Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

субота, 15. јун 2013.

More viscous than less and API GL-5 vs GL-4 (Chicken's statement)


Odavno htedoh da ogovorim na dilemu iz naslova, pa par puta počeo i nikako da završim. Od jedne rečenice: zaboravite GL-4 do (opreznog) GL-4 kad prepručuje proizvođač, pa do dugačkih tekstova koji bi samo potvrdili da ništa ne važi 100%.
Sada ću biti negde između a neposredni štihfort dao mi je “Đunta” sa moto-foruma “BjBikers”.

“Nego, ajd malo o menjačkim uljima uopšteno. Na trkaćim getribama što ređe ili ispod nivoa, to zuji, pišti al ko te pita. Na mom BMW-u vozam ekstremno gusto, 80-140 i drastična je razlika u samom šaltanju. Recimo, sa standardnim uljem, 90, pri kočenju sam imao problem iz treće u četvrtu, ne uvek doduše al mi je smetalo jer po navici išaltavam skroz do prve. Pri sipanju viskoznijeg, to je potpuno nestalo, na stranu tiše šaltanje što je inače uslovna mana BMW suvog menjača, buka.(mada se tehnikom šaltanja ona skroz eliminiše).

Dalje, razlika GL 4 i GL 5, boljici i mane, odnosno kompatibilnost sa materijalima( žuto). Ja imam svoje zapažanje al ipak nedovoljno utemeljeno.”

Rekoh (tamo na forumu) da ću odgovoriti dovršavanjem davno počete teme, ali avaj, ovo sam morao iznova da pišem uz tek poneki deo iz dužeg teksta (pa možda ispadne i malo nepovezano, ali faktor vreme čini svoje).

Što se tiče menjača, stvari su tu potpuno jasne. I teorija i sabrana praksa kaže isto (a slaže se i Đunta):
Viskoznija ulja imaju deblji hidrodinamički sloj (film ulja) i bolja EP dejstva (posredno i AW) od manje viskoznih koje iste EP osobine postižu aditivima (naravno u situaciji kada imaju iste ili slične vrednosti testova za ove namene*).

* Ovde moram spomenuti "čuveni" (i najzloupotrebljavanjiji) test četiri kugle, ASTM D 4172. On služi za PRELIMINARNU PROCENU AW osobina tečnih maziva (upotrebljava se i za masti gde nije (toliko) relevantan). Često se zaboravlja da ne postoji korelacija između prakse i rezultata testa, tako da je on više kao neka orijentacija i svrstavanje u kategorije maziva, nego što će odgovoriti koliko će habanje biti u praksi. Test  D 2596 koji je "zadužen" za EP osobine je primarno za mazive masti pa je korišćenje za (menjačka) ulja još više pod znakom pitanja (što neki rade), a važi isto: ne postoji povezanost koja daje bolje rezultate za veću vrednost testa (iako je u grubim crtama tendencija takva, test je samo polazna tačka a ne služi za rejting listu maziva).

(nastavak) Viskoznija ulja će takođe dati bolje "dampovanje" od vibracija. Ono što je manje poznato je da bolje rezultate daju viskoznija mineralna ulja nego sintetička manje viskozna UKOLIKO SU TEMPERATURE U REDUKTORU (MENJAČU) UMERENE.
(čest slučaj u industriji).
Naravno, sada će dežurni kritičari reći:
1) Evo još jednog romantičnog branioca mineralnih ulja
2) A još upoređuje babe i žabe (nejednaku viskoznost ulja).
Ne tako brzo!
Prvo: mineralna (bazna) ulja su lošija od HC i sintetičkih ulja, kraj priče. Ali ne radi se o tome (vidi kasnije).
Drugo: nejednaka viskoznost? Moram podsetiti da viskoznost ZAVISI od TEMPERATURE. Uobičajeno je da se u jednom sklopu (reduktoru ili menjaču) koriste ulja koja PRE svega imaju sličnu (istu) viskozost na radnoj temperaturi (kod reduktora 65°C, u novije vreme oko 75°C, uglavnom ispod 80, a kod menjača 100°C) a koliko-toliko sličnu viskoznost na 40°C (što bliže to bolje).
Sintetička (pa makar i ona III bazne grupe) ulja imaju veći indeks viskoznosti pa će za istu viskoznost sa mineralnim na radnoj temperaturi biti manje viskozna na 40°C. Logično, zar ne?
Tako je čest slučaj da se proporučuju ISO VG 220 sintetička reduktorska ulja, gde idu ISO VG 320, što je opravdano samo ako je trajna temperatura između 65 i 80°C a povremeno ide i do 90°C. Naravno za uobičajene temperature 50-60°C (normalno opterećeni reduktori na ambijentalnoj temperaturi) mineralke obično ispadnu jeftinije a bolje. Uvođenje ISO VG 320 sintetičkih je moguće ali neisplativo.
Pogađate da je slično i sa menjačima u vozilima.
Kako se u automobilskoj industriji koriste mulitgradna ulja pa je situacija donekle (ali ne mnogo) drugačija ali u osnovi ista.
Tipičan primer je 80W-90 vs 75W-90.
Prva su mineralna a druga mogu biti PS ili sintetička.
Na 40°C prva su viskoznošću bliska ISO VG 150 uljima a druga ISO VG 100.
Dakle prvo je bolje?
Ne baš. Zavisi od uslova, konstrukcije menjača, itd.
Lično sam (vodeći se da su uslovi „umereni“) odlučio (zbog prethodnog) za 80W-90 no ne znači da bi 75W-90 bila lošija. Osim što su skuplja sigurno su bolja za veoma niske temperature. Osim toga verovatno mogu doprineti maloj uštedi goriva.
Kako god, sa zimama koje tipično imaju temperature do -15°C i tek par dana do -20°C (što je prehtodne zime izostalo) 80W-90 je itekako upotrebljivo.
Može li 75W-90 u menjač Zastave? Može ali od toga nema mnogo koristi (i skupo je).
Za većinu modernih automobila je pitanje viskoznosti zapravo više pitanje koliko vam je do čega stalo.
Uostalom uopšteno se može reći da je PITANJE IZBORA viskoznosti UVEK stvar kompromisa (balansa). Za SUV vozila bi 75W-110 ili 80W-110 mogla da budu i bolji izbor ali opet zavisi od upotrebe. Kako se moderni SUV-ovi više koriste salonski, možda je za većinu 75W-90 i bolji izbor. Za teške terene bi 75W-140 bilo bolje ali ... za teške terene se koriste drugačija vozila.
Stabilnost na smicanje je uglavnom uporedivo ili bolje kod sintetičkih ulja, ali je teško to generalizovati.
Dakle, viskoznija ulja kod starijih konstrukcija menjača mogu (i često tako bude) da budu bolji izbor od manje viskoznih pa makar i kvalitetnijih.
Treba imati na umu da viskoznost sama po sebi nema apsolutno odlučujuće dejstvo.
75W-90 je pak u većini slučajeva superiorno u odnosu na 80W-140 kada je zahtev SAE 90 ili 80W-90. I to je kod modernih automobila (menjača) tipična preporuka.
Da li 80W-140 može da bude bolje od SAE 90? Naravno. SAE 140 je malo širih margina pa bi preciznije bilo reći 80W-110 jer 80W-140 mogu biti i jako viskozna (moderna su bliža 80W-110 i često su zapravo u toj VG, ali i pored zahteva nekih proizvođača većina se drži starih SAE J306 specifikacija (lakše im je)).

I da malo konkretizujem na osnovu pitanja sa početka teksta:
80W-140 nije uvek viskoznije od Sae 90. Ono je viskoznije za veće temperature a manje viskozno kod manjih. Ipak, u radu motora (kad se zagreje) one jeste viskoznije i prednosti nastaju zbog toga. Ovo ne mora 100% da bude slučaj kod drugih menjača pa je uopštavanje nepreporučljivo.
Naravno upoređenje sa sintetičkim uljem je pre svega u odnosu na 75W-140. Sintetičko će (kao i u većini slučajeva) biti (verovatno) superiorno (tipična greška je upoređivati 80W-140 sa 75W-90 gde će ponekad, kao što je ranije navedeno, mineralno ispasti i bolje).

API GL-5 ili GL-4?
Uf!
Chicken's statement (zvanični stav) je: gde ide GL-4 ide to a gde GL-5 onda GL-5.

Pre svega za sam sklop menjača (kod automobila i teretnih vozila) i posebno podmazivanje diferencijala GL-5 nije neophodno i onda GL-4 ne samo da je dovoljno nego i idealno.

Za slučaj menjač/diferencijal:

Najkraće i najbrže: GL-5 u principu. Nezvanične GL-4/5 (ili GL-3/4/5, sada ređe jer je GL-3 praktično duže van upotrebe) i/ili Total Drive Line odrednice (navodi) su poželjni.
Zapravo:
EP aditivi su manje korozivni nego pre.
Inhibitori korozije su bitni i bolji su nego ranije (uslovno rečeno, često su i isti u drugim koncentracijama; ovde je koncentracija JAKO bitna).
EP aditivi (i nekad i sad) korozivne osobine ispoljavaju (tek) pri visokim temperaturama.
Prosto je da se čovek (stručnjak) zapita čemu tolika buka kad 2x veća koncentracija nečeg korozivnog ne znači mnogo, zavisnost je (ionako) logaritamska.
ITD.
Praktično: GL-5 u većini slučajeva (preko 80%) može gde i GL-4, neće da smeta a biće i bolje.
Priča je duga i ima razne aspekte ali sada se mora skratiti (u igri nisu samo menjači, nego i diferencijali, sinhroni ...).
Posebna je priča motorna ulja u menjačima (ako je podmazivanje odvojeno od diferencijala ovo je veoma dobro rešenje, retko primenjivano ali zasnovano).
Zašto ne Gl-5 u GL-4 u 100% slučajeva?
Zavisi koji se paket aditiva koristi.
Često su GL-4 ulja korozivnija od GL-5.
Ne kao apsolutni odgovor na pitanje rezultati ASTM D-130 testa korozije bakra određenog ulja najbolje ukazuju na odgovor na ovo pitanje.
Po pravilu sintetička 75W-90 ulja imaju dobre rezultate na ovom testu (uglavnom 1b), dok mineralna GL-5 (pa i neka GL-4) imaju lošije pa je valjda (sad) sve jasno.
Ostaviću pitanje u kom obliku se nalazi rastvoreni bakar u ulju (da bi velika količina istog “iskorodirala” on mora da bude u rastvornom obliku u medijumu (vodi ili u ovom slučaju ulju). Kako god, pocrnela površina u gore pomenutom testu je dovoljno indikativna.
Test se izvodi na povišenoj temperaturi inače bi sva ulja lako prošla, a i time se simuliraju radni uslovi. Temperatura je viša od prosečne u upotrebi da bi se test skratio (sve hemijske reakcije imaju eksponencijalnu zavisnost brzine sa temperaturom)
Zašto onda mnogi proizvođači i dalje insistiraju na GL-4?
To je tek za posebnu diskusiju.
U većini će se slučajeva Gl-5 bolje pokazati, čak ni koroziono neće biti lošije.
Naravno, “čista” GL-5 treba izbegavati jer zapravo nemate dovoljno podataka da li “jeste ili nije”, pa je Gl-4/5 ono čemu treba težiti.
I na kraju ali ne i po značaju:
API GL standardi su prilično stari i isuviše uopšteni.
Dopune u vidu API MT-1 su takođe poželjne (uključuju ASTM D130 test korozivnosti) iako na prvi pogled ovaj standard nije relevantan za automobilske menjače.
Dakle:
API GL-(3)/4/5 uz MT-1 i sa TDL oznakom, su ulja koja bi trebalo koristiti za GL-4 fabričku preporuku. Takođe i API GL-4+.
Osim veće cene, u praksi ćete od toga imati koristi.
Postoje i u 80W-90 gradaciji i kao mineralna.

