Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

четвртак, 21. октобар 2010.

Viskoznost - Praktični aspekti; Viscosity - Practical Aspects

Pre svega smatram da je potrebno pomenuti „Aleksandra NS“ koji je zadužio blog svojim komentarima i zaključcima. Potpuno nepotrebno i ishitreno je nestao (izbrisao se) iz prijavljenih čitalaca a sve povodom objavljivanja (samo pre vremena inače ionako nije sporno da bi to osvanulo) da je testirano ulje bilo Mobil Super S SAE 10W-40, polusintetičko.

Kada bi na svaku kritiku ovako reagovao do sada bi sa CBC-a otišao najmanje sto puta a i sa sopstvenog bloga bar desetak.

Radi se samo o nesporazumu te iako svako ima pravo da ode kad god želi (a nemam nameru da ikoga posebno molim, sve je stvar izbora) samo još da naglasim da su svakome „vrata otvorena“ i da se mogu vratiti kad žele.

I zaista, Aleksandar jeste jedan od aktivnijih članova ali ruku na srce bar desetak njih su mnogo duže od njega tu. Ovako nešto mogu da napišem samo još za tu grupu koja me je podržala u vreme kada je blog čitalo 10-tak ljudi dnevno što je deset puta manje nego sada.

Da se vratimo viskoznosti.

Posle tri duga teksta nekako je izostao zaključak, naročito u kontekstu praktičnog aspekta korišćenja viskoznih kategorija.

Kao uvod u zaključak samo da podsetim na rezultate habanja VW 1.6 dizel motora (čuvenog sa GI i GII), bez turbo punjača, u zavisnosti od viskoznosti upotrebljenog ulja.

Ako je habanje sa SAE 30 uljem uzeto kao referentno (100) indeks habanja ležaja je:

120 za SAE 20W (20W-20)

140 za SAE 10W

80 za SAE 15W-40

60 za SAE 10W-40

Vrednosti su približne i zaokružene.

Ovo se odnosi na celogodišnju primenu inače bi lakotečljiva „zimska“ ulja prošla još gore u letnjem periodu a naravno bolje zimi. Isti efekat ali u manjem obimu bi bio i kod multigradnih ulja, gde bi u letnjem periodu rezultat verovatno bio 90 i 85 umesto 80 i 60 dok bi zimi verovatno bilo i svih 60 i 50 respektivno.

I pored mogućeg korišćenja SAE 30 kao letnjeg i 15W-40 kao celugodišnjeg (naročito kod starijih motora) 10W-40 se iskristalisalo kao idealan kompromis a kasnije je čak 5W-40 preuzelo prevagu kao primarna preporuka. Naravno sada su motori koji su još u upotrebi dosta pohabani pa (kako je interval zamene 7500km a nije loše ni na 5000km uz D2) je trenutno za njih 15W-40 (ili 20W-40) letnje i 10W-40 kao zimsko idealna kombinacija.

Uzgred i Peugeot dizel 1.7 iz osamdesetih (na 205-ci) ima primarnu preporuku 5W-40.

Za oba je (ukoliko umereno troše ulje) najisplatljivije da to budu polusintetička ulja jer više nego zadovoljavaju kvalitetom a imaju umerenu cenu.

Može se i uopštiti preporuka za korišćenje viskoziteta u par rečenica i to sledi.

Zaključak


1) xW-20 ulja
Koristiti samo kod motora koji su predviđeni za njih. Osim toga uvek tražiti odobrenje (specifikaciju) proizvođača motora ako takva postoji.

2) xW-30 i 10W-30 ulja. Mogu se koristiti kod većine vozila. Naravno ulja sa vrednostima HTHS nižim od 3,5mm2/s nisu pogodna za sve motore naročito starije. Ova lakotečljiva ulja (sa uslovom HTHS veće od 2,9) su dobra samo za motore za koje su namenjena. Ostala ulja mogu da se koriste kod svih iole modernihih motora (posle 2000.) a kod starijih se 0W-30 ne preporučuje dok 5W-30 može kao „zimsko“ ulje ili celugodišnje kod većine motora iz devedesetih dok za još starije motore ostaje jedino još 10W-30 koja je idealna zimska gradacija a preporučljiva je i za celu godinu ukoliko se veći deo vozi po gradu, pogotovu ukoliko se želi ušteda goriva.

Ovde nije loše napomenuti jednu finu razliku u standardu (po objavljivanju teksta ovde je nedostajao kraj rečenice-pasusa) kod VW 503.00 i 503.01.
Imao sam i jedno pitanje mejlom baš u vezi toga. Prvi od navedenih traži HTHS u granicama 2,9 do 3,5 dok drugi preko 3,5. Prva su često 0W-30, mada to nije uslov dok su ova druga po pravilu 5W-30 uz izuzetke kao što su: Castrol EDGE Sport 0W-40 i Mobil 1 0W-40 (USA verzija, dok "New Life" nije).
Naravno da 503.00 nikako nije za vozila koja traže "četrdesetice" ili su konstrukciono starija.
Ovo je dobra ilustracija ali više nije od značaja jer su oba standarda praktično obuhvaćena VW 504.00/507.00 što znači da ulja sa modernijim standardom idu u obe vrste vozila ali i u vozila koja mogu i sa 40-ticama (naročito zimi) jer je propisano HTHS veća od 3,5.
Uzgred kao zimska ulja su jako skupa i ne isplate se osim ako u zimskih 5-6 meseci prelazite bar 15k km (po pravilu 504.00/507.00 imaju min. 30k km kao interval zamene koji može da ide i do 50k km).

3) xW-40 i xxW-40 ulja su najuniverzalnija i dan-danas. xW-40 ulja se mogu koristiti praktično u svim motorima osim xW-20 zahteva. Potrebno je samo proveriti HTHS te ukoliko je veće od 3,5 (3,7) ide u sve osim gde je zahtev da bude manje od te vrednosti. Retka ulja ove viskoznosti koja ispunjavaju ovaj zahtev mogu da se koriste i za 5W-30 koja zahtevaju vredsnost HTHS što bliže (ali više od) 2,9.

Provera specifikacija proizvođača je zbog prethodnog ipak obavezna ili jako poželjna bar.

xxW-40 ulja su kao letnja i kao ulja za radnu temperaturu takođe praktično univerzalna osim motora koji traže HTHS ispod 3,5 što mali broj 10W-40 ispunjava ali ne i 15W-40 i 20W-40.

xW-30 ulja će obezbediti 1 do 2% manju potrošnju goriva (u mešovitim uslovima) vožnje u odnosu na xW-40 ali će ova druga smanjiti habanje motora i produžiti mu vek i do 20%.

