevo treba mi tvoje cenjeno misljenje, naime mozes li mi dati svoj sud i misljenje o ulju Total quartz 9000 5w-40 i eventualno ga uporediti sa castrolom magnatec c3 5w-40??? Hvala unapred!!!

  ОдговориИзбриши
 42. Total je sasvim O.K.
  Tipičan je (prosečan) predstavnik 5W-40 ulja.
  Kao i Castrol ima osnovu od baznih ulja III grupe.
  Sa API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3 i BMW LL-01 je ono što ova ulja i trebaju da imaju. Po tome najviše liči na Mobil Super 3000 X1 te bi ta dva ulja mogli nazvati referentnim (ima i boljih i gorih, sa višim ili nižim standardima).
  Sasvim O.K. za benzince i dizelaše bez DPF kojima treba 5W40.
  U odnosu na Castrol Magnatec?
  Castrol ima malo moderniji sastav aditiva i uopšte je malo novijih (viših) standarda.
  Ima i ACEA C3, a MB je 229.31 te BMW LL-04.
  Kod vozila koja treže te novije standarde je prednost očigledno na strani Castrol-a.
  Za vozila koja ne traže izričito novije standarde već su im dovoljni i oni koje ima Total, razlike nisu velike.
  Uslovno bi se moglo reći da je Castrol bolje rešenje za vozila do 5 godina starosti a da je posle svejedno ili je čak za starija vozila Total i bolji.
  Oba ulja su za zamenu u intervalu 15-20k km.
  Za čisto gradsku vožnju cca. 12k km. Za manje km godišnje prednost je na strani Total-a (ako ništa drugo zbog cene) a ako se prelazi 15 do 20 hiljada onda je malo na strani Castrol-a.
  Uopšte gledavši Total ima malo bolji odnos kvalitet/cena a Castrol je nešto bolji.
  Total je verovatno bolje rešenje za dizel vozila bez DPF (mada ne i od Diesel verzije Magnatec-a), za TNG su oba pogodna, te su tu, kao i za benzince uglavnom izjednačeni.
  Ni sa jednim od pomenuta dva nećete pogrešiti (ako su to ulja koja vam trebaju).
  Castrol je nešto bolji zimi (na veoma niskim temperaturama) jer mu je tačka tečenja -45 ili -48cel. (zavisno od toga za koje tržište) dok Total ima "standardnih" -39cel.
  Inače Total Quartz Energy ima i MB 229.5 (te PSA B71 2296) pa je onda malo bolji od "istočnjačkog" Castrol-a (u opštem nivou kvaliteta) ali se takav prodaje samo u zapadnom delu EU.
  Ako ćemo već tako onda da ne upoređujemo "babe i žabe" jer Castrol Magnatec "englez" ima API SN a zbog raznih odobrenja: Renault RN 0700 / RN 0710 (bolji za Reno), Fiat 9.55535-S2 (bolji i za neke Fiat-e) te uslovno dexos2 (ispada bolji i za većinu Opel vozila).
  Kako god kod nas je Total MB 229.3 a Castrol ima "samo" MB 229.31 i VW 502.00/505.00 (ove VW ima i Total) što je starija (i "regionalnija") verzija.
  Ove "ogoljenije" verzije su bliže te se kod nas sigurno više isplati Total.
  Za zapad je pitanje kompleksnije jer Castrol je verovatno bolji izbor (i pored cene) za mnoga vozila.
  Izvinite što kasnim (previd).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 43. Tja ... Mobil Super 3000 nema BMW LL-01 već LL-98 te je po tom pitanju Total malo ispred.
  Mada ... Mobil ima i:
  GM-LL-B-025, Porsche, Peugeot Citroën B71 2296, Renault RN0710/RN0700 ...
  i Lada Avto VAZ odobrenje (e tu ga je "Totalno" uništio).
  Šalim se. Zbog toga bi čak Mobil 3000 proglasio za nijansu boljim uljem (mada je i skuplji).

  ОдговориИзбриши
 44. Stevo puno ti hvala, kao i uvek si zapanjujuce detaljan, uzecu ipak castrol, zaboravio sam te jos pitati u prethodnom mail-u sta znaci oznaka c3 na castrolu 5w-40, naime u prodaji su Castrol magnatec 5w-40 c3 i Castrol magnatec profesional 5w-40 b4 koji je i malo skuplji. Unapred hvala na odgovoru Stevo!!!

  ОдговориИзбриши
 45. Lepo i kulturno se obraćate. Samo da podsetim da bi trebalo i da se prijavite kao čitalac (ako ništa drugo ne učestvujete u nagradnoj igri) ili da se makar predstavite.
  Vama ću odgovoriti i drugi put ali imajte u vidu (new rules, nova pravila).
  Odgovor:
  Ako B4 već nije isto što i C3 (magnatec) kao što je na Irskom sajtu Castrola onda je B4 bez C3 samo starija verzija istog.
  Professional bi trebalo da su oba. Iskreno da vam kažem morao bih neki noviji katalog Castrola da listam jer ga oni komplikuju bez granica (i stida) do te mere da bi morao nedeljno da listam njihov sajt do detalja da bi bio u toku (e baš ... nije da neću, nego nema vremena).
  Uglavnom C3 poseduje ACEA C3 (ali i A3 i B4) što znači da se radi o tzv. Mid-SAPS ulju.
  Drugačije rečeno: ima malo moderniji paket aditiva.
  Za većinu benzinaca nije od značaja kao i dobar deo dizel motora kojima je Mag. 5W-40 rešenje.
  Ako imate dizel motor sa DPF onda morate da koristite C3 verziju ako ne ne morate.
  Nema posebne i suštinske razlike (osim te).
  Verzija bez C3 bi mogla (ali ne mora) da bude bolja kod starijih automobila (i sa više pređenih km, ali pre svega ranije proizvedenih i konstrukcijski starijih). Recimo kod vozila iz '90.-tih bi sigurno bila u prednosti (B4 only verzija) od 2000. do 2004/2005 je manje-više svejedno (ali bi opet non C3 bila u blagoj prednosti) a posle bi prednost bila na strani C3 verzije.
  Uopšte uzevši C3 verzija je (bio motor star ili nov) "nežnija" prema katalizatoru (šire gledano sistemima za obradu izduvnih gasova).
  U mog "keca" (Z101) bi naravno pre sipao non C3 verziju (kao ekstremni primer).
  Uzmite ovo uslovno jer je uprošćeno da ne bi bio (previše) dug odgovor.

  ОдговориИзбриши
 46. Hvala Stevo obecavam da cu se prijaviti za ubuduce, posto mi je auto 2007. godiste benzinac prodavac mi je savetovao da uzmem c3 verziju jer je b4 navodno bolja za dizele i to me je i bacilo u dilemu sta da radim?

  ОдговориИзбриши
 47. polo 1.4,16v,2000;curi motorno ulje doduse malo,ispod izmedju motora i menjaca i pored lakih popravaka nekog semenika i dalje curi,koristim ulje total 5w-40

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. polo 1.4,16v,2000;hvala na odgovoru oko semenika,zamolio bi vas da mi kazete vase misljenje koje ulje da sipam od sada u motor posto trenutno radim skoro celu generalnu,korpu,lamelu i ovaj semenik,dali posle generalne neko ulje bi najbolje odgovaralo i koje u menjacu,hvala unapred

   Избриши
  2. Pokušaću sutra da odgovorim ...
   Treba mi bar frtalj sata da pošteno odgovorim a taj luksuz trenutno nemam.
   Pozz ...

   Избриши
  3. Motorno ulje (definitivno) sa standardom VW 502.00 prvi put može i 5W30 (pa samim tim i VW 504.00 ali je to pa skupo i neisplativo ima i 5W30 ulja sa VW 502.00, tušta i tma).
   Kasnije (obavezno) 5W-40 (najbolje i najisplatljivije). Prvi put promenite ulje nešto ranije (npr. na 5000 do 7500km) zajedno sa filterom (naravno).
   Što se ulja za menjač tiče, najbolje 75W ulje sa API GL-4 (ono i 75W-80 bi moglo a izobor je veći i cene manje ali to ipak pod dva). Ovih ulja (globalno) nema baš mnogo (tek nekoliko) a kao i u "belom svetu" i kod nas prednjače (za preporuku):
   Fuchs Titan Sintofluid FE 75W i Kroon Transmission Oil SP 1081.

   Избриши
  4. Opet vam hvala na odgovoru.Hteo bi da vas pitam nesto sto ima i nema veze sa uljima da mi kazete vase misljenje kakav je ko motor kad se na 130000 km radi generalna motora. 1.4,16v,2000g vw polo.Kupio sam ga pre 2,5 godine,ja preso 17000 km,redovno menjao ulje i filter

   Избриши
  5. Kakav je to motor? Pa nikakav.
   Ima doduše par stvari koje treba razmotriti.
   1) Da li je 130k km ili 230k km?
   2) Da li je automobil bio redovno održavan u tom preriodu (130k km za zanemaren motor je čak izuzetna kilometraža).
   3) Ako je svih 130k km pravljeno u kratkim relacijama (taxi služba je lakši slučaj jer jeste stani-kreni ali bar sa, uglavnom, zagrejanim motorom) u gradu, to je već podnošljivo. Radni sati motora su bitniji nego pređeni km. Van grada možete preći bar 3x više nego u samom gradu. Uz prosečnih 26km/h vaš motor je dogurao do 5000rh što je već pristojno za motor. Više od 10 hiljada je ionako teško očekivati (za bilo koji).

   Teško mi je da poverujem da VW motor (iako baš benzinci 1.4 i nisu neka dika) ne može da izgura bar 200k km.

   Избриши
 48. Za benzinca 2007. zaista je bolje uzeti C3 verziju Magnatec-a. B4 je verovatno bolje ulje za dizele jer sigurno ima (bar malo) veću vrednost TBN, mada je to uz ED sve manje od značaja.
  Dakle prodavac vam je dao dobar savet.

  ОдговориИзбриши
 49. Marko,
  Promeniti semering na mestu koje ste pomenuli je veliki posao (moraju se odvojiti motor i menjač) te iako je zaptivka jeftina ovo može prilično da košta.
  Zbog toga bi semering MORAO da bude originalan ili da se koristi trik koji je pomenuo legenda (da se semering ofarba sprejem za farbanje kočionih klešta, ako se dobro sećam; ako nije ovde na blogu onda je na CBC u "horizontu").
  Plan B
  Prilikom sledeće zamene ulja dospi aditiv protiv curenja ulja (na primer: Liqui Moly Öl-Verlust-Stop, Stop Leak).
  Naravno kako LM navodi nije uslov da ulje bude sveže (mada je logično da je tada najbolje).
  Ako ste prešli tek par hiljada km nemojte menjati ulje nego sipajte aditiv, a ako ste prešli blizu 10k km onda skratite interval.
  Aditiv iskazuje dejstvo tek nakon 600 do 800km zato bi idealno bilo da se sipa pred malo duži put (van grada) gde bi prešli (u dan-dva) bar pola gore navedenog.
  Aditiv samo ako je curenje malog obima (više kapilarno).
  U slučajevima gde je zaptivku lako zameniti ne koristiti (čak ni ovaj) aditiv.
  Dakle ne bi trebali da odustajete od 5W-40 posebno ako vozite više od 50% pređenih km u gradu (kratke relacije).
  Eventualno bi mogli (ali tek kada sredite problem) da pređete na MaxLife 10W-40 ili LM Leichtlauf Special 10W-40. Ova ulja bi dodatno "učvrstila" tanak sloj polimera na zaptivci.
  Ova ulja nisu loš izbor čak iako zamenite zaptivku jer vam automobil uskoro ulazi u 12. godinu (bez obzira na pređene km, a naročito ukoliko ih imate više od 150 hiljada).
  Ukoliko ste sigurni u originalnost semeringa možete nastaviti i sa 5W-40 jer je to najbolji izbor za (malo mlađi) motor koji vam je u automobilu.
  Ovo bi i za starije automobile bilo jednako dobro rešenje kao i 10W-40, zapravo bolje ali uz veći rizik curenja (sada već starih) zaptivki.
  Ništa strašno, dešava se (često). Proveravajte nivo ulja i ne dopustite da padne ispod minimuma (bar ne duže vreme).
  Uzgred, proverite o kom se ulju radi ali najverovatnije je motorno (a ne menjačko).
  Ako je menjačko (obično ga odaje boja i miris) primenite aditiv za menjačka ulja koji ćete staviti u menjač (ovo je malo verovatno).
  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 50. Treba mi pomoc kako da se registrujem i pomoc koje ulje ide u BMW 320d 2000-2001 godiste?!?

  ОдговориИзбриши
 51. Poštovani,
  Hvala na želji za registracijom.
  Uputstvo za to se nalazi u komentarima u tekstu:
  "Najava" od 27.10.2010.
  http://motornaulja.blogspot.com/2010/10/najava-announcement.html

  Za vaš BMW je zahtev da ulje ispuni BMW LL-98 standard. On se bazira na ACEA A3/B4 i u najvećem delu su oni identični. Ipak postoji nekoliko posebnih zahteva koja ulja moraju da ispune za BMW Long Life odobrenja, pa je ipak bolje koristiti takva.
  Mogu se koristiti i BMW LL-04 ulja ali (iz nekoliko razloga) smatram da je BMW LL-01 idealno odobrenje (standard) za vaš motor. Uostalom po ključnim zahtevima (bez "ekoloških") ovo su identični standardi.
  Viskoznost 5W-40 ili 0W-40 je ono što vam treba.
  Na primer:
  Total quartz 9000
  Mobil 1 New Life 0W-40
  Krug favorita bi ipak označio sledećim uljima:
  BMW Turbo Diesel 5W40 (LL-04)
  Motul X-Cess 5W40
  Mobil Turbo Diesel 0W40
  Naravno ukoliko biste da uštedite bilo koje 5W-40 ulje sa BMW LL-98 (Mobil Super 3000 X1, Shell Helix Ultra) će biti dovoljnog kvaliteta. Većina njih ima LL-98 a neka od njih su i pristupačnih cena.

