Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

уторак, 10. септембар 2013.

Mitovi i legende o motornim uljima (treći deo), Myths and Legends about engine oils (part three)


Legenda #3: (nastavak pitanja no. 20 iz prošlog teksta)
(ali) mejdžorsi pružaju (naj)bolju tehničku podršku.
Velika zabluda. Može da bude ali obično nije (tako).
Mejdžorsi pružaju sliku da im je stalo i do svakog individualnog potrošača, ali zapravo morate biti (izuzetno) velika kompanija da bi na vas uopšte obratili pažnju. U tehničkoj podršci za “šušljake” obično radi par radnika kojima čak to i nije jedini posao. Valjda vam je jasno čemu se možete nadati. Njihove super laboratorije su obično centralizovane (kontinentalno ili regionalno) pa pogađajte koliko mogu da pokriju od takvih oblasti. U manjim državama često nemaju direktno predstavništvo (ili je to “tašna-mašna” kancelarija) a distributeri obično imaju samo jednog inženjera koji je i inženjer primene i prodaje i plus “devojka za sve”. Tehnička podrška manjih proizvođača može biti i bolja. Na žalost ni to nije uvek slučaj, što je veliki minus za njih jer je to oblast gde mogu tući mejdžorse.

Legend #3: (Continued questions no. 20 of the last text)
(but) majors provide better technical support (than others)
Great delusion. It could be but usually is not (so).
Majors provide (just) an image that they care about each individual consumer, but actually you have to be (very) large company to paying attention. In the technical support for the "miserables" (common people like you and me) usually works a few of employees and even this is not their only job. I hope you realize what you can hope for. Their super labs are usually centralized (continental or regional) and guess how they can cover such areas. In smaller countries they often do not have direct representatives (or is it 'bag-tie' offices) and distributors usually have only one engineer who is salesman as engineer. Smaller producers often can provide better technical support. Unfortunately this is not always the case, which is a big minus for them because this is an area where they can beat the Majors.

Mit # 11:
Ulje u mom motoru je dovoljno dobro, s obzirom da već godinama nemam problema sa motorom.
Dakle, zašto da plaćam više za kvalitetnije ulje?
Stvarnost:
Zato što simptoma nema ne znači da ne postoje problemi (sa motorom). Loše (ili nedovoljno dobro) ulje u naizgled dobrom motoru obično vodi ka problemima vezanim sa: habanjem, korozijom, depozitima i sl.
Uticaj ulja lošijeg kvaliteta se ispoljavaju samo na duži vremenski period. Za maksimalnu zaštitu uvek koristite kvalitetn(ij)a ulja.

Myth # 11:
Oil in my car (engine) is good enough since I haven't had any problem with my engine for several years. So, why to pay extra money for higher quality engine oil?
Reality:
Because you haven't had any symptoms doesn't mean problems don't exist.
Bad (or not good enough) oil in seemingly good engine could lead to problem related with: wear, corrosion, deposits and similar. The impact of inferior quality oils is manifested only for a longer period.
For maximum protection always use high(er) quality engine oils.

Mit #12: ulje u motoru uopšte ne treba menjati.
(čista) Besmislica!
(bazna ulja mogu izdržati nekoliko zamena ulja, naročito sintetička, što je i osnova reciklaže ulja. Ipak, ovo ne omogućava “večni život” ulju)

Myth #12: You don’t need to change engin oil.
(clear) Nonsense!
(base oils can withstand few (many) oil changes, especially synthetic, which is the basis for oil recycling. However, this does not provide "eternal life" of oil)

#12.1
Normalni intervali zamene ulja, a posebno oni za “teške” uslove su isuviše oprezno dati od strane proizvođača (vozila). Bezbedno je povećati ih.
Stvarnost:
Intervali koje daju proizvođači vozila nisu konzervativni, pogotovu u Evropi. Nije dobro prekoračivati ih. Do 10% se uzima kao dozvoljena tolerancija a ni 20% nije strašno (ako se ne radi stalno), ali veća produženja su sigurno loša za motor.

#12.1
The normal oil change intervals and especially “severe” ones recommended manufacturers are conservative. It’s safe to extend the time between oil changes.
Reality:
The intervals given by the vehicle manufacturers are not conservative, especially in Europe. It is not good to exceed them. Up to 10% is taken as a tolerance and even 20% is not bad (if not always), but greater extensions is certainly bad for the engine.

#12.2 U redu. Ipak, sa sintetičkim uljem je to moguće, bez posledica.
(pogledaj prethodni tekst, pitanje br. 15)
Svaki slučaj je drugačiji i teško je uopštavati. Istina je da se LL intervali mogu postići samo sa sintetičkim uljima ali oni su već produženi.

#12.2 O.K. However, with synthetic oil it is possible, without any consequences.
Theoretically yes, practically no. You can (possibly) shorten the interval for severe driving conditions for less. Instead of the usual 50% can go up to 80% of the standard. For each case is different so it is difficult generalize. The truth is that longlife intervals can only be achieved with synthetic oils, but they are already extended.

#12.3 Analizom ulja se intervali mogu produžiti.
Verovali ili ne, odgovor je NE.
Ovo je za poseban tekst, ali analize ne služe za ovakve svrhe. Čak i idealna analiza nije razlog za produžavanje intervala zamene. Objašnjenje je prilično dugo, a zalazi i u teške teme, kao što je: “Ograničenja analiza korišćenog ulja”.

#12.3 Oil analysis could extend oil change intervals.
Believe it or not, the answer is NO.
This is for a whole post, but the analysis are not used for such purposes. Even a perfect analysis is not a reason for extending drain intervals. The explanation is quite long, and has entered the tough issues, such as: "used oil analysis – limitations".

