Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

недеља, 13. март 2011.

Shell menjačka ulja, Shell Gear Oils


Shell ne bih posebno predstavljao. Od skoro je no. 1 sa učešćem od oko 14% dok je Exxon-Mobil drugi tek sa 12,5% svetskog tržišta maziva. No kako će se uskoro videti oba proizvođača imaju veoma tanke programe menjačkih ulja za automobile dok su teretnjaci (normalno) bolje pokriveni ali i dalje (bar kod Shell-a) proizvodni program nije impozantan.

Shell je slično Esso-u (koji se uskoro utapa u Mobil) bio vrhunac minimalističkog pristupa i kod motornih ulja za automobile. Od sredine, a naročito kraja, devedesetih su program proširili nizom specifičnih ulja ali je osnova ostala na 4 osnovna modela. Ni kod menjačkih ulja situacija nije bolja.

Kao i kod Mobil-a postoje manje varijacije zavisno od kontinenta do kontinenta.

Shell DENTAX G

Počinjemo sa jednim zanimljivim uljem. Iako je prvenstveno namenjeno za Volvo teretni program zanimljivo je i za niz automobilskih menjača koji imaju sinhrone od bakarnih legura te onim koji (zbog prethodnog ili iz drugih razloga) imaju zahteve za API GL-3.

Mineralno ulje sa dobro izbalansiranim aditivima. Sadrži blage EP (anti wear) aditive. Blage u smislu uticaja na materijale ali sasvim dovoljnih za tražene zahteve (i više od toga).

Pripada 80W-90 viskoznoj gradaciji.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-3 i Volvo 97305.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): 896kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 14,5mm2/s i 142mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 100. Tačka paljenja (COC) 220ºC, tačka stinjavanja: –27ºC.

Sasvim solidne osobine i u skladu sa očekivanim. Odgovara (po apsolutnoj viskoznosti) motornim 20W-40 uljima na temperaturama iznad nule ali se na nižim ponaša kao 15W.

Shell SPIRAX MA

Opet ulje koje je više za teretni program. Spada u 80W ulja. Ima ’fuel saver’ svojstva. Može se koristiti i kod automobila kojima odgovara 80W viskoznost i GL-4 nivo kvaliteta. Tipičan primer su Opel vozila (Kadet E tip) sa kraja osamdesetih i prvih godina 90-tih godina prošlog veka.

Spada u EP ulja ali za umerene zahteve i uslove EP-a.

Proizvedeno je za ispunjenje zahteva MAN, MB i ZF.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-4; MAN 341 Type ML i N; MB 235.1 i 235.5; ZF TE-ML 02A-17A.

Tipične osobine:

Specifična gustina (15ºC): 893kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 9,9mm2/s i 87mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 92. Tačka paljenja 180ºC, tačka stinjavanja: –36ºC.

SPIRAX G

Radi se zapravo o seriji ulja raznih viskoznosti. I šire gledano o seriji SPIRAX G/A jer im je osnova potpuno ista a razlikuju se u nivou EP aditiva koje poseduju.

Spirax G se proizvodi u sledećim VG: 80W, 80W-90, 90 i 140. Ovde će biti predstaljena samo verzija 80W-90 koja je najupotrebljivija i može se naći kod glavnog distributera na domaćem tržištu. Inače je obe serije koja je namenjena teretnim vozilima i lakim dostavnim, pre svega ali je G pogodno i za automobile i poljoprivredne mašine.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-4

Tipične osobine: (za 80W-90)

Specifična gustina (15ºC): 900kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 14,7mm2/s i 146mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 100. Tačka paljenja (COC) 175ºC, tačka stinjavanja: –27ºC.

SPIRAX A

Takođe serija mineralnih ulja sa GL-5 specifikacijom. Namenjeno za hipoidne prenosnike, udarna opterećenja i uopšte teške uslove i veće zahteve za EP.

Više je namenjeno teretnom pregramu ali je pogodno i za automobile gde postoji GL-5 zahtev posebno za zadnje diferencijale RWD vozila.

Spirax A se proizvodi u sledećim VG: 80W, 80W-90, 90, 80W-140, 85W-140 i 140.

Podaci će biti navedeni za SAE 90 verziju i SAE 85W-140 jer se te dve verzije mogu naći kod distributera.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-5; MIL-I-2105D; Mack G0-G

Tipične osobine: (za 85W-140)

Specifična gustina (15ºC): 908kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 25,6mm2/s i 358mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 94. Tačka paljenja (COC) 215ºC, tačka stinjavanja: –15ºC.

