Ukupno pregledanih strana (Total Page Views)

недеља, 03. октобар 2010.

TEST - REZULTATI; TEST - RESULTS


"Znam znam, sinak, brojke ne lažu, bolje mi je da ne gledam, možda sam jos uvek tamo (bolje da ne gledam to ulje, možda sa njim još može da se vozi)"

„I know, I know, son, figures do not lie, it is better not to look, maybe I am still there (better not to look at that oil, maybe it is still good for the car)“

1. TBN (Ukupni bazni broj; Total Base Number), mgKOH/g: 5,28

2. Viskoznost na 40°C (Viscosity on 40°C), mm2/s (SRPS ISO 3104-2003): 87,77

3. Viskoznost na 100°C (Viscosity on 100°C), mm2/s (SRPS ISO 3104-2003): 13,85

4. Indeks viskoznosti (Viscosity Index - VI), SRPS ISO 2909-2007: 162

5. Koncentracija gvožđa (Fe) u ulju (Iron (Fe) concentration in oil), ppm: 37

6. Koncentracija bakra (Cu) u ulju (Copper (Cu) concentration in oil), ppm: 8

7. Koncentracija olova (Pb) u ulju (Lead (Pb) concentration in oil), ppm: 35

8. Koncentracija cinka (Zn) u ulju (Zinc (Zn) concentration in oil), ppm: 1150

(9.) Opis stanja uzorka: „Uzorak donet u sivo obojenoj flašici od 0,5 l sa plavim zatvaračem od kis. vode. Uzorak je neprozirno mrke boje, bez vidljivih mehaničkih nečistoća. Miris se meša od nove boce i rabljenog ulja (Ulje je rabljeno 12500km prema inforaciji od ovl.lica).“

Sample Description: „Sample is brought in gray (plastic, PE) 0.5 liter bottle with blue cup from mineral water. Sample is opaque (dark) brown colour, without apparent (visible) mechanical impurities. Odour is mix of new bottle and used oil (oil is used 12500km according to information from authorized person)”.

Citat je od strane ovlašćene laboratorije. Quote from authorized laboratory.

DISKUSIJA (REZULTATA); (RESULTS) DISCUSSION

Opšti zaključak: po svim parametrima korišćeno ulje je još uvek pogodno za upotrebu.

General conclusion: Used oil is still suitable for the application in compliance with all above parameters.

1) Ne postoji definisana oblast (zahtev) za ovom vrednošću. Vrednost TBN od 5,28 je više nego dobra posle 30% većeg intervala zamene od preporučenog i uopšte za 13.000km. Više o ovome u sledećem tekstu. Sada samo da naglasim da postoji više gledišta na to kolika ova vrednost treba da bude da bi ulje još uvek bilo upotrebljivo.
Klasično gledište kaže: ulje je upotrebljivo ako ima polovinu početne vrednosti TBN ili dokle god je TBN veće od TAN.
Kataloška početna vrednost korišćenog ulja je TBN = 8. Čak su u ovlašćenoj laboratoriji sumnjali da je ta vrednost prava i tipovali da konkretno ulje ima tek 7,5 ili da je 7 do 7,6.
Po ovome je ulje više nego pogodno za korišćenje a neka od modernih ulja kao nekorišćena imaju tek 6,0 ili max. 6,5 a predviđena su za produžene intervale zamene, obično za 30 do 40k km.
Kako TAN nije rađen može se samo nagađati ali ta vrednost ne bi trebala da bude veća od 3. Kako god, autorovo mišljenje je da bi 3,0 bila dobra granica za TNG i ED kao i bolje benzine a za sadašnji NIS-ov nekih 3,5. Za lošija (dizel) goriva bi mogla da se crta povuče na 4. Naravno na sve ove vrednosti nekih 0,5 kao „garancija“ nije na odmet.
Sve u svemu: pad sa 7,5 (ili 8) na 5,3 je jako mali i po ovom pitanju je ulje „odradilo“ odličan posao, zapravo pokazalo se kao jako dobro.