# 12.4 (Aman) Nisam li ja upravo pisao da 10W-40 može da se koristi duplo duže od preporučenog?
Čitajte pažljivije. Sam sam stao na oko 30% preko (uz obilno dolivanje ulja). Uzgred ni obilno dolivanje ulja ne može (mnogo) produžiti interval zamene (vidi #12.5) već će (samo) poboljšati stanje ulja u motoru. Dobro stanje ulja u motoru znači zapravo sledeće:
“Može ulje al’ ne može motor”.

# 12.4 It is hard for translation, so it will be interpretated.
There is text where I commented analysis of used oil (in my car). I extended oil change interval by 30% and oil condition was good enough even for more. But it does not mean that it is good practice. By the way, you can not extend oil change interval with frequent (forced) top-up (or at least not much). Situation with good oil analysis is:
“Oil can (do) more (miles), but engine can not”.

#12.5
(“Oca (li) ti očinjeg”) Valjda je (bar) istina da se ulje ne menja kada motor mnogo troši ulja (aman).
NIJE ISTINA!
Ulje treba menjati na normalnim intervalima izmene čak i kad se dosipa celokupna količina ulja u motoru između zamene. Mnogo je razloga za to. Recimo, kako izbaciti prašinu koja prodre kroz filter vazduha?

#12.5
I guess that (at least) is the truth that the oil does not need change when the engine consumes (much) oil.
NOT TRUE!
Oil should be changed at normal intervals changes even if the full volume of oil in engine is added into it between replacements. There are many reasons for this. For example, how to remove the dust that enters the air filter?

Legenda #4 Viskoznije ulje je bolje (za zaštitu motora).
Može biti baš suprotno. Manje viskozno ulje je bolje za startovanje motora, naročito kada je hladno. Zbog toga, bolje štiti motor i uzrokuje manje habanja kod startovanja (i u prvim minutima rada) motora. Ulje manje viskoznosti smanjuje unutrašnje trenje u motoru. Ovo dovodi do smanjenja potrošnje goriva.
Viskozne gradacije koje daje proizvođač zavise od konstrukcije motora i parametra kao što su tolerancije u motoru. Ako je preporučeno više VG-a onda je bolje koristiti što manje viskozno ulje dok(le) god je motor relativno nov. Viskoznija ulja mogu biti (ali ne kao pravilo) bolja kada je motor star, ima povećanu potrošnju ulja i sl.
Treba razmotriti korišćenje viskoznijih ulja za sportski stil vožnje (Track Day).
Vuča (prikolice ili drugog automobila) i visoke spoljne temperature vazduha su razlog za korišćenje viskoznijeg (preporučenog) ulja.

Legend #4 Thicker engine oil is better for your engine and increases engine life.
It could be even opposite. Thinner engine oil is better for easy starting, particularly in cold weather. So, it protect motor better and cause less wear during the engine start. Lower viscosity oils reduce internal engine friction. This lead to better fuel economy.
The viscosity grades recommended by the vehicle manufacturer depend on engine design and parameters like tolerances within the engine. If several grades are recommended by manufacturer then it better to use “thinner” oil if your motor is (relatively) new. Thicker oil could be (but not as a rule) better when engine is old (late peak life phase), has the high consumption of oil, and similar.
You should consider using “thicker” oil in sports driving style (Track Day).
Towing (a trailer) and high temperatures of air are also reasons to consider use of more viscous oil in engine.

Lenenda (legend) #5 Treba koristiti ulje viskoznosti iste kao kad je motor bio nov od početka do kraja.
(You need to use an oil viscosity the same as when the engine was new from the beginning to the end of its life.)
U principu je tačno. Kada se pojavi povećana potrošnja ulja, motor remontovati. Školski ali ne tako primenjivo u praksi. Podrazumeva velike troškove koji ponekad nemaju zasnovanost. Viskoznija ulja zaista mogu smanjiti potrošnju ulja, i donekle odložiti remont. Ovo će poskupeti kasniju intervenciju ali ako se ona neće ni raditi, onda će produžiti zivotni vek motoru (makar koliko, sve je korisno u takvim slučajevima).
Ukoliko motor ne troši mnogo ulja ne treba ići iznad maksimalno preporučene viskozne gradacije (u uputstvu vozila), ili (ako je navedena samo jedna) povećati u što manjoj meri (jedna VG naviše).

In general, it is true. When the increased oil consumption, then do the engine overhaul. Academic but not so applicable in practice. Involves high costs that do not have foundation in all cases. Viscous oil can actually reduce oil consumption and somewhat delay repairs. This will increase the price of intervention but if it will not be done (at all), it will extend the life span of the engine (even fractionally extension is counting in such cases).
If the engine does not consume much oil you should not go above the maximum recommended viscosity grades (in the user manual), or (if there is only one viscosity grade recommended by manufacturer) increase the viscosity as little as possible (one VG higher).

42 коментара:

 1. Postovani Stevo sta mislite o Eneos 0w50 za punto koji je star 4 godine i presao 55 hiljada km pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hmmm ...
   Nije da se ulje ne može koristiti, naprotiv.
   Sa druge strane, čemu? Nije to ulje za taj motor, ni najmanje. Ne znam da li bi išta postigli time, a verovatno ne ono što ste očekivali.
   Nećete ni povećati ni smanjiti potrošnju goriva, snagu motora hoćete smanjiti (1-2%) a otporni uljni film vam osim na Truck Day manifestacijama neće biti potreban.
   Povrh svega, ovim uljem ne možete produžiti ni interval zamene pa čak nije preporučljivo ni svih 15000km da odvozite. Više je za 5000km ili 10 hiljada km ali u izuzetno teškim uslovima vožnje. Nemate ni turbo kompresor ... jednostavno ne vidim svrhu.
   U principu ništa loše ali bačene pare.
   Slično bih rekao i za Motul X-Max 0W-40 koji je ipak za nijansu bolji izbor za ovaj motor.
   Oba ulje su preskupa za Punto, mada ostajem na stavu da ulje nikada to nije niti može biti (stvar je izbora i raspoloživih sredstava).
   Ako bi bolje od standardnog (10W-40) onda (naravno) 5W-40, ako vam ni to nije dovoljno idite na Mobil 1 0W-40 New Life.
   Pozdrav!