Računica pokazuje da na 250k km (prosečan radni vek motora) ušteda goriva vredi nekih 500€, dok mogućnost rada i do 300k km (naravno) 1/5 vrednosti motora što je nekih 600 do 800€ (računa se ekonomska i niža srednja klasa automobila). U Zapadnoj Evropi gde je cena goriva viša svodi se na isto. Razlike između 5W-30 i 5W-40 stoga se svode na to kada ćete požnjeti uštedu i na čemu (gorivu ili motoru).

Ko ne plati na mostu platiće na ćupriji.

4) xW i xxW-50 ulja. Kao što od ranije znamo 0W-50 je jako retka viskozna klasa i šire dostupnu je ima samo Eneos dok Mobil takvo ulje pravi u jako malim serijama i teško je do njega doći u široj prodaji. Za ova ulja (sva) ne treba posebno proveravati specifikacije jer su pogodna za sve motore koji izričito ne traže HTHS ispod 3,5. Pri radnoj temperaturi svaki će motor rado raditi sa ovim uljima, čak i nov (ali razrađen) a naročito ukoliko je prešao mnogo km (milja). Nisu preterano preporučljiva za gradsku vožnju osim ukoliko motor već pomalo troši ulje (više od normalnog). 5W-50 je praktično najuniverzalnija kategorija i upotrebljivo je na svim meridijanima i uporednicima osim „srca“ zime na Aljasci i Sibiru (onda nije baš za startovanje ali je i dalje idealno za rad motora sa kratkim isključivanjem). 10W-50 je pogodno za celu Evropu, dok 15W-50 nije za hladnije krajeve, dok je pogodno za umerenu kontinentalnu klimu uz eventualno dolivanje 5W-50 ili 10W-40 iz iste serije. 20W-50 i retka 25W-50 su ipak nepogodna za iole jače zime. Prvo navedeno je ipak moguće koristiti kao celugodišnje u južnoj Evropi (Španija, Grčka, južna Italija i uopšte područje Mediterana).

5) xxW-60 ulja. Osim retkih 5W-60 koja su praktično najunivezalnija ulja uopšte ostala xxW-60 ulja su kao i prethodna upotrebljiva kod svih motora koji izričito ne zahtevaju niske HTHS vrednosti viskoziteta. Na radnoj temperaturi će ispuniti zahteve kod svih ostalih motora. Problem je što radnu temperaturu ulja sporije (i teže) postižu te se osim 10W-60 (kao i 5W-50 pa još univerzalnije osim motora u „new life“ (5-25% radnog veka) fazi) koje je upotrebljivo u celoj Evropi pa čak i Skandinaviji jer ima niže tačke stinjavanja od 10W-40 što je uslovljeno tim da su to potpuno sintetička a ne polu-sintetička ulja. 15W-60 je vrlo teško naći i jako malo takvih ulja ima uopšte. Ostala nisu za zimu i za iole novije motore (u prvoj polovini životnog veka), najviše zbog povećanih otpora koji dovode do većeg habanja i veće potrošnje goriva. Naravno za gradsku vožnju se ne preporučuju osim kod motora koji više troše ulja. Prvenstveno su namenjena za starije motore kojima mogu donekle produžiti vek a naročito smanjiti potrošnju ulja.

Monogradna ulja se sve manje koriste kod automobila i praktično im je za tu namenu „istekao rok“. Nešto dizela i malo više benzinaca iz osamdesetih i devedesetih XX veka mogu da koriste ova ulja, naročito SAE 30. Ovo ulje se kod takvih motora koristi u temperaturnom opsegu 0–30°C (eventualno –5 do +35 cel.) što bi značilo od sredine marta do sredine novembra u klimatskim uslovima Jugoistočne Evrope. SAE 40 je za istu klimu samo za mesece bez R. SAE 50 je samo za starije motore koji imaju povećanu potrošnju ulja i kada jutarnje temp. ne padaju ispod 10°C.

Na kraju ali ne i po značaju:

Viskoznija ulja daju veći pritisak ulja i ukoliko postoji manometar koji ga prikazuje (analogni ili digitalni) može se primetiti da će brže postizati potreban i da će ga držati u gornjoj delu dozvoljene granice. Ovo na prvi pogled izgleda kao da je time podmazivanje ovim uljima bolje. No to je samo privid. Sam pritisak ulja (osim kad je ispod dozvoljene granice) ne pokazuje kvalitet podmazivanja. Osim što lakotečljivija ulja zapravo brže zauljavaju ceo motor ona suštinski brže postižu potreban pritisak ulja na svim pozicijama. Manometar ipak meri pritisak ulja samo na jednom mestu i obično u nekom od glavnih vodova.

Kao primer može se uzeti 20W-50 i 10W-40 ulje. Dok će ovo prvo brzo „nadrukati“ pritisak i držati ga većim zimi zapravo može da se desi (i dešava se) da pri jutarnjem hladnom startu (na na primer –10 ili –15°C) i pored „normalnog“ pritiska ulja ono zbog visoke viskoznosti često ne sprečava kontakt metal-metal na radilici (iako ZDDP to ublažava donekle) a ugroženi su naročito ležajevi kao i sami klipovi i cilindri. Naravno sve ovo trenutno fatalno ali skraćuje životni vek motora.

Zbog ovoga je za zimski period minimalna upotrebljiva 15W viskoznost kod multigradnih ulja dok 10W se nameće kao optimalno rešenje (10W-40) dok je idealno tek 5W (5W-30 i 5W-40). Naravno za hladniju klimu, mnogo kratkih relacija i želju za povratnom kartom na relaciji zemlja-mesec 0W se teorijski nameće kao najbolje rešenje.

Zaključak zaključka

Kao najbolji kompromis uzimajući u obzir kako zaštitu motora tako i potrošnju goriva, kao i zahteve proizvođača motora (MB, VW, BMW, ...) su sledeće viskozne gradacije:

10W–40, 5W–40 i 5W–30.

Ova poslednja kategorija se nameće kao idealna za novije konstrukcije motora, mada je najupotrebljivija kategorija zapravo 5W–40.

Naravno lako je primetiti da su ove viskoznosti i najzastupljenije na tržištu.


