Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

уторак, 18. јануар 2011.

Antifrizi/Rashladne Tečnosti (Antifreeze/Coolant)


Antifrizi (a zapravo rashladne tečnosti)
Izgleda komplikovano ali je samo zbog raznih oznaka i standarda inače "hemijski" je zaista jednostavno. Kad sam mogao za kočione fluide, kratko, e pa vala ću i antifrize.
Malo ću manje o samim standardima i oznakama jer pravu pometnju prave oznake glysantin-a i VW standarda (puno G oznaka koje se mešaju i stvaraju zabunu). Samo ću ih usput pomenuti da bi tekst ostao kratak, jasan i pitak.
Ovaj tekst nije samo prebačen sa CBC-a već je u većoj meri prerađen, izmenjen i dopunjen.
Pre svega da bi mogao da bude samostalan tekst. Naravno i da ne bude puka kopija.
Sve trenutno aktuelne RT se zasnivaju na glikolima. Do skora isključivo na etilen glikolu a u novije vreme i na propilen glikolu ili smeši ova dva.
Propilen glikol je dobio na značaju kao manje otrovan mada je potrebna veća koncentracija da bi postigao isti učinak kao i EG.
Znači koncentrat RT je praktično EG (ili glikoli) uz dodate aditive. Aditiva ima nekih 5% te uz max. 5% vode može se približno reći da je 90% koncentrata zapravo MEG (mono EG).
Za sistem EG-voda najniža temperatura mržnjenja (eutektikum) je na koncentraciji EG-a od 63,5% pri čemu je temp. mrž. –63,7ºC. Zbog aditiva T.M. se pomera nekoliko stepeni naniže. Koncentracija gotovog proizvoda (koncentrata) je za max. učinak oko 70% što i dalje odgovara konc. EG-a od oko 63%.
Maksimalnu zaštitu pružaju klasične silikatne RT (sa neorganskim aditivima, VW “G11”, zapravo VW TL-774C) koje na 68% imaju tačku mržnjenja od –69ºC. Ovo je maksimum za RT u široj upotrebi.
Veće koncentracije su nepovoljne za korišćenje. Zaštita pada a i proizvod nije toliko stabilan tako da u zavisnoti od tipa RT ne treba ići preko 60 do 65% koncentracije a po savetu proizvođača na samom proizvodu.
Upotreba RT se preporučuje i u oblastima bez mraza (ili jako umerenog) kao što je Mediteran, pre svega zbog anti korozione zaštite. Iako bi i 20% bilo dovoljno ne preporučuje se upotreba konc. manjih od 30% jer je efekat zaštite u tom slučaju slab.
Da ne crtam dijagram (profesorski ) ali uprostiću “do daske”.
Postoje dve velike grupacije ovih fluida (tečnosti) i to je najopštija podela:
SILIKATNI i NESILIKATNI.
U principu se jedni sa drugima NE mešaju.
Idemo dalje.
Nesilikatni.
Ovde je situacija (znatno) prostija. Postoje “klasični” koji sadrže neogranske aditive. Tu opet postoje dve neformalne “grupice”. Jedni su na bazi amina, nitrita i fosfata a drugi su bez istih. Mogu i da se mešaju ali ne treba to raditi bez preke potrebe.
Menjaju se u principu na 2 godine ili po preporuci proizvođača aut. ili motora ali svakako na ne više od 3 godine. U proseku na 60k km.
Obično su plave boje ali mogu biti i zeleni.
I naravno, OAT (Organic Acid Technology) kao vrhunac nesilikatnih RT.
Menjaju se na (fantastičnih) 240k km ili 5god. Imaju poboljšane osobine po pitanju zaštite od korozije i zaštite vodene pumpe. Obično su crvene boje.
Česta je zabluda da su posebno bolje od prethodnih po pitanju zaštite Al hladnjaka ili bloka motora ali je sigurno da se uz 50% veću cenu više isplate i da ih treba koristiti ukoliko je to od proizvođača automobila propisano.
Šta ako nije?
Nema velike koristi od korišćenja OAT kod starijih motora. Može se desiti da čak stari dobri klasični budu i bolji po jeftinijoj ceni a period promene ne može (mnogo) da se poveća. Ukoliko imate Al blok i hladnjak a propisani su “klasici” možete da koristite OAT ali ne pun interval zamene nego tek 3-4 god. i max. 100k km, pa da li se isplati vi procenite sami.
Da li se mešaju prethodni sa OAT? Da ali treba izbegavati. Ako dodajete klasičnu RT u OAT u najmanju ruku mu smanjujete interval zamene (bar za godinu dana, zavisno od kolilčine) a obrnuto ne donosi produženje korišćenja. U oba slučaja neće doći do katastrofalnih posledica i temp. mržnjenja neće značajno da poraste ali će koroziona zaštita biti manja pa je preporuka da se ne mešaju zaista “preporučljiva”.
Inače OAT su čuveni VW “G12+” a zapravo 774-F te Glysantin G30 ili “Alu protect”.
Ako ćemo u “veliku nauku” situacija je da se ove RT mogu mešati sa G11 (iako su silikatne) ali nije mnogo preporučljivo i to treba raditi samo u vanrednim okolnostima.
Silikatni.
RT sa neorganskim silikatnim aditivima ili “klasični” silikatni su bili “revolucija” kad su se pojavili sa 3god. ili 100k km intervalom zamene. Ipak danas se koriste kod manjeg broja automobila, uglavnom američkih proizvođača.
Postoje pak dve vrste “OAT-a” sa silikatnim aditivima. To su tzv. HOAT (hibridni OAT) i SOAT (Silikatni OAT).
HOAT aditivi su zasnovani na solima organskih kiselina i silikatima. Ne treba da se mešaju sa OAT-ima. Ovo su RT koje ispunjavaju VW TL774-C standard (“G11”). Menjaju se na 3 ili 4 godine. Obično su zelene boje.
Ekvivalent su (i uglavnom zasnovani na) BASF Glysantin® Protect Plus (ili “G48”).
Specijalan (i usavršen) tip HOAT-a je Glysantin G 05. Karakteristično je da osim OAT aditiva sadrži i nitrite te da je posebno pogodan za teretna vozila (rudarske i građevinske mašine) gde se menja na produženom intervalu zamene. Kod vozila je to 100k milja ili 5 godina
Često se meša sa “Dex-Cool” antifrizima koji su ipak nešto drugo i sličnije običnim OAT-ima.
Sve u svemu, karakteristične je žute boje.
Koriste ga Chrysler i Ford automobili kao i neki GM ali više u USA.
Ne valja da se meša sa više od 10% drugih RT makar bile i silikatne.
I na kraju,
SOAT
Ovo je poslednja generacija RT i najnaprednija. Iako se u Evropi u 2/3 novih vozila koristi “običan” OAT, nije nemoguće da će u skorije vreme odnos biti “pola-pola”. Dobro, nije baš “vanzemaljska tehnologija” ali jeste najbolje što trenutno postoji u široj upotrebi. Dakle bazirano na OAT i silikatima, praktično je usavršeni G 05 i bez nitrita.
U USA BASF nije dominantan snabdevać sirovinama ali u Evropi definitivno jeste te ću, bez da mnogo pogrešim, SOAT vezati uz Glysantin G40. On se često naziva i ‘Advanced OAT’ a SOAT je zapravo akronim za: Silicon enhanced Organic Acid Technology.
Uobičajeno je ljubičaste boje.
Menja se na istim intervalima kao OAT ali bi mogao i (malo) duže da izdrži. Možda čak i svih 7 godina.
Ne bi trebali da stavljate interval zamene kao odlučujući parametar kvaliteta (kao i kod ulja) i da prekoračujete 5 godina. Pravi napredak kod G40 u odnosu na G30 je u pojačanoj korozionoj zaštiti (koja je i kod G30 na visokom nivou, iznad standardnih RT).
G40 ispunjava zapravo VW TL 774-G standard. Često poznat i kao “VW G12++”.
Postoje još neke varijacije na temu kao što su: Glysantin G33 i G34. G33 je namenjen PSA grupi dok je G34(-91) vozilima GM grupe (Opel/Saab/Vauxhall). Naročito SAAB vozilima, praktično sva posle 2001.
Naziva se još i “Dex-Cool” i predstavlja GM6277M standard ili GM 19 40 650. Jedan je od najzahtevnijih standarda uopšte. Uz G40 verovatno i “najbolji” antifriz uopšte iako je zapravo derivat G30.
Kod teretnih vozila ili radnih mašina menja se na 8000 sati rada ili 400k milja (650k km) i praktično je “fill-for-life” ili za tek jednu zamenu. Kod automobila na 150k milja ili 5 godina a može da se dotera i na 6 do 7 mada nije preporučljivo i ništa se ne postiže time (ušteda je zanemarljiva).
Još jednom da ponovim: ovo je OAT antifriz (Rashladna Tečnost) tako da nije VW 774-G i ne treba da se sa njim meša (ni u smislu mešanja tečnosti ni mešanja u smislu poistovećivanja). Zapravo je neznatno drugačiji od G30 i ako mora da se nečim dolije do 10% a nemate baš ovaj najbolje je da to bude baš G30 (Glysantin).
Karakteriše ga narandžasta boja.
NAPOMENA:
Boje RT su prilično standardizovane ali se po kontinentima mogu malo razlikovati. Makar u nijansama. U svakom slučaju nemojte se oslanjati (samo) na boju RT. Bolje je pogledati originalnu ambalažu. Ukoliko tečnost nije u originalnoj a niste 100% sigurni, bolje je da ne koristite istu, osim u vanrednim okolnostima. Boje koje su uobičajene u Evropi sam naveo u tekstu ali sama boja NIJE vrhovni parametar nego samo ORIJENTACIONI.
Poštujte preporuke proizvođača vašeg vozila jer korišćenje pogrešne RT (nižeg kvaliteta ili samo neodgovarajuće) je potencijalno štetno za vaš motor. Naravno u slučaju vanrednih okolnosti (zimi) bolje ikakav nego nikakav ali zamenite odgovarajućim što pre. Leti je za vanredne situacije i kraće relacije svakako jeftinije koristiti demi vodu ili neku meku vodu (flaširanu) u slučaju da ni ona nije dostupna.
O sitnim varijacijama standarda i koji je šta i šta je za koje vozilo mogli bi do sledeće Nove godine. Ipak suština je u ovom tekstu i većini će to biti dovoljno. Nedoumice oko izbora možete “lako” (pa skoro) rešiti pomoću “oil-finder(a)” ili korišćenjem tabele primene Glysantin-a (na BASF sajtu, mada je lakše naći pomoću google-a).
Ako imate baš nedoumicu javite se ali navedite između čega se dvoumite, koje je vozilo, i šta je preporuka proizvođača automobila.
Da li koristiti samo najpoznatije brendove ili ne?
Kod RT kao i kod KT je razlika u kvalitetu mala. U suštini je sastav RT-i gotovo identičan (ako su istog tipa, vrste). Veliki proizvođači samo ulivaju veliko poverenje. Zaista je činjenica da koriste “sveže” ili bar “svežije” sirovine i da kupuju za nijansu boljeg (čvršći ugovori i jača ulazna kontrola) kvaliteta ali je razlika na akademskom nivou. Naravno bolja oprema, veća tehnološka disciplina i bolja procesna i završna kontrola jesu na njihovoj strani ali je odnos kvalitet/cena definitivno na strani manjih (jeftinijih) a i dalje renomiranih proizvođača.
Od giganata se kod nas podrazumevaju “dva brata – oko prestola posvađanih” (naravno Shell i Mobil) ali se uz niže cene prosto nameću Valvoline i Elf/Total.
Zavisi i od distributera.
Dovoljno su dobri, a jeftini(ji): FAM, INA, Galax, NIS, Lukoil i Prista.

19.10.2012.
Jedan kuriozitet (iliti zanimljivost): 
Najduži servisni interval (zvaničan) ne pripada čak ni menjačkim uljima već rashladnoj tečnosti.
Radi se o Mercedes A klasi (od 2004. godine) gde je preporuka da se ista menja na 250k km/15god.
Veoma zanimljivo, kilometraža je već viđena ali je broj godina impozantan. Ipak bolje je promeniti na 10 god. i to samo za fabričko punjenje, posle menjati na 5 god.
Pogotovu što se radi (makar kada sami menjate) o običnom VW TL 774C (G11) antifrizu.

298 коментара:

 1. Nedoumica kod mene je izmedju standarda G12++ i G12+.
  Naime vidim da svi pricaju samo o G12 i G12+ kao rashladnim tecnostima za VW. Meni u servisu prodali G12++.
  E sada ne znam koji antifriz ja da stavim kada budem mijenjao, jer u mojoj knjizici pise samo G12.

  ОдговориИзбриши
 2. Ja sam u jesen 2009. zamenio antifriz. Sipao sam FAM 100. Na njemu pise da je rok upotrebe 2 godine. Da li da ga zamenim pred sledecu zimu? Video sam Lukoil antifriz u kantici od 4 litra za oko 800 dinara. Da li je to dobar izbor za Ladu 112?

  ОдговориИзбриши
 3. Nikada nisam obracao paznju na tecnost za hladjnje, dobar tekst da saznamo ponesto i o tome...
  Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
 4. Ivane,
  Idealno bi bilo da pred sledeću zimu zameniš antifiz. Mogli bi da diskutujemo dva dana i lako bi se složio da bi mogao da izguraš i 3 godine ali čemu to? Trošak je (čak i za naš standard) podnošljiv pa zašto to ne uraditi.
  Inače jedino laboratorijska analiza može da pokaže da li je antifriz još upotrebljiv ali kako košta više od zamene kod automobila je slaba vajda. Na CBC-u ima prilično o tome ("Šta ste se smrzli?") pa i Boost-ovo zapažanje da zbog smanjene baznosti i uopšte zaštite od korozije antifriz ipak treba menjati na 2 godine i to max. Sa čime sam se lako složio.
  Mislim da nema potrebe da menjate vrstu antifriza (spominjete FAM 100, nadam se da je razblažen vodom, tačnije siguran sam jer znam da ste savesni i znate i više od toga, nego zbog drugih čitalaca) iako Lada nije posebno izbirljiva po pitanju vrste. Može i G11 ili G12 (o ovome posebno u odgovoru Dimitriji) ali ne vidim svrhu. G11 (VW 774C) bi menjali na 3 godine a G12 (774-D/F) bi morali na makar 4. Izgleda čak i da se isplati ali će se bolje pokazati "običan" BS 6580 (ASTM D3306) koji bi menjali na 2 godine. Naročito zbog toga što prelazite malo km godišnje.
  Za Lukoil mi niste baš pomogli. Po ceni bi rekao da je to Lukoil Antireeze bez dodatnih naziva ili sufiksa te on spada u istu grupu (i klasu) kao FAM. Sasvim je svejedno. Malo je jeftiniji taj Lukoil ako je to cena za koncentrat inače nije. Sam Lukoil preporučuje njihov G11 (koji se zove Extra G11) ali koliko sam ja našao to nije obavezno (ako imate detalje iz uputstva/servisne knjižice javite).
  Eto jednog od primera gde Al hladnjak ne traži "crveni" (Al-protect), G12(+) po defaultu.
  Iako bi mogli da ga koristite ne vidim da bi ste nešto time posebno dobili.
  Menjajte antifriz redovno i problema nema.

  ОдговориИзбриши
 5. Pre svega uputstvo onima koji daju komentare:
  Kucajte tekst negde drugde da ne ostanete bez njega. Ovaj bloger je potpuna katastrofa po ovom pitanju i ovo je bar deseti put da moram celu stranu opet da kucam (zaista deprimirajuće). Koliko god da nemam vremena sad ga imam još manje, iako sam "obnovio gradivo".
  Zbog toga moram malo da skratim.
  Dimitrija,
  Ti „vaši“ iz zvaničnog servisa su zaista „inventivni“ (uz motorna ulja i ovde se prave pametni). Kako li su postali ovlašćeni za tako ozbiljnu firmu iz VW grupe, pojma nemam. Eto jednog od 1000 dokaza da je opšta fušeracija postala globalni trend koji je nezaustavljiv. Jadni mi.
  Prvo da razjasnimo šta je šta.
  G11 je Volkswagen TL-774-C
  G12 je Volkswagen TL-774-D
  G12+ je zapravo VW TL-774-F
  G12++ je VW TL-774-G
  Postoje standardi Audi, Skoda i Seat sa istim oznakama i potpuno su identični (naravno) sa VW.
  Kao da nije dovoljno što BASF ima G oznake nego je morao i VW. Nije više bitno ko je tu prvi, nego je trebalo forsirati 774 nazive, mada je G1x kraće pa ljudi to pamte.
  RT koje ispunjavaju G12 u 95-99% ispunjavaju i G12+ pa su to po pravilu:
  Volkswagen TL-774-D/F rashladne tečnosti.
  To odgovara Glysantin-u G30.
  Iako BASF navodi da je on kompatibilan i da se meša sa silikatnim G11 (VW 774C, glysantin G48 ili nesilikatnim 774B) to se savetuje samo za hitne slučajeve (kada često nema drugog izbora). Ukoliko se to i radi (mešaju ove tečnosti) to skraćuje vek G12(+) (G30).
  Doduše to više znači da se sistem ne mora ispirati prilikom prelaska sa G11 na G12.
  Vaš Seat ima fabričko punjenje G12(+) a G12++ imaju samo Exeo modeli.
  E sad, može, nije da ne može. Kako god mirni ste 5 godina od kada vam je zamenja RT.
  Kada sledeći put menjate RT možete sipati bilo koju od pomenutih. Ispiranje nije obavezno ali je poželjno. To je poželjno i kada sipate istu vrstu RT jer posle par godina bi to valjalo uraditi, ne košta mnogo, može običnom vodom uz eventualnih litar demi vode na kraju.
  Kad smo već ovde da objasnim još dve stvari:
  Takozvani „G14“ je zapravo PSA B 71 5110 ili Glysantin G33.
  A tzv. „G15“ je Opel/GM 19 40 650 ili Glysantin G34.
  Oba nisu VW standardi niti su (posebno) bolji što ljudi, na žalost, često misle jer je 14 veće od 12, zar ne?
  Da li je malo jasnije?
  Nisam baš 100% siguran ali bolje ne umem.

  ОдговориИзбриши
 6. Profesore,sipam vec 6 zadnjih godina opelov antifriz crveni(u radnji kazu G12)...na spoju creva sa isparivacem,pojavljuje mi se nesto belo,kao secer,kiselina,sta li je vec...cistio sam to ali opet se pojavljuje...ne gubi mi auto antifriz,niti imam problema sa hladjenjem/grejanjem...nije mi jasno zasto se to desava...hvala,veliki pozzz

  ОдговориИзбриши
 7. Legendo,
  sada samo kratko.
  Očigledno je da se pojava dešava tamo gde je temperatura najveća.
  Pojava može biti od raznih uzroka. Šta je talog (u minimalnoj količini) teško je reći. Verovatnije je proizvod razlaganja EG ili aditiva, pre nego krečnjak mada bi mogao da bude ("mek" CaC03 i/ili MgCO3), ne bih rekao da je od gume te ostaje nešto od pomenutog.
  Ne bih se opterećivao time. Kontrolišite nivo redovno (zbog plina nešto "redovnije") te skratite interval zamene na 4 godine.
  Ne bi bilo loše da na pola intervala (2 godine) ispustite RT da vidite u kakvom je stanju kao celina. Ne mora biti baš prozirna ali bitno da kad malo odstoji nema takoga u njoj što bi potvrdilo da je pojava lokalna (što verovatno jeste). Uz ostalo, mogli bi isti procediti kroz tehnički filter papir (ili papirnu maramicu) te isprati sistem. Malo treba dodati RT jer se pri svemu ovome izgubi par dcl ali to je i dobro jer ćete malo povratiti aditiva.
  Jeste posao ali je i najbolji način da sa RT nemate nikakvih problema ili razmišljanja na tu temu (šta je ono belo?).
  Nemorate posebno da žurite, jer ne liči na veći problem.
  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 8. Hvala profesore,da ste zivi i zdravi i da Vam je Sveti Jovan na pomoc!

  ОдговориИзбриши
 9. Hvala! To mi je Krsna slava.
  Neka i Vama pomogne i Vašoj porodici.
  Zaista vas doživljavam kao prijatelja već duže vreme. Eto to i javno da izrazim. Na žalost nismo se upoznali no bože zdravlja valjda i hoćemo.
  Trebala bi mi doduše 2 godišnja odmora i bar 3 prosečne plate kod nas da se upoznam sa svim prijateljima što sa bloga što sa 3 foruma no treba se nadati i tome.
  Meni je veliko zadovoljstvo što sam potvrdio sebi da i kod nas (i okolnim zemljama) ima izuzetno pametnih ljudi a to što smo neorganizovani i što isplivavaju mediokriteti je deo tradicije no nadajmo se da će se i tu nešto promeniti.
  Pozdrav i još jedanput hvala na dobrim željama.
  Sa njima sve i počinje a da li će se ostvariti nije sve u našim rukama.

  ОдговориИзбриши
 10. Vidim da u Vasoj listi preporuka za RT nema Modrice.
  Da li je njen kvalitet zadovoljavajuci i makar na nivou ovih sa liste?

  ОдговориИзбриши
 11. A baš sam se trudio da izbegnem imena brendova.
  Modriča je sasvim O.K. (naravno). Lista je zapravo tek primer u smislu onih koja su najrasprostranjenjija pa onda sam uz neizbežne divove (Mobil i Shell) pomenuo tek ona koja se malo izdvajaju. Za FAM je bilo konkretno pitanje inače je moglo da se tu nađe i Galax ili INA, Prista ili ... Optima.
  Kvalitet svih navedenih je približno isti jer (bar u Evropi) svi koriste BASF sirovine (paket ili pojedinačne) ili tek neki "začin" sa strane.
  Već sam naveo da je stvar u boljim uslovima proizvodnje i većoj kontroli te ipak samo nijansama u kvalitetu. To vredi nešto para ali ne 2x više, ni blizu. Ipak, zavisi i od starosti (mladosti) automobila i njegove klase. Ako ste dali 15k € za automobil, koliko je relevantno da li ćete za RT potrošiti 10€ ili 20€ (za 2-3 lit. koncentrata)?
  Pošto se kod novijim modela menja na 5 godina to je tek par evra godišnje. Kap u moru. Sklonost brendu čije na primer ulje koristite je najnormalnija stvar pa makar bilo i neopravdano skuplje.
  I naravno ko bi da uštedi, ovde je to lakše nego kod motornih ulja jer se očiglednije da je kvalitet sličniji kod RT. Možda je čak najbolje koristiti i jeftinije (a renomirane brendove) pa menjati RT na 4 godine. Deluje baš idelno sve do gornje srednje klase automobila.

  ОдговориИзбриши
 12. Evo da se uključim u raspravu i da iznesem svoja iskustva s tim "čuvenim VW antifrizima"
  Imam VW Polo Classic 1.4, 44kw, 1997, model 1998
  Prošlo ljeto sam isto bio u dvojbi što stavljati i dali uopće mjenjati antifriz.
  I tako sam se dao u veliko istraživanje. Danima sam surfao o toj tematici. Naletio na svega i svačeg, od tema kako će antifriz izgristi sve živo, da izgubi svojtva ako ostari, da ne podnosi minuse....

