Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

понедељак, 11. октобар 2010.

Interval zamene motornog ulja - Konačna granica (deo prvi); Motor Oil Changing Interval - Final Frontier (part one)Uvod (Preface)

Koliki je maksimalni interval zamene?

Koliki je maksimalni interval zamene kod pojedinog automobila?

Koliki je maksimalni interval zamene kod pojedinog ulja?

Šta je zapravo važnije? Vrsta automobila ili konkretno ulje?

1. Preporuka proizvođača automobila: ovo je primarno i treba ga se držati što više i što bliže. Možete skratiti intervale ali ne preterujte u tome. Izbegavajte da ih produžavate osim u slučaju da vozite mnogo više dugih relacija, dosipavate bar litar ulja na 10k km ili koristite kvalitetnije ulje od preporučenog. Obično je potrebna kombinacija prethodnih parametara da bi se utvrđeni interval prekoračio.

2. Preporuka proizvođača motornog ulja. Odmah do prethodnog.
Naročito ukoliko je vek trajanja ulja manji od preporučenog od strane proizvođača automobila (motora). U USA vrlo redak slučaj (7500milja za automobil a samo 5000milja za (mineralno) ulje kao jedan od retkih primera). U Evropi češći slučaj. Preporuke od 30k km uz upotrebu polu-sintetičkih ulja na drže vodu (ukoliko je isto eventualno alternativa) već treba stati na 20k km.
Obrnuti primer kada proizvođač ulja dopušta više a preporučeno je manje je takođe zanimljiv. Primer AMSOIL-a je čak i preterivanje na ovu temu ali je činjenica da ako ne može svih 25k milja uglavnom može 20k milja ili bar 15k u slučaju da je preporučeno 10k i 7500milja respektivno. Otpilike duplo više. Ovo su krajnje i ne preterano preporučljive granice a i primer je sam rub mogućeg.
Primer dva: 5W-40 za koje se kaže da može i do 30k km (zavisno od proizvođača motora, što ima uticaja ali nije „sveto pismo“). Vaša je preporuka da ulje menjate na 15k km. Šta raditi? Ukoliko ne pređete vremensko ograničenje možete da gurate i do 20k km, za više nije preporučljivo (iako moguće) jer mnogo zavisi od slučaja do slučaja, načina vožnje i vrste vožnje kao i opštih uslova prilikom vožnje.
Kod svih primera produženja intervala zamene ulja podrazumevaju se normalni (naročito lakši) uslovi rada motora i više od polovine pređenih kilometara van grada.
Strožiji uslov o polovini radnih sati motora u uslovima vožnje van grada je poželjan.
Uz ovaj poslednji i solidno dolivanje ulja (menjanje filtera u toku izmene ulja baš zbog toga ukoliko motor troši jako malo ulja) uz ulje više kategorije kvaliteta mogu da omoguće i do 50% duže intevale zamene. Ipak kako će u tekstu biti pokazano ovo ne radite napamet već ukoliko to zaista želite uradite makar analizu na standardnom intervalu zamene ulja ili 20-30% većem od njega.

3. Kombinacija prethodna dva faktora i poznata logika „da je istina negde na sredini“ i ovde u dobroj meri važi. Dobrom procenom šta raditi uz odmeravanje prethodna dva faktora (kriterijuma) može se dosta precizno utvrditi inerval promene motornog ulja i koji je kako pokazuje praksa negde između prethodna dva. Vodite računa da „srednina“ nije aritmetička i na pola puta između prethodnih. Od slučaja do slučaja je bliže jednom ili drugom. Najčešće je (naravno) bilže preporuci proizvođača motora (automobila). Ponekad su intervali za teške uslove rada preterano zaštitinički postavljeni i obično se uz ulje kvalitetnije od traženog mogu (malo) i produžiti.

