Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 28. август 2013.

Mitovi i legende o motornim uljima (drugi deo), Myths and Legends about engine oils (part two)


Legenda #1: Sintetička ulja su uvek bolja. (Mit #7.4) Zato se uvek trebaju koristiti samo ona.
Objašnjenje legende:
Sintetička ulja jesu bolja (nije mit) ali …
Mineralna ulja mogu biti jednako dobra za mnoge slučajeve (nisu značajno inferiornija). Naročito ona sa dobrim paketom aditiva i koja imaju isti nivo kvaliteta (npr. API SL) kao neka sintetička ulja.
Da li je sintetika vredna veće cene (dodatnih troškova)? Ne uvek! Naročito kod starijih automobila koji nemaju visoke zahteve (API SG, SH ili SJ) i za intervale zamene od 5 do 10 hiljada km. Potrebno je neke od komercijalnih tvrdnji uzeti sa dozom rezerve. Uostalom, neke viskozne kategorije se ne mogu zameniti u 100% slučajeva (15W-40 sa 0/5W-40 ili 20W-50 sa 5/10W-50).

Legend #1: Synthetic oils are always better. (Myth #7.4) Therefore, always should use only those.
Explanation of legend:
Synthetic oils are better (it is not myth) but …
Mineral oils can be just as good for many cases (not significantly inferior). Especially those with a good additive package and which have the same level of quality (eg. API SL) as a some synthetic oils.
Is the synthetic worth the extra cost? Not always!  Especially in older cars that do not have high requirements (API SG, SH or SJ) and change intervals of 3 to 6 thousands miles. You need to take some of the commercial claims with some caution. ). After all, some viscosity grades can not be replaced in 100% (15W-40 with 0/5W-40 or 20W-50 with 5/10W-50).

Legenda #2: Sintetička smanjuju potrošnju goriva.
Nije baš mit ali nije baš tako kako izgleda. Viskoznost je mnogo značajnija za uštedu goriva. Manji je udeo osobina sintetičkog ulja u tome. Kod motora pogotovu kao i u slučaju “mineralnih sintetika” (SHC). PAO ulja (i estri, doduše nešto manje) zaista mogu smanjiti koeficijent trenja ali je to značajnije kod menjača (i menjačkih ulja) i uopšte prenosnika nego u motoru. Dakle nešto je do sintetike ali je više do manje viskozosti, koju ona imaju.

Napomena: Ako koristite sintetička 5W-30 umjesto mineralnih 10W-30 očekuje se da će potrošnja biti 1-2% niža. Izvan grada bi bilo (max.) 1% (i to je više zbog organskih Mo aditiva nego zbog sintetičke osnove) i za gradsku vožnju 2-3% ili čak 3-5% u zimskom periodu. Ali, očigledno je da je potrošnja goriva manja više zbog niže viskoznosti na niskim temperaturama i u početnom periodu od vožnje kada motor nije na radnoj temperaturi.

Legend #2: Synthetic oil improves your fuel economy.
Not exactly a myth but it is not as it seems. Viscosity is more important to save fuel. A smaller part is in properties of synthetic oil. In particular when engine oils are in case and in case of "synthetic mineral" (SHC). PAO oils (and esters but as no. 2) can actually reduce the coefficient of friction but it is important for gears (and gear oils) and general transmissions than the engine. Therefore something is due synthetics but more is to less viscosity which they have.

Remark: If you use synthetic 5W-30 instead of mineral 10W-30 it is expected that fuel consumption would be 1-2% lower. Outside of city it would be (max.) 1% (and it is more due to organic Mo aditives than to synthetic) and for city driving 2-3% or even 3-5% in the winter. But it is obvious that fuel economy is more due to lower viscosity on low temperatures and in initial period of driving when engine is not on working temperature.

#8
MIT: Ulje treba menjati na 3-6 meseci i na 5000 do 7500km.
Stvarnost:
Ulje se menja prema preporuci proizvođača vozila. Intervali zamene ulja mogu biti mnogo duži, 30.000km ili čak 50.000km (u Evropi) [ili do 15000 milja u Americi].
Pogled sa strane: Ako ulje menjate mnogo češće nego što je neophodno, vi prosto povećavate troškove podmazivanja i imate mnogo više rabljenog ulja. Vidi takođe #8.1 i # 8.2

MYTH: Oil should be changed every 3-6 months or 3,000  to 5,000miles.
Reality:
Oil should be changed according to the manufacturer’s recommendations. The oil change intervals could be much longer, 30,000km or even 50,000km (in Europe) [or to 15,000 miles in US].
Side way of the myth: If you changing the oil more often than necessary, you simply will have higher costs of lubrication and much more wastes oil. See #8.1 & # 8.2 also.