  Uglavnom te godine je VW po prvi put stavljao taj novi G12 (CRVENI) u svoja vozila i na ovlaštenim servisima su uvijek govorili da je trajno punjenje i nema izmjene! Tako piše i u uputstvima vozila!
  Vozio sam, do eto prošle godine, 12 godina na istom antifrizu! Sustav je iznutra bio netaknut, besprijekorno čist!
  Onda je mojom krivnjom ošla brtva glave i kad se posao već radio mjenjao sam sve tekućine pa i antifriz.
  Majstori su me uvjeravali da je G12 isti kod svih no želio sam original.
  I tako je izašao onaj G12+ (LJUBIČASTI) koji za koliko sam saznao NIJE KOMPATIBILAN sa starim CRVENIM G12!
  Zato je G12++ kompatibilan sa oba prethodna, znači G12+ i G12. Kad sam i kupovao drugog osim G12++ nije niti bilo tako da sad vozim na njemu.

  Na kraju jedna zanimljivost.
  Kad mjerim sa mjeračem (probao više vrsta) za antifriz da vidim točku smrzavanja uvijek pokazuje maksimalnu vrijednost!
  Tako je bilo i sa G12, tako je i sada sa G12++. Omjeri su pravilno izmješani, 2:3 je za -24.
  (http://slike.hr/slike/dsc00189_85b98.jpg.html)
  Unatoč tome i dalje mjerač pokazuje maximum (do -40) što mi baš i nije jasno. Valjda mora biti poseban mjerač da bi izmjerio pravo stanje?
  Dalje G12++ se mješa za vodom iz pipe! To sam naišao na više mjesta. Iako svi tvrde da mora biti destiliran nije istina. Ovaj svoj sam isto mješao sa običnom vodom.
  Eto toliko od mene.
  Pozdrav gorki!

  ОдговориИзбриши
 13. Poštovani g. Gorki,
  Naveli ste puno toga te se sa nečim slažem a sa nečim ne. Fill for life za antifriz je ipak samo MIT (makar tvrdio bilo ko). Može servis pričati što god hoće, VW kao proizvođač i netko ko je standard napravio je jedini merodavan. Po SVIM G12 (VW) standardima RT se menja na 5 godina i točka. Naravno da je moguće (i sam sam to naveo, mada je više za "ovo vam nisam rekao") i nešto više. Vodeći se velikom kilometražom između zamena (240k km) zaista izgleda kao večnost no na makar 7 godina se antifriz mora menjati. Može i da se ne menja ali to je sigurno lošije po vozilo (dokazano).
  Loša je navika ZLOUPOTREBLJAVATI rezerve (stepen sigurnosti) koju proizvođači (motora i RT) sigurno imaju u vidu. Dakle 6-7 godina sa manje od 4000 radnih sati (što je otprilike četvrt miliona km u mešovitoj vožnji) je svakako O.K. ali ...
  Već je 10 godina mnogo. Vaš antifriz neće izgubiti svojstva zaštite od niskih temperatura (i eto zablude da je još upotrebljiv) ali će sigurno (i to 100%) izgubiti svojstva zaštite od korozije.
  Problem je što se to može utvrditi samo u laboratoriji a to košta bar koliko i pola izmene kompletne RT. Dakle bolje je zameniti makar još bila upotrebljiva.
  Ne menja puno ljudi i nikome se ništa desilo nije!
  Pravi put za MITOLOGIJU.
  Ali avaj, obično kada se primeti nešto po zlu već je kasno i obično se pripisuje drugim stvarima.
  Verujte mi na reč (i bez laboratorije) da se čak i G12++ (i budući G1212++++) nije doživotno punjenje iako je najbliže tome (uz Glysantin G34).
  Tako da bi ste na 10god./200k km MORALI da menjate a na 7god./150k km trebali da menjate (računam prvo vremensko ispunjenje ali i kombinaciju) ako već ne verujete VW-u kao vrhovnom autoritetu i ne menjate istu na 5 godina.
  U krajnjem slučaju promenite makar na 240k km što je pogrešno tumačenje standarda ali neka ostane kao nešto što maksimalno ima logike.
  Merači za terensku upotrebu uglavnom imaju grešku od ±5 stupnjeva celzija. Ako je fabrički baždaren za klasične RT onda može još i više grešiti (mada nije tolika razlika među njima) te dolazimo i do 7 ili 8 cel. Ipak duplo više od toga je mnogo te ili uređaj više nije ispravan ili je zapravo u još nižoj klasi tačnosti te je od njega slaba vajda.
  Proizvođačke temperature za razne odnose RT sa vodom su tačne do u stepen ili dva.
  O VW standardima ću posebno da ostavim komentar jer bih probio granicu od 4096 znakova koliko može jedan da bude dug.
  Još samo da kažem da nije eksuzivitet G12 ili G12 plus ili G12 plus plus (što ste naveli) da se meša sa običnom vodom (sa pipe, ili što bi mi rekli "česmuše") već to mogu i klasični antifrizi, najobičniji "plavi" (ili modro-zeleni) po BS 6580 odnosno JUS H.Z2.010 Tip 3 (što je standard još iz stare Juge).
  Naravno da je voda ne sme biti velike tvrdoće (preko 20 nem. stepeni nikako) a da je bolje da ona bude meka (ili omekšana) a najbolje da bude destilovana ili demineralizvoana (ili propuštena kroz RO).
  Naravno u pravu ste da noviji OAT ili SOAT antifrizi malo bolje podnose običnu vodu (zbog svoje prirode) ali nije to neka enorna razlika a svakako ne "ekskuzivno pravo" i neka posebnost G12 plus plus rashladnih tekućina.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 14. "Sustav je iznutra bio netaknut, besprijekorno čist!"
  (Posle 12 godina). Lepo. No nedovoljno. Tek bi analiza rekla konačnu reč. Ipak bolje što je niste uradili (samo bi ste se pitali što niste ranije promenili istu).
  Što se tiče G12 sa "plusevima" mislim da ste se malo izgubili u tome. No kao što sam rekao, obično je tako jer je stvarno naprevljeno tako da napravi haos.
  Ajd' još jednom. Ma već ima gore.
  Mešanje.
  G12 i G12 plus!? Ajde zaboravite na G12. Sada je ionako sve G12(plus) pa su plus počeli da zovu G12.
  Dakle 774D/F (g12/g12+) je kompatibilan i sa starim 774C (G11) ali i sa 774B (stari dobri "klasični antifrizi BS 6580). ALI ...
  Ovo je više za VANREDNE okolnosti ili za dolivanje.
  U principu se ovo ne radi. Uostalom skraćuje životni vek "long life" proizvodu (ali ne i "unlimited life").
  G12 sa pluseva "dok ne poblesaviš", kao u vicu o "Duran Duran", G12+ "sa ehom":
  je najnovija (šire rasprostranjena) specifikacija VW-a. MOŽE da se koristi i kod automobila kojima je G12 bilo fabričko punjenje. Mada ruku na srce i G12+ može da se koristi i kod G11 ili starih BS 6580 zahteva (kao da su izmislili vasionu).
  I naravno više MARKETINŠKE nego tehničke izjave kao što je:
  "G12++ Coolant is virtually immune to ageing, so that it can be used as a longlife coolant."
  Znače zapravo da je njegov vek nekih 7 do 10god.
  Malo sam malopre prestrogo rekao 5 ali je čak i kod ove vrste RT bolje zadržati se na tome. Priča jako podseća na priču o sintetičkim uljima početkom 70-tih ili čak na priču kada se pojavio G12 (bez pluseva, minusa, kvadrata, majmuna i ostalih).
  Potpuno su isto pričali (maltene ni redosled reči nisu promenili). Doživotno punjenje, nema menjanja, pa spustiše na 5 godina. U reklamama za G12++ ispade G12 potpuno loš proizvod, katastrofa i FUJ!
  Samo verujte komercijali(stima) pa ćete daleko stići (do prvog jarka).
  O.K. ima osnova da se čak i G12 (plus) i dvostruko premaši no ipak bih se zadržao na ne više od 50% (7 god.) a ko kako hoće. I motorno ulje ne menjaju 100k km pa na 150k km rade generalku. Svako je gospodar svog automobila, pa može i u jarak.
  O OVOJ ZAVRZLAMI VIŠE NEĆU NI REČI. Zovite VW dilere pa neka vam objasne (to obično bude smešno).
  I na kraju: G12++ je naravno kompatibilan "unazad" (neće da se stvori gel, babaroga niti će motor eksplodirati) sa SVIM OSTALIM G12 kao i sa G11 (silikatni sa silikatnim, iako su silikati kod G12++ u mnogo manjem procentu).
  Više je da se G12++ može dodati u starije mada može i obratno ukoliko je reč o dolivanju i manjim količinama.

  ОдговориИзбриши
 15. Kada se vec pominje mijesanje G12++ sa G12 isticem da ja pojma nemam koje je moje fabricku punjenje, ali su mi u servisu prodali G12++ koje ja dolivam s vremena na vrijeme.

  ОдговориИзбриши
 16. Ovo je sasvim O.K.
  Doduše moglo je i G12/G12+ jer je još "kompatibilnije" ako se dodaje u G12++ osim što u tom slučaju (makar na akademskom nivou) malo smanjuje osobine najnovije generacije RT i skraćuje mu životni vek koji je inače 7-10 god.
  Zbog ovoga je zapravo (u smislu dolivanja) bolje dolivati G12++ u G12/G12+. Osim solidne kompatibilnosti (ne zaboravite da G12 ima i kompatibilnost čak i sa starim G11 koji je silikatna RT i nema OAT aditive, naravno ovde tek do 10% ili 20% jednog u drugom) zapravo za nijansu poboljšavate stariju (iako još uvek modernu) generaciju RT a ukoliko već imate G12++ utoliko bolje!
  Pre prvog dolivanja ste mogli da uporedite boju RT u automobilu i one koju su vam u zvaničnom servisu prodali. Pošto se radi o "istoj firmi" pouzdanost identifikacije po boji je preko 90% (inače nije).

  ОдговориИзбриши
 17. Stevo,

  pominjao si ranije ispiranje sistema. U ranija moja vozila sam to radio na nacin sto skinem crijevo sa rashl.sistema, uzmem crijevo sa cesme i stavim da tece sve dok mi iz sistema ne otpocne isticati cista voda.
  Sada se ne bih to usudio da radim. Koja je tvoja sugestija cime se rash.sistem cisti i kako?

  PS. Postavio ti pitanje na MC oko mobil 3000 5w30 ulja, pa bih volio da iskomentarises dal ovdje ili tamo. Po specifikacijama bi rekao da je zanimljiv proizvod sa veoma zanimljivom cijenom.

  ОдговориИзбриши
 18. A đe ti je to MC?
  Oko ispiranja bi bilo bolje da se javi neko stručniji, neki maš.ing. ili još bolje serviser.
  Način ti je u principu dobar, čemu strah? Zbog elektronike? Zaista ne znam kako to izgleda kod Seat-a (VW benzinski motor 1.4 v16 novije generacije).
  Odgovoriću za Mobil sa zadovoljstvom, ali bilo bi glupo ovde (rashladne tečnosti), samo me podseti šta ti je skraćenica MC?

  ОдговориИзбриши
 19. Koji su standardi viši od G12?
  G12+, G12++, G14, G15, ... G17+

  Objašnjenje za čitaoce van zemlje. "Najviši aktuelni standard za antifrize" je ime jedne političke partije u Srbiji.

  ОдговориИзбриши
 20. MC- skracenica od MyCity (misli se na forum).

  ОдговориИзбриши
 21. Ivane, Dimitrija:
  Thanks, ... baš sam tupča. O.K. skoknuću u toku sutrašnjeg dana tamo, danas teško da ću moći.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 22. Kakav je antifriz Total Glacelf Auto Supra (G12)? Nasao sam ga po ceni od oko 400 dinara po litru. Da li je OK za upotrebu u Ladi 112.

  ОдговориИзбриши
 23. Antifriz je k'o bombona.
  Ali nije za Ladu. Total koji spominjete je zapravo "G15" ili "SP15" ili kako sve neće da ga zovu ("Dex Cool"). To je Glysantin G34 i po GM6277 standardu. Praktično je sličan RT po VW TL 774D/F (G12-G12+).
  Radi se o OAT antifrizu bez silikata.
  Iako OAT antifrizi u principu mogu da se koriste u motorima gde nisu preporučeni IPAK SE PROIZVOĐAČ TREBA PONEKAD I POSLUŠATI.
  Za vašu ladu je propisan "klasični" Antifriz (BS 6580) uz zamenu na 2 godine ili 60k km mada se može koristiti i TL774C (G11) koji se onda menja na 3god. ili 100k km.
  U vreme kada je L112 (novija verzija) izašla na tržište bilo je G12 RT. Zašto nisu propisali nju? Verovatno ima neki razlog.
  Prilično NE preporučujem da koristite OAT u Ladi.
  Evo i krunskog dokaza: Kalina i Priora i dalje ostaju na klasici ili G11 standardu.
  Da je bar neka od njih sa G12 pa bi mogli da razmišljamo, diskutujemo te da na kraju probate.
  Ovako, bolje NE.
  Inače cena je prilično O.K.
  Preporuka za vlasnike novijih Opela i uopšte GM vozila, gde je zahtev za RT baš DEX COOL.

  ОдговориИзбриши
 24. OK, hvala.

  A Total Glacelf Classic (G11)? Cena je oko 360 dinara za litar.

  ОдговориИзбриши
 25. Vi gore us Srbiji svasta imate. Ja osim Optime ni na jedan antifriz u PG nisam nalijetao.

  ОдговориИзбриши
 26. Ja sam od skoro poceo da nalazim te antifrize poznatijih marki. Do sad sam nailazio na Seleniju, Castrol, Total, BASF...

  ОдговориИзбриши
 27. E moj Dimitrija,
  Čudo je čega sve imamo! Kao što kaže jedan lokalni prodavac:
  - Ove (FAM, Optima) možeš i 1,5:1 (zapravo 3:2 ali tako piše na etiketi) slobodno, ako ima više vode do -25cel. nema da brineš, e a ove (razni no name) isključivo 1:1 a možeš i malko više da ga suneš od vode!! Inače će ti na -20 puknuti motor!
  E alal nam ćufte!
  Šalu na stranu, u Bgd. ima zaista svega i svačega (pa NS pa Niš), verovatno bi se našlo stotinu različitih brendova (doduše u celom gradu), tako nešto teško da bi našli u Minhenu ili Beču, no takvi smo ti mi.

  Ivane, malo koncentracije (i ne verujte trgovcima, nije što im je posao da lažu, nego i kad neće da vas slažu onda uglavnom NE ZNAJU).
  Glacelf Classic nije G11 RT iako može da posluži u vašem autu. Menjali bi ste ga na 2 do 3 god. (kilometraža je ionako manja).
  Cena mu je dobra ali ništa posebno (za klasiku možete proći i jeftinije).
  Ako bi ste G11 imate izvanredan Glacelf Plus ili Coolelf Plus, koji je 50% prvo navedeni.
  Ovo bi bilo odlično rešenje za vaš automobil.
  Obzirom da ne vozite mnogo tokom godine, slobodno ga možete zameniti i na 4 god. (mada je slaba vajda i ušteda iako kod vas treba 4lit. koncentrata) inače je preporuka: 100k km/ 800h /3god.
  Vrlo kvalitetan proizvod.
  Opšta preporuka, za G11 potrebe, iako po istoj ceni postoji veliki izbor renomiranih a može se neki dinar i uštedeti.

  ОдговориИзбриши
 28. Stevo,

  Pa upravo zbog toga ja ne mogu da te ispratim oko marki ulja, maziva i tecnosti koja analiziras.
  Nisam ja LUKOIL uzeo sto sam Škot ili Piroćanac, več zato što je meni izbor sužen do maximuma. Ili mi je bilo to da znam da je original ili da kupim castrol za koji ne znam u kojoj garaži je izmućkan.
  Ja sam G12++ plaćao 10eur za litar. Ništa između njega i Optime ja nemam da kupim. To mene koji sam sada postao ljubitelj ulja i maziva i trudim se da nešto saznam o istima dovodi do ludila.
  Recimo naišao sam na jedno mjesto koje prodaje Motul. Ako ga sada uzmem, ko mi garantuje da ću moći opet kupiti litar istog ulaj za dopunu? Nikada na nijednom mjestu nisam vidi isti asortiman ulja na koji možeš da se osloniš, osim na LUKOIL pumpama. Danas dođeš u prodavnicu i vidiš koja su ulja na rafovima, sjutradan su već neka šesnaesta.

  ОдговориИзбриши
 29. Dimitrija,
  "Ja sam G12++ plaćao 10eur za litar". NISI VALJDA?!
  Majko mila! Mama mia! Strašno!
  Ovde Mobil i Shell nisu toliko (možda tek 5-6€) a kao što si mogao videti Total je tek nekih 4€.
  Zaista nisam očekivao da je situacija takva kakvom je opisuješ makar ne u Podgorici.
  Sreća što je Optima respektabilni brend, mada oni nemaju G12+ nego "samo" G12!
  A taman sam se pitao, ko baše još ima RT koja nije i VW 774D i 774F a eto baš si me lepo podsetio:
  PERMANT LONG LIFE.
  No to je još uvek dovboljno dobro za tvoj automobil.
  Ipak G12/G12+ je uvek bolje a G12++ naravno najbolje (naročito za zaboravne jer će godinu-dve prekoračenja podneti bez većih problema).
  Pri sledećoj zameni (ako se nešto do tad ne promeni, čemu se nadam) možeš da iskoristiš prisustvo npr. INA kompanije koja na tržištu CG ima veoma dobre cene (kako kažu ljudi na CBC).
  No, INA Antifriz BS Super je ipak "samo" G12/G12+ (VW 774D/F).
  Slično bi ste prošli i sa EKO-om. Njihov EKO Racing Antifriz Super Long Life je ??? Piše na sajtu samo G12. A zašto “Racing” verovatno ne znaju ni oni.
  Zagledajte etiketu VW 774G je G12++. U svakom slučaju “G12“ imate makar iz četiri izvora (tu je i Lukoil) dok G12++ morate malo da potražite (ne bi ste li platili manje od 10€ za litar, što je verovatno evropski rekord).

  ОдговориИзбриши
 30. Stevo,

  Slagao sam,naknadnom provjerom sam nasao fiskalni racun gdje sam 1,5L G12++ platio 9,71EUR. To dodje oko 6l po litru. My mistake.:(

  Sto si tice EKO antifriza oni nemaju G12 u asortimanu, takodje ni LUKOIL nema G12 u svojoj prodaji u CG. Makar ja nisam naisao na njih, a zaista sam trazio.
  Za INA-u nisam siguran.

  ОдговориИзбриши
 31. Nema veze, nije bilo namerno.
  Verovatno i ja napravim po neku grešku (ipak radim sam, nema nikog da proveri šta sam napisao, osim čitaoca po objavljivanju).
  Ovo je već O.K. cena. Toliko je i kod nas za G12++ osim što tu i tamo ima i jeftinije.
  Neverovatno je da ni EKO ni LUK nemaju G12 u Podgorici. Zaista sam iznenađen. Proveri za INA-u.

  ОдговориИзбриши
 32. Stevo,
  Ako možeš da pomogneš u mojoj nedoumici.
  Radi se o Renoima novije generacije i Glacelf antifrizima.
  Osnovno pitanje je, koji međusobno ne mogu mešati a koji mogu? Često se bavim Renoima, Megan 1.6 16V, dci, clio2 i clio 3 1.2 16V.
  Imao sam slučaj da su mi u ovlašćenom servisu dosuli "neki" Glacelf plave boje na postojeću tečnost koja je bila fluorescentno svetlo zelena. Posle toga se izgubio onaj florescentni sjaj a u ekspanzionom sudu uvek se video na vrhu deo tečnosti druge boje. Posle godinu dana iz prevencije sam u tom kliju 2 1.2 16V, promenio antifriz i nasuo Glacelf plus.
  Ovaj isti slučaj sad imam i u novom meganu, jednostavno čovek da neveruje.
  Ja ne mogu da nađem koji je antifriz namenjen navedenim renoima, koji je bio (fluorescentno zeleni). Viđao sam u prodaji od glacelfa fluo. žuti i fluo. narandžasti ali fluo. zeleni u prodaji ne.
  Ni na jednom Glacelfu nije decidno navedeno da je namenjen Reno putničkom programu.
  Ako možeš pomogni. Ovo je opšti problem u Srbiji.

  ОдговориИзбриши
 33. Opšti problem u Srbiji? Ma nije valjda!
  "Kuku meni". Od toliko ovlašćenih (najviše za uzimanje para izgleda) servisa, pa problem.
  Ne vredi, ne može se na kurs od par dana ili čak nedelja i da se sve zna.
  Osim toga ne mogu a da ne pomislim kako su u Total/Elf-u iz nekog (glupog) razloga sve lepo "zamesili" da ni oni ne bi znali da objasne zašto su to uradili. Mislim na relaciju Reno-Total/Elf rashladne tečnosti. Baš bih voleo da mi neko objasni strategiju po kojoj bi ova TOP 5 grupacija (na svetskom nivou) trebala da to bude i u oblasti rashladnih tečnosti (nema šanse).
  Neko je tu zabrljao (pa neće da prizna), a zašto, teško da bi i odgovorio.
  Obast rashladnih tečnosti je jedna od retkih (ali sigurno najvećih) brljotina ove grupacije.
  Ne radi se o kvalitetu koji je vrhunski nego o asortimanu koji je za tako moćnu kompaniju (grupaciju) nedopustiv. O.K. možda je neki dogovor "na visokom nivou" ili želja da se izbegne BASF (pa na svoju štetu) ali ovim se ispušta i tržište modernih Reno automobila (bar dobrim delom) što za 'fabrički' brend ne igleda logično.
  Kako god (zbog dužine teksta) odgovor sledi u sledećem komentaru.

