Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

понедељак, 27. април 2009.

Grupe baznih ulja

Od više izvora najjednostavnije a potpuno je obrađeno u Wikipedi-ji te ću samo malo prepraviti (i prevesti) taj pasus uz malo komentara. Ima i malo pojašnjenja kao i skraćenja manje bitnih ili previše stručnih delova. Na kraju biće pola-pola postojećeg i dodatog teksta.

API (American Petroleum Institute) klasifikuje V grupa baznih ulja:

Grupa I – proizvodi se solventnom ekstrakcijom, izvlačenjem voskova i hidrogenisanjem (nezasićenih uljovodonika) u završnoj fazi, iz ulja dobijenih (višestrukom) frakcionom destilacijom sirove nafte.Od ove grupe prave se mineralna motorna ulja.
- Sadržaj zasićenih ugljovodonika manji od 90%
- Sadržaj sumpora veći od 0,03%
- Indeks viskoznosti (IV na engleskom VI – viscosity index) između 80 i 120

Grupa II – osim prethodnih postupaka koristi se i hidrokrekovanje.Bazna ulja ove grupe imaju bolje antioksidacione osobine. Uz isti paket aditiva interval zamene gotovog ulja je duži od prethodnih. Ova bazna ulja karakteriše prozirna „vodeno-bela“ boja. Od ove grupe prave se kvalitetnija mineralna i HC ulja, a koristi se i za proizvodnju delom-sintetičkih ulja kao mineralni deo. Bez dodatka IV ili V grupe ne bi mogla da se podvedu pod „polu-sintetička“ no neki proizvođači sa ili bez 10-tak % sintetičkih proizvode jeftine varijante polu-sintetika.- Sadržaj zasićenih ugljovodonika veći od 90% (praktično blizu 100%, uglavnom i po pravilu 95-98%)
- Sadržaj sumpora manji od 0,03%
- Indeks viskoznosti između 80 i 120

Grupa III – Proizvodi se specijalnim procesima kao što je izohidromerizacija. Najčešće se proizvodi od baznih ulja I i II grupe. Od ove grupe baznih ulja proizvode se „synthetic technology“ ulja koja se (sa pravom) svrstavaju između polusintetičkih i sintetičkih ulja. U Americi se dozvoljava da se nazivaju sintetičkim a u Evropi ne. Tu se i vodi veliki propagandni rat i vrše (zlo)upotrebe američkih standarda. Već je i hidrokrekovanje hemijska reakcija a ovde se nesumljivo i vrši sinteza (dobijanje složenijih jedinjenja od prostijih) no još uvek se radi više o softificiranoj rafinaciji sirove nafte, iako se dobijaju gotovo čista čak i izomerno (isti hemijski sastav a drugačija prostorna konfiguracija jedinjenja) željena jedinjenja (supstance). Naime cilj vrhunskog ulja je da se sastoji od smese što čistijih hemijskih jedinjenja koja pojedinačno imaju tačno određene karakteristike čineći i smesu takvu da ima ponovljive fizičko-hemijske osobine uz minimalne opsege odstupanja. Ma koliko obrađena smesa složenih prirodnih ogranskih jedinjenja ne može zadovoljiti takve zahteve. Može se doduše jako približiti tome i to je glavna razlika između III i IV ili V grupe baznih ulja.
- Sadržaj zasićenih ugljovodonika veći od 90% (praktično 100%, nije zahtev standarda)
- Sadržaj sumpora manji od 0,03% (praktično 0% tj. 10-tak ppm)
- Indeks viskoznosti veći ili jednak 120

Grupa IV – PoliAlfaOlefini (PAO), Polimeri Olefina kao šira grupacija. Uža odrednica su „PoliAminoOlefini“ ili tačnije Poliolefin poliamine .... najčešće se radi o Poliolefin poliamine sukcimide (Poliol).
Ovom prilikom se izvinjavam ako sam doveo nekog u nedoumicu, A iz skraćenice PAO označava „Alfa“ makar se radilo i o Amino Polimerima Olefina. Da ne zbunjujem dalje kao i kod ZDDP-a i ovde se čak i u stručnim krugovima koristi skraćenica PAO.
Ovo je grupa baznih ulja od kojih se prave 100% sintetička ulja.
Najveća količina i najviše vrsta sintetičkih ulja su upravo od grupe IV baznih ulja.Nije baš prosto ali PAO ne čini 100% već manje od 10% ili sa „inertnim“ PAO-ima nekoliko puta više (kasnija primedba autora: zapravo PAO base stock čini obično 50 do 70% ukupnog sadržaja ulja ili 70 do 100% baznog ulja, a najčešće se dodaju estri i preko paketa aditiva mineralna ulja I ili II grupe; problem je što sasvim strogo gledano PAO base stock nije "čista sintetika" mada je korak dalje u odnosu na SHC ulja III bazne grupe, uostalom spor Castrol-a i Mobil-a iz 90-tih kada je Castrol koristio Shell-ova bazna ulja III grupe i predstavljao ih sintetičkim je u USA rešen solomonski ali u korist Castrola ali je Mobil dobio "zadovoljenje" u Evropi gde je istovremeno pokrenuo identičan proces). Ranije sam već naveo činjenicu da polimeri olefina iako su sintetička ulja ne mogu kao čisti biti motorna ulja. Uglavnom kvalitet ove grupe nije sporan a velika im je prednost što se mogu mešati sa svim drugim grupama baznih ulja; najčešće sa II i III grupom, ili čak I grupom u polu-sintetičkim uljima ili uljima sintetske tehnologije, mada i sa V grupom, retko i sa nesrazmernim učešćem jedne od grupa.
- Sadržaj zasićenih ugljovodonika 100%
- Sadržaj sumpora 0%
- Indeks viskoznosti veći od 130

Grupa V – sva druga bazna ulja koja ne spadaju u prve četiri grupe. To su razna sintetička ulja. Na primer: estri, polialkil glikoli (PAG), alkilirani naftaleni (AN), itd.Ova grupa je posebna priča i traži bar poseban tekst, te će biti data skraćeno.

Praktični aspekt vrsta (grupa, kategorija) baznih ulja

Iako više puta ponovljeno najznačajnije je da se u Severnoj Americi sintetičkim mogu nazvati grupe III, IV i V a u Evropi samo IV i V.Grupa II se naziva HC uljima, dok se III grupa naziva (opisuje) SHC ili sintetizovani (sintetički) ugljovodonici (synthesised hydrocarbons).

Ulja se mogu klasifikovati u tri kategorije zavisno od preovladajućeg sastava: Parafinska (ubedljivo najčešća), Naftenska i Aromatična.