I da napomenem mali jubilej: OVO JE STOTI (100.) TEKST NA BLOGU


47 коментара:

 1. Prvo da cestitam na jubileju... Drugo da pohvalim jos jedan dobar tekst. Ono sto mene malo buni, i sa cim nisam nacisto, to je pitanje zasto neka univerzalnija ulja, recimo 10w60 nisu najbolja resenja. Zasto je recimo ulje 10w40 bolja preporuka od pomenutog ulja? U svakom slucaju nastavljam da(verno)pratim Vas blog i zelim vam puno srece u daljem radu... Srdacan pozdrav

  ОдговориИзбриши
 2. Hvala "ninem"!
  Nije mala stvar napisati 100 tekstova i blizu 1000 strana teksta.
  Pitanje je dobro, taman toliko dobro za poseban tekst.
  Izgleda da ću tekst "Viscosity - Final Cut" (Viskoznost završni rez) morati da odložim, možda i za sledeću godinu jer bar par tekstova o tome može da se napiše.
  Kao što kažu eksperti (svetski) za motorna (i uopšte) ulja:
  - Idealno motorno ulje treba da ima SAE 0W-60.
  Ovakvo ne postoji ili bar ne za širu prodaju; ima i ovakvih ulja ali za druge primene ili u "mikro serijama" i koštaju i po 100$ za litar.
  Zašto onda 10W-60 viskoznost nije idealna?
  Prvo ova ulja su uvek skuplja od 10W-40, 5W-40 pa i 0W-40 (ili bar tu negde).
  Drugo: potpuno su nepotrebna u većini slučajeva.
  Zatim, nešto povećavaju potrošnju goriva, mogu čak i da loše utiču na rad motora modernih konstrukcija namenjenih lakotečljivim uljima (0W-20) ...
  Doduše kod većine (svih) motora do 2000. i ne sasvim novih (i ne mogu biti nakon 10 godina) ova se ulja mogu koristiti, čak vrlo uspešno čak i zimi.
  Glavni problem može biti u tome što, iako sintetička, ova ulja deo indeksa viskoznosti duguju velikom (većim nego 5W-40 i otprilike na nivou 0W-40 PAO ulja ili čak i više) procentu modifikatora viskoznosti (polimeri). Koliko god bili usavršeni ipak imaju svoje manjkavosti te se njihov veliki sadržaj ne preporučuje naročito kod nešto starijih dizela (i super novih).
  Dakle kada bi se koristila apsolutno najkvalitetnija bazna ulja (PAO, tj. kombinacija PAO-estri; ovakve kombinacije su zapravo i aktuelne ali uz kompromisno jeftinije "base stock"-ove) udeo bi mogao da se svede na nivo 10W-40 ali bi i ovako skupa ova ulja bila još 30 do 50% skuplja te bi ih retko ko kupovao.
  Za automobile 10W-60 je vrlo upotrebljiva SAE klasa dok se kod motocikala izbegava te je kod njih maksimalno preporučeno 10W-50.
  Ovakva (10W-60) ulja se često nazivaju multigradna ulja "(vrlo) širokog spektra (dejstva, viskoznosti)" a može se postaviti analogija sa medicinom i antibioticima širokog spektra koji se najčešće daju kada se ne zna pravi uzrok infekcije.
  Slično se i kod ulja koriste kada se ne zna šta se tačno hoće ili uslovi vožnje variraju od normalnih do sportskih. A kao i antibiotici imaju i svoja propratna dejstva, koja su izraženija nego kod onih "uskog spektra".
  I na kraju ali ne i po značaju:
  Kod automobila više teorijski (kod motocikala i praktično) ova ulja imaju slabost u smislu TRAJNE STABILNOSTI, u svim uslovima i dugoročno. Baš zbog velikog sadržaja polimera može se u ekstremnim uslovima desiti da oni popuste i inače jak (i debeo) uljani film "pukne" (prekine se). Ovo je moguće posle više meseci rada motora i (ne ili) dugotrajnom (više satnom) visokom opterećenju motora.
  Pa ko to još više sati drži motor na ivici opterećenja? Korisnici 10W-60 ulja uglavnom.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 3. Dimitrija, komentar na nastavak teksta a u vezi Seat-a je u tekstu Lukoil - prvi deo (decembar 2009.).

  Lukoil je (pa i nije mnogo kasnio, ali obzirom da od 2007. ili 2008. počinje sa ozbiljnijim pohodom na evropsko i svetsko tržište, mogli su i prošle godine) konačno izbacio svoj "oil finder" ("ПОДБОР МАСЛА").
  Da su učinili to ranije uštedeli bi mi dosta vremena ali i smanjili čitanost blog-a. Ovako što se mene tiče "right on time" ili JIT (just in time).
  Sve manje vremena imam za odgovore te bih molio da se samo u slučaju nedoumice (kod Lukoil-a) obratite jer ova alatka na sajtu "radi kao švajcarski sat".
  Za par sati nisam našao veći propust iako ima nekih sitnijih (u smislu optimalnog a ne pogrešnog).
  Ovim se stavlja rame uz rame sa ostalim kompanijama koje imaju ove alatke. Šta više među boljima je (uz Kroon) mada iskreno svi imaju dobre (a ne samo zadovoljavajuće) "preporučioce ulja" i nema velikih razlika među njima.
  - Zbog dužine komentara nastavak je u sledećem.

