Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

петак, 15. април 2011.

Mobil motociklistička ulja, Mobil motorcycle oils


Mobil ulja za motocikle. “Kralj” je ovde više “princ“ no ima šta da kaže. Loša reputacija i nevelika popularnost (makar u Srbiji) je posledica falsifikata kojih je u prošlosti bilo a izgleda da i ova kriza opet gura slične pojave. U svakom slučaju kupujte ulja isključivo sa uvoznom deklaracijom i uz proveru prodavnice kod distributera.

Original ulja imaju dobar kvalitet i pri dobrom izboru neće praviti problema. Šta više biće iznad proseka za klasu u kojoj su.

Naravno izbor nije baš lako napraviti jer je izbor mali. Iako pokriva 80% tržišta i više, zaista je često nemoguće uklopiti se. Ovde se razmatra samo asortiman Plattner-a.

Logično je bilo da prvo nešto više kažem o 2T uljima pa onda ih prikažem kroz proizvođače ali napraviću izuzetak. I kroz same opise ovih ulja se može prilično saznati (naučiti) te će biti: prvo praksa pa onda teorija.

Mobil 2T ulja za motocikle (i druge dvotaktne motore)

Mobil Extra 2T

Radi se o PS 2T ulju za sve vrste dvotaktnih motora (motocikli, mopedi, motorne sanke, motorne testere itd.). Kao PS i po navodima proizvođača prilično je bezdimno i bez ostataka pri sagorevanju uz vrlo dobro podmazivanje. Ukoliko vam specijalno ne treba sintetika (u većini slučajeva) može da bude jako dobar i isplativ izbor.

Mobil navodi da je ulje već „razblaženo“ što u stvari znači da u sebi ima rastvarač. Ovo poboljšava mešljivost sa svim vrstama benzina kao i stabilnost smeše. Možda vam se ne čini značajnim ali verujte da jeste. Iz privatne diskusije sa ’ragazzonijem’ (da ponovim, sjajnim mašincem) itekako jeste značajno. Posebna je tema pa bih ovde stao.

Specifikacije:

API TC, ISO E-GC i JASO FC.

Moglo je i bolje (plus varijante) ali nije od većeg značaja. O ovome više u priči o 2T uljima i njihovim specifikacijama. Ako ne sledeći neki od sledećih tekstova.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): 867kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 8,8mm2/s dok je na 40ºC 55mm2/s uz indeks viskoznosti od: 135. Tačka paljenja (ASTM D 92) 110ºC, tačka stinjavanja (ASTM D 97): –24ºC. Sulfatni pepeo, ASTM D 874: 0,06%.

Naravno u slučaju 2T ulja podaci o viskoznosti nisu toliko značajni kao kod 4T ulja ali ipak nisu ni totalno nerelevantni. 2T ulja su uglavnom SAE 20, SAE 30 ili SAE 40. Dakle mnogradna. Ipak ovde su više „monogradna“ jer kao što se vidi već su PS sa ind. visk. koji je karakterističan za multigradna ulja. Dakle postoje 10W-30 i SAE 15W-30 mada se to retko naglašava jer nije od većeg značaja. Čak iako se radi o uljima koja se injektiraju u komoru za sagorevanje (ne za premikse) gde jeste bitno ponašanje na niskim temperaturama ali se gleda više tačka tečenja a ona se poboljšava upotrebom rastvarača koji je znatno snižavaju. U ovom slučaju (Mobil 2T Extra) se radi o čistoj dvadesetici (SAE 20) mada je po navedenim karakteristikama blizu 15W-30 odrednice od koga ga (u oba smera) deli mala razlika.

Takođe je manje značajna tačka stinjavanja jer rastvoreno u benzinu ulje izdržava i –40ºC čak iako se „steže“ na višim temperaturama od –30ºC. Ipak, za uslove gde su temperature jako niske poželjno je da ova vrednost bude što niža. Dodatno što nećete moći da sipate 2T ulje ako se stegne a čak iako je tek na –10ºC neće se tako dobro mešati kao neko sa nižom tačkom tečenja (sintetičko). Nije loše imati na umu. Osim toga nije za injektorno podmazivanje 2T motora.