# 8.1
MIT: Možda (i) ne moram da menjam na kraće vreme ali time produžavam vek motoru.
Realnost: Potpuno pogrešno. To uopšte neće pomoći u odnosu na dobro odmeren interval zamene.

MYTH: Maybe I do not have to change oil in shorter intervals but it prolongs engine life.
Reality: This is completely wrong. That does not gonna help in relation to well set change interval.

# 8.2
MIT: (Ali) ja vozim po gradu i to su teški uslovi pa moram da prepolovim ili još više smanjim normalan interval zamene ulja. Uostalom to tvrdi i proizvođač vozila.
Realnost: Po ovome, i ako je istina, većina automobila trebaju da menjaju ulje po preporuci proizvođača vozila za teške uslove vožnje.  Gradska vožnja samo po sebi to nije.
Pogled sa strane: Ovo je za dužu priču. Čak ni taksi vožnja NE mora (ali može) automatski da znači izmenu za teške uslove vožnje. Možda samo ne treba ići na maksimalnu vrednost intervala zamene i ništa više od toga.

MYTH: I drive almost entirely in the city. These are the difficult driving conditions. Therefore, I need to halve or more reduce oil change intervals. After all that says and the vehicle manufacturer.
Reality: According to this, and if it is true, most cars should have their oil changed on the manufacturer’s recommended for severe driving conditions. Urban driving by itself is not.
Side way of the myth: This is a longer story. Even the taxi driving does not have to (but can) be condition for the heavy-duty driving . Maybe you just need not to go to maximum change intervals and nothing more than that.

#9
MIT: Sipanje ATF-a (recimo 20-30% u ulju) pre zamene (uz rad motora na leru) će očistiti motor.
Realnost: Ovo je loša ideja.
Objašnjenje: Ima mnogo boljih načina da se očisti motor (vidi tekstova na blogu o tome). ATF nema deterdženata (ili ima vrlo malo) a sami disperzanti nisu bog zna kakva garancija da će se motor isprati. ATF ima nisku viskoznost pa na tome (verovatno) i počiva mit, ali to nije dovoljno.

MYTH: Adding a some ATF (eg. 20-30% in oil) to your engine before an oil change (with some engine idling) will clean the engine
Reality: This is a bad idea.
Explanation: There are many better ways to clean up the engine (see this blog posts about it). ATF has no detergents (or very little) but dispersants that are not guarantee for the engine flush. ATF has a low viscosity and (probably) it is basis of the myth, but it is not enough.

#10
MIT: Ulje iz bureta je nižeg kvaliteta. (košta manje, zar ne?)
Realnost: Ulja iz većih pakovanja su jeftinija ali je kvalitet isti kao u litarskom pakovanju. Razlika u ceni ambalaže je uzrok za nižu cenu. Ovo važi za renomirane proizvođače inače malo istine u tome može da bude.
Pogled sa strane: Dve činjenice ostaju nesporne. Iako je u buretu isto ulje kao i u flaši, lakše je da ono, zbog nepravilnog skladištenja i dugog vremene pražnjenja bureta, više i brže izgubi na kvalitetu. Osim toga, većim pakovanjima se lakše manipuliše; uključujući i falsifikovanje.

MYTH: Bulk oil is of lower quality than bottled oil. (costs less, isn't it?)
Reality: Bulk oil price is generally less expensive, but it is the same quality as packaged product. Difference in the size of the container is reason for lower price. This is true for reputable manufacturers in other cases a bit of truth can be for it .

Side way of the myth: Two facts remain indisputable. Although in the barrel is the same oil as in the bottle, it is easier, because of improper storage, or slow emptying of the barrel, to lose the quality much faster. In addition, larger containers are easier for manipulations; including forging.