Grupa I u industrijskoj praksi ima indeks viskoznosti (IV) 100 do 110. Zvuči poznato? Toliko imaju monogradna (mineralna) ulja. I pogodili ste prave se upravo od baznih ulja prve grupe i to bez dodatka polimera kao modifikatora indeksa viskoznosti. Sa polimerima dobijaju se još i ulja SAE 15W-40 i 20W-50 viskoziteta sa indeksom viskoznosti u intervalima 130-140 i 120-130 repsektivno. Maksimalno se, većim sadržajem modifikatora viskoznosti, može izvući oko 145 (a da ne ugrozi kvalitet ulja) i to su mineralna ulja viskozne klase 10W-40 i 15W-50.Kvalitet bazne grupe I jeste najslabiji ali se pogodnim paketom aditiva mogu dobiti i ulja ne samo zadovoljavajućeg već i dobrog pa čak i vrlo dobrog kvaliteta.

Grupa II dokazuje da industrija ulja obično prevazilazi minimum standarda te ova bazna ulja imaju IV u rasponu 115 do 125. Od njih se prave HC ulja koja se prikazuju kao takva, češće kao mineralna a ako su mešavina sa III grupom kao polu-sintetička. Inače prave „delimične sintetike“ su regularno mešavine ove i IV grupe. Postoje naravno i kombinacije I i IV, III i IV, II-III-IV i čak I-III (nelegalno u evropi ali ... ) te zato i tolike razlike u ceni „polu-sintetika“ naročito što „sintetičke“ komponente može biti od 1/8 do 1/3 (najčešće 20-30%), naravno i paket aditiva može biti raznolik i eto velike razlike u kvalitetu ali još veće u ceni. Od ovih ulja (retko) može se praviti SAE 20W-50 bez polimera, 15W-40 sa minimalnim učešćem istih, 10W-40 i 5W-30 sa umerenim sadržajem polimera. Mogu se dobiti i 5W-40 ulja što je maksimalno a dobija se ili povećanim (graničnim) sadržajem polimera ili srednjim ukoliko je osnova mešavina II i III grupe pri čemu je konačno ulje HC ili sythetic technology.

Grupa III ima u praksi indeks viskoznosti jednak ili veći od 140, što omogućava formulisanje 10W-40, 15W-50, 10W-30 i 5W-30 bez ili sa jako malo polimera, prevazilazi 15W-40 i za njih se i ne koristi, ulja 5W-40 su moguća sa umerenom količinom polimera (modifikatora viskoziteta). Polusintetike (najčešće 10W-40) koje se sastoje od mešavine III i IV grupe u startu imaju Ind. Vis. oko 155 i paraktično su bez polimera mada u praksi je češći slučaj da imaju manju količinu istih i Iv od oko 165.

Grupa IV ima u praksi indeks vis. od oko 150 te uz jako malo polimera dobija se vrednost 160 (5W-30) do 175 (5W-40 ili 0W-30) ili sa umerenom količinom 180 do 190 (najčešće 0W-40 ili 10W-60). Od ove i V grupe baznih ulja teško je dobiti ulje viskoznosti manje od 145 te su klase viskoznosti 10W-40 pa čak i 15W-50 retke (Mobil 1 15W-50 (IV grupa) i Motul sintetike (više njih; V grupa) su retki predstavnici.

Ovde je zgodno pomenuti dve stvari (o kojima više u posebnim tekstovima):
15W-50 ulja nemaju veliki indeks viskoznosti kako se često smatra, najčešće ne prevazilazi 150. Takođe 5W-40 se manje razlikuje od 10W-40 nego ono od 15W-40. Još upečatljiviji su primeri 0W-20 i 0W-30 koji često imaju indeks viskoznosti veći od 10W-50 i čak jednak onome kod 0W-40. Sve ste to već mogli zapaziti u prethodnim tekstovima. Takođe 5W-30 ili 5W-40 mogu imati tačku tečenja manju nego 0W-40 i slično. Razlika između W i „obične“ oznake kod klase viskoznosti ne znači i veći indeks viskoznosti.
Uvreženo je mišljenje da 10W-40, 15W-50 a naročito 5W-40, 0W-40 i 10W-50 imaju jako visok sadržaj polimera (modifikatora IV-a) no kako se iz prethodnog teksta vidi, zavisno od vrste ulja: 5W-50, 10W-50 i 15W-50 ili 5W-40, 10W-40 i 15W-40 mogu imati isti ili sličan procenat aditiva za povećanje tečljivosti.

I pri kraju a ne po značaju: ulja se ne sastoje samo od baznih ulja već se dodaju aditivi. Najčešće se radi o 10 do 20% što je svakako značajno. Nesumljiva je prednost kvalitetnijih baznih ulja ali je još važnije uskladiti ih sa paketom aditiva. Često se navodi da loše formulisano ulje sa PAO osnovom može biti manjeg kvaliteta od bolje formulisanog (često i skupljeg) ulja III grupe. Čak i ulja II grupe mogu dostići kvalitet PAO ulja, naročito mešavina II i III grupe. Kvalitetno čisto mineralno (grupa I) može nadmašiti HC ulja i čak dostići III/IV grupu u svim važnim osobinama, osim ponašanja u temperaturnim ekstremima i oksidacionoj postojanosti, što u umerenoj vožnji osim kraćeg intervala zamene ne mora da ni da se primeti.


Logično je pitanje zašto sam komplikovao ranije kad podela baznih ulja po grupama sve čini prostim?
Možda i previše prostim. To čini da se viša grupa uvek smatra kvalitetom više što nije (uvek) slučaj. Osim toga kada uđete dublje u problematiku stvari su još komplikovanije nego u prethodnom postu.
Navođenje baznih grupa neminovno vodi dublje u hemiju što pokušavam da smanjim na podnošljivu meru.
Postoje i podgrupe glavnih grupa, a neke su i bez toga složene (III i V npr. a ni IV nije za potcenjivanje), proizvođači često mešaju ulja raznih grupa u konačnom proizvodu.
Proizvođači nikada (ali NIKADA) ne navode od koje grupe (grupa) baznih ulja se motorno ulje sastoji, iako se indirektno može zaključiti (naravno ne i odnos, bar ne precizno).
Proizvođači čak neće o tome ni da diskutuju jer bi time ugrozili zaštićene (zaštićenost) formulacije.