2) Zahtevi za viskoznost na 40°C ne postoje (nisu propisani) te bi ovde mogla da prođe i lošija vrednost. Ipak treba sve gledati kroz prizmu indeksa viskoznosti. U tom slučaju bi ova vrednost trebala da bude u intervalu 80 do 100 ili 85 do 100, što manja to bolje.
Novo ulje kataloški ima nekih 95 ali to nije prava vrednost već je negde oko 90. Pad sa 90 (ili max. 92) na 87,77 je jako mali i zapravo se može reći da je ulje unutar tolerancija za novo ulje!! Jako dobar rezultat.

3) Zahtevi (po laboratoriji) bili su da ulje bude unutar SAE 40 granica (12,5 do 16,3). Ovo je visok i veoma oštar kriterijum. Uzima se da je dobro i ± 15% (malo izvan SAE granice), a da zavodoljava (dopušteno) je i svih ± 25% ili za porast čak i 30%.
Novo ulje ima (kataloški): 14,4 mm2/s a zapravo 14 do 15. U proseku najverovatnije 14,5. Posle 11 meseci i blizu 13k km ulje ima 13,85!? Koliko je ovo dobro? Izuzento!!
Nepunih 4% manje od novog ulja je beznačajno, uz mogućnost da bude svega 1% ili maksimalno 7,7%. Sve i da je 10% bilo bi vrlo dobro. Ovo je zapravo vrhunski rezultat. Ni solidno dosipavanje ulja ne može osporiti neverovatnu činjenicu da radna viskoznost (jednog 10W-40 ulja) praktično „nije mrdnula“ za ceo eksploatacioni period.

4) Za indeks viskoznosti granice nisu postavljene. Ulja 10W-40 imaju obično 145 do 165. Korišćeno ulje ima vrednost od 162 dok novo nekih 156 ili 158 (zapravo 155 do 165). Znači postoji mogućnost da je ova vrednost čak i veća nego kod nekorišćenog ili da je zapravo ista ili u najgorem slučaju 2% manja. Vrhunski rezultat!!

5) Dozvoljena Fe koncentracija je max. 100ppm ili po novijim i strožijim normama 75ppm. Dobijenih 37ppm je izuzetan rezultat. To je tek malo više od trećine ili nepuna polovina od dozvoljenog i dopušta još dosta km da se pređe.

6) Bakar je dozvoljen sve do 40ppm. Analizom je dobijeno 8ppm. Ovo je tek jedna petina dozvoljenog i više nego dobra vrednost, naročito ukoliko se uzme da je interval izmene bio dobrano van fabrički preporučenog.

7) Olovo je dozvoljeno do 50ppm. Za modernije motore i po strožijim normama tek 20ppm. Ipak je ovde prva vrednost ta koja je merodavna. Ovaj element je najbliže granici ali dovoljno daleko da bi interval mogao biti i značajno duži. Kritika da je efekat dolivanja ulja taj koji je smanjio koncentraciju je tek delimično na mestu jer bi i dalje bilo zadovoljen uslov da granica nije pređena. Osim toga sve i da je koncentracija i 55ppm samo po sebi nije diskvalifikujuće uzevši u obzir druge rezultate. Za konačnu ocenu nedostajalo bi nekoliko analiza ali je kao princip O.K. – znači granična vrednost jednog od elemenata ne mora da znači da ulje više nije za upotrebu. Ovde je pak vrednost na 0,70 od granične te je očigledno da je stepen sigurnosti više nego dovoljan. Više o ovome u trećem delu teksta o testu.