  ОдговориИзбриши
 34. "Ni na jednom Glacelfu nije decidno navedeno da je namenjen Reno putničkom programu."
  Zaista je tako. Prosto neverovatno, zar ne?
  Iako se neki antifrizi mogu mešati (vidi gore u tekstu da ne ponavljam) ubedljivo je NAJBOLJE da se NE MEŠAJU različite vrste ovih fluida.
  GLACELELF PLUS je po (između ostalog ali pre svega) VW TL 774-B/C standardu (tzv. VW G11). I plavo-zelene je boje (ne flourescentne).
  To je hibridni, silikatni antifriz. Lično ga NIKAD ne bi mešao sa nesilikatnim, ali izgleda da neki servisi znaju bolje.
  To da jedan pliva po drugom, zvuči malo neverovatno jer bi svi trebali da se mešaju, makar posle prve duže vožnje. Ako nije slučaj, izbacuj to odma'!!
  Mada mi zvuči neverovatno i ne bi trebalo da je moguće, no u "carstvu šljiva" nema nemogućeg.
  GLACELELF AUTOSUPRA je fluorescentno narandžasta rashladna tečnost.
  To BI TREBALO DA BUDE Dexcool RT po GM 6277M.
  A da li je, ne bih smeo da tvrdim. A i zašto bi?
  Ako je nekom 'geniju' iz marketinga ovo nevažno pa zašto bih razbijao glavu o tome. Dok se ne dokaže suprotno uzeo bih ovo kao uslovno (pomalo se šalim sigurno jeste DEXCOOL).
  Ovo je sigurno kvalitetnija RT za novije mašine i verovatno bolje rešenje.
  NARAVNO pre svega treba slušati preporuku Renault-a.
  No ako nje nema ili je 'top secret' koristio bih Glacelf Autosupra pre nego G11 RT.
  Ipak za vozila koja pominjete (Clio II i Megane II) bih lepo Z.j.bo Elf (ako mogu oni mene mogu i ja njih) te bih isprao rashladni sistem i nasuo (ko svaki pošten i pre svega pametan čovek) VW TL 774-F ("G12 Plus") RT i uživao (sva građanska prava).
  Menjaj na 4god./120k km i ne razmišljaj o Total(nim) bull shit-ovima. Ili Renoovim zapravo? Reno/Total-ovim zapravo.
  Flourescento zeleni Glacelf ili CoolElf?
  Nemam pojma. Genije iz marketinga (gore pomenuti) je takođe smatrao da boja nije važna te u tehničkim specifikacijama Total-a (inače prilično opširnim i sa gomilom manje važnih - poropagandnih informacija, po čemu se vidi da je zadnju reč rekao marketing a ne tehnika, pravi put u propast), tako da me (iskreno) baš briga o čemu se radi. Ako može njihovu centralu da za to boli D.p. može vala i mene (bar) uvo.
  Flourescentno zeleni je npr. Mobil Coolant "Ready Mixed" što je zapravo gotova RT po BS6580-1992.
  To je fabrički razblažen "Mobil Antifreeze" (najverovatnije, ni Mobil marketing nije mnogo bolji od Total-ovog).
  Uglavnom to je "stari, dobri" KLASIČNI antifriz.
  Ili možda nije? Ma jeste!
  Tako da bi fluo-zelena RT mogla da bude CoolElf Classic. A da li jeste? Ne interesuje me!!
  Koliko god da cenim Total/Elf NE MOGU da radim njihov posao. Ako ne stave u specifikaciju boju, da jurim po prodavnicama - ne pada mi na pamet (dok je još koliko-toliko imam). Naročito ne imajući u vidu da 'GENIJE' (ili više njih) ima godišnju platu koju mogu da (do penzije u zbiru) samo da sanjam.
  Ni za Mobil nemam reči (preterane) hvale iako su za nijansu bolji.
  E BAŠ ZATO bi lepo nasuo Motul INGUEL OPTIMAL ili Kroon Coolant SP 12 (prvi TL-VW 774 D/F = G 12 / G12 + a drugi "samo" VW TL 774-F ("G12 Plus")) i lepo iskulirao (preplaćene) Genije iz Giganata.
  Motul Optimal je i GM6277M i G12(+) ali više ono prvo i povoljne je cene. Može i optimal Ultra ali je skuplja varijanta. Lila SP 12 zapravo nije G12++ koji je takođe ljubičast.
  Ni ovo nije dovoljno jasno? Potpuno razumem.
  "Ovo je da čovek poludi" - što bi rekao Lignjoslav.
  Ostaje kao najbolja opcija:
  pročitajte lepo (osnovni) tekst još jednom te bacite novičić da li Dexcool ili G12 te po volji izaberite proizvođača koji VAMA jasno kaže da li je jedno ili drugo (ono koje ste izabrali) i Ende.

  ОдговориИзбриши
 35. E moj Srevo i ja sma ti zbunjen (ali odavno) sa Glacelf tečnostima. Još kad uzmeš u obzir da se pojedini mogu meriti klasičnim areometrom za antifriz a drugi ne, odmah shvatiš problem. Nije problem kad ja kupim i naspem u sistem tečnost, jer znam šta sam kupio i ostavim malo za dosipanje. Jednostavan problem je što ne znam koji antifriz je u novim Reno automobilima. Ima žuti i fluo zeleni. Žuti liči na Glacelf supru a zeleni fluo je enigma.
  Ni to ne bi bio problem da sam ja bio u servisu "brži" ali čovek nage flašicu sa Glacelf + u posudu i eto. Hoće da naplati 0.5L antifriza pa to je. Platio bi ja njemu i dva i dolio 300g destilovane vode i gledaj si posla. E servis u garantnom roku, ovlašćeni, onaj koga ne možeš da zaobiđeš. Kad sam im izložio problem nisu uspeli da ga razumeju, smatrajući da sam "Čuknut", i pored toga što me znaju i što znaju čime se bavim. Ta dva antifriza se nikada nisu potpuno pomešala. Sad držim ispušteni antifriz u providnoj kanti i vidi se razlika u boji u debljini dva prsta. Da li se radi samo o pigmentima boje ili je problem dublji ne znam, ali nije dobro. Samo zamisli da "to" rade svim novim vozilima koja dođu na servis.....
  U tim kolima trenutno je Glacelf plus i zamneniću ga za 3 godine kako i piše u tehničkoj specifikaciji antifriza. Valjda mu se neće desiti ništa loše. Inače Glacelf ima osobinu da se razlaže i pretvara u "blato", koje skrozira sistem, za razliku od većine drugih koji "kiselinom" deluju.
  Hvala i šta misliš o nemačkim Hepu antifrizima. Ima ih na našem tržištu, povoljna cena, ljubičasti verovatno SOAT i G12+ ili sl. jer trenutno nemam kutiju kod sebe.

  ОдговориИзбриши
 36. Mange,
  to mi zvuči poznato ali da kažem da znam nešto o njima bilo bi preterivanje. Pojma nemam!
  Mož' bit' da, mož' bit ne. Ako su stvarno (ali stvarno) Nemci, ne može da bude loše.
  Ipak, više volim neke poznatije firme (doduše kod RT nisam išao dalje od onoga što je već objavljeno, a prilično je, u vezi motonih ulja, mislim na brendove).
  Addinol je nešto što nije skupo, nemačko je i dobro je. Jedino što za većinu stvari morate u Zemun, ili možda i ne. Zaista ne znam koliko ih ima po većim gradovima ali ja ih ni tamo nisam nešto često viđao.
  OMV je verovatno skup, no MOL bi mogao da bude jeftiniji. Original je sigurno, loše nije.
  Mislim na to da pre svega treba gledati originalnost proizvoda (kod RT i KT). Addinol sam namerno pomenuo jer su zaista filijala centrale a ne samo firma koja je dobila ulogu distributera (uvoznika).
  Naravno cela stvar može biti O.K. (i verovatno jeste) ali ne bih smeo (bez informacija) to i da tvrdim.
  Situacija sa dve tečnosti koje se ne mešaju, nikako nije dobra. Pokušajte da tu nemešljivu smesu pokažete nekom od menadžera (kako to gordo zvuči) servisa i objasnite da nije u pitanju da platite RT već ste jednostavno zabrinuti za svoje vozilo.
  Iako sve može biti i O.K. situacija NIMALO NIJE NORMALNA. Ko tvrdi da jeste onda on nije baš normalan. Ako ne pomogne ništa, obratite se tržišnoj inspekciji. Ma neka su i iz Renoa lično, ne bi me ubedili da se dve nemešljive tečnosti mogu sipati u rashladni sistem.
  Aman ljudi!
  Sad mi je jasnije zašto je ona kriza najviše pogodila auto industriju. Zato što je jedna cica sa sajma važnija od 10 inženjera.
  A jedan "Bolonjski" ekonomista (iz prodaje) vredi otprilike 100 njih.
  Pa da prodaju Coca-Colu pa i da razumem ali automobile, propast.
  Nadam se da još ima brendova kod kojih to nije slučaj.

  ОдговориИзбриши
 37. Našao sam koji RT ide u nove Renault automobile.
  (bar mislim da jesam).
  Radi se o RT Ref. Code: 7711171589h
  i naziva Renault Glaceol Type D Coolant, koji se može u Evropi nabaviti kao Renault original parts ali kod nas to nema!?
  Kog tipa je ne znam, da li je OAT(verovatno jeste), bolje reći SOAT ne znam. Izgleda je upravo zelene fluo. boje i menja se na 4 godine a našao sam negde da se ne sme mešati sa nekim tipa C (ovaj je tipa D)
  Ko je proizvođač, je pitanje, možda uopšte nema veze sa Total-Elf grupom.

  ОдговориИзбриши
 38. Nerviralo me ili ne, moram problem da izvrnem na postavu.
  Flourescentno zeleni? Da nije možda od vanzemanljaca?
  Za 5min. sam na net-u našao milion gluposti o "tipu D" da je to strašno! Srećom našao sam jedan jedini izvor koji je potvrdio moje (i tvoje) pretpostavke. Više vredi jedan pouzdan izvor (stručan čovek) nego 100 budala.
  Dakle taj famozni Type D je NAJOBIČNIJI (kao da može drugačije) OAT RT. Dobro, možda nije baš najobičniji ali je zaista jako sličan bilo kom OAT antifrizu.
  "Reno ima specijalne materijale u motoru pa će bilo koji (pa i OAT) antifriz da to lepo rastvori" - ovo je tipično ali i najgluplje što sam na ovu temu čuo (i to za Dačiju).
  Jeste, zelen je pa sadrži KRIPTONIT.
  Ma manite se takvih "stručnjaka".
  To je znači OAT RT i može se (čak) mešati sa bilo kojim OAT (G12/G12+ možda bolje reći G12 i/ili G12+) antifrizom u smislu dolivanja, a kada se menja može se zameniti sa takvim.
  Ako već ne možete da nađete Renault (verovatno bar duplo skuplji) sipajte bilo šta što je iole pouzdanije (makar bez kriptonita).
  U slučaju dolivanja imaćete samo problem boje (koja će verovatno postati murgava i bez sjaja i flourescencije) i ništa više.
  Ovo sa bojom im je samo fora da odvrate ljude od kupovine drugih antifriza.
  Moguće je čak da postoji neki "rastvarač boje" u malom procentu pa samo deluje da se tečnosti ne mešaju i kao BABAROGA PLAŠI malu decu i one koji veruju raznim nepouzdanim internet izvorima.
  Etil ili Propil EG, voda i svi bitni aditivi će se sigurno međusobno izmešati to nema sumnje. A i aditivi su isti ili makar slični tako da nema o čemu da se priča.
  Taj tipa C (ovo me mrzi da tražim a u prvih 5 min. nisam našao te bi mi trebalo bar pola sata koliko nemam) je najverovatnije G11 ili bar silikatni (tj. tog tipa) antifriz.
  Kao i Glacelf plus u principu se ne meša sa OAT-ima (zaista je genije onaj iz servisa, trebalo bi odma' da ga prebace u marketing, napravio bi karijeru) ALI (znamo koda već bog štiti osim pijanaca i male dece) na njegovu i pre svega VAŠU sreću to čak u smislu (malog) dolivanja i nije toliko strašno. OAT-i su čudo.
  Mislim da u tekstu ima i to pomenuto, a BASF i FAM naglašavaju da je to itekako moguće, doduše BASF (ako i Mobil) posebno navodi da je to (svakako) za izbegavanje i da je više za hitne slučajeve (bolje i to nego sa niskim nivoom u sred leta npr. ili ako ima kapilarni otvor pa dok se ne zakrpi).
  I naravno to bi proporučilo da se ovakva mešavina promeni na 3 umesto 4 godine.
  Kako god zbog teškog nalaženja Renault (ili zapravo Elf?) RT pri sledećoj zameni (nakon isteka garancije, možda i par meseci nakon tog događaja) ispustite "vanzemaljca" isperite sistem i lepo sipajte G12(+) RT.
  Nisu ni Nemci što su bili ali ovakve im se brljotine ipak ređe dešavaju. Iako nisam fan VW-a ili Mercedesa (a za BMW bi se već pitali) sve više razumem ljude koji kupuju te automobile. Pedantno, jasno i precizno. Standardi nisu neki "tajni dosijei" (dosije X) kao kod konkurencije, a Mercedes je verovatno no. 1 u tome. Čak lepo navedu koja su ulja po kom njihovom standardu sertifikovana (na njihovom sajtu) i nema šta da sumnjaš da li je ili nije dobro, ostaje da omeriš cene i svoje afinitete. A i fabričko punjenje im je (često) Mobil 1. Da nije zato što je jeftino? Ili zato što ga oni proizvode?
  Ozbiljna firma. Ostalo je (prazna) priča.
  A marsovci, Molder i Skali, ...
  Prosto je neverovatno da još uvek ima proizvođača koji se služe takvim šibicarskim trikovima (a na žalost bar 51% su takvi).

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ovaj link bi možda mogao malo razjasniti stvari oko Renault/Peugeot (a i drugih) RT-a.

   http://www.arteco-coolants.com/coolants/content.asp?Pag=10&pnav=;25;50;

   Избриши
  2. Možda da ali mislim da uglavnom - NE!
   Nisam ni ja bio jasan ali ovde će većini trebati "godišnji odmor". Ja lično na pregled (od par minuta) ne bih ukapirao ništa u vezi Renault ili Peugeot, "vanzemaljskih" RT.
   No pošto sam u međuvremenu našao (pre više meseci ali nisam stigao da "postujem") bar za Peugeot je jasno:
   "Čuveni" (i po transparentnosti "ozoglašeni") PSA B71 5110 nije ništa drugo nego drugačije ofarbani Glysantin G40, odnosno G12++ (VW TL 774G).
   LOBRID (da i tako iz zovu - "neverovatno zar ne") also known as SOAT further known as the MOAT (ovo je lično moja izmišljotina, "Mineral" OAT, pa bar kad je bal neka bude maskembal).
   Nema tu ništa što će proizvođači automobila smisliti bez hemijskih koncerna (niti će praviti RT jer valjda nisu blesavi). Osim toga "trade mark" se u slučaju GM (Opel) i Ford pokazuje kao totalan promašaj, a i obe kompanije su pred bankrotom (po drugi put) pa valjda ostali znaju šta im je činiti (i Peugeot nije baš pri najboljem zdravlju, trebalo bi što pre da se otarase ovakvih gluposti).
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Pod glupostima iz prethodnog komentara sam mislio na sopstvene standarde kako za ulja tako i za RT, naročito za ovo drugo.
   Inače iako mi se ne čini da će link brzo objasniti Renault ili Peugeot zahteve (mada svakako može, jer sam na "drugo čitanje" i sam uvideo odgovor) sam po sebi (link) je JAKO DOBAR i pruža obilje informacija (osim što je na engleskom).
   Uzgred, gde naći G12++?? Ako nema kod Kedare (Kroon) teško da ćete takav naći u Šljivropi. Naši (trgovci) kad kupuju, kupuju (brale) po šleper, a šta ljudi kupuju? ono što im nude - G12/G12+ (popularni "crvenko") jer je to (brale) jedino za Al blok (i nema drugo).
   Doduše, i "crvendać" može i u Peugeot i u Renault, jer Lobrid (SOAT) nije (baš) toliko drugačija tehnologija. Naravno, skratio bih interval zamene za godinu dana, i "mirna Bačka").

   Избриши
  4. A još "čuveniji" i "ozloglašeniji" Renault "Type D" (e baš može i Glycoshell Type D, čak "zainat"), je običan (NAJOBIČNIJI) OAT, samo što su ga prefarbali (nešto kao i GM Dex-Cool).
   Dakle tek ovde može svaki "crvenko" ("crvendać") da ga zameni.
   Ne dajmo se komercijali olako u ruke.
   Zakomplikovaše ga samo da bi zaradili koji cent, propast živa!

   Избриши
  5. Hmmm ... a ovo sam već rekao (da je Type D najobičniji OAT, Glysantin G30, kako god).
   Za PSA B 71 5110 sam takođe rekao da je varijacija na temu G30 (što jeste ali je zapravo nešto "između" Gly.30 i Gly.40, što je i brojkama: G33).
   Ovakav RT ima recimo Kroon (SP 14; koji od "milošte" zovem "G14").

   Dakle, rečeno ali samo nisam bio direktan:
   1) Za Renault (umesto Type D) bilo koji G12/12+
   2) Za Peugeot, G33, ako ne G12++, G13 (vidi tekst o tome) pa ako nema ni prvog ni drugog ni trećeg, udri G12+ i uživaj.

   Избриши
  6. Glycoshell Type D je bio dobar ekvivalent ali ga Shell danas nudi u distribuciji još samo na francuskom tržištu. Inače, Glaceol RX Type D se prije radio u Shellovim pogonima u Belgiji (ne znam da li je to još uvijek tako).

   RT-e tvrtke Arteco OEMski distribuira nizozemska tvrtka BRB International (vidjeti link: http://www.brb-international.com/about

   U dnu te stranice je korporacijska brošura za download, u kojoj na str. 16 točno piše koji su od Artecovih proizvoda za motore Renault a koji za motore Peugeot. Zahtjev je francuskih proizvodjača automobila da njihove RT imaju odstupati od BASF-ovih formulacija za RT-e, koje su uglavnom uskladjene s njemačkim standardima ugradbenih autodijelova, ne samo kvaliteta metalnih dijelova, nego i elastomera i drugih polimernih materijala (a njih, znamo, odredjuje BASF). Dakle, RT koja je optimalna za njemački automobil ne mora biti optimalna i za francuski, poglavito ne za novije generacije motora. To naravno ne znači da se vice versa ne mogu upotrebljavati, odnosno u nedostatku jedne nadomjestit je najsličnijom drugom.

   Medjutim, kako je pitanje Glaceola RX Type D i pitanje dostupnosti u maloprodaji (prije svega Balkan) i pitanje cijene (što više ni na zapadu nije nebitna stavka) neke su tvrtke počele distribuirati jeftinije zamjenske varijante RT-a type D. Vidjeti linkove:
   Febi(http://www.febi.com/febide/) i Swag (http://swag-parts.com/)

   Za usporedbu s Renaultovim OEM-om za type D, Renaultove i Dacijine marke vozila s kojima su te zamjenske Type D tekućine kompatibilne vidjeti link:

   http://www.autopartoo.com/oem/renault/7700001144.html#carser

   Da imam novac za pokrenut firmu, na ovom bi se u Ex-YU državama dobro moglo zaraditi, zar ne?

   Избриши
  7. Šteta što se niste prijavili već ste samo "anoniman" čitalac.
   Svaka čast na upornosti i uloženom trudu na istraživanju.
   Veoma dobro.
   Kao što istorija komentara pokazuje, ograđivao sam se da Renault i Peugeot RT standarde stavim kao potpuni ekvivalent onim za VW.
   Sada sam (i ostajem pri tome) to malo uprostio navodeći da bi G12++ mogao da ih lepo zameni a Renault type D i G12/G12+.
   Sve ste Vi u pravu (ne sporim) ALI ...
   Najvažnije od svega je da se radi o diskusiji na akademskoj ravni, makar za SVE modele pre 2009. a kod njih se ionako skoro ne treba menjati RT (zar, ne?) ili tek od sredine ove decenije.
   Kod svih starijih modela G12++ će lepo da odradi posao, a kod onih starijih od 10 god. i "običan" G12(+).
   Type D je toliko stara specifikacija da nema šanse da je G12 (bez plusa) ne može (lepo) zameniti. Potiče iz sredine '90-tih.
   Zatim, BASF je toliko veliki koncern da je teško parirati mu i po ceni i po kvalitetu.
   I pored malih (sitnih) varijacija u materijalima koji koriste Nemački i Francuski proizvođači to nije od krucijalne važnosti. To je jako slično, a sa druge strane kada bi objavili sastav Lobrid RT-a videli bi da su varijacije izuzetno male.
   Osim laboratorijskih merenja teško da bi eksploataciono ispitivanje pokazalo bilo kakvu razliku.
   Morate malo imati na umu hemijske (zapravo elektrohemijske) osobine sistema (a ako nešto znam to znam, bolje i od maziva, to mi je struka i podstruka) gde tolika selektivnost nije realna (osim za akademsku raspravu). U smislu da elektrolit (rastvor u ovom slučaju RT) nije neagresivan za leguru A a agresivan je za B gde se A i B razlikuju u par % više ili manje Mg ili Al.
   Slično i za polimere i elastomere. Tu bi možda razlika bila i veća ali tu tek treba uzeti u obzir da su (tek) ti materijali toliko slični (ili isti) da se tačno zna šta ide u auto industriju (i nema baš milion kombinacija).
   ITD.

   Ne želim omalovažiti vaš rad, naprotiv.
   Mislim da ste dobro dopunili temu.
   Zaista male razlike postoje. Međutim malo je i do marketinga Arteco-a i BRB-a (kao hemijske kompanije). Naravno iz interesa tih kompanija. Priča je pitka i "pije vodu" ali ništa konkretno nije navedeno a o dokazima i da ne pričam.
   Naravno trebalo bi da se "prekopa" naučna literatura pa da se dalje diskutuje, ali mislim da nema mnogo toga raspoloživog.

   Sa praktičnog aspekta bih zaključio sledeće:
   Kod starijih modela (pre ... 2008. na primer, 2005. sasvim sigurno) koristiti G12++ ili G12(+).
   Posle toga bi ODGOVORNI vlasnici (francuskih) automobila trebalo da razmisle o korišćenju RT-a po specifikacijama (odobrenjima) Renault-a ili Peugeot-a.
   Nešto toga ima i kod Kroon-a (verovatno iz istih izvora, firma je Holandska, što nije slučajno).

   Ideja za biznis?
   Možda.
   Problem je što će vlasnici novijih automobila ići u ovlašćeni servis gde će im zameniti RT.
   Odgovornih vlasnika automobila je sve manje a sve je ređe automobil zadržava ceo vek trajanja, pa obično bude "brigo moja pređi na drugoga". To da li će sam motor trajati 15 ili 16 godina ... verovatno je manje bitno, a retko je od RT a još ređe je da se to može i dokazati.
   Najgore što se može desiti su problemi sa sistemom hlađenja u poznim godinama automobila (posle 10 god.) ali to ne zadesi prvog pa ni drugog vlasnika.
   (sledi nastavak zbog dužine)

   Избриши

  8. Perspektive za biznis su tek od sledeće godina sa povećanjem potencijalnog tržišta do kraja decenije, pa probajte naći investitora za tako nešto.
   Doduše treba dobro proceniti koliko NOVIH Renault i Peugeot vozila ima.
   Ne zaboravite da Peugeot ima i nemačke mašine u nekim modelima (BMW-ove).

   G12 (i varijacije) su globalni standard (a pokriva i sijaset drugih proizvođača UKLJUČUJUĆI i TERETNA VOZILA).
   Insistiranje na razlikama će francuske proizvođače dovesti u loš položaj.
   Ako za 5 ili 6 godina vlasnici budu morali da kupuju specijalne RT kojih nema u regionu (Jugoistočne Evrope) opašće i interesovanje za takve modele (makar polovne).
   Sve u svemu i Reno i Pežo moraju da budu približno kompatibilni sa VW standardima i to je sigurno tako. Neće korišćenje istih oštetiti motor ili slično.

   Možda bi se na ovome i moglo zaraditi.
   U sferi biznisa je sve moguće.
   Ipak ovi krajevi nisu mnogo prijemčivi za "veliku nauku" tako da čisto sumnjam.

   Uostalom Francuzi umeju da rade u korist svoje štete.
   I kod maziva su (uvek) bili specifični.
   Najnovije je da Peugeot uvodi svoja odobrenja preko ACEA C2 koji je uveden baš za Peugeot (koriste još Japanci ali oni NISU evropski proizvođači a ACEA je njihovo udruženje). To mu dođe kao 'leba preko pogače.
   Slično i Renault sa RN 720 kao da ACEA C4 nije (još i više) uvedeno samo zbog (i na insistiranje) Renault-a?!
   Praktično i nema ulja koje je ACEA C4 a da nije RN0720 i obratno.
   Uzgred ta ulja su obično i ACEA A3/B4 pa mogu da se koriste i kod starijih automobila, slično ACEA C3. Isuviše slično. Toliko da je nepotrebno. Isuviše malo različito za starije automobile (a skuplje), da bi IKO pored C3 koristio C4.
   Zvuči poznato?
   Francuski proizvođači jesu veliki (a jedan od njih, mada od krize i obe, potpomognut državom) ali mislim da se dave u "finesama" te da bi bolje bilo da su se prilagodili OPŠTIM i već prihvaćenim standardima. Neće oni nametnuti VW i ostalim nemačkim proizvođačima svoje, pa bolje i da ne pokušavaju.
   Legure koje koriste a ne koristi VW je bolje proveriti i na G12++ i na ACEA C3 ili C2 (što je sigurno i urađeno i prošlo) nego izigravati "Kalifa umesto Kalifa".