   P.S.
   Skoro je u kategoriji mitova ili bar polu-mitova koji bi u ovom slučaju glasio:
   Kupovinom što skupljeg i što boljeg ulja doprinosim svom motoru.
   Nije baš tako. Ulje mora biti prilagođeno istom.
   Eneos Sustina ili Racing 0W-50 se donekle približava idealu perfektnog ulja prvo svojom viskoznom gradacijom a potom i zaštitom motora pri dugotrajnoj forsiranoj vožnji u visokim obrtajima (Punto najveću snagu postiže već pri 5000 što je tek nešto više od modernih dizel motora i na nivou najvećeg obrtnog momenta kod mnogih japanskih benzinskih motora).
   Ipak, ovo ulje je pak potpuno van ravnoteže što se tiče normalnih uslova vožnje. Niti je za dizel motore, niti ima ACEA specifikacije (zbog prethodnog i ne može), ima mali TBN, pogotovu ako se uzme visok TAN (ovo nema veći značaj gde je ulje pogodno) itd.

   Избриши
 2. Postovanje, s paznjom pratim blog, a evo napokon imam potrebu i za konkretnim pitanjem.
  Imam Ford focus 1.4 2011. godiste. U servisu su sipali Repsol 5w30 do sada (uradjena dva servisa). Vrijeme je za treci, garancija je istekla, tako da ozbiljno razmisljam da napustim ovlastenog servisera prije svega zbog cijene servisa (120e).
  Koja je vasa preporuka, sta sipati?
  Hvala unaprijed.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Jasenko,
   Bilo koje ulje sa Ford WSS-M2C913-C odobrenjem.
   Ni 913-D neće biti previše, no nije ni neophodno (malo je takvih ulja i nije ih lako naći, nivo kvaliteta ima Kroon, Duranza LSP, na primer, od onih kojih ima na ovim prostorima).
   Obično upareno sa ACEA A5/B5-08.
   Nema mnogo razlike kod ovih ulja (mada postoje) jer su prilično usmerena samim zahtevom standarda.
   Sigurno možete uštedeti bez ovlašćenog servisa za zamenu ulja ali bi za druge uslugem moglo biti kontraproduktivno.
   Od Motul 913C specific do ekonomičnog rešenja kao što je Quartz 9000 Future NFC 5W-30.
   Shell je takođe dobro rešenje (Ultra AF).
   Ako je suzio izbor (sigurno jeste) Ford ga je bar olakšao (što jest' - jest').
   Postoje načini i za bolje ali onda je skuplje a i pomalo je diskutabilno pa neću da Vas zbunjujem nekim radikalnijim razmišljanjima i mogućnostima koje proizilaze iz toga.
   913C ulje se jednostavno mora napraviti "od nule" (from scratch) jer odobrenje ima malo specifičnije zahteve koje tek noviji ACEA standardi ispunjavaju (verzije 2008. a naročito 2010.) pa je najbolje držati se saveta fabrike.
   Za normalno korišćenje automobila i više nego dovoljno.
   Pozdrav!

   Избриши
 3. Bravo na svim tekstovima o mitovima, kao kad sam bio klinac pa kupim "Politikni zabavnik" tako sam ih procitao, nemam komentara ni zamjerki samo pohvale i kao sto vidim neke teme si obradio detaljnije npr. Mit 7 dopuna 7.1 ili 7.2 :)
  Mislim da nisi nista propustio, sve je tu, cinjenice i zablude... ovo bi trebalo sazeti nekako u neki prirucnik tipa "FAQ" i onda na svaki mit ili zabludu ponuditi tacan odgovor.
  Hmm... Ovo nebi bilo lose da (ako) mozes zastitis autorskim pravima i prodas za neku servisnu knjizicu ili jednostavno naputak, tipa "Sam
  svoj mehanicar" .

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala, Dejane.
   Možda ti je ideja dobra (da podelim eventualnu zaradu sa humanitarnim donacijama) ali više je za neki drugi prostor-vreme.
   Sada je situacija kod nas, na veliku žalost, prilično loša, jedno pola ljudi je funkcionalno nepismeno, fakultetski obrazovani ljudi nisu pročitali više od dva bazara (sportska žurnala) i to u ne tako zanemarljivom procentu.
   Prodati neko pisanije u takvim okolnostima je "tricky business". Još nešto što propagira istinu. Pa istine se plaše kao Vorlok iz čuvene trilogije, svi od reda. Laž je osnova upravljanja masama, atoritet i "how high can you jump", više štapa malo manje šargarepe i eto to ti je to.
   Veliki odliv mladih i školovanih ... na žalost bez prestanka i bez nade da će se makar smanjiti u godinama koje slede, tj. sa malo nade ali AKO proces uopšte počne tek nakon više godina stiže tek stagnacija pa preokret ne može da se desi za manje od decenije od kada počne. Pitam se vredi li? (zapravo da, dok god ima nade, koja umire pretposlednja, polednje što umire je bol).
   Bar 90% ljudi više voli da živi u laži(ma) kojih su čak ponekad i poneki svesni (možda i većina njih), istina je nešto sa čime se ljudi teško suočavaju.
   Na kraju krajeva na engleskom ne bi mnogo dobro prošlo jer ima sličnih (malo manjeg obima) tekstova iz više (dobrih) izvora.
   Uostalom, moji pljuvači (nemam vremena za tekst "spitting image") će se već potruditi da dokažu da je belo crno i obratno.
   Na kraju krajeva: zakrivljenost nebeskog svoga je nešto što je pri određenim (čestim) vremenskim uslovima vidljivo okom!! (čak je katarka broda ili činjenica da se sa visine vidi dalje, previše softificirano za dokazivanje).
   Ipak, do pre manje od 500 godina su zbog očiglednog spaljivali na lomači.
   Pre manje nešto više od pola veka su spaljivane knjige ... sada bi to bilo uzalud, ionako tek par % svetske populacije uopšte koristi to "zastarelo" sredstvo saznanja.
   Ma treba li išta više reći ako više od 50% (novopečenih) vozača ne zna ni gde se ni kada kontroliše ulje ...

