Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

субота, 08. децембар 2012.

Ulje, mast, loj, čvarci ... , Oil, fat (grease), tallow, pork rinds ...


Sve (iz naslova) zavisi od temperature (i vrste ulja).

TAČKA STINJAVANJA (POUR POINT)

Sama po sebi nije odlučujući faktor. Za ponašanje na niskim temperaturama bitna je kriva zavisnosti viskoznost u odnosu na temperaturu (pa sve do ove temperature).
Ulja (naravno) nemaju tačku smrzavanja jer ne prave kristale pa se zato upotrebljava gore naveden termin. Glass Transition Temperature, Tg je posebna tema i više je akademska tema nego za raspravu o mazivima u automobilskoj industriji.

Praktičnu vrednost pre svega ima viskoznost po SAE J300 gde se definiše ponašanje na niskim temperaturama. Samo W gradacije imaju specifikacije koje moraju ispuniti tako da SAE 30 ulje može da ima više od 10 hiljada Pa×s i na +1°C (obično nije tako). Takođe čak ni SAE 20 ulje ne mora da ispuni nijedan zahtev W ulja pa ako hoćete ponašanje iz tabele (J300) po „dvadesitici“ onda vam treba SAE 20W-20 ulje. Itd.

Imate na netu tih tabela koliko hoćete a suština je u tome da 0W ulja moraju da budu „pumpabilna“ do –40°C, 5W do  –35°C pa u koracima od po 5 cel. stepeni do 25W gde je to –10°C.
Ovo znači teorijsku mogućnost pokretanja motora ali je pri tim temperaturama ulje već polu-čvrsto.
Nešto kao mekše mazive masti (NGLI 1 grubo rečeno) na sobnoj temperaturi.
To motoru sigurno neće prijati i neće ostati bez posledica ali ga je još moguće startovati.
Preporuka je da se bez ekstremne potrebe motor ne pokreće na granici pumpabilnosti već bar 5 cel. višim temperaturama, što znači da je za 10W (10W-xx ) minimum (ili maksimum, kako se gleda) –25°C.
Ovo je takođe definisano u standardu (SAE J300).
I na kraju, treba dodati bar još 5 stepeni da bi viskoznost bila ispod 3500 Pa×s što je tek mera da ne samo što neće biti oštećenja motora nego ni većeg habanja pri pokretanju motora (sve ovo veoma uslovno, jer je ovo prosečna gustina prirodnog meda na sobnoj temperaturi).

Od čega zavisi ponašanje na niskim temperaturama motornih (pre svega) i uopšte mazivih ulja?
Od viskoznosti baznih ulja koje sačinjavaju konačni proizvod ali pre svega od vrste baznih štokova koji sačinjavaju 75-85% motornog ili više procenata menjačkog ulja. Naravno najprostije je kod monogradnih ulja gde je tačka stinjavanja ali i uopšte viskoznost na temperaturama iznad nje skoro direktno proporcionalna SAE viskoznošću ulja. Kod multigradnih je malo komplikovanije.