   U svakom slučaju dugujem vam zahvalnost za obogaćenje teme (makar na akademskom nivou i za jako mali broj čitalaca, što meni lično ne smeta a ne smeta ni da priznam da je neko bolje prostudirao temu ili deo nje).

   Veliki pozdrav!

   Избриши
  9. Naravno Arteco kao Joint-Venture dva giganta: Chevron-a i Total-a (50%:50%) jeste veliko ime (i proizvodi Havoline RT-e).
   Kao takav je dobra polazišna tačka za biznis (jer uključuje i sijaset klasičnih RT-a i drugih proizvoda).
   Samo tako bi razni Lobrid-i dobili na značaju (u ekonomskom smislu - prodaja većih količina).
   Ako ste na to mislili - ideja je sjajna!
   Naravno traži i veliki kapital, a pitanje je da li je izvodljivo zbog samog Total predstavništava kao i Chevron-Texaco partnera.
   Zanimljivo je da ni jedni ni drugi ne insistiraju na ovome (?!).

   Избриши
  10. Čisto spekulativno, mislim da se Francuzi strateški više pozicioniraju na indijskom a Nijemci na kineskom tržištu, pa te finese oko materijala i tekućina slijede tu logiku. To su ipak uskoro tržišta s oko 3 milijarde ljudi.

   Balkan je i jednima i drugima u tržišnom smislu malo bitan (što ne znači da nama, korisnicima, ne bi trebao biti bitan), pa otud i neinteres velikih korporacija za bolju i komparativniju korisničku podršku (možda se i oni rukovode onim što ste napomenuli - ovi krajevi nisu mnogo prijemčivi za "veliku nauku"- pa se tako prema ovim krajevima i ponašaju.)
   No, mislim, ako bi se neki uvoznik swagovih ili febijevih proizvoda odlučio uvesti kontingent njihovih RT-a typa D, da bi napravio dobar posao. Posljedično bi se ubrzo u maloprodaji pojavili i originali, i to vjerojatno po vrlo prihvatljivim cijenama.

   O elektrokemijskim odlikama Glaceola type D više na ovom linku:
   http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full40375.pdf

   Pritom treba imati na umu da je ta RT modificirana 2004. godine u odnosu na njezinu početnu formulaciju iz sredine devedesetih.

   Srdačan pozdrav iz Zagreba!

   Избриши
  11. Verovatno ste u pravu.
   Eto da se korigujem i da G12(+) ostane bezrezervno za Renault vozila do 2004. a posle tek ako se ne nađe "type D".
   Pročitao sam (i proučio) naučni rad čiji ste link ostavili. Nije loše (ali se da dopuniti).
   Kako god dokazali su veliku prednost OAT-a u odnosu na klasične RT kod koroziono najosetljivijih AlMn legura (zapravo tek jedne).
   Doduše tu nema onoga na šta sam mislio a to je uporedba type D sa G12+ gde ne bih očekivao veliku razliku.
   Triazolna ili diazolna jedninjenja, 2-EHA sa drugim organskim kislinama ili one bez nje (kao kod Japanaca) ... ne deluje da pravi izuzetnu razliku.
   Naravno ne sporim da je za Honda, Toyota, Renault (Dacia) ili Peugeot (ako nisam zaboravio nekog) najbolje koristiti varijacije na temu po savetu proizvođača.
   Ipak, to je od veće važnosti tek kod novijih modela (od sredine prošle decenije) sa jedne strane a često i nedostupno sa druge.
   Recimo da je dobar savet da se sa 5 ili 4 interval zamene smanji na 4 ili 3 (za jednu, tj. 20-25%) i da je to dovoljno za finese zbog upotrebe pojedinih Al ili Mg legura (ionako relativno sličnih).
   Uglavnom:
   1) Pružili ste veliki doprinos temi.
   2) Dali ste dobar savet srednje velikim ili velikim kompanijama koje se bave trgovinom autodelovima i/ili auto hemikalijama.
   Ideja je vredna razmatranja, naročito ako se uzme područje ex YU ili čak i celog regiona.
   3)Ako ste iz akademske sfere, javite se mejlom. Ako ništa drugo da budemo u kontaktu.
   ... onim radom ste mi dali nekoliko ideja za istraživanje (naučnog tipa, na fakultetu).
   Eto i za to sam vam zahvalan.
   Pozdrav!

   Избриши
  12. Raduje me da je ova razmjena stajališta rezultirala doprinosima temi koje ste naveli, a posebno to što ste dobili ideje za znanstveno istraživanje.
   Vjerujem da će u budućnosti biti prigode i za izravniji kontakt.

   Svako dobro i održite ovaj vrijedni blog!

   Избриши
 39. Proverio sam RT D4 "zeleni fluo." za renault u njihovoj mreži. Čovek koji radi na "tome" me je gleda malo čudno, ali kada je po šifri našao robu zaprepastio se postojanju iste. Cena je 900 rsd po litru RT 100%. Inače si u pravu što se boje tiče. Verovatno same boje su namerno napravljene da se ne mogu mešati.
  Naravno sam odustao i uzeo G12+ (onaj HEPU MAXXUS-PLUS), sa kojim imam iskustva već 5-6 godina, nemački 100%. VW TL 774F, Ford WSS-M97B44-D, MB 325.3, standardi zadovoljeni. Nije silikatni, bez nitrata, fosfata, silikata.
  Piše da se u svrhu dolivanja može mešati sa svim antifrizima G12 i G11. Ljubičaste je boje a nije SOAT. Sistem sam pre toga isprao destilovanom vodom...

  ОдговориИзбриши
 40. 9 evra litar?!
  Bar sad znamo o čemu se radi (mada smo pretpostavljali od početka).
  Pazi, neka četvrtina vlasnika renoa na četiri godine promeni 4lit. konc. na (bar) 4 miliona (a više je) akutuelnih vozila ne starijih od 7-8 godina (pred drugu zamenu). To je bar 4 miliona evra EKSTRA PROFITA godišnje. Znači i na pola cene bi imali (mali ali značajan) profit sve preko je čista otimačina.
  Skuplje od Castrol-a, 50% skuplje od Mobil-a ili Shell-a a duplo skuplje od 'fabričkog' brenda (Total-Elf).
  Ovome bi se trebalo odupreti ali samo će manji deo to UOPŠTE uraditi.
  Kako god Vi ste jedan od onih koji su "pobedili sistem" na svoju korist. G12(+) je vrhunski standard za full Al i tu nema mnogo priče. Kompatibilan je sa svim gumenim i drugim materijalima za creva i zaptivke. Samo menjajte redovno (4-5god. i 120-150k km) i nema zime. Bukvalno.
  Već sam rekao da se G11 i G12 mogu mešati ali to ipak treba izbegavati i raditi u manjoj meri. G12 bez plusa je najbolje u G12+ ako već nema ovog drugog a G12/G12+ je naravno još logičnije (ali ne i bolje, već isto).
  Nije neuobičajeno da G12+ bude ljubičast (gore navedeni Kroon) iako su G12(+) obično crvene boje (čist G12 u 99-100% slučajeva).
  Najčešće (ali kao što se vidi ne i isključivo) su ljubičasti G12++ antifrizi. Zapravo oni su to u blizu 100% slučajeva ali ima dobar deo G12+ koji nisu crveni već ljubičasti.
  Nema veze svi G12 su kompatibilni među sobom mada je opet bolje da se ++ meša samo sa sobom.

  ОдговориИзбриши
 41. Pozdrav, vozim od nedavno BMW 320I E-46 1999 god zelim da promenim antifriz u sistemu STA SIPATI ??? Hvala unapred

  ОдговориИзбриши
 42. Hvala (za hvala u napred, poverenju zapravo) Vama!
  Da vidimo ... Vama treba RT (rashladna tečnost) koja ispunjava: VW G11 (zapravo VW 774C), MB 325.0* a pre svih (mada su kompatibilni, istog tipa i sastava pa u praksi obično ispunavanju sve odjednom)BMW N 600 69.0.
  * zapravo DBL 7700.20, page 325.0
  To su: BASF Glysantin Protect Plus G48 i oni koji se baziraju na njemu ili po njemu pravljeni. Na primer (od poznatijih) a po abecednom redu: Addinol AF (Antifreeze) Super, Aral AF Extra, BMW AF (81.22.9.407.454), Castrol AF NF, Galax Korsantin Euro, Kroon Coolant SP11, Mobil Coolant Extra, Motul Inguel Expert, Nisotec Antifriz Euro, Shell GlycoShell, Total Glacelf Plus ... Valvoline Coolant AF Extra ...
  Ima ih još a važan je BMW-ov standard (ili makar VW G11). Nadam se da je spisak dovoljan :-)
  Uzgred, isti (antifriz) menjajte na 4 godine. I ... ne mešajte sa G12 (crvenim) antifrizima. G11 su plavo-zeleni (ali se ne uzdajte samo u boju, nego neka bude dodatna provera).
  Dobro isperite sistem pri promeni.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 43. Hvala jos jednom za odgovor, ali nesto me buni na mom BMW-u je AL blok kao i hladnjak zar ne treba da koristim G 12 antifriz crveni ? ponavljam u pitanju je auto BMW 320 I E 46 1999 God.

  ОдговориИзбриши
 44. Uobičajena je predrasuda da su jedino crveni antifrizi (G12) dovoljno dobri za Al(uminijum), tj. kombinaciju Al blok - Al hladnjak.
  To je uglavnom marketinško "crap" koje potiče (koje li ironije i žalosti) od BASF-a. Kasnije su to trgovci podigli na nivo religije i sada više nema pomoći (mogu i ja i sto drugih da pričaju o tome, narod je "drogiran" - u transu, ni šok terapija ne bi pomogla).
  BMW valjda najbolje zna koju RT treba sipati u koji model i za to (valjda) imaju razloge.
  Da li bi mogli da sipate i G12? Najverovatnije da ali bi ipak ostao pri silikatnom G11.

  ОдговориИзбриши
 45. Naravno BASF nije (nikada) tvrdio da je samo VW G12 (njihov Glysantin G30) dobar za aluminijum.
  Ipak sam naziv "Al protect", za G30, alijas G12(+), je dovoljno SUGESTIVAN.

  ОдговориИзбриши
 46. Stevo hvala za odgovor sve najbolje ! Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 47. Stevo sta mislis o ovom antifrizu POLAR BELL LONG LIFE 100 G-12 + , OAT TEHNOLOGIJA ? To sam hteo da sipam u BMW 320I E-46 1999god. Da li je istina da ako je odnos VODA-ANTIFRIZ 60-40 da se motor bolje hladi ?

  ОдговориИзбриши
 48. Već smo (valjda) apsolvirali da je G11 za vaš automobil a ne G-12+.
  Svojevremeno je Polar Bell Super 100 na SAT testu prošao vrlo dobro (među najboljim) te bi po tome i Bell Long life trebao da je O.K.
  No zaista ne mogu da garantujem.
  Deluje dovoljno pouzdano. Malo sam podozriv prema malim firmama no ako ima argumenata (nezavisnih testova) lako ću se sa njima složiti.
  Istina je da 60% vode uz 40% Rt bolje hladi motor, em veći toplotni kapacitet em bolji koeficijent prenosa toplote. To je i dovoljno za naše uslove (štiti do -28cel.). Vodite računa da već 33% RT i 67% vode štiti samo do -18cel. Dakle budite precizni u odmeravanju mešavine. Mnogo je lakše i sigurnije napraviti 50-50.
  Obično se preporučuju 55-45 ili 45-55 (voda-RT) za bolje hlađenje ili bolju zaštitu od mraza.
  Uzmite 60-40 kao maksimalni sadržaj vode!

  ОдговориИзбриши
 49. Inače mi nije poznato ima li Bell G11 antifriz.
  Znam da pre par godina (nešto posle SAT testa) nisu imali, nisam skoro "obnovio znanje" :-)
  Uzgred, pominjani test je rađen pre 5 godina pa je manje relevantan nego onda. Krajnje vreme je da se ponovi :-)

  ОдговориИзбриши
 50. Stevo zaista vam hvala na strpljenju i savetima veliki pozdrav !

  ОдговориИзбриши
 51. Sta bi se desilo ako bih umesto G11 sipao G12 antifriz ? ( hladnjak i blok AL ) pre toga ispran sistem

  ОдговориИзбриши
 52. To je problem kada se ne prijavite, svi "Anonimni" su to pa ne znam o kome se radi.
  Da se malo pravim Toša i da svhatim da se radi o drugom čitaocu inače bih morao da kažem:
  - Šta god da kažem neće biti dovoljno pa zato bolje da vi lepo sitate antifriz G12 pa vi meni javite šta se desilo (ili nije).
  Pošto to nije ovde slučaj odgovoriću uopšteno (sa naznakom u vezi BmW-a čisto da se nadovežem na prethodnu diskusiju).
  Kao što sam napromenuo Al-Protect zvuči baš moćno ali postoji i INA Antifriz Al Super što ne znuči ni malo lošije (po aluminijum).
  Ako sipate G12 umesto G11 u principu se ne bi trebalo ništa loše desiti. U većini slučajeva ovo je O.K. rešenje. Kod pojedinih je čak i bolje.
  Vrlo je teško uopštavati jer mnogo zavisi koje je vozilo u pitanju.
  Ipak dve stvari moram da naglasim:
  1) Ako već hoćete nešto bolje, idite na G40 (G12++) antifrize jer su:
  a) bolji od G30 (G12) pogotovu za Al
  b) to su HOAT AF-i ali silikatnog tipa te su preporučljiviji i kompatibilniji sa G11 zahtevima (jako uslovno rečeno jer nije uvek slučaj).
  2) Za boga miloga zašto ne poslušate ne mene nego proizvođača automobila. Ako neko zna šta je najbolje onda su to oni.
  Neverovatno je koliko su ljudi spremni da prihvate čak i pogrešan stav ako je iznesen sugestivno i ubedljivo. No to je već odavno dokazano u psihologiji i obilato se koristi u (velikom) marketingu.
  Slušati trgovca (čak i bivšeg mehaničara ili baš u tom slučaju) je loša praksa ali najuobičajenija kod nas.
  Ima nekoliko minusa ukoliko ne koristite preporuku fabrike ali uglavnom nije uvek presudno te se u praksi (više nego u teoriji) pokazuje da G12 uspešno menja G11 pa i klasične antifrize.
  Novi G40 (G12++) je najbliže fill-for-life konceptu i može da se menja i na 10 godina (i više ali bolje na toliko).
  Ipak, ne podcenjujte G11 jer se kod nekih Mercedes vozila (doduše kao fabričko punjenje što znači više nego u slučaju promene) se može menjati i na 250k km ili 15 god. (najduža fabrička preporuka uopšte, bar od navedenih; ponegde se G40 navodi kao fill-for-life ali smatram da kod automobila nijedana RT nije za više od 250k km (kod teretnih vozila može i znatno više, 650k km pa i "nezvanično" milionče).
  Ako ste već sipali - terajte!
  Ako niste - nemojte.
  Ako vas je ubedio "prijatelj" (svima su oni nam prijatelji dok nam ne uvale robu) trgovac, sipajte to ali nemojte da mi trošite vreme.
  Zaista nisam ljut ali nemam dovoljno vremena za pitanja koja nisu svrsishodna.
  Na kraju krajeva veoma je sipmtomatično da npr. BMW i u novijim vozilima ne preporučuje (propisuje) G12 nego G11 (ili bolje reći BMW N 600 69.0).
  Ja se ne bih usudio da kažem da znam da znam bolje od njih ali na žalost takvih je kod nas više nego onih koji slušaju znalce.
  Izgleda da je u "državi Danskoj" važnije galamiti i sto puta ponavljati svoj interes nego verovati argumentima koji su izneti bez nametanja.
  Šta da vam kažem? Sipajte G12.
  I hvala, nešto i ja da naučim. Radim ovo zabadava ali zasnovano (i pri tom arčim vreme samo tako).
  Mali perica (tipično trgovac ili majstor) ne troši ni 5 sekundi da bi zaključio da u Al ide (naravno) Al-Protect i pri tom zarađuje.
  Ko je tu glup lako je zaključiti. Jedino što se i glupi daju opametiti a izgleda da je to u Šljivropi najbitnije. Onda nam neće krenuti ali će i oni koji znaju da imaju neku korist od toga, a ne samo štetu.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 53. Ništa lično. Drago mi je da "nema ljutiš".
  Ovo je (možda nije tako ispalo) više upućeno onoj nekolicini (od ranije) koji su terali po svome i po savetu raznih "stučnjaka" (mada su neki i sami mislili da su izmislili bog zna šta, a zapravo rupu na saksiji).
  Malo oštriji ton je iz razloga što:
  Fabričke preporuke treba poštovati.
  I sam se toga ne držim 100% ali uvek od toga pođem, ne idem daleko od toga, i na kraju krajeva "ponešto" i znam.
  Nije me sramota da priznam da nešto i ne znam (a ko pa sve zna?) i onda se striktno držim fabričkih preporuka.
  Prst na čelo!

  ОдговориИзбриши
 54. POzdrav,
  Imam pezo 306 td 1.9 1998god. i hocu da stavim rashladnu tecnost,dobru.Jel imate neku preporuku,hvala,pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 55. Poštovani Zorane,
  Ako hoćete dooobruuuu RT za vaš auto, onda da ne razmatramo razna univerzalna rešenje na nivou G12 već da idemo odmah na najbolje:
  to bi bile rashladne tečnosti koje ispunjavaju (ili su bar nivo kvaliteta) Peugeot PSA B71 5110.
  To je plavo-zeleni Glysantin® G33®.
  Izgleda prosto. Pa i nije. Iako nije nemoguće naći, malo bi morali da se potrudite za ovako nešto.
  Naći ćete 101 vrstu G12, G12+, G12++ i G12+++++ ...
  Ali G33, e to je malo teže. Da stvar bude zanimljivija veliki (i cenjeni) Total (sa sve Elf-om) vam neće pomoći.
  Neke od RT koje ispunjavaju PSA B71 5110 su:
  Kroon Coolant SP 14, Valvoline Coolant AF Extra i e MaxLife Coolant AF Concentrate, Havoline Extended Life Coolant (XLC) ...
  Ne samo da je Valvoline i Havoline teže naći nego zbog njihove univerzalnosti preporučujem pre svega Kroon.
  Mobil i Shell ... koliko mogu da se setim, nemaju ovu vrstu antifriza (ili ih bar nećete naći; ja zaista takve nisam našao ni na net-u ali su obe kompanije dovoljno gigantske da je bolje ništa ne reći ... sve je moguće).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 56. Uzgred, preporuka je da se menja na 120k km/2 godine.
  Fabrika je fabrika i ne bih da polemišem sa onima koji više znaju.
  Ipak (ali "ovo vam nisam rekao"):
  Za boga miloga, ne menjajte na manje od 3 ali ni na više od 4 godine. 120k km je O.K. preporuka.

  ОдговориИзбриши
 57. Hvala Stevane, kupicu Kroon po preporuci.
  Srdacan pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 58. Zovem se Milan i hteo bih da postavim jedno pitanje. Koji antifriz da sipam u ford escort mk 5? Inace motor je 94. godiste,benzinac 1.6ccm 16v . Hvala unapred !!!

  ОдговориИзбриши
 59. Poštovani g. Milane,
  Odgovor Vam je u tekstu:
  "To Whom It May Concern ..." od septembra 2011.
  Pa da ne ponavljam.
  Ujedno imate i preporuke za ostale fluide.
  Sve je identično osim (možda) motornog ulja.
  Ukoliko je motor u dobrom stanju (ne troškari ulje) za razliku od 1.6 8v, verzija 16v (praktično i "generaciju" ispred, ili bar "pola gen.") bi još uvek sa 5W-40 možda i najbolje prošla.
  Ipak ukoliko je godinama korišćeno 10W-40 i/ili 15W-40 i 10W-40 će biti više nego dobar izbor.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 60. Uzgred, kao što za motor ovde više ide 5W-40 nego kod starijeg modela, tako i za menjač pre svega idu: 75W-90 ulja (koja su i kod modela ih '92. najbolji izbor ali nisu (toliko) obavezna).
  Najbolja su ulja po Ford M2C200-B/C standardu(ima).
  Ona su praktično specijalno pravljena za menjač Ford IB5 (ima ga u nekoliko modela ovog proizvođača).
  Trebalo bi da vaš automobil ima takav.
  Ovih ulja baš i nešto nema mnogo (uopšte, a naročito u Srbiji). Fuchs je 75W-80 ulje i zbog toga malo manje pogodno za starije menjače.
  Najbolji izbor se svodi na (samo) jedno ime:
  Kroon Transmission Oil SP 1021.
  Jedino 75W-90 potpuno sintetičko ulje sa potrebnim nivoom kvaliteta.
  Za Ford-a je 'fill-for-life' što znači sa trajanjem 10 do 15 godina. Praktično ga (više) ne treba (n)ikada menjati.
  Za zamenu vam treba 3 litara.
  Druga API GL-4/5 PS ili Full Sintetička 75W-90.
  Za RT vam treba 7 litara gotove tečnosti (uglavnom birajte takvu iako je za nijasnu skuplje nego kada razblažujete koncentrat), naročito ako vam to radi neko drugi (mehaničar), jer će razlika "za ruke" biti veća od razlike u ceni.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 61. Poštovani,
  molim Vas da mi kažete da li je Total Glacelf G12 dobar za Peugeot 308 1.6 hdi?
  Hvala i svako dobro.
  Bane

  ОдговориИзбриши
 62. Poštovani g. Bane,
  Kao što ste primetili SVI (i da ponovim: S V I) pretraživači ovog sveta (osim Kroon-a) ne daju odgovor koja RT u vaš motor.
  Verovatno jer Peugeot nije dao specifikaciju ili je dao veoma specifičnu PSA B71 5110.
  Nisu svi na svetu glupi nego neće da se petljaju sa ovim uvrnutim pristupom.
  Proverite šta vam piše u servisnoj knjižici (ili uputstvu vozila).
  Zaista ne mogu 100% da tvrdim bez toga (bez podataka), ali:
  1) Verovatno je gore navedeni standard ono što se traži. U tom slučaju vam treba Glysantin G33. Prosto. Pa i nije. Teže ga je naći nego Elvisa.
  Mislim da ga ni Kedara nema (Kroon Coolant SP 14).
  2) Niste našli prethodno ... Pa nije Peugeot NLO (UFO) pa da mu treba neka vanzemaljska tečnost niti tako nešto.
  Uz (svakako) ispiranje rashladnog sistema sipajte Glacelf Auto Supra (G12). Ne može da bude O.K. za 99% vozila a jedino za Peugeot da ne valja.
  Čak je G30 i G33 (Glysantin) mogu i mešati ali je bolje izbegavati bez preke potrebe (i za manja dolivanja).

  Dakle Total snabdeva Peugeot, teško da to nije dobro za njega.
  Ipak vodite računa da Total u svojoj tehničkoj dokumentaciji ne navodi da Glacelf supra ima odobrenje Peugeot-a. Vrlo ohrabrujuće.
  Ipak, Peugeot koristi OAT tehnologiju, Glacelf supra je OAT tehnologija. G33 i G30 Glysantin se ne razlikuju toliko da jedan drugog ne bi mogli da zamene.
  Ne može sad baš Peugeot da izmisli topliju vodu ako je topla voda već izmišljena.

  I da dodam: ne znam razlog zašto bi menjali RT u vašem vozilu ali prvih 5-6 godina nema potrebe (možda za fabričko punjenje i neku preko).
  Možda je proizvođač proglasio coolant kao "fill-for-life" kao što to radi Mercedes (sa fantastičnih 15 godina kao interval zamene; što je malko preterano, više od 10 nije za preporuku).
  Koliko god se proizvođači trudili NIJEDAN fluid u vozilu nije (baš) "doživotno punjenje".