   Избриши
  2. svoda umesto svoga, i "Pre manje (od toga)" pri kraju teksta.
   Kucam brzo i na slepo, pri čemu jako malo grešaka pravim, ali kada posebno žurim i nisam potpuno koncentrisan, provuku se greške.
   Verovatno ih ima i u tekstovima ali ništa strašno. Teksove krajnje ozbiljno shvatam ali zbog nedostatka vremena retko kada pregledam ove greške. Dakle, tekstovi su nelektorisani (mada se jedan od čitalaca ponudio svoje usluge u tom smislu ali mi je bilo žao da neko gubi vreme sa tim bez mogućnosti da to platim).
   Bilo je i ponuda za prevod na engleski (izuzetno mi je bilo drago zbog toga) ali je čovek (nisam se ljutio i čak sam ga nagovorio da se ne premišlja) odustao zbog obima (to je bilo u vreme kada sam bio produktivniji) posla.
   Evo, potrudio sam se da bar legende budu dvojezične, uz solidan ali svakako ne i idealan prevod (čak bih i sam mogao bolje, ali ... zaista jedva stižem da posvetim blogu više od par sati nedeljno).

   Избриши
 4. Још једном сјајна серија текстова др Стево!
  Као што већ рекох са митовима и легендама се веома тешко борити. А с друге стране људи имају потребу за сигурношћу и то онда користе они који њима владају да им наметну догму по којој је добро само оно што је прописано и дозвољено. Чудо је религија и обожавање. Што су говорили комунисти "Опијум за масе".
  Велики поздрав и велика подршка за оно што радиш. Баш као Прометеј из чувене легенде :).

  ОдговориИзбриши
 5. Hvala za 157. registraciju.
  Novi (prijavljeni) član bloga je Boban. Dobrodošao!
  Na početku blogovanja sam se pomalo opterećivao brojem prijavljenih korisnika, čak sam jedno vreme (kasnije, posle čak blizu 2 godine ili tako nešto) smatrao da je osnovna kultura prijaviti se. No, vremenom sam shvatio da su ljudi zapravo samo lenji.
  Dakle, puna (meni omiljena) definicija čoveka sada glasi:
  "Čovek je biće na dve noge i nezahvalno a i lenjo".
  (i zloćkasto, što bi se reklo sa pomešanim dobrom i zlom gde obično prevagne ovo drugo ali nije uzalud boriti se za dobro, ma kako se ono shvatalo; nije baš za definiciju u jednoj rečenici).
  Prijava na blog jeste komplikovanija nego na twitter ili Face ali ne baš toliko da je problem prijaviti se.
  Međutim ako se uzme u obzir da ljudi kao što su:
  Leonard Susskind (makar bez ijednog twitt-a) i Geoff Marcy imaju tek 87 i 210 "sledbenika" (uključivši i moju malenkost) onda bih ja sa 157 pratioca na blogu morao da budem izuzetno zadovoljan (uostalom individualni blogovi, osim onih TOP 100 retko imaju više od 1000 pratioca od čega je dobar deo ličnih prijatelja, kod mene manje od 10%).

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pogotovu što ima malo slika! (ko još čita u današnje vreme ... mislim na ozbiljno čitanje ... nekih 2% po novijim istraživanjima)

   Избриши
  2. Ma nije problem u lenjosti vec tzv. tehnickoj nepismenosti, evo i ja licno, priznajem, ne mogu da skontam na koji nacin da pratim, dobijem obavjestenje kad nesto novo objavis, isao sam "easy way" link tj. registracija povezivanje Gnaloga sa blogom i vecinu meni interesantni tema bookmarkujem i onda po nekad posjetim ili nekom linkujem da procita. Ali nebitno, znam da vise od 150 ljudi prati i cita tvoj rad.
   Pozdrav

   Избриши
  3. I nedostatku vremena.
   Moram malo da angažujem programere (sadašnje a ne bivše, tj. moju malenkost) čitaoce da daju uputstvo za automatsko praćenje (ako ne funkcioniše kako si naveo, a ne znam zašto ne bi). Uzgred, možda je Google+ rešenje ali i tamo sam jako retko, osim kada me neko društvo cima za neke komentare gde čak budem i kontraš pa me sad manje cimaju.

   Избриши
  4. Hvala za 158. registraciju (ma ko bio, jer nisam baš siguran). Još malo pa stižem Marfija na Twitter-u ;-)

   Избриши
 6. Moj prijedlog da napravis neki link ili repost svi tema na FB u obliku grupe,zajednice ili kako vec i das ljudima da te prate,repostuju i sl. ipak je mreza veca i svako interesantno stivo ce neko proslijediti dalje ili lajkovati tako da automatski njegovi "prijatelji" to mogu da vide i procitaju...kazem ti, i sam se jako tesko snalazim u ovom obliku bloga mada dosta poznajem i pratim danasnje tehnologije ali eto, blog mi nikad nije bio interesantan niti sam imao zelju za neki pracenjem ili pisanjem dok npr. na FB imam pojedinaca i grupa koje pratim i citam njihove radove na FB tj. dio je na FB a link me vodi na njihov sajt ili blog do detaljnog teksta.