Upravo je ponašanje na niskim temperaturama jedan od glavnih razloga (drugi je, logično, to što je tako lakše i jeftinije) što su SAE xW-40 ili xxW-40 ulja zapravo SAE 20 bez dodatka aditiva za povećanje indeksa viskoznosti (polimera). Da nije tako teško bi se postiglo čak i 15W-40 a kamoli 10W-xx.
Ipak i pored baznih ulja nižeg viskoziteta (najviše 4 i 6mm2/s na 100°C) još uvek je tačka stinjavanja mineralnih ali i HC ulja tek oko –15°C (±5°). Da bi se obezbedile 10-tak stepeni niže temperature stinjavanja i ispunjenje 5W, 10W i 15W specifikacija u ulje se dodaju aditivi za sniženje tačke stinjavanja koji se dodaju u koncentraciji 0,1-0,5%.
Mineralna bazna ulja (I bazna grupa) obično nemaju vrednost TS manje od -15°C.
Na žalost nije bolje ni sa II baznog grupom (HC) jer ova bazna ulja obično imaju (za istu viskoznost) identične vrednosti ili tek stepen-dva niže. Tu je i II+ grupa koja dostiže -18°C (0°F) a tu su ČAK i ulja koja pripadaju III baznoj grupi. Neka SHC (III b.g.) manje viskoznosti, višeg kvaliteta ili III+ bazna grupa imaju vrednost TS ispod –20°C ali ne mnogo ispod što ih čini pogodnim tek za 5W-xx ulja i za tačke stinjavanja do –36°C ili eventualno –39°C (uglavnom između -35 i –40°C).
Čak i bez aditiva bazna ulja grupe IV (PAO) i V (kod motornih ulja pre svega estri; naftenska ulja imaju dobro ponašanje na niskim temperaturama ali izuzetno nizak indeks viskoznosti pa se dodaju tek u malom procentu u PAO kao rastvarači, uglavnom, a i zbog termo-oksidativne stabilnosti).
PAO ulja su zaista za ove namene nezamenjiva i bar u izvesnom procentu obavezna kod 0W-xx ulja.
Sama bazna ulja PAO imaju TS ispod -50°C (čak i ona veće viskoznosti) a „četvorke“ i „šestice“ imaju i do –70°C što ih čini idealnim za 0W-xx ulja gde ne trebaju ni aditivi za sniženje tačke stinjavanja.

Estri su slični PAO uz tek neznatno lošije ponašanje na niskim temperaturama (kako za koju gradaciju) sa TS između –35°C i –60°C.

Praktični aspekti.
Za do –15°C sasvim su dovoljna 15W-40 ulja (ili 15W-50).
Za do ... -22°C: 10W-xx
I do -30°C: 5W-xx
Ispod (definitivno): 0W-xx
Naravno podrazumeva se da su navedene temperature minimalne i u trajanju od par dana u godini inače sve temperature povećati za nekoliko stepeni.

Pri umereno niskim temperaturama (0 do –20°C) se 0W-40 i 5W-30 ulja veoma slično ponašaju tako da je prelaz na 0W-40 zbog niže tačke stinjavanja u praksi (u umereno kontinentalnim uslovima klime) obično neproduktivan. Tek na –25°C i nižim temperaturama 0W dolazi do izražaja.
Slično je i za par: 10W-40 u odnosu na 5W-50 mada se ovo drugo ponaša sličnije 10W-30.
Za Evropu (osim Skandinavije i Rusije) je 5W-30 sve što vam treba mada ostaje činjenica da će 0W-30 zimi, pogotovu u gradskoj vožnji, uštedeti gorivo u odnosu na 5W-30 i za nijansu bolje sačuvati motor.
Naravno samo gde je to moguće.

I na kraju: sve je to lepo, ali zašto se ne propisuje TS kao kriterijum za korišćeno ulje?
I kao dopuna: kako proceniti kako će se TS kretati posle više radnih sati upotrebe ulja?

Ovo jeste značajno. I jeste razlog zbog koga je dobro ulje menjati pred zimu, naročito kod dizelaša i naročito ukoliko se ide bez značajnije rezerve po ovom pitanju, na primer 10W-40 a naročito 15W-40.
Kod dizelaša čak ni fuel dilution (razređenje gorivom) neće mnogo pomoći, a zbog čađi se ulja obično „zgušnjavaju“ te se treba očekivati da se TS poveća za koji stepen. Zato je 10W-40 skoro minimum (ako ulje nije novo) a ako se može koristiti 5W-40 ne oklevajte.
Sa 10W-40 ste negde „usklađeni“ sa ED-om a uz 5W-40 malo (1-2%) kerozina ili neki bolji aditiv (upola od koncentracije za D2) je nešto što će vam zatrebati (ali o tome već postoje čak dva teksta iz februara 2012.) pa da ne dužim o tome.
Kod benzinskih motora se može desiti da se TS i snizi za koji stepen ali obično ostaje slično novom osim ako nije blizu zamene kada i ovde neki stepen više može učiniti 15W-xx ulja skoro neupotrebljivim na velikom mrazu.
Zaista se obično ne radi određivanje TS kod korišćenih ujla a trebalo bi. Otprilike bi povećanje za 5°C moralo biti diskvalifikujuće ako ništa drugo zbog prelaza u višu W SAE kategoriju.
Koliko je ulje otporno na povećanje TS može se indirektno proceniti na osnovu nekoliko testova na novom ulju ali sve to nije za tekst koji se obraća običnim korisnicima a i zaključci nisu mnogo promenjivi (više su kod industrijskih ulja sa manje aditiva, tj. sa 95-98% baznog ulja u sebi).