Sintetička i PS (ali naročito prva) najveću prednost imaju pri povišenim temperaturama i u dužem veku trajanja.
API GL-5 će duže održati osobine (ne samo EP) od GL-4.

Studije koje su upoređivale GL-3, GL-4 i GL-5 (sve odjednom ili kombinacije dve od tri) su uglavnom davale prednost GL-5 nad GL-4 i GL-4 nad GL-3 dok kod GL-3 preporuka GL-4 može biti i bolje od GL-5 (sasvim je dovoljno) ali je opet GL-5 često bilo bolje od GL-3 (naravno u zavisnosti od vrste GL-5, korozivnost nije bila zanemarljiva u nekim od ispitivanja, ali uz to da je GL-5 moglo i pored toga duže da se koristi; kada je moglo a uglavnom je moglo).

 I na kraju: FINALE

Situacija je često semantičke prirode i upoređivanja baba i žaba.
Zapravo najvažnije je što se na kraju krajeva prevede na PRAVNO pitanje.
U takvoj situaciji nijedan normalan inženjer a naročito kompanija neće da se izjašnjava po onome kako (u većini slučajeva) JESTE nego kako će proći u sudskom sporu (aj’ da vidim, osim časnih izuzetaka, koji će sudija presuditi na osnovu 80% verovatnoće).

Zbog toga: prelazak na bolje uvek nosi rizik i svaki ga od korisnika mora preuzeti na sebe.

TO JE SUŠTINA. Tupljenje tipa: “nema ničeg lošeg u poštovanju preporuka proizvođača” je samo to – tupljenje.
Ajd’ i ja onda da ga malo TUPIM.
Ako nećete preuzeti rizik na sebe (ni ja a ni niko drugi na svetu osim ako je serviser koji iza sebe ima više od 10 identičnih slučajeva, a i onda je pitanje, neće to za vas) ONDA definitivno poštujte preporuku proizvođača.
E tu dolazimo do čuvene floskule “kad ja tamo a ono međutim”.
Šta kada se takvo ulje ne može naći?
Tu će vas svi ostaviti na cedilu (osim mene i još par izuzetaka).
Ako baš ne možete naći API GL-4 80W, možete (naravno) i 75W-80 API GL 4+ (ili GL-4/5) ili 75W-85 API GL-4(+ ili /5).
Ako takvo nađete … pa uzmite ga, ništa mu (u principu) ne nedostaje (osim što se slabo proizvodi).

OVO VAŽI SAMO ZA API GL-# preporuke.

Odobrenja proizvođača koja prevazilaze API GL preporuke treba poštovati.
Naročito VW ovde prednjači, naravno G50 (501.50) se može menjati sa GL-4/5 ili “GL-4+” ali svi noviji se moraju poštovati (prvo nađite isto pa onda menjajte ulje).

Jasno?
Mož’ bit da, mož bit’ ne. Pretežno ne.
O.K.
U konkretnijim tekstovima i komentarima možda malo više razjasnimo.
Osnovni problem i jeste u nedovoljno preciznim odrednicama GL-# standarda.
Kritičari će reći “pa za menjače iz XX veka više i ne treba” što nije daleko od istine.

Kako su današnji paketi aditiva praktično univerzalni (GL-4 i GL-5) sve je teže naći ulje koje je GL-5 a nije pogodno i za GL-4. Konstrukcija menjača je takva da takođe forsira isto. Tako da je odgovor prilično jasan.
Samo specifična odobrenja imaju svoju zasnovanost (specifične konstrukcije).

LS ulja jestu GL-5+ i ima primera gde se mogu koristiti (diferencijali) i gde nisu neophodna ali za menjače (ili kombinaciju menjač-diferencijal) definitivno nisu.
Ovde se više treba naglasiti da ovo bez preke potrebe ne treba raditi (i bez jasno definisanog cilja zašto se to radi) jer inače nema mnogo smisla.

Uostalom, proizvođača možete oceniti (ako već ne po kvalitetu a ono po modernosti, shvatanja pre svega, kao i jačine tehničkog odeljenja) koliko su “pilići” (chicken, kukavice) baš po ovom pitanju.


Zvaničan stav je … samo to – chicken’s statement.

P.S.
"doživotno punjenje menjačkog ulja potiče od mogućnosti da mineralna ulja mogu da traju i 10 hiljada sati na umerenim temperaturama a sintetička i dvostruko duže. Ovo jeste istina ali je više primenjivo u industriji gde se ti sati "izvrte" za 2-3 godine. Vremensko ograničenje se (ipak) mora postaviti a to je 5, 7-8 ili 10 godina. Naravno postoje i izuzeci ali ... oni su tu da potvrde pravilo".

P.S.S.
Al’ ovaj davi ... (pomislih sam za sebe)
Pošto sa nekoliko puta obećao konciznost i jasnost, evo uprošćenog teksta (algoritamskog)
API nivo kvaliteta
1) Zahtev za vaš menjač (i/ili diferencijal) je API GL-3 ili GL-4.
Koristite API GL-4. Ništa osebno nećete dobiti sa „boljim“. Ako se entuzijasta, lako ćete preuzeti rizik i uzeti GL-5. Posebana preporuka za takve korisnike: API GL-4/5 ili GL-4+. TDL kao savet ekstra.
2) Zahtev je API GL-5, GL-4+ ili je neki od standarda proizvođača iz (poznih) devedesetih prošlog veka.
Koristite to što vam je rečeno. Ako nema baš identičnog u VG koji vam treba: TDL kao najbolje rešenje (API GL-3/4/5).
3) Nemate LSD (LS diferencijal) a (baš) hoćete (zapeli ste) takvo ulje. Uglavnom može, ali bez posebnog razloga ... nema mnogo svrhe. Razlozi? Više TD-a u sezoni, vučete neku prikolicu, vi ste drifter i slično.
Viskozitet
1) Preporuka je 80W šta još mogu da koristim?
75W-80, 75W-85 (u starijim menjačima, ponekad i 75W-90; nije primarni izbor)
2) Default je 80W-90, 85W-90 ili SAE 90 (monogradno)
75W-90 je u većini slučajeva dobra opcija za 80W-90. Prvenstveno sintetika osim kod veoma starih menjača (potencijalni, ali malo verovatni problem sa zaptivkama)
Principijalno se može koristiti i za preostala dva slučaja. Ipak, 80W-90 je u tim slučajevima bolje, a 75W-110 (ne znam za takvo) bi tek bilo „perfect match“ (što znači: izabrati 75W-140 sa što manjom viskoznošću na SAE 140, što bliže SAE 90).
Monogradna ulja u toplijim krajevima mogu da budu i jednako dobra (ili čak bolja) opcija ali retko na evropskom kontinentu (osim za teške terene ali to su posebni slučajevi, tada je uglavnom 85W-90 opcija da bi ulje ostalo celugodišnje).
3) Podrazumevana vrednost je 75W-90, mogu li koristiti 80W-90?
U principu da, ali ne i za zahtev za sintetičkim uljem jer takvih u 80W-90 nema. Mineralna su lošijeg kvaliteta i jedina opcija su za izuzetno stare menjače koji nemaju predviđen rok više od 5 godina.
4) A šta sa 75W-80?
Sada je ponuda tolika da je lako naći ovakva ulja. Sve su više sintetička mada mogu biti i PS.
Nije za svaki menjač ali ovo često može da se zameni sa 75W-90, sa 75W-85 u 90% slučajeva bez ikakvih posledica (pa čak i onih 0,5% uštede goriva nećete izgubiti).
Razno:
Mogu li se ulja mešati?
Da ali kod menjačkih to treba izbegavati. Eventualno iste vrste ulja i iste gradacije.
Da li sintetičko ako je PS preporučeno a ista je VG?
Da, naravno.
U hitnim slučajevima mogu li se različita mešati?
Da. U svakom slučaju bez ulja NE voziti (nećete baš daleko stići ili možda i hoćete ali menjač možete baciti).
Ne znam šta mi je u menjaču a treba da dolijem par dl. Šta da sipam?
Najbolje PS 75W-90 (pokriva najviše kombinacija)

Šta nije rečeno?

Kombinacije viskoznosti i kvaliteta su brojne pa nisu da se baš sve navedu. Snaći će te se ako pažljivo čitate.

DODATAK

 I šta je (pa sad) odgovor na pitanje sa početka teksta?

Korišćenje 80W-140 ulja je mogućnost kod SAE 90 preporuke.
Čak se može voditi i kao adekvatna zamena a ne korišćenje viskoznijeg ulja.
Naravno ako je SAE 140 (radno, na 100°C) bliže nižoj granici ove viskozne kategorije (obično jeste).
Ovako se mora reći jer je ranije (npr. SAE J306 iz '98.) bilo:
SAE 90 od 13,5 do 24,0mm2/s
SAE  140 od 24,0 do 41,0mm2/s
Po novijem (SAE J306 iz 2005.):
SAE 90 od 13,5 do 18,5mm2/s
SAE 110 od 18,5 do 24,0mm2/s
SAE 140 od 24,0 do 32,5mm2/s
SAE 190 od 32,5 do 41,0mm2/s

Ovim je SAE 140 podeljeno u tri VG kategorije, baš da bi se bolje definisala viskoznost i mogućnost zamene monogradnih ulja (i naravno drugih multigradnih).
Dakle ako je ulje 80W-140 viskoznosti ispod 30 (može biti i čest je slučaj) onda je situacija slična kao kad SAE 30 menjate sa 15W-40. Isto važi i za (mineralna, prethodna su obično PS) 85W-140.
Naravno i 80W-140 i 85W-140 su približno ISO VG 320 u odnosu na ISO VG 220 (SAE 90) pa je prethodni primer sa motornim uljima nepotpuna analogija (kod njega su viskoznosti na +40°C slične).
Tako da se može reći da 80/85W-140 JESTE viskoznije ali može da ide (za sportske namene i starije menjače).
80W-110 je već potpuni analog za SAE 90 i to ne samo zato što je SAE 110 bivša gornja granica za SAE 90 već i zato što je viskoznost na 40 cel. bliska onoj za SAE 90 (često i manja ali oko 200mm2/s).
U apsolutnom smislu, oba (SAE 90 i 80W-110) su bliska SAE 50 monogradnim uljima i često ispunjavaju odobrenja za transmisiona ulja SAE 50 (CATerpillar i Komatsu).
Slično je i za 80W85 ili SAE 85(W) ulja u odnosu na SAE 30.
I naravno 80W-90 ili 85W-90 (i „ređa“ SAE 90), koja su ekvivalent za SAE 40.

No to je tek duga i druga priča.


Za kvalitet, kako je rečeno u tekstu: GL-4 ili GL-5? Naravno, GL-4/5.