Ima još nekoliko razloga zbog kojih sam odlagao ovo poglavlje, no nadam se da je prethodna petorka (baci pet!) bila dovoljna.
Hemijska analiza (koja je kod ulja zapravo set analiza i prilično je skupa stvar) lako može pokazati od koje klase/klasa se sastoji neko motorno ulje.
No ukoliko mislite da se time olakšava kopiranje tu se grdno varate. Čak i set analiza sam po sebi ne daje formulaciju već samo smernice i to samo ljudima koji dobro poznaju materiju, aditive, bazna ulja a pre svega principe formulisanja – praktično iskusnim stručnjacima koji su se bavili proizvodnjom i/ili formulisanjem motornih ulja.
Priča o četvrtoj i petoj grupi baznih ulja je duga. Ima puno predrasuda vezanih za sintetička ulja i neke od njih biće obrađene pod mitovi. Iako im je prvenstvena primena bila u avijaciji ne potiču iz Vijetnamskog rata kao ni primena u automobilizmu.
Sa stanovišta hemičara (tehnologa, hemijskog inženjera) ona su jednostvanije mešavine, sa unapred poznatim osobinama. U industriji se što za podmazivanje što za druge namene koristi (i postoji) nekoliko grupacija sa više desetina grupa jedinjenja koja se svrstavaju u sintetička ulja. Sintetička ulja koja se koriste u automobilizmu su uglavnom jeftinija ili srednje skupa, sa osrednjim ukupnim osobinama u odnosu na druga sintetička ulja. Oksidaciono su postojana ali tek sa aditivima (povećavaju ovu osobinu nekoliko puta, pa čak i za red veličine; retko se koristi komercijalno za motorna ulja) postaju ono što jesu.
Treba napomenuti da se većina sintetičkih ulja lako i neograničeno meša sa uljima mineralne osnove, što kod onih koja se koriste za motorna ulja znači: praktično sva uz par izuzetaka kod kojih je mešljivost delimična tj. osrednja.

Umesto zaključka
Posebno bih naglasio da bazna ulja proizvde samo velike naftne kompanije ili one koje se bave proizvodnjom ulja. Većina (ali ne i sve) kompanije o kojima je pisano ili biće pisano spadaju tu iako su neke tek srednje veličine, ali sve do jedne su internacionalne sa obrtom kapitala od više stotina miliona dolara godišnje. Zapravo veoma malo ih je da ne prelaze milijardu. Iako npr. postoji svega nekoliko desetina ili jedva stotinu (ili par njih) vrsta baznih ulja uopšte, od njih nastaje više desetina hiljada vrsta ulja. Čak iako se uzme da za svaku API grupu postoji nešto što se zove „osnovni paket aditiva“ i dalje je razvnovrsnost neverovatna, taman dovoljna za priče poput ove.

33 коментара:

 1. I samo letimičan pogled na sajt daje do znanja da se radi o polu-studioznom projektu sa ciljem edukacije ne samo jedne strukovne grupe već širih masa. Nadam se da će autor nastaviti sa istim entuzijazmom koji čini mi se raste sa svakim sledećim postom. Autoru želim da nastavi sa radom na ovom blogu i predlažem znajući njegovu stručnost da otvori još neke teme od interesovanja za šire mase.

  Sve najbolje u daljem radu.
  Zoran

  ОдговориИзбриши
 2. Vozim Punto 2001. god. Ima li razlike i koje su kod ulja Selenia Gold, 20K i KPL. Planiram da pređem sa Golda na KPL, ali su gradacije različite. Punto mi takođe troškari ulje. Da li će sa KPL varijantom potrošnja opasti ili povećati? Hvala na savetu.

  Zašto na amblaži Golda piše "synthetic", a naši majstori kažu da je polu-sintetičko?

  Svorci

  ОдговориИзбриши
 3. Poštovani g. Svorci,
  Gold i 20k su slična ulja u svakom slučaju iste klase. Gold ima malo moderniji paket aditiva (API SM) ali je za do 15k km, dok 20k kako mu ime kaže i do 20k km. Ipak to je samo u slučaju dobrog goriva inače 12k km i 15k km respektivno je dobar savet. KPL? Verovatno ste mislili na K P.E.
  To je 'sintetsko' ulje bazirano na SHC osnovi (III bazna grupa ulja ili mix. II i III) sa modernim aditivima. Spada u Mid SAPS ulja i ispunjava i ACEA C3. Nije neophodno za Punta ali se u novijim vozilima može preporučiti. Može da posluži i za TNG iako postoji i Multipower GAS.
  Ovo ulje je u 5W-40 viskoznoj gradaciji i uopšte je kategoriju kvaliteta više u odnosu na Gold/20k iako to kod Punta i neće doći do punog izražaja. Ipak rešava problem zimskih -20cel. ili manje.
  Ovo ulje spada u klasu "sintetičkih" ulja iako to zapravo nije (kao i većina, zapravo sva 5W-40 ulja, kod kojih je tek manji deo prave sintetike ili i to izostane).
  Nema pravila u vezi trošenja ulja jer se može desiti i suprotno (da K P.E. troši manje) no može se očekivati nešto (ne naročito) povećana potrošnja ulja. Statistički najčešći slučaj je da stariji motori prvi put troše više sintetičkog ulja (mnogo razloga i duga priča) a da se pri sledećoj zameni ona ustali. Takođe se treba očekivati da sintetika brže potamni čak i kad je motor relativno čist. Dakle morali bi da je zamenite na 5-6k km a maksimalno 10k što je dodatni trošak.
  Gold i 20k su zapravo polu-sintetička ulja i tu su majstori u pravu (nisu uvek). Tako ih i u tehničkoj dokumentaciji vodi proizvođač. Sa "synthetic" bi se očekivalo da se radi o čisto HC uljima (ili mešavini HC i SHC) na šta 20k i liči (bar meni) no zaista Selenia kaže da se radi o polusintetici.
  A to što piše na ambalaži je markentiški hajp. MOžete ga okačiti mačku o rep. Znate ono "i na tarabi piše".
  Selenia ulja su solidnog kvaliteta a najviše vam se isplati da nastavite sa Gold-om.
  Ipak razmotrite i korišćenje Valvoline MaxLife 10W-40 polusintetike, obzirom 'troškarenje' ulja vašeg motora.
  Pravo vreme za upotrebu ovog ulja su prvi simptomi (ili pre njih) jer kasnije ne mogu da pomognu koliko u početku (u smislu smanjenja potrošnje ulja). Ovakva ulja (za stare motore) imaju i drugi proizvođači (Sunoco, Castrol, ...) ali je Valvoline najlakše naći a i ima najviše tradicije u toj oblasti. Ako vam budžet dozvoljava možete probati i nešto skuplje Liqui Moly Leichtlauf Super u 10W-40 viskoznosti, koje ima istu namenu kao i Valvolilne.
  Mislim da će ovo pomoći da smanjite potrošnju. U kasnijoj fazi vam ne gine upotreba viskoznijih ulja, pre svega 15W-50 makar u letnjem periodu a zimi 10W-40 ili da se koristi 10W-40 a doliva uljem (iz iste serije) 15W-50 pd proleća do pozne jeseni.
  Za Punto nije kritično do pola litara na 1000km ali ako se uvećava vremenom ukazuje na prve znake istrošenosti motora što je normalno za bezmalo 10 god. star automobil.
  Ništa strašno. Pravo je vreme za MaxLife.

  ОдговориИзбриши
 4. Prvo hvala za detaljan odgovor. Mislio sam na KPE, greška u kucanju. Ne znam da li da uzmem ovo ulje sa MultipowerGAS oznakom jer i koristim TNG, mada vidim da ga baš i nema po kraljevačkim prodavnicama a za KPE nisu ni čuli.