4. Skoro da je nepotrebno napominjati koliki je uticaj kvaliteta goriva na interval zamene ulja. Toliko da je to NAJZNAČAJNIJI pojedinačni kriterijum po ovom pitanju (i samim tim i posredno na dužinu veka trajanja vozila).
Lošije gorivo od propisanog ili neophodnog skraćuje životni vek motornog ulja za faktor 2 ili više dok dobar kvalitet goriva, naročito veći od propisanog, može da produži interval zamene motornog ulja 50% ili čak i više.
Prvo navedeno je uobičajeno do te mere da se čak i navodi u servisnim knjižicama ili tehničkim uputstvima i kod teretnih vozila je veoma čest podatak o tome koliko (km ili radnih sati) možete maksimalno koristiti ulje zavisno od kvaliteta goriva (uobičajeno je skraćenje 2 ili 3 puta zbog lošijeg kvaliteta dizel goriva).
Produženje intervala zamene zbog boljeg goriva se malo teže priznaje ali makar proizvođači ulja daju i tu mogućnost. Najčešći primer je korišćenje motornih ulja uz TNG (LPG) kao gorivo umesto benzina kada se navodi mogućnost 50% produženog intervala zamene. Slično je moguće i kod na primer Euro 3 dizel motora i goriva po E4 ili E5 standardu. U EU je uz dobar opšti kvalitet goriva smanjenje koncentracije sumpora 7 puta (E3 na E4) ili 5 puta (E4 na E5) samo po sebi dovoljno da bi se interval zamene produžio sa 15k km na 20k km ili sa 20k km na 25k km. Naročito ukoliko je slučaj E3 motora a E5 goriva. U zemljama sa nižim kvalitetom goriva (čitaj: gde su državne nacionalne kompanije glavni snabdevači) prelaz za dve kategorije je tek nešto što se računa te za Srbiju odnos sličan gornjem važi za: D2-Euro3 i motor Euro 2 sa Euro 4 ili 5 gorivom.
U manjoj meri važi i za benzine i tu je NIS (na žalost) „vrh dna“ sa benzinima koji mogu da imaju (po propisima) i do 650ppm sumpora (u praksi 100 do 500) što je neslavni evropski rekord. Na sreću i tu se nešto menja ali jako sporo.
Uprediti ovakav benzin sa benzinima sa „nula“ sumpora je slično kao i uporediti D2 sa Euro 4 dizelom. Sa tako lošim benzinom polovina evropskog intervala zamene nije preterivanje a dve trećine ili tri četvrtine apsolutni maksimum koji bih mogao da savetujem.

5. Koliko tip ulja (kategorija) utiče na interval zamene ulja?
Oni koji ne znaju zaklanjaju se iza (vešto postavljene) fraze: „sa polu-sintetikom i full sintetikom možete da pređete više km nego sa mineralnim ali vam niko ne može reći koliko.“
Ajde da budem taj Niko (kao Odisej kod Polifema) i da negiram (ili potvrdim imenom svojim a zovem se „Niko“ tako su me zvali otac i mati, tako i sam sebe počinjem da zovem lutajući morima neznanja i predrasuda dugi niz godina).
Dakle, Ja – Niko kažem:
Moja omiljena „postavka“ („scene“) je: ako je mineralno = 1, polu-sintetika = 1,5 dok je sintetika = 2,5. Manji (manje sigurni u sebe) proizvođači obično navode odnos: 1:1,5:2 dok oni veći (samouvereni) kažu: 1:2:3. Naravno sve navedene vrednosti su zaokružene prema najmanjim „celim“ (nisu svi) brojevima. Istina je verovatno u odnosu prostih brojeva 3:5:7 ili najbliži istini i neopterećen tako „finom matematikom“ je 3:5:8 što je zapravo i odnos krajnjih dometa svake od pojedninačne kategorije ulja: 15k km, 25k km i 40k km respektivno. Ili drugačine rečeno tipičnim (i prosečnim) preporučenim od 10 (12) hiljada km za mineralna, 15 (20) hiljada km za polu-sintetička i 25 (30) hiljada km za potpuno sintetička motorna ulja.
Naravno da je deo istine u onako sročenoj (dostojno sofista i naravno kukavica) rečenici u tome da je u to zadenuta davno poznata istina koja kaže da je (skoro) svaki slučaj poseban i da se treba razmatrati za sebe. I zaista je tako. Doduše može se po vrsti ulja i vozila napraviti prilično precizno uopštavanje ali fine razlike koje se provlače unutar ±20% od okvirnog su zaista priča za sebe i od svakog pojedinačnog vlasnika automobila i načina njegovog korišćenja.


Jedno je sigurno:

Ekstemno kratki ili ekstremno dugi intervali zamene svakako nisu nešto što se preporučuje.