P.S.
Čega ću se sve setiti (i naći u skicama) i šta sve ljudi (nesuvislo) pričaju o uljima, prosto je neverovatno. Mislio sam da završim u sledećem post-u ali izgleda da sam tek na pola posla.
I wanted to finish in the next post but it seems that I'm done only half of the job. Quantity (and kind of) false claims about motor oils is amazing.

9 коментара:

 1. Poštovani gosn Stevo,
  još jednom se zahvaljujem na savetima koje ste mi dali u vezi izbora ulja za Alfu 156 1.9 JTD još u temi "Jeftina ulja" u avgustu 2012.
  Naime, tada je između ostalih ulja izabrano Syntium 3000 AV 5W-40.
  Evo povratnih informacija (to je najmanje što mogu uraditi za Vas i čitaoce ovog bloga, a bogami i najviše:) ).
  Nakon zamene, na prvoj kontroli ulja, posle oko 200 km, ulje je bilo crno kao sirova nafta. Kontam, pere se motor.
  Pa je onda usledila potrošnja tog istog ulja od oko 0,8 l na 5000 km od zamene. U motor staje 4,2 litra tako da sam preostalo od kupljenih 5 litara potrošio u prvoj polovini intervala zamene. S obzirom da je prethodnog ulja ( Selenija TD 10W-40) motor trošio oko pola litra na 10 000, tu se ja zabrinem. Možda nije bilo pametno spustiti viskoznu gradaciju.
  Rešim da teram ovako do sledeće zamene pa šta bude. Kupim još jedan litar Syntiuma da imam za dosipanje. Onda nastaju nejasnoće. U narednih 7000 km (na 12000 sam vršio zamenu) potrošeno je 0,2 l.
  E onda, imao sam skoro litar ulja i opet se na zameni odlučim za Syntium. Sada, posle 1000 km, na šipci se ne primećuje potrošnja. Vidi se da je ulje tamnije nego novo, ali kao da nije crno potpuno, već ima prirodnu boju sa crnim tragovima.
  Sve u svemu, auto dosta tiše radi i zimi i leti na hladno, a vi ćete verovatno moći dati neki zaključak iz gore navedenog.

  E sada, još od prošlogodišnjeg pisanija sa Vama, sam se nameračio na Liqui Moly. Moram priznati da me je njihova preporuka za moje vozilo iznenadila. Preporuka ide ovako:
  1. Top Tec 4100 5W-40
  2. Leichtlauf High Tech 5W-40
  3. Synthoil High Tech 5W-40
  Dva sintetska ispred sintetičkog. Da li je to zbog činjenice da LM daje preporuku da se ova ulja koriste za vozila sa Fijatovim standardima? Jer se u tehničkom listu ulja ne navodi da su ona sertifikovana od strane Fijata već da je to njihova preporuka za vozila koja traže ulja sa ispunjenim Fijatovim standardima. Za Synthoil ovo nije navedeno.
  Naravno, dilema oko izbora je samo misaona imenica jer u Čačku nema šanse da nađem LM ulja niti mogu na netu da nađem okvirne cene.

  PS. Svaka čast profesore na istrajnosti u pisanju. I molio bih čitaoce koji su tražili i dobili savete od Vas, da u većem broju pišu o ličnim iskustvima.