  Naravno ne samo Glacelf nego i bilo koji Long Life (G12) RT može da se koristi. Naravno što renomiranija to bolje.

  ОдговориИзбриши
 63. Poštovani G-dine Stevo,

  najsrdačnije Vam se zahvaljujem na zaista iscrpnom i veoma preciznom odgovoru.

  Sve najbolje,
  Bane.

  ОдговориИзбриши
 64. Pozdrav super Stevo!
  Imam Ford Fiestu 1.8 dizel, 2001. Ne znam kakav je hladnjak, blok motora i sl. Prislonio sam magnet hladnjaku, nije ga privukao, smatram dakle Al. Pitao Ford u BGu... zbunjeno su mi prvo rekli crveni G12, potom plavi G48. Zatim pitao Ford Slovenija, i Ford Madjarska - rekli mi da trebam po WSS-M97B44-D specifikaciji Forda, tj. crvene boje. Ja kupio GLacelf AutoSupra Totalov. Rekli mi da je taj crven. Jel sam UBOO? :(((

  ОдговориИзбриши
 65. Dodatak...
  U autu je prethodno bio plavi. Proverio na -18 bio. Ali posto sam auto uvezao iz Bugarske, resio sam da properem sistem.. I tako ispustio, proprao vodom 5, 6 puta, dodao Abro Flush sredstvo za ispiranje 20ak minuta... penilo je... Sad jos ostalo da par puta jos isprerem i da sipam 50% 50% mesavine... Samo da proverim za Total :(

  ОдговориИзбриши
 66. Evo sa pakovanja:

  GLACELF AUTOSUPRA

  AFNOR NFR 15-601

  Very Long life
  Kvalitet: ASTM D3306, D4656, D4985, GM6277, TL774D (G12, G12+) MAN 324, MB 325.3

  ОдговориИзбриши
 67. Izvinite zbog kašnjenja. Znam da vam je hitno, ali računajte da ne mogu u danu da odgovorim pa odložite ovakve zahvate za dan-dva (ne znači ništa).
  Slobodno koristite Total Glacelf Autosupra.
  Sasvim je O.K. za vaš automobil.
  Ford je od sredine devedesetih prešao na OAT tehnologiju tako da nema problema.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 68. Ma taman posla! HVALA PUNO!!!, sad sam predahnuo:) Pošto sam već sipao :)
  Samo potpitanje...
  Plasticni vijak/sraf koji se otvara da tecnost izadje se malo izgleda 'pohabao' od 6..7.. odvijanja koliko sam FLUSH-ovao sistem. Koje je tu resenje, novi sraf, neka gumica, neka tecnost (video sam da prodaju)?

  ОдговориИзбриши
 69. Pohabane delove je uvek najbolje zameniti.
  Sve ostalo je privremeno i nedovoljno sigurno.
  Niste baš morali toliko puta da ispirate sistem, ali možda i bolje. Najgore je kada se oštećenje ne primeti. Ovako ćete problem rešiti sledećih 5 godina.

  ОдговориИзбриши
 70. Hvala Stevo puno!
  Želim Vam sve najlepše!

  ОдговориИзбриши
 71. Aktuelna tema u ovo vreme!

  Vrlo detaljno objašnjeno, svaka Vam čast na tome!
  Imam i ja jedno pitanje, tiče se Honde Accord 2006. god, motor oznake K20Z1. U servisnoj knjizi koja je došla uz auto, a štampala ju je Delta, stoji da se RT menja na 10 godina. RT je tamno zeleno-plave boje, pretpostavljam da je to G11. Budući da je ovo šesta zima i auto je tek prešao 100.000 km, da li da ipak zamenim RT ili da nastavim da vozim? Ovo pitam što bih uskoro treba da putujem u AT, pa se pitam da li će RT izdržati nižu temperaturu. A takođe me interesuje, sta bi bila preporuka za zamenu, da nastavim sa G11 ili da sipam nešto drugo?

  Veliki pozdrav i hvala, Slobodan

  ОдговориИзбриши
 72. Poštovani g. Slobodane,
  Nema potrebe da žurite sa zamenom RT jer se kod vašeg auta zaista menja na 10 godina ili 200k km.
  Naravno ovo je samo za inicijalno (fabričko) punjenje.
  Posle toga bi RT trebali da menjate na 5god./100k km.
  Nije loše možda RT zameniti i malo ranije (8 ili 9 god.) ali za sada bi to bilo preterivanje.
  Čudno je da RT ima zeleno-plavu boju jer bi za vaš automobil RT trebala da bude OAT tipa (samo tako i može imati onako dug interval zamene).
  Doduše postoje i OAT-i slične boje (kakvu ima i G11) a to su oni po PSA B 71 5110 spandardu koji su (relativno) slični običnim G12 rashladnim tečnostima.
  Dakle kada dođe vreme zamene ili u Honda servis ili isperite sistem i sipajte "običan" G12 antifriz.
  Kako ne znam šta Honda sipa u vaš motor najbolje je da nazovete njihov servis.
  90% da imate klasičan 50% antifriz (ma koji bio) koji štiti do -37 (ili čak do -40) što znači da do -35 možete biti potpuno mirni.
  Neki proizvođači za hladnije klimatske države sipaju 52-55% a za toplije krajeve oko 45%. Dakle ako želite da budete sigurni da ni ispod -30cel. (to u svakom slučaju) ništa neće da se desi motoru pozovite servis.
  Ukoliko vam treba zaštita i ispod -40cel. (u šta sumnjam, kakva je zima ni na Severnom Grenlandu nema toliko) morali bi u servis da vam "pojačaju" RT na 55-60%.

  ОдговориИзбриши
 73. Poštovani g. Stevo,

  Zahvaljujem na detaljnom i preciznom odgovoru.

  Svako dobro,
  Slobodan

  ОдговориИзбриши
 74. Postovani,

  Zaista odlican tekst.

  U Toyoti imam pink Toyota Super Long Life fabricki antifriz.

  Nakon 3 godine i 36,000 km tecnost mi je ispod Low crte.

  Hteo bih da dolijem antifriz, ali nisam siguran koji. Po pink boji rekao bih da je G12 plus. U servisu kazu da oni stavljaju G12 crveni.

  Imam dva pitanja:

  1. Da li je normalno da malo tecnosti nestane iz sistema?

  2. U uputstvu pise:

  Koristite samo «Toyota Super Long Life Coolant» ili sličan visokokvalitetni
  etilni glikol baziran na nesilikatnim, neaminskim, nenitritskim i neboratnim
  tečnostima za hlađenje, napravljen po tehnologiji dugotrajnih hibridnoorganskih
  kiselina.
  «Toyota Super Long Life Coolant» je mešavina tečnosti za hlađenje koja
  sadrži 50% tečnosti i 50% dejonizovane vode. Ova tečnost omogućava
  zaštitu do –35°C.

  Pitanje: koji antifriz smem da dosipam?

  Hvala i pozdrav,
  Ivan

  ОдговориИзбриши
 75. Poštovani g. Ivane,
  Mali nedostatak antifriza nije neuobičajena pojava (nakon par godina) ipak, treba malo i proveriti da ne curi na nekom crevu ili još gore, da neki kamičak nije udario u hladnjak.
  Po vašem opisu bi se reklo da je sve to normalno (eventualno da rosi na nekom crevu).
  Dosipajte bilo koju rashladnu tečnost koja ispunjava VW TL-774-D ili 774-F (obično su TL-774-D/F tj. ispunjavaju oba standarda). Kolokvijalno se nazivaju "G12" i "G12+" (respektivno).
  Standardno su crvene (ili roze) boje.
  Obično su bazirane na Glysantin G30 BASF-ovim koncentratima ("Al protect").
  Koji, bilo koji renomirani proizvođač dolazi u obzir (Shell, Mobil, Valvoline, Kroon, Motul, NIS, FAM, GALAX, INA, Optima ...).
  Obično se obeležavaju kao "long life" antifrizi.
  Ukoliko kupite koncentrat, razblažite ga pre dodavanja (1:1 sa demi vodom). Zbog toga je za dolivanje praktičnije kupiti već razblaženi "40" koncentrat (što je u stvari 50%, a 40 je oznaka za -40cel. do koliko štiti).
  Mislim da Kroon SP12 imate na akciji, ali ponavljam, svaki originalni antifriz renomiranog proizvođača dolazi u obzir.
  Ove RT su tzv. "OAT" coolant-i, što je skraćenica od Organic Acid Technology.
  Pozdrav,
  Steva

  ОдговориИзбриши
 76. G12++ (VW Tl-774G) dolazi u obzir ali kako je "mikro" silikatni, tek je za pod razno (mala količina neće smetati). Ove RT su obično ljubičaste. Ipak ima i G12/G12+ ljubičastih pa se ne uzdajte (samo) u boju.
  Pogledajte oznake na ambalaži, VW TL 774-F je O.K. kao i 774-D.
  Obratite pažnju da li osim D i F ima oznake i za G verziju standarda jer često G12++ (Glysantin G40) ima i oznake za prethodne standarde.
  U krajnjem slučaju malo G12++ u G12 i obratno neće štetiti (naročito ovo drugo).

  ОдговориИзбриши
 77. Puno hvala na brzom odgovoru!

  Prema Vasem savetu / specifikaciji, najdostupniji mi je WURTH FLAMIX D plus

  Odgovara specifikaciji VW TL 774 F – G 12+

  Veliki pozdrav iz Nisa :-)

  ОдговориИзбриши
 78. Postovani,

  Kupio sam i dodao Total Glaceig na cijoj ambalazi pise da je kompaibilan sa citiram VW TL 774 G (G12+).

  Pise da je organski.

  Nadam se da je ovo u redu?

  Puno hvala,
  Ivan

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pardon, VW TL 774 D standardom (G12+) tako pise.

   Избриши
  2. A inace je pink/narandzast, a u auto je pink.

   Nadam se da boje ne uticu.

   TOTAL GLACIELF SUPRA, VW G12+

   Избриши
 79. Da citiram sebe iz komentara ovog teksta (mnogo ranije):
  " Total koji spominjete je zapravo "G15" ili "SP15" ili kako sve neće da ga zovu ("Dex Cool"). To je Glysantin G34 i po GM6277 standardu. Praktično je sličan RT po VW TL 774D/F (G12-G12+)."
  Iako zapravo nije G12+ već (tek) ispunjava G12 (VW 774D) zato što je OAT inače je Glysantin G34.
  Što bi rekli od tolikih (silnih) G12-ica gde nađoste GM6277 (zato što ovaj reklamiraju kao G12+ verovatno).
  Nije baš idealno ali neće smetati. Oba su nesilikatni OAT-i iako nisu baš identični (Gysantin G30 i G34).
  Po BASF-u (proizvođaču aditiva) oni se mešaju u smislu dolivanja.
  Ipak obratite pažnju na sam tekst (i ranije komentare) jer je o ovome već bilo pa ne biste bili u nedoumici i već bi imali "G30" što je (iako više teorijski) ipak bolje.

  ОдговориИзбриши
 80. Uh, prevarilo me je to sto na pakovanju pise da je kompatibilan sa VW G12+.

  Dolio sam 150ml Glacielf-a i 150 ml vode, do FUll indikatora.

  Na BASF-ovom sajtu sam video da, kao sto ste rekli, mogu da se mesaju ali nije preporucljivo.

  Kako mi je interval zamene po uputstvu 160,000 km, a ja imam 36,000, razmisljam da eventualno promenim antifriz i stavim nov Toyotin, ako moze da mu steti.

  To mi je mozda i lakse nego da razmisljam o eventualnim posledicama.

  Puno Vam hvala na savetima, i pozdrav,
  Ivan

  ОдговориИзбриши
 81. Ma neće toliko baš da mu šteti.
  Nemojte paničiti.
  Samo treba (malo) skratiti interval zamene.
  Umesto 150-160k km to trebate uraditi na 100-120k km (recimo). Malo je šteta jer Toyota (a i još neki od proizvođača, Mercedes i više od toga) inicijalno punjenje tretira kao "life-time" sa promenom i do 10 godina a posle na 5-6 (što je bolje uraditi i sa inicijalnim ali ... eto ... nije baš obavezno).
  Znači posle fabričke zamene ionako treba da menjate antifriz na 90k km mada je od manjeg značaja jer prelazite malo km godišnje pa bi trebali da menjate antifriz na 4 do 6 godina (tipičpno 5).

  Šta sada da radite?
  Najbolje je da ne dirate ništa ... 2-3 godine a ako treba još toliko (par dl) doliti, dolijte CRVENI antifriz (G12/12+).
  Ne treba više od toga.
  Naravno možete zameniti i kompletnu rashladnu tečnost ali čak i onda nije neophodno da bude baš Toyota jer to ionako ne pravi Toyota nego neko za njih. Znači crveni OAT samo da je original i gotova stvar.Proizvođač da je od poznatijih.

  ОдговориИзбриши
 82. Postovani Stevane,

  Da li je, pre zamene Toyotinog antifriza sa G12, potrebno isprati sistem destilovanom vodom, ili je moguce odmah napuniti G12?

  Hvala i pozdrav,
  Ivan

  ОдговориИзбриши
 83. Može i bez ispiranja.
  Ipak, čak i kada se sipa identičan antifriz (Toyotin posle Toyote, Shell posle Shell-a, Valvoline posle istog Valvoline-a), jako je korisno isprati sistem (običnom vodom uz eventualno "propiranje" litrom ili dva demi vode, mada nije obavezno).
  Zamena antifriza nije neka nauka ali ako nemate iskustva prepustite nekom mehaničaru. Kod nekih vozila postoji mogućnost nastanka vazdušnih čepova.
  Čak i da kod vas nije takav slučaj ne treba prepuštati slučaju.
  I naravno: ne žurite sa izmenom. Par nedelja ili meseci, neće mnogo promeniti. Pre zime nema potrebe, pre leta nema nikakvog razloga.

  ОдговориИзбриши
 84. Znate samo sta je interesantno, dva Tojotina ovlascena servisa upravo koriste TOTAL G12 za dosipavanje i izmenu, mada negde po forumima pise da tecnosti koje su kao Dex Cool i koje sadrze 2-EHA ne bi trebale da idu u Japance jer mogu da pojedu zaptivke.

  Moguce je da ovo vazi za starije modele.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Možda za NEKE starije modele (ne i sve).
   Kao što vidite kod novijih je to već rešeno.
   2-EHA je osnovni sastojak većine OAT antifriza.
   Tačno je da Toyota nije imala ovaj aditiv u svojim RT. Honda je bila još radikalnija po tom pitanju.
   Već sam (sve) rekao o dolivanju Total G12 antifriza a ako i ovlašćeni servis to radi, valjda je i dovoljan dokaz da sam bio u pravu (i da sam čak i preterao sa upozorenjima, mada je bilo i namere u tome, više da ne biste preozbiljno shvatili da nikakve štete ne može biti od sipanja evropskih OAT-a u japanska vozila.
   Ionako se većina japanskih vozila koja se kupuju u Evropi u istoj i pravi, pa su (valjda) i Japanci ukapirali da teraju inat samom sebi.
   Dakle, baš da će pojesti zaptivke, to je više u sferi "u selu se priča ali nije naučno dokazano" ali možda kod pojedinih tipova japanskih vozila (i) treba biti oprezan. Vi svakako NE.
   Na forumima ima i pametnih stvari ali i puno abrova pa treba biti malo obazriv i ne shvatati sve kao 100% tačno, čak i kad ima (delimične) zasnovanosti u nekim tvrdnjama.

   Избриши
 85. Pozdrav!
  Poslusao sam vas savet za mot.ulje i uzeo Total Q9000 5w40-prevagu u odnosu na Elf je doneo API SM iako je malo skuplji.
  Ispratio sam temu o RT, a posto imam redak auto(Chevrolet Evanda 2.0 131KS 2005g ~65.000km) za koji pise RT na bazi silikata, zamena 3god ili 45K Km. treba mi mali savet. Sve sto sam trazio o silikatima se svodi na to da se polako izbacuju iz RT.
  Citajuci Vas blog zakljucio sam da su to G11(HOAT)medju kojima GlysantinG48 i KORSANTIN EURO(iz njihove brosure gde pise etilen-glikol na bazi silikata i organskih kiselina, VW TL-744C(G11)-odobren) i G12++(SOAT) medju kojima najpoznatiji GLYSANTIN G40.

  Ja bi najradje G12++ zbog duze zamene, ali da li su svi sa silikatima i sta bi bilo kada bi se sipala RT bez silikata ali za Al motore i hladnjake? Dodatan problem je manjak radnji sa G40, pa cak i KORSANTINOM EURO...
  Sta mogu da sipam a sta ne? Da li mogu svi G11 i G12++ a ne smeju G12/G12+?

  ОдговориИзбриши
 86. Анониман10. јун 2012. 15:22

  Odgovoreno na
  http://www.chevroletforumserbia.com/viewtopic.php?f=57&t=404&p=1860&sid=f5966e7e51f68a78d77d81499d3d02de#p1860

  ОдговориИзбриши
 87. Hvala!
  Uh, evo još jednog neodgovorenog pitanja (ili možda jesam ukoliko je bilo na forumu u privatnim porukama).
  Kako god sada je kompletan odgovor na chevrolet forumu.

  ОдговориИзбриши
 88. Анониман26. јун 2012. 12:50

  Gosp. Stevo,

  mozete li mi reci, kako se koristi LUKOIL ULTRA G12 antifriz ?

  Citao sam dosta o antifriz preparatima i dosao sam do zakljucka da je onaj gore navedeni jako dobar.
  Kupio bih ga, pa me zanima da li se razblazuje ???

  Hvala unapred !!!

  |Dusan

  ОдговориИзбриши
 89. Poštovani g. Dušane,
  Po katalogu (Lukoil) radi se o "ready for use" antifrizu (koji se ne razblažuje).
  Sudeći po ceni (275din. na sajtu proizvođača) tako i jeste (previše bi malo bilo za koncentrovani).
  Ipak, pažljivo pročitajte etiketu na ambalaži, mora da piše da li se razblažuje ili ne.
  Pročitajte uputstvo pre kupovine (da bi ste kupili odgovarajuću količinu).
  Kvalitet je O.K. a proizvod ispunjava G12/G12+ standarde (VW 774-D/F).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naravno i mnoge druge standarde, takođe pogledajte na etiketi!
   Lukoil naglašava da je kompatibilan sa (drugim) G12/12+ antifrizima (može se dakle i mešati sa njima u smislu dolivanja).

   Избриши
 90. Pozdrav,
  Video sam gore, već na početku diskusije da ste na jedno pitanje odgovorili da je za ladu serije 11* preporučljivo sipati običan ili G11 antifriz. Hteo bih samo da napomenem da proizvođač preporučuje sledeće vrste: Тосол АМ, Тосол А-40М, ОЖ-К-ХТ,ОЖ-40-ХТ, ОЖ-К-СК, ОЖ-40-СК, ОЖ-40, ТОСОЛ-ТС, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, Glisantin G 03.
  Zbunjuje me ovaj poslednji - Glisantin G 03. Na internetu ništa nisam mogao da nađeo o njemu. Napominjem samo da je kod lade serije 11* hladnjak aluminijumski kao i glava, dok blok nije.
  Ivan02

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. g. Ivane,
   neke od navedenih su "obični" a neki G11.
   Niste pogledali (ili možda jeste) jedan od prvih komentara u ovom tekstu (a možda ste to bili vi pre godinu-dve).
   Nemam pojma šta je Glysantin G03, mora da je neka greška.
   G11 zadovoljava i Al delove (pa čak i običan).
   VAZ je u kasnijim modelima (Priora) prešao na G12(+).
   To može biti dobro i za vas, ali ne bih preporučio zbog eventualnih problema vezanih za kompatibilnost sa polimernim (gumenim) materijalima.
   Dakle: G11 i menjajte na 3 godine ili BS 6580 ("klot") i menjajte na 2 godine i to je to.

   Избриши
 91. Pozdrav svima.
  Imam jedno pitanje u vezi antifriza,imam Daewoo Leganzu,sad ne znam koji antifriz bi bio za taj auto,jedan servis kaze G11,drugi G12,u kolima je trenutno korsantin(Galax). Koja bi bila Vasa preporuka u vezi antifriza? I ako je potrebno menjati korsantin,kako najbolje da isperem sistem? Nisam napomenuo,auto je 1998. godiste.
  Unapred hvala.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. g. Nikola,
   Vama treba G11 (VW TL-774C) antifriz.
   Alternativno G12++ (HOAT ili Lobrid).
   Menja se na 3 godine ili 45000km.
   ako ste pri Korsantinu, pređite na Korsantin Euro.
   Ako ste tek sipali ostavite do sledeće zime (leta), a ako je od prošle godine, bolje zamenite.
   Ne morate pri tome ispirati sistem (prelazak sa Korsantin na Korsantin Euro).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. g.Stevo,
   hvala puno na odgovoru.Jel to znaci da mogu bilo koji G11?I jel Korsantin stetan za motor,sipao sam ga pre 4 meseca,ali ako je stetan,zamenicu ga pre ove zime. A i cuo sam da i Korsantin spada u grupu G11,jel to tacno?
   Pozdrav i sve najbolje!

   Избриши
  3. Može bilo (ali baš) koji G11.
   Korsantin (ipak) nije G11 nego je to (kako sam već naveo) "Korsantin Euro".
   Običan korsantin neće oštetiti motor ali mu ne može pružiti dugotrajnu zaštitu.
   Ako je samo 4 meseca možete terati i do sledeće zime (ili leta, previđa se da antifriz ima svrhe menjati i pred leto, čak i više nego pred zimu, ako se već menja).
   Ne bih gurao (baš) cele dve godine ali godinu ili godinu i po možete.
   Zaštita od korozije jeste slabija ali postoji. Koroziono dejstvo same RT je malo i uporedivo sa "Al protect" tako da ...
   Skratite mu upotrebu ali ne morate (baš) preterivati.
   Posle sipajte G11 i menjajte na 3 godine.
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Hvala puno na kompletnom odgovoru i strpljenju.
   Pozdrav!

   Избриши
 92. Imam jedno pitanje. Upravo sam ispustio vodu iz hladnjka i u isti sipao prvo antifriz pa destilisanu vodu. Auto je nakon toga malo radio,e mene zanima da li sam pogresio sto sam tim redosledom sipao i da li sam mozda trebao da napravim mesavinu pa da sipam,jer kada sam uzeo da izmerim do koje temp. je tecnost uredjaj ne pokazuje nista,tj. kao da i nisam sipao antifriz?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Antifriz zbog MEG-a (mono etilen glikola) ima veću specifičnu gustinu od vode.
   Kad već niste prvo izmešali koncentrat sa destilovanom vodom pre sipanja, bolje da ste prvo sipali vodu (ili naizmenično: voda-koncentrat-voda ...) jer bi se tako brže napravio razblaženi rastvor.
   Neverovatno je da sa malo rada motora nije već sve lepo izmešano.
   I samo će se od sebe izmešati (trebalo je već da bude) a posle prve vožnje (makar i gradske) imaćete 50% antifriz, ili AF "40" što ne znači da je 40% već da štiti do -40 (ala su ga smislili svaka im čast, ni neprijatelj ne bi mogao gore).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Mislim na (skoro) sve proizvođače antifriza, za ime AF spremnog za upotrebu.

   Избриши
  3. Uzgred, možda gotov (spreman za upotrebu) AF ("40") i nije toliko skuplji (štedi vreme, polivanje po rukama ... nema ovakvih nedoumica i nerviranja ...).
   Inače "spravice" za merenje otpornosti AF na mraz greše 5-10°C pa je dovoljno da bude nešto okvirno (oko -30 cel.) na njima da bi bilo O.K.