79 коментара:

 1. Sve sam nasao ovde,ali samo jos ne rekoste da li moze da zapeni menjacko ulje(ako se smiksa)...sta bi se u toj situaciji desilo sa menjacem...da li bi imao ikakvo podmazivanje(makar teoretski)...
  Jos me interesuje,rekli ste mi da mos2 za menjace,moze da napravi neke probleme,pa sem dihtunga,interesuje me sta jos moze da se desi...
  Da li zamena ulja po preporuci,moze da spreci pucanje menjaca(konkretno lada 1.5,110-ka 111-tica i sl)ili tu nema pomoci jer je isti menjac,lose fabricki zamisljen...zasto pucaju menjaci na vw 4-ci 1.6,kad motor nema niti neki ogroman obrtni moment niti snagu...isto je i na ibizi...
  Znam da sam smor,ali kako se ulje u menjacu trosi,nisam nigde video nikakav odusak,a opet ga nema(300ml)...deluje mi da je hermeticki zatvoren...tekst izuzetan,svako dobro,veliko hvala...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ne bi trebalo da dođe do penjenja ulja ako se mešaju iste (slične) gradacije, isti tip ulja (mineralno sa mineralnim), GL-4 ili GL-5 manje je bitno.
   Slobodno dolivaj, bolje nego da nema ulja.
   Ako nisi siguran šta ti je u menjaču dodaj PS ulje, pretpostavljene viskozne gradacije ili nešto kao 75W-90.
   Ako je sklop (menjač) nije dobar ne pomažu ni "kožne gaće" (što bi narod rekao). Ipak, bolje je češće menjati ulje, sipati GL-4/5 ... viskoznost, ne toliko veću koliko "razvučeniju" i slično.
   MoS2 nije na odmet.
   Ne sećam se u kom kontekstu sam naveo da MoS2 ima negativna svojstva, ali kod menjača nije toliko za brigu kao kod motora a i veća je (potencijalna) korist.
   Nemoj da preteruješ sa MoS2 jer, ipak, ako ništa drugo smanjuje koeficijent trenja što može (retko, doduše) da omete (idealan) rad sinhrona.
   I, naravno, ne štedi na menjačkom ulju, pogotovu kod problematičnih menjača.
   Što renomiranije firme sve je lakše meštati ulja, pa i menjačka (ako ne mora, ne treba mešati da bi se dobilo bolje, dobiće se (malo) gore).
   Ima skoro hermetički zatvorenih menjača ali većina njih nije (baš). Ulje može da kapilarno iscuri i da ispari. 10-tak% za više godina ... skoro i uobičajeno.
   Zato se nivo menjačkog ulja proverava na godinu-dve (kod novijih može i na 3-4 god.).
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Da dopunim:
   Verovatno se mislilo na to da ulja za menjače imaju malo aditiva protiv penušanja i da pojedina ih čak i nemaju.
   Većina kvalitetnih ulja nove (iole novije) generacije u sebi ima ove aditive tako da do penušanja ne bi trebalo da dođe (između iste vrste i iste kategorije). Uslovi u motoru su pogodniji za tako nešto ali se aditivima (itekako, potvrđuje standard) sprečava.
   Uostalom i kod menjačkih (transmisionih) ulja se ova osobina ocenjuje i navodi u tehn. dokumentaciji (po ASTM D892).
   Po ovome, ova vrsta ulja i nije sklona penušanju. Mešanje različitih vrsta i različitih proizvođača uvek je loša ideja (osim u vanrednim okolnostima) ali ako se radi o istom tipu ulja (mineralno i mineralno, npr.) iste API kategorije i iste SAE VG, problema neće biti ako se radi o renomiranim proizvođačima.

   Избриши
 2. ja sad ovde s neba pa u rebra. prvo da sa vama podelim informacije o cenama ulja. bese vise puta price o tome, cak zajednicki zakljucismo da je ELF "sumnjiv" zbog svoje vrlo niske cene, ali cini mi se da je svetska kriza pokazala koliki je zapravo udeo u ceni odlazio na "brend" i ekstraprofit. trazeci ulje za sebe, dosao sam do sledecih podataka (cene kod zvanicnih uvoznika ili maloprodaja na koje su me uputili oni koji nemaju mogućnost da izdaju fiskalni račun). ulja su 5w-40.
  PRISTA ULTRA 582 DINARA
  PRISTA ULTRA + 673
  HAVOLINE ULTRA 652
  ENEOS PREMIUM HYPER 950
  REPSOL ELITE EVOLUTION 1200
  LIQUI MOLY 4100 870
  MOBIL SUPER 3000 X1 820
  ENI I-SINT 585
  PETRONAS SYNTIUM 3000 550
  ADINOL SUPERLIGHT 680
  TOTAL QUARTZ 838
  SHELL HELIX ULTRA 1400
  ELF NF EXCELIUM 530
  ELF EVOLUTION 530
  KROON EMPEROL 980
  KROON SPECIALSINT 1100
  MOTUL X-CESS 1342.
  primetićete da nema castrol-a, ali nema ni dovoljno "pouzdanog" kanala nabavke. nema ni domaćih jer su u problemu. u novosadskoj rafineriji nema mehanizacije, radi se "ručno", meša se po sistemu prodrmaj, a meri po sistemu "aj valjda je dosta", pa dok ne nabve novu opremu podalje od njih. FAM-om se bavi Vučić, i od njih podalje. by the way, šta bi sa rafinerijom nafte beograd? i nema ni "pumpaških" lukoil, omv i mol, njihove cene ćete lako saznati, ako vas interesuju.
  a imam i ja pitanje. u vozilu renault espace imam automatski menjač aisin-warner, pet brzina, mogućnost ručnog prebacivanja. prica je naravno "doživotna", ali sam ja ipak odlučio da zamenim ulje, odnosno samo onaj deo koji je kod automatika moguće zameniti. okrenem pavi i virtualni svet naopačke i saznam da su za njega predviđena specijalna ulja CLIP, šta god to značilo. o menjaču saznam da zahteva ulja koja zadovoljavaju redak japanski standard JWS 3309, ali takva ulja pravi (i u srbiji prodaje) motul, mobil i kroon. ali čak ni privatni servisi ne žele da petljaju sa ovim uljima, kažu da su navodno probali i da ne ide tako dobro kao sa ovim posebnim. kud ću, šta ću odem u ovlašćeni reno servis ito obavim na sledeći način: ulja kaparišem i naručim, onda u zakazanom terminu dođem i oni za oko šest sati to promene. bog me ubio ako im nije bio prvi put i inženjera su angažovali da im tumači uputstvo renoovog fabričkog tutorial-a. na kraju sve se super završilo, pogotovo za njih jer me odraše. al ajde. elem, sve što znate o konspirativnom imenu CLIP, podelite sa mnom. veliki pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 3. Poštovani g. Sale,
  Vaš komentar je bar za ceo tekst ali ne mogu u skorije vreme toliko da se tome posvetim.
  Hvala za navedene cene. To su regularne cene, nešto su manje (računato na litar) za veća pakovanja (4 ili 5 lit.).
  Neki proizvođači iz premium segmenta su zaista odlučili da snize cene što je za posebnu diskusiju (načini na koji to rade, motivi*, posledice, naročito na duži rok i slično)
  *Smanjenje vrednosti brenda zarad održanja ili povećanja prodaje je nešto što se radi ili iz očaja ili je dugoročna strategija. Doduše iako ne direktno brend vam ne vredi ništa ako ste krug kupaca suzili, ali više decenija ulagati u snagu i vrednost brenda pa to prokockati u par godina je nešto što zaista vodi ka prethodna dva zaključka.
  Dugoročna strategija može biti u tome da se ugasi deo konkurencije (manji i srednji, naročito nacionalni, državni ili paradržavni) i da se posle toga cene vrate na prethodni nivo. Naravno, varijacija na temu ima mnogo ali ostaje da ako cene jednom oborite teško je vratiti se na staro.
  Ima tu i (očigledno) viškova baznih ulja pa cela tema nije tako jednostavna.
  Što se domaćih proizvođača tiče, moram makar par reči i o tome da kažem.
  Sva tri su u (različitim) problemima i to nije sporno.
  U najboljoj poziciji je sigurno NISotec.
  Kako ste iz NS, očigledno da ste bolje obavešteni, ali (makar bio eufemizam) čini mi se da je za NS rafineriju primerenije reći da proces nije potpuno automatizovan, što zvuči malo drugačije od "ručnog" ali svakako nije primereno ni vremenu ni nivou proizvođača (pa ni brenda, makar bio nov).
  Tu je stvar u tome da su došli na granicu kapaciteta (ta blendara nije velikog) zbog "jurišnog" zauzimanja tržišta u prethodne 2-3 god. (pretežno niskim cenama i drugim prednostima, znamo kojim).
  Ne bih znao detalje (pa i da ih i ne branim više nego što zaslužuju) ali svesni su i oni da moraju da poboljšaju uslove i prošire kapacitete za šta su najavili investiciju od par miliona evra ove godine u blendaru (plus dugoročnu od stotinak za proizvodnju baznih ulja).
  Tako da će tu stvari da se poprave, to je sigurno. Uostalom, kvalitet nije možda vrhunski ali sigurno prolazi kontrolu i makar mora da ispuni standarde.
  No tek je to za (posebnu) priču.
  FAM-om se država MORA baviti (da li g. Vučić, i zašto bi to bilo loše, ne znam). Znate već kako su došli do današnje pozicije. Lošom privatizacijom od "puslica" firme, opelješeni nekih 30 mil. evra. Dakle, tu se mora i istražiti kako su pare ispumpavane i naći rešenje kako da firma opstane (posle završetka restruktuiranja).
  RNB je takođe u lošoj situaciji. Pre svega zbog nekoliko stvari:
  1) viška kapaciteta
  2) loše privatizacije (iako bolje od proseka i od FAM-a) u smislu da iako kupac nije bio tajkun nije bio ni iz branše (cena je bila dobra možda i previše) te se nije snašao a uključenje Priste takođe nije bilo srećno rešenje (jedan od učesnika tendera i konkurent) tako da je sve išlo ka tihom potonuću.
  Sad su i oni u restruktuiranju a u međuvremenu je iskrsao problem i u tome što su ih napustili kadrovi (dobar deo) zbog uslova tako da je sad situacija da sigurno nisu što su bili.
  Prodaja je tek posebna priča a ono što prodaju ide preko par distributera pa koliko im dozvole.
  Jednostvno nenaviknuti na tržišne uslove (u zavetrini NIS-a dugi niz godina) nisu se snašli i budućnost im je prilično neizvesna (ili zapravo jeste).