  ОдговориИзбриши
 4. I zašto se ne pohvaliti?
  Osim Dimitrije i njegovog Seat-a od koga nije bilo ni traga u katalogu Lukoil-a iz 2009. gde su preporuke bile u tabeli i više odgovora u mejlovima (ili ranijim tekstovima) naveo bih još samo 2 najnovija primera gde se Lukoil i ja slažemo u preporukama:
  1) Daewoo Espero 2.0 (Lukoil Lux 10W-40 kao najbolji izbor); mogućnost Super 10W-40 (API SG) koju navodi proizvođač je naravno moguća ali nisam je dao kao preporuku jer je razlika u ceni manja nego u kvalitetu. Osim toga ovo je i jedna od sitnih zamerki jer je za Lukoil Super trebalo (ipak) da stoji "Достаточное" (dovoljan, zadovoljavajući izbor) jer je to ulje upravo to a ne "Хорошее" (Dobar). Doduše ovo je više programerska greška jer program (bar što sam do sada video) ne daje "najbolji (izbor)" i "zadovoljavajući" kada ima samo dve preporuke. Moguće i da nije uvek tako ali je očigledno pretežno.
  2) Citroen Saxo 1.1i
  Lukoil kaže:
  Лучшее Лукойл Люкс API SL/CF 5W-40
  Хорошее Лукойл Люкс API SL/CF 10W-40
  Достаточное Лукойл Стандарт 15W-40
  Dobro, nije loše. Ipak ovde bi srednji (dobar) izbor mogao biti i jedini i najbolji. Tako sam ga i dao.
  Čak ako bi trebalo više njih taj bi trebao da bude "najbolji" pa najbolji da bude tek dobar a zadovoljavajući ne naveden već Lux 15W-40.
  Standard 15W-40 i (nenavedeni) 10W-40 su mogli da budu "jedva zadovoljavajući" ili zapravo dobar izbor za automobile sa dosta pređenih km.
  U dobar izbor je mogao da se smesti i sintetički Lux 5W-40 no slažem se da bi već bilo zbunjujuće.
  Greška je "sistemska" jer je "najbolji izbor" i glavna preporuka uvek kvalitetnije ulje.
  Ovo zaista ne rade ni drugi pretraživači te im je mana zajednička i nije zamerka Lukoil-u nego "oil-finder"-ima uopšte.
  Zaključak:
  Sve u svemu jako dobra (iako nova) alatka za pomoć pri izboru.
  PREPORUČUJEM!

  ОдговориИзбриши
 5. I naravno najvažnije (shame on me!), adresa je:
  http://www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/

  ОдговориИзбриши
 6. Stani,stani, stani!!!

  Za ovaj pretrazivac ja znam evo skoro godinu dana. Bio je i tada moj seat u katalogu sa identicnim preporukama kao i danas.
  Ali i pored toga sam vise vjerovao tvojoj preporuci i savjetu nego njima!!!

  Srecan jubilej!!

  ОдговориИзбриши
 7. srecan jubilej od novor clana iz makedonije !

  ОдговориИзбриши
 8. dodjavola, ne bi hteo da budem anoniman al se bas ne snalazim s ovim registracijama

  ОдговориИзбриши
 9. Dimitrija,
  Hvala na informaciji (mogla je i par meseci ranije!).
  I još više hvala na poverenju pored zvaničnog Lukoil "pomoćnika" na sajtu.
  Iako prilično pretražujem sajtove velikih proizvođača kod Lukoil-a mi je ovo zaista promaklo. Mislim, čim nađem katalog ili deo gde su tehnički podaci, često dalje i ne ulazim u sajt (kada bih stigao sve, više desetina proizvođača, plus ostala maziva (uključivši i industrijska) kojih ima više stotina po proizvođaču, pa ono (relativno malo ali opet na desetine) stručnih radova koji se besplatno mogu naći na net-u, itd.
  Naravno ovo jeste moj veliki propust. Ipak, kako i drugi nisu to primetili (čim su pitali) nije loše naglasiti.
  Uzgred kako ne živim od ulja (ne bavim se ovim profesionalno, bar još ne) zaista bi bilo mnogo da se postignem i vidim. Zato i služe prijatelji (čitaoci). Bitno je da se razumemo i dopunjujemo.
  Iako sam mnogo puta rekao, uvek ću ponoviti: autor kao i svaki pojedinac nije supermen, zato i objavljuje u formi bloga gde može biti dopunjen od strane čitaoca od kojih su mnogi vrsni znanci ili su to postali zajedno sa blogom.
  Poštovani anonimni,
  Pratite striktno uputstvo. Nađite nekog mlađeg ko je vičniji internetu ili bar nekog ko zna engleski jezik.
  Pošto kliknete na dugme "prati" (google povezivanje prijatelja) prvo pitanje je imate li otvoren google, yahoo ili sličan nalog, ako ne možete ga i otvoriti tom prilikom (jednostavnije je kada ga već imate), kod sledećeg ekrana označite da želite da javno pratite blog (onda prelazite iz anonimnog u čitaoca sa imenom) a tu možete i da prikačite sliku ili će se ona preuzeti sa google naloga (e-mail).
  Znam da nije baš lako ako se ovim niste bavili, ali pokušajte. Za sigurnost se ne brinite google sjajan po tom pitanju, za spam se takođe ne brinite jer vaša mejl adresa javnim praćenjem nije direktno dostupna.
  Hvala obojici i pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 10. Nisam hto da bombardujem podacima o LIKOILu, da ne ispadne da radim za njih. A i da ne ispadnem dosadan pricom o njima.

  ОдговориИзбриши
 11. ok, valjda sam uspeo, ovo s logiranjem. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 12. Jesi. Vidi se Kosta i u komentaru a već si par dana u "Čitaocima". Hvala!

  ОдговориИзбриши
 13. Hvala? Cemu ? Mi trebamo reci tebi hvala ! Neko cita iz zabave, neko jer ga tehnika interesuje iz hobija (ja na pr.) a bogami i strucna lica tu nadju dosta korisnih stvari.
  Ne znam dali je tema bas pogodjena za moje pitanje, al ajd da ga postavim, puno sam tema procitao zadnjim 30-tak dana, al nisam naisao ono sto mene konkretno zanima (ipak sam uzivao citajuci sve ostalo).
  Evo pitanja (vjerujem da je i drugima interesantno) kako spojiti plin i sportski motor, koje ulje ide na tu protivrecnu kombinaciju? Na pr. Alfa 156 2.0 TS 160-tak konja (K&N i sportski auspuh) sa plinom nove generacije Landi. Dosad sam zakljucio da je za LPG uglavnom polusintetika, nizak SAPS i Zn. Al za malo jacu voznju treba obrnuto.
  Otkako sam procitao bar 60% tekstova u blogu, ja se odlucih i nabavio LM Synthoil High Tech 5 W-40, sad ce i promena ulja. Dosad sam imao Aral 5-50. Za LM ulja sam i pre imao povoljno misljenje, zbog male potrosnje kod nas mala je verovatnoca falsifikata i relativno dobra cena. Ali posle tvojih komentara, postao sam LM fan. Kod nas je High Tech 5 W-40 u 5L pakovanju cca 40 Eura. Tvoje misljenje ? (Ja odmah na ti, posto si mladji od mene, he he)