  ОдговориИзбриши
 2. Hvala Vam za to što ste se setili "starog, dobrog profe". Hvala, pre svega zbog ostalih čitaoca.
  Komentar sam dao jedno desetak puta a poslednji put u prethodnom tekstu (mitovi i legende prvi deo, pod #7.1).
  Tako da se ne bih ponavljao. Samo ste u praksi dokazali ono što je teoriji (koja je i sistematizovana praksa, što se zaboravlja) poznato. Dakle, skoro po pravilu (ali ne i 100%) prilikom prelaska sa PS ili mineralnog ulja na sintetičko dolazi do povećane potrošnje ulja. Pri drugoj (najčešće) ili trećoj zameni ona se normalizuje i ista je ili manja nego ranije. Ili čak i u toku zamene (dolivanjem) potrošnja ulja bude kao pre (što se i vama dogodilo). Ujedno ste potvrdili i da sintetička ulja brže potamne (makar kod dizel i/ili starijih motora).
  Za kupovinu LM proizvoda kontaktirajte Liqui Moly Srbija d.o.o. (od tehničke podrške ne očekujte baš mnogo to su vam ipak samo trgovci, kao i kod mnogih drugih velikih imena, recimo Total Srbija i slično).
  Dakle imamo tretman Somalije pa sad ... ko voli nek' izvoli, lično mi se (naravno) NE sviđa ali ...
  Preporuke na sajtovima proizvođača se navode po raznim kriterijumima, često po čisto ekonomskim (forsiranje sintetičkih ulja čak i u veoma stare mašine iz osamdesetih). Ovde je to do odobrenja (zapravo nivoa kvaliteta za odobrenje) Fiat-a, kao što ste i sami zaključili.
  Kako god bilo, prava bi lista bila:
  Leichtlauf HT, pa Synthoil HT i tek onda 4100 koje je (ipak) više za motore sa DPF ali je pogodno i za starije mašine (ali svakako ne kao prvi izbor, manje ZDDP-a iako zbog VW 505.01 dovoljno, manje i detergenata i tako to). 4100 je pre svega za novije Fiat (i druge, doduše) motore sa servisnim intervalima 30k km, pre svega benzin, LPG i dizel motore sa sistemom tretmana gasova.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 3. Pozdrav, gdine Stevo. Naime, nisam nasao nigde prigodno mesto (post) za sledece pitanje,s obzirom da nisam naisao na post o striktno ATF uljima. Stoga, ispravite me ili prebacite ovo pitanje na post gde mislite da je potrebno kako bi se i drugi upoznali sa temom. Elem, hteo sam da na svom vremesnom BMW E34 520i iz 19990.god zamenim sve tecnosti, pa je red stigao na servo ulje. Na rezervoaru ulja stoji da iskljucivo treba sipati Pentosin 7.1 (iako na vecini modela E34 stoji ATF, kod mene pise iskljucivo Pentosin 7.1). Iskreno, ja pojma nemam koje je ulje trenutno u sistemu i akd aje psoeldnji put zamennjeno. Servo pumpa za sada radi dobro, ne cuje se nikakvo zujanje ili sl, ali sam svakako iz predostroznosti hteo da ga zamenim. Bacim se u potragu za ulejm Pentosin 7,1 (staje 1,7 lit po specifikaciji) i saznam da odavno vise nije u prodaji. Nekakos e domognem informacije da Febi pravi zamensko ulje pod oznakom Febi/Bilstein (M)06162, upravo za one automobile koji zahtevaju Pentosin 7.1. Naime, tog ulja ima kod nas u prodaji i kosta oko 750 din po lit. E sad, ono sto me zanima, jeste da li pri zameni koju bih sam obavio, mogu jednostavno isprazniti kompeltan sistem i sipati ovo Febijevo ulje ako u nekim dokumentima koje sam nasao pise da ono ne sme se mešati sa CHF 11S, CHF202 ili bilo kojom drugom hidrauličnom tečnošću. Takodje pise da može biti zamenjeno sa CHF11S ako je sistem prethodno potpuno ispran. Pentosin CHF tečnosti se ne smeju mešati ni sa ATF uljima!? Ako je kod mene u sistemu trenutno mozda ATF ulje (mada nemam nikakvu informaciju sta je prethodni vlasnik sipao, da li ga je uospte menjao itd...) da li ce pri zameni doci do takvog mesanja, u kojoj meri i da li to moze imati uticaja na dalji rad servo pumpe itd? S obzirom da o ovoj temi ima jako malo i na stranim forumima i da jako mali broj automobila ima ovaj zahtev, verujem da bi mi svaka informacija u tom smislu pomogla. Hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Može i ostati ovde (komentar) ... nema teme o Central Hydraulic Fluids.
   Hidraulična ulja veoma niske viskoznosti i velikog indeksa viskoznosti.
   Sve ste lepo napisali i nemam šta tu da dodam. U dokumentaciji za Pentonsin 7.1 kaže da se ne meša sa modernim sintetičkim uljima iste namene.
   Sigurno je o.k. zameniti novim uljem (sintetičkim) ALI kako to uraditi (uz dobro ispiranje) ne bih znao.
   Nisam siguran da je pametno to dirati ako već sve radi (bez greške). Ako bude neki problem, onda nećete imati izbora pa ili nađite nekog mehaničara koji to zna (mada su male šanse, koliko je ljudi uopšte menjalo nešto što je "fill for life"? verovatno mali broj uopšte).
   Šljaka će to još neko vreme, promenite druge (manje sporne) fluide a ovo ostavite "za kasnije" (kad se uverite da vredi ulagati u vozilo ... ukoliko procure zaptivke ili bilo šta slično (što čak i nije nešto drastično) koštaće Vas poprilično).
   U najmanje 99% vozila kao vaše (i tog godišta) je ulje još uvek fabričko, pa budite i Vi uz sve ostale ...
   Ako već nije menjano na 10 ili 15 god. (ili dok je bilo CHF-a kao što je Pentonsin 7.1) nije mu ni sad (preterana) nužda da se menja.
   Ovo kao neko ko nije uveren u "fill for life", tj. uveren je da će "život" tada biti kraći ... kao i kod ljudi, ako ne ostave pušenje do 60-te, posle je manja vajda ostavljati ga.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Da ne bude da se "izvlačim" ili tako nešto, evo još jednog (od nekoliko) pitanja na koje zaista NE znam odgovor (dobro je inače bih već bio pod nadzorom čikica (i teta) u belim mantilima ... tako obično prođu oni koji (baš) sve znaju).
   Pozz