8) Nema granice za vrednost cinka. On potiče (uglavnom) od aditiva. Uobičajeno je da se dozvoljava smanjenje vrednosti (gubitak) od 20% aditiva do punog intervala zamene ulja.
Vrednost za SL ulja je različita ali kod proizvođača ulja o kojem govorimo je na maksimalnih 1200ppm. Nakon završenog ciklusa korišćenja ostalo je praktično isto (1150) ili manje za tek 4%. Izuzetno. Ipak treba naglasiti da je jedan deo cinka verovatno iz prašine. Iako je urađene sve da se to smanji (zamena filtera vazduha u toku testa) sigurno je jedan deo odatle. Teško je reći koliko je to. Analiza silicijuma (Si) bi posredno dala okvir uz urađen fosfor (P) čime bi se lakše procenilo koliko je cinka iz ZDDP-a.
Ipak sasvim je izvesno da više od 100ppm cinka u ulju ne može biti iz vazduha (prašine), te bi 1050ppm posle 128,5% fabričkog intevala zamene bilo više nego dobar rezultat. Smanjenje od tek 12,5% (jedna osmina) je više nego dobro. Granična vrednost od (uslovno) 960ppm Zn je još uvek dovoljno daleko da se zamena ulja mogla izvršiti i znatno kasnije.

9) Opis ulja. Kako vam zvuči? Dosta dobro? I bolje je od toga. Zapazite da je miris ulja bio tek neznatan i da je jedva pokrivao miris nove boce od PE. Nije bilo ni mehaničkih nečistoća a mrka boja je oznaka za nešto što bi laici ipak nazvali „tamnim“ ili čak „crnim“. Da bi se izgledom ocenilo ulje (makar u vidu opšte procene) treba dosta iskustva. Ako bi na skali od 1 do 5 ocenjivali samo boju ulja, većina bi dala 2 (zadovoljava), ja sam to ocenio kao 3 a iskusan šef laboratorije kao 4 (vrlo dobro). Ocene su samo orijentacionog karaktera i samo malo bolje definišu impresiju ispitivača. Ukupno stanje nakon tolikih pređenih kilometara je u laboratoriji ocenjeno kao „jako dobro“, a čak i vrsan znalac (autor) je istu takvu ocenu dao tek zahvaljujući posrednoj informaciji. Naime dok se ulje cedilo i to kad je prešlo u fazu „kap po kap“ po sunčanom danu se jasno videlo koliko je zapravo ulje bilo prozirno i kako je osnova ostala gotovo nedirnuta. U laboratorijskoj čaši je izgledalo malo lošije (jako tamno), međutim nije bilo ni vidljivih opiljaka (mada je to trebalo utvrditi filtracijom kroz fini filter što nije urađeno da se ne utiče na analize) niti bilo kakvih mehaničkih nečistoća. Drugo je čak i dato u izveštaju a prvo je oko iskusnog eksperta iz laboratorije ocenilo čak i bez dodatnih informacija.
U telefonskom razgovoru je rečeno (parafraza): ma ovo ulje izgleda odlično, da li ste sigurni da je to posle skoro 13k km? ... ma kakvo tamno, ovo je jako dobar izgled za rabljeno ulje uopšte, itd.
Kao što smo zajedno zaključili sama boja ulja nije kriterijum ali je zanimljivo razmeniti iskustva te je stručnjak koji se nagledao korišćenih ulja bio jako zanimljiv sagovornik. Iskustveno je i pre saznanja da o kom se vozilu radi već znao da nije teretno i da nije dizel a iako nije bio siguran tipovao je da je TNG pogon u pitanju.
Iako nije relevantno nije loše navesti (kao zanimljivost) kako se kretao izgled ulja tokom eksploatacije. Prvih 5000km, „čisto kao suza“ (uzmite u obzir da je pre toga bila čista sintetika i motor izuzetno čist), na nekih 7000km javili su se prvi znaci promene boje ulja ali do promene filtera i 8750km i dalje je ulje bilo jako prozirno. Prilikom promene filtera se ipak videlo da je ulje već malo tamnije ali je boja počela da se menja bitnije tek posle 11000km. Ništa ne znači ali eto kao mali prilog.