  ОдговориИзбриши
 14. Poštovani Kosta,
  Pitanje je zanimljivo. Zaista ste u pravu što se zahteva tiče i da nije lako promisliti pravi odgovor.
  Ipak moram da naglasim da je on na više mesta već napisan ali ne tako eksplicitno.
  Znam da u opštim (i dugim) tekstovima promaknu ovakvi detalji pa ću na njih (na kraju) podsetiti.
  Pre svega da ti čestitam na "makini". Ludilo.
  Zatim da napomenem da sa LM Synth HT nisi pogrešio.
  Cena je O.K. i tolika je i u Srbiji (manje-više).
  U svakom slučaju svaki fening (cent, izvinite) vredi. Ima 1,2% sulfatnog pepela kao i (po pravilu) mnoga Racing 10W-60 ulja koja su baš ciljana za automobile poput tvog (LM, Castrol, Kroon, OMV, MOL, Selenia, ...). Ovaj sadržaj nije idealan za TNG ali ne treba se time opterećivati jer je ispod granice preporučljivog (ili baš na njoj). Posledica je povećanog sadržaja aditiva sa visokim sadržajem pepela, kakvi se koriste kod Racing ulja. Doduše novi koncepti to prevazilaze (vidi dole).
  Aral 5W-50 nije bio loš izbor a Mobil 1 Peak-Life 5W-50 ima već 1,3% sul. pepela u sebi te ja baš na samoj granici prihvatljivog. Naime može se i on koristiti ali ne stalno (svaki drugi, treći put).
  Za sada ulje koje ste kupili zajedno sa 10W-60 uljima (naročito LM i Castrol) izgleda najbolji izbor. Zapravo ova ulja su dobar izbor.
  Može li bolje?
  Da, naravno!
  Mesto br. V: Specijalizovana TNG sintetička (ili bar sintetska ulja) 5W-40. Po redosledu navođenja i preporuka: Motul Specific CNG/LPG 5W-40, Selenia MultiPower Gas 5W40 i LM Leichtlauf HC7 5W-40.
  Iako su najpogodnija za LPG malo su manje pogodna za sportske ambicije.

  IV: Motul 8100 X-cess 5W-40.
  Nije posebno "Racing" prilagođeno ali može da posluži.
  Da dodam da Motul v300 serija jeste pogodna za TNG (LPG), za vas naročito 10W-40 ili (leti) 15W-50, ali sa samo API SH (veliki sadržaj ZDDP-a) definitivno skraćuju vek katalizatoru (ne više od pola ali nije za bacanje) i ne mogu se koristiti duže od 5000km ili max. 7500km pri čemu nisu baš ni idealna za mešovitu vožnju, ipak su to specijalizovana ulja.

  Mesto br. III: Repsol Elite Competition 5W-40
  Osim pogodnosti za sport pogodno i za TNG!
  Ovde ide i neizbežni Mobil Super 3000. JOš je pogodniji za LPG ali nema "trkačku notu", mada može da posluži. Iskreno ista je klasa i vrlo sličnog kvaliteta sa LM Synthoil High Tech 5W-40 ali ukupno za nijansu je bolji jer je osetno pogodniji za LPG.
  Ovim se nameće kao jedan od najboljih kompromisa a i cena mu nije velika.

  Mesto br. II: Total QUARTZ RACING 10W-50.
  Najbolji kompromis!! Em trkačko em viskozno em dobro za TNG. Zaista za dlaku mu je izbeglo prvo mesto.

  PRVO MESTO (#1): REPSOL CARRERA 5W-50
  Pažljivijim čitanjem mogao si i sam da "provališ".
  Ovo ulje ne samo da je pravo Racing ulje već je i MID-SAPS uz samo 0,8% sulfatnog pepela. Za automobil poput Alfa 156 TS i nemilosrdno gaženje - idealka!

  Naravno, full Racing ulja su pomalo skup hobi iz razloga što se moraju menjati na (mnogo) manje od predviđenih 20k km (12 meseci). Maksimalno na pola (od oba uslova), V300 još na pola. Total bi mogao da se vozi i svih 15k km.
  U smislu povremene vožnje koja nalikuje sportskoj a inače mešovite najisplatljivija su ulja navedena pod III, IV i V.
  Uzmi u obzir da što je češće "gaženje u pod" interval izmene treba skratiti 20 do 25% ili čak i više. Ulje koje si već kupio slobodno koristi jer iako ne idealno prolazi i za TNG a i visoke obrtaje dobro podnosi. Šta više sreća što si već koristio 5W50 inače bi se navukao na LM.
  Malo odužih ali ima vremena (do sledeće zamene ulja).
  Veliki pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 15. Uh, kakav detaljan odgovor! Kod nas u Makedoniji nije bas tako sirok izbor dostupnih ulja, al uz toliko ponudjenih izbora, vec se moze doci do pravog. Hvala!

  ОдговориИзбриши
 16. Tek sada posle dugo vremena primetih da Vam g. Stevo nisam zahvalio na odgovoru koji sam postavio. Molim Vas izvinite na tome, i nadam se da se vise nikada nece ponoviti...
  Srdacan pozdrav Nikola Milic Ninem

  ОдговориИзбриши
 17. Nema na čemu i drugi put. Nemojte se opterećivati zahvalnicom, dovoljno je što čitate blog.
  Pozdrav,
  Steva

  ОдговориИзбриши
 18. Pozdrav Stevo! U uvodnom tekstu si naveo odnos ulja, gradacije 5w30 naspram 5w40... Koliko sam razumio, 5w30 ulja (sad zanemarujem potrosnju), i pored svih mogucih specifikacija, ipak ne nude zastitu motora, kakvu nudi 5w40? Jos mi objasni i ovo - xW40 ulja se mogu koristiti u skoro svim motorima, izuzev u onim kod kojih se kao zahtjev navodi xw20, a to je slucaj sa mojim hyundaijem.. mada si mi rekao da mogu slobodno sipati 5w40, sto cu i uraditi. Nisam vidio apsurdnije specifikacije za ulja kao kod hyundai / kia koncerna. U knjizici doslovce pise ovako: 5w20, 5w30, (onda sredina, kao da su je namjerno izostavili ili su bili pijani, drogirani,dementni), pa onda pravo na 15w40 i brale - 20w50 - nigdje 5w40 i 10w40 - ZBOGOM PAMETI :(