  ОдговориИзбриши
 4. Što se pitanja o ATF-u tiče, podeliću sa vama sve što zanam o tome.
  Šta je CLIP - pojma nemam (kao izraz).
  Čemu služi? E to je već lakše.
  Serviseri su bili u pravu a i ljudi iz Renault servisa. Da je do JWS 3309 problema ne bi bilo.
  Sami ste naveli par proizvođača a da dodam još i Fuchs i Liqui Moly.
  Međutim ATF tog standarda nije ono što ide u Espace (makar ne u IV).
  To CLIP ulje je zaista nezamenjivo. Nije to ništa specijalno (verovatno je derivat Esso (Mobil) ATF LT 71141 (i drugih sličnih, a nema ih baš u izobilju) koje je namenjeno elektronske sisteme AT kao i one tipa CSCC (sliding lock-up clutch) gde su neke osobine (koeficijent trenja između ostalog) veoma bitne.
  Dakle, verovatno PS ulje ali sa specifičnim aditivima. Nije nešto što drugi ne mogu da naprave ali licenca nije prodata.
  Radi se o internom (servisnom) "standardu" 77 11 218 368 (zapravo oznaci) i "konspirativnom" imenu CLIP.
  Pravi samo Elf i nema ga u slobodnoj prodaji (čak ni na francuskom sajtu Elf/Total).
  Verovatno je kao takvo "skupo k'o đavo" (bar 30-40€ za pakovanje od 2 litra, jedino te vrste).
  Još i sati rada u servisu pa ... mora da košta.
  Kako god, to je bilo jedno (potpuno) ispravno rešenje. Utešno je što ste sad rešili problem ... bar za sledećih 10god./200-250k km koliko bilo koji ATF (i Dex VI) može da bude O.K.
  ("doživotno").
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. hvala puno!
   p.s. u nis-u mi radi blizak prijatelj, pa mi kaže da aditive nalivaju snažnije kolege koje mogu da obale bure, a vreme istakanja mere brojanjem. ulja im se po boji često razlikuju od boce do boce. brecnuli ste se na vučića i fam. nije mi bila namera da procenjujem nečiju biografiju ili ukupan rad, već mislim da firme čije dojučerašnje vlasnike hapse i ispituju organi gonjenja, treba obilaziti u širokom luku (a vučić neka ih samo 'apsi). za rnb sam onako iskreno zabrinut ne toliko zbog sudbine još jednog ovdašnjeg privrednog giganta i njegovih radnika, već zbog izostanka njihovih ulja sa tržišta. ne pamtim da sam video negde neko njihovo ulje, a nekada su bila neizostavni deo asortimana benzinskih pumpi i specijalizovanih prodavnica, a po vašim rečima bila su i veoma kvalitetna.
   još jednom puno hvala! "čujemo se"

   Избриши
  2. Sad se razumemo u potpunosti.
   Za NIS sam iznenađen (ne baš i zapanjen) ... zadržaću malu sumnju (iako izvor deluje pouzdano) ali čak i ako je situalcija samo "slična" već je loše.
   Politiku ne bih na blogu a brecnuh se jer ste pomenuli g. prvog potpresednika vlade (meni je svejedno, za bilo koga imenom i prezimenom bih reagovao isto) u nejasnom kontekstu (potencijalno lošem). Sad kada ste objasnili stav sve je O.K. (ili bih Vas zamolio da taj deo obrišete).
   Dakle nije odbrana "lika i dela" čoveka sa funkcijom nego opšti stav autora da na blogu ne sme biti vređanja (čak i posrednog).
   Drago mi je da se ne radi o tome, pa vaš stav ostaje kao takav (komentari su slobodni za razne stavove u koje se ne mešam).
   Za RNB se slažem a za FAM bih dodao isto:
   - šteta što ih nema na tržištu.
   Tamo je (a ja se lično uverio) proizvodnja na dugme (preko comp-a), niko ništa ručno ne sipa u reaktor (sud za mešanje) sve ide preko pumpi na idealnoj temperaturi, utvrđenim redosledom i sve što ide uz modernu proizvodnju (bilo gde u svetu).
   Hvala i vama na komentaru (i komentaru komentara) pa se čujemo.
   Pozdrav!

   Избриши
 5. Ponovo sjajan tekst oko komplikovane materije.
  Nema sta ti mjenjaci su brale toliko komplikovani da se u njima mozda desavaju i neke pojave koje ni Veliki Hadronski Sudarac objasniti ne moze. Cim su im potrebna toliko komplikovana ulja i masu zakukuljenih i zamumuljenih standarda.
  Prosto me sramota sto sam pravnik jer su neke moje kolege (zbog kojih su i uvedeni standardi koje ako ne slijedis "...preuzimas rizik i odgovornost...") toliko zakomplikovale i zamrsile ovo sve da se onaj Gordi vjerovatno osjeca kao malo dijete pored njih.
  Evo gledam i ove Fordove standarde jer eto vozim jedan njihov auto ali kako mi djavo ne da mira da samo slijedim njihovu dogmatiku i uredno dajem harac u njihovim hramovima (citaj ovlascenim servisima) za promjene ulja, filtera, brisaca kao da su u pitanju dijelovi za space shuttle a ne za porodicno auto sa klipnim SUS motorom. I gledajuci te standarde vidim da su i tu uspjeli toliko da zakukulje i zamumulje da nikom (pa ni njima samima nije jasno sta, kako i gdje).Eto neki dan zovem te Fordove haraclije da pitam koliko kosta izmjena ulja u mjenjacu (Ford Getrag MMT6 mjenjac je u pitanju)i sef mi nakon puno peripetija kaze da je negdje oko 120 KM (60 Eura). Pa zasto je toliko!!? pitam ja, a on mi odgovara "ima posla puno da se radi", kaze "dva sata posla". "A ulje, jel' sipate Fordovo ulje", "Ne vec neko njemacko, pravo dobro, jer je Fordovo suvise skupo pa se ne isplati." Kao da Ford pravi mjenjacko ulje. Ma daj molim te. Stvarno uspiju da me iznenade svaki put kada ih za bilo sta zovnem. Ali hajde tjesim se da je i ovlascenom servisu to ulje skupo pa sipa neko drugo, njemacko, nije htio reci koje, ali pretpostavljam da je Fuchs jer koliko sam skontao moj mjenjac je punjen tim Fill for life fazonom a citao sam na blogu da je Fuchs vrh u toj prici, a i dosta su zastupljeni ovdje.
  Ne znam koje bi drugo bilo. Mozda Ravenol ali nisam siguran.

  U svakom slucaju poenta price je, po mom nekom misljenju, nepotrebna komplikacija ove price u svrhu prodaje samo svojih, po pravilu preskupih proizvoda. Ne vjerujem da ce mom mjenjacu skoditi neko malo bolje GL4/5 ulje. U svakom slucaju vjerovatno ce raditi bolje nego sa ovim fabrickim koje je vec evo skoro 10 godina u njemu jer koliko sam skontao tada i je i vazio taj gl4 standard jer je ulje u viskozitetu 75w90. Fuchs pravi 75w80 ulje /sintofluid/ koji ispunjava sve tri novije Fordove specifikacije WSD-M2C200-C/C2/C3 kao i API GL-5, mada WSD-M2C200-C standard podrazumijeva gradaciju 75w90 i ide kako u petostepene tako i u ove novije sestostepene mjenjace, dok se kod C2 i C3 preslo na 75w80 gradaciju i predvidjen je za MMT6 mjenjace u novijim Fordovima. Pa ako Fuchs kaze da moze i u moj mjenjac (i jos je pri tome dva puta jeftinije nego isto to "Fordovo") zasto stvarno ne bi moglo bilo koje API GL-5 ulje kojih ima prilicno veliki izbor na trzistu?

  ОдговориИзбриши
 6. Sa C3 i D su prešli na čak 75W (sličnije ATF nego klasičnim menjačkim uljima po viskozitetu).
  Kako god, ako se radi o starijem (petostepenom) menjaču 200-C je dovoljno i podrazumeva 75W-90,gde bi bilo koje "univerzalno" 75W-90 Gl-4+ (GL-4/5) sigurno odradilo posao.
  Za 200-B je to toliko očigledno (posle toliko godina) da se više i ne krije (bilo koje GL4 ili GL5), polusintetičko. Kod C poželjno da bude i MT-1 i/ili SAE J2360 a odobrenje podrazumeva sintetička (PAO) ulja.
  Problem je u nedorečenim API standardima ALI mnogi (Ford pre svih) su zakomplikovali do krajnjih granica. I kod automatskim menjača nije bolje. Mercedes ima veliki broj standarda ALI bar daje listu svih ulja sa zvaničnim odobrenjem pa je lako naći i birati brend (i cenu).
  Ovako, standard pa se snalazi (idi u hram i moli se, za svoj novac).
  U SVAKOM SLUČAJU, FUCHS TITAN SINTOFLUID
  SAE 75W-80 JE ONO ŠTO JE SIGURNO DOBRO ZA MMT6 MENJAČE (ISPUNJAVA C2 I C3).
  Nije dovoljno dobro jedino za 200-D zahteve zbog veće viskoznosti.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kod D je nedvosmislen zahtev za SAE 75W.
   200-C3 ... izgleda da dopušta i 75W-80 (ovo nije 100% pouzdano, ali mislim da je Fuchs ozbiljan po ovom pitanju).
   U svakom slučaju možete proveriti preko Fuchs-a čija je hrvatska podružnica veoma jaka i ima dovoljno stručnih ljudi (čak i za Ford-ove kerefeke).

   Избриши
 7. Dr. Stevo mnogo hvala na komentaru i uopste na velikom trudu koji ulazes u snalazenje nas obichnih ljudova oko osnova "klingonskog".
  Ja sam i ranije namjeravao da zamjenim ulje u mjenjacu sa tim Fuchs-ovim ali ovdje sam htio da ukazem na bespotrebno komplikovanje tih auto industrija oko po meni ne toliko sutinski vaznih stvari (GL-5 je takodje standard pa zasto traziti leba preko pogace majku mu) i prebiranju makovih zrna samo da bi se uzelo sto vise (samo nase valja sve drugo uzrokuje katastrofu). Time mene kao potencijalnu musteriju ne da odbijaju vec me tjeraju da aktivno (da ne kazem radioaktivno) radim na negativnom marketingu i sto mogu jace odvracam ljude od njihovim proizvoda. Bas me to nervira.
  Posto je moj auto proizveden 2004. vjerujem da i C varijanta i gl-5 idu unutra bez ikakvih problema, odnosno sve ima da bude kao po loju. Ove njihove kasnije C2 ili C3 varijable mogu da idu takodje ali su prvenstveno namjenjene za auta od 2007. pa naovamo ako se ne varam (znaci novi mondeo, focus i fijesta) mada bilo koje gl-5 ima da fercera bez greske.
  :)

  Veliki pozdrav i puno hvala jos jednom.

  ОдговориИзбриши
 8. Da menjač tog godišta je tzv. "MTX-75" i zahteva (zvanično) WSD-M2C200-C (ne ni C2 ni C3).
  Ovo (iako bi Fuchs odradio posao) ukazuje na:
  Običan (najobičniji) GL-4, 75W-90 i "šlus".
  Naravno GL-4/5 ... još i bolje.
  Znači bilo koje TDL ulje u 75W-90 ili VW 501.50.
  Može (čak) i PS ali su (delimično) PAO ulja u prednosti.
  Videćemo šta će još Ford u međuvremenu "priznati" i na šta će se svesti C3 i D varijante.
  Očigledno da je "C2" ("visoko C") GL-5 u 75W-80, te shodno tome pominjano Fuchs ulje kao idealno.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Moram pomenuti i Kroon.
   SP 1021 je ulje "specijalno" za M2C200-C.
   Doduše (između redova) lako se uočava da je samo prerušeno SP 1011 (TDL, GL-3/4/5) u 75W-90.
   Toliko o "specifičnosti".

   Избриши
 9. Da Kroon-v oil finder prikazuje to ulje kao ulje za moj mjenjac. MTX 75 je petobrzinski mjenjac i ugradjivao se u Mondeo (i u ostale Fordove) sa slabijim motorima (uglavnom benzinci i slabiji dizeli) a moj je MMT6 koji ima 6 brzina i radjen sa Getragom koji proizvodi iste ili slicne mjenjace i za Fordovu konkurenciju. U svakom slucaju mislim da je Fuchs idealna varijanta za njega. Nije ni nesto skup 10 Eur/litri dok je Kroon skoro pa dva puta skuplji. Nisam siguran da li je dva puta bolji.
  Probacu u svakom slucaju pa cu da javim rezultate i radi ostalih vlasnika.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, naravno. MMT6 (to je ranije i spomenuto).
   Ne menja mnogo na stvari.
   Doduše zbog para, definitivno: Fuchs.
   Malo me je zbunila godina proizvodnje a i mislio sam da je Focus.
   U svakom slučaju, za 2x manje pare neće biti toliko manje muzike.
   Cena je pristojna, ne troši više od toga.
   Probaj pa javljaj rezultate.
   U svakom slučaju vlasnici sa MTX75 imaju preporuku.
   Inače, u Mondeo 2001-2005. rutinski sipaju 75W-90 (eto i mom komši), u servisima "Ford" (neovlašćenim), doduše "Fordovo" ulje (Genuine Ford). Evo, moj komša skoro uzeo baš takvog. Promena 20€ (ulje i ruke).
   Mislim da je to za starije menjače (al' Ford brate).
   Jeftino rešenje (relativno) je Comma MT75 (bez specificirane VG, ali je 75W-80 najverovatnije).
   Ipak, Fuchs je sigurno bolje rešenje i ispunjava i 200-C2. Nema greške!
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Uzgred, šta je prethodni vlasnik sipao u Ford Mondeo (mislim da je 2003. a sigurno je 2.0 TDCi)?
   10W-40, naravno!
   Na moj savet, ide prelazak na 5W-40 (jest' da sipa 5W-30 pa kad mu potroši litar na 500km čim iziđe na auto-put i zgazi ga, dok ne postave štopovanje vremena; pa više me ne opra ni Dunav).