Motori starijih konstrukcija ili sa puno km u sebi su za neki stepen „tolerantniji“ na niske temperature (veći zazori) ali se na to ne treba mnogo osloniti. Uostalom već je sadržano u „factory default“ vrednostima: 5W-30/40 nasuprot 10/15W-40.

20W ulja imaju TS od -18 ili -21, 15W -24 ili -27, 10W -30 ili -33, 5W -36 ili -39 a 0W od -42 do -51 (obično -45 ili -48°C) pa i nešto niže (i do -57°C).

Kod menjačkih ulja je situacija (ukratko):
Monogradno SAE 90 obično nije za ispod -10°C ili -15, 85W-90 tek do -20°C, 80W-90 ima tačku stinjavanja od oko -27°C, 80W nekih -33 a 75W-80/90 obično oko -40 ali i do -60°C što je dokaz da imaju veliki udeo PAO baznog ulja (ako je TS ispod -50).
Kod menjača je doduše upotrebljivost bliža tački stinjavanja (svega par stepeni do nje) što ovim daje malu prednost i omogućava da 80W-90 budu upotrebljiva u većem delu Evrope.
Kod diferencijala, osovina i drugih sklopova (manje „plemenitih“ od menjača) čak i „stegnuto“ ulje ima svoju funkciju a tečljivost posle par km nije toliko kritična kao kod motora.

Da ponovim:
Zimi je potrebno više desetina km da bi ulje postiglo radnu temperaturu (ili bar veću od 60°C).
Ovo zapravo znači da u gradskim uslovima sa 5W-30 uljem vi imate „radno“ ulje koje je nešto kao 10W-60 ili čak i više.

Hidraulični fluidi za kočione sisteme su do -30 veoma „tečni“ a upotrebljivi su skoro do -40°C (tu su DOT 4 a naročito DOT 5.1 u prednosti u odnosu na DOT 3).

Sve u svemu: sa 5W-30 i 75W-90 i 50% antifrizom ste do -30°C spremni (ako imate benzinski motor) a za sve ispod morate da izvršite posebne pripreme.
Ovde da podsetim šta se u Poljskoj desilo sa 75W-90 (na nekih -33°C) jednom od članova CBC-a:
Ulje je bilo toliko gusto da je onemogućavalo promenu prenosa. Ako vam se tako nešto desi (sa npr. 80W-90) nekako ubacite u prvi stepen prenosa pa vozite sa njim par minuta (i više od km ili dva), ulje će se ugrejati dovoljno da bi mogli da prebacite (bar) u drugi stepen a posle je već lakše.

Do nekih -10 i iole modernijim automobilom ne morate zagrevati motor pre polaska ali na nižim temperaturama učinite da motor radi bar minut (5W-30) ili par njih (10W-40) jer je na tim temperaturama ulju treba toliko da tek procirkuliše kroz sve sklopove motora.
Kod starijih motora i 15W-40 čim bude ispod nule, udri bar minut a na nižim temperaturama 5 do 10 min. Nije ekološki ali kad ulje ne stigne do svih sklopova motora nije baš da se vozi.
Uzgred, zimi držite (čak i za gradsku vožnju) nivo goriva na bar pola rezervoara a za iole duži put napunite do vrha.