Na kraju treba naglasiti da je ulje zadnji put doliveno na oko 10.100km kada je sa cca. 2,5dcl (250-tak ml, po merenju 254) bilo dopunjeno „do vrha“. Do promene ulja nivo je spao na otprilike polovinu na mernoj šipki, uz potrošnju od oko 2dcl na 1000km. Naravno nivoi su okvirna stvar a ukupna količina ulja je merena nakon njegove zamene uz jako dugo ceđenje istog pri čemu je pre toga bilo zagrejano na radnu temperaturu. Uzorak je uzet nakon potpunog ceđenja ulja (celokupne količine) i homogenizacije u vidu višeminutnog mućkanja u kanti od (istog) ulja od 5lit. pri čemu je bilo dovoljno mesta da se isto i obavi. Uzorak je uziman iz nekoliko puta prilikom presipavanja uz povremeno mućkanje primarnog kontejnera za ulje (kantice) tako da se može smatrati dobrim srednjim uzorkom. Ulje je poslato na analizu nekoliko nedelja kasnije uz dobro zatvorenu bocu koja je držana na mračnom i hladnom mestu.

P.S.
Moram da napomenem da su analize rađene u 2 laboratorije. Prvih 4 rezultata (i opis) je rađeno u akreditovanoj laboratoriji. Analize elemenata rađene su pomoću AAS metode (emisiona spektrofotometrijska metoda) u takođe akreditovanoj laboratoriji ali ne i po ASTM. Analize su rađene po metodama koje koriste akreditovane laboratorije i na opremi koja ima dovoljnu tačnost i preciznost za određivanje od strane viskostručnog kadra tako da se rezultati mogu smatrati relevantnim. Zbog ovoga rezultate 5 do 8 bi strogo gledavši morali da smatramo tek okvirnim. Ipak znajući ljude koji su radili i delo učestvujući u radu garantujem da rezultati nisu većeg odstupanja od ±10%. Uzgred ova vrsta analize (AAS) i daje rezultate koji se zavisno od laboratorije mogu razlikovati nekoliko % (±5% najčešće). Određivanje viskoznosti (kapilarom) je mnogo preciznije i obično se uklapa u 1%. TBN kao i svaka titracija može imati 1-2% greške ali nije toliko bitno u celini; dobijenih 5,28 je sigurno sredina između mogućih 5,18 i 5,38 (na primer) kao krajnjih granica.

Sve u svemu, rezultati su jako pouzdani u svakom smislu, počevši od uzorkovanja do rezultata laboratorije a uslovi su jako precizno praćeni (što je bilo prilično naporno uz ostale obaveze).


15 коментара:

 1. Profesore,a hocete reci koje je ulje u pitanju?Mobil super 2000 ili nesto drugo...prema ovoj analizi,moze 20.000km opusteno...da li bi se karakteristike ulja naglo pogorsale,da je vozeno duze od godinu dana...da li je bilo nekih prljavstina u filteru prilikom zamene na 8.500km...ipak je Vas motorcic nov i odrzavan kako treba...kako bi se po Vasem misljenju to ulje ponasalo u motoru sa 200+ k km...rekao bih i da znate da vozite(niti mnogo silujete,niti mazite motor)...jos jedno pitanje(1000zasto):sta bi se desilo,da je auto vozio neki neizivljeni klinac ili neki deka koji ne prelazi 2000rpm...pretpostavljam da ste zimi dosipali full sintetiku a leti racing 10w60...znam da zurim i da sam dosadan,ali sta bi se desilo da je to ulje u novijim generacijama sa alu glavom i blokom...manite se lobotomije,cuvajte mozak(treba i Vama,a malo vise nama)...izgleda da bi i u medicini bili dobar strucnjak...respect