  ОдговориИзбриши
 7. Slab sam ti ja "fejsovac". Inače priznajem da bi povećao "popularnost". Ipak, za to je već kasno (verovatno).
  Veća čitanost mi sad nije od značaja jer ću sve manje vremena imati za blog. Da sam ranije uradio ... pitanje je da li bi imao koristi. Dakle, više čitalaca više pitanja, manje vremena. Ipak ja ovo ne radim za novac pa je i angažovanje na blogu bilo "prekomerno" (hobi bez zarade).
  Dobro, zarade je bilo posredno ("krvavo zarađeno") ali nije se isplatilo (sve u svemu). Nešto ljudi sam upoznao, neke i iz sveta maziva.
  Ljudi koji rade u ovoj profesiji su osuđeni da imaju malo prijatelja, priklješteni konkurencijom i nerealnim pritiskom za rastom (prodaje), rade stresan posao i jednostavno nisu loši ljudi ali im posao ne dozvoljava da to budu.
  Oni iz velikih firmi bi najradije da me nema a neki od njih su se (čak) pribojali za svoj položaj i "dobro plaćene penzije" (rad za solidnu, nadprosečnu platu bez želje da se prati profesija a kamoli nešto više od toga, da se "izgara" od posla; "izgaraju" samo trgovci a oni po prirodi posla moraju da budu lažovi (inače u Srbiji pa i okolini, ne bi prodali ni kutiju a kamoli kamion nedeljno ili deset šlepera "robe" mesečno ili koliko im je već "kvota").
  A "kvote" i jesu razlog haosa na siromašnom i malom tržištu Srbije (i okolnih) zemalja. Često se povuče par šlepera iz centrale radi ispunjenja bonusa pa onda idu akcije i totalni haos na tržištu.
  Manji i domaći se ponašaju kao "primadone" (kao da su Mejdžorsi) a Mejdžorsa i nema (pa to zatvara ciklus - "vrzino kolo"). Umesto da vode "gerilski rat" protivu objektivno jačih od sebe oni se zadovoljavaju sa nekim % malog tržišta.
  Jednom rečju ... "žalosna slika".
  Osim par kompanija koje zavređuju pažnju većina ne zaslužuje da se kupi proizvod kod njih. Ne zbog lošeg kvaliteta nego zato što centrale nekih kompanija misle da smo preključe sišli sa drveta (banane).
  Lično sam sve više na stavu da je bolje kupovati ulja u susednim državama EU, naročito na pumpama. Ionako jednom godišnje menjate ulje ... makar na odmor većina nas ode na more ili bar toliko puta u (bliže) inostranstvo.
  Jednostavno, nisam ulični zabavljač (skoro da sam postao) ili kafanska pevaljka, da bi mi 10x veći broj fanova posebno značio.
  Namerno sam naveo dva imena iz sveta nauke kojima ni Discovery, N.G. i još par satelitskih (kablovskih) kanala i opšta svetska slava ne donose veliki broj "članova" niti im se radovi (van akademske zajednice, pa ni u njoj ako ćemo pravo) ne čitaju kao besceleri. Kada odete dalje od grebanja po površini, sve više sebi stvarate neprijatelje (zavidne mediokritete) i sve više talasate "mrtvo more" (ustaljene odnose i čekanje penzije uz lagodan život).
  Znam i cenim MOĆ FB-a i Twitter-a ali mislim da je jasno zašto mi to (u životu) ne treba.
  Uglavnom sam rekao dobar deo (iako manji) onog što sam želeo da podelim sa drugima, a sad dolivam po potrebi.

  ОдговориИзбриши
 8. I tako traje vjecna borba, David protiv Golijata... ne posustaj.
  Mislim da sam negdje procitao ili nacuo da ces uskoro raditi novu "analizu ulja" koja se prodaju na nasem trzistu, radujem se tome, stara je postala kao jedna vrsta "uljne biblije", da je knjiga vec bi se debelo izlizala.

  ОдговориИзбриши
 9. Ma kakva predaja, kakvi bakrači!
  Malo će samo potrajati ... dok se dokopam dobre kloce za praćku. "Trešenje iz gaća" ... uskoro!!
  Analize ulja je radio jedan dobavljač, u firmi jednog mog prijatelja a prvo su ih uradili ofrlje pa su pritegnuti da daju sve od sebe ... Bolje (detaljnije) od BlackStone lab analiza!
  Na CBC-u, verovatno (ako se dobije odobrenje) a ovde samo link.
  Sreća da je net-a ... zaista bi mnogi od nas (ja prvi) već izlizao knjigu ...
  Hvala i pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 10. Postovanje g. Stevo.Potrebna mi je mala pomoc oko izbora adekvatnog ulja za moje vozilo.U pitanju je BMW 123d,2008. god.,135.000 km.Izbor sam suzio na dva kandidata,ali i na dve gradacije.Naime,dosad je u vozilo(ovlasceni servis) sipano iskljucivo BMW ulje(rebrendirani Castrol,) ako se ne varam,i to u gradaciji 5W-30.
  Godinama unazad koristio sam iskljucivo Motul ulja,a sada se dvoumim izmedju Eneos Sustina i naravno Motul(Specific LL-04) ulja.Na Motul-ovoj pretrazi po modelu kao najbolje mi je preporuceno 5W-40 Specific LL-04.
  E sad,koje ulje bi po vama bilo najbolji izbor za ovaj motor,Eneos Sustina ili Motul?I da li se zadrzati na postojecoj viskoznosti 5W-30,ili preci na 5w-40?Napominjem da nemam mnogo gradske voznje,max. 10%.
  Zahvaljujem unapred!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hmmm ...
   Prvo, Sustina nije za dizele (tek "pod razno") jer je to prvenstveno ulje za benzinske motore (neverovatno, zar ne?).
   Ako je vaš BMW od septembra 2008. pa nadalje, onda je lako, BMW Specific LL-04, 5W-40 i kraj.
   Pogotovu zbog malo gradske vožje. Menjajte ulje po servisnom indikatoru (ili još bolje malo ranije, na 20.000km ili maksimalno 25.000km) i to je to.
   Ako je sa početka godina (zaključno) sa avgustom onda ste (smo) na "tankom ledu".
   Ovde je preporuka potpuno drugačija. Iako se radi o istom motoru N47S očigledno da je posle nepune godine BMW izvršio neku manju modifikaciju zbog čega je "promenio ploču". Kako god, uvek slušaj proizvođača, pa se posle pravi pametan je jedan od boljih saveta (i sam ga poštujem).
   Dakle, 5W-50 ili 10W-60 ulja sa BMW specifikacijama je ono što vam treba a toga u slobodnoj prodaji - nema. Tzv. BMW high power ulja su servisna i uglavnom se tamo i kupuju (uz zamenu). Nije pošteno ali od poštenja se ne živi a BMW je brzo stvari vratio u normalu pa su samo kupci prve (prvih) serije u problemu (skuplje održavanje i van servisnog roka).
   Dakle, BMW Part No. PN 83 12 0 029 683 je ono što vam treba (šta god to bilo).
   Od ulja u slobodnoj prodaji dolaze u obzir Castrol EDGE 10W-60 i Mobil 1 Extended Life 10W-60 (ovaj poslednji posle 200k km).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. I u drugom slučaju, menjajte na dve godine ili 25000km pa šta prvo bude ispunjeno.