   Избриши
 93. Pre svega veliki pozdrav autoru ove divne stranice... Veliki trud je ulozen ovde i samo tako nastavi,sada znam koliko ne znam... :) a jos ima mnogo toga da saznam da ne znam :))

  Pitanje: Zeleo bih preporuku za antifriz za Volvo XC90 2008g. Dizel D5 2.4
  Ja se dvoumim izmedju Basf-g Glysantina G30 i G48, koje su bitne razlike izmedju ova dva, po Basf preporuci u volvo od 2006g pa na ovamo ide G30.Da li mi je odluka ispravna...
  Koliki su intervali zamene glysantina?

  U napred zahvalan.

  ОдговориИзбриши
 94. Poštovani g. Miki,
  Hvala na (pozitivnoj) kritici tekstova.
  Naravno, očigledno da može i bolje pošto se iz vašeg pitanja vidi da iz samog teksta niste mogli na njega da odgovorite.
  Za vaš automobil (motor) koristite Glysantin G30 ("G12/G12+" tj. VW TL-774D/F).
  G30 je RT tipa OAT (Organic Acid Technology) dok je G48 hibridni tip (klasičan sa dodatkom silikata). G30 ima napredniji sistem zaštite od korozije, što kod starijih automobila nije toliko od značaja koliko kod novih kod kojih se koriste razne legure Al (nije tu u pitanju sam aluminimum).
  G48 se po pravilu menja na 3 godine ili 100k km.
  G30 se (takođe po pravilu) menja na 5g./250k km.
  Tako da se i iz ekonomskog aspekta G30 više isplati (malo skuplji u startu ali zbog dužeg trajanja jeftiniji po km ili godini upotrebe).
  Nemojte meštati ova dva tipa RT.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 95. Hvala jos jednom na brzom odgovoru... brz si kao brzi Gonzales :) A ovu materiu imas u malom prstu.

  ОдговориИзбриши
 96. Poštovani gospodine Stevo, uvek kada sam se dvoumio oko nekih pogonskih materija, vi ste mi pomogli da razlučim, pa se nadam da će tako biti i ovaj put.
  Trenutno imam dilemu oko rashladne tečnosti za svoj automobil (Citroen Xara Picasso 1.8 16V 2002 godište). Želeo sam da upotrebim BASF Glysantin G33 (odlučih se za BASF zato što-ko može napraviti bolje antifriz od onoga ko ga je izmislio i predpostavljam da BASF pravi osnovne sirovine za sve ostale proizvođače, a i G33 je preporuka proizvođača ), međutim ne moguće ga je naći kod nas. Iz vaših komentara videh da je G30 odgovarajuća zamena, kao i na site-u BASF-a gde su ga naveli kao „Also protects“ varijantu za vozila PSA grupacije.
  Ne bih imao dilemu da trenutno u Metrou nije na akciji Valvoline Max Life Coolant AF za koji se u specifikaciji pomonje da pokriva sve moguće i nemoguće standarde uključujući PSA B 71 5110.
  Dakle moje pitanja su:
  -šta je bolja varijanta za moj automobil, BASF G30 ili Valvoline Max Life Coolant AF, ili
  -najbolje bi bilo kada bi ste znali gde mogu da kupim BASF G33, kao najbolju varijantu i preporuku proizvođača?
  Unapred zahvalan, stalni čitalac vaših blogova.

  ОдговориИзбриши
 97. Mislim da ste sve rekli samo ste nesigurni u samog sebe.
  1) BASF je ... svaki će hemičar reći da je nešto posebno. Doduše pazite se "lukavih" proizvođača koji BASF pišu 3x većim slovima od "sirovine" ili "hemikalije" što formalno nije drugačije (prepakiranje) ALI i može da bude (makar u nijansama).
  2) Glysantin G33 bi svakako bio najbolji izbor ali ništa ne fali ni G30 (iako bi na akademskom nivou mogli "letnji dan do podne" o tome; možda bude tekst ili ceo serijal ako realizujem eksperimente i objavu rada u nekom od (svetskog nivoa) naučnih časopisa (u oblasti korozije) gde bi baš uporedio G30, 33, 34 i 40 međusobno.
  3) Dakle, u praksi su to zamenarljive razlike.
  Eventualno skratite interval zamene i to je to.
  (mada "mal cicija" u meni kaže da je to tek (čisto) bacanje para).
  4) Dok nauka ne kaže svoje uzdamo se u zdrav razum (koji kaže prethodno).
  5) Valvoline ... samo odakle inače do sada najbolje što sam sipao u svoju "ljutu makinu" je sigurno Valvoline (onaj najjeftiniji BS 6580) osim što me je nervirao nizak pH (koji je doduše dobro držao) koji je bio blizu neutralnog i na samoj granici specifikacije (oko 7,5). Ako ništa drugo ubedljivo je najmanje delovao na gumene delove.
  6) Osim toga ovaj MaxLife je ČUDO!
  Ne samo da je "multipraktik" i ispunjava SVE (bez navodnika; skoro kao M1 ESP 5W-30) on je pride i:
  - sa kondicionerima zaptivki.
  Malo je nejasno da li je kombinacija (što bi rekli skeptici "prosta mešavina") OAT i HOAT (zapravo Si-OAT, kao G40) pogodan je čak i kao G13 (neverovatno, zar ne?!) preporuke.
  Ako bi baš morao da se kladim, kladio bih se da je najsličniji BASF G40.
  7) A šta kažete na prosto: BASF G40?
  I da sad ne budem pravi sofista:
  1. BASF G30 (prosto i jednostavno)
  1.5. Valvoline MaxLife (ako ima zemlju porekla i još neku gotivnu, onda vucite slamku sa prethodnim u suprotnom je pod 2)
  3. BASF G40
  Malo avangardno ali ne previše. Praktično je teorijski i za sve G12 namene (pa i G11) ali praksa je čudo, pa bez više izveštaja "sa terena" i/ili nezavisnih (naučnih/stručnih) radova ostaje (makar mikroskopsko) zrnce uzdržanosti.
  Osim toga najskuplje je rešenje iako se razlika iz godine u godinu smanjuje tako da je sad tek umereno skuplji od G30.
  Sam BASF je prvo "dizao u nebesa" G30 pa G40 (kao klasu više) pa nastavio sa G40 kao takvim ali uz "smanjenje slova" kod navoda da je kompatibilan unazad u potpunosti (sa G30 naročito).
  To doduše (najverovatnije) nije do hemije (tehnologije) već iz ekonomskih razloga koji kažu da nije dobro prethodnu generaciju proizvoda povući naglo iz prodaje!
  Veliki pozdrav!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala puno na brzom odgovoru. Sva sreća pa Metro radi celu noć, odoh odmah u kupovinu MaxLife-a. Inače koliko sam video Valvoline MaxLife je "Made in Netherland" tako da zahvaljujući vašem komentaru i pouzdanom prozvođaču više nemam dilemu.
   Inače kod nas nigde nisam uspeo da nađem original pakovani BASF. Uglavnom je to varijanta pakovanja Delta Chemicals odnosno FAM (fabrika maziva u restruktuiranju) u šta i nema neko poverenje. Može da se desi da je unutra neki Step sokić ili nešto slično.
   Još jedanput vam se zahvaljujem na komentaru. POzdrav. Kole.

   Избриши
  2. FAM pa i Delta nisu nepouzdani proizvođači ali treba imati na umu da ipak to nije "original BASF" kako se može učiniti.
   Ne treba dakle biti skeptičan prema ovim proizvođačima (pakerima, ako je već BASF na etiketi).
   Naravno da ko teži zapadnom proizvođaču takvog i treba da nađe makar bilo i skuplje.
   Drago mi je da sam pomogao.
   Pozdrav!

   Избриши
 98. Evo mene opet nadam se g. Stevo da nisam naporan kao smrt na baku :)) zaboravih da pitam kad smo kod Glysantina, u mom Volvu je sada za mene NN antifriz, ne znam sta je i koji je, boja je onako plavo-zelena,kako da znam koja je RT u sistemu? Merio sam sa meracem za jacinu antifriza onaj klasicni epruveta staklena sa pumpicom i pokazuje mi i veci minus od -40 stepeni celzijusa...da li je to moguce da li moj merac tacno meri? Citao sam na basf stranici da G48 ima plavo zelenu boju i da na rastvoru 1:1 sa vodom ima jacinu -38C...Da li da odem do mehanicara da merim sa nekim boljim instrumentom antifriz bojim se da nije prevelika koncentracija...

  ОдговориИзбриши
 99. "Al' (ova) baba se ne da (neće da krepa)"
  Šala mala.
  Prvo: ne paničite.
  Drugo: verovatno je najbolje da ništa ne dirate.
  Zašto?
  1) Sličnu (plavo-zelenu) boju ima i G33. Možda vam je on u sistemu.
  2) Merači (instrumenti) za "jačinu" antifriza nisu baš precizni, te ako ne pokazuje baš (svih) -50°C najverovatnije je sve O.K.
  3) Instrumenti za klasičan antifriz još više greše kod OAT-a (treba imati takav).
  4) Čak i da je pravih -45°C do -50˜°C to je tek 55 do 60% koncentrata što je (još uvek) dozvoljeno.
  Maksimalno ne bi trebalo preći 60% osim za predele poput Sibira gde se može ići i do 65-68% kada je zaštita do blizu -70°C (doduše tada se RT menja sezonski, leto/zima, ili se makar leti razblažuje).
  5) Antifriz (retko i u malim količinama) treba doliti a najbolje je sa 50% (bilo da je u motoru malo veći ili malo manji %).
  6) "A i nemam psa" (što bi rekli u vicu kada je komšiju ujeo pas, pa je ovo tek pod 3)

  Treba (naravno) izbegavati mešanje različitih RT.
  Naročito različitih proizvođača.
  Kako znati da li je kod vas G48 ili G33?
  Bez hemijske analize ... nikako (može se dobro nagađati ali je to teško objasniti ukratko a kako nije pouzdano neći ni pokušavati).

  Dakle, ako je nivo RT u redu, nemojte dolivati ni vodu a još manje RT jer i ne znate koja vam je u sistemu.
  Kako se radi o Volvo vozilu malo je verovatno da imate G33 već je najverovatnije G48.
  Ako treba doliti 1-2dl dolijte demi vodu a ako treba više ... najbolje G48.
  Kada ste već u situaciji da vam nedostaje više od par dl RT-a (recimo pola litra) UVEK je bolje zameniti RT nego dolivati "nešto" u drugo "nešto". Hemijska analiza će vas koštati bar koliko i zamena pa onda zapamtite šta vam je u sistemu.
  Kako se radi o novijem vozilu verovatno je u sistemu "fabričko punjenje" pa je odlazak u Volvo servis (za dolivanje i/ili zamenu) jedno od rešenja.
  Drugo je da se pažljivo pročita uputstvo vozila pa da se zaključi šta jeste u sistemu.
  Treće rešenje je da sami (ove ili sledeće godine) zamenite RT i sipate G30 uz ispiranje sistema.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 100. U svakom slucaju hvala, ovu zimu mogu izgurati sigurno,RT ima dovoljno na max. je, razmisljao sam sta ako slucajno opadne nivo sta doliti to ce sigurno biti 1-2dl demineralizovane vode ako bi zatrebalo ali mislim da nece...a imam i opciju da proverim sta su sipali na zadnjem volvo servisu u garazi u Nemackoj gdje je i kupljen volvo, u toj garazi je od prvog dana odrzavan do ovoga leta, auto je extra ocuvan sa 84000km na satu servisna knjiga sve ok, proveravao i u BG sve cisto...zato i hocu za svog ljubimca sve najbolje minimum sto fabrika preporucuje a mozda i bolje. U prirucniku pise samo da u sistem staje 12.5l RT koji je mesavina sa vodom i pise da mora da ima antikorozivnu zastitu RT i da termostat otvara kod idzela na 82C *na boci pod haubom stoji 50/50 rastvor*. U svakom slucaju sledeca RT bice Glysantin G30 eventualno G48.

  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. O.K. ne morate menjati RT (bar celu godinu).
   U principu se doliva 50/50 rastvor (već rečeno). Prilična je količina RT-a (naravno shodno motoru).
   Ako je sad na max. ne dolivajte ništa!
   Verovatno je G48 kod vas (do 2005. je bio standard kod Volvo-a).
   Kako god, sledeće godine zamenite RT i pored što će biti skromnih 100k km na satu.
   Pozdrav!

   Избриши
 101. Hvala jos jednom, intresuje me samo razvoj ovih glysantin antifriza po godinama kako je koji izlazio ako mozes da ispises za G48,G30,G40,G05,G33,G34.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Možete i sami (verujte mi na reč).
   Ili neko od čitalaca.
   Jedva ispisah novi tekst (danas).
   Lepa tema za "seminarski rad" (a to ne pišu profani). Šalim se, ali ovo sigurno možete izguglati a ja moram da listam literaturu (ili opet da guglam) jer napamet - NE ZNAM.
   Hvala na razumevanju - pozdrav!

   Избриши
 102. Imam pezo 407 1.6hdi 2009. godiste. Koji antifriz mi preporucujete da sipam?

  ОдговориИзбриши
 103. Naravno, neki sa:
  PSA B 71 5110 (Glysantin G33).
  Lako reći ali teško naći. Osim Valvoline-a MaxLife (pominjanog u nekom od komentara) probajte naći Gly 33-jku (po većim trgovinskim lancima) ... Kroon SP 14 (mada ne verujem da imaju) ... i tu je negde kraj pokušajima (eventualno ovlašćeni servis).
  G33 pripada tzv. LOBRID RT-ima (HOAT-ima) te je (mada se navodi i da je "silicate free" makar kod nezavisnih proizvođača) po svoj logici nešto između G40 i G30 te shodno tome prilično ga dobro mogu menjati i jedan i drugi (dakle G12++ ili G12(+), tj. TL-774-G ili D/F).
  To vam je to.
  Malo veća preporuka za G40 ali je teže naći i skuplje je a ni "običan crvenko" (G12) može dobro da posluži iako nije ni za 5 a kamoli i više od toga.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 104. Zanima me vaše mišljenje u vezi sa antifrizom za Nissan vozila. Imam Nissan mikru K13, 2010 godište. Početkom meseca je nivo antifriza bio na minimumu, pa sam na preporuku lokalnog prodavca dosuo nekih 3dl Motul Inguel optimal antifriza. Prilikom sipanja sam primetio da boje antifriza nisu iste (nissanov je plavo-zelenkast, a motulov narandzast) pa sam počeo da istrazujem temu. Utvrdio sam da je Motulov antifriz nesilikatni OAT, bez nitrata, borata, amina i fosfata, ali ono što nisam uspeo da saznam je tip Nissan antifriza. Proizvodjač ne nudi bilo kakvu informaciju o tipu RT, čak ni u servisnoj knjižici, osim što podvlači kao obavezu upotrebu isključivo originalnog Nissan antifriza, jer u suprotnom ne priznaje garanciju na vozilo! (mislim da je to jedinstven slučaj). Na stranim forumima sam našao podatak da je Nissanov antifriz nesilikatni OAT bez amina i borata,ali sa fosfatima, jer fosfati navodno bolje štite aluminijumske delove i da takvog tipa antifriza nema u prodaji zbog visoke cene. Moja dilema je da li ovo mešanje antifriza može da prouzrokuje neku štetu na vozilu i da li ima smisla plaćati 40% veću cenu za originalni Nissan antifriz samo zbog fosfata. Takodje mi je sumnjiva preporuka proizvođača da prva zamena RT ide nakon 4 godine, a nakon toga svake druge godine (čini mi se da su razlozi za ovo samo finansijska korist Nissan-a).

  ОдговориИзбриши
 105. Japanci kod RT-a teraju neku svoju politiku.
  Ne mogu da kažem (bez potpunih informacija, koje nemam) da tu nema nečega (izbegavanje 2-EHA u ranijem preiodu i/ili dodatak fosfata kako ste i vi našli).
  Kako god, malo dolivanje bilo kod OAT-a (bez silikata na čemu Japanci takođe insistiraju) neće dovesti do bilo čega lošeg (lošije je da vozite na nivou ispod minimuma).
  Pomenuti Motul ispunjava "type D" za Renault (doduše kamione) pa je još bolje nego čist "crveni" G30. Dakle u nedostatku (verovatno) G33 verovatno je najbolje sipati G34 (ili G05).
  Sad vozite do isteka 4 godine (ili koji mesec ranije) pa zamenite tečnost.
  Zbog garancije je sigurno bilo najbolje da ste sipali Nissan-ov (verovatno Renault Type D) ali ako vam je do toga stalo nije kasno da to odradite u servisu (gde će vam zameniti celu RT uz poziv na sledeću zamenu na 2 godine), što je naravno preskupo i ne preporučujem osim ako vam je stalo do Nissan-ovih preporuka po svaku cenu (vaše pravo, koje doduše košta).
  Zamena na 2 godine OAT-a je ... neverovatno!
  Na 40k km?! Pa i "svih" 80k km prvi put!?
  Ma menjao bih na 4 ili 100k km ma šta bilo.
  Šta koristiti umesto skupog Nissan-a?
  Renault type D je takođe "dranje" (ista priča).
  Možda Glysantin G33 pa menjajte na 3 godine.
  Doduše postavlja se pitanje da li se onda nešto štedi.
  Mislim da metalni delovi (ni blizu) nisu ugroženi korozijom, jedino je pitanje kako se ponašaju polimerni materijali (creva) sa raznim antifrizima.
  Eto, nemojte baš G30 (G12/12+) ako ne morate, ili isti menjajte na dve godine (možda su na to mislili?).
  Naravno, zbog nedostatka informacija ne isključujem neke razloge koje Nissan ima (osim finansijskih), pa ipak dajem malu prednost originalu makar 40% skupljem.
  Jedino ne bih menjao na dve godine (proverio bih da se nije zamutio i/ili izgubio boju, kao i tačku mržnjenja na tih dve godine) nego na inicijalnih 4 (pa i najjeftiniji mogu da izdrže, bar, dve godine).
  G33 bi vas slično koštao (uz zamenu na 3 godine) pa je alternativno rešenje.
  Ostalo bih ipak izbegavao (zbog eventualnog, o jesam li i ja prolupao? - možda, curenja, što je ipak malo verovatno).

  Zaključak:
  1) Neće ništa faliti motoru ako ste dolili nekoliko dl Motul-a.
  2) Nemam dovoljno podataka (radim na tome) da bih "obarao" Nissan-ove zaključke ali očigledno je da su više motivisani ekonomijom nego tehnologijom.
  3) Ako menjate u ovlašćenom servisu (na 4 god.) sipajte (naravno, drugo i nećete moći) Nissan ako ne, možete i Glysantin G33 (plavo-zeleni, više zeleni). Pre zamene isperite sistem (to je opšte pravilo).
  4) Aluminijum će biti odlično zaštićen i sa Gly. 30 i G33, to nema sumnje, uključivši i legure sa Mg (magnezijumom). To nije nikakav argument (dodavanje fosfata) da je Nissan "jedini i jedinstveni antifriz" ALI jeste da će bilo koji (pa i ovaj moj tekst) biti proglašen jeresom ako tvrdi drugačije.

  Ovo sve ... 90%. Nadam se da ću do sledeće zime imati "crno na belo" (obimna elektrohemijska istraživanja) koliko "Japanci" i "Francuzi" odstupaju od "Nemaca".

  Moram da naglasim da me ne oduševljavaju toliko automobili iz Nemačke koliko njihovi standardi.
  Ako je VW-TL 774-D/F onda je taj (i svuda ga ima), i menja se na 5 godina (a može i 6 pa i 8) i može se mešati i sa G33 i G34 a naročito G40.
  A o uljima, viskoznostima i listi odobrenih ulja, ne treba ni trošiti reči!!
  Mercedes je ovde ispred svih (svaka čast!) ali su i BMW i VW, više nego O.K.
  Ima i Mercedes svoj OEM ali nikada ne tvrdi:
  - Ovo i samo ovo, ili će vam auto (motor) goreti u paklu! (ne važi garancija ... crkava motor ... izaziva "smak sveta" ... i slične ... da ne kažem šta).

  Dok se drugačije ne dokaže ... nosite litar (Nissan) RT-a i ulja uvek sa sobom. Zlu ne trebalo (beli luk, krst, brojanica ... poželjni).

  Ne vozite auto 21.12.2012. (takođe za svaki slučaj).

  Zaključak je već naveden gore ... izbor je vaš.

  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Inače direktan odgovor na vaše pitanje je:
   Neće nikakvu štetu napraviti dolivanje koje ste izvršili.
   Šta na dalje? Dolivajte Nissan-ovim RT-om, makar do prve zamene. Posle izaberite šta ćete. Menjajte na 3-4 godine ... ono na dve je baš patetično.
   Pozdrav!

   Избриши
 106. Zdravo stevo, bivsi fordas sadasnji hondas. Zanima me kako stoje stvari kod honde konkretno u pitanju je hon da accord 2.0b rashladna tecnost je svetlo plava, izmereno na -40. Procitao sam negde da se kod doticnog auta menja RT na nekom bas velikom intervalu tipa na 100000km. Koji zamenski proizvodjaci bi bili najbolji po tvom misljenju posto je sve oem za njega papreno. Hvala i pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 107. Ćao Olivere,
  Imam jednu dobru i jednu lošu vest za tebe ;-)
  Prvo ćeš (kako to biva u šalama) lošu.
  LOŠA: Honda je verovatno najtvrdoglavija da dokaže da može protiv celog sveta i okoline i propisuje razne "nadrilekarske" recept(ur)e za fluide koji se koriste u njihovim vozilima.
  Ne mogu da razumem ovo ponašanje pa neka i zarada 300% na svojim "OEM"-ima koje ionako neko drugi napravi za njih (strašno!).
  Nema baš neke prave praralele za njihovu RT a sigurno nećeš naći PLAVI OAT u ovom delu galaksije. To što su prve G12 tečnosti s kraja '90-tih nagrizale neke njihove (tadašnje) polimerne materijale nema baš mnogo veze sa današnjim stanjem stvari. Ipak (nije da se ne usuđujem) ne mogu mnogo više reći jer sve drže pod takvim velom tajne da ni japanski car ne bi doznao mnogo o tome.
  Kako god, svaki moderniji G12/12+ bi mogao da posluži posle temeljnog ispiranja sistema. Nije preporučeno od fabrike pa to moraš raditi na sopstvenu odgovornost (ne mogu ti ništa 100% garantovati).
  Na dosta mesta sam našao (čak i Wikipedia to kaže) da je bolje sipati najobičniji nesilikatni (plavi) antifriz u Hondu (uopšte Japance) ali ih menjati na 2-3 god. A originalno je OAT. NIje da ne može ali zvuči ... baš onako ... nikako.

  E a sad: DOBRA VEST!!
  Ne moraš da menjaš RT još 3-4 godine jer inicijalno punjenje RT-a (antifriza) se menja tek na 10god. ili 200k km!
  Sledeća RT se menja na 5g./100k km makar bila sipana i u ovlašćenom servisu a RT bila OEM Honda (pravljena verovatno na planeti Keron iz novijih japanskih crtaća).