  Razmisliću još malo, možda i nasatavm sa Goldom, potrošnja je stabilna 0,7 l na 1000 km.

  Dakle, ako se odlučim za druga ulja, da tražim polusintetiku 10-40, da ne gledam sintetička?
  Hvala još jednom...Svorci

  ОдговориИзбриши
 5. Mislim da je preterano ulaziti u naučne rasprave i braniti nešto što očigledno ima nedostatak, kao motorna ulja Selenija.
  Jednostavno motor (recimo punto 1.2) ima veliku potrošnju ulja, koja je na granici fabrički deklarisanih za taj motor, a to je preko 0.5L na 1000km.
  Ulaziti u priče o stanju motora je izlišno, pošto se radi o velikom broju novih vozila, kao i da ta vozila promenom proizvođača, smanjuju potrošnju ulja do te mere, da je dolivanje ulja u od zamene do zamene nepotrebno.
  Ulja koja sam ja lično probao kao "zamenska" su Esso, Elf, Mobil, Shell, Omv, kao sintetička tako i polusintetička.
  Znači, ulaziti detaljno u detalje oko selenije je izlišno, osim ako se navedu uzroci, da ne kažem nedostatci, koji izazivaju ovako povećenu potrošnju ulja.
  Inače Selenija sa ovolikom potrošnjom ulja, izaziva štetu na katalizatoru, smanjuje vek svećica i lamda sondi.
  Zbog povećane isparljivosti ulja i lošije zaptivenosti klipnog mehanizma, motor je stalno mastan, u predelu filtera vazduha, tj. iber laufa.
  Imam veliko iskustvo sa puntom jer sam promenio više takvih novih vozila.
  Mange

  ОдговориИзбриши
 6. Ćao Mange,

  već sam video tvoje postove na VG forumu, hvala ti što se javljaš i ovde. Ono što mene interesuje da autor gorenjeg teksta ili ti potvrdi ono šta mi treba, jer dobijema kontradiktorne informacije. Pitanje je sledeće:

  Da li je ELF Copmetition SPI polusintetika SAE 10W-40 pravo ulje za Punta? U Astri (F) GM ulje se trošilo, ubačeno Wurth samo po mlao troškarilo, na kraju ELF Competition SPI i potrošnja se zaustavila. Mene stalno zbunjuje to što se provlači izraz "ulje sintatičke baze" i "putpuno sintetičko ulje", a gradacije navode iste kod nekih prozvođača.

  Znači meni treba savet koje ulje i koje gradacije. Naveo si OMV između ostalog, misliš li na Bixxol? Navei još neku marku i ako znaš cene istih. Hvala.

  Svorci

  ОдговориИзбриши
 7. Još da pitam, da li ovakva potrošnja smeta autu na način koji si opisao samo za Seleniu ili i ostala ulja? Inače, svestan sam ja da su karike uljane potrošene i da je to razlog, jer gumice ventila nisu, zamenio sam ih i opet ništa. Motor je suv, iberlauf, deo oko vaz.filtera, nema crnog dima na uspuhu kad dam gas.

  Svorci

  ОдговориИзбриши
 8. Punto 1.2 nije zahtevan po pitanju ulja. Motor je sporohodni, potpuno rasterećen a i u praksi se nije pokazao problem sa podmazivanjem, po pitanju stvaranja crnih taloga po koritu motora i sl.
  Predviđeni kvalitet ulja je min. ACEA A3 SAE 10W-40 polusintetičko ili preciznije ulje sintetičke osnove i to bez dodatnih zahteva bilo kakve FIAT norme. Predviđeno je i ulje ACEA A5 SAE 5W-30 ali sa zahtevom norme FIAT 9.55535. Ja lično za ovaj motor ne preporučujem ulja A5 norme 5W-30, koja imaju produžen period izmene i smanjenu potrošnju, tj. predstavljaju "ekološka ulja".
  Znači ulja tipa ACEA A3 predstavljaju ulja visokog kvaliteta, i ovu normu poseduju praktično sva moderna ulja sitet. i polusintet. ulja standardnih gradacija nama zanimljivim 5W-40, 10W-40.
  Evo nabrojaću i neka ulja koja odgovaraju a koja sam ja lično koristio u puntu, bez problema, potrebe za dolivanjem ulja (da ne kažem bez potrošnje ulja, što može izazvati ovde polemike):
  Mobil super 2000 x1 10W-40, identično sa Esso ultra 10W-40;
  Elf competition ST 10W-40, identično sa Total quartz 7000 10W-40;
  Shell HELIX Plus 10W-40 i ovde da naglasim da postoji Shell HELIX Super 10W-40 KOJI IMA GTADACIJU 10W-40 ALI NEMA A3 veće zadovoljava samo ACEA A2.
  ... i masa raznih proizvođača. (ove navedene sam lično probao u puntu)

  Sad bi naveo da u zadnje vreme vozim sintetička ulja SAE 5W-40, ACEA A3
  Elf EXcelium NF, Elf Evolution SXR, Esso Ultron i trenutno sad OMV Bixxol premium, koje je prilično skupo ali sam ga dobio na poklon.
  Moram navesti da proizvođač nije naveo gradaciju 5W-40, ali ako može 5W-30 i 10W-40 može i ona ACEA A3. Iskustva su odlična. Osetno bolje performanse, manja potrošnja, bez potrošnje ulja, produženi period zamene na 15 000km (polusintetiku sam menjao na 10 000km i za više nije bila po meni).
  Znači biraj ACEA A3, 10W-40 ili 5W-40.
  Po meni cena - kvalitet su Best Elf i Esso.

  Mange

  ОдговориИзбриши
 9. Vrlo moguće je da će biti ELF Competition, jer sam već imao pozitivnih iskustava sa njim, a ima ga svuda.

  Nego plaše me priče da se neka ulja kopiraju, pa me interesuje da li je ELF jedan od tih i na kraju, kako uopšte prepoznati prepakovano ulje od originala?

  Navodno, Selenia je jedna od retkih koja pakuje u limenkama jer je tako teška za kopiranje, mada vidim da i oni sada imaj plastične boce od litra kao i drugi. Jedan prodavac tvrdi da Selenia često menja ambalaću na 2-3 godine da bi izbegla plagijatore. Šta je sa drugima?

  Šta je to Fiat standard što navodiš, a piše u upustvu za Punta 9,xxxx i treba li to da bude neka smernica?

  Sad već malo idem u detalje, zainteresovao sam se, ovo je bilo dovoljno, sad hoću i ja da psotanem neki ekspert pa da znam i više, kao vad dvojica.