  I da ne širim priču ali da pomenem:
  Za oštriju vožnju bi 5W-50 možda bilo i primerenije (kao i u slučaju troškarenja ulja), 10W-40 bi moglo da bude ekonomično a zadovoljavajuće (ali strogo gledavši tek posle 200 ili 250k km).
  Kod 5W-50 nećete naći BMW LL ulja (odobrenja) ali je BMW special oil zadovoljavajuće.
  Nema tu mnogo ulja i većina se ne može naći.
  Imaji ih (ili su bar imali) Aral i Fina.
  Od dostupnijih (kvalitetnijih i skupljih) naveo bih Mobil 1 Peak Life 5W-50.
  Mogućnost da koristite i Castrol EDGE 10W-60 je specifična i ne bih preporučio ukoliko nemate specijalnu potrebu za tim. Uglavnom je nepotrebno čak i za "truck day" gde će vam 5W-40/50 takođe odraditi posao. Možda (verovatno) čak i bolje.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 52. postovanje.
  kupio sam pre par dana pola 1.9 sdi motor. 2001 g.
  e sada posto nisam nikakva iskustva sa vw vozilima dobro bi mi dosao savet koje ulje u njega.
  samo da napomenem da ce to biti auto koji ce se uglavnoim voziti po gradu. presao je barem pise oko 170000 km.
  hvala u napred na odgovoru...

  ОдговориИзбриши
 53. Smatram da bi za vaš automobil (motor) najbolji izbor bilo polu-sintetičko ulje 10W-40 koje ispunjava VW 505.00 kao i ACEA B3 (ili B3/B4).
  Ekonomično a dovoljno dobro rešenje.
  Ulje menjajte na 10 hiljada km ili godinu dana.
  Pod dva su 5W-40 ulja sa VW 505.01 odobrenjem.
  I tek pod tri 5W-30 sa VW 507.00 (ondosno 504/507).
  Zbog 170 do 220k km koje je već automobil prešao te (ipak) već punih 10 godina, 10W-40 je sve što vam treba. Ulje ne mora biti "diesel" ali i može.
  Motul 6100 ili 4100, Mobil Super 2000 (diesel ili ne), Shell Helix Plus ili HX7, Castrol Magnatec 10W-40, Kroon Emperol ili neko od pumpara kao i Sunoco ... izbor je zaista veliki.

  ОдговориИзбриши
 54. postovanje, danas sam saznao pravu km na polu 1.9 sdi. u pitaju je 280000 km. to mi je majstor proverio. znaci spustili su mi oko 100000km.
  e sada sta da se radi. auto sam kupio i odradio mali i veliki servis. sipo mi je ulje 10w 40 neko belgijsko na m pocinje, zaboravio sam kako se zove.
  posto je cale terao auto na servis i nije obratio paznju na marku koja se sipa. moje je pitanje sledece.
  sa obzirom da je tolika km odlucio sam da ni malo da ne stedin na ulju. odluka je pala na liqui-moly Super Leichtlauf 10 W-40. to bi zameno za nekih 6000km. da li sam odabrao dobro ili ima jos bolje.
  pozdrav...

  ОдговориИзбриши
 55. Poštovani Vlado,
  Niste ni prvi ni poslednji kome su dodali 100k km.
  Da nije pošteno ... nije, ali život ionako nije fer a postavljen je po principu dok nekog ne zezneš ne možeš ni da zaradiš.
  Kako god, to ne mora da vas obeshrabri a odluka da ne štedite na ulju je (jako) dobra.
  Belgijsko ulje na M? Da nije Marly?
  Ako jeste ne dirajte da bar 7500km a može i svih 10 do 12k km (pa celu godinu).
  Ukoliko je neko drugo ulje (no name), onda ga zamenite na 5 do 6 hiljada km.
  LM Super Leichtlauf je vrlo dobro ulje i veoma pogodno za vaš motor. Da li je najbolje, teško je reći. Uvek ima boljeg i jačeg. Jedno je od boljih.
  Ipak, čini mi se da bi sa 15W-40 uljima za teretna vozila prošli još bolje. Recimo ona sa API CI-4 ili CH-4. Doduše zimi je 10W-40 možda još bolje, pa ako je mnogo da dva puta menjate ulje godišnje onda za početak koristite 10W-40 pa kasnije 15W-40 (ukoliko potrošnja ulja bude veća od litar ili 1,5 litara na 10 hiljada km). Ulja za terenta vozila (15W-40) obično imaju nešto nižu tačku tečenja od onih za putnička vozila (po pravilu -30 cel. umesto -27cel.) pa dobro prolaze i zimi.
  Birajte ulja koja imaju i API S kategorije (API SJ ili SL) jer su onda pogodnija za automobile (makar i dizel za koje SL ili SJ nisu relevantni).
  Zapravo "Mixed Fleet" ulja su najbolji izbor.
  Kao primere bi dao:
  Fuchs Titan Unic Ultra MC ili UNIC Plus (10W-40);
  NIS Favorit Plus (10W-40) ili Favorit (15W-40).
  Za ostale ćete se sami snaći (na osvou datog).
  Ipak prvo (zbog kondicioniranja zaptivki) nije loše ono što ste sami predložili (ili Valvoline MaxLife 10W-40, naročito diesel verzija ali nije obavezno).

  ОдговориИзбриши
 56. ja mislim da nije marly, necitko mi je napisao u servisnoj. kada budem isao sledeci put kod njega bas cu pogledati, pa cu javiti...
  jos jednom hvala na vasem vremenu..

  ОдговориИзбриши
 57. Postovanje Stevo,

  U pitanju je reno megane 1.5dCi, 105ks,2007g, presao 170.000km. U njemu je trenutno ELF turbo diesel 10W40. Ja bih ga rado zamenio sintetickim uljem ali me interesuje da li se mora obavezno ispirati motor ako se menja polusintetika (10W40) sa sintetikom (5w40)? Koje ulje preporucujes za ovaj tip motora, obzirom na kilometrazu?

  Vladimir

  ОдговориИзбриши
 58. Pretpostavljam da se radi o K9K varijanti motora bez DPF. Pogotovu što ste već koristili 10W40 PS ulje koje još uvek može da se koristi u ovom motoru.
  Ipak, to je tek "zadovoljava" (2+) na skali od 1 do 5.
  Elf Turbo Diesel je jedno od boljih rešenja (čak i za ocenu 3- pogotovu uzevši pređene kilometre).
  No, svakako da bi prelaskom na 5W-40 viskoznu gradaciju i sintetička ulja bio korak dalje u zaštiti motora bez obzira na pređenih 170k km.

  1) Motor se NE MORA (čak i ne treba, bar ne po svaku ceu) ispirati prilikom prelaska sa PS na sintetičko ulje ili obratno.

  2) Ono što (svakako) TREBA (da skoro i mora) je da se (kao i kod svake zamene ulja) motor pre zamene dobro zagreje (temperatura ulja bar 60°C, idealno 80°C što znači bar 5-10min. rada motora od kad rashladna tečnost dostigne radnu temperaturu).
  I naravno, da se promeni filter ulja (i zameni adekvatnim, kvaliteta propisanog od proizvođača vozila).

  3) Svakako da se motor MOŽE i isprati (pogotovu što nema mnogo godina i ako nikada, a verovatno da je tako, nije ranije ispiran).
  Tu treba (samo) voditi računa da se koristi što kvalitetniji aditiv za ispiranje motora i da se postupi tačno po uputstvu (rad motora samo u leru 10 do 15min.).
  Motul Engine Clean jeste najskuplji ali je (verovatno) i (ubedljivo) najbolji.
  Liqui Moly i Wynn's takođe dolaze u obzir.
  Ima još par imena ali ih nisam viđao u široj prodaji kod nas (Valvoline na primer).

  I NAJVAŽNIJE:
  Koje ulje za K9K?

  Iako taj motor može da ima koristi od 0W-40 ulja, posle ovoliko km (mada i malo godina) definitivno 5W-40. Najbolje sa RN710 odobrenjem (ili makar nivoom kvaliteta).

  1. Motul X-cess 5W40, sa akcijskom cenom bez konkurencije inače redovna može da odvrati čak i uporne. Motul Specific RN 700/710 je takođe dobro rešenje.

  2. Kroon Emperol 5W-40. Naročito za dizel motore bez DPF. Ne tako skupo i veoma dobro.

  3. Elf Evolution SXR 5W40 (pre svega) ali i Excellium 5W-40 (skoro pa svejedno).
  Osim veze Renault-Elf i cena oba ulja je veoma povoljna (niska čak bih rekao).

  Naravno, dolaze u obzir i Total Quartz 9000, Mobil Super 3000, Shell Helix Ultra i druga.

  Za isti motor sa DPF, potrebno je koristiti ulja sa ACEA C3 ili C4 (Renault RN720) nivoom kvaliteta.

  Pre svega RN720/ACEA C4.

  Elf Solaris DPF ili Motul Specific 0720.
  "Nezgodacija" je što su oba 5W30.
  Zbog pređenih km (170 hiljada) mislim da je jednako dobro (pa i bolje) koristiti ACEA C3 ulja 5W-40.
  Naročito Motul X-clean.

  ОдговориИзбриши
 59. Veliko hvala i izvinjavam se na anonimnoj poruci. Ide registracija :)

  ОдговориИзбриши
 60. Veliko hvala Stevo. Definitivno ste mi pomogli. Ako bi se odlucio za Motul X-cess na koliko predjenih km bi morao da radim zamenu ulja, obzirom na kvalitet istog?

  ОдговориИзбриши
 61. Baš zbog kvaliteta pomenutog ulja mogu se primeniti preporuke proizvođača (Renault-a) u potpunosti i pored malo lošijeg goriva (naravno birati novije pumpe na kojima je veći promet, pre svega MOL pa EKO pa svi ostali). Ili tek za nijansu manje od zapadno evropskih preporuka.
  Znači: 10k km/6meseci za teške uslove vožnje (više od 80% u gradu); 15k km za mešovite i srednje teške uslove vožnje te svih 20k km ili godinu dana za 2/3 ili više pređenih km van grada.

  ОдговориИзбриши
 62. Postovanje ,

  Trenutno koristim elf competition sti 10w40 u pitanju je clio 1.2 16v 2002 sa predjenih 110000km. Sad trebam da odradim mali servis pa planiram da stavim excellium nf 5w40 ili evolution sxr. Da li mi preporucujete da predjem i na koje od navedenih.
  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 63. pozdrav, cika stevo, evo doslo i meni vrema opet da menjam ulje. megan II 1.5 DCI. K9K 2003. bez PDF. mnogo mi je likvi moli privukao paznju, prvrnstveno zato sto mislim da nema divljaka u tolikoj meri kao neki drugi popularni brendovi. pa bi ja vas pitao koje je od Likvi moli ulja najpogodnije za moj motor u gradaciji 5w40, posto vidim da imaju dosta vrsta ulja u toj gradaciji. i dal gresim mozda u izboru brenda. pozdrav...

  ОдговориИзбриши
 64. Brend je O.K.
  Možda imaju malo veće cene ali nije od većeg značaja.
  Meguin ima slična (ili ista) ulja po povoljnijoj ceni ali je pitanje koliko su raspoloživa. Inače LM je kupio Meguin pre 6 god. pa se radi o situaciji "ista firma, dva brenda" (gde je LM skuplji).
  Prvenstveno je (za tebe) dobro rešenje:
  LM Leichtlauf High Tech 5W-40.
  Ovo ulje poseduje Renault RN 0700, 0710 odobrenja pa je prednost očigledna.
  Dolaze u obzir i druga 5W-40 ulja ali ipak tek pod dva (ili tri).

  ОдговориИзбриши
 65. postovanje.
  imam c5 2.0 hdi 2003god sa 125000km predjenih.
  ne znam koje je ulje sipano do sada a volio bih da mi date savjet koje je najbolje da kupim i zamijenim.
  da napomenem da sam uradio chip tuning optimum i nekih 25 do 30ks ima vise ali ne forsiram ga, to je samo pomoc u preticanju.
  auto se ponasa odlicno i nemam problema sad zasad.
  ali mi je veoma bitno koje je NAJBOLJE ulje za moje auto.
  hvala mnogo!

  ОдговориИзбриши
 66. Poštovanje g. Mišo.
  Kad sam se vratio sa posla, rekoh sebi - ovo je najzanimljivije pitanje, ajd' bar na njega da odgovorim, "kad ono međutim" ... počeh sa "lakšim" i češćim ("običnijim") pitanjima pa sam utrošio predviđeno vreme, javljam se večeras.

  ОдговориИзбриши
 67. Ok, nema problema, tu sam.
  Planiram to ulje kupit licno i zamijenit ga.
  Majstor mi je prije 7500 km promijenio kad sam uradio i komplet veliki servis ali mi nije prikazao nista od zamijenjenih dijelova kao ni koje je ulje sipao, kaze da trebam 15ooo preci pa zamijenit ali nemam povjerenja u njegovu pricu pa hocu da sam miran.
  i malo mi objasnite oko chipa odnosno promjene softvera sto sam uradio, da znam kako da se ponasam sto se tice dodavanja gasa.
  Jel lose sto sam ga pojacao??
  hvala vam.

  ОдговориИзбриши
 68. Za čip tjuning bi morao da priupitam one koji više znaju od mene (mašince).
  U principu ako se ne pretera može biti O.K.
  Ako koristite dodatnu snagu samo po potrebi ne bi trebalo bitno da utiče na trajanje motora ili bar ne mnogo.
  To je teško reći uopšteno a da li vam je uopšte trebalo to jedino vi znate. Ako od toga imate neke koristi onda niste džabe bacili novac, ako je "da se nađe" onda verovatno jeste, ali nije strašno, neko troši na šminku (na sebe) a neko na šminku za auto, suština ostaje ista.
  Ulje bi zaista trebalo menjati na 15000km (to vam je majstor dobro rekao) ali ako je odgovarajuće (kvalitetno). Čak i 20k km možete da uzmete kao O.K. ako većina nije u gradu.
  Za vaš auto (motor) treba: 0/5/10W-40.
  No nije baš tako prosto. Em ste ga tjunovali em ima 125k km iza sebe.
  Recimo da i 5/10/15W-50 ulja dolaze u obzir.
  Ako ste u toplijim predelima 15W-50 je najisplatljivije. U hladnijim (naravno) 10W-40.
  5W-40 je najbolji kompromis. 10W-50 nije lako naći odgovarajuće (mora da ima ACEA B4) a Elf može biti jedan od najisplatljivijih izbora (10W-50 Excellium).
  I da se vratim na (samo) pitanje:
  koje je najbolje?
  Teško je reći ali bi najuži izbor mogao da bude (obzirom na to i da je motor dizel):
  Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel
  Mobil 1 5W-50 Peak Life
  (Tu su još, kao proširen izbor, Mobil 1 New Life i Castrol EDGE 0W-40 oba sa ACEA B4 što je obavezan standard za vaš motor).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 69. hvala Vam a ja cu nastojat da nadjem taj uzi izbor koji ste mi preporucili.
  Sto se tice tuninga, to je preporodjenje auta, samo da turbina podnosi tih 10 do 20sec stiskanja a nadam se da hoce.
  VW prima chip extra, niko nije imao problema ali slabo se tuniraju ostali pa slabo tko i zna pouzdano. hvala Vam na savjetu, pozz!