Produženi intervali zamene su mogući uz mnogo iskustva, laboratorijskih analiza (makar jedne u realnim uslovima) i uz koliko-toliko dosipavanje ulja. Sintetička ulja uz više dosipavanja (menjanje filtera u tu svrhu na 10 do 15k km) dopuštaju teorijski jako dugačke intervale zamene. Ipak to nije savet i nije baš da važi mit da ulje i ne treba menjati. Neki realni maksimumi su 2 puta od preporučenog od proizvođača ali i to uz posebne uslove i vožnju na dugim relacijama. Iako nije tema samo da spomenem COT (Clean Oil Technologies) sistem koji dopušta izuzetno duge intervale zamene (više stotina hiljada km ali kod teretnih vozila koja i standardno imaju 80 do 120k km za duge relacije). Ovde takođe ne spada ni SynLube koji omogućava makar 80k km (pa do 240k km) kod automobila ali to je isto posebna priča.

Izuzetno kratki inervali zamene su takođe nešto što treba izbegavati. Naravno ukoliko proizvođač propisuje (naročito za teške uslove) takve ili vozite u izuzetno teškim uslovima ili samo teškim (npr. mnogo voženje na leru u gradskoj gužvi, preko 90% pređenih km), ni 5000km (pa ni 3000km) često nije prekratko. Ipak u normalnim uslovima sve ispod 10k km (ili 7500km za loše dizel gorivo) nije samo bacanje para već i loša usluga motoru zbog činjenice da se ulje najbrže degradira u prvih par hiljada km (desetina radnih sati motora) kao i zbog toga što motor po pređenom km najveće habanje ima (zapravo) sa novim uljem! Ovo iz više razloga od kojih je glavni to što svako ulje ima "time realising" aditive, kojima (kako samo ime kaže) treba vremena da ispolje svoju funkciju. Ovi aditivi su baš oni za smanjenje trenja i sprečavanje habanja motora.


11 коментара:

 1. Sjajno,kao i uvek...sve do time realising sam manje vise savladao,ali time realising me zarko interesuje...koji su to aditivi kojima je potrebno vreme i mozete li orijentaciono reci koliko je minimum da se aktiviraju...moze li to bocica mos2 da resi ili ceratec tipa lm...sta mislite o varijanti da se u polusintetiku na 10.000km naspe visco stabil i zameni filter ulja i vozi jos 10...za 300-400din(visco)+250-300(filter)dobiju se dve zamene ulja...veliki pozdrav

  ОдговориИзбриши
 2. Zapravo pravi izraz je "Time Realise Additives" i nije potekao iz stručnih krugova već marketinga koji su ih takvim nazvali. U USA se neka ulja tako i reklamiraju "Time Realise Formula" što zapravo ništa ne znači jer svako (naročito moderno) ulje može da nosi isti naziv na nalepnici.
  O ovoj temi i detaljima bi trebao ceo tekst ali samo najkraće:
  Mnogi aditivi bi se mogli podvesti pod ovu kategoriju. Najuočljivije je za detergentske komponente kojima zaista treba vreme da ispolje svoj efekat, tu su i modifikatori viskoznosti i još poneki. Kako sam ih spomenuo u smislu zaštite od habanja (anti wear) samo par reči i o tome.
  Tipičan (da "tipičniji" ne može) aditiv ovog tipa je čuveni ZDDP koji štiti motor i deluje kao blagi EP aditiv ali svoje glavno dejstvo ostvaruje nakon nekog vremena svojom razgradnjom pri čemu na metalnim delovima ostavlja zaštitni ("staklasti") sloj koji smanjuje trenje i čak štiti od kratkotrajnog pucanja uljnog filma.
  Liči li na reklamne poruke pojedinih "post" aditiva?
  Teško je reći koliko je potrebno za "aktivaciju" pojedinih aditiva ali treba imati na umu da oni dobrim delom (mada nepotpuno) deluju od samog početka i da prethodno ne znači da vam je motor potpuno nezaštićen. Osim toga vrhunska ulja imaju i posebne modifikatore visoznosti koji se nadopunjuju sa drugim anti-wear aditivima jer deluju od "prvog kilometra".