  Hvala na odgovoru za sve do sad. Svorci

  ОдговориИзбриши
 10. Fiat za punta 1.2 i ulja ACEA A3 ne traži dodatne FIAT norme.
  Za ulja ACEA A5 SAE 5W-30, mora da postoji norma FIAT 9.55535-G1, a to je norma za ulja, za sve klimatske uslove, sa koja štede gorivo i imaju jako produžen interval zamene i do 30 000km. Danas se ovakva ulja u Evropi mnogo koriste a pojedini proizvođači fabrički sipaju ovakva ulja i daju obavezujuće preporuke za njih, kao recimo škoda. Za punta 1.2 ga ne bi preporučio.

  Evo, navešću i sve FIAT norme za ulja ali zaista nema potrebe da se zamaras sa tim:
  FIAT 9.55535-G1 Qualification for gasoline engine lubricants granting fuel economy and extended drain
  FIAT 9.55535-G2 Qualification for gasoline engine lubricants with standard characteristics.
  FIAT 9.55535-H2 Qualification for gasoline engine lubricants, granting high performances and high viscosity at high temperatures
  FIAT 9.55535-H3 Qualification for gasoline engine lubricants granting very high performances.
  FIAT 9.55535-D2 Qualification for Diesel engine lubricants with standard characteristics.
  FIAT 9.55535-M2 Qualification for lubricants with extended drain
  FIAT 9.55535-N2 Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain.
  FIAT 9.55535-S1 Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, granting fuel economy and extended drain.
  FIAT 9.55535-S2 Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, with extended drain..

  I kao što vidiš fiat nema ni posebne norme za vozila na TNG, znači samo ACEA A3, neko od gore nabrojanih i nemaš problema a posebno sa dolivanjem ulja od čega je Selenia "patila" i sa tom bolešću nanosila štete.
  Ulja kupuj u prodavnicama za koje si siguran da nabavljaju od generalnih zastupnika, kao Profaco (elf), Plattner Doo (Esso, Mobil)...
  To je do neke mere zaštita a druge nemaš. Veliki kupci daju ulja na analizu u sertifikovane laboratorije a pojedini imaju i svoje, u kojima mogu da odrede neke osnovne parametre.

  ОдговориИзбриши
 11. Gornji komentar je poslao Mange

  ОдговориИзбриши
 12. Kakav je Delmax, bivši Auto Vrbas? Ja tamo najčešće pazarim auto delove...Svorci

  ОдговориИзбриши
 13. Mange, gore si naveo da su neke ulja ista u različitih proizvođača. Da li to znači da poštuju istu tehnologiju i standarde ili jedni pakuju isto ulje u svoju ambalažu?

  Ovo te naviše pitam iz razloga cene, jer ako je nešto isto, onda treba uzeti jeftinije, baš me briga kako se zove, zar ne?

  Na kraju, kad se već spomenuo gore Valvoline, ja se sećam, da je to ulje jedno vreme bilo na lošem glasu, pa me interesuje, da li to glupost ili su stvarno u jednom momentu podbacili?

  S.

  ОдговориИзбриши
 14. Tačno je da Valvolin bio na lošem glasu u Srbiji i to sa razlogom. Zam čak i jednu firmu koja je imala uništene motore na 10-tak najnovijih Volvo kamiona sa tim uljem.
  Za naše tržište se recimo Esso ultra i ultron proizvode i pakuju u istoj fabrici u Turskoj zajedno sa pandam Mobil uljima istih karakteristika, tako da je logično da se radi o istim uljima, različitih cena.

  Svorci,
  Zaista ne znam za tu prodavnicu, jer sam iz drugog kraja naše nam lepe domovine :))
  Ako si u Beogradu poseti recimo AP sport a posebno i zbog Fiat delova.
  Mange

  ОдговориИзбриши
 15. Vidim da na ELF pakovanjima stoji da je uvoznik i distrubuter Total D.O.O. Uvoze i Total kaže prodavačica :-) Što se tiče Delmaxa, to je dosta velika firma sa velikom mrežom, imaju dosta prodavnica širom zemlje (bivši Auto Vrbas).

  Na kraju sam video da razlike između ELF-a i Mobila je oko 200 din. za litar. Pošto sam već imao pozitivnih iskustava sa Elfom, kupiću njega.


  Pozdrav,

  S.

  ОдговориИзбриши
 16. Mange je dao dosta korisnih podataka. Kao što sam već rekao ne bih se sasvim složio sa njim ali diskusija je umerena i u granicama nijansi u "ukusima".
  Što se tiče ulja za Fiat, slažem se da Selenia ne samo da nije jedini nego ni najbolji izbor.
  Nije baš da su ta ulja loša nego bi moglo da se kaže lošija od najboljih. Ili drugim rečima da su dobra ali ne i vrhunska (odlična).
  I cena im je definitivno (bar u Srbiji i zbog Punta Classic) preterana.
  Elf i Mobil su O.K. a to što je Esso isto što i Mobil i nije tajna jer se to najavljuje bar dve godine a u toku 2010. je kampanja bila intenzivna (Esso ulja nestaju a Mobil ostaju; tabelu ekvivalenata možete naći kod ovlašćenog uvoznika Plattner-a).
  Valvoline je već druga i duga priča.
  Zašto d(r)uga?
  To je ugledan brend sa jako kvalitetnim i cenom konkurentnim uljima. Na loš glas su izašli zbog distributera u ovom delu Evrope (Valtec) koji je jedno vreme nešto "mutio". Da li je baš bilo kvarova ne bih se usudio da kažem (iako sam čuo iz nekoliko izvora, doduše nedovoljno pouzdanih). Dakle (još) ne brišem komentar ali za 2-3 nedelje sigurno hoću!! Morate dati neki (makar posredni) dokaz za tako jaku tvrdnju poput one da je neko upropastio svoje vozilo upotrebom Valvoline ulja.
  Inače u USA daju garanciju od 300k milja za putnička vozila koja koriste njihova sintetička ulja.
  Komentar sa neproverenom tvrdnjom nije brisan i iz razloga što je distribuciju Valvoline ulja preuzela kompanija Prista Oil.
  Ukoliko je uvozna deklaracija njihova slobodno možete kupovati Valvoline ulja. Ne samo da su O.K. nego imaju i odličan odnos kvalitet/cena.
  Vrlo dobar SynPower 5W-40 je npr. u Tempu 750din. (7 do 7,5€) za litar i to bez akcije.

  ОдговориИзбриши
 17. Анониман07. март 2011. 23:08

  Podatak o problemu sa Valvolin uljima možete dobiti od preduzeća AD"Putevi" Užice, koji su imali preko 10 novih kamiona Volvo, sa uništenim motirima od crnog taloga i to u preiodu dva ciklusa zamene ulja. Mislim da su tužili uvoznika.
  A o problemima sa povećanom potrošnjom Valvolina(podatak od pre 2-3god) i posebno Selenije, ne mogu da dam dokaz, ali dokaz su ovlašćeni servisi Fiata i veliki broj potrošača, kao i veliki broj reklamacija na motor koje su rešene promenom proizvođača ulja. Na mnogim forumima već vlada mišljenje sa je selenija baš dobra, jer je motor troši i da tako ima dobro podmazivanje. Jednostavno mnogi se plaše što im motor ne troši ulje drugog proizvađača.