  ОдговориИзбриши
 70. Анониман23. јун 2012. 13:24

  Stevo kupio sam pre nekoliko dana vw polo 1.2 12v 2004 godiste. Presao je 145 000km. Zanima me koje ulje da sipam? Na zvanicnom sajtu Castrol-a preporucuju Castrol Edge 5W-30. Da li to vazi i za mene jer je auto presao toliku km. Inace auto ''prede''. Stevo hvala unapred. Milos

  ОдговориИзбриши
 71. g. Miloše,
  Bez obzira na 145k km (pogotovu ako auto prede) ne morate odustajati od preporučenog za novi automobil. Ostaje mogućnost da samo smanjite troškove eksploatacije sa 10W-40 (recimo Magnatec-om) uljem ili čak 15W-40 (mada zimi ne baš najsrećnije rešenje).
  Ali to je samo za one koji prelaze do 10 hiljada km godišnje (a i za njih ipak pre PS 10W-40).
  Ako ste već odlučili za Castrol onda:
  1) Edge 5W-30, odlično ulje. Može se menjati i na dve godine ili 30k km ali je bolje da se zaustavite na 1,5 i max. 25k km.
  Ako vozite više u gradu onda na 20k km i godinu dana.
  2) Magnatec (ACEA C3) 5W-40.
  Eventualno Edge 5W-40 (ali ne Turbo Diesel nego "klot" kakav je kod nas uglavnom nemoguće naći; mada najnovija verzija TD-a sa API SN može ali i za nju nisam siguran da je lako dostupna)
  Menjajte na 15k km ili godinu dana (kako god vozili eventualno i svih 20k km ako su to pretežno duge relacije).


  Edge 5W-30 je kvalitetnije od Magnatec-a pa pokriva malo manju viskoznost, skuplje je ali može da izdrži duže (i menja se ređe).
  Šija ili vrat?
  Vidite kako se uklapate sa godišnje pređenim km kao i kakva je dostupnost ovih ulja. Možda se 5W-40 i izjednačilo sa 5W-30 ali verovatno i do 200k km neće biti (osetno) bolje.
  Pozz ...

  ОдговориИзбриши
 72. Анониман25. јун 2012. 08:41

  Stevo neznam sto reci, osim jedno veliko Hvala. Naime kad sam uzeo automobil(pre 10-ak dana) nekoliko majstora mi je reklo kao ''odmah predji na polusintetiku, on je presao 150000 km, tako se radi ne pametuj. Tako sam i poceo malo da guglujem i da vidim o cemu se radi. Ja sam uvek za kvalitet pa kolko god on da kosta tako da cu definitivno uz tvoju preporuku(i Castrol-ovu) uzeti edge 5w-30. S ozirom da prvi pt menjam ulje na ovom autu sto da radim ukoliko primetim da trosi ulje malo vise, jer neznam sto je stavljao prethodni vlasnik( iz inostranstva). Inace planiram da ga menjam kako ste rekli. Hvala jos jednom. Milos.

  ОдговориИзбриши
 73. Mala omaška u odgovoru te umesto:
  "Edge 5W-30 je kvalitetnije od Magnatec-a pa pokriva malo manju viskoznost" treba "a" umesto "pa" ali mislim da se razume.
  U suštini problem i jeste u tome što se obično ne zna šta je sipatno ranije. U inostranstvu ne verujem da su sipali 10W-40 mada je svašta moguće.
  Ako je kilometraža stvarna verovatno je 5W-30 (eventualno 5W-40).
  Nije nemoguće da motor (iako u dobrom stanju) troši više ulja (što se digađa i u cca. 10% slučajeva samo promene brenda) naročito ako je ranije sipano ulje lošijeg kvaliteta.
  Sintetička ulja bolje peru motor te je čest slučaj da u prve 2 zamene (1-3) motor troši nešto više ulja. To ne bi trebalo da bude drastično mada u retkim slučajevima može i biti (naročito ako se odmah krene na dug put uz forsiranu vožnju auto-putem).
  U svakom slučaju češće proveravajte nivo ulja u početku (jednom nedeljno, pa jednom mesečno) dok ne vidite šta se dešava.
  Do par dl na 1000km (recimo 2-3) ne radite ništa osim dolivanja ulja.
  Naravno ovo vam sa EDGE-om može biti malo skuplje no povećanje ulja nije obavezno i ne mora da bude u tolikoj meri.
  Zbog toga, iako nije bolja varijanta, nije loše razmisliti i o 5W-40 uljima. I ona su sintetička ali više "sintetska" i sa nešto manje detergenata što sve zajedno rezultira istom ali obično blažom pojavom INICIJALNO povećane potrošnje ulja.
  Ovo se često zloupotrebljava (zbog neznanja) i od toga je i nastao mit da se posle 100, 150 a naročito 200k km sipa ISKLJUČIVO PS (a što ne mineralno?) ulje.
  Time se ništa dobro ne dobija osim što je promena ulja jeftinija. Ako je motor dobar (a tako izgleda) on neće mnogo ulja trošiti ni u prvoj zameni a već u drugoj ili trećoj bi trebao da "unormali" potrošnju (kao da nije promenjena viskozna gradacija i vrsta ulja), tj. negde oko litar unutar servisnog intervala (cca. 1dl na 1000km ili do 2dl pri težim uslovima vožnje).
  Ukoliko se javi povećana potrošnja i ulje brže pocrni eventualno zamenite malo ranije (na oko 10 hiljada km). Ne menjajte čim ulje pocrni već vozite još neko vreme (bar 7500km). Eventualno ukoliko (baš) pocrni u prvih hiljadu ili dve onda promenite i nešto ranije. Ovo znači da je ranije korišćeno ulje nižeg kvaliteta ili su premašivani intervali zamene.
  No verovatno do svega toga neće doći a ako je potrošnja relativno normalna ulje zamenite na 15000km (verovatan ishod).
  Za motor je sigurno bolje koristiti bolje ulje nego lošije. Ukoliko već troškari ulje, neće mu 10W-40 nešto posebno pomoći (možda tek 10/15W-50 PS ulja).
  Pozz ...

  ОдговориИзбриши
 74. Pozdrav gospodine Stevo!
  Vec godinama pratim vas blog i moram da kazem da sam fasciniran vasim ekspertskim poznavanjem ove teme! Toliko detaljno,toliko precizno,kao da je svo znanje sveta vezano za ovu temu u vasoj glavi,takav utisak sticem dok citam vase postove. Pridrzavao sam se vasih saveta i ranije, a i ubuduce cu, te bih vas i sada zamolio za savet s obzirom na to da sam promenio automobil.

  Naime, auto je BMW E34 528i M50 motor (izvorno 520i kojem je povecana zapremina i snaga). Napominjem da je motor maltene nov, presao je nakon generalne 20ak hiljada km. Zivim u Beogradu, te se po njemu najvise i vozim, znaci 90% gradska voznja, cesti startovi motora tokom dana (10ak startovanja motora dnevno), vozim na TNG. Interval zamene ulja bi bio 10.000 km.

  Citajuci vas blog i ocene proizvodjaca, a vodeci racuna o dostupnosti i originalnosti samog proizvoda, zakljucio sam da bi moj izbor za ovaj auto, a verovatno i za neke buduce, mogao biti SUNOCO. Obzirom na to da izuzetno cenim vas sud, voleo bih da mi preporucite neko ulje iz Sunokovog asortimana.

  Prva dilema je da li polusintetika ili ful sinetika? Mislio sam da sipam neko 5W30 ali mi je majstor rekao da je to mnogo retko za moj motor i da ce samo “protrcati” kroz njega. Trenutno je u motoru Sunoco Futura 10W40 (polusintetika valjda), to mi je on preporucio i ne trosi ga ni malo, ali sam siguran da postoji i nesto jos bolje za moj automobil koji izuzetno volim i zelim da mu priustim kvalitet. Zato zelim da poslusam Vas savet!

  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Veliki pozdrav Vedrane!
   Kad smo već kod Sunoco ulja, onda definitivno:
   1) Sunoco Sunturo Gold 5W-40
   Kako vozite puno po gradu a remnont motora je bio skoro onda:
   2) Sunoco Diamond 0W-40.
   No remont bi morao biti urađen perfektno (po fabričkim specifikacijama).
   Mislim da ne bi trebalo baš težiti ovolikim finesama (mada vredi probati) već držati se ubedljivo najbojleg izbora (po meni) navedenog gore (čak bih vam savetovao da to bude prvi put pa ako želite da probate 0W40 to bude sledeći put).
   Ne bih se složio da bi dobro 5W30 ulje "samo protrčalo" ali se svakako slažem da to nije primarni (pa ni sekundarni, ni tercijalni, što je ono koje već koristite, izbor).
   Sportivo 5W50 može biti izbor ali ne i za vas (i vaših 90% gradske vožnje), više je za one koji više voze van grada a povremeno "potegnu" truck day ili slične sportske aktivnosti (drifting i sl.).
   Pozdrav!

   Избриши
 75. Pozdrav gospodine Stevo.
  Vidim da je tema stara vise od 2god. ali jos aktivna i svaka vam cast na tome.
  Imam forda 2000god. 1.4 16V LPG.
  Od 70 000KM pa do danas kad ima 170 000KM sam koristio OPTIMA MAGNUM SAE 5W-40.
  Ljudi mi govore da nebi bilo loše da predjem na neko 10w-40 sobzirom na KM koje je presao pa neznam sta vi mislite o tome!?
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Borise,
   O ovome je bilo više puta. Da vas (samo) podsetim:
   Mož' bit' da, mož' bit' ne, ali pretežno NE.
   Prelaz na 10W-40 ulja posle 150, 200 ili 250k km (ili desetak godina) je samo opcija ali ne i obaveza.
   Ukoliko je motor u dobrom stanju (a tek jedan od indikatora je i potrošnja ulja) ostanite pri sjajnom Magnumu.
   Motor će duže ostati u dobroj formi.
   Tek ukoliko motor "trošucka" ulje onda će sintetiku više trošiti, inače je za motor u dobrom stanju često (baš) obratno. Osim toga sve drugo je na strani sintetike (nije potrošnja ulja jedino merodavna).
   Pozdrav!

   P.S.
   Izvinite na kašnjenju, ali sam bio na moru (bez comp-a).

   Избриши
 76. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 77. Postovani gospodine Stevo kao i svi ostali.Imam nekoliko pitanja...Vozim Toyotu Corolu 1.3 12 v XL 90 god..Motor u odlicnom stanju da ne kazem savrsenom..Posto mi sledi zamena ulja primetio sam manje poznato ulje Mannol Molibden Benzin 10w 40.tj ulje sa grafitom...Covek mi kaze da je to dobro ulje za ovaj motor..Pa me interesuje sta vi mislite o tome?Polu sintetika je to.Nebitna je cena ulja da ne mislite da zato pitam vec jednostavno to ulje mi zapalo za oko..Pa me interesuje vas komentar u vezi tog ulja...Hvala puno

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Ivane,
   Odgovorih ja juče ali džaba, nisam odmah proverio pa ode mast u propast (dogovor u vetar, a lepo sam ih ranije čuvao ...).
   Čak moj odgovor nije ni u "nepoželjnim" (ah, ovaj google toliko brine o lepom izražavanju pa najčešće ja ispadnem žrtva).

   pOšto nisam pri vremenu, samo kratko:
   Mannol ... nemačko ulje za rusko tržište ... kako Vam to zvuči? Meni ne baš upečatljivo. Ipak, to nije baš firma za potcenjivanje. Iako nisam ljubitelj malih nemačkih proizvođača (gotovo da sam skeptik) nije to tako loše, konkretno ni vaše ulje. Ima nešto manje MoS2 nego što je "propisano" (nego što stavlja LM) pa ne znam koliko pa svrhe ima ali jedna polu-sintetika koja (daleko) prevazilazi minimalne zahteve Vašeg vozila ne može biti loša. Ako vam se već ulje sviđa, slobodno probajte.
   Lično smatram da može i bolje za iste pare, ali nije mnogo od značaja jer je i ovo više nego O.K.

   Избриши
 78. Hvala na odgovoru..Ako mogu jos koje pitanje i ne bih vas vise zamarao...Koje mi vi ulje preporucujete za ovaj motor?Stim da sam ja cesto u kolima,stalno negde putujem,kratke duge relacije..Trenutno mi je u kolima Selenia HPX 20-50...Al msm da je to pregusto ulje..ili se varam..sve u svemu hteo bih da cujem koje mi vi ulje preporucujete..Hvala unapred

  ОдговориИзбриши
 79. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 80. Bilo koje 10W-40.
  (Već ste naveli da je motor u izvanrednom stanju).
  Ne kažem da je Mannol (posebno) loš, jedino da imate bar isto tako dobra ulja i od FAM-a ili NIS-a ili ako već koristite Selenia ulja, onda Selenia Gold na primer. Optima HC Power je sigurno bolje ulje osim što je (i) skuplje. INA, OMV, MOL i Motul imaju 10W-40 ulja sa MB 229.3 pa su za klasu bolja. Gazprom ima vrlo dobro ulje u ovoj gradaciji, Mobil Super 2000 X1 je praktično standard za iznad prosečno ulje u ovoj klasi (mada ne i najbolje) ... Shell Helix HX7 je jedino sa API SM a od skora i SN klasifikacijom tako da uz Motul 6100 više pripada "modifikovanim" 5W-40 uljima nego klasičnim 5W-40 ... itd.
  15W-50 ulja mogu takoše biti dobar izbor za motor iz '90-te, Motul 4100 pre svih a ako nije na akciji pa cena malo odskače, onda svakako Aral ili Selenia mineralna.