Tipične osobine: (za SAE 90)

Specifična gustina (15ºC): 909kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 14,3mm2/s i 145mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 96. Tačka paljenja (COC) 180ºC, tačka stinjavanja: –18ºC.

Spirax A LS

Ulje koje je praktično identično prethodnom samo što sadrži aditive koje ga čine pogodnim za LS diferencijale („šper“ dif. Teretnih vozila, mašina ili putničkih vozila).

Specifikacije i odobrenja:

API GL-5; US Military MIL-L-2105B; ZF TE-ML 05C-12C; Ford ESW-M2C 119-A.

Tipične osobine: (za SAE 90)

Specifična gustina (15ºC): 909kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 15,5mm2/s i 155mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 102. Tačka paljenja 210ºC, tačka stinjavanja: –27ºC.

Zanimljiva je mala razlika u osobinama A i A LS koja nije očekivana. Malo doterivanje (povaćanje) viskoznosti na višim temperaturama je O.K. a tačka paljenja ima logičniju vrednost kod LS-a dok je sa druge strane tačka stinjavanja tipična za 80W-90 i kod LS-a ne deluje ubedljivo. Kako god podaci su iz Shell-ove dokumentacije iako izgleda da su ovde nešto pomešali i/ili izrgrešili.

Shell SPIRAX AX

AX je opet mini serija ulja koja ispunjavaju GL-5 specifikaciju. Namenjena su za teško opterećene transmisije/osovine i diferencijale kao i sinhronizovane i nesinhronizovane ručne menjače.

Prvenstveno su ova ulja namenjena teretnom programu, kako onom putničkom tako i za teške poljoprivredne, građevinske i rudarske mašine.

Podaci će biti dati samo za 80W-90 verziju.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-5; MB 235.6; MAN 342 ML; ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C-17B.

Tipične osobine:
Specifična gustina (15ºC): 900kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 16,8mm2/s i 169mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 106. Tačka paljenja 220ºC, tačka stinjavanja: –30ºC.

Shell ne naglašava sastav ali je očigledno da osnovu čine HC ulja. Odatle i veća postojanost preka oksidaciji i mogućnost dužih intervala izmene. Radna viskoznost je veća nego kod prethodnih ulja i otprilike je kao za 15W-50 motorna ulja. Indeks visk. je veći baš zbog HC osnove kao i tačka stinjavanja koja čini ovo ulje upotrebljivije zimi od klasičnih mineralnih 80W-90.

Shell SPIRAX GX

Kao i malopre radi se od dve serije GX/AX ulja. Prva se proizvodi u varijantama: 80W, 75W-90 i 80W-90 a druga serija u: 80W-90, 90, 85W-140 i 140.
Spirax GX je ulje namenjeno za upotrebu u sinhronizovanim menjačima i srednje opterećenim osovinskim pogonima. Ima manje EP aditiva i zadovoljava „samo“ GL-4. Za razliku od prethodnog može se koristiti i kod automobila ali ostaje da je pretežno industrijsko ili menjačko ulje za teretni pogon.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-4; MB 235.1; MAN 341 ML; ZF TE-ML 02B-08A; Eaton , Isuzy

Tipične osobine: (za 80W)

Specifična gustina (15ºC): 885kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 9,5mm2/s i 78mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 100. Tačka paljenja 210ºC, tačka stinjavanja: –33ºC.

Shell SPIRAX GSX

Još kvalitetnije ulje G serije. Sada potpuno sintetičko. Još uvek više namenjeno teretnom programu ali kao i cela G serija malo upotrebljivije za automobile od serije A.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-4; MT-1.

Tipične osobine: (za 75W-80)

Specifična gustina (15ºC): 849kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 9,1mm2/s i 56mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 145. Tačka paljenja (COC) 245ºC, tačka stinjavanja: –45ºC.
Dinamička viskoznost na –40ºC: 36.500mPa·s dok je viskoznost na 100ºC posle primene velikih smicajnih napona: 8,8mm2/s.

Na prvi pogled se uočava da se radi o veoma kvalitetnom SHC ulju. I dalje bez ili sa jako malo polimera koji služe za modifikaciju viskoznosti. Na –40ºC ulje ima više nego 4x manju viskoznost od dozvoljene. Pad viskoznosti zbog smicanja (standardnom metodom merenja) je svega 3,4% što zaista nije mnogo te se može reći da je izuzetno otporno na smicanje. Tačka paljenja izuzetna za 75W-80 da je i za sintetičko ulje previše i liči na grešku.

Kako god može se iskoristiti za automobile te ako cenite kvalitet a nemate posebne zahteve osim GL-4 ovo ulje može biti dobar izbor.

