Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

уторак, 30. јун 2009.

Uskoro ... (Coming soon ...)

U nekom od sledećih tekstova objaviću tabelarno date kategorije pojedinih motornih ulja.
Ulja će biti svrstana u nekoliko kategorija:
High Tech, Super Modern, Best Buy, Recommended (možda još jedna kategorija, nešto kao "motorno ulje koje zaslužuje pažnju" ili tako nešto).
Na ovaj način će na najkoncizniji način bite date preporuke za kupovinu ulja.
Takođe bi ljudi sa manje vremena mogli da ga uštede i brzo dođu do informacije koje bi ulje bilo najisplatljivije da kupe.
Jedno ulje će moći da bude najviše u dve kategorije. Jednoj koja je vezana za cenu (Najbolja kupovina ili preporuka) i jednoj koja prikazuje izuzetne osobine ulja (vrhunska tehnologija ili Super Moderno).

Dve bitne napomene:

1) Biće data motorna ulja samo firmi koje su već bile u tekstovima. Ostala će biti data u posebnom tekstu a u samom naslovu biće navedene firme na koje se klasifikacija odnosi.

2) Iako je u planu da uz svako ulje bude i kratak komentar zašto je tu gde je (bez obzira na opis u ranijim tekstovima) možda u prvoj objavi teksta komentara neće biti (da bi tekst(ove) objavio što pre) ali u konačnoj verziji sasvim sigurno da.

Cene koje se koriste su naravno relativne i prosečne i bez akcija, tako da kategorije vezane za cenu (Best buy, najbolja kupovina i Recommended, preporučena kupovina) nisu i neće biti apsolutna kategorija već više kao smernice. U krajnjem slučaju cene se čak i u jednom gradu a kamoli državi ili regionu veoma razlikuju a u krajnjem slučaju ukoliko kupujete na akciji neko od Recommended ulja može biti i Best Buy.
Maksimalno su uzete u obzir cene na većim benzinskim pumpama pošto se one relativno malo razlikuju čak i van granica jedne zemlje.

U drugom delu gde će se naći i domaći proizvođači mnogi bi mogli da negoduju da oni lakše dobijaju klasifikaciju zbog nepostojanja carine i drugih dažbina, no to je tako i zaista mislim i da treba da ostane. Kada kupujete motorno ulje ili bilo koju robu bitna je konačna cena i to je jedino relevantno. Nekvalitetnu robu ne može spasiti ma kako niska cena a mnoga ulja FAM-a, Galax-a pa i Novolina su jako dobrog kvaliteta. U oblast dobrog odnosa kvalitet cena pripadaju i LukOil i naročito Prista Oil, i u manjoj meri Optima i INA. I zaista ovih nekoliko proizvođača drži preko 50% domaćeg tržišta i to ne bez razloga. Velika većina vozača nema potrebu za uljima većeg kvaliteta a i nisu mnoga strana motorna ulja, čak i zvučnih imena, (mnogo) boljeg kvaliteta od pomenute sedmorke. Unutar iste kategorije i sličnog opšteg kvaliteta (sa neznatno boljim kvalitetom, mada nekad i manjeg) strani veliki (vodeći) proizvođači mogu biti i 50% skuplji.
To naravno ne znači da su domaća ulja i najbolji izbor i da je kupovina stranih marki snobizam i bacanje para, daleko od toga; baš zbog toga i idu te tabele.
Ovo naglašavam zbog trenda koji je izbacio domaća vozila sa tržišta (kupi strana kola makar i starija i skuplja). Ako je kod automobila to bilo delom i zasnovano (ne kolike je efekte imalo) kod motornih ulja to nije slučaj iz prostog razloga što je tehnološka razlika mnogo manja i kašnjenje u proizvodnji ne veće od jedne generacije (nekoliko godina) dok je kod automobila to bilo izraženo već u decenijama (pa bar dve).

Ostali proizvođači biće dati u tekstovima na kraju leta. Ovim sažetim tabelama blog tipa novele će se delom pretvoriti u "lako letnje štivo". Uživajte!

Нема коментара:

Постави коментар