  Veliki pozdrav autoru članaka. Teoriski nemam ni jednu zamerku, sve je perfektno. Ništa nisam naveo zlonamerno, tendeciozno, jednostavno samo neki podatak i iz prakse, koja ne odgovara uvek sertifikatu na kutiji.
  Bilo bi korisno da dobijemo neki članak i na tu temu, kao i recimo razlike pojedinih vrsta motornih ulja, kao i različita porekla poznatih brendova ulja za evropsko i naše tržište.

  Pozdrav

  Mange.

  ОдговориИзбриши
 18. Анониман08. март 2011. 07:53

  Bravo Mange, ni ja lepše ne bih sročio objašnjenje. :-)

  Svorci

  ОдговориИзбриши
 19. Poštovani Mange,
  Nisam ni mislio da ste naveli bilo šta zlonamerno ali mi je drago što ste konkretizovali slučaj Valvoline (mada ga, čini mi se i niste prvi pomenuli).
  Jednostavno (što vi sigurno shvatate ali zbog drugih čitalaca) stavite se u moj položaj. Blog čita solidan broj ljudi (preko 3000 mesečno uz preko 5000 poseta) te moram da izbegavam paušalne ocene i negativna mišljenja koja nisu data konkretno.
  Nisam Valvoline advokat niti želim da budem (pre bih radio u tehničkoj podršci ako smo već kod njih) ali bih dao kratko mišljenje o slučaju AD Putevi "Užice".
  Crni talog zaista ukazuje na nedovoljan kvalitet ulja i na žalost nije više stvar prošlosti (kao što jeste za Zapadu, makar bilo izuzetaka koji potvrđuju pravilo).
  Svaki kvar na motoru treba ispitati od strane stručnog lica (maš.ing.). Ukoliko padne sumnja na mazivo, isto (korišćeno) se treba poslati na laboratorijsku analizu u nezavisnu ovlašćenu laboratoriju.
  Svako ulje ima niz (i preko sto) karakteristika koje shodno standardima koje ispunjava mora da ima. Zakonski je to svedeno na manji broj kritičnih (na žalost kod nas premali) a i sa stručnog stanovišta je kritično svega dvadesetak (grubo rečeno).
  Znači ukoliko ulje ne ispunjava sve što ulje mora da ispuni čak i na kraju životnog veka (malo može da odstupa od novog, naravno, ali koliko je to propisano) onda je očigledno do ulja.
  Bilo ko (i individualni korisnik) a naročito velika firma, treba i MORA da se obrati prvo prodavcu (uvozniku) te u zakonskom roku da potraži zaštitu svojih prava. To nije sporno.
  Kod teretnih vozila (svih zapravo ali ovde posebno) je jasno propisan zahtevani kvalitet a kod Volvo-a je to više nego jasno definisano standardima (VDS pa do VDS-4). I interval izmene je za svaki od uslova korišćenja jasno propisan od strane proizvođača (Volvo).
  Znači ukoliko je korišćeno ulje odgovarajućeg standarda i zamenjeno u odgovarajućem intervalu (km, radnih sati, meseci korišćenja) onda je sasvim normalno da se baci krivica (koju treba i dokazati) na prodavca ulja.
  Namerno kažem prodavca (uvoznika).
  Ipak samo da naglasim da Valvoline osim što je brend sa najdužom tradicijom na svetu (neprekidnih 135 godina) ima i zaista zavidan kvalitet (sam svetski vrh).
  Procedure za proveru kvaliteta (kontrola proizvoda) su rigorozne i verovanto na nivou jednog MObil-a, Shell-a i drugih najvećih i vrhunskih proizvođača.
  Osim toga pouzdano znam da kod mene u Boru najnoviji damperi sa Cummnis motorima koriste Premium Blue Valvolin motorna ulja i da nikakvih problema nema. Slično i neki od Volvo teških kamiona.
  Dakle ko je zabrljao može se dokazati (mada je put dug) a samo da napomenem da nije isto kada ulje izađe iz fabrike ili Valvoline magacina (ako je uopšte bio Valvoline) u Holandiji ili Belgiji i onoga što stigne do krajnjeg potrošača. Možda i jeste bio Valvoline ali star i nepravilno lagerovan. Često se nepravilnim lagerovanjem ulja u bačvama (kakvo je bilo kupljeno najverovatnije) degradira njegov kvalitet (kondenzati, korozija i slično, što se zaista nakupi tokom godina ali samo ako nije poštovana propisana procedura za šta naravno prodavac mora da preuzme odgovornost).
  ITD.
  Zbog dužine komentara moram ga podeliti u dva dela (max. 4096 znakova).