  ОдговориИзбриши
 2. Auuuu!!
  Ma već deseti put kažem nisi ti džabe legenda!
  Mnogo pitanja. Ma već si odgovorio na više od pola.
  Možda nisam bio jasan u filteru je bilo "prljavština" i manji znalci bi rekli da je ulje već bilo "prljavo" (zapravo takvo je tek bilo na kraju i to tek u početnoj fazi "štroke").
  Ime ulja dobijaš na cbc-u u PP (sutra).
  Ma znam da mi spasa nema (mislim čuvam mozak, "pijem prozak", samo zato što se rimuje ali nije daleko od istine).
  Neiživljeni klinac bi morao da malo više dosipava Racing 10W-60 ;-)
  Penzioner sa do 2000rpm? Možda više 5W-40, mada mu spasa nema, generalka na 60 do 80k km uz takvu vožnju (još 5000km godišnje).
  Ovo ostalo ... pa valjda je veći deo već u tekstovima ... biće malo od tvojih pitanja, mada pravi odgovor ćemo znati tek kada uradimo analizu ulja u uslovima koje spominjete, zar ne?
  Veliki pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 3. Rezultatu testa su veoma povoljni po testirano ulje.Voleo bih da je testirano ulje iz skupine jeftinijih,ili barem srednje cenovne klase što bi potvrdilo moje mišljenje da nema loših ulja ako se izvrši pravilan izbor.Moram da priznam da sam odskora "izlečen"od prečestog menjanja ulja(obično na 5000 km),evo sad "gazim" 7500 i mogu reći da mi se čini da se motor mnogo lepše i lakše vrti.
  Test ukazuje da trebamo verovati preporukama fabrika motornih ulja što se tiče intervala zamene(uz manje korekcije...)i da stvarno ne trebamo se plašiti cifre od 15,pa čak i 20000 km kad je u pitanju vožnja na TNG ili benzin,eurodizel.
  Mislim da je najveća nepoznanica vožnja na D2 i njihov TBN nakon određene kilometraže...

  ОдговориИзбриши
 4. Kad "kristina990" nešto kaže malo šta ima da se doda.
  Nemoj se previše plašiti D2 goriva. Jeste katastrofa ali iole kvalitetnije ulje uz TBN od 9 ili više (ne mora mnogo više) mora da odoli 10k km u starijim motorima i 15k km u novijim konstrukcijama (uslovno novijim, recimo 90-te, sredina i kraj).
  Seti se da su stariji standardi baš zbog ovoga i forsirali min. TBN od 9.
  Sada je to 7 do 8 ili čak 6 do 7 jer sa manje od 10ppm sumpora u gorivu (TNG, ED i iole bolji benzin, biće ih od sledeće godine) zaista nije neophodno više. Nije sve u TBN-u to je tek jedan (iako značajan) parametar kvaliteta motornog ulja.
  Sutra ti stiže "dojava" o kom se ulju radi na CBC ili mejlom (ili oba).

  ОдговориИзбриши
 5. Ja ću samo reći svaka čast na trudu za ovo!

  ОдговориИзбриши
 6. D2 ima i do 10000 ppm sumpora,većina ulja po starijim standardima imala je TBN najčešće preko 10.Ne znam koliko gas ima sumpora ali verujem da je barem deset puta manje,ako je gas "skinuo"TBN za oko 3 za 13000km koliko se može očekivati od goriva koje ima mnogo više,ajde nek bude deset puta...ne znam... nisam pametan...tu bi test samo jedan na TBN mnogo pokazao...
  inače modriča kaže da je za njihov HC power u uslovima korišćenja D2 interval 10000 km za GOLF 3 TD...a auto tako lepo ide kad se pređe 6000,milina kako radi motor

  ОдговориИзбриши
 7. TNG (LPG) bi trebao da ima max. 10ppm ili 1000 puta manje sumpora od D2. To su doduše maksimalne vrednosti ali ni u praksi nije manje od 500x. Mislim 10ppm S u TNG? Zašto čak toliko? Nemam pojma! Propan-butan bi mogao pre da ima "nula" sumpora (ispod 1ppm) nego benzin a takvih benzina ima (Shell, MOL, ... ima još).
  Uostalom ED je na ispod 10ppm (E5) mada je i Euro 4 sa 50ppm bilo jako jako dobro što se dizela tiče (jedino DPF i novi e5 motori traže manje a ni onima kojima je 50ppm zadovoljavajuće neće da se "bune").
  Sreće je da D2 zapravo ima negde između 1000ppm i 5000ppm (ako je sreća uopšte).
  Nije linearan pad TBN-a sa sadržajem sumpora i pređenim km.
  Naravno malo veći TBN neće da škodi (10 ili 11) ali nije sve ni u tome. Ima "kamionskih" ulja i sa 15 ili 16, ili za železnicu i preko 20, mada oni nisu pogodna za automobile. Uzmite "diesel" varijante poznatih ulja (polu-sintetičkih uglavnom, mada ima i sintetika) ili što je zapravo najbolje:
  Tretirajte korišćenje D2 goriva kao "teške uslove rada" i skratite interval zamene po preporuci proizvođača (obično polovina standardnog).