   Избриши
  3. Nabaci mi osmeh na lice :)
   Prethodna vlasnica jeste to sipala :)
   Bar je bio castrol.
   Cim sam uzeo auto odmah zamjena ulja i filtera. Tad nisam znao sta bih sipao pa sam sipao Formula F 5w-30 Cisto da vidim hoce li trositi ulje.
   Rezvultat dva puta za BG i cetiri za ZG prosjek 130-150kmh ostatak gradska voznja cca 7500km ukupno. Koliko vidim na sipki stanje isto kao poslije zamjene. 238000km na satu.
   Sljedeci putn kad budem mijenjao planiram sipati Petrol energy 5w-30.
   (negdje sam video da je pominjano)
   A ima i pristojnu cijenu 6europljana za litarsko pakovanje.

   Избриши
 10. Jeste u pitanju je Mondeo 2.0 tdci sa 130 KS. Mislim da u njih ide i 75w90 ali sam na nekim stranim forumima citao da je sa tim thicker oils (vjerovatno jacim viskozitetom) dolazilo do pjenusanja ulja pa su onda sipali valjda genuine Ford mada nisam u to siguran i koje je to bilo genuine ulje (odnosno kojeg standarda jer je kod njih to pravo misterija majke mi).
  Sto se tice motornog ulja eno mi u motoru Liqui Moly top tec 4100 prede motor kao mace i imam osjecaj da mi manje trosi auto. Presao je za sada 14.000 km sa njim i prezadovoljan sam a cim dodje plata krajem mjeseca ide zamjena. Eto znam da bogohulim i ne bih da me cuju ovi sa ford foruma jer sve sem 5w30 Ford Formule F je blasphemy i kazna je izopsenje i smrt.
  Jos jednom koristim priliku da se tebi Stevo zahvalim da preporuci tog ulja.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Samo mali komentar "... kazna je izopštenje i smrt" (makar viruelno).
   Vidiš, nismo se civilizacijski odmakli mnogo od pre 2-3 hiljade godina, osim što nema pravog kamenovanja. I dalje neki AUTORITET (u ovom slučaju vrhovni, pandan božanstvu) daje svoje "zapovedi" čijim se kršenjem čini "smrtni greh".
   I dalje, masa (većina u svakom slučaju) organizovana oko lokalnog šamana (administratora i/ili moderatora teme) slepo i poslušno sprovodi nalog "odozgo".
   To je jednostavno obrazac ljudskog ponašanja, koji je razvojem civilizacije (i interneta) trebao da bude sveden na marginu ali očigledno nije.
   Kada brane stav, ljudi ne znaju da odgovore na prosto pitanje - zašto? Naravno zato što tako kaže BOG (zapravo "BOG").
   Ne želim ovde da nipodaštavam religijski način razmišljanja.
   Ipak, dogmatika i nauka (tehnika) nikad nisu išle pod ruku.
   Na sreću, BMW to radi bolje, a Mercedes (uostalom, voleli ne voleli, najbolji su) verovatno i najbolje.
   Tržišni rejtinzi firmi koje ne muljaju sa standardima su neuporedivo bolji. Nije to glavni razlog (čak je sporedan) ali je posledica sveukupnog pristupa proizvodu ali i svojim korisnicima (koje ne smatraju Zombijima ili neukima, pa im treba sipati u glavu).
   Kako god, "lepo je kad neko drugi razmišlja za vas" jedno od gesla društvenih uređenja sa početka i sredine XX veka, koja jesu propala ali i dalje imaju svoje relikte.
   Pozdrav!

   Избриши
 11. Postovanje i veliki pozdrav!
  Pisao sam vec par puta u vezi ulja za Yugo 55 i vidjenja u vezi Lukoil ulja(pozitivna naravno).
  Prezadovoljan kvalitetom tako i preporukom.
  Treba mi mala pomoc u vezi ulja za menjac Lade Rive,petobrzinski je u pitanju.Sta sipati?
  Fabrika preporucuje GL-5 po prospektu a moze i GL-4.Lukoil mogu da nadjem samo u GL-5 varijanti dok GL-4 vec duze vreme nisam video.
  Hvala na odgovoru!

  ОдговориИзбриши
 12. Sipajte (jednostavno) LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 80W-90. Sasvim je u redu a lako ga je naći.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 13. Evo malo čitam ovih dana oko tih mjenjačkih ulja za Forda i naletim na jednom njemačkom forumu na informaciju da je Ford (zajedno sa Getragom koji proizvodi mjenjače) riješio problem zapinjućeg mijenjanja brzina, buke, nepreciznosti u MMT6 mjenjačima u Mondeo Mk3 modielima prilikom niskih temperatura. Koliko sam shvatio problem se rješava sipanjem ulja namjenjenog za novije Fordove MMT6 mjenjače (iz recimo Mondeo-a Mk4 modela) koje ispunjava njihov Ford M2C200-D2 standard i radi se o 75w FE ulju standarda API GL-4! Znači da ne povjeruje čovjek. Koji god oil finder sam provjerio svi proizvođači ulja za taj auto sa MMT6 mjenjačem izbacuju ulje standarda FORD M2C200-C/C2/C3, a nikako D2.
  Eto čitam da su ljudi koji su ga zamijenili u Mk3 modelima prezadovoljni su načinom na koji im funkcioniše mjenjač. Ako ne znate njemački ima google translate i prilično korektan prevod
  http://www.motor-talk.de/forum/tdci-2-2-6-gang-getriebe-erster-gang-hakt-t3308817.html?page=2

  Pa mislim da su stvarno pretjerano zakomplikovali sve to!!! Malo su testirali te mjenjače na kupcima izgleda?
  Kod Forda izgleda stvari funkcionišu na principu mi pijemo a vi kupci plaćajte.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na informacijama.
   Eto još jedne potvrde da Ford toliko "mulja" sa tim (svojim) standardima da seni oni ne snalaze. Očigleno je da eksperimentišu na svojim kupcima što je daleko od fer odnosa.
   Dakle, naprave menjač za ATF ulje pa ne smeju da isto stave, nego 75W-80 i na kraju se čupaju novim standardom i SAE 75W uljem (slične viskoznosti sa ATF uljima).

   Избриши
 14. E moj doktore Stevo stvarno mi nije jasno zašto sve to rade i volio bih da znam u čemu je tu kvaka.
  Da li je u nekoj uštedi, profitu ili nečem trećem (vjerovatno glupost nekog kravataša)?
  Elem, samo jedno ulje ispunjava tu njihovu specifikaciju a to je Castrol Syntrans FE SAE 75W koji se vjerovatno nalazi i u njihovom orginalnom ulju pakovanim pod Ford. Čitam i da Fuchs pravi ulje koje se zove Titan Syntofluid FE SAE 75W pa se pitam da li se radi o istom ulju? U njihovim tehničkim podacima piše da ispunjava razne VW standarde i GL4 ali nema Forda ni u priči.

  Interesantno mi je to jer bih volio promijeniti ulje u mjenjaču (a ne mogu da dokučim da li je istih specifikacija kao Castrol mada ima skoro istovjetno ime), a ovo Fuchs-ovo je više nego povoljno, 14 KM/litra, dok u predstavništvu Castrola za BiH nikada nisu ni čuli za Syntrans FE SAE 75W, a orginalno Fordovo ulje sa D2 standarnom je nevjerovatnih 30 Eur/lit!!!

  Hvala unaprijed i mnogo pozdrava.

  ОдговориИзбриши
 15. A da pitaš predstavnike Castrol-a za:
  Castrol® BOT 350 M3 75W (ha-ha-ha)
  Ne ne zezam se, ali će oni misliti da ih ti nešto zavitlavaš. Ovo je verovatno isto što i Syntrans FE samo "šifrovano" za servise.
  Nije isto Fuchs i Castrol makar zbog osobina navedenih u tds-ima. Nešto mi se čini da Fuchs nije PAO što jeste zahtev za "200-D2". E sad, to može biti i samo zbog "doživotnosti" (strogo gledavši 7 god. a šire dvostruko više, a Ford ionako, bar u "šljiva republikama" posle 15-20 god. prere ruke od bilo kog saveta ili servisiranja svojih starih modela, osim u izuzetnim slučajevima).
  Lično bih probao, jer ne bih rekao da ima nečeg toliko posebnog u "200-D2".
  Profesionalci bi (120%) rekli jednostavno:
  Nemamo ulje po tom standardu i šlus!
  Imam nekoliko takvih uputstava uljara gde su neke pozicije jednostavno "Nemamo" i kraj priče (snalazi se drugde). Ovo je i zbog "mirnog sna" i uprošćavanja stvari (da bi se slašli kursisti) a i zbog pravnih zavrzlama.
  Ford je jednostavno totalno zabrljao oko nekih stvari iako je lako shvatiti (a nije ni jedini) šta je hteo:
  1) kako je ulje "doživotno" čemu menjati ga, osim u servisu.
  2) Zaposliti ovlašćene i nabaciti im zaradu.
  3) Sprečiti da se ovlašćeni ili neovlašćeni Ford servisi "otrgnu" i koriste tuđa maziva.
  4) ITD.
  Sve u svemu, zaista izgleda da osim Ford-a samo Castrol ima ulje sa odobrenjem, mada (makar nivo kvaliteta) navodi makar još i Ravenol MTF-2 SAE 75W-80, API GL-4 i MT-1.
  Dakle jedino buni čudan podatak o indeksu viskoznosti koje eliminiše i polimere (ajd' to i nije strašno) ali i PAO ili SHC ulja (da nije delom na bazi naftenskih? veoma malo verovatno).
  Možda nije loše poslati pak mejl Fuchs-u gde sigurno ima ljudi koji bi vam tačno odgovorili.
  Ovako ostaje ta senka zbog koje bi neko GL-4 75W (praktično bilo koje) moglo da se koristi.
  Inače XT-11-QDC (šifra "launfer" za 200-D2) Ford je namenio (isključivo) za dual cluch sisteme (tako se i zove ulje, DC Transmission Fluid).
  Ono se samo pokazalo boljim i u prethodnim verzijama.
  Dakle kad je uveden standard (2011.) mnogih menjača i sistema prenosa nije ni bilo.
  Uostalom evo vam tabele (verovatno i imaš) u kojoj se tek delimično snalazim jer je puna kodova (kao Code LIoko, onaj "matrix" crtani) koje treba znati, kao i koja je tačno podverzija menjača i prenosa u pitanju (zaista treba imati servisne knjižice a ne samo uputstva vozila, kao i knjigu za dešifrovanje nebuloza).
  https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/quickref/mantrans.pdf
  Ovim verovatno "drže u pokornosti" i svoje zastupnike i zvanične servise širom planete.
  Ovo je verovatno kršenje nekih normi EU (o slobodnoj konkurenciji) ali ko te pita, jedva su se nagodili sa MS-om pa sad jure Google, propale firme nisu toliko zanimljive (manje će naplatiti od njih).
  Ovo samo zbog objektivne situacije da je američka vlada izvukla Ford od bankrota pre neku godinu.
  Inače, ironično, od kraja XX veka prave sve gotivnije automobile čak i za evropski ukus.
  Ali, ove američke "fore i fazoni" (nije to ništa, kad pročitaš neki od pds (tds) nekih (o)srednjih proizvođača za pojedina maziva ... prosto ti je žao što nisi sa njima ... i dereš dunstere na šibicarske fazone ... industrijski standardi, ma idi begaj!).