I da završavam:
Iako tačka stinjavanja indirektno pokazuje sastav (i kvalitet) baznog (baznih) ulja u praksi je to sve manje izvesno te je jedino pokazatelj da ulje ispunjava SAE zahteve ili da je PAO osnove (ako je ova vrednost ispod -40). Startovanje motora sa uljem gustine meda obično „diže kosu na glavi“ većini vozača ali nije to baš tako opasno („pojede“ motor kao 100km (ili više) vožnje van grada doduše).
Ulja su prilično ukalupljena W SAE standardima ali nisu sva ista jer neka tek ispunjavaju standard a neka ga i bitno premašuju (nije isto 4800 ili 6400Pa×s na nekoj niskoj temperaturi, razlika od 1/3 nikako se ne može zanemariti). Neka 5W-30 ulja se ponašaju slično 0W-30 uljima sve do -15 (ili tu negde) pa čak i bolje ali ne ispunjavaju uslove na krajnjoj granici standarda.
Ukoliko mnogo koristite automobil zimi uz gašenja motora duža od sat ili dva razmislite o 5W-xx uljima iako vam je podrazumevana vrednost 10W-40 ili čak 15W-40.
Česta je zabluda da se kod starijih građevinskih, poljoprivrednih ili teretnih vozila gde je default SAE 30 ne trebaju koristiti multigradna ulja. Zimi – itekako! 15W-40 po pravilu ali i 10W-40.
Zima je tek počela pa možda i dopuna dok „snegovi ne okopne“.

24 коментара:

 1. Код мене није било неких већих проблема са моторним уљем (па ни мјењачким морам признати) на оним лудим минусима ове године у фебруару. Ауто је палио хајд' да кажем нормално (слаби су ми гријачи па није то било како треба, "верглао" сам пар пута док не упали).
  Али мора човјек да с нечим има проблема, а ја сам имао са горивом. Иако сипам на Петрол пумпама гориво ми је парафинирало на -15. Када сам угријао ауто, промијенио филтер и насуо адитив и мало изопропил алкохола проблема више није било. Ни најмање. Ове године сипам адитив чим видим да ће испод -10.
  Уље у мотору ми је 5дубл ве 40 па се надам да ће то бити ок. Видим да му је ТС -39 што и није тако лоша вриједност за синтетику.

  ОдговориИзбриши
 2. Sa 5W-40 nećete imati problema.
  Sa gorivom ste se opekli pa sad aditiv na vreme!
  Za ispod -20°C možda malo izopropil alkohola (do 1%) i/ili 1-2% kerozina (ima ga ili bi trebalo da ga ima na Petrol pumpama).
  Ovde važi (kao i svuda, ali ovde malo više):
  - Bolje sprečiti nego lečiti (na -25°C).

  ОдговориИзбриши
 3. Poštovani Stevo,
  Ne znam na koji način pratite nove komentare, ali hajde da svoje pitanje postavim na poslednjoj temi. Kada u motornim uljima počinju da deluju deterdženti, odmah ili tek nakon određenog vremena? Da li to zavisi od vrste ulja (mineralno, polu-sintetičko, sintetičko)?
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pratim preko (google) blog "administratorskog" alata. Sasvim je O.K. ali kod jako starih postova ne daje o kom se radi pa moram malo da listam.
   Više puta sam rekao ili signalizirajte u najnovijem ili slobodno postavite u njemu makar i van teme.

   Detergenti počinju da deluju odmah ali je očigledno da slabije deluju dok je ulje novo, naročito ako je propisno zamenjeno a motor čist.
   Dakako, treba im i neko vreme za dejstvo koje je "razvučeno" te spadaju u time realising aditive (dejstvom se troše, a kako vreme prolazi, naravno, sve više).
   Uglavnom, tek od par hiljada km dolazi do značajnijeg "trošenja" (dejstva) ovih aditiva. Od onih desetina i stotina analiza koje sam proučavao (a i iz teorije), do značajnijeg pada koncentracije dolazi uglavnom u drugoj polovini intervala izmene.
   To ne znači da ne deluju "odmah".
   Naročito ako motor ima naslage (lakove, taloge) a koristite ulje sa jakim det. i sa velikom koncentracijom istih.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Hvala!
   Opet mi se stvaraju naslage i opada nivo RT. Izgleda da troši RT, ali je ne meša sa uljem. Moguće da pušta na dihtungu usisne grane. Skinuću je ovih dana da vidim šta se dešava.
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Hvala što ste se javili (i obavestili nas o tome šta se dešava).
   Verovatno ste blizu prave dijagnoze. RT se kod Zastava vozila često troši u malim količinama na različitim mestima.
   Ovo što ste napisali zvuči logično.
   Javite kada ispitate dihtung usisne grane.
   I kao u više od 95% slučajeva ... nije do ulja.
   Ovde je najznačajnije to da pada nivo RT.
   To se ne dešava slučajno (nikad).
   Pozdrav!