Količina sulfatnog pepela je jako bitna osobina. Trebala bi da bude ispod 0,1 ili bar 0,2%. Što manje to bolje. Iako je 0,06% manje-više standardno za iole kvalitetnije ulje, može biti i nešto više i (naravno) nešto manje. Ipak nije tako prosto (kako već sledeći primer pokazuje). Iako su aditivi za 2T ulja „bezpepelni“ malo više AW (anti-wear) ipak mora da bude bar malo ’pepelno’. Dakle što „umereno manje“.

Mobil 1 Racing 2T

Prava „zverka“. Ovo je potpuno sintetičko 2T ulje. Samim tim mora biti dobro a ovo je i više od toga. Za vrhunske performanse – vrhunsko ulje. Zaista može da posluži i za takmičenja ali još značajnije: za motorne sanke, terenske motocikle, najnoviju generaciju motornih testera (čiji motori rade na izuzetno visokim obrtajima) i slično.

Za sve teške uslove rada i visoke obrtaje, na ovo ulje se možete osloniti.

Rastvorljivost u benzinima je zagarantovana uz (gore navedeni) rastvarač u količini ... nekih 10-15% najverovatnije (manje ne bi bilo efikasno a više ... ne bih rekao, možda max. 20%).

Inače ovo je Mobil 1 full sintetika bez PAO base stock-a. Ne zaboravite da smo u „svetu čuda“ te da je sve moguće. Dakle sintetička 2T ulja su u svojoj osnovi najčešće sintetički estri (preko 50%). Otprilike koliko rastvarača, toliko i (eventualno i kad ih ima) PoliIzoButilena (PIB-a). Ako to neko stavlja onda je to niko drugi do Mobil. PIB se šire svrstava u PAO base stock i pripada IV grupi baznih ulja. Ostalo su aditivi, rastvoreni u ... estrima(?). Kod PS sigurno u mineralnim baznim uljima.

Specifikacije:

API TC, E-GC/E-GD i JASO FC.


Nije loše ali ništa posebno ne kazuje. Nije sve u (kod 2T, nepotpunim i nezahtevnim) specifikacijama. Praktično isto kao i kod prethodnog iako je Racing za klasu bolje.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): 884kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 13,8mm2/s dok je na 40ºC 90mm2/s uz indeks viskoznosti od: 154. Tačka paljenja (ASTM D 92) 110ºC, tačka stinjavanja (ASTM D 97): –42ºC. Sulfatni pepeo, ASTM D 874: 0,15%.

4T Mobil motociklistička ulja

Mobil Extra 4T 10W-40

Ovo ulje je polu-sintetičko te je uz najčešću VG kod četvorotaktnih motocikala veoma upotrebljivo. Upotrebljivost se proteže od ranih 90-tih pa do aktuelnih motocikala.

Dakle veoma široka primena, visok opšti kvalitet i na kraju tek malo iznad prosečne osobine ili u svetu motocikala tek posečne za kategoriju (viskoznost i vrstu).

Naglasak je na velikoj čistoći motora (slično Shell-u) i naravno dobroj zaštiti, zamišljenoj da bude u samom vrhu no teško da bi to moglo da se tvrdi.

Kako god ovo svakako nije loše ulje. Šta više jako je dobro. No ostavimo zaključak posle specifikacija i osobina.

Specifikacije:

API SJ i JASO MA.

Sasvim standardno i prosečno. Neki od motocikala od sredine prve decenije XXI veka traže više (API SL) ali još uvek je SJ „zlatna sredina“ i najčešći zahtev. Upotrebljivo i kod motocikala sa katalizatorom koji striktno ne traže viši standard. Zanimljivo je da ovo Mobil ne pominje u specifikacijama.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): nije navedena; Kinematska viskoznost na 100ºC: 14,4mm2/s dok je na 40ºC 98mm2/s uz indeks viskoznosti od: 157. Tačka paljenja (ASTM D 92) nije navedena, tačka stinjavanja (ASTM D 97): –30ºC. Sulfatni pepeo, ASTM D 874: 0,9%.