  ОдговориИзбриши
 20. Ideja za tekst vam je dobra ali to traži "istraživačko novinarstvo" dosta vremena i resursa. Nešto sam sam saznao, nešto nije ni prevelika tajna, neke sam informacije dobio u poverenju ... Jako nezgodna tema. Veći deo ovih informacija je poslovna tajna a branša (petrohemija) je posle bankara i duvandžija verovatno najbolje zaštićena od curenja informacija.
  Neke od zanimljivosti sam naveo (mada je razbacano po blogu i forumima) kao to da:
  AcDelco pravi Fuchs (bar veći deo), da jedan deo GM ulja pravi Mobil ida (verovatno) jedan deo pravi Fuchs, da u Evropi Honda ulja pravi Shell, osim 0W-20, da ih u USA prvi Mobil, da ih u Aziji (i Japanu) opet pravi Mobil i jedan deo Nippon Oil, Ford ulja u USA opet pravi Mobil (bar jedan deo) i verovatno Conoco Philips i/ili Chevron, itd.
  Poreklo ulja velikih kompanija je nekad jasno a nekad ne. Mobil kod nas stiže iz Turske (ovo je O.K. inače bi cene bile veće a kvalitet je Mobil-ov uz možda male nijanse), Shell iz Poljske (i to zvuči dovoljno dobro inače bi cene bile još veće) tako da razlike možda u manjoj meri i postoje u odnosu na Zapad ali je razlika u ceni veća (tamo su otprilike duplo skuplja što je doduše većim delom i zbog poreza). Doduše nije tako prosto jer je deo (skupljih) Shell ulja stizao i iz Austrije (koliko mi je poznato Shell je ovo zatvorio ili zatvara ove godine) a Mobil i iz Belgije a od ove godine će stizati iz Italije. Jedan deo Mobil-a (ali ne Plattner-ov) je stizao iz Nemačke (mada ovo nije pouzdana informacija) itd.
  Prilično je završeno te bez pouzdanijih informacija ne bih se uduđivao da kažem više.
  Uostalom odavno imam ideju da se testiraju vodeći brendovi sa ovog i zapadnog tržišta ali za sada još nisam našao pravu podršku za ovo.
  U svakom slučaju drago mi je da ste čitali članke sa blog-a. Jedino bih vam zamerio što ste još niste registrovali (još uvek ste 'anoniman').
  Drago mi je da "teorijski nemam ni jednu zamerku" čime pokazujete da poznajete temu i niste cepidlaka jer od ovoliko (nerevidiranog i bez recenzenata pisanog) teksta uvek se potkrade neka greškica (sam sebi bi tu i tamo nešto zamerio ali za sada ništa suštinski pa čeka neka vremena kada ću imati vremena) a i mnogi stavovi zavise od konteksta u kome su pisani.
  To što se tu i tamo ne slažemo smatram korisnim jer upravo tako možemo više naučiti jedan od drugog. Ostaje da i Vi a i ja možemo ispraviti jedan drugog no dok je u okviru realnog stanja stvari i stručnosti to bih izbegavao (sintičarenje samo zbunjuje manje iskusne korisnike i opterećuje tekstove).
  I na kraju: već je poznat moj stav da sam protiv nametanja da se koristi isključivo ulje jednog proizvođača kod određenog proizvođača automobila. Ukoliko ulje ispunjava potrebne standarde i ukoliko vlasnik automobila ima poverenje u taj brend svakako da treba da ga koristi.
  Selenia u Fiat, GM u Opel ili Ford u Ford je O.K. ali je to tek puko ispunjenje zahteva i daleko od najboljeg rešenja. Kod GM i Ford-a je bar i cena razumna ali kod Selenia ulja zapravo i nije. Osim toga zbog Fiat forsiranja čine sebi medveđu uslugu jer je zanemarljiv broj ljudi koji koriste ova (solidna) ulja kod drugih automobila. Naravno od Shell-a, Mobil-a, TExaco-a ili Total-a ih deli prilično u kvalitetu (pomenuo sam samo najveće) no činjenica je da su u pojedinim klasama ulja i solidno jeftiniji te bi tu i tamo zaista mogli da to iskoriste i vlasnici drugih automobila.
  Sipati isključivo Selenia ulja u Fiat vozila je pak medveđa usluga samom sebi (u dobrom broju slučaja). Ipak praksa pokazuje da je to solidno rešenje (iako ima i boljih a naročito isplatljivijih).
  Pozdrav,
  Steva

  ОдговориИзбриши
 21. Ideja za tekst vam je dobra ali to traži "istraživačko novinarstvo" dosta vremena i resursa. Nešto sam sam saznao, nešto nije ni prevelika tajna, neke sam informacije dobio u poverenju ... Jako nezgodna tema. Veći deo ovih informacija je poslovna tajna a branša (petrohemija) je posle bankara i duvandžija verovatno najbolje zaštićena od curenja informacija.
  Neke od zanimljivosti sam naveo (mada je razbacano po blogu i forumima) kao to da:
  AcDelco pravi Fuchs (bar veći deo), da jedan deo GM ulja pravi Mobil ida (verovatno) jedan deo pravi Fuchs, da u Evropi Honda ulja pravi Shell, osim 0W-20, da ih u USA prvi Mobil, da ih u Aziji (i Japanu) opet pravi Mobil i jedan deo Nippon Oil, Ford ulja u USA opet pravi Mobil (bar jedan deo) i verovatno Conoco Philips i/ili Chevron, itd.
  Poreklo ulja velikih kompanija je nekad jasno a nekad ne. Mobil kod nas stiže iz Turske (ovo je O.K. inače bi cene bile veće a kvalitet je Mobil-ov uz možda male nijanse), Shell iz Poljske (i to zvuči dovoljno dobro inače bi cene bile još veće) tako da razlike možda u manjoj meri i postoje u odnosu na Zapad ali je razlika u ceni veća (tamo su otprilike duplo skuplja što je doduše većim delom i zbog poreza). Doduše nije tako prosto jer je deo (skupljih) Shell ulja stizao i iz Austrije (koliko mi je poznato Shell je ovo zatvorio ili zatvara ove godine) a Mobil i iz Belgije a od ove godine će stizati iz Italije. Jedan deo Mobil-a (ali ne Plattner-ov) je stizao iz Nemačke (mada ovo nije pouzdana informacija) itd.
  Prilično je završeno te bez pouzdanijih informacija ne bih se uduđivao da kažem više.
  Uostalom odavno imam ideju da se testiraju vodeći brendovi sa ovog i zapadnog tržišta ali za sada još nisam našao pravu podršku za ovo.
  U svakom slučaju drago mi je da ste čitali članke sa blog-a. Jedino bih vam zamerio što ste još niste registrovali (još uvek ste 'anoniman').
  Drago mi je da "teorijski nemam ni jednu zamerku" čime pokazujete da poznajete temu i niste cepidlaka jer od ovoliko (nerevidiranog i bez recenzenata pisanog) teksta uvek se potkrade neka greškica (sam sebi bi tu i tamo nešto zamerio ali za sada ništa suštinski pa čeka neka vremena kada ću imati vremena) a i mnogi stavovi zavise od konteksta u kome su pisani.
  To što se tu i tamo ne slažemo smatram korisnim jer upravo tako možemo više naučiti jedan od drugog. Ostaje da i Vi a i ja možemo ispraviti jedan drugog no dok je u okviru realnog stanja stvari i stručnosti to bih izbegavao (sintičarenje samo zbunjuje manje iskusne korisnike i opterećuje tekstove).
  I na kraju:
  Pozdrav,
  Steva

  P.S.
  Poznat vam je moj stav da sam protiv nametnute kupovine ulja. Koristiti ulja samo jednog proizvođača kod određenog tipa vozila je skroz pogrešno.
  Selenia u Fiat, GM u Opel i Ford u Ford (ili BMW u BMW a VW makar menjačka u VW) je O.K.
  Mada se radi o dve stvari:
  1) ili je kvalitet na samom ispunjenju zahteva (min.) što je donekle slučaj kod GM i Ford-a; doduše cene su O.K.
  2) Kvalitet je više nego O.K. i prevazilazi specifikacije ali je cena zabiberena (BMW i VW a prave ih, bar za menjače, Pentonsin i Fuchs).
  Selenia je negde između ove dve krajnosti.
  Činjenica je da je npr. 20k kod nas preskupo samo zbog činjenice da to navodi Fiat u uputstvu vozila. Uz malo niže cene slučaj bi bio sličan GM-u.
  Tako da veliki broj ljudi (iako ne greši mnogo) zapravo sebi oduzima pravo na bolji izbor.
  No ne kažu džabe da je edukacija tržišta NAJSKUPLJA stvar za bilo koju kompaniju koja insistira na kvalitetu. Eto malo da pomognem najbogatijima pa da im za Џ malo pojeftinim tu edukaciju. Ko zna možda se neko od njih i seti da me bar pozove na razgovor ili uradi par analiza fraj. Da ne grešim dušu sa nekoliko uvoznika i/ili proizvođača imam dobre odnose što ne znači da im dajem "popust" jer smatram da početne stavove nisam značajno menjao. Uostalom još uvek nisam ni plaćen od bilo kog od njih te i u tom smislu ne dugujem ništa što bi bila nezasnovana reklama.