  ОдговориИзбриши
 81. Hvala puno gospodine Stevo...Puno ste mi pomogli..Javicu se kad promenim ulje koje sam uzeo i utiske..Hvala jos jednom :)

  ОдговориИзбриши
 82. Gospodine Stevo zaboravio sam da kazem da imam ugradjen TNG u Coroli...Da li i dalje ostajete pri tom da je Optima i Motul najbolji izbor za motor..Hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Više bih rekao da su Motul i Optima najzanimljiviji izbori. To su (jedan na svetskom a drugi na regionalnom nivou) možda i dva "najhrabrija" i verovatno "najnekompromisnija" proizvođača (uz neke koji ovde nisu prisutni ili su simbolično, kao Američki AMSOIL i slični).
   To je nešto što treba pozdraviti i podržati.
   Cene im jesu nešto više ali uvek postoji način za uštedu (akcije i slično, pogledajte već sajt oba proizvođača).
   Da ponovim, praktično svako 10W-40 ulje je "tu negde" (dovoljno dobro, ali na ulju se ne štedi) a TNG menja stvar samo utoliko što forsira ulja sa jačim detergentima i sa manje (ali ne i premalo) sulfatnog pepela.
   Za Optima ulje nemam podatak (ali ću ga naći), Motul je sa 1-1,1% nekakav idealan kompromis a Mobil je sa 0,9-1,0% na nivou "gas" specijalizovanih PS ili mineralnih ulja.
   Shell takođe nije jeftin a slično kao i prethodna dva ima pre svega natprosečnu baznu osnovu (bazno ulje, obično smeša bar dva bazna štoka) koja je "full HC" kao i kod Optima ulja.
   Eto, otprilike zašto malo više "forsiram" ove proizvođače.
   Inače dobro ćete proći i sa drugim "standardnim" PS uljima.

   Избриши
 83. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 84. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 85. Znaci ukratko Ili Optima ili Motul?Motula trenutno nema 4100 oznake,a optima je 550 din 1 litar,mislim da cu to da probam..Hvala vam jos jednom..stvarno ste mi puno pomogli u vezi odabira ulja...Sve najbolje..Javljam vam kroz par dana koje sam ulje uzeo i svoje utiske..Hvala jos jednom

  ОдговориИзбриши
 86. Javite se!
  Zaista zvuči mnogo ali to je ipak (tek) 4,5€ za litar a toliko bi dobro PS ulje i moralo da košta.
  Motul 6100 je (na žalost) za većinu nas preskup.
  Doduše 2100 nije skup (mada je manje izazovan).
  HC Power je sasvim dobro ulje i očekujem da ćete biti zadovoljni.
  Pogledajte na sajtu Optima-e mogućnost da dobijete besplatnu zamenu ulja ili ulje kupite jeftinije.
  Još jedom podsećam (ne vas konkretno, više uopšteno): gledajte da ulje bude pre svega originalno. To često malo više košta pri kupovini ("pumpari" na primer) ali vredi.
  Na žalost još uvek je kod nas situacija da se mejdžorsi (mada i šire) falsifikuju pa uz sve pohvale (sva su ona dobra tu nema priče) treba otvoriti četvoro očiju pri kupovini. Izbor mesta kupovine je zaista bitan. Na primer, ko je bliže granici najbolje da Shell ulja kupuje na Shell pumpama ali će se malo iznenaditi cenom (nimalo prijatno iskustvo, osim za mineralna 15W-40 ulja koja su nekih 6€ pa se nekako i "svari").
  Biće o ovome u tekstovima koji slede (eh,kad, to je teže reći): postoje načini za nisku cenu solidnih ulja ali je činjenica da kvalitetno ulje ne može biti (baš) ni previše jeftino.
  Ne zaboravite (ovo sto prvi put): u odnosu na gorivo ulje je JEFTINO. Na 100km vas gorivo košta od 600din. (TNG), 750din. (dizel) do preko 1000din. (benzin); znači 0,5 do 1 litar dobre polu-sintetike. Na interval zamene možete kupiti i celu bačvu ulja! Dakle tek 2-3 do maksimum 5% od troškova goriva. Ušteda od 20% na (tih) 2,5% je tek 0,5%.
  Naravno, nije svejedno odbrojati par € više na kasi tako da (svakako) nije sve ni u kupovini skupih (skupljih) ulja, jednostavno treba naći pravu meru (primerenu standardu ali pre svega automobilu (vozilu) i njegovom stanju i vrednošću).

  ОдговориИзбриши
 87. Pozdrav gosp.Stevo..Evo da vam se javim..Ulje modrica hc power sam uzeo..i prezadovoljan sam ..i ako ga mnogi ne vole ne znam sto moj neki utisak da je ulje super..10-40 mnogo tecno jako dobro ulje..jedino sto me zanima da li modricu mogu da koristim i zimi ili mogu neko redje jos?hvala puno

  ОдговориИзбриши
 88. Voleli ne voleli, ne mogu mu sporiti kvalitet (ili bar ne a da bude zasnovano).
  Možete ga koristiti zimi, taman do -20°C (pa i par stepeni manje) što je više nego dovoljno za klimatske uslove koji kod nas (i okolini) vladaju.
  Mislim da je 10W-40 za Vaš auto sasvim Optima(lan) za zimu.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 89. Hvala puno na odgovorima i oduzetom vremenu...pozdrav

  ОдговориИзбриши
 90. Poštovani g. Stevo molim Vas za savet. Vozim Vectru B 2.0 16v benzin (X20XEV) '98. god. sa ugrađenim BRC sequent plinskim sistemom. Do sada sam koristio Opel Semi Syntetic 10W40 1/1 API SL/CF;ACEA A3/B3/B4, ali je nastao problem sa pojavom curenja ulja kao i trošenjem istog što se povremeno oseti na auspuhu. Auto je prešao 260.000. Zanima me da i bih mogao da saniram tj ublažim problem primenom nekog drugog ulja ili dodavanjem aditiva. Hvala u napred na odgovoru. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 91. Još jednom, izvinite zbog (ovog) kašnjenja.
  Jednostavno sam prevideo da nisam odgovorio na pitanje (verovatno sam pomešao sa nekim sličnim, ako ne sa bloga onda sa CBC-a).
  Opel je ulje zadovoljavajućeg kvaliteta za vaš automobil. Moram primetiti da 260k km nije malo i da je problem potrošnje ulja verovatno zbog sati koje je isti (motor) ostavio iza sebe.
  1) Posetite mehaničara (servis) da bi videli u kom je stanju motor.
  2) Obratite i sami pažnju na eventualno curenje ulja iz zaptivki (mada je bar dobar deo potrošnje vezan za potrošnju unutar motora, kako ste sami naveli).
  3) Aditive izbegavajte, naročito pre obavljene dijagnostike.
  4) Ukoliko je potrebna intervencija na motoru možete je samo odložiti i problem ublažiti (ukoliko je kompresija koliko-toliko dobra a motor još uvek "vuče").
  5) koristite 5W-50 ili 10W-50 ulja a ako je potrošnja preko 6dl/1000km (a naročito više od 2 litara na 5000km) pređite odmah na 10W-60 (kao celugodišnje rešenje).
  15W-50 takođe nije loše (i za celu godinu).
  Možete (ako prelazite više km godišnje) ići i na dve zamene ulja gde bi zimi išli na 5/10W-50 a leti na 20W-50/60.
  Izvinite (i po treći put).
  Podsetite me (mejlom ili u nekom novijem tekstu, najnovijem trenutno) i nećete za sledeće pitanje toliko čekati.
  Hvala na poverenju i pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 92. VW Golf TDI 110 ks. 2002 god. Kupljen kod Autokomerca nov i tu održavan-servisiran do danas. Trenutno koristi EDGE Turbo dizel 5w40 505.01. Problem je, što ja godišnje predjem 3.000 km. maximalno. Ulje treba da menjam na 15.000 km. ili 12 meseci (godinu dana) navodno zbog kondezovane vode u ulju zimi, a koju Filter ne može da eliminiše...!!!
  Mislim da je to još jedna "Pljačka" nqa "stručan" način. Zato Molim Stručno mišljenje dali će oštetiti motor ako se ovo ulje menja na 24 meseci ili ti 7.000km.
  Hvala

  ОдговориИзбриши
 93. Poštovani g. Martine,
  Nije baš "pljačka na stručan način".
  Nije ni samo zbog kondenzovane vode ali to jeste jedan od važnijih razloga.
  Problem ZAISTA jeste u tome što Vi automobil koristite jako malo. Ako je veći deo od tih 3000km u gradu, onda zaista to jeste razlog za promenu ulja posle samo 3000km.
  Zapravo ne može se nedvosmisleno odgovoriti na ovo pitanje - nema dovoljno informacija.
  Iako nije sporno da jedno kvalitetno sintetičko ulje kao što je EDGE TD može da izdrži (cele) dve godine, pitanje je da li u takvim uslovima može idealno da zaštiti motor.
  (doduše pitanje da li je tako nešto i potrebno jer za 30k km na 10 godina može da se priušti i takav luksuz, tj. da se generalna radi na manje pređenih km, ionako neće biti zbog njih, koliko vozilo neće biti upotrebljivo posle više (desetina) godina osim ako je idealno zaštićeno).

  Dakle:
  Minimalan uslov za održavanje vozila koja se ne koriste (praktično spadate u tu kategoriju) je da JEDNOM MESEČNO provozate vozilo van grada gde bi motor na radnoj temperaturi radio bar 20-30min.
  Ukoliko nije slučaj preporučio bih vam da poslušate savet servisa i promenite ulje na godinu dana.
  Filter ulja ima vrlo skromne mogućnosti uklanjanja (kondenzovane) vlage, pa je samo prethodno ono što je može otkloniti.
  Doduše i bez toga, motor se neće (bar ne vidljivo) "oštetiti" za dve pa ni 4 godine.
  Na duži rok ćete mu skratiti životni vek pa je na vama odluka šta da radite.
  Dakle, ne morate menjati ulje svake godine ali je to jako preporučljivo. Vožnja van grada bi zahtevala min. 1000-1500km godišnje što je polovina onoga koliko se automobil koristi.
  Jednostavno ne idite u servis, idite svake druge godine (šta će mu se pa desiti sa samo 3000km?). Ili zahtevajte da se automobil pregleda a ulje ne zameni (i to tako upiše u servisnu knjižicu).
  Ipak, čemu tolika briga oko troškova?
  Državi dozvoljavate (da baš tako) da vas odrapi za registraciju što je (po km) baš velika cifra.
  Kupovina manjeg automobila bi im uskratila deo prihoda koji nije realan (ali im dopuštate da naplate).
  U tom smislu je zamena ulja mnogo manji trošak pa je cela priča gotovo nesuvisla.
  U krajnjem slučaju koristite jeftinije motorno ulje (ali ne i nekvalitetno, mislim na jeftiniji brend sa istim odobrenjem).
  Jeste nelogično, ali je i za ulje i motor bolje kada bi prelazili 10 hiljada km godišnje.
  Višegodišnje korišćenje ulja je tipično i (kod nas naročito) u industriji gde se obično (lakonsi) zaključi - eto, pa ništa se nije desilo, može to i 5 (10) godina da bude u mašini.
  Loša praksa. Netačan zaključak. Obično bude "I'm lucky!". Pitanje je samo kada će sreća izdati a ne da li će.
  Servis je (samo) postupio po proceduri. Proceduralno održavanje nije najekonomičnije ali jeste dobro za održavanje funkcionalnosti vozila (mašine). Možda previše zaštitnički ali ne i pogrešno (uostalom piše "15000km ILI godinu dana").
  Može i 2 godine (sasvim sigurno) ali to NIJE dobra praksa i ne bih vam savetovao.
  Za 10-15k km na dve godine od čega bi bar polovina km bila van grada, k'o od šale bih vam (i mnogo lakše) savetovao da ulje menjate na dve godine.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 94. Mr. Stevo,
  Potpuno ste u pravu ! Ušteda na ulju je najveća glupost koja na kraju skzupo košta.Sve Vaše savete sam prihvatio kao izuzetno koristne, a naročito vožnju barem jednom mesečno na duže staze. Za godišnje odmore predjem 2.ooo km. tako da ispunjavam minimalne uslove.
  Hvala.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sasvim slobodno menjajte na dve godine!
   EDGE će uz Vaše uslove vožnje to dobro podneti.
   Pozdrav!

   Избриши
 95. postovani, imam mercedes 190d proizveden 1985 god. presao je skoro 300000. Koje ulje predlazete da mu sipam. hvala unapred

  ОдговориИзбриши
 96. 15W-40 bilo koje kvalitetno (API SG/CD kao minimum, poželjno CF kao i MB 229.1).
  Zimi (ili preko cele godine ako motor ne troškari ulje) 10W-40, svakako; bilo koje renomiranog proizvođača.
  Dobro je koristiti i mineralna 15W-50 ulja(mogu biti i PS ali ne moraju).

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. hvala, nasao sam shell 15W40 , mislim da je to to.Hvala jos jednom na savetu

   Избриши
  2. To je to. Shell je više nego O.K.

   Избриши
 97. cika stevo,dobro bi mi dosao vas savet oko odabira ulja.
  moja sestra je kupila Daewoo Matiz 1.0 2003 godiste. presao oko 160000 km
  posto ama nista ne znam o ovim kolima, ako mozete da mi kazete koje ulje i koju viskoznost u njega.
  hvala unapred..