   Избриши
 4. Evo gledam na sajtu Liqui Moly-ja ima aditiv protiv smrzavanja za koji tvrde da je efikasan do -31C. Pa jel' moguce da je efikasan na tako niskim temperaturama?
  http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/5130%20Diesel%20flie%C3%9F-fit_EN.pdf/$file/5130%20Diesel%20flie%C3%9F-fit_EN.pdf

  ОдговориИзбриши
 5. Malo je propaganda.
  1) Možda, ali kod ED-a.
  2) Pa i Modriča i FAM su tu negde (i do -30°C) uz nešto veću koncentraciju (recimo 0,5%).
  3) Ne znam gde si našao -31 cel. ali je verovatno poboljšanje od 10 cel. na ED pa ispadne toliko.

  U teh. dokumentu koji si sam naveo piše: "i do 10°C poboljšanja" (nije citat, malo sam parafrazirao), što znači da bi kod D2 (koga uskoro neće biti) bilo tek -16 ili -18 cel.
  Sam aditiv ima tačku stinjavanja (pour point) od tek -21 cel. pa mi onih -31 ne zvuči uverljivo.
  No možda tu negde i može biti.
  Ranije su navodili -26 cel. doduše nisam siguran da li je isti aditiv (i ja zaboravljam) ili je ovo poboljšana verzija.
  Uglavnom:
  Modriča, FAM, NIS ili RNB imaju i bolje aditive.
  Zaista nisam impresioniran.
  Dakle, oni za ED (zapravo D1) nude i do -36°C (uz duplo doziranje), imaju tač.stinj. i do -40, tačku paljenja nižu, ... itd.
  Ako ćemo "crno na belo" a po navodima proizvođača onda se LM ovde ne može proslaviti.

  Sve ovo ne znači da je lošiji ALI znači i da sigurno nije bolji!
  Po osnovnom sastavu su slični ali sa neznatnim promenama u % komponenti.
  Dakle, nije zlato sve što sija.

  Inače SVI proizvođači malo preteruju pa ih treba shvatiti tek uslovno.
  D2 bi moglo da se "dotera" do -20 ili tako nešto a već do -30, jako teško (navodi se).
  Znači 10 do 15cel. se može poboljšati filtrabilnost dizela. Ipak sve ispod -25, -27 ... je sumnjivo.
  Laboratorijski - DA, ali u praksi (gde ima kondenzovane vlage ako ništa drugo) je uvek par stepeni lošije.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 6. Hvala na brzom odgovoru dr Stevo. Ovo -31 nadjoh u njihovom opisnom linku i tek naknadno sam vidio da u tehnickom dokumetu stoji 21. U svakom slucaju je tacno da nije zlato sve sto sija (There's a lady who's sure all that glitters is gold...:) ) Ja sipah (aorist) Modricin aditiv (3,5 KM za 125 ml) za svaki slucaj.

  ОдговориИзбриши
 7. O.K.
  Kod nas nešto i nema tog pakovanja od 125ml a ni za cenu nisam siguran.
  Sasvim solidan proizvod.