   Избриши
  3. Hvala i na ovome, u svakom slucaju. Ni je ne verujem u "fill for life" ulja, jer nijedan proizvodjac ne predvida da ce se auto eksploatisati 30 god, pa sve i da ima tako kvalitetnih automobila kao sto BMW svakako i jeste, sigurno bi preporucio zamenu. Zanimalo me je navise to oko mesanja i same dugotrajnosti ulja. Jos jednom, hvala i svako dobro.

   Избриши
 4. Poštovanje, ne mogu da nadjem nigde podatak a mislim da je negde bilo. Koji se podatak uzima kad bi se zamena ulja radila prema radnim satima? Imam recimo na board kompu podatak broj časova vožnje tj. Rada motora. Da li se taj podatak može uzeti kao relevantan kad je zamena ulja u pitanju? U pitanju je standardna sintetika 5w40 sa recimo specifikacijom vw505.01. Auto je dizel 1.9tdi 74kw. Uglavnom menjam na 15k km. A sad imam i ovaj podatak, pa mozda mogu i to da iskoristim. Tipa mozda treba menjati na kraće ili možda mogu da produzim interval. Da li vreme rada u časovima zavisi i od vrste ulja? Da li bi dobio duži interval ako bih išao recimo na 5w30 varijantu sa standardom vw505.00/507?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Nije loše kombinovati podatak o radnim satima motora i pređenim km.
   Uglavnom se uzima da je rh 60 ili 75 km. Standardno se ulje menja na 250 do 350 rh što odgovara 15000km.
   To je mešovita vožnja sa otprilike isto km u gradu i van. Za više gradske vožnje može biti malo više rh ali manje km, a kod više vožnje van grada obrnuto.
   Najbolje je ako postoji kompjuter koji preračunava rh, km i režim rada motora, a bez toga je broj rh dobro uzeti da se ne pređe 350 rh za standardni režim (15000km) ili 500 rh (teorijski do 650 rh) za VW 504/507.
   Narvno i km mogu ograničiti VW 504/507 na 25 do 30k km van grada (kao i 502/505/505.01 na 15 do 18000km).
   Nadam se da nisam još više zamutio vodu.
   Uprošćeno:
   15000km ili 250 rh (350 rh grad). 12 meseci
   30000km ili 500 rh (650 rh grad, eventualno), 24 meseci (eventualno).
   Pa šta prvo istekne.
   Pozdrav!

   Избриши
 5. Razumem. Nema šansi da je recimo 60km/h kombinacija grada i vangradske vožnje. To je više podatak samo za vangradsku vožnju. Recimo zadnjih 700 km mi je prosečna brzina 35km/h a to je mesana vožnja. Beograd i vangradska. Kada je samo beogradska vožnja uglavnom je 25km/h prosek. Ali tad ne izadjem iz Bg. Ideja mi je bila da li korišćenjem kvalitetnijeg ulja a pritom mislim na 504/507 standard mogu da menjam ulje na 20.000km umesto što dosad menjam na 15.000km ulje 505.01? Ako uzmemo da mi je sada prosek 35km/h to znači da ja vozim ulje oko 400h ili nešto malo jače Inače ako je bitno, predjem 15.000km za 6 meseci.

  ОдговориИзбриши