Skromni podaci ne otkrivaju mnogo. Oni koji su dati su tipični i prosečni. Dalje, može se videti da se radi o Mid-SAPS ulju koje ima blagu ekoloošku crtu. Indeks viskoznosti je idealan za VG no za motocikle i PS ulja je mogao da bude i manji. U svakom slučaju polimera nema u izobilju no malo manje ne bi bilo na štetu. Solidno ulje za prosečne zahteve i motocikle srednje generacije (sredina 90-tih do neke 2004. ili 2005.). Naravno zavisi i od tipa motocikla pa je prethodno malo uopšteno.
Zanimljivo je da Plattner navodi API SJ/CF što je verovatno (samo) greška. Ove specifikacije (SJ/CF) ima Mobil 1 V-Twin 20W-50 gde je to logično, za vrstu ulja (motocikala). Inače isto ulje se na mnogim (zapadnim) tržištima prodaje kao API SL ulje. Ta verzija ima potpuno identične osobine. Naime Mobil je ubio „dve muve“ jednim udarcem: regionalizacija je samo razlika u generaciji (i paketu aditiva), te starija verzija (identična zapadnoj) ide na malo pasivnija tržišta. Ne znam da li je stvarno ovako ali ako jeste lično bi mi se svidela takva strategija. Jedan od (naj)boljih načina ’regionalizacije’ i optimizacije cena (kvaliteta).

Mobil 1 Racing 4T 15W-50

Ovo je već potpuno sintetičko ulje u ’racing’ klasi. To je zapravo startna ’racing’ klasa (za nižerazredna takmičenja a zapravo za napredne amatere koji voze u visokim obrtajima i imaju sportske ambicije). Evo prave nelogičnosti, Mobil je trebao da ovo ulje ima makar u dve viskoznosti (kao i prethodno) i to u istim (10W-40 i 15W-50) ili makar samo Racing u nižoj viskoznosti te bi sve bilo koliko-toliko O.K.). Ovim se naglašava da ovo ulje zapravo nije pravo ’trkačko’ već samo ulje za jake mašine koje se vrte u visokim obrtajima a ne koriste se u takmičarske svrhe. Iako se to praktično podrazumeva vrlo je nelogično da to bude tako očigledno.

Kako god ulje nije mačiji kašalj te je sposobno da podmazuje i „najljuće“ mašine.

Inače moram da naglasim da Racing 4T 10W-40 i 20W-50 postoje, ali tamo negde daleko (preko bare).

Specifikacije:

API S? i JASO MA.

? nije greška. Šta treba da stoji? Pa jedino je izvesno H i/ili L. Anglo-saksonska verzija je API: SM, SL, SJ, SH, CF; JASO MA („SVE“). Plattner navodi „samo“ SL makar to značilo vertikalnu kompatibilnost do SH (pa i SG). U većini tehničke dokumentacije (možda i starije) stoji samo SH (čak i u nekim opisima proizvoda). Verovatno je SL/SJ/SH. Ovo SH bi bilo naglašeno Racing što zapravo nije. Postoji li posebna verzija? Pa da ali nema istu oznaku.

Znači samo SH bi bilo ulje nakrkano ZDDP-om. Čak i Mobil 1 Racing automobilski je samo SH, motociklistički bi mogao da bude i SG. Uzećemo da je SH-SL, pardon SL do SH.
JASO MA jeste dovoljno u više od 90% slučajeva (naročito ako je „pravo MA“ a ovde jeste) no ipak je Mobil ovde morao da bude na MA2 nivou. Možda zbog par % polimera (vidi kasnije u tekstu)? Naravno duga je priča i tek će biti ispričana kod Motul-a i Silkolene-a.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): 866kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 20,7mm2/s dok je na 40ºC 152mm2/s uz indeks viskoznosti od: 159. Tačka paljenja (ASTM D 92) 230ºC, tačka stinjavanja (ASTM D 97): –45ºC. Sulfatni pepeo, ASTM D 874: 1,1%.

Vrlo dobro. Specifična gustina je baš specifična te uslovljena „težim“ („debljim“, „jačim“) baznim uljima te nakrkanim aditivima. Kod motociklističkih ulja je malko drugačije te ova gustina tipična za PS kod automobila ovde je tipična za full sintetiku.

Kad je pedesetica (SAE 50) onda neka (bar) bude prava pedesetica! Mobil je ovde baš „nabildovao“ viskoznost. Nema „seka-persinih“ (ili pak „real racing“ 17-18 za SAE 50).

Lepo, korisno i loše za hronometar i oduzima jedno 2% snage (2-3KS). No zato imate „beton“ uljani film i možete se iživljavati satima nad vašom mašinom a da ona i dalje bude O.K.