  Drugi deo pitanja je tek posebna priča.
  Uopšteno (generalno): dodavanje jednog (post) aditiva ili čak i više njih teško mogu da naprave ulje boljim ili da mu produže vek trajanja.
  MoS2, Ceratec i Motor Protect kao i slični aditivi drugih proizvođača su zaista posebna priča.
  Delom deluju kao modifikatori viskoznosti pa na prvi pogled izgleda da rešavaju problem ali nije baš tako prosto.
  Sada bih samo podsetio da MoS2 ima svrhe pre svega kod mineralnih i polu-sintetičkih ulja a relativno malo kod kvalitetnih full sintetičkih ulja i da teorijski može čak i da kod pojedinih umanji (opšti) kvalitet istih.

  ОдговориИзбриши
 3. Bez ljutnje: pitanja jesu zanimljiva ali odlažu kraj jako zahtevnog teksta te je neko od nas dvojice prenaglio (ili pitanjem ili odgovorom).
  I još jedan savet: kao jedom od najstarijih i najpoštovanijih čitalaca smem ovo da kažem (drugi bi se malo i uvredili) - pokušaj pitanje po pitanje, obično ih ima nekoliko i sva su "koske" zbog kojih moram malo da napregnem vijuge.

  Treći deo nije ni mogao da stane u komentar i priča je u nastavcima (kao popularne serije na TV; ovde samo trejler). Možda kod starijih automobila (motora) koji tek malo više troše ulja od novog i ne punih 20 neko tek 15k km.
  Ipak kao što je gore navedeno više liči na (bez uvrede; deluje zaista simpatično) razmišljanje "malog Perice". Duhovito, suvislo i čak inteligentno i logično ali ne baš stručno i zasnovano.
  Seti se da dobra polu-sintetika prilično drži svoju viskoznost naročito kada nema efekta "razblaženja gorivom". Posebno kada se koristi plin (TNG).
  Naravno ukoliko se izmeri ili dobro proceni da je ulje nešto ređe (teško baš da se proceni, recimo da s vremena na vreme ima nešto benzina u njemu, što se mirisom može detektovati) vredi koristiti Visco Stabil. Može i bez provere ukoliko je motor star a često se vozi po gradu. Ukoliko ne troši puno ulja već umereno (ipak se dosipava) možda nije loša ideja na 10k km uraditi rečeno pa voziti do 15k km.
  Visco Stabil su pre svega modifikatori viskoznosti (ne isključivo ali glavna komponenta), tzv. "polimeri" te ako se vratimo na početak teksta i da i oni uslovno spadaju u time realise aditive VS treba dodavati tek nakon solidno pređenih km. Osim toga može i u startu ali samo kod ulja koja ove aditive ne sadrže u većoj meri a to je već malo teže za sigurnu procenu. Mnoga PS 10W-40 ulja sadrže priličnu količinu ovih aditiva pa je bolje (naročito u startu) izbegavati VS. Shell ali i Mobil su najbolji primeri (ima ih još) gde ovo ne treba raditi jer (naročito prvi) ima obično natprosečnu količinu istih (i jako dobrog kvaliteta).
  Principijalno 10W-40 sa indeksom viskoznosti preko 160 nije uopšte za dodavanje VS-a a preko 150 nije za dodavanje u startu. Jedino ukoliko zaista postoji pravi problem sa gorivom u ulju (što se rešava kod mehaničara osim ako je motor blizu svog roka upotrebe) može u startu da se krene sa ovim aditivom.
  Stav autora je da se koriste pre svega što kvalitetnija ulja i da se interval zamene eventualno produži zamenom filtera gde se ("na silu") dodaje nekih 0,5litara svežeg ulja i da se VS i slični izbegavaju i ne koriste bez potrebe. Jako stari motori su najbolji primer gde se korist može očekivati kod iole novijih "peak life" motora zaista nema potrebe niti se time može (sa sigurnošću) produžiti interval zamene ulja. Šta je sa ostalim aditivima?
  Kod teretnih vozila je moguće (ali samo nakon analize) dodati nešto aditiva (raznih i nedostajućih) i produžiti vek trajanju ulja ali je to za profesionalce i košta. Toliko da se kod automobila ne isplati.
  I još jednom (pa nema više): tema zaista ispituje granice upotrebe motornog ulja ali ništa i ponavljam NIŠTA (kao dodatak) ne može (ili se ne isplati) da produži vek trajanja ulju dva puta. Mnogo je bolje koristiti KVALITETNIJE ulje 15k km nego manje kvalitetno 10k km!
  Kraj. End. Ende. Fin. Fine. Final. Slut. Capăt. Конец.