  Uostalom ACEA su potpisali mnogi (pa i Ford) pa se ne drže toga, a sasvim bi bilo dovoljno. Ali menjačka ulja ionako nisu obuhvaćena ovim standardom ... krajnje je vreme da se tako nešto uradi (jer API je odavno prevaziđen).
  POzdrav!

  ОдговориИзбриши
 16. Hvala doktore Stevo na iscrpnoj pomoci oko stvari oko koje i Fordu izgleda treba pomoc.
  Elem, tu tabelu sa njihovim Borgovskim (resistance is useless :) ) kodovima nije tako tesko provaliti u stvari. Mjenjac koji je ugradjen u moj Mondeo (i milione drugih as well) je MMT6 koji proizvodi Getrag/Ford joint venture kompanija iz Kelna. Smijesna situacija je to sto se u toj tabeli za taj mjenjac preporucuje dual clutch fluid i to za godinu proizvodnje od 2013. godine. Problem je sto se taj mjenjac proizvodi od 2003. godine i kada pogledas tabelu za godine prije 2013. nema preporuke koje ulje ide unutra. Kad saberes dva i dva skontas da u stvari preporuka za taj mjenjac ide ne prema godini proizvodnje nego prema godini u kojoj su oni uspjeli da skontaju nakon puno peripetija koje to ulje zaboga ide unutra. Pa trebalo im je deset godina koriscenja i proizvodnje da to skontaju. Majko mila kakvi diletanti.

  Smijesno je i sto oni preporucuju dual clutch fluid za mjenjac koji nije DSG tipa odnosno nije mjenjac sa duplim kvalcilom, ali iz nekog razloga taj mjenjac voli to ulje. Mora da i oni nemaju blagog pojma zasto je to tako. Ne mogu to drugachije da protumacim nego na taj nacin.
  Smijurija.
  Dobro su oni i prosli kako stvari rjesavaju metodom uzaludnih pokusaja.

  ОдговориИзбриши
 17. Ljudi sto vise citam sve manje kontam sta da uspem u mtx-75 na svom mondeu mk32003.
  Ovi iz forda su bas zakomplikovali.
  Koliko sam shvatio iz vase rasprave manje više bilo sta 75w-90 full synth gl-4(+) je ok.
  Ako nisam u pravu bio bih zahvalan da me neko ispravi.
  Radjeno mi je kvacilo pa je dosipano ulja jer su vadjene poluosovine. A nemai pojma sta je dosipano pa planiram da promjenim sve.
  Unaprijed hvala svima

  ОдговориИзбриши
 18. Ako si u prilici kupi Fuchs Titan sintofluid 75w80 jer ono ispunjava sve Fordove norme za te mjenjace.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Vala baš!
   Poštovani Vlado,
   Možda te je zbunila diskusija ali:
   1) Po uputstvu bi (trebalo) da može bilo koje API GL-4 SAE 75W-90 (i naravno GL-4/5). Prvenstveno sintetička (mada i PS pod razno).
   2) Ispada da je više po standardima (Ford-ovim) a i u praksi se pokazalo da treba koristiti API GL-5 i SAE 75W-80. Fuchs ispunjava oba i ima FORD M2C200-C/C2/C3.
   Ovo je sigurno dobro rešenje, nikako pogrešno i najbolji kompromis (i verovatno često i najbolje rešenje).
   3) Ko traži maksimum iz šestrobrzinca ... izgleda da sa SAE 75W te Ford 200-D standardom to postiže (ali nije od primarnog značaja).

   SA Fuchs-om (da ponovim): nema greške!

   Избриши
 19. Momci iskreno hvala na savjetima.
  Pokusacu da pronadjem titan ali koliko se sjecam nisam ga vidjeo nigdje.
  U principu izgleda da sve sto je skuplje od 6-8 eura trgovci u Prijedoru (BiH) neće da nabavljaju. U Fordovom servisu nisu imali pojma o cemu govorim htjeli da mi utrape neki Fam i Castrolov Atf :)
  Tek poslije dužeg ubeđivanja su pogledali u svom softveru i rekli mi da je litra onog što meni treba 30eura. Ali da moram avansiratu pa cekati min 15dana. Jako neozbiljno ako mene pitate.

  Ako ne uspem naći fuchs šta mislite o ovome kao alternativi:
  Petrol GL-MULTI SAE 75W-90

  http://www.petrol.ba/na-putu/benzinske-pumpe/proizvodi-petrol/proizvodi/ulja-za-mjenjace-i-diferencijale/petrol-gl-multi

  Koliko sam shvatio to bi trebalo biti havoline geartec 75w-90 ?!

  https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSPage.aspx?directPDSLink=true&language=en&region=EAME&txtPDSNumber=75w-90&lbLanguage=&lbCompany=

  http://europe.havoline.com/products/gear-oils1.aspx?parent=gear-oils.aspx

  Možda bi moglo da posluži kao alternativa ako ne "iskopam" fuchs.
  Hvala još jednom na srdacnoj pomoci

  ОдговориИзбриши
 20. Imas Fuchs ovdje u Banjaluci u Autostaru kosta negdje oko 22 KM po litri.

  ОдговориИзбриши
 21. Dakle, nije mi preterano skupo.
  Petrol (Texaco) jeste alternativa.
  Inače je MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 od Texaco-a verovatno još bolje rešenje (Petrol nema u svom asortimanu).
  Inače čak i Castrol ima CASTROL BOT 130 M (servisno) ulje (ili je imao) koje je API GL-4 i 75W-90 baš za ovu vrstu menjača (šire gledano).
  Definitivno će 75W-80 biti za nijansu bolje ali nije za potpuno odbacivanje ni 75W-90 (iako su kasnije došli čak do ATF ili "ATF like" fluida).
  Hvala na info "Distance r".
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala puno Stevo.
   Ti i Distance r ste mi puno pomogli.
   Mene su najvise zbunile specifikicije za mtx-75 sa 5 brzina. Pogotovo sto su ih pravili jako dugo i davali razlicite spec za mjenjacka ulja za nesto sto bi u sustini trebao biti isti mjenjac.

   Избриши
 22. Ma stalno oni nesto eksperimentisu i mijenjaju. Sipali su Valvoline u servisima i kao fabricka punjenja do prije 7-8 godina, pa sada im oni ne valjaju nego samo Castrol zna da napravi ulja za Forda, tako da ne obracas mnogo paznju na te njihove pravne eskapade kojima je samo cilj da te ogule u servisu. Zato su ti i trazili 30 Eur/lit za ulje koje realno ne kosta vise od 6-8 Eur/lit ali ljudi vole da te plase tim njihovim specifikacijama da bi te naveli da samo kupujes to isto ulje upakovano u Ford ambalazu koju u sustini placas 23 Eur/lit ako bismo uzeli za primjer to ulje za koje si ti pitao.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. To mi je sasvim jasno. Sve te stvari se rade zbog bolje zarade i vezivanja za ovlastene servise.
   Šta misliš šta bi tek radili da ih evropska komisija godinama ne pritisce da "otvore" standarde javno.

   P.S.
   Možeš li mi reći gdje u BL kupuje luqui moly i koliko je otprilike? čisto radi poredjenja.
   Pozdrav i sve najbolje

   Избриши
 23. Pa imas njihove standarde javno objavljene ali ih naravno naplacuju :). Jos jedna caka USA corporate governance. Nije tajna ali moras da platis.
  Sto se tice Liqui Moly-ja u Banjaluci imas da ih kupis u Vidra d.o.o. http://www.vidra.ba/ i oni su njihov ovlaseni ditributer za RS. Cijene su vise nego korektne. Imaju i Liqui Moly ulje za Fordova vozila. Mislim da je negdje oko 15-tak KM po litri - Leichtlauf Special F 5w30 po standardu Ford WSS-M2C 913 C.

  ОдговориИзбриши
 24. Hvala Distance r
  MIslio sam da je Liqui Moly dosta skuplji.
  Ispada da je ista cijena kao "zvanicno ulje" Ford Formula F.
  Sta mislis sta bi gospodin na cijem smo blogu radije preporucio?
  Mislim da mogu da pogodim iz prve :)
  Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
 25. Nije bilo tesko za pogoditi. Ja licno u svoj Mondeo 2.0 TDCi sipam Liqui Moly Top Tec 4100 5w40. Jes' da nije za Forda ali nesto me to ne sekira pretjerano jer se dosada ekstra pokazalo. Neki dan sam ga mijenjao i skidali smo karter jer sam ga malo ulubio. Nisam mogao da vjerujem kako je bilo ulje i nakon 15.000 km u ekstra stanju. Karter je bio cist kao suza, majke mi nevjerovatno! Inace LIqui Moly je za svaku preporuku. Ja to iz iskustva :).

  ОдговориИзбриши
 26. Dobro vece imam jedno pitanjce? Ja i drugar smo ispustali kocionu tecnost na mom autu ( nissan primera 96god - 1.6b ) i nismo znali koliko ide u njega. Istisnuli smo oko pola litra na sledeci nacin i naravno dosuli novih pola litre. Ja na sedistu drukam kocnicu a on oko cilindra ispusta tecnost kada ja pritisnem kocnicu do kraja on isputi ulje i tako za svaku stranu posebno....Sada mi se cini da je mekanija kocnica ali sve dok ne pritisnem skroz do kraja...problem izgleda kao neravnomerni otpor papucice kocnice....Kao da postoji neki tromb iako auto koci mislim da smo negde pogresili. Pomoc?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Verovatno je ostalo malo vazuha u sistemu.
   Na parkingu (u garaži) dobro "drukajte" kočnicu dok ne "otvrdne" (ovo baš zvuči ... bezobrazno ... ali kako drugačije reći ... tačno tako se kaže po majstorskom žargonu pa svi to koriste za oba slučaja).
   Ukoliko ne pomogne ... nađite nekog mehaničara koji će vam dati savet (nemojte tamo gde će vas odrati i uraditi isto što i vi pa vam reći da će sve za par dana da "legne").
   Budite oprezniji na kočenju dok ne rešite problem.
   Ništa strašno ... (treba samo malo više iskustva za ovaj zahvat i nije razlog da se kočiono ulje ne menja).
   Pozdrav!

   Избриши
 27. Konačno sam stigao da kupim ulje za mjenjač. Uzeo sam Fuchs sintofluid 75w-80. Nadam se da ću stići ovih dana da ga zamijenim.
  Još malo zazirem zbog manje viskoznosti al ima da ga nalijem kud god puklo.

  Jedno nevezano pitanje za Distancer-a:
  Što si se odlučio za LM toptec 4100 5w-40?
  Jel ti neko savjetovao, ili?
  Bio sam u Vidri, nisu imali 5w-30 special F.
  Pa kontam da uzmem 4100 jer nece dobijati ovo prvo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sintofluid je o.k. nemoj mnogo brinuti.
   4100 jeste opcija ali ipak tek pod 2 (alternativna). Možda je bolje promeniti brend i uzeti 913C ulje (5W-30) ali ...
   Da čujemo i Distancer-a kao jezičak na vagi (uostalom on koristi to ulje).

