Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

среда, 07. октобар 2009.

Jubilej

1500 ljudi, 2700 poseta i blizu 6000 pregledanih strana od čega oko 80% u drugoj polovini (poslednjih 3 meseca) iz 38 zemalja sveta sa svih kontinenata. Ukupno (sa ovim) 45 tekstova, većina višestraničnih.
To je bilans šetomesečnog trajanja ovog sajta (bloga).
Možda i nije impozantno, no autoru drago i preko očekivanja.

Znam, znam, sinko ... brojke ne lažu, prvi post je objavljen 6.aprila ali za početak računam 7. april ove godine jer su prve posete (makar naručene) bile dan posle objavljivanja prvog teksta a čitaoci su ono što čini ovaj blog smislenim inače bi bilo za ispovedaonicu ili čiku u belom manitlu.

Velika zahvalnost svima koji su posetili blog, još veća onima koji su bilo šta pročitali, naučili, a najviše stalnim čitaocima pogotovu prijavljenim kao čitaoci, kojih još uvek ima „na prste dve ruke“. Nemate razloga za uzdržavanje jer ako se prijavite kao čitalac ni mail adresa nije dostupna a možete je ionako otvoriti samo za specijalnu priliku da se prijavite kao čitalac.
Ipak to je ponajmanje bitno. Relativno malo komentara je možda i zbog straha da se ne pokaže neznanje no oni koji su se javljali mejlovima su sve samo ne neznanci. Čak sam nekima od njih priznao da znaju i više makar i u ograničenoj temi. Nema glupih pitanja i nema izuzetno pametnih odgovora, ko će od koga naučiti, i ko će suvislošću pitanja (kao neki od čitalaca) nadahnuti i inspirisati autora za nauči više nikada se ne zna. Uglavnom neki od vas su me gurali da idem dalje i zagrebem i manje mi poznate stvrari iz ove oblasti. Niko (ali niko) ne može znati sve, niti uvek biti u pravu.
Dao sam sve od sebe da ono što znam prenesem. Mnogi su zamerili da nisam previše jasan i to mi je poznato; pokušaću da to smanjim na najmanju moguću meru. Svi tekstovi su pisani odgovorno i ozbiljno. Nije ni sve napisano 100% tačno niti se time zanosim, ali smatram da je veći deo bliži istini nego laži. Sve i da nije tako učinjeno je isključivo iz (autorovog) neznanja.
Vi ste najvažniji, nema mudrosti koja ima značaj ukoliko nikome ne znači i niko je ne čita i ne razmišlja o njoj, naročito kritički.
Tekstovi su otvoreni, i za kritike i za pohvale.
Izvolite!!

Translation on English (not very good but it can pass)

1500 people, 2700 visits and nearly 6000 pageviews of which about 80% in the second half (the last 3 months) from 38 countries from all continents of the world. Total (with this) 45 texts, mostly on several pages.
It is a 6 months balance of this site (blog).Maybe not impressive, but on the author’s gladness and over his expectations.

I know, son ... Numbers do not lie, the first post was published on 6th April but to start counting 7th April this year as the first visit (if ordered) was the first day after the publication of text and readers are what makes this blog or would be meaningful for confessional or for the man in white coat.

Big thanks to everyone who visited the blog, even more those which were read, learn, and certainly the most constant readers logged on as readers, which still has the number as "the fingers of two hands." You have no reason to be afraid if you sign up as a reader because your email address is not available and you can already open for this special occasion to sign up as a reader.
But it is least important. Relatively few comments may be because of fear that they do not show ignorance but those who write the mails are anything but nescient. I even recognized some of them to know even more even for limited area. There are no stupid questions and not very smart answer, who will learn from whom, and who will with clever questions (as some readers) inspire the author to learn more you never know. Basically some of you are pushing me to go further and go deeper in the fields I know less. No one (but no one) can know everything, or always be right.I gave my best to transfer what I know. Many have criticized that I am not too clear and I know; I’ll do my best to reduce to the minimum extent. All articles are written responsibly and seriously. It's not all written 100% accurate, nor I expect that, but I think that the greater part closer to the truth than lies. All that is done is not so exclusively from (author's) ignorance.
You are the most important, there is no wisdom that has significance if it doesn’t mean something to someone, or no one read it and not thinking about it, especially critical.
Texts are open for criticism and praise.
Welcome!

Нема коментара:

Постави коментар