  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 108. Pozdrav,
  Procitao sam vecinu komentara ovde, i videh neke i u vezi Honda automobila. Vlasnik sam civica iz 2008 1.8 iVTEC i u autu je fabricki sipan Honda antifriz (valjda Tip 2 jer se on preporucuje za dolivaje). Verovatno se i u ovim akordima u predhodnim komentarima nalaze isti tip RT. Na nalepnici ispod haube stoji da se ova RT menja prvi put na 10 god/200000 km , a posle toga na 5 god. To mi je bilo malo cudno da moze da traje 10 god, ali sad vidim da je moguce(mada proizvodjacima se mozda pre isplati da stavljaju losiju RT koja ima manji interval zamene i tako ostvare vecu zaradu, sto ovde izgleda nije slucaj). Sad mozda glupo pitanje ali kako ta tecnost kad je fabrika sipa traje 10 god, a kasnije drzi 5 god.? Da li se neki delovi sistema trose pa zbog toga, ovo cisto informativno me interesuje u cemu je tu fora? Druga stvar, posto bi ja trebao malo da dolijem , jer kako stvari stoje nema potrebe da se menja cela, predpostavljam citajuci predjasnje komentare da u obzir dolazi samo ta originalna Honda Tip 2 RT. Da li sam u pravu? Izgleda da je u pitanju sledeca RT : http://www.hondapartsdeals.com/product_info.php?pName=antifreezecoolant-type-2

  Hvala, i sve pohvale za blog, izuzetan izvor korisnih informacija.

  ОдговориИзбриши
 109. Za dolivanje koristite samo Hondninu originalnu RT ako želite punih 10 godina pre zamene.
  Posle toga kako hoćete, može i "običan" G12 uz dobro ispiranje sistema. Tu ga Honda nešto tupi kao da nisu iz Japana nego Severne Koreje.
  Tačno je da nisu svi OAT-i isti i da neke od komponenti Honda zabranjuje ali nisu ni G12 tečnosti iste pre 15 godina i sad (kada to više veze nema, kako se kaže, sa životom).
  Naravno ništa loše nema ponovo sipati Honda RT jedino što treba imati i litar u rezervi za dolivanje (i platiti duplo skuplje ili tako nešto).
  Fora u inicijalnih 10 a kasnije 5 godina pre zamene je kako ste i posumnjali u "trošenju delova". Korozija je gadna stvar i teško ju je 100% sprečiti. Čak i uz najbolju RT nešto korozije će sigurno biti posle 10(-ak) god.
  Osim toga i creva su nova a posle su u stanju da bi ih verovano trebalo promeniti u kompletu (ko to još radi?). Honda (i drugi proizvođači) uzima da se pri servisnoj promeni ne ispira sistem te da nešto stare RT zaostane i slično.
  Da li je sve to dovoljno da objasni duplo duži inicijalni interval zamene? Sa istom RT? Ne, naravno. Ali pre će biti da je bliže istini:
  1) ako je kasnije 5 onda inicijalno ne bi trebalo da je više od 7 ili 8 god.
  nego:
  2) ako je inicijalno 10 god. onda posle može i 7 ili 8.
  nema šanse!

  ОдговориИзбриши
 110. Stevo malo pre mi stiglo postom antifriz koji sam porucio od auto garanta iz cacka koji je kao ovlasceni servis za honde i ima sta da vidim, iako sam ima naglasio i u mejlu i telefonom oni mi poslali Wurth Antifriz Flamix D plus. Kakva koma kad sam otvorio kutiju... Naravno sutra ih zovem ali znajuci moguci ishod sta ti mislis o doticnom antifrizu kakvog je kvaliteta ukoliko se sipa dali mora da se ispira hladnjak i da ti vozis hondu acord 2006 dali bi sipao ovako nesto, pozdrav.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Baš otkucah stotinak reči odgovora i cap ... pad napona (na većem području i duže od dve-tri sekunde, i ulična se rasveta ugasila ...).
   Ajd' što propade odgovor, nego koliko će mi električni uređaji u kući raditi ... pitanje je.
   I tako, posle 125 i više godina od pronalaska naizmenične struje ovako nešto na po par meseci a manje pojave skoro svaki dan.
   Hoću reći u Šljivropi svako može da zaj*bava krajnjeg korisnika (pokornog) kako mu se d*gne.
   I to zato što mu se može i što smo svi mi pacijenti upućeni na one koji NEĆE da rade svoj posao a i ne znaju ga baš najbolje.
   Niste ni vi bolje prošli (iako je privatna firma i sasvim drugao oblast) - suština je ista.
   Pa odgovor u sledećem komentaru (da me opet ne ošine - mrak!).

   Избриши
  2. Prvo:
   Niste dobili ono što ste tražili!!
   Lepo neka vam vrate pare a vi posle njima robu (jer ste lepo napisali šta hoćete a oni vam lepo daju drugo; kao u onom vicu: "uzite šmirgl papir on je isto dobar za vašu b*lju kao i toalet").

   Sad malo o onome što ste hteli kao odgovor.
   Ako Honda nešto kaže NE može mali Perica da to prepravlja po svom nahođenju. Na stranu to što su razlike između Honda RT i G12+ (nesilikatni) male.
   Ne padajte na pričice da im je Honda ili Delta to odobrila (a još manje da to rade već godinama i niko se nije žalio, da ne budet Vi prvi koji će to učiniti). Ako slučajno to spomenu (ah, omiljen izgovor; specijalitet kuće) vi tražite pisani dokument (kopiju) jer to se ne daje usmeno. Ako stvarno tako nešto imaju onda zamenite uz ispiranje sistema (verovatno navedeno u takvom dokumentu, koji teško da imaju).

   Što se Wurth-a tiče, oni nisu iz branše i to njima neko drugi pravi. Ko? Pojma nemam i ne zanima me. Po pravilu zabibere cene a Wurth nije ništa bolji od proseka industrije (ionako im pravi onaj ko je ponudio najnižu cenu).
   Dakle, ako i G12(+) bar ga sami izaberite.

   Lično ne bih sipao G12+ kao prvu opciju i ne u Hondu iz 2006. (možda u neku stariju iz radoznalosti uz spremnost da je zamenim posle 2-3 godine).

   Na žalost nisam stigao do naučno zasnovanog ispitivanja raznih RT (ne smem ni da obećam kad, možda se, verovatno, oduži i na veći deo sledeće godine) pa bih mogao više da kažem o ovome.
   U svakom slučaju, inicijalno (fabričko) punjenje se menja na 10god./200k km, a posle na 5god./100k km pa ni G12+ nije za više od 4god./80k km.
   U svakom slučaju NE mešajte ove RT ako prelazite na G12+ isperite sistem (ponavljam ali bolje da ponovim nego ne kažem).
   Probajte još i kod Delte.
   Pozdrav!

   Избриши
  3. Probajte prvo na finjaka.
   Ako niste skloni konfliktima ... pripremite se i na provokacije (nadam se da nije potrebno).
   Nadam se da je samo "teraj po starom" i da se radi o uglednom servisu (samo "ovlašćenje" to ne garantuje) i da nećete imati problema.
   Jer ako može ovo, onda može i ono pa dođosmo da može SVE. Čemu onda ovlašćenje? Da skuplje naplaćuju radni sat?
   Uostalom imaju oni servisna uputstva (detaljnija od uputstva vozila) pa neka vam iskopiraju stranicu o RT za vaš automobil ... možda i oni nešto nauče a možda i mi (da nas Honda sa svojim uputstvima j*b* u zdrav mozak a servisima šalje G12+ preporuku).
   Još jednom Vas pozdravljam!

   Избриши
 111. Hvala vam na brzom odgovoru, imate pravo sto se svega tice. Trazicu novac natrag pa da vidimo dokle ce da stignemo. Javicu vam sta sam uradio povodom toga.
  ako su imalo ozbiljna firma nadam se da ce mi izaci u susret, pozdrav i za vas i sve najbolje.

  ОдговориИзбриши
 112. Zaboravio sam da vam napomenem, zamislite da su mi poslali antifriz koji ima jos 3 meseca do isteka...sta reci.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A sve legalno!
   Izgleda da legalizma, pravde i pameti ima u izobilju (svi misle da su naj u tim oblastima ... kao i u sex-u ... a i bili bi najbolji selektori reperezentacije ... samo tako).
   ... a i nabedili bi te da to nema veze (šta piše) i da antifriz nema rok trajanja.
   ... Zemljo Srbijo međ' šljivama ... nije ni njima lako ...

   Избриши
  2. miroslav imam pasata 2007 znam da u njega ide crveni g12 antifriz u servisu su mi dali ovaj g30 glysantin da pred zimu ako bude trebalo malo odvadim iz posude i sipam ovaj 100 posto da bih ga ojacao posto se bas ne razumem u hemiju je li on ok da sipam [img]http://www.dodaj.rs/f/2Y/Eu/15lEVpIN/1/img0418.jpg[/img]

   Избриши
  3. Poštovani g. Miroslave,
   Evox G30 je antifriz MOL grupacije (osim njih još: INA i Solvnaft; sve tri nacionalne kompanije u svojim zemljama pre privatizacije).
   To je kvalitetan proizvod a jeste G12+ (VW 774F) i ide u vaše vozilo.
   Možete dosipati bez ikakvih problema.
   Ne znam samo razlog za ovako nešto, jer je uobičajeno dosipavati sa 50% antifrizom (40% ako je blaža klimatska zona).
   Dosipati 100% je jedino smisleno ako ste dosipavali vodom i to većim količinama a imali neko curenje na šelni (manjeg obima). Ne vidim ni u teoriji kako bi vam antifriz "popustio" u smislu zaštite od smrzavanja (nonsense). Istrošeni aditivi i korozija je druga stvar.
   Verovatno je izvršen test pa je temp. mržnjenja bila visoka. Ipak, uzmite u obzir da čak i kvalitetniji (prenosni) uređaji greše po 5°C pa i više. Naravno, ukoliko pokazuju -20°C ni -25°C nije dovoljno.
   Hoću reći da treba i racionalno objašnjenje što bi vam AF "popustio" inače rizikujete da povećate koncentraciju što takođe nije dobro.
   1 lit. može biti i nedovoljan ali može biti i previše (uglavnom ne).
   Za npr. 1.9TDI ide 8 litara pa odvađen litar podiže sa (nedovoljnih) 33% (1:3) na zadovoljavajućih (ali ne i idealnih) 40% (2:5). Sa (dovoljnih) 40% stvar ide na blizu 50% (47,5%). Ako je već 50% ni oko 55% neće biti previše ali je totalno nepotrebno.
   Za 25% stižete tek na 33% što nije dovoljno.
   Sipati manje (pola litara) tek nema veze sa životom i time ništa ne postižete (osim lažog spokojstva).
   Ako vam je Rashladna Tečnost originalna iz fabrike (iz 2007.) a ne pokazuje dobar rezultat na merenju, bolje promenite celu količinu (4 litara). Fabričko punjenje može i par godina preko 5 (vidite šta kaže uputstvo, možda čak i 10) ali neće mu smetati ni standardnih 5 godina; 5,5 zapravo.
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Ajd, da Vam uprostim.
   ako je izmerena tačka mržnjenja:
   1) oko -20°C, menjajte RT, litar vam ionako neće pomoći.
   2) oko -30°C ne dirajte ništa jer je to od -25 do -35 te će za uslove u Srbiji (osim nekih planinskih predela) biti više nego dobro. Ako nedostaje par dl RT-a, dolijte 50% antifriz a ne koncentrat.
   3) ako je -25°C? Najteži slučaj. Verovatno bi litar bio taman ono što vam treba (ali manje od toga ne).
   Opet .. nejasno je kako se konc. PEG-a smanjila (?!) osim ako je dosipavana voda (destilovana ili demi, nadam se, inače menjajte ceo sadržaj).
   Pozdrav!

   Избриши
  5. Postovani stevo da vam objasnim nemam ja nikakav problem sa antifrizom niti mi gubi tecnost 2012 u februaru je radjen veliki i mali sevis komplet u italiji i tada je zamenjen verovatno i antifriz prosle godine sam ga proveravao u servisu i izmereno je do -27 da moze da ne zaledi.Izmericu ga opet pred zimu pa sam mislio cisto preventivno da odvadim jedan litar i da sipam 1l ovog koncentrata poz i hvala na odgovoru.

   Избриши
  6. Da u tom slučaju vredi. Taman sa litrom rešavate problem.
   Svakako da ne treba menjati posle godinu dana a rezultat se može objasniti time da je sipan 40% (što je za Italiju sasvim O.K., naročito južni deo).
   Nisam hteo da kritikujem servis i vama "držim slovo" već da dam šire objašnjenje zbog drugih čitalaca.
   Naime, opšte je popularno dolivati po litar koncentrata i kad treba i kad ne treba, "za svaki slučaj".
   Drago mi je da smo razjasnili situaciju i da je kod vas zasnovano.
   Za svaki rezultat koji je niži od -30°C ne bi trebalo tako nešto raditi.
   Pozdrav!

   Избриши
  7. Hvala stevo na iscrpnim odgovorima vasa strucnost je dragocena svima nama koji pojma nemamo o hemiji i antifrizima i ostalim i mozemo dosta nauciti od vas jos jednom poz i hvala

   Избриши
 113. Samo da javim Stevo, vratili su mi novac za antifriz i sve je proslo kako treba. Oni su platili postarinu, Narucio sam original hondin na drugo mesto, poz i hvala ti jos jednom na svemu.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Vrlo dobro.
   Pošto su postupili veoma korektno (fair play), izvinjavam(o) se auto garantu iz Čačka na sumnjama zbog loše isporuke. Greške se dešavaju a jednako bitno (kao prava isporuka) je da se greška ispravi.
   Dakle, evo još jednog fer igrača na domaćoj sceni.
   Pozdrav!

   Избриши
 114. Pozdrav Stevo,
  Vozim citroen XM 2.0 turbo ct. 95god. Kupio sam Totalov Glacelf autosupra, amajstor koji mi odrzava auto kaze da ne sipam taj vec neki najobicniji plavi ili zeleni, cak ne ni Totalov.,jer od ovog moze procureti hladnjak ili pumpa za vodu ili nesto trece. Sta mislite o tome?

  ОдговориИзбриши
 115. Moram priznati da je Vaš majstor (bar delom) u pravu.
  Ne verujem da bi bilo šta procurelo, niti da bi G12++ ili neki antifriz po PSA B71 5110 mogao negativno da deluje ali originalna preporuka je zaista bio antifriz po BS 6580:1992.
  Ne mora Total-ov ali postoji i takav: Total Universal Antifreeze.
  Doduše ne bih menjao na 5 godina u tom slučaju nego na 2 do maksimalno 3.
  Ako ne nađete Total (nemojte previše gubiti vreme ali probajte) imate razne univerzalne AF, po ovom standardu.
  Pogledajte na ambalaži ali takvih ima "gomila".
  Valvoline, Modriča (Permant), Nisotec (bez dodatnih oznaka, 100 ili 40, konc. ili razblaženi, plavi, plavo-zeleno), zatim takve imaju i FAm, gALAX (RNB) ... Viskol ... INA, itd.
  Dakle, jeftino a "uklapa se". Zaista ne poznajem dovoljno sam model ali sa metalnim delovima ne bi bilo problema dok sa zaptivkama nije isključeno da bi (sa novijim tipovima).
  I još da vas podsetim: kočioni fluid (u vašem vozilu obavlja više funkcija) se NE može mešati sa klasičnim DOT 3 ili DOT 4, već treba koristiti isključivo LHM fluide (mineralnog tipa). Osim toga i više košta a isto bih menjao na manje od 5 god. maksimalno 4 pa nema mnogo svrhe (ići na modernije, čak i ako može, a zaista je pitanje).
  Pozdrav!

  P.S. Ne menjajte majstora!

  ОдговориИзбриши
 116. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na odgovoru. Javicu sta sam uradio.
   Ovo za LHM znam. Njega sam vec menjao. Tu citoen preporucuje jedino Totalov LHM.

   Избриши
  2. Ne mora Total-ov LHM. Bilo koji "kršteni".

   Избриши
 117. Pozdrav gospodine Stevo, imao bi jedno pitanje u vezi rashladne tecnosti za nemanu u sistemu centralnog grejanja.
  Naime razmisljam da sipam RT u sitem centralnog grjanja u kuci, pre svega u svrhu poboljsanja boljeg prenosa toplote i antikorozivne zastite a najmanje od izmrzavanja tecnosti u grejnim telima (kuca ima dobru toplotnu izolaciju i radijaori su uvek svi u funkciji tokom sezone minusa). Kotao je izradjen od celika, radijatori su aluminijski a sitem cevi je od bakra, koju bi vi tecnost preporucili u kom omjeru da se sipa u sistem. Sistem je kapaciteta izmedju 150-200l celokupan.

  Zivim u Republici Srpskoj pa njavise na pumpama srecem modricin Permant (ekonomic,permant i long life) koji od ova tri i u kom omjeru ici,koliko s se moze makismalno moze razblaziti sa demi vodom a da se ne narusi pre svega prenos toplote i antikorozivna zastita a najmanje otpornost na minus...

  Na netu sam nasao ove tecnostu koje su navodno pravljene za sisteme grejanja sta mislite o njima meni su jedino sumnjivi po kvalitetu vise bih isao na modricine proizvode i da li bi to moglo evo linikovi
  http://www.belif.ba/cms/index.php?antifriz-100-za-sisteme-centarlnog-grijanja
  http://www.belif.ba/cms/index.php?antifriz-100-eko
  (ovo nije reklama samo da vidite o cemu se radi)

  Sta predlazete smem li sipati permant u kom omjeru, ili neki drugi mozda, bojim se samo da nebi ostetio zaptivke na radijatorima, pumpu nekom jacom koncentracijom i sl...

  Pozdrav i u npared Hvala.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Miki,
   Sad nemam mnogo vremena a u toku sutrašnjeg dana bi sam sebe dopunio.
   Za sada:
   Izaberite pre svega Permant.
   (sigurno je kvalitetnije rešenje ... možda malo skuplje). Možda i "ono" nije loše rešenje (trebalo bi da je o.k.) ali je "ovo" provereno, decenijama.
   Običan Permant pre svega ili ekonomic ako je cena problem.
   Idite sa odnosom "1:3" (zapravo 1:2, antifriz : voda, koja treba biti makar omekšana, idelano demi). Ovo znači da bi Vam za vaše potrebe trebalo "burence" od 60 lit. koncentrata. Ili da kupite bure (200 l) 50% (ali će vam ostati nešto, jer bi i to trebali da razblažite).
   Ono što je ovde važno je:
   Nisam siguran da vam je plan dobar. Jer ovim bi dobili korozionu zaštitu (ali ...), prenos toplote ... verovatno NE (ali ne bi mnogo izgubili sa manjom konc. kao što je ona koju sam naveo, 30-33%).
   Glavna stvar (a vama sporedna) je zaštita od niskih temperatura.
   Razmislite. Doduše trošak i nije tako veliki ako se uzme u obzir da Permant može biti u sistemu i duže nego u automobilu (recimo duplo duže) i da sa običnom (mekom) vodom dugoročno imate probleme sa korozijom ... eventualno i talozima (a i omekšana, demi, voda košta).
   Alternative ću navesti sutra, a sad ovoliko.
   Pozdrav!

   Избриши
 118. Hvala na brzom odgovoru, ako mozete pojasniti samo sto ste rekli da bi ovim dobio antikorozionu zastitu ali ne i preos toplote,mislite na rastvor od 30-33% a da idem na rastvor 50:50 sta bih onda dobio, da to nije prejaka koncentracija po pitanju zaptivki na sistemu, da ne bi permant nagrizao i izazivao vecu koroziju i napravim vecu stetu na vecoj koncentraciji...

  Koliko permant bolje prenosi toplotu od obicne vode (sa cesme)...

  Hvala puno.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Permant (uopše rastvori etilen glikola sa vodom):
   LOŠIJE PRENOSI TOPLOTU OD VODE !!
   (jedna od čestih zabluda je da bolje "prenosi" toplotu)
   Dakle sa 50% bi dobili gubitak od 15% na prenosu toplote! Zato sam i naveo cca. 30% kao bolje rešenje gde gubite samo oko 5% a imate (bar) korozionu zaštitu. Međutim takva koncentracija štiti samo do -18°C. Možda je još bolje ići na 25% (1:3, ili 1/4 Permanta) ali to je apsolutni minimum da bi imali korozionu zaštitu. Zaštita od smrzavanja je tad još slabija i može da služi samo do oko -10°C (-12). Ispod toga je bolje koristiti vodu.
   Uz ostalo, 25% (ili 33% vol.) ima i funkciju baktericidne (biocidne) zaštite.
   Opšte je pravilo da kad se koriste rastvori EG (etilen glikola) koncentracija treba biti minimalna (ali da zaštita od smrzavanja bude adekvatna).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Česmušu ne treba upotrebljavati pre svega zbog hlora (rezidualnog) u njoj kao i rastvorenog kiseonika i naravno tvrdoće.
   Naravno da kupovina demi vode (litarsko pakovanje) nije isplativa ali bi mogli kupiti na bure u nekoj firmi (ili toplani). Ili makar omekšanu i bez hlora (može i izvorska ako je meka, kišnica je obično blago kisela pa zbog toga nije idealna).
   Makar da idete pola demi vode i pola česmuše (ali da ostoji u nekom sudu čime se smanjuje rezidualni hlor, par sati najmanje, pre nego što je ubacite u sistem).
   Idealno bi bilo (ako ne treba zaštita od smrzavanja uopšte) dodati samo aditive protiv korozije (i rastvorenog kiseonika).
   To je duga tema i prevazilazi i blog i vreme koje mi je na raspolaganju (morao bih malo i da prelistam literaturu, podosta sam pozaboravio od toga).
   Improvizovano bi moglo da ide malo amonijaka (do pH 9 ili 10, ne više) i hidrazin hidrat (50g na kubik) ili njegov ekološki analog za tu namenu, natrijum bisulfit (slične koncentracije).
   Eventualno benzol triazol ali kad ste već stigli dotle bolje je ići na gotov, kupljeni paket aditiva.
   Instalaciju ste iskomplikovali po ovom pitanju (korozione zaštite) jer imate cevi bakra, Al grejna tela, i plus čelik (panelni verovatno radijatori) ... bakarne cevi su: "sačuvaj me bože" na duži rok i umesto očekivanog "večnog života" posle 20 ili 25 god. počinju da prave sr*nje.
   Ali lako je ljude ubediti da idu protiv sebe (em su skuplje) jer makar su tanje i pravi se manji lom po kući (majstorima lakše).
   Na žalost uvođenjem grejanja bave se razne firme koje nemaju ni znanje ni iskustvo (koje prevazilazi 20 ili 30 god. pa tvrde 120% da nema problema sa bakarnim cevima) i onda "udri".
   Zbog kompleksnosti instalacije Permant može biti dobar izbor (i u motorima je čest slučaj ovakve kombinacije materijala) pa je to najjednostavnije rešenje (25, 30 do max. 35% ako ne treba velika zaštita od smrzavanja) iako skuplje od samo dodataka (bez EG koji je ionako korozivan) u vodi.
   Pozdrav!

   Избриши
 119. Hvala na ovako opsirnom odgovoru, ja sam se odlucio za peramant u svakom slucaju, videcu po pitanju demi vode da li cu naci malo veca pakovanja bar u kanisterima, ako ne uspem naci to razmisljao sam da svoju izvorsku vodu koja je tvrda filtriram na filter od aktivnog uglja kakao bi je omeksao...