  ОдговориИзбриши
 19. 5W-30 nude sličnu zaštitu motora. Zapravo istu ako je min. 5W-30 a manju SAMO ako se navodi xW-40 ili xxW-40 kao minimalna viskoznost.
  Kod starijih motora ... koje kako ... kod ulja nižih specifikacija, takođe ... inače NE važi za 5W-30 fabrički default (iako postoje razne "teorije zavere", počevši od preporuke Mercedesa u USA, za SUV vozila, i slično).
  Klima može da učini tvrdnju tačnom ali ne i kod modernih motora gde se nalazi i vaš motor.
  0W-40 se UGLAVNOM može koristiti i kod 0/5W-20 fabričke preporuke (skoro 100%), samo nije uvek dobar izbor te se ne treba odmah hvatati za ovu viskoznu gradaciju.
  Hyundai jeste ispostio 0/5/10W-40 viskozne gradacije ... zašto, to izgleda ni oni ne znaju.
  U svakom slučaju sve tri "četrdesetice" možete koristiti.
  Verovatno su 15W-40 i 20W-50 namenili toplijoj (tropskoj, npr. Indija, Afrika, J.Amerika ...) klimi, a 5W-30 Zapadnoj Evropi ... nije mi jasno tačno zašto nema ovih VG. Pomenuo sam da verovatno forsiraju ulja sa manje polimera no ne drži im vodu (pardon, ulje) takav stav.
  Možda se 0/5/10W-40 u Hyundai motorima brže i lakše "razbiju" ali za do 10k km nije od značaja (ako je uopšte).
  Bitan je i kvalitet ulja (pa i polimera u njima).
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 20. Ako vec razbija polimere, onda bi mozda najbolje resenje bilo neko 5w40 ulje HC osnove?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sva su HC osnove (ili SHC).
   Bolje je da su što "sintetičkija" (ali takvih zapravo i nema).
   Sva (motorna) ulja (za automobile) sadrže polimere (manje ili više).
   Razlika čak i nije tako velika (8-11%).
   Ima nekoliko grupa jedinjenja koja služe ovoj svrsi (najčešće dve).
   Ne kažem da motor brzo "razbija" iste (brže nego neki drugi) to je samo pretpostavka (i eventualni alibi za Hyundai).
   Ne optrerećujte se time ... može 5W-40 ... itekako.

   Избриши
  2. Prve dve rečenice se odnose na 5W-40.
   Nije mnogo drugačije ni za 5W-30 (tek 1-2% manje aditiva za povećanje indeksa viskoznosti).

   Избриши
 21. sta bi po strukturi mogao biti visco stabil? nesto srodno ZDDP - u?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ne da bi mogao biti nego JESTE:
   Visco stabil su upravo (pominjani) polimeri rastvoreni u mineralnom (SAE 30) ulju.
   Otprilike pravi od 5W-30, 5W-40 ili od 15W-40 nešto kao 15W-50.
   Pitanje je nije li bolje u startu koristiti takva ulja (ako vam trebaju a vama ne).
   Ako već raspravljamo o mnogo polimera (većem procentu) zašto dodavati nove?!
   Ima neke logike dodati u drugoj polovini perioda zamene, ali napamet ... ne bih baš rekao. Osim toga bolje je ulje zameniti na 60-80% preporučenog nego terati full servisni interval sa visco stabil-om.
   Otprilike, to je to.

   Избриши
  2. I ni blizu nije ZDDP-u (da ne zaboravim).

   Избриши
  3. ja i ne stavljam visco stabil u novo ulje, gluho bilo, vec upravo na polovini intervala, kad je vec razredjeno, da obnovi viskozitet.. ispricao sam vam kakvo je ulje bilo, kad sam ga spricom izvukao iz pezoa 206 poslije dva mjeseca zimske voznje - VODA!

   Избриши
  4. Verovatno je O.K.
   Koristite u drugoj polovini intervala zamene i/ili pred kraj zimskog perioda (ako je broj km od zamene relativno mali pa se ne isplati zamena ulja odmah na početku proleća već tek u maju ili junu).
   Tome baš i služi ovaj aditiv!
   Makar bio dosadan da vas podsetim (znato vi to): viskoznost JAKO zavisi od temperature!!
   Procena da li je ulje voda je koliko-toliko zasnovana samo ako upoređujete (isto) novo ulje sa korišćenim (ako se ne meri apsolutan vrednost).
   Pozdrav!

   Избриши
  5. u jednu epruvetu sam stavio to koristeno, u drugu isto to - nekoristeno.. bile su na sobnoj temperaturi i vjerujte, nije mi trebao nikakav viskozimetar, bilo je dovoljno, istovremeno ih okrenuti naopako i posmatrati brzinu pada, razlika ogromna.. isti eksperiment je ponovljen poslije par sati drzanja epruveta na temp. frizidera - rezultat isti! Onda sam u motor pezoa stavio "visco stabil", obavio par voznji, istom metodom izvukao uzorak, stavio u epruvetu i napravio poredjenje sa predhodne dvije.. rezultat - viskoznost mnogo bolja nego u "vodi" i tek nesto niza nego kod nekoristenog ulja.. eto, moze i Vama biti koristan podatak.. precizno - motor je prije toga presao sa istim uljem oko 4000 km, od cega nekih 1200 (dva mjeseca) u ostrim zimskim uslovima.. "visco stabil" je dodat na priblizno 3 litra "vode", rezultat sam naveo. Veliki pozdrav!

   Избриши
  6. Hvala na informacijama.
   U principu se ulje kod benzinskih motora razređuje (gubi viskoznost) već posle 1000 do 3000km (toliko da često padne za jednu SAE viskoznu gradaciju), naročito kod 0/5W-40 ulja. Posle je (viskoznost) relativno stabilna pa opet opada u drugoj polovini intervala.
   Imate o tome poseban tekst "super mix".
   Veliki pozdrav!

   Избриши
  7. I naravno:
   Ako ste u pravu (a mislim da jeste) to je još jedan (posredni) dokaz zašto je Hyundai izostavio 5W-40 i 10W-40/50 pa čak i 15W-50 iz svojih preporuka.
   Motor je takav da brže smanjuje dejstvo polimera ("razbija ulje") pa se "razvučene" viskozne gradacije moraju (makar) menjati na manje km (do 7500km).
   Pozdrav!

   Избриши
  8. Ali u ovom slucaju se radilo o mom proslom autu - pezo 206, on je ucestvovao u "eksperimentu".. a i ne znam zbog cega bi motor benzinskog hyundaija razbijao polimere, vise nego neki turbo dizel slicne zapremine, ali mnogo veceg obrtnog momenta i termicke opterecenosti, a u kome se bez problema bućka neko 5w40 ulje? Zar nije logicno?