  ОдговориИзбриши
 22. Malo nervira što čak i ja ne mogu da korigujem komentare (no veća je sigurnost ili se samo nadam) ali dobro, nisam ni tu povlašćen osim što mogu i da brišem iste (na žalost sam morao par njih da izbrišem).
  Ova poslednja rečenica baš zvuči loše (nepismeno). A zapravo treba da stoji:
  ...ne dugujem ništa (materijalno) da bi dobili nezasnovanu reklamu.

  A i osim toga nisam (tako lako) potkupljiv makar u oblastima koje dobro poznajem (a i uopšte).
  ... dobro svako ima svoju cenu, mogli bi da se dogovorimo ...
  Šalim se naravno!
  Zapravo najlakše me je "potkupiti" nekim testom u kome bi i sam učestovao, i ukoliko bi rezultati bili takvi da zaslužuju hvalu. No to teško da ću dočekati (za 22-23 god. ako ne produže odo ja u penziju) ;-)

  ОдговориИзбриши
 23. Анониман08. март 2011. 15:05

  Hvala veliko na inforacijama, navedenim u "par" gornjih komentara a posebno na poreklu pojedinih ulja kod nas. Voleo bi ako možete da nađete podatke o poreklu Elf, motornih ulja kod nas. Na kutijama je francuska "šifra" a ranije sam viđao i Belgijske. Jednostavno, niska cena me tera da mislim o drugom poreklu Elfa na našem tržištu.

  Da dodam da AD"Putevi" Užice, već dugo godina traže rezultate tekućih isptivanja nezavisnih laboratorija od prodavca maziva a Valvolin je uzet i uz "dozvolu" Volva (sve se dešavalo pre recimo više od 5 god).
  I za podršku Valvolinu, sećam se motornog ulja Valvoline Turbo V 15W-40 (bilo je iz Holandije poreklom), koje sam isključivo sipao u periodu recimo 1987-92 u moja vozila, lada, škoda, Zastava 101, bez vidne potrošnje ulja, sa odličnim deterdžentskim svojstvima, stabilnim i povoljnim viskozitetom. Za primer, recimo jedna lada koja je prešla više od 150 000km i prodata je sa perfektnim motorom (čak ni gumice ventila nisu menjane), dok su slične iz te generacije sa "domaćim" uljima teško doživljavale i 60 000km, bez remonta. Tada je moj otac (dipl. maš. ing. radio na održavanju u više naših velikih firmi), bio skeptik prema tom ulju, jer je imao loša iskustva sa Valvolinom nekih 60´ god. prošlog veka, uz tvrdnju da je dolazio od tadašnjih naših južnih suseda (Grčke).
  Veliki pozdrav.

  Mange

  ОдговориИзбриши
 24. Анониман08. март 2011. 22:53

  Ne znam da li si video, ali sam pre nekoliko postova rekao da na deklaraciji za ELF Comp ulje stoji da je uvoznik Total DOO, a ne firma koju si mi ti naveo.

  Ko su sad ovi,ekskluzivni zastupnici, podzastupnici ili...?

  Svorci

  ОдговориИзбриши
 25. Анониман08. март 2011. 23:49

  Svorci
  Za ELF je znam tri uvoznika, a ovo bi bio četvrti. Total i ELF su iz iste kompanije Total, tako da Total DOO nije čudno da imaju i ELF. Proizvodi su im slični, pojedini identični.
  Najveći i možda glavni uvoznik ELF-a je Profaco.
  Jedino ostaje pitanje iz koje fabrike-rafinerije dolaze na naše tržište.

  ОдговориИзбриши
 26. Анониман08. март 2011. 23:49

  Zaboravio sam potpis,
  Mange

  ОдговориИзбриши
 27. Naravno, slažem se da je zemlja porekla bitna. Ali je još bitnije da li je to zvanično ili se krije (prikriva).
  Francuska ili Belgija, nije mnogo bitno. Iako bi za Elf bolje zvučalo da je iz Francuske.
  Belgija je verovatno zemlja sa najviše blending pogona po glavi stanovnika u Evropi a verovatno i u svetu.
  Za Elf na našem tržištu mogu samo da kažem da zaista izgleda da je iz Francuske. Doduše jako povoljna cena (čak i preterano) zaista budi sumnje ne toliko u originalnost (profaco deluje kao ozbiljna firma) koliko u zemlju porekla.
  Kvalitetom ovih ulja se hvali više čitalaca kako na CBC tako i preko mejla. Poslednji u nizu je maš.ing. automobilskog smera (i zaista zna puno) tako da Elf-u (za sada) puna preporuka.

  ОдговориИзбриши
 28. Stevo
  Evo prijavo sam se. I ja sam istog mišljenja po pitanju ELF maziva kod nas. Imam sa njima veliko i pozitivno iskustvo u većem broju Renaulta, Fiata, VW... A cena ELF čini među najboljim opcijama na našem tržištu.

  ОдговориИзбриши
 29. Hvala na prijavi!!
  (Doduše nema vas pod "Energy' ali nema veze. Proverite da li ste se prijavili da ste javno član).
  Hvala i na iskustvima u većem broju automobila.
  Zaista je Elf (bar kod nas) među (naj)boljim opcijama uopšte.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 30. Ne znam kako je došlo do zbrke sa imenom. Ali "glava" je ista.

  ОдговориИзбриши
 31. Smijeli se mjesat mobil1 5w50 rally sa castrol 10w40? Pozz :)

  ОдговориИзбриши
 32. Poštovani g. "kenzo",
  U principu (i praktično) DA.
  No to nije (preterano) preporučljivo, pa ako ne morate onda i nemojte. Naročito ne kao "pre-mix" (mešanje pri menjanju ulja), eventualno u smislu dolivanja.
  Sve u svemu: ne preporučujem posebno iako može.
  Napomena: ako još imate ulje "Rally" koje se ne proizvodi više godina, ne očekujte da bude "kao novo" (kao auto sa placa kad ga predstavlja prodavac ... "ma bolji od novog").
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Iznivnite na čekanju ali odgovorio sam u poslednjem tekstu. Ovo je zato što mi blogger ne prikazuje u kom je tekstu pitanje ako je iz perioda april, maj ili jun 2009.
   Nije problem postavljati pitanja u tekstovima tog perioda ali onda bih molio da se u poslednjem testu ostavi komentar gde je ono. Hvala!
   Pozdrav!

   Избриши