Tačka stinjavanja je odlična (negde između 0W-40 i 5W-40 automobilskih, pazite ovo je i dalje ulje za četvorotaktne motore) što je uslovljeno PAO sintetičkom osnovom (verovatno dopunjenom naftenskim i/ili estarskim sintetikama).

Spada u „full SAPS“ ulja ali na samoj granici za mid-SAPS ulja tako da nije „katalizator ubica“ (it is not „catalysator killer“).

I na kraju ali svakako NE i po značaju: indeks viskoznosti.

Ovaj od 159 se može postići i bez polimera. Da ne ulazim previše u detalje proizvodnje (ponešto i znam ali nemam dovoljno iskustva i što je još važnije bilo bi zamorno i teško za praćenje) ali da naglasim: u Racing 10W-40 se verovatno dodaje nešto polimera (npr. 3%). U 20W-50 se sigurno ne dodaju polimeri (pričam o sintetičkom Mobil 1 Racing). U 15W-50 ... mož’ bit da, mož’ bit ne. Najverovatnije DA, otprilike kao kod 10W-40 ulja.

Uglavnom kod motociklističkih ulja (i posle da mi neko kaže da nisu specifična) se velika radna viskoznost (SAE 40 ili SAE 50) ne postiže estarskim ili naftenskim (AlkiliranimNaftalenima zapravo) „dvanaesticama“ (12mm2/s na 100ºC) kako napredni amateri smatraju (i ja do pre par godina, otprilike na početku pisanja bloga; baš sam morao da zađem u profesionalni nivo i tekstove) nego (verovali ili ne) PAO „četrdeseticom“ (ne mešati sa SAE 40, radi se o viskoznosti od cca. 40mm2/s na 100ºC, što je više od SAE 60 (za nekih 50%), negde između SAE 140 i SAE 250 menjačkih ulja (kada bi bila monogradna a zapravo u praksi nisu, zapravo mnogo bliže 250). Šta više manje poznata (profesionalna) SAE 190 se u to baš uklapa.

Da par % ovako viskoznog base stock-a i čarolija (magic)!! Eto vama SAE 50 ulja, otpornog na smicanje i sa minimalno polimera (u slučaju 20W-50 i bez).

Naravno teško je reći koji se sastav, ni kvalitativni (samo šta je unutra) a kamoli kvantitativni (po koliko čega ima). Ovaj drugi ne bih ni nagađao a Mobil (naravno) ljubomorno čuva formulaciju (izuzetnu, naravno).

Čega ima osim PAO (PIB eventualno)? Ako smo u sferi nagađanja tipujem na (klasične) estarske ’petice’ ili ’šestice’.

Kako god, radi se o vrhunskom ali ne baš pravom takmičarskom ulju.

Loša iskustva sa Mobil motociklističkim uljima pre su rezultat falsifikata ili pogrešnog izbora nego realnog kvaliteta.

Tačno da Motul, Fuchs (Silkolene) i Repsol imaju veći izbor, istu klasu kvaliteta pa čak i pojedina ulja većeg kvaliteta ali suštinski Mobil im je tu negde „za petama“.

Ljubitelji marke ili oni koji bi da malo promene a odgovara im SAE 50 ulje, mogu da probaju ovo i u veoma sportski nastrojenim ’civilima’ koji se vrte i na (blizu) 15k obrtaja u minuti.

Četa mala ali odabrana? U principu DA. Ipak, bez „fudbalskog tima“ (šireg asortimana) i veće posvećenosti ovom sektoru, čak i „KING“ mora (ponekad) da se pokloni nekom Duke-u, Lord-u ili čak Sir-u. Jednostavno nema fame kao kod automobilske Mobil 1 serije.

Dodatak:

U tekstu su pominjana neka od ostalih Mobil motociklističkih ulja ali da ih saberem na jednom mestu.

Dakle:

1) Special 4T ili Super 4T: 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 15W-50 i 20W-50. (mineralna i PS). Solidnog ali osrednjeg kvaliteta.

2) Mobil 1: Racing 4T 10W-40 i 20W-50 V-Twin. Sintetička ulja, vrhunskog kvaliteta.
U Evropi eto malo izvrnuto, extra PS 10W-40 i Racing u 15W-50 viskoznoj gradaciji.

I to bi bilo sve. Malo li je? Pa od „kralja“ možda i jeste.

Нема коментара:

Постави коментар