SPIRAX ASX

Ovo ulje je vrh A serije. Sintetičko je. I zaista više za teretni program i to u toj meri da je slabo upotrebljivo za automobile. Zbog toga će biti navedeni podaci bez komentara.

Specifikacije i odobrenja:

API GL-5/MT-1; MAN 342 SL-Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B-07A-12B; DAF.

Tipične osobine: (za 75W-90)

Specifična gustina (15ºC): 878kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 15,2mm2/s i 115mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 138. Tačka paljenja (COC) 210ºC, tačka stinjavanja: –42ºC.
Dinamička viskoznost na –40ºC: 135.000mPa·s dok je viskoznost na 100ºC posle primene velikih smicajnih napona: 14,5mm2/s. Pad viskoznosti zbog smicanja: 4,8%.

Shell Spirax MB (SAE 90) – ulje namenjeno pre svega teretnom programu. Naročito prilagođeno MB vozilima.

Ispunjava: API GL-5; MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 05A-07A-12A; MB 235.0; MAN 342 Type N; Volvo 97310.

Shell Spirax MA (SAE 80W) – ulje namenjeno pre svega da zadovolji MB i ZF zahteve za teretna vozila.

Ispunjava: API GL-4; MAN 341 Type ML; MB 235.5; ZF TE-ML 02A-08A.

Shell TRANSAXLE OIL LS
Izuzetno zanimljivo ulje namenjeno pre svega sportskim automobilima sa LS diferencijalima.

Ipak, prilično je neupotrebljivo za svakodnevnu upotrebu a kome treba (i poseduje Ferrari i/ili Porsche znaće da iskoristi njegove kvalitete). Ulje je u SAE 75W-90 kategoriji.

Ispunjava: API GL-5; Ferrari - odobreno; Porsche – odobreno.

Shell GEAR OIL S: Gear Oil SL

Posebna menjačka ulja za Subaru vozila.

1) Gear Oil S je namenjeno za Subaru: Justy, Rex i Libero, ispunjava specifikaciju GL-3.

2) Gear Oil SL je namenjeno za Subaru: Legacy, Leone i Impreca), ispunjava specifikaciju GL-5.

Gear Oil SL

Navedeno je već da ispunjava API GL-5. I ništa više. No posebno je preporučljivo za navedene Subaru automobile.

Tipične osobine: (75W-90)

Specifična gustina (15ºC): 892kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 14,9mm2/s i 99mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 157. Tačka paljenja 185ºC, tačka stinjavanja: –45ºC.

Shell GETRIBEOIL ZLS-BMW

Sintetičko hipoidno ulje za BMW osovinski pogon s lamelnim diferencijalom. Time i vrlo specifično i sa uskom ciljnom grupom kupaca (korisnika).

Ispunjava: API GL-5; BMW B.H.33

Shell SF 5288 SAE 75W-80W

Menjačko ulje za Peugeot i Citroen motorna vozila.

Slično je Kroon Gearlube RPC 75W/80W. Mineralno menjačko ulje koje ispunjava API GL-5.

Pogodno i za neka Renault putnička vozila.

GETRIEBOIL EP SAE 75W-90

Menjačko ulje bazirano na Shell XHVI tehnologiji. Osnova je od baznih ulje III+ bazne grupe dobijenih (najverovatnije) GTL tehnologijama iz prirodnog gasa (metana).

Namenjeno velikom broju vozila, budući da je GL-4 ulje ali posebno velikom broju VW vozila koja zahtevaju ulja po VW 501.50 standardu (sa tim odobrenjem).

Po ovome je sličo Kroon Syngear a još više OMV SLY ulju.


Shell i pored sve svoje veličine zapravo nema veliki broj ulja koja su čisto automobilska. Ta činjenica je toliko uočljiva da se lako pomisli da je to i namerno. Tržište nije tako veliko no opet je čudno za no. 1 da se toliko malo posvećuje ovoj grupi ulja pogotovu što se radi o kompaniji iz Evrope.

Ipak ono malo ulja koja jesu automobilska su odličnog kvaliteta te ukoliko iole imate afinitet prema ovom brendu ne žalite malo više novca za njih. Neka čak i nisu preskupa, naročito mineralna.

5 коментара:

 1. Zanimljivo pitanje je bilo postavljeno u temi Fuchs motorna ulja (iz jula 2009.) te sam uz mesec (i kusur) dana zakašnjenja danas odgovorio na njega.
  Pitanje je bilo:
  Šta sipati u MB W124TD 200D od 53kw sa motorom koji ima nesto veću kilometražu?
  Izvinjenje čitaocu što kasnim sa odgovorom.