  ОдговориИзбриши
 8. Hoću reći kod nas počinje od 250ml.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 9. Jos jedno pitanje,jos jedna dilema.
  U Hyundaiu nikada nisam menjao menjacko ulje.Ja ga vozim evo 5 godina na taksiju,a ukupno je star 12 godina.Kada sam menjao set kvacila(da ni tada nisam promenio menjacko ulje)ulje je bilo neke crvene boje i imalo je onako bas neki "stinking"miris.Zimi mi je kada je hladan dosta teze ulazio u brzine,a kako je otoplilo nema tih problema ali hoce ponekad da zakrci u trecoj.Posto je definitivno doslo vreme za zamenu ulja(a verovatno je trebalo i mnogo pre)intresuje me jel smem da sipam ulje gradacije 80w90 i ako fabrika kaze 75w90? Sipao bih Famovo Multi hipo ulje za hipoidne prenosnike,pa me zanima jel ono odgovara za moj automobil i koji bi bio period zamene istog? Intresuje me i da li postoji neki poseban tretman pri zameni istog s'obzirom da sipam ulje mineralne osnove,a predpostavljam da je sada u vozilu sintetika. Hvala unapred na odgovoru!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Idealno je bilo da zamenite ulje pri promeni seta kvačila, ali nikad nije kasno.
   Iako je u principu moguće koristiti 80W-90 umesto 75W-90 (obrnuto još pre) NE bih vam to preporučio.
   Ionako se žalite na lošije ponašanje menjača na niskim temperaturama (makar i sa starim uljem) što bi 80W-90 dodatno pogoršalo.
   Proverite u knjižici ali za vaš menjač bi trebalo koristiti 75W-90 po API GL-4.
   Zapravo i bez provere možete koristiti TDL ulja 75W-90 (ona sa GL-4/5 ili 3/4/5).
   FAM ima u svom programu i 75W-90 ulje (Multihipo Sint) sa gore navedenim specifikacijama.
   Nije ga lako naći ali možete i direktno poručiti.
   Da je jeftino - nije ali jeste jeftinije od "uvozne robe".
   I na dalje menjajte ulje na bar 5 godina, a mislim da Hyndai traži i zamenu na manje pa ni na 3-4 neće ništa da mu fali (osim vašem buđelaru).
   Uglavnom ne treba specijalni tretman pri prelasku sa sintetike na mineralno i obratno ALI se ispiranje (veoma) preporučuje kada su u pitanju menjači (diferencijali, reduktori i slični sklopovi).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Znaci 75w-90 da sipam i da ne mislim.Nekako mi je ovo 80w-90 delovalo primamljivije,najvise sto ga ima na istom mestu gde bih kupio i motorno ulje.Uglavnom staje 2.2 litre ulja tako da cu u menjac sipati Eneos ili Motul da se ne bih zezao oko narucivanja.Sto se tice samog ispiranja kako je to najbolje izvesti,nisam bas upucen pa pitam da bih mogao mirne duse da ispratim ono sto majstor bude radio,a nesto kapiram da ce oni samo istociti i sipati drugo bez ispiranja,pa da bih mogao da mu skrenem paznju.

   Избриши
  3. Mala prednost za Motul koji je univerzalniji (sa GL-4/5). Eneos je dobar ali je samo GL-5.
   Ispiranje:
   Ispustite staro ulje, zatvorite ispust, pa sipate malo novog, pa opet ispustite.
   Nije neophodno jer ne menjate ni gradaciju (viskozitet) ni vrstu ulja.
   Pogotovu što bi možda mogli da se provučete i sa samo 2 litara (servisna promena). U svakom slučaju vidite pri kupovini da jedan litar možete zameniti ako ga ne načnete (ako pak bude tako biće vam žao što sa 0,5 litara niste isprali menjač, ali to je preskupo za ovu namenu).
   Kako god, ako vam i ostane 0,8litara (nije nemoguće) imaćete sledećih 5-6 god. za eventualno dolivanje.
   Majstor će po "default"-u samo ispustiti staro i sipati novo, ali nije strašno ako ulje u menjaču bude zagrejano (nekih 50-60°C, što znači vožnja od bar 20-tak km, obzirom na spoljne temperature možda i manje).