  ОдговориИзбриши
 4. Mali Perica se ne ljuti,uostalom poznat je po naivnim i ne naucno zasnovanim tripovima...hvala Vam na svemu recenom,ne morate Vi bas detaljno na svako glupo pitanje ni da odgovorite...mada iz svega sto napisete ja naucim nesto...recimo sad znam mnogo vise o time realising aditivima,kao i cemu sluzi visco stabil...ne samo da ste naucnik nego ste i isuvise fini,blago se Vasoj zeni i deci...sve najbolje i hvala jos jednom

  ОдговориИзбриши
 5. Legendo,
  E da te tako ne zovu već bih ti ja dao takav nadimak.
  Hvala na razumevanju. Zapravo kao i u vicevima Perica je uvek vispren i nadmudri profesora (obično učiteljicu) te sam to upotrebio u tom smislu.
  Zapravo niste samo Vi naučili iz vaših pitanja nego pre svega Ja. I na tome sam vam zahvalan. Jedino što smo obojica pomalo nestrpljivi, pa vi odmah sa pitanjima na koje ne mogu da ne odgovorim a na njih nije lako odgovoriti.
  Ne iz kurtoazije nego zaista, ne postoji glupo pitanje a pogotovu vaša (izuzetno logična), jedini je problem što izgleda niste ni svesni koliko vremena treba da se na njih odgovori (bar kao za jedan tekst). I zaista na vaša i ragazzoni-jeva pitanja na cbc-u je obično najteže odgovoriti.
  U svakom slučaju važno da se razumemo, a ja se izvinjavam jer sam sam odabrao da prvo vama odgovorim na intrigantna pitanja i ne završim nastavak teksta o "final frontier".
  No, tekst može i da sačeka par dana, nije zec pa da pobegne. Da smo mi živi i zdravi. A vašoj porodici takođe sve najbolje.
  Nadam se da ćemo se s proleća i upoznati lično a dotle srdačan pozdrav od Steve.

  ОдговориИзбриши
 6. Pozdrav drugari. citao sam ovu temu ali nema situacija kao moja, naime, nasao sam u svajcarskoj dobrog punta 1.2 8 v i dosao u svicu po njega, auto je stojao u garazi 3 godine, ulje u njemu je promenjeno pre 3 godine, i za to vreme auto nije presao ni 200 km, znaci ulje nije maltene ni korisceno, tj na autu je promenjeno ulje i tako novo ulje u njemu je vec 3 godine, bez koriscenja auta...e sad, ja trebam da ga dovezem za srbiju, da li je ok voziti ga sa tim uljem? hvala unapred

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. NIJE!
   Promeni ulje, pa ga dovezi.
   Trošak je zanemarljiv (čak i u Švajcarskoj), naročito ulje nije problem (treba ti samo 3 lit. polu-sintetike).
   Ulje u motoru stoji TRI godine, nije više dobrog kvaliteta. Možeš, naravno, odvesti nešto km u lokalu ALI na put od preko 1000 km, bolje NE.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. Nazalost, on je krenuo tako, po sopstvenoj proceni, kaze ulje deluje cisto, zuckasto, pod prste deluje masno i samo se nadam da to nece uticati negativno na motor, koji je perfektan i ima 125 000 km...
   ali eto da sumiramo, znaci ulje u motoru iako stoji tako dug period, ali bez koriscenja, tj bez grejanja i hladjenja i prljanja, znaci samo sipano u motor i stoji, ono i tada gubi svojstva i treba ga zameniti?!
   Hvala na tom saznanju...

   Избриши
  3. Ne bi trebalo preterano da loše utiče na motor, naročito ako je voženo umerenim tempom.
   Promenite ulje što pre (ne vidi se stvarno stanje, ono je delimično oksidisalo, tako da sigurno nije kao novo; i u ambalaži (neotvorenoj, hermetički zatvorenoj) ima rok tek 3-5 god.).
   Pozdrav!

   Избриши
  4. Hvala Stevo na strucnom misljenju...i savetu...eto nesto novo se naucilo :) ....umereni tempo, ipak je to 1.2 8v zesce i ne moze...stigao je, sve u redu je proslo, ali ulje ce uskoro ipak biti zamenjeno, citao sam koja ulja preporucujete za taj motor, bice ipak selenia 20k za pocetak pa kako bude...veliki pozdrav :)

   Избриши