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. 10W-40. Definitivno!
   Recimo (baš je gradski automobil) Optima HC City. Naravno, bilo koje će biti O.K.
   (da nije no name i da je original).
   Više detalja na:
   http://www.chevroletforumserbia.com
   (stalker, to mi je ionako drugo ime)
   Ovo je dobro iz više razloga, jer je praktično "default" (zapravo su 5W-30/40 za novije) za motor sa toliko km a u dobrom stanju.
   Tek ako se pokaže da malo troškari ulje treba ići na 15W-40/50 (do -15°C) ili 5/10W-50 za -20 u niže (5W).
   Vlado, veliki pozdrav od Steve!

   Избриши
  2. Naravno 10W-40 je takođe O.K. do -20°C pa je dobro sad početi sa njim.
   Inače na Chevrolet forumu idite na Spark pa "fluidi za Spark (Matiz)", link je predugačak pa ga nisam stavio celog.
   Lako ćete se snaći.

   Избриши
 98. hvala na odgovoru, cika stevo.. procitao sam tekst na forumu i pomoglo mi je dosta.. pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 99. Анониман01. март 2013. 08:58

  imam golf 5 2004 god. 1.4 benz-plin.
  koristim castrol magnetic 5w 40 da je to ok ulje i dal je dovoljno mjenjanje na predjenih 10 000km
  jer sam procitao da se nemora uvijek mjenjati na toliko km? pozzz

  ОдговориИзбриши
 100. To je sasvim O.K. ulje za Vaše vozilo (motor).
  Idealno bi bilo koristiti ulja sa VW 504.00 odobrenjem (5W-30) ali to je skuplja varijanta a posle 8-9 godina i nije od većeg značaja.
  Mislim da je Magnatec idealan kompromis.
  Možete čak koristiti i 10W-40 ulja (naročito ako veći broj km pređete van grada) ali vodite računa da je VW 502.00 odorenje minimalan nivo kvaliteta za vaš motor. Nisu sva 10W-40 ulja sa njim, naprotiv - ima ih relativno malo. Imaju ih OMV, Modriča, MOL-INA, Motul ...
  Nasuprot tome, skoro sva 5W-40 ulja imaju VW 502.00 a među njima i Castrol. Ako je ulje originalno nema razloga da menjate.
  Dovoljno je menjati ulje na 10 hiljada km čak i kada je to uglavnom u gradu. U iole mešovitoj vožnji (bar 1/3 km van grada) ulje menjajte na 15000km.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 101. Najezio sam se na prvi dio teksta ! Znaci cak ni oznake podrzani standarda kvalitete nisu sigurne, strasno... sad tek ne znam sta kupiti....

  ОдговориИзбриши
 102. Pogledajte zvanični API sajt, tamo su ulja koja su sertifikovana.
  Slično tome za VW i Mercedes odobrenja lako možete doznati koja su ulja sa zvaničnim odobrenjem.
  To je najviše što možete učiniti za sebe. ACEA je malo "fakultativna" priča jer nema centralizovanog tela koje će davati sertifikat.
  ATIEL članstvo je dobra smernica ali je tu više pitanje veličine kompanije i novca koji poseduje (to košta).
  Evo da Vam malo pomognem, za Mercedes mi je link "pri ruci":
  http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=1

  ОдговориИзбриши
 103. Naravno, možete birati i druga odobrenja (link je za ... ne znam ni sam).
  U "search" otkucate broj odobrenja koji vas zanima (npr. MB 229.5 ili samo 229.5) i posle samo kliknite na izbačno.

  ОдговориИзбриши
 104. Postovani,
  Vozim Astru classic G II 2008 godiste. presao sam sa njom oko 87.000 km. Radjeni su u ovlascenom servisu u Nisu svi servisi. Medjutim, ovog puta nesto nisam raspolozen da za zamenu ulja i friltera dam 18k dinara, pa sam racunao da sam pribavim sve sto treba i odem u neki manje deracki servis.
  Sada me zanima: koje ulje mi preporucujete i na koliko predjenih km da ga menjam? I da, koliko litara da kupim?
  Hvala i izvinite na ovolikom neznanju.
  Nikola

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nije strašno neznanje (ne možemo svi sve znati) nego je strašno praviti se da znaš (više puta sam se ogradio za stvari koje su mi poznate ali nisam dovoljno stručan za njih).
   I naravno, važno je obratiti se onom ko zaista zna (na žalost od kad nema Mileta na net-u ostadoh jedan od retkih).
   Stiže odgovor u narednih pola sata (moram malko da iziđem pa čim se vrnem).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Dobro je automobil održavati u ovlašćenom servisu i posle garancije ... ali sve ima svoje razumne granice. Ostavite ovlašćeni za intervencije inače 18000din. (150-160€) za mali servis je zaista mnogo. (uzgred šta vam još rade za te pare? ili drugačije rečeno: da u cenu nije uključeno još nešto što vam nisu rekli).
   Šalu na stranu, radni sat (jedan jednini, čak i manje ali ajd' neka je minimum naplate ceo sat) pa makar bio i 30€ uz sav materijal ... ne vredi toliko (makar menjali i filter polena).
   Baš sam se naježio od cene.
   Dakle, izaberite neki kvalitetniji servis gde vam zamena ulja neće biti više od 5€ za ruke (ili makar ne više od 1000din. ako koriste dizalicu, više ne mogu ni da zamislim da je takva intervencija).
   Za zamenu ulja vam treba:
   4,5 litara ulja pa nabavite svih 5 (možda vam više od 4-4,2 neće trebati ali bolje da ima nego da nedostane neki dl, ostatak vam taman može poslužiti za dolivanje do sledećeg servisa, ako uopšte, zavisno od broja pređenih km).
   Kako sam Opel (lepo, i sa čim se slažem) kaže:
   važniji je kvalitet nego sama viskoznost ulja.
   A kvalitet vam treba GM-LL-B-025.
   Može naravno i Dexos2 koji je unazad kompatibilan.
   Od viskoznosti: 5W-30, 0W-40 ili 5w-40.
   LIčno mi se najviše sviđa 0W-40 varijanta ali je ona najskuplja.
   Na primer Mobil ESP 0W-40.
   Odmah zatim su tu Dexos2 5W-30 ulja (i po cenu i po kvalitetu, 0/5W-40 ne moraju biti baš Dexos2 već je dovoljno da ispunjavaju GM-LL-B-025). Izbor je veliki a cene svakojake.
   Kao (tipične) primere bih naveo:
   Shell Helix Ultra AG 5W-30, TOTAL Quartz Ineo MC3 5W-30 ili OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30.
   Najviše vam se isplati da idete na 5W-40 gde su cene najbolje a izbor najveći.
   Od skupljih (kao što je Motul X-clean ili Castrol Edge 5W-40) preko onih sa "srednjim cenama" kao što je Lukoil Genesis Premium 5W-40, OmV bixxol premium ili Havoline Ultra do onih sa umerenim cenama i solidnim kvalitetom, na primer: Optima Magnum ili Elf Excellium NF.
   Dakle, greške nema, samo vidite u koju se cenovnu kategoriju uklapate.
   Kupite i kvalitetan filter ulja, ili originalni ili kvalitetni aftermarket (Mann pre svih).
   Vidite takođe i da vam kompjuterski prijave servis da bi vas on podsetio kad striže sledeći (ali se u to ne uzdajte, više kao krajnja mera).
   Menjajte ulje na godinu dana. Na koliko km?
   Zavisi od načina vožnje i goriva (koje je sad o.k. kod velikih distributera ali ništa nije 100%). Recimo na 20 hiljada km, ili 15000km za čistu gradsku vonju do max. 25000km (ali unutar jedne godine) za više vožnje van grada.
   Zvanično smo još uvek u grupi zemalja gde je 15000km ali mislim da bi od sledeće godine to trebalo povećati na 30.000km kao u većini evropskih zemalja. Naravno ovo je maksimalno a uvek je bolje zameniti ranije.
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Indikator servisa možete i ručno resetovati ali vidite za mogućnost da se prešteluje. Mada, ako su (verovatno) opcije (samo) 15000km i 30000km ostavite oni prvu.
   Ne morate se držati kao plota 15000km, ±20% je sasvim o.k. (iako je to zvanično ±10%).
   Kako ste za 5 god. prešli oko 90k km, to znači 18000km sasvim je u redu menjati na tačno godinu dana.
   Isto tako ako vozite manje od 15000km možete i mesec-dva produžiti zamenu, taman do toliko (ma kako se za tako nešto zvanično brecali).
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Prvo da Vam se zahvalim na iscrpnosti odgovora i stvarima koje su me dugo zanimale, a nisam imao koga da pitam. Zaista je tako malo ljudi, koji zele da potrose vreme na nepoznate.
   Drugo, sad sam pogledao servisnu knjizicu, pise da je je servis radjen pre otprilike 14.000 km( a s obzirom da se upalila inspekcija, znaci i celih 15000). Ne pise marka ulja koja je menjana, ali pise da je sipano ulje 5 30. Prethodni mali servis me je kostao 16. 230, 00 dinara. Zamenjeni su svi filteri, osim filtera klime, zamenjena jedna sijalica, 2 osiguraca...
   Zaista mislim da je to previse, s obzirom da sve to mogu da nabavim za 6 do 8000 dinara.
   Za ovaj mali servis koji sad planiram da uradim su mi u istom servisu rekli da ce izaci 18.000,00!!!!
   Nije tu stvar toliko u novcu( mada i nije da nije ako racunate da sam poslednju ratu lizinga platio sad u julu od 40.000,00 plus registracija..), koliko u principu. U Nisu, odakle sam, nema previse kvalitetnih servisa u koje mogu da se uzdam, zato i imam nedoumice.

   Избриши
 105. i zaboravih:
  totalni sam laik za automobile, sto se i vidi iz prilozenog, ali sam voljan da naucim.
  Ako su mi u Opelovom servisu sipali Opelovo ulje da li da kupim isto ili da probam sa nekima koje ste mi gore naveli?

  Jos jednom puno hvala.
  Nikola

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Možete ali ne morate. Lično mislim da Opel (GM) ulje nije najbolje što možete sipati u vaš automobil, to je korektno ulje po standardima i ništa više od toga.
   Najvažnije da je ulje originalno, pa u tom smislu to nije loš izbor. "Pumpari" su po ovom pitanju takođe iznad proseka (Lukoil, Omv ...).
   Ponavljam: možete nastaviti sa 5W-30 a 0W-40 je verovatno i bolje (ali i skuplje) a 5W-40 slično uz nižu cenu. Od 5W-30 najviše koristi možete imati zbog male uštede goriva (cca. 1-2%) ali u odnosu na 5W-40 a ne 0W-40 (u gradu može biti i bolje po ovom pitanju).
   Ako već napuštate zvanični servis promenite i ulje, prava je prilika za vaš lični izbor (a ne nametnuti).
   Pozdrav!

   Избриши
 106. Sta znaci oznaka 10 -40 na motornim uljima

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   10W-40 označava multigradna ulja, koja su na (radnim) temperaturama (tačnije, na 100°C) ekvivalentna SAE 40 monogradnim (ispunjavaju granice propisane za tu viskoznu gradaciju) dok na niskim temperaturama imaju viskozitet kao SAE 10W monogradna ulja (ispunjavaju zahteve za viskoznost na -20 i -25°C propisane standardom).
   To je sve po SAE J300 standardu koji možete lako izguglati (bar tabelu viskoznosti) za više detalja.
   Ovo je verovatno najkorišćenjija viskozna gradacija u Jugoistočnoj Evropi (u Evropi bila do pre 10-tak godina) a i u celoj Evropi je i dalje (veoma) popularna. Ova ulja su PS kategorije ("polu-sintetička") u novije vreme sve više čista HC ulja (mada nije pravilo), što se tiče baze.
   Tradicionalno se sastoje iz mešavine sintetičkih ulja i mineralnih ali od krize naovamo sve je više mineralnog ulja a sve manje sintetike (i količinom i kvalitetom).
   Po pravilu su API SL (više od 95%), retko API SM ili SN a još ređe API SJ.
   Ne moraju da ispune HTHS od 3,7mm2/s za razliku od 15W-40 što je ranije bio problem ali je sve manje jer zbog approvala (odobrenja) uglavnom ispunjavaju uslov 3,5 što je "tu negde".
   Pozdrav!

   Избриши
 107. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 108. Kupio sam auto iz Svajcarske, Opel Vektru B 2001god. 2200cm, 16V, 147ks, presao 205.000km. Redovno je servisiran ali nigde mi nepise u servisnoj knjizici koj je proizvodjac ulja sipan u motor, samo pise 15w - 40, koje mi vi ulje preporucujete da sipam, a da ne ostetim motor?

  Drug mi je preporucio ELF motorno ulje 15w -40.

  Sta mislite o tome? Hvala..

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Ivane,
   Nećete oštetiti motor sa 15W-40 uljem ... iako ne znam šta traži takvo ulje u servisnoj knjižici (da je 5W-40 pa nekako). Za taj motor su inače 0/5W-40 ulja, čak i moderna (Dexos1 i Dexos2).
   Ako je godinama sipano 15W-40 onda koristite 10W-40 ulja. Može i Elf (ekonomično i solidno rešenje) ili neka od vodećih (Motul 6100 ili 4100, Shell Helix HX7 i sl.).
   U principu bi svako API SL ulje moglo da se koristi ali ako je više od toga samo će biti bolje.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Hvala vam puno na brzom I kvalitetnom odgovoru.
   Vas odgovor se slaze sa vecinom profesonalnim majstorima u ovlascenim servisima iz beograda, kojima sam postavio isto pitanje.

   Избриши
 109. Pozdrav, citao sam vise preporuka za opele ali moram da pitam za moju vectru b restajling 2001godiste 1.8 92kw benzinac naravno, koje ulje se preporucuje za nju, shvatio sam da je to LL A 025 a ja sam sipao zadnji put na zameni mobil 5w-40 po preporuci prodavca. Kanticu sam bacio i sad se i ne secam da li je imalo odobrenje LL A 025 a na sajtu kako stvari stoje ne pise da ima. Nadam se da nisam pogresio sa tim uljem ali opet zelim da cujem vas, napomenuo bih i da auto poseduje sekvent tng. Koja je vasa peporuka za ulje i koja gradacija, unapred hvala!!!