   Избриши
  2. U principu mislim da nemam neke potrebe za viskoznijim uljem,mada je moj mk3 poprilicno presao (239000km).
   Na šipci za ne mogu da vidim neku razliku za cca8000-9000km,sto znaci da je minimalna. Inace u originalnom manual-u se spominje 913b a ne noviji (bolji) 913c (auto je 2003gp).

   Kakvo je vaše mišljenje inace o 4100 i 5w-30 special F?

   Избриши
  3. Oba ulja su "sintetska" (HC ulja II i/ili III bazne grupe) i razlikuju se u viskoznsoti i korišćenim aditivima. Svako od njih je kvlitetno ali su pogodna za različite kategorije korisnika.
   4100 se doduše može koristiti i za special F namena, makar to bilo i neidealno.
   Obrnuto nije slučaj.
   Kako god, Vi možete koristiti i 4100 ali je special F ipak bolje rešenje, pa se vredi potruditi.
   913B jeste zahtev ali to je minimalno ispunjenje istih. 913C je unazad kompatibilno sa 913B ali za klasu višeg kvaliteta. Zato je 913C mnogo bolje (i idealno) da koristite u svom motoru.
   LM ili ne, na vama je da odlučite.

   Избриши
 28. Не знам зашто не добијам обајвештење да је још неко давао коментаре на мјестима гдје сам ја то чинио овдје али то је разлог зашто оволико касним са одговорима Влади и теби Стево. Углавном.
  Након пређених 30.000 км са Топ тек 4100 презадовољан сам. И прије сам користио уља која испуњавају Фордове спецификације (Валволин, Формулу Ф и Ликви Моли али 913Б спецификацију). Са овим 5w40 ми се чини да мало љепше ради и некако боље вуче. Имао сам прилику да и скидам картер јер је жена налетјела на неки пањ па га улубила. Картер је био необично чист након истакања уља. Крпом смо га овлаш обрисали и био је чист као суза. Не знам јели то добро или лоше али као аматер закључујем да чистоће у мотору не шкоди. Као да сам насуо неки адитив за испирање мотора, мада на крају крајева то и не треба да чуди јер сам овдје научио да ЛМ има нешто више детерџената у својим уљима и да им је та чистоћа да кажем урођена. :)
  Контам и да коначно испробам ту 913Ц спецификацију у ЛМ па да видим како ће се мотор понашати. Што би рекао наш доктор Стево (или Стева како би радије рекли преко Дрине) не постоји "хоризонт догађаја или крајња граница" па зашто да не. Још сам намјеравао ако остане ово ауто код мене и да пробам ЛМ 0w30 лонг тиме плус јер је потпуно синтетичко и има смањен хтхс па можда се Форду и свиди.
  У сваком случају 4100 је свакако препорука јер има хтхс на самој граници 3,5 па би се условно можда и могао назвати то "гориво економично" уље.
  Наравно задња у овој ствари мора бити Доктора Стеве...:) ипак је он доктор а ја само мало приученији студент. Али ето трудим се.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ono "Stevo" mi se sviđa (iako nisam navikao).
   Sve se slažem pa da ne davim. A i neke stvari su opis stvarnih događaja pa se tu nema mnogo šta reći.
   Inače, slažem se da je LM (i npr. Shell) među šampionima u korišćenju detergenata ... prosto vam engine flush ne treba.
   LM long time plus?
   Može da se proba. A što da ne.
   Mada mislim da je sa 4100 već nađeno rešenje.
   (ali za nemirni, istraživački duh, teško je odoleti a svakako je sasvim nemoguće stati na nečemu kao apsolutnom rešenju).
   Neće se ništa loše desiti motoru ... možda i padne potrošnja goriva? Teško je reći (u pitanju je 1-2%).
   Pozdrav!

   Избриши
 29. Ух скуп тај лонг тиме плус 0w30. Сада звао радњу. Кажу око 27 КМ по литри. Мада Мобил је у тој градацији и са тим спецификацијама преко 30 КМ. Не знам да ли је много бољи али за сада држаћу се 4100 или узети оно њихово лакотечљиво Ф са 913Ц па да видимо мало како то све ферцера.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Slažem se da je skupo. Gledajući cenu ... ne vredi.
   Mada je pravo, pravcato sintetičko.
   Za duge intervale (gde može i po 30.000km; kod Ford-a ipak ne preko 20.000) je malo drugačija priča, gde se gleda prvo i drugo i treće kvalitet pa cena.

   Избриши
 30. Слажем се Стево, само не могу да се запитам да ли је стварно потребно имати тако дуге интервале измјене уља? Да ли уље баш може да издржи 30.000 км без измјене и да све у буде ок? Знам да се ова тема безброј пута прежвакавала али опет бих волио да чујем због чега су рецимо онај чувени ПСА, Форд, Тојота 1.6 дизел предвидјели за измену уља око 30.000 км када се у пракси показало да су ти мотори већ наккон 100.000 били тешко коксирани и запрљани изнутра.

  ОдговориИзбриши
 31. Slažem se da 30.000km ne treba shvatiti bukvalno.
  Ako se ide na posao 100km i većim delom van grada (deo i auto-put) onda je moguće. Ili ukoliko se auto koristi kao poslovno vozilo i vozi pretežno van grada.
  I gnjavaža bi bilo menjati na 15000km (ako već može više) a prelaziti 30, 45 ili 60 hiljada km godišnje.
  Za njih jeste 25-30k km i onda kupiti "najskuplje" (čisto sintetičko u svakom slučaju) ulje.
  30 hiljada km može biti i 1000h rada motora što je za bilo koje ulje previše, zar ne? Ali može biti i (samo) 400h što i nije previše.
  Negde 500-600 rh motora je maksimum za bilo koje ulje (VW 504/507 se testiraju na 650h pa eventualno mogu i svih 750h ako je u radnim uslovima, van grada i bez forsiranja motora; slično i za VW 506/506.01 i neke motore uz ulja GM-LL-B-025).
  Malo uprošćeno i skraćeno ali ni na par strana ne može da se da bolji odgovor (treba makar jedan ozbiljan naučni rad a takvi su na 10-tak i to "gusto kucanih strana sa sitnim fontom" i velikim formatom).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Što bi rekli za antifrize (OAT):
   250.000km ili 2000h (pa koliko je to prosečno? 125km/h?! jedva dozvoljena brzina na auto-putu; kod nas i Turaka i manje; a dok dođeš do njega!? Taman 130,00 pa samo tako voziti, e to ti je slično kod preporuka od 30, 40 ili 50 hiljada km za ulja).

   Избриши
 32. Pa da. Ispada da ona stara istina da laboratorijski i realni uslovi nemaju mnogo zajednickog ali eto ovi prvi se koriste prilikom odredjivanja sta je najbolje za ovo drugo sto u konacnici (ako je a=b a b=c onda je i a=c) ispada da je kroz silogizam (mali smo ali smo bezveze) dobili ulje koje se ponasa savrseno u laboratoriji ali se slazemo da ce se upotrebljavati u okolnostima potpuno drugachijim od laboratorijskih :). Sjajno..... Sto vise ucim ovaj strani jezik i logiku sve mi se vise svidja....Cudo je ta politika...:)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. "Mi se sviđa".
   Ne propusti tekst koji sledi za par dana.
   Mali izlet u "dijalekte" i "gramatiku" (jezika).

   Избриши
 33. Само да дам на знање. За ММТ6 мог Форда наручио сам (коначно) Fuchs Sintofluid 75w80 па ћемо да видимо како ће се понашати. Одустао сам од Castrol-a Syntrans FE 75W јер је баш скуп (37 КМ по литри) а Fuchs добијам за 19 КМ по литри. Мислим да ми је довољно што испуњава Фордове C/C2/C3 спецификације. С друге стране има нешто мању вискозност и вјероватно ће се боље понашати на хладнијим температурама (сада мјењач мало запиње ујутру и док се не угрије па ми је то примарно био разлог за замјену уља). Видјећемо. Објавићу овдје па да видимо.
  Једна идеја за блог др. Стево. Да направиш дио блога гдје би била сабрана искуства читалаца са одређеним уљима и одређеним аутомобилима. Није ни сада проблем да се блог претражује али ето није на одмет имати на једном мјесту. Ово је само идеја....
  Поред мијењања уља у мјењачу мијењаћу и уље у серву волана. Избор је поново Fuchs и то њихов ATF 3353 који поред осталих испуњава и Фордове спецификације за мој ауто. Немам неких проблема са воланом али контам да то није згорег промијенити јер чисто сумњам да је то неко урадио у ових 9 година колико је ауто стар. И његова цијена је 16 КМ по литри што и није толико лоше јер колико видим баш је неки специјалан.
  Велики поздрав.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ideja ti je O.K. da možda otvorim temu pa je ažuriram (ali je malko i posao to raditi) kad god neko pošalje komentar. Vredi se potruditi ali kada bude biće jer ne znam ni glava gde mi je.
   Još malo pa ću biti "neshvaćeni genije" kao onaj tip iz Leskovca.
   Samo mala dopuna (verovato greška u kucanju) Castrol Syntrans FE 75W je manje viskozno od Fuchs-a, a nije uzeto u obzir zbog cene, a Fuchs je manje viskozan od ulja koje je trenutno a to je neko 75W-90 ulje kao što je npr. Castrol Syntrans Multivechile 75W-90. Ili ja nešto nisam shvatio.
   ATF 3353 je o.k. takvo (istog naziva) ima i Mobil (3353) a to su tipična MB 236.12 (i jedna od retkih, možda još samo servisnih ima takvih). Inače su "specijalni" Dex III fluidi (ulja).

   Избриши
 34. Ма класична замјена појмова мој докторе. Под мање вискозно мислио сам "мање течљиво" умјесто "више течљиво", а јесте то сам управо хтио да кажем. Добро си ме сконтао.
  У сваком случају знам да доста читалаца у својим коментарима износи искуства са разним уљима али је белај што су ти коментари изнесени под темама који се не тичу директно онога о чему се коментарише. Ево тако и овдје смо поред мјењачких уља помињали и моторна уља за Фордове односно моја искуства са топ тек 4100. Није ништа битно али ето пало ми на памет.
  Castrol Syntrans FE 75w je дефинитвно мање вискозан од Фукса али стварно је (пре)скуп и као што ти рече на пар мјеста питање колико се стварно добија са њим у односу на Фукс. Колико видим тачка стишњавања за Фукс је -48 а Кастрола је -51 па и није нека велика разлика (мада је Кастрол ПАО основа и самим тим права егзотика).

  ОдговориИзбриши
 35. Ух хвала докторе Стево, мада мислим да сам од статуса твог "колеге" (по струци наравно) бар једно 100 на куб парсека удаљен :). У сваком случају данас сам отишао по своја уља и данас се спрема замјена па ћу да видим. Примјетио сам да је тај синтофлуид баш оно течан као да није уље! :) Боже када се сјетим уља за мјењач у мом старом Југи. Као сируп. Мед. Није било толико компликовања око стандарда. :) Мада данас је живот сав закомпликован....
  Пуно поздрава па се јављам чим прије са утисцима након измјене.

  ОдговориИзбриши
 36. Ево мене опет. Синоћ промијенио уље у мјењачу и серву волана. Разлика је примјетна. Мјењач лакше пребацује, нарочито из прве у другу и из треће у другу. Још мало запиње али стварно није страшно. Можда ће се и то поправити док уље легне с временом.
  Што се тиче волана уље је било црње него моторно. Не знам али само на основу тог изгледа дјеловало ми је да је то јако лоше. Мислим да је било право вријеме за измјену.
  За сада позитивни утисци са Фукс синтофлуидом. Видјећемо даље.