  ОдговориИзбриши
 8. malo sam se u ovom tekstu utešio http://www.docstoc.com/docs/34748265/MOTORNA-ULJA---OSNOVNI-POJMOVI-ENGINE-OIL-BASIC-APPREHENSION
  po pitanju TBNa,ispod 75000km neću da idem pa do 10000km ovisno o dolivenoj količini.

  ОдговориИзбриши
 9. zapravo danas sam shvatio da ipak ni D" nije toliki bauk,ta velika količina sumpora u većoj meri sagori,logično zar ne...jedino što su produkti sagorevanja nešto veći,ali ne linearno kao što je Steva već više puta ponovio...

  ОдговориИзбриши
 10. U stručnom tekstu koji je "kristina990" spomenuo navodi se da je TBN vrednost od 1 ona koja je krajnja za zamenu ulja (ovo sam nalazio na više mesta).
  Neke laboratorije i stručnjaci kažu TBN od 2 je minimum.
  Zapravo tu je negde. Za EU i bolja goriva lako bi se za TBN=2 složili. Kod nas je ipak bolje da bude bar 2,5 ili 3.
  Uzgred, postoje i moderna ulja sa TBN od 5 ili manje (3,6) te je zaista pitanje da li je i 2 dovoljno niska granica.
  Znači u USA 2, u delu EU 1, u ostatku 2, za ostale bih rekao 3, osim za TNG i benzine bez sumora (i bolja ED goriva) gde bi moglo i 2,5 da prođe.
  O ovome u nekom od sledećih tekstova ali tek da naznačim da sam namerno ostavio veću marginu sigurnosti u postavljanju donje granice TBN-a da bi ulje bilo upotrebljivo.

  ОдговориИзбриши
 11. moze li se koristiti ulje 10 40 luk oil polu sintetika u esperu 2.0 opelov motror.ja sam ga stavio ali kao da osecam neki miris svremena na vreme u kabini.narocito kad malo dodam gas.Pre toga sam koristiio total 10 40.Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 12. Poštovani,
  U vašem Esperu 2.0 možete (i dobro je) korisiti Lukoil Lux polusintetiku SAE 10W-40.
  Iako se mogu koristiti i 5W-40 i 15W-40 viskoznosti i shodno tome sintetička i mineralna, polu-sintetička ulja 10W-40 su najisplatljivija i treba ih koristiti dokle god motor ne počne da troškari ulje.
  Od Lukoil-a teško ćete dobiti savet no ni drugi veliki nisu mnogo bolji mada bi vam na konkretnije pitanje možda čak i kratko odgovorili (Mobil i Valvoline pre svega).
  Imate i katalog Lukoil ulja koji je neka vrsta "svetog pisma" za njihova ulja. Nije uvek upotrebljiv a naročito je tragi-komičan nedostatak novih Lada modela (baš logično). Ali ipak je dobro urađen (solidan, dobar 3+).
  Za vaš model je savršen. Dopušta korišćenje Lux sintetike, polu-sintetike (5W-40) i polu-sintetike 10W-40 kao i Lukoil Super 10W-40 (mada nije napisana viskoznost) koji je minimum ali zadovoljavajući za vaš motor (API SG).
  Izabrali ste najbolje od ponuđenog.
  Miris koji opisujete najverovatnije nema veze sa uljem (ili nekako posredno) i nikako ne bih doveo u vezu sa neodgovarajućim izborom za vaš automobil ili nezadovoljavajućim kvalitetom. Vidite sa mehaničarem zašto bi se tako nešto događalo.
  Možda je neki sitni problem i možda bi se javljao i sa Total-om u ovom periodu.
  Polu-sintetike obično nemaju posebno jak miris, a sintetike, kako koja. Mineralna ulja i Racing sintetike imaju najjači miris (kao nova ulja).
  Mislim da nema razloga za brigu a ulje je sasvim uredu za vaš automobil. Samim izborom ulja koje manje miriše ništa ne biste rešili. Pre će biti da je potrebno štelovanje paljenja ili tako nešto (lambda sonda, ventili - iako verovatno hidraulični koji se u principu ne šteluju), možda samo loš kvalitet goriva. Iz ovako malo informacija liči na loše sagorevanje pre nego na bilo kakav problem sa uljem. U servis po rešenje, od ulja nije!
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 13. Hvala za vas odgovor i savet. Mislim da se miris smanjiio a mozda i nestao.Motor je u savrsenom stanju i potrosnja goriva takodje,mozda period vremena pa ima neko isparivanje vise,kad je vazduh vlazan.Moze biti da negde malo ulja procurelo na motor pa kad se ugrije mirise.Ono sto sam primetio [a znam da zelite znati] je to da i sama boca 4l utra jako lose mirise da ne kazem smrdi, i to je taj miris koi sam osecao,pa pomislio da mu ulje neprija pa ga baca. Ja sam procitao ranije vase misjlenje o ovom ulju i sutra dan ga ubacio ali sa dozom straha priznajem.Pa stalno cekam sta ce se desiti,ha ha. Mislim da ce biti u redu.Ako sta bude obavesticu ..POZDRAV IZ MAKEDONIJE PRATIMO VAS .