   Избриши
  3. Da,sa zakasnjenjem sam i ja primetio da je Sustina iskljucivo za benzince,tako da otpada.Prethodna serija Eneos ulja je mogla i za dizele,mada generalno sva Eneos ulja su vise orijentisana za benzinske motore.
   Vozilo je napustilo fabriku 10.04.2008.,dakle proizvedeno pre septembra 2008.Zaista mi je neverovatno da ovlasceni BMW servis napravi takav propust i od 2010.g. od kad je vozilo uvezeno u Srbiju sipa iskljucivo BMW 5W-30 ulje(ili mozda ipak i nije neverovatno,i cudnije stvari su se desavale kod nas,ali u najmanju ruku neozbiljno!).Po vasem misljenju,da li je ta greska u viskozitetu sipanog ulja mogla nepovoljno da utice na stanje motora?I da li biste mogli da mi preporucite generalnog zastupnika za Castrol ulja,jer znam da je to najvise falsifikovan brend,tako da nemam poverenja da ga kupujem u maloprodaji?!

   Избриши
  4. Prilično neozbiljno od ovlašćenog servisa.
   Teško je reći da li je bilo negativnih posledica (očigledno je da nisu velike) ali činjenica da posle male varijacije isti motor dobija preporuku 5W-30/40 može da unese malo spokoja.
   U svakom slučaju ako je ulje bilo sa HTHS većim od 3,5 (a sva ulja sa BMW odobrenjem imaju) nije sigurno moglo da dođe do oštećenja.
   U normalnoj vožnji veovatno nije ni moglo da se išta desi ali je 5W-50 (kao minimum) sigurno bilo bolje i imalo bi veću "marginu sigurnosti" što bi kod teških uslova rada motora verovatno bilo mnogo sigurnije.
   Sad, šta je tu je.
   Što se Castrol-a tiče:
   CASTROL SERBIA
   NAME: SEC LUBES
   CASTROL SOUTH EUROPE DISTRIBUTION
   AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF CASTROL
   Address:
   Djorda Stanojevica, 14.
   11070 Novi Beograd
   Srbija
   Phone/Fax: + 381 11 2283 015
   + 381 11 2283 018

   Избриши
 11. Hvala na pruzenim informacijama g. Stevo.
  Zanimljivo da je BMW nakon 09.2008. kao preporuku dao 0W/5W-30/40,ulja ciji je viskozitet na 40oC/100oC skoro duplo manji od 10W-60.Ne znam nijedan drugi motor bilo kog proizvodjaca da je imao tako drasticnu promenu u fabrickoj preporuci.Takodje,koliko vidim Castrol Edge 10W-60 nema LL-04 standard(vozilo ima DPF,a % sulfated ash iznosi 1.3% za to ulje),dok u BMW servisnoj knj. pise koristiti iskljucivo ulja sa LL-04 standardom,medjutim nigne ne stoji kog viskoziteta.Previse konfuzno u ovom konkretnom slucaju.Ipak cu se drzati vaseg saveta i zvanicne BMW preporuke koliko god bilo zbunjujuce.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Zaista ste u pravu. 10W-60 nije ni predviđeno (ni u snu) za BMW LL-04 preporuku ali je tako.
   Ovako drastična promena unutar godinu dana je nešto izuzetno (otprilike duplo više tj. manje). Ipak, to ne moraju biti posebno velike prepravke na motoru. Uži uljni kanali, ventilacija motora ili nešto slično pa makar i sa malim modifikacijama vodi ka jednoj viskoznoj gradaciji manje; ovo jeste više od toga a o čemu se radi ne znam i ne bih se mešao.
   Samo sledim šta fabrika kaže (posle sam pregledao nekoliko "oil-finder"-a i svi od reda daju rezultat "specijalno ulje" ili upućuje na viskoznost ili servisni broj BMW-a.

   Избриши
 12. Pretpostavljam da je potrosnja 10W-60 ulja sigurno dosta manja od potrosnje 5W-30 ulja(mada auto i ovako ne trosi ulje,svega par dcl od zamene do zamene),pa stoga ne postoji opasnost za DPF filter(1.3% sulfated ash,naspram 0.8% za LL-04),te se stoga BMW odlucio za ovu gradaciju.Samo moja pretpostavka.Sigurno je da njihovi strucnjaci i inzenjeri imaju svoje razloge,i daleko bolje poznaju materiju od mene.
  P.S.:Kad bi u ovoj nasoj zemlji ostatak populacije,savesno i predano radio svoj posao,kao vi vas,ni svedski zivotni standard nam ne bi bio nedostizan!