  ОдговориИзбриши
 37. Друго јутро. Хладно је било и веома влажно. Али и поред тога мјењач ради супер. Малчице запиње али стварно ништа озбиљно. Не бих баш да занемарим и његове године и претрпљене и пренесене обртаје и вибрације дизел мотора које су морале да оставе какав такав траг на њему, ипак није нов, али се брзине лакше и боље мијењају.
  Свака препорука с моје стране.

  ОдговориИзбриши
 38. Ne znam gdje drugo da iskomentarišem vijest koju sam danas pročitao u štampi.
  Naime, VW povlači u servise 2,64 miliiona vozila, model TIguan. između ostalog i zbog problema sa mjenjačkim uljem u sedmostepenim mjenjačima sa duplim kvačilom. Po njima sintetičko ulje koje se koristi za podmativanje tih mjenjača u vlažnim i klimatskim uslovima Kine (zahvaćena su vozila sa kineskog tržišta) na neki način uzrokuju kvarove na elektronici i zabilježeno je naglo povećanje ili smanjenje brzine samo od sebe, kao i mogućnost požara zbog toga. Vijest sam pročitao ovdje: http://www.autoblog.com/2013/11/14/vw-worldwide-engine-light-recall/ a zvanično saopštenje VW je
  "Within the framework of further quality monitoring in China and Southeast Asia, it has been discovered that, with vehicles with a 7-speed dual-clutch gearbox (DQ200), electric malfunctions could occur in the gearbox power supply if synthetic gearbox oil is used. This applies in particular if the vehicle is subject to a hot and humid climate, coupled with a high proportion of stop & go driving.

  Studies have established that using of mineral oil will rectify this problem. To continue to ensure customer satisfaction amongst DSG, Volkswagen has decided to launch global voluntary campaign and to request all customers with a 7-speed dual-clutch gearbox (DQ200) filled with synthetic oil to visit a workshop for an oil exchange. The vehicle owners will be informed by Volkswagen accordingly."

  Eto budućnost mineralnih mjenjačkih ulja i u najnovijim mjenjačima sa duplim kvačilom je izgleda osigurana. Retro je opet u fazonu izgleda. :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Zanimljivo.
   Nisam ni znao da je 2,64 miliona Tiguana proizvedeno ?! (uopšte).
   Ne bih detaljno komentarisao, ali ako je tačno (mislim da je malo uprošćeno od strane VW-a), eto (bar jednog) slučaja koji potvrđuje da sintetika nije uvek bolja od mineralnog ulja.
   Samo jedno ću reći:
   VW je postao žrtva (i zaslužio je) svojih "ultra super specijalnih standarda" koje NIJEDNO drugo menjačko ulje NE ispunjava, pa će sad "curik" na neku mineralku GL-5 ...
   Zaista bi trebalo da API i/ili ACEA odrede nove standarde koji će osavremeniti zastareli API i koji će biti koliko-toliko obavezujući (makar koliko ACEA) ili (baš kao ACEA) BAR dobra orijentacija i približno onome što će biti dobro za 99% menjača.
   Na kraju, krajeva VW je MORAO da se konsultuje sa svojim partnerima za maziva (ako jeste onda su i oni zakazali) jer imaju više GLOBALNOG iskustva sa upotrebom raznim maziva (nije da se ne može sve simulirati u laboratoriji ali dugoročni efekti su uvek potvrđeni tek višegodišnjom praktičnom primenom u raznim uslovima, najekstremnijim).

   Избриши
 39. Pa doktore mislim da nije samo VW taj koji ima svoje super specijalne standarde. Ima ih i Ford i pričali smo o njima u komentarima u ovom tekstu. Koliko ide njihova pohlepa da me ne bi čudilo da se ovo što se desilo VW desi i njima (Fordu) jer koliko kontam te mjenjače pravi Getrag i za jedne i za druge (i za masu njih ostalih).
  Eto dokle ide to zahtijevanje "samo naših super specijalnih kvantnih" ulja, jer samo ona mogu. Postali su sami sebi svrha. Inače ovaj problem je prisutan već nekoliko godina i u Australiji i SIngapuru čak su i državne komisije za zaštitu potrošača pozivale VW da daju odgovore u pogledu činjenica da njihovi automobili ne služe njihovoj osnovnoj svrsi - da budu mobilni.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, naravno i Ford. Samo još nisu priznali.
   (ili zapravo jesu sami sebe demantujući od starta pa do danas, a šta je prava stvar ... možda negde između, onaj Fuchs 75W-80, znači ni 75W ni 75W-90).
   Ovo je tipično (i Ford i VW ali i drugi u manjoj meri) siledžijsko ponašanje i pokušaj uvođenja sopstvenih industrijskih standarda (pa samim tim nisu industrijski u smisluj globalnogm, nego lokalno nemački ili eventualno kontinentalni, za mali kontinent kao što je Evropa, taman prolazi).
   Pozdrav!

   Избриши
 40. Izgleda kada su "nadri" inženjeri u liku i djelu "advertisement managera" i ostalih dokoličara koju pokušavaju naći smisao svoga postojanja počeli da izmišljaju "toplu vodu" u vidu tih posebnih standarda koji u konačnici ne služe ni njima samima, u cilju podizanja profita i stvaranja kako ti jednom reče hramova, crkava i dogmi od svojih standarda i procedura, sve se ovo loše počelo događati.Pitanje je koliko bi VW uradio ovo što je uradio sa ovim opozivom da prije toga godinama ljudi na zapadu iza kojih stoje moćna udruženja potrošača nisu reagovali. Ovo me baš podsjeća na gradnju Titanika kada zbog uštede nisu sagradili vodonepropusne pregrade cijelom visinom broda a ploče spajali jeftinim zakovicama. A svi znamo da je upravo zbog toga isti potonuo. Ljudi izgleda ne uče ni na svojim ni na tuđim greškama već su nepopravljivo pohlepni i briga ih za sve osim profita.

  ОдговориИзбриши
 41. Skoro sam nabavio Suzuki SX4, 1.5, benzin-gas, 2009. Promenio bih menjačko ulje. Suzuki zahteva:

  API GL-4 SAE 75W-85 (-20 do +40 'C)
  API GL-4 SAE 75W-90 (ispod -20 do preko +40 'C)
  API GL-4 SAE 80W-90 (ispod -20 do preko +40 'C)

  Tako stoji u uputstvu. Zato sam ja zaključio da treba uzeti ovo u sredini. A možda i pogrešno tumačim...75w-90 ima najveći dijapazon temperatura, neka me neko demantuje, ako nisam u pravu.

  Pošto sve od tečnosti i ulja u autu imam Total odabrao sam:
  http://catalog.lubricants.total.com/en/ ... -FE-75W-90

  Ako ima neko nešto protiv neka kaže sada, dok nisam kupio i sipao. Brine me što je ovo ulje i GL 4 i GL 5 istovremeno. Da li ciljati neko koje je izričito GL4 kako Suzuki nalaže? Koje je fabričko menjačko ulje uopšte u njemu?

  Ne kupuje mi se Motul jer je skup...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Dobro tumačite viskoznu gradaciju jer je SAE 75W-90 najbolja za vaš menjač.
   Takođe je najbolje koristiti "čisto" GL-4 ulje, u slučaju Total-a:
   Transmission Gear 9 FE 75W - 90
   Motul tu (ionako) ne može da Vam pomogne jer nema GL-4 u 75W-90.
   Naravno, prethodno navedeno verovatno nije lako naći pa od Total ulja ostaje samo ono koje ste Vi naveli.
   Nije to loše rešenje ali ako ikako možete naći 75W-90 u API GL-4 sipajte takvo ulje. API GL-4+ je praktično isto što i GL4/GL5 (samo još lepše uvijeno u oblandu).
   Ravenol ima Gl-4 75W90 (ali opet da li i kod nas ... teško je reći).
   Lukoil TM-4 takođe ... ista primedba.
   Valvoline MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-90 je takođe odlično rešenje.
   Pozdrav!

   Избриши
 42. Zdravo Stevo,

  evo ovaj strucnjak kaze ovo:
  http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf

  Dakle nije frka za zupcanike, ali jeste za sinhrone. Da li ce Totalovo ulje koje sam gore naveo pojesti sinhrone u bas tolikoj meri? Da li je moguce da je tako tesko naci ulja koja smo ovde spomenuli? Ja i dalje ne znam koga da pozovem i da naruciim 3 litra ulja, niti bilo ko po forumima zna, a jos manje u prodavnicama auto delova, gde je to svakako sve jedno te isto, a znamo da nije...

  Hvala na odgovoru, ako imas neki telefon, javi da pozovem i narucim.

  Ima Total GL4 75w-80 kod drugara u prodavnici, da li da ga sipam? Sta moze da podje naopako ako ovo uradim?

  Vladimir

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani g. Vladimire,
   Isto kažem i ja ... čak imam više eksperimentalnih podataka koji će potvrditi takve navode.
   Neće se sinhroni "pojesti" za sezonu ali za više od toga neminovno je da makar malo budu oštećeni (mehanizam sam već opisivao, možda i na CBC-u ali i ovde (u komentarima)).
   U teoriji bi trebalo da Gl-4+ ulja pa čak i GL-4/5 budu o.k. ALI nije tako (čvrsto sam ubeđen u to).
   Stvar je sreće da li će sinhroni izdržati dve ili tri sezone bez prvih znakova oštećenja ali kad se to desi ostaje samo da iste zamenite (jer će brzo biti mnogo gore).
   Telefone NEMAM (ne prodajem ulja, poznajem mnogo ljudi iz prodaje ali baš ih ne cimam često a i ovde nema pomoći, nemaju takvo).
   Probajte (da naručite telefonom ili mejlom) od uvoznika (zastupnika) Ravenol-a ili Addinol-a. Ili Selenia Tutela Matryx koje jeste 75W-85 ali je GL-4.
   75w-80 ste se dobro setili ALI takvog nema u preporukama Suzuki-ja.
   Šta se može destiti? Bolje da pitate njih, ali visk. gradacija je niža znači ulje je manje viskoznosti i neće dobro štititi menjač na duže vreme (opet je rešenje za do proleća, ali to su opet bačene pare).
   U krajnjem slučaju bolje 80W-90 GL-4 što se još i može naći. Naravno to je samo "za do -20" ali to pokriva veći deo regiona. U Srbiji jedino planinski krajevi te Sjenica sigurno su oblasti gde je 75W-xx mnogo bolje.
   Ne znam koliko vam je hitno i bitno da zamenite ulje. U principu je bitnije da je ulje Gl-4 od visk. gradacije ali ako je ona niža (ulje "tanje") onda bih pre izabrao 75W-90 GL-4+ pa čak i GL-4/5.
   U oba slučaja nije dobro na duži rok.
   Npr. možda će sa tanjim uljem da strada neki od ležajeva (zupčanici su najmanja briga) što može biti skup kvar.
   Pozz

   Избриши
 43. Hvala za isrpan i strpljiv odgovor. Bog vas blagoslovio. Vladimir

  ОдговориИзбриши
 44. Da nakon dugo vremena napišem koju i ja iz vlastitog iskustva. Prije mjesec dana sam odlučio da u mjenjač naspem Castrol Syntrans 75W FE ne zato što su iskustva sa Fuchs-om 75W80 bila loša nego čisto eksperimenta radi.
  Rezultat? Savršen rad mjenjača u svim uslovima!
  Znači definitivna preporuka što se tiče vozila sa MMT6 mjenjačem je ovo Castrolovo ulje. I sam ne vjerujem koliko glatko, precizno i tečno ručica mjenjača klizi kroz stepene prenosa.

  ОдговориИзбриши