  Hala Vam jos jednom, na odvojenom vremenu za odgovore.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kad god mogu, odvojim nešto vremena.
   Mislim da je i drugim čitaocima od koristi.
   Demi voda na veliko (u kanistrima) ne bi trebalo da bude skuplja od 5-6 euro centi (kod nas dinara) za litar.
   Permant je dobro rešenje samo nemojte preko 1:3 em je skupo em lošije.
   Filterom od aktivnog uglja ćete vodu prečistiti ali izvorskoj to uglavnom ne treba. Aktivni ugalj uklanja organske supstance i hlor ali ne omekšava vodu.
   Za omekšavanje se koriste smole ili hemijski postupci (soda-kreč). Ovaj poslednji ne traži skupu opremu i ne košta mnogo ... mada je bez peščanog filtera proces veoma dug i slabo upotrebljiv (no ni to nije neka nauka napraviti).
   Na kraju krajeva (mada u vašem slučaju neupotrebljivo zbog količine, ali ...) destilacijom u kazanu dobujate dobru destilisanu vodu, a i klima uređaj možde da proizvede prilično dobru (ne tako kao kazan) "kondenzovanu" koja ima tvrdoću ispod 1 stepena. Raspitajte se možda neka izvorska ili bunarska voda ima manje od 5dH° što je više nego dobro za namenu.
   U krajnjem slučaju - nije strašna ni neprerađena voda (izvorska ili česmuša), ako baš nije previše tvrda. Kod česmuše pustite da odstoji da bi se smanjia količina zaostalog hlora (od postupka hlorisanja).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Podsećam još jednom:
   1:3 do -18 (bez zaštite)
   40% do -25
   45% do -30

   Избриши
 120. "Podsećam još jednom:
  1:3 do -18 (bez zaštite)
  40% do -25
  45% do -30"

  Sad sam zbunjen ovim prvim 1:3 bez zastite, znaci da u tom odnosu permanta i vode necu imati antikorozionu zastitu? Sta je sa koncentraciom 40% permanta po pitanju korozione zastite?Mene samo interesuje koroziona zastita i dobar prenos toplote pa i koji stepen veci prag kljucanja nego obicna voda...

  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Izvinite greška! (treba bez one zagrade; verovatno sam hteo reći bez zaštite na izuzetno niskim temperaturama).
   Imaćete adekvatnu antikorozionu zaštitu!
   Sve ostale osobine su idealne baš za 1:3 (33%), prenos toplote je bolji nego kod većih koncentracija.
   Neki stepen višu temp. ključanja ćete imati ali ne posebno, nekih 105°C na 1 bar (ili oko 115°C na 2 bar). No to nije mnogo bolje ni sa 50% jer imate tek nekih 108°C, ali opet je bolje nego samo sa vodom.

   Избриши
 121. E hvala mnogo, sutra odoh da prosetam malo po gradu da vidim sta ima u ponudi oko demi vode pa da se sistem puni i testira sve pre pocetka sezone...a ovi Vasi odgovori ce mnogima sigurno pomoci oko nedoumica sta i kakao koje sam ja imao a sada zahvaljujuci Vama i Vasem znanju sve jasno ko dan...

  Zivi i zdravi bili ma gde bili.Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 122. Pozdrav gospodine Stevo!
  Imam xsaru 1.6 16v, 2001.g. U hladnjaku je plavi antifriz, preko 4. godine pa je krajnje vrime za zamjenu, iako još drži ispod -20 uz doljevanje do dva dcl vode tokom godine.
  Da li kod zamjene koristit crveni ili plavi?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa ... nekako ni jedan ni drugi!!
   Kod Vas se koristi ZELENI.
   Dakle ako mognete, nađite Glysantin G33, odnosno RT po Citroen PSA B 71 5110.
   Npr. Kroon Coolant SP 14.
   Ovakve RT nije lako naći u zemlji Srbiji, pa i šire (na Balkanu) pa ako ne ide ...
   Ispustite staru RT pa isperite sistem i sipajte (lepo) G30 ("crvenka"), čuveni i za Šljivropu skoro jedini OAT (ostalo je malko skuplje pa niko ne uvozi).
   Menjajte na 5 godina. Ako ste sigurni da je AF (RT) u vašem automobilu G33 možete još godinu da sačekate ... uostalom, šta ste dosipavali? Ako je to bio običan BS 6580, onda OBAVEZNO promeniti (trebali ste i ranije).
   Pozdrav!

   Избриши
 123. Hvala na odgovoru!
  Boja mi se činila više plavkasta ali pogledat ču pažljivije.
  Antifriz je navodno shell, nisam prisustvovao zamjeni pa ne znam točno.
  Nisam naveo da živim u Hr. pa su mi dostupni uglavnom total, castrol, shell, ina...
  Pogledat ču sutra specifikacije da vidim posjeduje li koje ove što ste mi naveli.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Koliko je meni poznato nijedan od navedenih proizvođača NEMA pomenutu specifikaciju. Total ima ali samo kao "servisnu" tekućinu, dakle - nema je u slobodnoj prodaji.
   Boja je inače skoro "tirkizna" (između plave i zelene) pa se u (polu-providnoj) posudi teško može razaznati nijansa.
   Ostaje pomalo nejasno da li su RT po pomenutom PSA odobrenju Lobrid ili samo OAT, jer većina ih proizvođača svrstava u Lobrid (OAT sa malo neorganskih aditiva, najčešće silikata) dok BASF kategorizuje G33 u OAT.
   Kako god, pokušajte naći BASF Glysantin G33, to vam je verovatno jedina opcija (za ispunjenje PSA odobrenja). Valvoline navodi da njihov MaxLife Coolant AF ispunjava zahteve PSA B71 5110 ali to je pomalo sumnjivo (ispunjava sve i svašta).
   Kako god, poslužiće kao i (što sam već rekao ali podsećam) bilo koji "crveni" (OAT), sa ispunjenjem VW TL-774 D i/ili F ("G12 i/ili G12+").
   INA, Shell, Total, Castrol ... svi imaju odličan kvalitet.
   Kod BASF-a je to Glysantin G30.
   (vodite računa Glysantin je često licenciran, sa BASF paketom aditiva ali proizvođač bude neko drugi).
   Ovo G (kod Glysantina ne treba mešati sa "G" kod VW odobrenja, vidi osnovni tekst).
   Pozdrav!

   Избриши
 124. Pozdrav Stevo.
  Vec sam pitao za savet za svoj Citroen XM 2.0 tct, ali kako sam vec bio kupio totalov glacelf autosupru, a u radnji gde sam kupio bili samo g-12 antifrizi, ja odem kod majstora i sipam autosupru na svoju ruku. Istocen je stari zeleni antifriz i sistem je opran vodom,ali nisu odvrtali srafove na bloku kako bi sva tecnost izasla,pa je tako izaslo 9 od 11 l koliko staje u XM tct. Prvo sto hocu da kazem da je autosupra posle sipanja nekako promenio boju,pa je sad izmedju narandzaste i fluo zelene u zavisnosti na kojoj se pozadini gleda. Na citroenovom forumu sam citao da su i drugi ljudi imali isti slucaj sa promenom boje. Da li ima veze sto je verovatno ostalo stare tecnosti u bloku ili mesanjem sa vodom promeni nijansu ?
  Druga stvar koju hocu da kazem je da mi je posle 2 dana procurila tecnost na racvi koja pokriva termostat,a uzrok je bila gumica na termostatu,koja se raspala kao plastika kad sam je skinuo. Elem zamenio sam gumicu i tecnost vise ne curi. Na srecu dolio sam samo 1l vode i sada pokazuje -30. Da li bi se to desilo i da sam sipao g-11 ? To je ono sto bih voleo da saznam, Sada nista ne curi,pa me zanima da li da strahujem da nece jos negde procureti ili je to to.
  Pozdrav !

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Promena boje ne sme da se desi zbog razblaživanja (sačuvaj bože!), može biti samo (naravno) malo svetlija. Očigledno je da je zbog zaostale stare tečnosti.
   Gumica je verovatno već izgubila elastičnost (pre promene) pa bi se to desilo (možda i tako brzo) i sa običnim antifrizom. Teško je reći. U svakom slučaju dva dana je mnogo za takvu promenu (u elestičnosti) mada je posredno (možda) ubrzano jer različiti elastomeri se različito ponašaju u različitim tečnostima (različit % širenja ili skupljanja, pa i -5% pa +5%, promene dođe do 10% pa od "standardnog" pređe preko granice).
   U svakom slučaju ne bih očekivao "curenje na sve strane" ali treba biti oprezan i pregledati (nedeljno, prvih par) ispod auta (kanal) ili makar (dnevno) pogledati ima li nekih "barica" ispod auta (kao i česta provera nivoa RT u posudi).
   Litar dodate vode nije značajno snizio temp. kristalizacije pa je RT u automobilu upotrebljiva.
   Podsećam, čak ni G11 nije potrebno (ali može) nego najobičniji BS 6580 antifriz.
   Što se tiče metalnih delova tu problema neće biti.
   Pozdrav!

   P.S.
   Savet tražite pre kupovine (mada ste možda mogli i zameniti RT) ali sad šta je tu je, trebalo bi da odradi posao. Zamenite RT posle 2 ili 3 godine (ako ne bude novih problema, a ne bi trebalo da ih bude, bar ne očekujem).
   Pozz ...

   Избриши
 125. Postovani,
  imam skodu feliciju u kojoj je motor golfa 3. Receno mi je da bi trebalo da sipam antifriz g12, ali sam to saznao tek posto sam kupio plavi antifriz.
  moja pitanja bi bila:
  1. da li mogu da sipam i ovaj plavi antifriz?
  2. da li je svaki crveni ili narandzati antifriz obavezno g12 ili ne mora da znaci? U Madjarskoj sam nasao ovaj crveni/narandzasti antifriz po znatno nizoj ceni nego sto je kod nas pa me zanima da li ga nesmetano mogu da koristim.....
  unapred hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Blažo,
   Rečeno ... pa nisam baš siguran.
   G12 (crveni) (VW TL 774-D) je VW počeo da koristi tek od sredine devedesetih (1996. ili 1997. godine) tako da je GIII počeo sa G11.
   Kako god, neme mu ništa biti (loše) od plavog ili zelenog (idealno bi bilo da je VW TL 774-C, tj. "G11" ali i stari BS6580:1992 će odraditi posao).
   Inače BS6580 postoji i u verziji iz 2010. (BS 6590:2010) ali mislim na onaj "stari", to jest na "obične antifrize".
   Još jednom:
   1) Možete koristiti. Ako je G11 menjajte na 2 godine ako je običan (ili niste sigurni) skratite na 18 meseci. I ubuduće da znate, motori Golf-a 3 su pre svega za G11, a možda tek pri kraju proizvodnje za G12 ali je bolje sipati G11 u G12 zahtev nego obratno (samo kraći interval zamene umesto potencijalnog curenja zaptivki).
   2) Boje nije 100% dokaz o tipu antifriza!!
   Pogledajte koje standarde isti ispunjava (VW TL-774D/F je G12/G12+).
   Cene mogu biti niže i ako se radi o razblaženom (50% ili čak 40%) a ne koncentrovanom proizvodu a uostalom i druge stvari utiču na cenu. Mala razlika u ceni nije od značaja a ne verujem da može biti veća od 15-tak %.
   Uostalom, kao što rekoh G12 ionako ne bi trebao da bude prvi izbor za vaš motor, pa gledajte kolika je razlika u ceni za G11 (a ne može biti velika jer je ionako smešno mala, i van Mađarske i skoro sumnjiva).

   Избриши
  2. problem je u tome sto ni na ovom plavom ne pise da je g11...tacnije ne pise ama bas nista.... a ni na ovom madjarskom koliko sam video ne pise nikakva oznaka iz grupe G.... ja bih onda ipak sipao ovaj plavi uz prethodno praznjenje celog sistema tako da bi samo taj plavi bio u skodi.... pretpostavljam da ovako moze....?hvala na svemu....

   Избриши
  3. Uz prethodno pražnjenje i ispiranje sistema. Može i "plavi", "običan" ali kako sam veće rekao 1,5 do 2 godine za zamenu.
   Uopšte izbegavajte takve proizvode (bez oznaka standarda). G su oznake pre svega za Glysantin a G11 i G12 su više skraćene oznake VW grupe, pune nazive sam naveo (TL 774-X, gde je X: B, C, D, F, G ili J).

   Избриши
  4. hvala na svemu..... uradicu po Vasim savetima...

   Избриши
 126. Pozdrav, evo mene opet zapelo oko mesanja RT. U postovima iznad pisao sam o problemu za izbor RT i koji rastvor ici za RT u sistem centralnog grejanja...opredeleio sam se za modricin permant 100 economic.

  Danas sam dobio jedan kanister 10l gratis RT OROL-FROSTSCHUTZ / ANTIGEL za centralno grejanja sa zapada (Svajcarska) evo i link od te iste tecnosti
  http://www.amstutz.ch/produkt-764.html

  Koliko sam razumeo ova RT je na bazi etilen glikola.

  Pitanje glasi: Da li ovu gore pomenutu tecnost mogu bez problema da mesam sa modricinim Permantom 100 economic za centralno grejanje naravno razblazen da sipam u sistem...steta je da se baci mislim da ne bi trebalo da pravi problem...

  Ali ko pita ne skita, a Vi ste adresa broj 1. za ovu oblast.

  Hvala u napred i pozdrav do sledeceg pisanja.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na poverenju.
   Ipak, znanje nemačkog mi je na niskom nivou a francuskoj još niže (svega par reči).
   Teško da mogu bilo šta da kažem ... ne znam o čemu se tačno radi.
   Vidite, 90-95% RT su na bazi etilen glikola. A do skoro je bilo i svih 100% (zaključno sa G12++).
   Tek u novije vreme ima onih na bazi propilen glikola ili glicerina.
   Ali to je nedovoljno informacija. Nije bitna ta osnova (skoro ista) nego aditivi. Pretpostavljam da je bez silikata, nitrata i amina pa bi onda trebalo da je sve u redu. Ali na osnovu čega da tvrdim?
   Znači verovatno je O.K.
   Ipak, probajte. Razblažite na 50:50 po pola litara (znači po 0,25 lit.) koncentrata (jednog i drugog), tj. malo manje od pola litara (zbog mešanja) pa ih spojite (litar ili nešto manje). Promešajte. Ostavite da prenoći. Ako nema reakcije (taloženja, mutnoće) zagrejte na 80-tak cel. (da ne ključa baš) pa opet ostavite više sati ili do sutrašnjeg dana i ako je sve bistro i nema taloga, onda je verovatnije da je sve o.k.
   (za pun test bi trebalo da smeša bude u kontaktu sa svim navedenim materijalima, ali ne i oni, dakle po parče svega u rastvor).
   Ni ovo nije baš industrijski test mešljivosti i kompatibilnosti ali jeste u uprošćenom obliku (da se može primeniti kući).
   Pogledajte šta piše na ambalaži. Bitno je da nema silikata, ostalo se praktično podrazumeva (amini, nitriti) zbog ekologije.
   Malo možda izgleda da je preterivanje, ali vama ovaj rastvor treba da služi bar 5 godina.
   Iskreno, ako vam nije neophodno ... nemojte to raditi.
   Ovaj "švajcarac" može da traje bar 5-6 godina zatvoren u ambalaži dotle ćete veće nešto smisliti.
   Ako ima neki standard na ambalaži pošaljite pa ćemo više znati, na sajtu nema ili se nisam snašao.
   Ako znate nemački pošaljite Produktdatenblatt (a ne Sicherheitsdatenblatt, sigurnosni list, od toga slaba vajda, kako ih pišu).
   Mislim, nije toliko bitno kao kod automobila ali zašto prepuštati slučaju. Zato i onaj test ima prilično zasnovanosti. Nećete nikad doći u situaciju da vam se baš zapuši sistem ili tako nešto ali zašto davati novac bez dobijanja onoga što ste hteli (bolje korozivne zaštite uz sličan prenos toplote, a ne skoro nikakvu zaštitu uz smanjen prenos toplote).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. 90% da je slično ali nikad se ne zna.
   Za centralne sisteme idu jeftiniji paketi "ekoloških" aditiva bez silikata. Ali ...

   Избриши
 127. A sada da pitam gdje spada modricin Permant economic jeli on bez silikata klasicni OAT? Nisam siguran ali cini mi se da sam citao na boci permanta da je OAT.

  Evo ja sam nesto preveo ono sto stoji na stranici od ovog uvoznog:
  opis
  OROL zaštita od smrzavanja u zatvorenim krugovima vode na temelju etilen glikol sadrži zaštitu od korozije željeza i aluminija , ali i protiv galvanske korozije bakra . Također štiti pH buffer ili kiselinom proizvode od kiselih ispušnih plinova . Ovisno o omjeru s razrjeđivanje vodom, točka smrzavanja depresije i vrelišta uzdizanje postiže .

  primjena
  Obavijest . Zbog ovisna o temperaturi ekspanzije posude Einfüllmarkierungen izjednačenja Voda kao otapalo treba biti voda ( < 20 ppm , respektivno ) i pretjeranoj tvrdoće vode ( 4-10 OD ) ima nizak sadržaj klorida i sulfata koriste . Alternativno , možete koristiti naše pre - mixed 50 % antifriz koncentriraju Orol dostupni . Optimalna zaštita od korozije i zaštite kiseline može se postići u smjesi 1:1 s vodom . PH vrijednost je , ovisno o kvaliteti vode za razrjeđivanje na kiseline pufer 8,0 i 1,2 jedinica. U službi ,koncentracija može se odrediti gustoće s gustoćom od indeksa loma , kao i vretena s topive . pH i Alkalitätswertsabsenkung odražavaju starenje .

  Ja cu u svakomslucaju uraditi test mesanja kao ste mi predlozili,ovu kolicinu svajcarca sam mislio da koristim za dopunu sistema po potrebi da ga iskoristim rec je sigurno o kvalitenom proizvodu samo eto da pitam po pitanju mesanja...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ne, Permant i Permant Ekonomik nisu OAT (to je Permatn Long Life). Nisu ni sa silikatima.
   Ne kažem da OROL nije kvalitetan ali je prvenstveno za sisteme centralnog grejanja (što znači jeftinija verzija onih za automobile ... verovatno BS 6580 sa nešto manjom alkalnom rezervnom (kako se i nagoveštava u podacima)).
   Tako da su to slične RT i najverovatnije istog tipa.
   Ipak, morao sam da naglasim jer sam se i sam uverio da silikatne i nesilikatne RT mogu da daju taloge iako dele veći deo standarda (osim G11).
   To čak i ne bi trebalo da se dešava ali zavisno od proizvođača može (i da se desi).
   Čak znam za par primera da RT istih (potpuno) tipova i specifikacija nisu kompatibilne!! (retko ali i to nije nemoguće).
   Zato uvek treba biti malo oprezan pri ovome.
   Ne morate tačno ("na apotekarskoj vagi") da sve merite, može Permanta biti nešto više a koncentracija i nešto manja od 50% (sličnije realnom slučaju). Nije neki posao (10-15min.) a može biti korisno. Svako zamućenje a naročito talog su razlog da to ne radite. Nadam se da se to neće desiti i da ćete imati RT za dopunu sistema (koju nećete morati da platite).
   Ipak, i 5% ili 10% šansi (za nekompatibilnost), što je relativno malo, nisu razlog da čovek ne izgubi desetak minuta do pola sata vremena.
   Pozdrav!

   Избриши
 128. Hvala jos jednom na brzom odgovoru, danas po podne cu dobiti permant i odmah cu uraditi test kompatibilnosti i javicu ovde kako je prosleo i sta j bilo.
  Veliki pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 129. Evo mene gosn Stevo uradio sam test onako kako ste rekli, svajcarca za centralno pola litra i pola litra permanta economic za centralno raastvorio ih sa vodom 50:50 i oba pomesao u bocu od litar. Evo vec stoji sat vremena nema nikakvih promena ni talozenja ni nekih reakcija mucenja i sl...ostavicu sve to do sutra opet da vidim pa i da je posle zagrejem na 80C...

  Svajcarac je plave boje a permant zelene pomesao i dobio nesto imedju lepa boja, i da merio na refraktometar mesavinu 50:50 i dobio -35 a meni je dovoljno na -10 do -15 tj napunicu sistem koji je 180l pun sa ovih 50l permanta i mislim da ce to da odradi posao za zastiru od korozije kotla i sistema.To dodje negdje omjer oko 1l permanta i 2,6l vode.

  Pozdrav i hvala za pomoc.

  ОдговориИзбриши
 130. pardon mala greska 1:3,6 ce biti odnos rastvora

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, biće oko 28% zapreminskih. Maseno je to oko 30% rastvor. To bi moralo da štiti do -15°C.
   Taman je malo preko minimuma da uopšte pruži antikorozionu zaštitu (25%).
   Ako se i posle grejanja ne bude mutio rastvor, onda slobodno dodajte "švajcarac".
   Jedan savet: kada dodajete, dodajte 50% rastvor, jer ste na donjoj granici zaštite od korozije (idealno 33%). Ili da odmah napravite 190 litara sa 60 litara koncentrata (ne dodajte koncentrat u koncentrat, nikada). Pa da dolivate od onih 10 litara viška.
   Nije posebno bitno ali ste blizu 1:3.
   Pozdrav!

   Избриши
 131. Tako ce i biti kupicu jos 10l permanta, pa cu ici na 33%, sistem cu puniti sa tavana jer mi je otvoreni sistem centralnog, na tavanu imam rezervoar od inoxa za rezervu i dopunu i odvovd viska u slucaju pregrejavanja...pripremicu prvo u kanisterima permant sa vodom 50:50 pa sipati u sistem i posle cu dodati ostatak vode dopuniti sistem, ukljuciti pupmu i ozraciti radijatore i to bi bilo to.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Baš lepo. Drago mi je da sam pomogao.
   Da vas sistem služi mnogo decenija ...
   Pozdrav!

   Избриши
  2. I još da dodam da plava i zelena (zavisno od proporcije) daju lepu tirkiznu boju, čega se NIJEDNA kompanija nije setila, ako već ne za antifrize, onda bar za tečnost za vetrobransko staklo.
   Jedan od krunskih dokaza "inventivnosti" industrije.
   Dok im ne udari u glavu ne bi se setili ničeg novog.
   Da je samo do "uljara" teško da bi makli dalje od API SJ/CF do dana današnjeg.
   No, tako je to, investitori i industrijalci su nekada davno bili pokretačka sila progresa a sada su (ironično, zar ne?) glavna sila koja nas gura u "mračni novi vek" (verovatno XXII ali već vidimo čemu će to ličiti i sada ... beskonačna kriza bez izlaza, energetska kriza i sve skuplja energija, "borba" za nisku orbitu bez nade za odlazak čoveka ni na mesec a kamoli mars, tavorenje fundamentalni istraživanja ... i slično).
   No, uživajmo u čarima post-industrijske civilizacije dok još možemo.
   Pozdrav!

   Избриши
 132. Stevo,
  Vozim Zastavu 101,luxe1300,1978godiste.u knjizici pise da je hladnjak sa bakarnim lamelama.Koju rashladnu tecnost da kupim, obzirom da:
  1.Vozim jako malo, pa mi odgovara zamena na duzi vremenski period
  2.Pristalica sam tecnosti koju mogu da kupim na vecini benzinskih pumpi,npr.:"Nisotec",...i sl.)
  Hvala na savetu

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kupi Nisotec ili Permat (ne ekonomik, nego običan).
   Menjaj na 3 godine.
   Dobro je da je RT (AF) dostupna (dostupan) u slučaju manjih curenja. Dolivati (uvek) razblaženim AF (50%, oznake "40", misli se na -40°C).
   Ranije je i korsantina i FAM-ovog AF bilo na svakom koraku ali je sada toga manje.
   Cene nisu visoke, naročito NIS-ove.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Izbegavaj "crvene" G12 antifrize zbog zaptivki i gumenih creva (više nego zbog metalnih delova).
   G11 (ako zaluta) nije strašno ali nije neophodo (Permant nema (774C), a NIS mi se čini da ima*).
   Ali je pitanje da li ima (onaj najjefiniji, plavi).
   I da ima i da nema, u redu je za Z101.
   Pozz ...

   Избриши
  3. Izvinite što nisam persirao, nije mi običaj.
   Nekako ste mi bili bliski (ako ništa drugo zbog automobila) od početka.
   Pozdrav!

   Избриши