   Избриши
 10. Star teksta, ali valjda cete videti komentar. Pretrazivao sam vas blog, a i gledao po forumima gde ste aktivni pa ne vidim da ste obradjivali temu 2t i 4t ulja za pasetnsku opremu (kosilice, agregati, pumpe...), pa ako ste negde pisaoli o tome....

  "Česta je zabluda da se kod starijih građevinskih, poljoprivrednih ili teretnih vozila gde je default SAE 30 ne trebaju koristiti multigradna ulja. "

  KOnkretno imam pitanje za pumpe vodene i agregate, da li mogu da koristim neko sinteticko ulje tipa 5-30w umesto preporucenog sae30 koja su sva koliko vidim mineralna. koristim opremu samo leti, ali sam razmisljanja da zelim najbolju zastitu (sinteiku).
  hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. *za baštensku opremu

   Избриши
  2. Poštovani,
   Bilo je o tome, ali u komentarima (pa nije lako naći, bolje direktno iz gugla, nego ovde (čest slučaj) ali uz naznaku da se misli na konkretan sajt (blog)).
   Da, lepo ste me citirali ALI nije u smislu u kome ste postavili pitanje.
   Kao što se kaže na sajtu Prista Oil-a:
   "q) Is synthetic oil appropriate for all motor vehicles?


   a) No!
   Synthetic oils are the highest-quality products in the market, but their use is unsuitable in older cars in poor technical condition. Quite often the improper use of synthetic oils is the reason for the disappointment of many users."

   Konkretno, osim što ćete baciti pare, verovatno i nećete postići željenu bolju zaštitu. Iako neki proizvođači navedene opreme dozvoljavaju upotrebu 5W-30 to se odnosi na moderne konstrukcije, za klasične - nije (bolje). Jednostavno, ako ništa drugo, monogradna ulja (makar mineralna) ne mogu da se "razbiju" jer nemaju polimere (koji daju "radnu viskoznost"). Osim toga otprilike slično isparavaju a možda i manje, obično ih takvi motori manje troše i slično.
   Ne preporučujem sintetička ulja za ove namene ukoliko se ne pominje u uputstvu!!
   Osim toga, pravi ekvivalent za SAE 30 je 15W-40 a ne 5W-30, ili 20W-50 za SAE 40.
   Eventualno bi neko PS 10W-40 ili sint. 10W-40 nema ih osim novih PAG ulja, o kojima nikako da napišem tekst, jer "no can do".
   Ipak, može se desiti (često) da su obična monograda (no, ne bilo kakva, sa odgovarajućim aditivima) bolja, jer su kompatibilnija sa zaptivkama a još više od toga, jer obično ne ostaljaju veliki talog nakon isparavanja (čuveni test "prženja" (kuvanja bolje reći) na 370 cel. na sajtu oil-club.ru), gde obična 15W-40 SF/CC "ubijaju" (na mrtvo) čuvena sintetička 5W-40 ulja).
   Svaka pitca svome jatu, što bi rekla stara poslovica.
   Ne zaboravite da za kompresore NE idu (NIKAKO!!) multigradna ulja (pravi recept za propast).
   Dobro, kosilica nije isto što i kompresor (visoke radne temp.) ali nije ni motor automobila (koji obično radi na 20-50% od maks. obrtaja i na nižim temp.).
   ITD. i SL.
   Eventualno je MOL DYNAMIC GARDEN 4T 10W-30 kao namensko sintetičko ulje (jedna od) opcija.
   NO ... opet je (za leto), uglavnom, bacanje para ... i ne uvek bolje rešenje.
   Sintetička ulja NE moraju UVEK biti bolja od mineralnih, AKO nisu za istu namenu!! (kompresorska sintetička su naravno bolja od mineralnih ali automobilska to NISU!).
   Možda za kosilicu pomenuto MOL (ali ne po svaku cenu) a za sve ostalo SAE 30 (najbolje po onome što piše u uputstvu i šlus! (menjati redovno)).
   Pozdrav!