  ОдговориИзбриши
 110. Poštovani g. Deki,
  Tačno je da je za Vaš automobil poželjno Opel (GM) LL-A-025 ali to nije obavezno jer u to vreme nije ni postojalo to odobrenje (ono je iz 2002. odnosno 2004.). Dakle poželjno jeste ali za zamenu do 15.000km čak i nije od većeg značaja. Dakle može se uzeti bilo koje API SL ulje (akutelno baš za taj motor) ali još bolje API SM ulje (praktično bilo koje 5W-40).
  Dakle niste pogrešili, Mobil Super 3000 je više nego adektvatno za vaš motor.
  Za taj motor u dobrom stanju su idealna 0W-40 ulja (naročito sa pomenutim odobrenjem ili Dexos2 koji pokriva i njega) kao što je Mobil 1 New Life ili još bolje Mobil 1 ESP, Motul X-Max (iako nema odobrenje) ili Castrol Edge 0W-40 (ili G-energy, Modriča, Kroon, itd.).
  Međutim to su skupa ulja i svakako nisu obavezna.
  5W-40 mi se čini adektatnim i tek u nijansama lošije rešenje (ako uopšte). Na primer Motul X-cess, Mobil koji već koristite, Havoline, G-energy ali i ulja domaćih proizvođača (NIS, FAM) kao i Optima Magnum (koncepcijski i generaciono u skladu sa motorom).
  Ukoliko motor u sebi ima preko 200k km onda bi se moglo razmotriti i Mobil 1 Peak Life 5W-50 ili neko dobro 10W-40 ulje (ali više zbog smanjenja troškova eksploatacije nego zbog potrebe, sigurno je lošije). Ukoliko se pojave prvi znaci troškarenja (prethodno je bez toga) onda ići na 10W-50 (izbor je mali) ili 10W-60 (izbor je veliki) i to je sve.
  Dakle, za sada je (i preko 200k km) najjednostavnije, najekonomičnije i verovatno najbolje, koristiti 5W-40 ulja.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 111. Uhhh napisao sam gomilu pitanja i onda nesto puce net i ne objavi se nista, uhhhhh, probacu ponovo. Video sam u radnji da mobil 3000 5w-40 ima odobreje LL B 025 sto je za dizele pa razmisljam da je dovoljno i za benzince jer valjda je za dizel malo zahtevnija specifikacija, mozda...Ljubazni prodavac mi je ponudio Texaco ili Motul kao najbolje ali ujedno i najsskuolje resenje. Pogledao sam i castrol magnatec c3 5w-40 i otkrio da ima odobrenje dexos2 sto valjda pokriva sve stare zahteve pa ujedno i LL A-B 025. Koje je tvoje misljenje u vezi tj izmedju mobila 3000 i castrola c3 kome dajes prednost. Narocito me zanima da li bih pogresio ako vodjen prostom racunicom kupim Elf excelium koji kosta 350din manje po litru!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kopirajte (ctrl A pa ctrl C) poruku pre slanja!
   Ovo se i meni dešava na svim forumima (ponekad) osim CBC-a.
   Tako ćete izbeći gubitak vremena.

   Избриши
 112. Motul ... naravno, ali ko sebi može da priušti.
  Texaco (Havoline Ultra S) ima Dexos2 ali samo za tržište Azije ... neverovatno, zar ne? Ali je O.K.
  Castrol Magnatec C3 ima Dexos2 odobrenje.
  Mobil Super 3000 nema ali ima Super 3000 G.
  Elf Solaris LSX 5W-40 takođe ima Dexos2 i čak mi ubedljivije izgleda od svih navedenih (osim Motula).
  E sad, to ulje sigurno ne košta 350 din. manje po litru!
  (a i nema ga baš nešto kod nas)
  No, koliko je (sve to) bitno?
  LL-B-025 jeste odobrenje za dizel motore ali ako neko ulje ispunjava to uz API SM više je nego dovoljno za Vaš motor.
  LIčno se NE bih odlučivao ISKLJUČIVO za Dexos2 ulja, jer jednostavno nije neophodno a kod starijih motora možda (najverovatnije) i kontraproduktivno.
  Mobil Super 3000 X1 je više nego dovoljno, a Elf Excellium NF (sada Elf Evolution 900 NF) je za nijansu nižeg kvaliteta (ipak je API SL a ne SM/SN kao prethodno) pa time i mora da bude nešto jeftinije (tek je "dovoljno" ili "zadovoljavajuće" a ne "više nego").
  Sa druge strane cena je povoljna a ako ne prelazite mnogo godišnje i ulje menjate na npr. 10 hiljada km, može biti (verovatno je) i najisplatljivije.
  U svakom slučaju ne bi ste pogrešili ako koristite Elf Excelium NF ili SXR (koje je pak API SM).
  Uvek se možete vratiti i na viši kvalitet.
  U krajnjem slučaju nakon tolikih godina (i mnogo km) i 10W-40 ulja su opcija, naročito ako više vozite van grada (nije isključivo gradska vožnja ili bar pretežno). Doduše Elf je konkurentan sa cenom pa pri niskoj (normalnoj) potrošnji ulja ne bi ste imali mnogo koristi od toga a 5W-40 ulja su sigurno kvalitetnija (ne u 100% slučajeva, a ima ih i PS, ali uglavnom).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 113. Stevo puno hvala, vidim da Castrol ne upotrebljavas puno u prici tako da je jasno da nisi fan ovog brenda, ako se slozimo da je Motul preskup(ne bez razloga valjda) onda mi ne preostaje nista drugo nego da se zadrzim na Mobilu 3000 5w-40 o kome cini mi se nemas sta negativno reci, nadam se da si uzeo u obzir TNG koji koristim!?!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Castrol ulja su kvalitetna ulja. Nisam fan iz nekoliko razloga:
   - to je samo brend (nije proizvođač)
   - preskup je (uz svo dužno poštovanje)
   - magnet je za razno-razne falsifikatore
   itd.
   Ipak, to su odlična ulja i uz kupovinu od ovlašćenog uvoznika (uvek proveriti na sajtu Castrol-a) problema ne bi trebalo da bude.
   Ovde nisam pomenuo Castrol jer za razliku od serije Edge koja je iznad proseka, Magnatec ne odskače od konkurencije uz mnogo višu cenu.
   Mobil je odličan (vodeći uz Shell) proizvođač i kao takav nikad nije loša kupovina. Mobil 1 je verovatno najbolja globalno dostupna serija ulja (uz Motul 8100 ali verovatno postoji neka "čuka" gde se ne može naći na planeti za razliku od M1).
   Super je nešto što nazivam "referentnom" serijom po kojoj se ostali "ravnaju". Nije prosek, malo je iznad ali taman toliko koliko da bude što boljeg odnosa kvalitet/cena. Plattner je njihov dugogodišnji distributer pa problema ne bi trebalo da bude.
   Uzeo sam u obzir TNG jer je i tu Mobil 3000 jedno od boljih ulja za tu namenu (skoro optimizovan) i predstavlja uzor koji su mnogi pratili.
   Pozdrav!

   Избриши
 114. Moram jos malo, prosvetli me molim te sta znaci SN specifikacija pogotovu na Castrolu ako se kod svih vodi SM a i ti spominjes SM ka vrh...otkud sad natpis SN na castrolu???

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa ... pominjao sam SM kao vrh jer je tako bilo do 2011. Onda je na snagu stupio i API SN.
   (samo nisam stigao da napišem poseban tekst o tome, mada nije od velikog značaja, jer je SM prema SL veća razlika nego SN prema SM).
   Mobil 3000 je API SN ulje.
   Dakle, SN je najviši standard za benzinske motore koji propisuje API ali razlika u odnosu na SM nije toliko velika.
   Zapravno se po tom standardu i vidi ono što stalno pričam (ali uglavnom džabe):
   KVALITETNIJA ULJA PREMAŠUJU STANDARDE A NIJE ISTO SAMO ISPUNITI STANDARD ILI GA PREMAŠITI.
   Tako su kvalitetna API SM ulja bez promene formulacije ispunila i API SN.
   Ako na Mobil-u nema SN oznake, proverite datum proizvodnje istog, verovatno je pre 2011. a sigurno pre 2012. pa je za bolje naći ulje novije proizvodnje.
   Pozdrav!

   Избриши
 115. Анониман18. мај 2014. 08:58

  Dobar dan! Imam Golf 3 1.4 benzin 97god. Sipao bi u njega Shell jer mi je dostupan, samo ne znam sta da uzmem

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Pre svega Helix HX7 10W-40.
   (mogućnosti su i isto u 5W-40 ili 15W-50, kao i HX6 10W-40 ukoliko je dostupno)
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Анониман18. мај 2014. 22:08

   Hvala na savjetu. Pozdrav

   Избриши
 116. Fiat stilo 1.9 jtd 59kw 2002 god.U tri mala servisa sipana selenia gold 10w-40.Pitanje,kolika je steta napravljena motoru?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Darko,
   Verovatno da štete i nema. Zahtev za vaš motor je Fiat 9.55535 - N2 što se pretvara u Selenia WR preporuku.
   Ako je ulje menjano na 15000km ili manje, ne verujem da je ikakva šteta (trajna) napravljena motoru. Gold ispunjava ACEA B4 (A3/B3/B4) ... verovatno verziju iz 2004. što je "taman". Vaš motor je iz 2002. kada je bila na snazi ACEA 2002. (pa je Fiat N2 bilo u detaljima zahtevniji).
   Selenia Gold nije idealno rešenje za vaš motor (i uz to nikako nije za više od 15000km) ali jeste na granici propisanog.
   Ništa ne brinite, obzirom na godište motora možda 10W-40 i nije loše rešenje.
   Idealno za motor bi bilo koristiti 0/5W-40 ulja, i to Full SAPS, kao što su Mobil 1 Turbo Diesel, LM Leichtlauf High Tech, Valvoline SynPower i MaxLife, Shell Helix Ultra ili HX7, Motul X-cess, Kroon Emperol i slična.
   Pozdrav!

   Избриши
 117. Hvala vam najlepse na brzom odgovoru.Moram priznati da mi je sad laknulo s obzirom da su mi forumasi rekli da je to ulje iskljucivo za benzince.
  Da vam kazen da je ulje menjano iskljucivo na 10 000 km.Poslednji servis je odradjen pre dva dana,gde mi je prodavac savetovao da sipam seleniju turbo disel 10w-40 sto sam i prihvatio,jel je rekao da gold ide u benzince.
  Jos jedno pitanje za vas,jel je selenia tb 10w-40 dobar izbor za taj motor,da nastavim sa tim uljem posle 10000 km ili da predjem na druga ulja kao sto ste naveli?

  ОдговориИзбриши
 118. Zaboravio sam da napomenem da je auto presao 210000 hkm,iz uvoza je ,sad jel prava km ne znam

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Zbog tolike kilometraže (možda je i 310 hiljada, ili makar 260) nije pogrešno koristiti ni 10W-40 ulja.
   Osim, prve asocijacije u vidu Selenia TD, ima i boljih rešenja, kao što su Shell Helix HX7 10W-40 ili Mobil Super 2000 Diesel 10W-40, itd.
   Ukoliko NE znate šta je sipano par godina pre nego što ste kupili automobil, možda je i sigurnije ići na 10W-40 (možda je i 3 puta pre Vas korišćeno 10W-40? A onda je bolje nastaviti sa njim).
   Forumaši su (samo) delom u pravu, jer Selenia Gold jeste "benzinski nastrojeno" ali ne i potpuno za benzince (kao npr. "GAS" ulja).
   Dakle, ništa nije strašno, naročito sa kraćim intervalima zamene. Sa "težim" uljima (diesel) možete ići i na izmenu na 15000km a više od toga nikako (čak ni sa sintetičkim) jer je motor već dovoljno star da intervale morate smanjiti (drastično).
   Pozdrav!

   Избриши
 119. Sta mi preostaje osim da vam se jos jednom zahvalim g.Stevo.
  Zelim vam puno uspeha u daljem radu.
  Ukoliko budem imao nekih nedoumica za motorno ili neko drugo ulje da vam postavim pitanje na motornaulja@gmail.com?
  Veliki pozdrav!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Samo izvolite!
   Ako se ne javim isti dan, ne zamerite (uglavnom sam do skoro odgovarao isti dan, ali sad sam stvarno u situaciji da jedva par sati nedeljno mogu posvetiti uljima uopšte ... i pratiti "situaciju" i osim bloga i nekoliko foruma).
   Pozdrav!

   Избриши
 120. Eto mene opet...pre 3 godine smo se dopisivali u vezi fabie 1.2 htp i castrol problematike...sad imam drugu dilemu. Sada vozim vectru 1.8 16v benzin naravno sa sekvent plinom 2001god, do sada sa koristio iskljucivo mobil 5w-40 koje je dobro ulje rekao bih. Eee sada imam neke popuste za kupovinu na Nis pumpama i mogu povoljnije da pazarim ulje G-Energy, tacnije sintetika 5w-40 sa popustom bi izasla na ispod 2000rsd za kanticu od 4l sto je slazes se povoljno. Citao sam tvoja zapazanja o ovim uljima i zakljucio da je tvoj sud pozitivan, sta mi predlazes, da li da nastavim sa mobilom ili da mirne duse iskoristim popuste i predjem na G-Energy??? unapred hvala na odgovoru i veliki pozdrav!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Jest' da se ne menja šta je dobro (jeste, Mobil Super 2000 je vrlo dobro ulje), može se i iskoristiti (super) popust i (privremeno ... ili možda kasnije i stalno, tome i služe popusti) proba nešto drugo što je u istoj klasi kvaliteta.
   G-energy F-Synth 5W-40 je takođe jako dobro ulje, a po ceni koju spominjete je pravi "best buy".
   Ako Vam ušteda znači, slobodno probajte i G-a.
   Nije problem vratiti se na Mobil (ako tako želite, potrebe neće biti).
   Pozdrav!