   Избриши
  9. HYUNDAI (ovo sad nadjoh, sta covjek da kaze... ali vidim da su specifikacije stare (SJ), vjerovatno se odnosi na starije modele...
   MOTORNO ULJE
   Benzinski motor: SAE 5W-30; SAE 5W-40; SAE 10W-40; ACEA A3/B4; API SJ/CH-4 i bolje
   Dizel motor bez DPF: SAE 5W-30; SAE 5W-40; ACEA B4
   Dizel motor sa DPF (filter čestica): SAE 5W-30; ACEA C3
   Intervali zamene ulja:
   Benzinski motor: 10.000 km ili jednom godišnje za modele do 1992 g.
   15.000 km ili jednom godišnje za modele od 1993 g.
   Dizel motor: 7.500 km ili dva puta godišnje dizel motori sa prirodnim usisavanjem
   15.000 km ili jednom godišnje za modele CRDi-Diesel
   20.000 km ili jednom godišnje za modele i 30 CRDi

   Избриши
  10. Jednom zauvek da rasčistimo:
   5W-40 može u Hyudai.
   One preporuke proivođača su stare makar više od 10 godina (verovatno iz sredine ili kraja '90-tih) i nije zbog njih, nego što ako može 5W-30 (e vala) može i 5W-40.

   I još samo sad:
   Ne opterećujte se previše otpornošću polimera oni su sada mnogo kvalitetniji nego ranije iako je ova kriza (od 2008.) uspela da zadrži one "stare loš(ij)e" bar još neko vreme.

   Kod benzinaca (i kratkih gradskih, naročito zimskih, relacija) je mnogo izraženiji efekat (tzv.) "Fuel Dilution".
   Tu doduše pomoći mnogo nema, jedino da se praktikuje jedna do dve vožnje van grada mesečno u trajanju od min. 20min. (30km ili više, bez stajanja, raskrsnica i semafora) a što više to bolje.
   Popuštanje polimera (ako se dešava) nije "ekskluzivno pravo" 5W-40 Viskozne gradacije, samo je stvar u nijansama (i par % više u odnosu na 15W-40).

   Možemo ovako do sledećeg smaka sveta (za 26000 godina) i samo ćemo "mlatiti praznu slamu".
   Imate samo dva rešenja:
   1) Dati ulje na analizu nakon polovine pređenih km (kontaktirajte Jugoinspekt ili nekog od proizvođača maziva, najbolje onog čije ste ulje kupili). Uradite viskoznost na 40 i 100 cel. (time i indeks viskoznosti koji se računa) i "flash point" (koji ukazuje na prisustvo goriva) i eventualno (ako je prethodno loše ali ne daje nedvosmislene rezultate) sadržaj goriva u ulju i na kraju (i obavezno) sadržaj vode u ulju.
   To će vas koštati koliko jedna zamena ulja ali ćete znati na čemu ste.
   2) Dodavaćete ViscoStabil posle zime (i par hiljada km) ili u drugoj polovini intervala zamene.
   3) Dolivaćete viskozije ulje (recimo 5W-50 ili 10W-50/60) istog proizvođača iz iste serije.
   4) U startu postaviti stvari na sledeći način:
   5W-30 zimi a 15W-40 leti.

   Gradska vožnja sa mnogo dužih gašenja motora, isti "ubija k'o zeca". Moderniji motori su malo prilagođeniji ovome ali ostaje da je tako.
   Hibridi su raj za gradsku vožnju ali i oni samo ako se "stalno" voze. Taksi služba je čak za nijansu bolja za ove probleme jer je motor češće upaljen.

   U svim kombinacijama ulje menjajte na 7500km.

   Ugradite plin (ako već niste).

   To je to. Šta više da kažem? "Sve sam priznao".

   Избриши
  11. Da jednom za uvijek rascistimo - DRUGI SMAK SVIJETA JE ZA TACNO 13 600 GOD, minus jedan dan, prezivjecemo i njega (izdrz´o je Mujo i gore)i do onda vala ne namjeravam mijenjati ulje (ova nova gradacija 0w80, garantuje bar pola majanskog ciklusa) :))))
   Hvala Stevo, iscjedismo vodu iz suve drenovine :)))

   Избриши
  12. E uzdravlje nam bilo!
   Javite se drugim povodom. Ne mora da bude (ovako teško) pitanje, može i komentar kao ovaj prethodni ili tako nešto.
   Pozdrav!

   Избриши
 22. PS: Imate li podatke o kvalitetu "NIPPARTS" filtera (kupujem ih kod hyundai zastupnika)? Hvala!

  ОдговориИзбриши
 23. Nemam.
  Ipak, radi se o kompaniji sa obrtom od preko milijardu evra specijalizovanoj za Korejanska i Japanska vozila (delove za njih).
  To i činjenica da ih distribuira Hyndai zastupnik je dovoljno da se kaže da je to vrlo dobar kvalitet. Nema potrebe da menjate.
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 24. dali može ulje 5/50 u astru g 1,6 16v 2000g

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovana Nedeljka,
   Da, naravno.
   Čak i u motore sa malo pređenih km.
   S obzirom na godine, možda i idealno.
   Naravno, mogu se koristiti i jeftinija 10W-40 ulja, ali su sintetička 5W-50 svakako bolji izbor. Minimalno potreban nivo kvaliteta je API SL, 5W-50 ulja su obično API SM ili SN što je nivo ili dva viši kvalitet.
   Pozdrav!

   Избриши
  2. astra g 2000 1,6 16v troši ulje 0.5 na 1000km dali odgovara ulje 5/50 ili nešto drugo

   Избриши
  3. Poštovana,
   5W-50 ili 10W-40 je minimalna viskoznost koju trebate da koristite, možda je i kasno za oba. Uz tu potrošnju ulja, veoma je verovatno da je motor u problemu (dotrajao). Treba i proveriti u servisu.
   Ako je taj slučaj, onda samo 10W-50 ili 10W-60 još mogu da produže vek i smanje potrošnju ulja.
   Praktično bilo koje od svih navedenih viskoznih gradacija je o.k. jer je osnovni zahtev API SL a to ispunjavaju sva moderna polu-sintetička, sintetska ili sintetička ulja.
   Pozdrav!