   Избриши
  3. P.S.
   To što se mnogi hvale kako koriste sintetiku za automobile i kako su ta ulja bolja je (makar) "porez na neznanje". 0/5W-30 može biti i lošije (makar "odrađivalo posao"). 5W-50 je više (sintetička) zamena za SAE 40 (kao i 10W-50 ili 15W-50 za PS, kao što sam rekao za mineralke je to 20W-50) tako da podmazivanje može biti i lošije (tek 5W-40 ili 10W-40 mogu biti "dobra zamena za" što se visk. tiče, ali svega ostalog ... BOLJE NE!?).
   Ponavljam: gore napisano (i citirano) je za motore vozila i mašina ("drugi padež") i za niže spoljne temperature (da i to pride, ako ništa drugo, od xW-30 u letnjem periodu nema mnogo koristi, ima ali za motore vozila (na akademskom nivou).
   Multigradna su pre svega za širok opseg temperatura na kojima se motor (vozilo) koristi.
   Pozz

   Избриши
 11. Hvala na brzom odgovoru,...zapravo na celom tekstu a ne odgovoru!

  Elem, onda nema dileme, sae30, i redovna zamena (na 50 radnih sati?).
  Kad smo vec kod toga, da podelim zgodnu spravicu sa ostalima, koja meri broj radnih sati, za sve motore, upravo sam je porucio:
  http://www.dx.com/p/premium-digital-engine-tach-tachometer-hour-meter-black-475548#.WlZmoKhKs4k
  Instalacija prejednostavna!

  Kad smo vec kod MOLa, nekako mi je prirastao za srce (ne znam da li opravdano) nihovo 2T ulje koje koristim, i z akog sam zakljucio da je bolji od Nisovog ekvivalenta koji mi se čini ima veći suvi ostatak...
  Posto sad treba da donesem odluku (dugoročnu) za 4T, za pumpu za navodnjavanje, da pitam:

  Kad uporedjujem podatke iz datasheeta za razna ulja sta mi je tu najvazniji podatak:
  Gustina g/cm3
  Kinematička viskoznost na 100c
  Tačka paljenja
  Tačka tečenja
  itd?

  Konkretno sta je ovde bolje, veći ili manji brojevi za ove stavke iznad, tj u ovim PDFovima ispod:

  https://molserbia.rs/images/content/LUB_repo/TDS_MOL%20Dynamic%20Garden%204T%2030_40_SRB.pdf

  vs

  https://www.nisotec.eu/sites/default/files/NISOTEC%204T%20GARDEN%2C%20PDS.pdf

  vs

  https://www.honeybros.com/media/Brands/Oregon/PDFs/Four_Stroke_SAE_30.pdf

  IStrazujem ovaj oregon za koga je Villager rekao da je preporuka pored "njihovog" ulja na
  kom vidim na pise made in germany:

  http://sbalati.co.rs/wp-content/uploads/2015/05/4T-ulje-za-kosilice-Villager.jpg  Hvala jos jednom
  ... idem sad da guglam Vaš blog oko ovoga svega

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Najkraće rečeno:
   SAE 30 ulja ne mogu porediti (SDS ne daje relevantne podatke, a i iz osnovih je teško (nemoguće) reći da li je neko bolje.
   Ne opterećujte se podacima, tu nećete naći ono što tražite.
   MOL bi trebalo da bude nešto bolje od oba (iako je "30/40" dakle malo viskoznije ali na samoj granici; za letnji period sasvim o.k. (zbog toga i bolji podaci, mada kad je i tačka paljenja (indirektno i isparavanje, ali ne mora da znači) i tačka stinjavanja bolja onda je i indeks visk. veći što kod monogradnih nesumnjivo ukazuje na kvalitetnija bazna ulja (možda, verovatno, i HC, bar delom, deklarisano kao mineralno). Ne znam za period zamene, ali mi 50 rh zvuči o.k.
   Pozz

   Избриши
 12. Zafira 1.8 16v 125ks. Koe motorno ulje i koe ulje vo menjač. Blagodaram

  ОдговориИзбриши
 13. Zafirata e 2000 godina i ima avtomatski menjač

  ОдговориИзбриши