   Избриши
 121. imam chevrolet aveo 1.2 presao 64000 km, u ovlascenom servisu su sipali gm ulje 5-30, ali kako sam ugradio plin pre godinu dana , auto je potrosio tj smanjio nivo ulja na min. obzirom da mi sad sledi zamena molio bih Vas za Vase misljenje, koje ulje preporuciti

  ОдговориИзбриши
 122. Poštovani g. Predraže,
  Bilo koje ulje sa Dexos2 standardom (odobrenjem) će biti o.k.
  Za sada bih se držao 5W-30 ... kasnije prešao na 5W-40 (posle 100 ili 120 hiljada km). Izbor u 5W-30 je veliki dok je kod 5W-30 ograničen.
  U principu može (i) bilo koje 5W-30 ACEA C3 ulje.
  Ne znam koliko ste prešli za (pomenutih) godinu dana ali litar (od max. do min.) je normalna (najnormalnija) potrošnja ulja kod motora za cca. 10 hiljada km (7500 do 15000km).
  Savet:
  Nemojte čekati da nivo ulja padne na min. niti (samo zbog toga) menjati ulje po tome. Čim je ispod "polovine" (između min. i max.) dolijte 2-3dl ulja, najbolje istog koje je u motoru ali može i bilo koje slično (identičnih specifikacija ako je moguće ali nije obavezno).
  Više detalja (da ne dužim ovde) u mom tekstu za chevrolet forum na:
  http://www.chevroletforumserbia.com/viewtopic.php?f=27&t=131&sid=2cff459fc674fe4546c0a14a30f9a88d
  Pozdrav!

  P.S.
  Da ne bude baš bez ijednog primera, evo par takvih:
  Motul X-clean 5W-30i 5W-40, Castrol EDGE 5W-30, Total INEO MC3 5W-30 i 5W-40, Lukoil Genesis 5W-30/40, Texaco Havoline Ultra S 5W-30/40, LM Top Tec 4600 ...

  ОдговориИзбриши
 123. postovani gospodine Stevo,od prosle godine imama alfu 159 1.9JTDm 8v i raniji vlasnik je sipao selenia wr 5w40,ja sam poceo da koristim mobil1 eps 5w30 i jako sam zadovoljan njime,koje je po vama pravo ulje za taj motor?hvala unapred

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Saša,
   Našli ste pravo. Ne menjajte. Prethodni vlasnik nije sipao odgovarajuće (ili možda i jeste ako je ranije godište i bez DPF-a ali to ne menja na stvari da može i bolje). Po Alfi je (bar za DPF verzije a to znači da može i za one koje nemaju ovaj filter) zahtev 5W-30 ACEA C2 (npr. Selenia WR P.E.). Mobil ESP 5W30 ispunjava i ACEA C2 i C3 (tj. na granici je) i uz druge osobine je jedan od idealnih izbora. Po meni je verovantno i no. 1 izbor (ili makar u prva tri).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. hvala vam puno,ima dpf...znaci da je mobil eps bolji od selenie wr p.e. ?

   Избриши
  3. Da. Ipak, to nije neka enormna razlika. Selenia WR P.E. je vrlo dobro ulje.

   Избриши
 124. Poštovani,

  Posedujem fabiu 1.2 12v 47kw 2004 god sa pređenih 103.000.
  kilometraza je prava jer je uzeta od moje komsinice sa 78.000, koja je prvi vlasnik. redovno je održavana u ovlašćenom servisu (što znači castrol magnatec 10w40).
  Na poslednjem servisu na 96.000 sipano je Optima HC City po preporuci majstora, ali nisam nešto posebno zadovoljan ni sa potrošnjom tog ulja ( morao sam da dospem 0.7l posle već 6.000) sa castrolom nisam imao tih problema jer kada dođe vreme za zamenu posle 10.000 sa sredine merača padne mi na donju crtu.
  E sad pošto godišnje prelazim 10.000 a od toga 6-7.000 u gradu i to veoma kratke relacije. dali možda nije loša solucija sipati neko sintetičko ulje 5w40, 5w30, koje bolje podmazuje pri hladnom startu i pre postigne radnu temp ili možda neko max life ulje.
  možda neki od ovih:
  SHELL HELIX HX7 10W40,
  MOTUL ulje 2100 power + 10w40,
  VALVOLINE DURABLEND 10W40,
  MOTUL 6100 10W40 SYNERGIE+,

  MOTUL 6100 synergie + 5w40,
  ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40,
  MOBIL SUPER 3000 5W40,
  ENEOS PREMIUM HYPER 5W40,
  SHELL HELIX ULTRA 5W40,

  ELF EVOLUTION SXR 5W30,
  ENEOS PREMIUM HYPER 5W30,
  MOBIL SUPER 3000 5W30 XE,
  ELF EXCELIUM DID 5W30,
  VALVOLINE MAX LIFE FE 5W30

  Naravno zamena bi bila na 10.000 ko inače bez obzira sto neka ulja nude duze intervale zamene.

  Pozdrav

  Miloš.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Miloše,
   Ne bih tako brzo zaključivao o kvalitetu Modriče ili bilo kog drugog ulja na osnovu (tek nešto) povećane potrošnje ulja, koja je i dalje minimalna (cca. 1dl na 1000km). Po pravilu se pri promeni brenda (makar u istom kvalitetnom nivou) prvi put potrošnja blago poveća (baš se uklapate u tipičan slučaj) pa već sledeći put biva ista ili sličnija ranijoj.
   Magnatec nije nešto posebno (naročito taj 10W-40) da bi bio nezamenjiv.
   Dolaze u obzir i 5W-30 (naročito VW 504/507, koliko vidim njih niste naveli) ali je to skupo i može Vas još više "razočarati" u smislu potrošnje ulja (ali ne mora da znači). Dolaze u obzir i 0W-40 ulja ali uz isti komentar (skupo i potencijalno sa većom potrošnjom ulja).
   Možda su 5W-40 ulja (bilo koje od navedenih) idealna za Vaš slučaj. Budite uporni, pa zamenite bar dva puta ulje. Prvi put može biti nešto povećana potrošnja (cca. 1dl na 10 hiljada km), no dolijte pre nego što bude ispod minimuma (ulje se doliva ne menja se čim padne na min. !).
   Ukoliko za ovo "nemate živaca" ostaju Vam 10W-40 ulja od navedenih Shell ili Motul (6100). Oba su bolja od Magnateca (ne mnogo ali 100% jesu).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Hvala na brzom odgovoru, ma nije meni do potrošnje ulja toliko stalo nego sama činjenica da moram svako malo da kontrolišem nivo, što do sada sa Castrolom nisam morao barem ne tako često. cena dosipanja 1l na 10.000 i nije neki trošak.
   Meni je više smetalo sto posle oko 6.000 km ja nekako osetim da auto nekako slabije vuče, kao da je ulje izgubilo te svoje karakteristike (možda zbog dosta gradske vožnje i kratkih relacija). to isto mi se dešavalo i sa Fiat Bravo-m, i čim bi zamenio ulje i filtere naravno auto bi nekako živnuo.
   tako da je moje obraćanje ovde najviše upravo zbog toga da imam ulje koje će sigurno dobro ''odrađivati'' posao svih 10.000, pogotovo zbog dosta kratke i gradske vožnje (kreni stani po bg-u).

   hvala još jednom na savetu, ja sam i sam ''njušio'' Shell i Motu ali i MOBIL SUPER 3000 5W40 po nekim vašim postovima na ovom blogu!

   Pozdrav , Miloš!

   Избриши
 125. Анониман15. март 2015. 16:25

  Poštovani gosp. Stevo,
  posjedujem BMW e90 320i 2007 g.(motor N46, kilometraža 120.000km) i trenutno koristim ulje Liqui Moly Toptec 4100 5w 40.(prije svega zbog onog "Made in Germany").
  Primjetio sam da mi motor "troskari" ulje pa me zanima, kakvo je Vaše cijenjeno mišljenje, koliko je to adekvatno ulje za ovaj motor i koja bi bila vaša preporuka ?
  Takođe bih Vas želio pitati za mišljenje o kvaliteti ulja tipa npr. Castrol koji je "Made in EU" ?
  Srdačan pozdrav !

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Ulje koje koristite je potpuno adekvatno za Vaš motor.
   "Troškarenje" je možda i normalno ali nije mi poznato koliko u proseku troši taj BMW motor (možda na nekom forumu možete naći iskustva drugih) ali ne bi bio ni prvi ni zadnji BMW koji troši više od uobičajenih litar do dva na 10 hiljada km.
   Ako je unutar ovih vrednosti ne bih se posebno brinuo (ne bih se ni za nešto više ali to već znači poseta servisu osim ako je uobičajeno za konkretan motor).
   Uglavnom, sva ulja sa BMW LL-04 su adekvatna a možete koristiti i BMW LL-01 ulja (0/5W-30/40) ... naravno pre svega 0W-40 ili 5W-40.
   Možda da probate baš sa 0W-40 (ali sa kvalitetnijom osnovom), kao što su Mobil 1 New LIfe (ili još bolje ESP), Castrol Edge FST 0W-40 ili Motul X-Max. Castrol "EU" mi ne zvuči baš najbolje ali ne mora da znači da je loše. Ipak, za toliki novac je bolje kupovati onaj gde je označena zemlja porekla (Italija ili Nemačka, npr.).
   "Made in Germany" dobro zvuči ali je bolje od 4100 da koristite Leichtlauf High Tech 5W-40.
   Osim toga i Fuchs je "made in Germany" gde bi njihovo Titan GT1 5W-40 (XTL-Technology) bilo jako dobar izbor.
   Ne mora da znači da će ni sa 0W-40 trošiti više.
   Dalje od ovoga za sada ne bih išao, jer za viskoznija ulja nikad nije kasno a mogu maskirati eventualni problem koji se treba rešiti (ako ga ima).
   Eventualno bi 5W-50 ulja došla u obzir (Mobil 1 pre svih) ali tek ako je to već dokazano u upotrebi (strogo gledavši ne ispunjava zahteve BMW-a).
   Još gore je sa još viskoznijim uljima. Osim toga ona vam ne garantuju manju potrošnju ulja (po pravilu jeste manja ali ne u 100% slučajeva).
   Opasnije je ako potrošnja ulja poraste kada svakako treba posetiti servis (mehaničara). Ako je dugo vremena malo veća (do pola litara na 1000km ali ne više od 2,5 lit. na 10.000km) i ne menja se, možda je i "normalna" za konkretan motor (čak ne ni vrstu nego individualni motor čiji ste vlasnik).
   Pozdrav!

   Избриши
 126. Анониман19. март 2015. 08:46

  Postovani g.Stevo potreban mi je vas savjet.Da li smijem da sipam ulje iz peugeot-ovog ovlastenog servisa koje je namijenjeno za peugeot 3008 2009 g.p. dizel u fiat stilo JTD 115ks 2005.g.p. presao tacnih 177000.Gradacija ulja je 5w30,dobijam ga po povoljnoj cijeni.Hvala.Srdacan pozdrav.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Nemam baš dovoljno podataka da bi kvalitetno odgovorio ali najverovatnije (99%) je da ulje koje koristi Peugeot servis jeste INEO ECS.
   U tom slučaju ulje nije pogodno i za navedeno Fiat vozilo. Nije samo zbog 5W-40 nego pre svega jer je ECS tzv. Low HTHS ulje čija upotreba nije preporučljiva ako su (a jesu) zahtevi High HTHS (preko 3,5).
   Pozdrav!

   Избриши
 127. Анониман24. март 2015. 17:57

  Postovani g.Stevo..posedujem kombi reno master 2.5dci 120 ks 2006 god koje je ulje idealno za taj motor ?ja sam dosad sipao svakakva 5w40...zadnje menjanje je castrol magnatec 5w40 c3..dali da nastavim sa tim uljem ili neko po vama najbolje?pozdrav i hvala unapred

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Bilo koje (originalno, poznatog proizvođača) 5W-40 ulje je o.k. Naravno i Castrol je o.k. Ako ste zadovoljni nastavite sa njim. Ono svakako nije najbolje (ni najpovoljnije). Lakše je reći koje se najviše isplati (a to je verovatno Elf Evolution 900 SXR 5W-40).
   Samo Vi redovno menjajte ulje i "no problemo".
   Ne opterećujte se BRENDOM nego pazite da ulje bude originalno. (dobra su i FAM i NIsotec).
   Računam da je model bez DPF-a (inače je ACEA C3 obavezno).
   Pozdrav!

   Избриши
 128. Анониман24. март 2015. 20:52

  mnogo vam hvala..jeste da DPF-om je...sve najbolje

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Dakle za motor sa DPF koristite ulja koja ispunjavaju ACEA C3. To je upravo Castrol Magnatec a to su i ulja kao što je FAM i Nisotec (koja sam gore pominjao). Elf takvo nema (ima u 5W-30 iz Solaris serije). Total INEO MC3 5W-40 bi bilo o.k. kao i Lukoil Genesis 5W-40 ALI naši uvoznici imaju samo 5W-30 verzije.
   Pozdrav!

   Избриши
 129. Анониман26. март 2015. 08:09

  Pozdrav, g. Stevo! Imam Golf II 1989 g.p.,presao tacnih 200 000,dugo godina kod nas...Vecinom se u njega sipa Modrica sint turbo 15w40, i ne trosi ju. Da li je odgovarajuće za njega i koje bi mozda bilo bolje i koja gradacija? Pored toga koje ulje ide u mjenjac za njega i znate li koliko staje? Veliko Vam hvala! Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман26. март 2015. 08:11

   Zaboravih napisati da je Golf II 1.6 dizel, 40 kW! Pozdrav

   Избриши
  2. Poštovani,
   Kod motornog ulja, nastavite sa Sint-om, sasvim odgovara (i jedno je od (naj)boljih u 15W-40).
   Za menjač idu 75W-90 TDL (Total Drive Line) koja ispunjavaju API GL-4/5 (ili 3/4/5). Treba Vam 1,5 litara ... spremite dva.
   Pozdrav!