  ОдговориИзбриши
 14. Hvala Makedonijo!
  Zaista mi je drago što me pratite u bliskom i prijateljskom inostranstvu (doduše znam ovo i iz sopstvenih izvora, Makednonija je negde egal sa Crnom Gorom a od inostranstva prednjače još samo BiH i Hrvatska (prva do Srbije) što je i logično uzimajući u obzir veličinu država i bliskost jezika.
  Ne bih da se "razbacujem" svojim znanjem makedonskog jezika jer bolje razumem nego što pričam (pišem) pa bolje da se ne brukam.
  Sam jak miris novog ulja ne znači da je ulje poreklom od recikliranog ulja (kada to radi industrija ne može se ni primetiti a nikada nije više od 10%, na CBC-u sam objasnio o reciklaži u manjim pogonima ali industrija to radi malo drugačije i kvalitetnije) kao što se obično misli.
  Jak miris je poreklom iz aditiva, obično su to detergentske komponente ali naravno i kombinacija.
  "Racing" 10W-60 motorna ulja obično imaju jak (i neugodan) miris.
  Lukoil su ulja kvalitetna, ambalaža im baš i nije na nivou (iako su se popravili), odnosi sa korisnicima daleko od bilo koje Zapadne kompanije ali znamo da sve to ulazi u cenu (o tome će biti i poseban tekst).
  Ako vam je auto u dobrom stanju kako opisujete još bi bilo bolje da koristite 5W-40 sintetička ulja (tušta i tma), kako relativno jeftin Lukoil tako i ona proverena kao što su: Mobil, Shell, Total, ... , Kroon (ako ga ima u Makedoniji).
  Naravno ukoliko godišnje prelazite manje od fabrički preporučenih 15k km neće vam se isplatiti. Inače ne zaboravite da za teške uslove proizvođač navodi 7500km ili 6 meseci. Sa sintetikom bi izgurali i 10.000km. I ako ostanete na 7500km motor će biti bolje zaštićen. Zapravo sintetika (za vaš motor) je preporučljiva upravo u tom slučaju dok za normalnu vožnju više od kvalitetne polu-sintetike nije neophodno.

  ОдговориИзбриши
 15. Tako je ne prelazim vise od 7500 godisnje a ulsovi su prosecni zato i koristim polu sintetiku.Predpostavljam da je drugo bacanje pare.Ja sam za sve sto se moze racionalno iskoristiti,ali da ne dodje do stete.Ubacio sam ovo ulje zato sto mislim da od druge firme ima jako puno falsifikatora a se nemogu lako otkriti,ovako bar znam sta placam a i nije skupo.POZDRAV.

  ОдговориИзбриши