  ОдговориИзбриши
 13. Poštovanje g. Stevo,pročitao sam dosta vaših tekstova o uljima i mislim da znalački prezentujete materiju.Imam jedno pitanje,imam opel korsu b 1.0 12V 98. i probao sam više vrsta ulja u njoj od GM-a 10w-40 polusintetika pa do full sintetike Lukoilove 5w-40 i na kraju sipao Lukoilovu polusintetiku 5w-40 sa dodatkom "ceratec" aditiva,e sad potrošnje ulja zasad nema,lanac se ne čuje ali mi se čini da na višim obrtajima(preko 3500) ima veće zagrevanje rashladne tečnosti što dosad nije u toj meri bilo(termostat radi).Pitanje je dali je to zbog ulja ili zbog aditiva?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Vaš motor je prilično "trpeljiv" prema raznim viskozitetima ulja. U principu niste ništa pogrešili.
   Uobičajeno se koriste 10W-40 ulja ali mogu se koristiti i 5W-40 (0W-40) za novije mašine i 5W-30 a sada je situacija "zrela" za 5W-50 ili 10W-50/60 (možda). 15W-40/50 (uz posedovanje garaže) je takođe vrlo dobro (ili u kombinaciji sa 10W-50/60).
   No da se vratimo na Vaše pitanje.
   Pretpostavljam da je pojava u odnosu na 10W-40 ulje. Ne bi trebalo da je do ulja (naročito ako nije špic leta) ili bar ne bi trebalo da je primetno.
   Isto i za Ceratec. E sad, da li je došlo do sinergije u negativnom smislu (zajedno su jači) ... teško je reći. Teorijski ima neke (ali vrlo male) logike.
   Pre će biti od Ceratec-a (uopšte je mana čvrstih aditiva slabije odvođenje toplote ali to je manje-više akademski). Što se ulja tiče, čak je pre obratno (bolje hlađenje "ređim" uljem) ali pošto je star motor možda zbog više polimera (PS ulje) može da bude i obratno (ali još manje od prethodnog).
   Ne mislim da je od velikog značaja, ionako bi trebalo dugo da vozite u tim obrtajima da bi imali problem. Možda malo više paljenja ventilatora leti i to je to. Da bi od Ceratec-a imali vajde treba sa njim preći par hiljada km. Ako vam vrlo smeta to podizanje temperature (ako uopšte) pred leto (kraj maja, početak juna) promenite ulje. U svakom slučaju pri većim brzinama ne bi trebalo da bude problema (eventualno, forsiranje većih uzbrdica).
   Ako se osim u gradu ne pali ventilator (zaista bi bila katastrofa) nema potrebe za ranijim menjanjem ali ako se pak pali i na ispod 20°C u gradu, nema druge menjte nešto ranije. U svakom slučaju nije za paniku. Retko da se desi ali je očigledno da bi posle ovoga mogli da se vratite na 10W-50/60 ili 15W-40/50. Motor je star 15 godina ... malo veća viskoznost bi mu dobro došla. Ceratec je prilično nenamenski iskorišćen (već su zazori toliki da od njega slaba vajda) ali šta je tu je. Ako nema koristi neće biti ni (neke) štete.
   Ovo se zaista retko dešava i u meri da nije primetno. Nije da vam ne verujem (ne bi sve ni pisao) pa baš zato što vam verujem, dao sam i savet. Ako ste skoro promenili ulje, malo će vas skuplje koštati ali nemojte dočekati špic leta ako vam se već sada pali ventilator. Sa druge strane motor nije ugrožen (rekli ste da termostat radi) jer temperatura neće biti previsoka dokle god je ispravan ventilator.
   Koncentracija Ceratec-a je ipak dovoljno niska da ne utiče preterano na prenos toplote (inače mora da utiče negativno, makar malo).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Ili kraće:
   Malo jedno, malo drugo, više aditiv.
   Kvantifikacija teorijskim objašnjenjem nedovoljna.
   Verovatno je (malo) složeniji mehanizam.
   Teorijski na akademskom nivou u praksi primetno ali ne i kritično (daleko od toga).
   Nije (posebno) opasno, pratiti i eventualno ranije zameniti ulje (Ceratec). Dugotrajno dejstvo istog nema takav uticaj (čak blago suprotan).
   Preporučujem 10W-40 posle ovoga (Mobil Super 2000, npr., u smislu kvalitetno ali ne mora biti i preskupo). A kasnije, kako sam već gore naveo (malo viskoznija ulja, po izboru).
   Sve je opciono, može se 10W-40 i preskočiti (nije obavezno), više je zbog toga da se dobije "stanje stvari" (korišćeno pre toga, i prilično je default za taj motor ... sada već pre 5/10W-50 kao celugodišnje).
   Posebno mi se 5W-50 (ali ne Elf nego API SL ili više) čini idealnim.
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Hvala vam gos. Stevo na savetima,još ću malo sačekati da vidim kako će reagovati na visoke dnevne temperature.Inače po servisnoj knjižici sipana su prvo 15W-40 ulja a kasnije 10W-40,a ja sam experimentisao sa ful sintetikom 5W-40 zbog čišćenja motora(bio je jako prljav,a nisam našao ulje za ispiranje motora) i sa tom gradacijom ulja mi se ne čuje španer prvih par sekundi nakon paljenja motora,tako da ću vas svakako poslušati i posle preći na 5W-50 tokom cele godine...
   ...Pozdrav i svako dobro....

   Избриши
  4. Hvala.
   Inače, prednost 5W-xx ulja nad 10w-xx i naročito 15W-xx možete videti na kratkom videu (sredina stranice):
   http://www.liqui-moly.com/liquimoly/web.nsf/id/pa_en_domb8bakrw.html
   Pozdrav!