   Избриши
 130. Анониман26. март 2015. 23:36

  PUno hvala, g.Stevo! VELIKI POZDRAV

  ОдговориИзбриши
 131. Анониман30. март 2015. 09:02

  Poštovani g.Stevo! Imam citroen xsaru HDI 2003 g.p presla 200 000km! Do sad sam sipao Total 9000 5w40. Komsija mi je donio i dao kanister ulja što on sipa u ovlaštenom servisu u peugeot 308 HDI 2010 g.p.. Dobio ga preko ruke od majstora sto radi u servisu.Da li to ulje moze u moj motor i oce li mu goditi ili stetiti?Znam da je gradacija 5w30 i da je skupo ulje inace...Imam sada kanister od 10 litara...Puno hvala! Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Za Vaš motor je zahtev PSA B71 2296 a za novije HDI motore B71 2290. To znači da NE možete koristiti ulje koje koristi i Vaš komšija. Doduše niste precizirali tačno koje je ulje u pitanju.
   Ako je INEO ECS onda svakako NE. I to ne zato što je 5W-30 već zato što je Low HTHS (niske viskozosti na visokim temp. i velikim smicajnim naponima) i potpuno neadekvatno za motore koji traže tzv. High HTHS.
   Total INEO MC3 5W-30 se može koristiti (iako je 5W-30) ali je za vaš motor (stariji od 10 god.) MC3 5W-40 (još kad bi ga u Srbiji bilo) nešto bolje rešenje.
   Dakle INEO ECS će vašem motoru (samo) štetiti.
   Ako je ono u pitanju: NE.
   Pozdrav!

   Избриши
 132. Анониман30. март 2015. 10:37

  Puno Vam hvala g. Stevo.Ne znam tacno koje je, od pocetka on auto održava u ovlaštenom servisu i to ulje mu sipaju,sad za tu godinu koje bi trebalo biti ne zna ni on...Sta Vi mislite koje je prije?Veliko hvala!Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
 133. Pozdrav, g. Stevo! Smatrate li Vi da su ulja koja se prodaju kod nas , sa ovim cijenama koje su po trgovinama originalna i da li mislite da su vremena kopija prosla?Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Vremena kopija (na žalost) nikad neće potpuno proći.
   Međutim, posle "nulte carine" iz EU, mnogobrojnih uvoznika, niskih "izvoznih" cena (posle ekonomske krize koja još nije prošla) i (definitivno) viška ponude, to je smanjeno na minimalnu meru. Dovoljno je odlučiti se za radnje koje sarađuju sa uvoznicima ili još bolje autorizovanim distributerima.
   Npr. (može se lako izguglati, ili videti na sajtovima (kontinentalnim) velikih firmi) kada saznate ko je distributer (registrovan) onda možete pozvati za info koje radnje snabdevaju ili da "proverite" radnju.
   Ima i drugih originalnih ulja, većina uvoznika uvozi od distributera neke susedne države ili čak (npr.) Nemačke, ja ih zovem "šleperaši" (uvezu šleper po povoljnoj ceni pa sledeći kad prethodni rasprodaju ili tako nešto).
   Dakle, samo malo opreza, lakše je nego ikad ranije.
   Naročito su pouzdane radnje (uvoznici) koje(i) su više godina (naročito decenija) u poslu.
   "Pumpari" su takođe izvor potpunih originala (doduše po nešto većoj ceni).
   Pozdrav!

   Избриши
 134. Koje ulje mi preporucujete za Opel vectru b 1.8 benzinski motor 92kw 2002 godiste, motor je u ekstra stanju presao je 96000km.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Bilo koje (sintetičko) 5W-40, API SM ili SN.
   (narvno originalno, renomiranog proizvođača)
   Pozdrav!

   Избриши
 135. Postovani gospodine, hvala na odgovoru.

  ОдговориИзбриши
 136. Анониман14. мај 2015. 14:50

  Poštovani, Steva

  Koje ulje preporučujete u gradaciji 5w40 za dizela sa ACEA C3 standardom zbog DPF-a? Motor je Fiatov JTD sa naknadno ugrađenim DPF-om... Kako bi izgledala ta lista po kvalitetu i da najviše štima ovom motoru? Puno Vam hvala! Srdačan pozdrav!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Jako bi teško bilo napraviti (zasnovanu) listu ... one koje sam (već) pravio su (jako) uslovne. Jednostavno potrebno je više informacija i nezavisnih analiza.
   Sasvim sigurno da je ispunjenje Fiat 9.55535 S2 nešto što ukazuje na veću kompatibilnost i veoma je poželjno da je ispunjeno (makar kao "nivo kvaliteta") iako je razlika u odnosu na ACEA C3 veoma mala.
   Verovatno su u samom vrhu kvaliteta ulja kao što su:
   Motul 8100 X-Clean 5W-40, Mobil 1 ESP 0W-40, Castrol EDGE FST 5W-40, Fuchs TITAN GT1 5W-40, Shell Ultra AT-L 5W-40 ... i slična.
   Dobra su recimo i Liqui Moly 4100, Aral HighTronic 5W40 (verovatno isto što i Magnatec C3) ... uz neizbežnu Selenia-u (K P.E.).
   Svakako da su mnogo isplatljivija a veoma kvalitetna ulja proizvođača sa ovih prostora (INA Star, FAM Premium, oba u 5W-40) ili manjih (u odnosu na mejdžorse) proizvođača iz Nemačke, Holandije ili Belgije (plus Lotos iz Poljske).
   Posebno bih izdvojio Wolf koji je verovatno sa najboljim odnosom kvalitet/cena na kontinentu.
   Pozdrav!

   Избриши
 137. Анониман16. мај 2015. 14:47

  Poštovani gosp Stevo.

  Malo sam zbunjen vezano za aditive u ulje. Vozim Lagunu 2004. 1.9dci i sipam sinteticko ulje 5w 40 i kupio sam i aditiv za njega - Liqui Moly. Ispravite me ako grijesim, ali ako sam dobro shvatio iz Vaseg clanka, aditiv za ovu sintetiku i novije motore nije potreban. A i na svim reklamnim slikama i videima za ovaj LM aditiv je svugdje slika 10w 40, sto mozda nije slucajno.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2015. 14:55

   ...ako ima koristi jeli svejedno uzeo LM 5w40 ili Elf 5w40 sa ovim aditivom ?

   Избриши
  2. Poštovani,
   Zvanično LM kaže da aditiv (pretpostavljam MoS2) može i u sintetička ulja. Međutim što je ulje kvalitetnije korist je sve manja sve do kontraproduktivnosti. MoS2 će pomoći pri kratkim gradskim relacijama (ali ostaje da ste narušili balans (ravnotežu) ostalih aditiva).
   Uglavnom se MoS2 dodaje po principu "ne škodi pa može i da koristi" ali je od svoje zasnovanosti 60-tih i 70-tih (pa i 80-tih i delom 90-tih) sada od (makar) male koristi. Reklama za 10W-40 (dakle) nije slučajna (još veća korist kod 15W-40 API SG na primer).
   Nema veze da li je (baš) LM 5W-40 ili Elf 5W-40, proizvod je kompatibilan sa svim komercijalnim uljima.
   Dakle, aditiv nije potreban (makar neophodan) ni kod ulja nižih specifikacija a još manje viših.
   Pomaže kod prelaznih režima podmazivanja ali kada se uspostavi hidrodinamičko podmazivanje nije od koristi (radni režim).
   Pozdrav!

   Избриши
 138. Анониман17. мај 2015. 12:49

  Hvala na iscrpnom odgovoru.
  Onda necu sipati ovaj MoS2 aditiv. Napravio sam gresku sa onim sredstvom za ispiranje motora, ne znam dobro njemacki pa nisam shvatio da moram odmah preci 200km i ispustiti ulje. Presao sam oko 150km ali sve su mi relacije bile po 10tak kilometara. Koliko mislite da je to stetno za motor ?
  Takodjer planiram usuti i LM sredstvo koje djeluje 10tak minuta sa radom motora u leru. Mislite da je to potrebno ?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Taj aditiv je bolji (gde treba preći par stotina km) ali svakako da ga niste dobro upotrebili. Ako motor nije bio zapušten (najverovatnije NE) onda ne bi trebalo da ima štetnih posledica, osim što Vam je sad u ulju (motoru) više koksa i rastvorenih lakova.
   Ne bih na sve to dodao još i sredstvo za ispiranje motora u leru (bar ne u isto ulje).
   Ulje ispustite što pre. Zamenite (kao i uvek) filter ulja i prvo ulje zamenite ranije (na do pola redovnog intervala, eventualno i ranije, videćete koliko će biti ulje crno posle zamene ... ulje koje imate ispustite što je više moguće, zagrejati motor da makar rashladna tečnost dostigne 80 cel. (i ulje time bar 60) i tako ispustite što duže da zaostane manje od 10% starog ulja, što i uz zagrejan motor mora da traje bar pola sata; što će reći, bolje zamenite kod prijatelja ili u manjem servisu nego velikom, gde će vam naplatiti debelo, bar kao 2 zamene uz ubeđivanje da Vam to ne treba ... ne treba pri redovnoj zameni, to je tačno ali ovde je malo drugačije).
   Vozili ste sa malo razređenijim uljem (nije više 5W40 nego verovatno 5W-30) ali ako niste (a niste) forsirali, ne bi trebalo da je škodilo motoru.
   Pozdrav!

   Избриши
 139. Анониман18. мај 2015. 20:59

  Veliko hvala Stevo jos jedanput.
  Ulje koje je bilo u motoru je 10w40 i sutra cu ga ispustiti. Maloprije sam otvarao iberlauf (ako se vec to tako zove ono gdje sipam i provjeravam ulje) i ona para ima malo koja izlazi dok motor radi ima malo drugaciji miris... Vjerovatno da je sredstvo rastvorile te neke taloge u motoru. Sutra ispustam ovo staro ulje sa aditivom i sipam LM 5W40, a na slj promjeni dodajem ovaj aditiv za 10mins.
  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   To Vam je najbolje (malo ranija zamena pa aditiv za rad u leru).
   Pozdrav!

   Избриши
 140. Анониман10. јун 2015. 13:34

  Poštovani, g. Steva

  Interesuje me u cemu je razlika izmedju ulja koja su pogodna navodno za DPF i ona koja nisu, recimo u gradaciji 5w40. Ja imam DPF filter i sipam 5w40 za dizela sa ACEA A3/B4 standardom, buduci da mi je serviser u BMW ovom servisu u Njemackoj rekao da je bitna samo gradacija ulja i da odgovara tvornickoj,a da je sve ostalo prica.!? Sta struka kaze po tome? Puno Vam hvala i super Vam je blog, puno korisnih informacija. Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Što se tiče motora on neće biti ugrožen jer su osnovni zahtevi ACEA A3/B4 identični onim za ACEA C3 (ako su iz iste godine, npr. ACEA A3/B4-08 i C3-08).
   Filter čvrstih čestica može biti (na duže vreme) ugrožen u smislu skraćenja njegovog veka i/ili češćeg uključivanja moda za sagorevanje istih (čestica), ukoliko je takav princip rada (što povećava i potrošnju goriva).
   Ne vidim ni jedan razlog (malo veća cena ulja?) zašto se ne bi koristilo C3 umesto A3/B4 ulja istog proizvođača (ako je motor sa DPF-om).
   Ovo je sigurno (i dokazano) na velikom broju studija. Naravno, da je to neki prosek i da su zato zahtevi za fosforom, sulf. pepelom i sump. u ulju takvi kakvi su (za ACEA C standarde).
   Ostaje naravno i tema bez kraja, uzevši u obzir da je prva generacija DPF-a sasvim lepo radila i bez ACEA C# ulja, tipičan primer Peugeot HDi motori iz sredine prošle decenije. Dalje, šta ako je potrošnja ulja mala (zanemarljiva)? Npr. ispod 1dl na 1000km.
   0,25% ili 0,4% sumpora u ulju (na 60 do 80 litara goriva) je tek 2ppm sumpora više (uslovno) u gorivu. Još uvek se uklapate i u Euro 5 standard, zar ne? A tek u Euro 4 ... (još i više, tj. manje ste "uticali" na životni vek DPF-a). Naravno, nije samo sumpor, ali svakako da na životni vek DPF-a više utiče kvalitet goriva (iako "procentualno" ulje više "zagađuje" sistem za obradu gasova, iz više razloga).
   Malo je ironično, ali upotreba Euro 5 goriva u Euro 4 motoru više nego anulira razliku između A3/B4 i C3 ulja (doduše tu treba biti oprezan, postoje razlozi zašto to nije "linearno" kao što sam gore izračunao).
   U principu, ništa loše neće da se desi na kraćem periodu, pa i više godina, ali ipak je bolje koristiti C# ulja, koja su propisana.
   Kod Vas je zapravo priča još prostija:
   ako je BMW u pitanju, osim viskoznosti (to nije jedna i jedina, doduše) još je bitniji nivo kvaliteta koji propisuje proizvođač motora, u ovom slučaju BMW.
   Za većinu motora sa DPF je propisano BMW LL-04 pa takva ulje i treba koristiti. Ako je propisano LL-01 ili LL01-FE mogu se koristiti (naravno) takva ulja, ali ostaje da LL-04 pokriva i te zahteve, pa bih lično prešao na taj tip ulja (imate neograničen izbor u 5W-40 viskoznoj gradaciji).
   Dakle, serviser je delom (i) u pravu, ali je to manje bitno (nema ni jednog valjanog razloga da se ne pređe na C3 (jedini C# standard u 5W-40)) jer niži (T)BN sa saremenim gorivima nije negativna osobina (ulja).
   Nije problem preći sa A3/B4 na C3 (ni obratno).
   Pozdrav!

   Избриши
 141. Анониман15. јун 2015. 10:06

  Poštovani,
  kakvo je ulje Castrol edge 5w40, je li to potpuno sinteticko i je li bolje od Aral hightronic 5w40? Puno Vam hvala.Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Egde je odlično ulje. Po novim standardima jeste potpuno sintetičko a ako bi strogo gledali baš i nije (ipak je većinski III bazna grupa ako ne i potpuno).
   Malo ima čisto sintetičkih ulja u 5W-40, u Evropi naročito. Wolf ima takvo ... LM i još par manjih Nemačkih proizvođača.
   Neznatno je bolje od Aral Hihgtronic, koje je najverovatnije isto što i Castrol Magnatec 5W-40.
   Pozdrav!

   Избриши
 142. Анониман21. јун 2015. 01:44

  Zdravo, interesuje me da li je ulje total 5w-40 adekvatno za pezo 407 benzinac 100kw, to sipaju u servisima, da li da menjam ili nastavim sa istim...hvala

  ОдговориИзбриши