  ОдговориИзбриши
 2. Takođe sam danas odgovorio na nekoliko zaostalih pitanja (od 27.februara do 15.marta). Ostalo je još jedno zanimljivo pitanje (vapaj, kritika) u vezi Nisotec-a od 07.marta 2011.
  I na to ću odgovoriti sutra.
  Ne mogu čvrsto da obećam ali potrudiću se da jednom nedeljno redom odgovaram na sva neodgovorena pitanja u toku sedmice ma gde ona bila. I pored hronološkog sortiranja pitanja u alatima blog-a, i dalje je korisno signalizirati u najnovijem post-u (ionako su u proseku 1-2 puta nedeljno) ostaviti "zastavicu" i signalizirati gde se pitanje nalazi.
  Većina neodgovorenih pitanja su bila u temama od pre više od godinu dana. Mnoga u temama iz 2009.
  Iole hitnija pitanja, molim da postavite putem mejla (idite na "moj kompletan profil" pa tamo imate link za mejl). Tu već mogu da se obavežem da ću za 48h odgovoriti na pitanje ili makar se javiti da nisam u situaciji da par dana odgovorim.
  Hvala na razumevanju! Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман18. март 2011. 13:24

  Poštovani,
  postavio sam jedno pitanje u temi "Selenia menjačka ulja prvi deo" od 21.februara ove godine,pa vas molim da mi tamo odgovorite ako možete.Veliki pozdrav!
  Mićo

  ОдговориИзбриши
 4. Ovo mi je definitivno promaklo.
  Izvinjavam se. Nadam se da ću danas odgovoriti na 3 pitanja na blog-u, jedno preko mejla postavljeno i jedno na CBC-u. Uh, dobra norma uz nenormalno obaveza.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 5. P (Q):
  -Da li je ulje Eneos Premium Ultra 0w50 dobro za upotrebu u Fiat Puntu TNG 2011.godište?
  -Koje ulje bi bilo najbolje?
  Poštovanje,
  Aleksandar BG

  O (A):
  - Eneos možete (naravno) koristiti u vašem automobilu ali to definitivno nije najbolji izbor. Sama viskoznost nije sporna ali motor koji se retko vrti iznad 4000 obrtaja zaista nema potrebu za ovakvim uljem. Osim toga to je beskompromisno Racing ulje za jako oštru vožnju kod veoma jakih motora i sam sistem aditiva je tome posebno prilagođen. Ne samo da je ovo ulje 50-100% skuplje od odgovarajućih ulja nego bi ste ga morali menjati na 5000km ili max. 7500km što ovaj "sport" čini još skupljim.
  - Najbolje? Zavisi od mnogo faktora. Zbog toga zaista ne mogu da odgovorim na ovo pitanje direktno. Najisplatljivija (sa visokim zahtevom za kvalitetom) bi bila GAS prilagođena ulja koja su pri tome sintetička (ili skoro sintetička) u 5W-40 viskozitetu. Otprilike po sledećem redosledu:
  1) Motul Specific CNG/LPG 5W-40
  2) TITAN GT1 PRO GAS SAE 5W-40
  3) SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40 (možda ne vrhunsko ali više nego dovoljno, tj. preko zahteva za kvalitetom a moglo bi biti i jeftinije od prethodna dva izuzetna ulja).
  Može li bolje?
  1) Mobil 1 New Life 0W-40
  2) Castrol EDGE 5W-40 (kod nas ga nema pa je samo uslovno na listi, znače ne TD nego bez daljnjih oznaka; Magnatec 5W-40 ACEA C3 je ipak za klasu lošiji ali još uvek dobar izbor).
  3) Motul X-clean ili X-cess 5W-40
  4) Shell Helix Ultra 5W-40
  5) Texaco Havoline Ultra S 5W-40
  6) Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-40
  7) Eneos Premium Hyper 5W40
  Nadam se da je dosta "najboljih". Ukupno 10.
  Otprilike po redosledu navođenja mada Eneos sigurno nije poslednji pa ipak uslovno shvatite listu a Gas ulja bi zapravo trebala da budu iza "veličanstvenih 7" mada opet zavisi i od drugih faktora.
  "Biraj Ago, što ti (srcu) drago" što bi rekao pesnik. Zaista je gotovo nemoguće da vam se cela lista ne sviđa.
  I naravno, trebalo bi u listu (pa do npr. "apostolskih" 12) uvrstiti bar još i Liqui Moly i Elf sa po jednim ACEA C3 uljem i 5W40.
  Pozdrav!
  Stevan, Bor

  ОдговориИзбриши