   Избриши
 14. Анониман30. март 2015. 10:54

  Poštovani g.Stevo! Da li u Alfu JTD 85kW 2004g.p. mogu sipati Aral High Tronic 5w40 i kakvo je to inace ulje?Da li je kao selenia wr buduci da je jeftinije?I na njemu je Fiat S2,aa ne Fiat N2 kao što je u Selenije,u cemu je razlika?Ovako djeluje da zadovoljava puno ovih standarda sto sam citao na vasoj stranici...Osjetno je jeftinije mi od WR-a! Veliki pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Aral je o.k. (verovatno je isto ulje kao i Castrol Magnatec, da sam na njihovom mestu ja bi isto pakovao, pa pretpostavljam da i oni to rade).
   To je (čak, kako se uzme - doduše) u principu (bar) bolje ulje od selenia WR. Jeste da je Mid SAPS ali je više nego o.k. (nije to baš u 100% slučajeva, da MID SAPS u potpunosti menja FUll SAPS, ali ovde jeste, a to je vama bitno).
   Fiat S2 je (da uprostim, nije baš direktno tako) viši standard od N2 i uglavnom je "nadskup" (mada ne u potpunosti).
   Pozdrav!

   Избриши
 15. Postovani, nasao sam ovaj Aral 5w40!Da li je uredu cijena od 28e za 4 litra ulja?Pise Made in Germany ako vjerovati tome? Srdacan Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   7€ za litar je očekivana cena. Trebalo bi da je o.k.
   Samo ulje je visokog kvaliteta. (ako je Aral onda bi zaista trebalo da je Made in Germany ... doduše ništa ne treba uzimati bezrezervno). Zagledajte malo kako Vam izgleda u detaljima padaju i bolji falsifikatori ... ako su 99% kopirali onda su dovoljno pametni da sipaju nebrendirano ulje sličnog kvaliteta (istih bar specifikacija)). To bi trebalo da je malo utešno u toj priči.
   Pozdrav!

   Избриши
 16. Hvala Na odgovooru!Vidjecemo sada kako se alfa ponasa sa njim i kakva je potrosnja istog?!Veliki pozdrav

  ОдговориИзбриши
 17. Cenjeni, g. Stevo! Da li je kvalitetom Optima Magnum 5w40 rame uz rame sa Totalom,Castrol,Aral,Elf, Shell... buduci da su cene u toj gradaciji iste? Onda bih nju izabrao samo zbog sigurne originalnosti, a vidim da Vi pohvalno govorite o Optimi...Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Najiskrenije, ne znam šta se trenutno događa, ali verujem da je kao i pre dve-tri godine (kada sam imao direktnije informacije) a to je da je Magnum bilo u potpunosti u rangu navedenih ulja, možda malo sličnije nekim Elf uljima (jer je bilo API SL a ne SM ili SN; doduše nova verzija bi trebalo da je SM ... u svakom slučaju malo je manje "moderno" ulje ali ako su zahtevi do nivoa navedenih na ambalaži, nema problema, ništa lošije nije).
   Pozdrav!

   Избриши
 18. A3/B4 znaci da je standard iz 20040g, zar ne? Potpuno iste uslove zadovoljava Magnum kao i Selenia WR znaci da su to potpuno ista ulja? KOliko se može vjerovati standardima,da li je ta ulja stvarno neko kontrolisao kad su dobila ove standarde ili to kod nas moze i preko ruke? Imate li za Optimu tu info? Hvala Vam puno.Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A3/B4 obično znači A3/B4 (iz 2004.) inače bi bio posebno obeležen godinom (A3/B4-08 npr.).
   Ne znači da su potpuno ista ulja. Otprilike znači da su ista klasa i da imaju veoma slične aditive (paket aditiva). Razlika je najčešće u korišćenim baznim uljima i dodatnim standardima (odobrenjima).
   Tu su ulja (opet) jako slična. Kod Selenia ulja je od značaja da ispunjavaju i Fiat standarde ali to za N2 nije od većeg značaja.
   Osnova im je (zaista) slična i baziraju se na HC baznim uljima. Nema tu veće razlike. Čak bih prednost dao Magnum-u. Ono što je nekad bilo od značaja a to je veći bazni broj WR ulja ali uz ED (od "Euro 4") nije od značaja (ne kao pre ako uopšte).
   Baš "preko ruke" ne ide, ali se API i ACEA obično samo navode (duga je priča zašto i kako, mislim da sam negde to i na blogu pisao).
   Zato je korisnije gledati zvanična odobrenja koja se obnavljaju na 2-3 god. i kontrolišu se (ne dobija se jednom pa "doviđenja").
   E sad, da li imaju sva ... MB 229.3 WR ima Magnum nema, VW 502.00/505.00 Magnum ima, za Seleniu ne znam ... itd.
   Osim najvećih proizvođača, manji biraju koja će odobrenja da pribave jer to košta. Modriča se odlučila pre svega da dobavi VW odobrenja za sva svoja ulja a druge (MB) samo za neka. Selenia nije imala sva ali bi sad to mogao biti slučaj (od kad su pod Petronas-om koji o ovome dosta vodi računa).
   NIS(otec) takođe birucka (nema sva odobrenja) kao i FAM ali je FAM ispred oba po tom pitanju.
   Npr. Premium 5W-40 ima i VW (502.00/505.00/505.01) i MB (229.51 uključuje i 229.31).
   To Vam je takođe dobar izbor po niskoj ceni a kvalitet kao kod svetskih giganata iz industrije koje ste naveli.
   Selenia ulja su dobra ali WR (konkretno) nije ništa posebno (u odnosu na pominjana).
   Pozdrav!

   Избриши
 19. Servisi sipaju WR zbog ugovora kao i specifičnih Fiat standarda (koje navode samo još Mobil i Shell) ali (zaista) u ovom slučaju nije od veće važnosti.
  Odobrenja strože treba gledati kod BMW-a, (Renault-a, PSA grupe kako koje), MB-a i VW-a.
  Naročito cenim MB i VW odobrenja, koja su najdetaljnije propisana i ispituje se najviše paremetra. Kod VW 504/507 se radi čak i test habanja u realnom vremenu praćenjem smanjenja dimenzija delova motora preko radionukleida (na nivou mikrometra).

  ОдговориИзбриши