   Избриши
 25. Koje ulje ima najveci indeks viskoznosti ? Ja sam do sada uspeo da nadjem podatak za Motul Sport 5w50 i on iznosi 186. Da li kojim slucajem postoji jos veci indeks ? Ovako banalno, da li se ulja oznake 5w50 mogu smatrati najboljim uljima ako se uzmu u obzir okolnosti ? Leto/Zima, zustrija voznja...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Da, postoji.
   186 (tačno toliko) ima i npr. Mobil 1 0W-40, ali ESP ima nešto manje (176).
   Uprošćeno, 5W-50 ulja jesu najbolje rešenje za velike razlike zimskih i letnjih temperatura. Pogotovu što su obično takva ulja više "5W-45" (malo u oblasti SAE 50). Na žalost, sve ih je teže naći, uglavnom zbog politike štednje goriva (inače su za 5W-40 default dobra alternativa).
   Unutar iste VG mogu biti i velike razlike, tako da je IV od 170 do 180 (najčešće). Ni 5W-60 ne garantuje veći ind. visk. Tako, MOL Racing 5W-60 ime "tek" 183.
   Verovatno najveću vrednost ind. visk. ima Eneos Sustina serija.
   5W-30 pomera "lestvicu" na 194!
   A praktično najviše od "normalnih" (ne ultra niskih visk. gradacija) ima njihovo 0W-50, 199. Sama granica od 200!!
   Mislim da je OMV (vidi tekst na blogu) imao 10W60 ulje koje je premašivalo 200, tj. imalo je 204, ali nije izvesno da i dan danas ima iste karakteristike.
   Ipak, nesumljivi šampion je Eneos Sustina 0W-20 sa vrednošću od 229!!
   "Obično" njihovo 0W20 je imalo 192 ako se dobro sećam.
   Liči da je greška ali ne mora da znači.
   Naime zbog načina kako se IV računa, ulja manje viskoznosti lakše postižu veće vrednosti (iako većina 0W-20 ima "tek" 170-180, slično 5W50 uljima).
   Pozdrav!

   Избриши
 26. Poštovani Steva
  Moli bi vaše mišljenje.
  Automobil je Golf mk1 Cabriolet,1.8l 95ks sa katalizatorom.Kilometraža je 320 000,a ukupno stanje auta je 4+.Bez problema ide na godišnje odmore do Italije,Istre.....itd.
  Radi se o ovome.Nakon ugradnje VDO satova primjetio sam da pritisak motora pada nakon 90 C.Na 80 C je 1 bar na leru,kako i treba i kako temparatura raste spadne na kritičnih 0,6 bara na 900 ob/min(ler).
  Ule je Castrol 10w 40 koje sipam 12 godina koliko je auto kod mene.
  Rastavim motor i vidim da je stanje apsolutno dobro,zamjenim karike,dotjeram glavu i stavim nove ležajeve(Letece i lezece) i ako nije bilo nikakvih zazora i tragova oštećenja.Pumpa je dobra,a zadržao sam je jer nisam mogao nabaviti novu kvalitenu.Samo Topran.Karike i ležajeve sa ugradio Mahle.Ponovo stavio Castrol 10w40 i stanje je ostalo isto.Do 90 C pritisak je ok,a nakon toga rapidno pada.
  Odem na Castrolovu stranicu,ukucam svoj auto i dobijem odgovor da je preporuka za motor JH 1.8l 70kw ulje 10w60.
  Naspem to ulje i problem riješen.Na 100 C na leru pritisak 1.2 bara.
  U orginal Cabrioletovoj servisnoj knjizi piše za ulje: 15w40 , 10w40. Knjiga i auto 1989g.
  Šta po vašem mišljenju da radim.Tražim kvalitetnu pumpu i zamjenim,te se vratim na 10w40 ili ostati na 10w60 kako preporucuje Castrol.Napominjem da sa ovim uljem sam start je malo bucan i 10 sekundi radi nemirno i lupkaju hidraulicni podizaci ventila,koji su novi i kvalitetni(INA)
  Hval

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,
   Mislim da ste problem rešili. Malo je čudno da sa 10W40 dobijate isti pritisak ulja na leru čak i posle remonta motora, no šta je tu je.
   SAE 10W-60 nije nešto posebno "gušće" viskoznije od 10W-40 na startu, tako da ako sa njim lupkaju hid. podiz. ventila, onda će i sa 10W40 na nižoj temp. biti isto. Sa druge strane što je niža temp. (nula ili ispod nula celzijusa) razlike između ove dve gradacije su sve manje i (svakako) manje primetne. Ako 10W40 ide do -20, ići će i 10W60.
   U krajnjem slučaju tih 10-tak sekundi (minut pri nižoj temp.) su od manjeg značaja nego pritisak na leru na visokoj (radnoj) temperaturi.
   Glavna prednost 10W60 u odnosu n a 10W40 je upravo veća viskoznost na visokim temperaturama (i manja isparljivost); dodatno, veća vrednost HTHS je takođe veliki benefit).
   Što se tiče Castrol-a, upravo ste iscrpli (dobre) mogućnosti.
   Inače, 5W-50 bi možda bila idealna Visk. Grad.
   Možda da probate i Mobil 1 u ovoj verziji, pa zaključite sami.
   Moguće je i koristiti "letnje" i "zimsko" ulje, ali zbog ponašanja sa 10W-40 bih to odbacio (šta onda? 5W50 zimi, pa onda bolje cele godine, ako je pritisak na leru na 100 cel. oko 1 bar, što bih očekivao).
   Promena uljne pumpe verovatno ne bi rešila problem (vraćanje na 10W40), iako bi bilo dobro promeniti i nju (ne bih žurio, bar dok ne nađete kvalitetnu), posle svih izmena.
   Remont je prilično pedantno urađen ali ipak motor nije kompletno obrađen, te mi se čini da je ulje veće (više) viskoznosti tu korisno. Čak i u novom motoru ono ne bi bilo za odbacivanje (ne bi imalo previše negativnih strana) jer je po VW 500.00 prihvatljivo i 10W60 kao i 5W-50 (60).
   Pozdrav!

   Избриши
 27. Hvala na brzom odgovoru.
  Razmišljao sam i o Mobil 1,a najviše o Optimi 10w60 sport,ali to ulje,i ako ima u katalogu,je nemoguce nabaviti.
  Za sada je ovo ok i mislim da ostajem na edge supercar.Hvala vam u razrješenju nedoumice.
  LP iz Sarajeva.

  ОдговориИзбриши